Digwyddiadau: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digwyddiadau: Ebrill 2015 - Medi 2015

Text of Digwyddiadau: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 • 1DigwyddiadauAmgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  ArddangosfeyddHwyl ir TeuluSgyrsiau a TheithiauCerddoriaeth

  Ebrill Medi 2015

  www.am

  gued

  dfacym

  ru.ac.u

  k 0300 111 2 333

  Llun

  : Lem

  my Kilm

  ister Cha

  lkie Davies

  9 Mai 6 Medi

  Chalkie Davies Ei Stamp ar yr

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • 2 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Arddangosfeydd 2015 Tan Sul 19 EbrillDadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol Arddangosfa yn olrhain esblygiad ffotograffiaeth or prosesau gwyddonol, iw defnydd yn gofnod cymdeithasol ac yn gyfrwng artistig. Ariannwyd gan Sefydliad Esme Fairbairn.

  Sad 18 Ebrill Sul 4 HydrefBregus? Arddangosfa bwysig yn edrych ar harddwch ac amrywiaeth gwaith cerameg gyfoes, gyda gweithiau o gasgliad yr Amgueddfa yn cael eu dangos ochr yn ochr gosodiadau cyffrous wediu comisiynu gan Phoebe

  Cummings, Clare Twomey a Keith Harrison. Gallwch brofi rhai or gweithiau drwy gerdded drostynt neu chwarae eich casgliad finyl!

  Ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Derek Williams.

  Am ddim

  Bregus?

  David Cushway, Bregus (Tebot), 2006-7 yr artist

  Sad 9 Mai Sul 6 Medi

  Bur artist Chalkie Davies, syn wreiddiol o Gymru, yn gweithio fel ffotograffydd ir New Musical Express (NME) o 1975 i 1979 gan dynnu lluniau nifer o wynebau cyfarwydd gan gynnwys Elvis Costello, David Bowie, Paul McCartney a Debbie Harry, yn ogystal nifer o fandiau megis The Specials, The Rolling Stones a The Who.

  Maer arddangosfan bwrw golwg ar gyfnod a anghofiwyd ym myd newyddiaduraeth gerddorol ffotograffig, ac yn arddangos rhai gweithiau sydd erioed wedi cael eu gweld.

  #ChalkieDavies

  Lemmy K

  ilmister

  Chalkie D

  avies

  Chalkie Davies Ei Stamp ar yr#breguscaerdydd

 • Tan Ionawr 2016Mi wela i... Natur Dewch i weld a phrofi sut maer hyn a wl gwyddonwyr yn arwain at ddarganfyddiadau newydd. Dyma arddangosfa ymarferol, ddelfrydol i deuluoedd, fydd yn rhoi cyfle i chi roi tro ar arsylwi byd natur ai gofnodi. Cewch hefyd weld pa mor wahanol ywr byd trwy lygaid pryfed a chael golwg fanwl iawn ar lond lle o wrthrychau hanes natur dan ficrosgop.

  Ffoniwch i archebu lle Archebwch wrth gyrraedd. Nifer benodol o lefydd

  Archebwch trwy e-bostio: digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

  Teuluoedd Oedolion Sgwrs Ymarferol Cerddoriaeth

  Taith Problemau posibl symudedd, ffoniwch am gyngor.

  Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai symbol

  Maw 8 Medi Sul 15 TachweddCofroddion ar Bl Hirgron Arddangosfa ryngweithiol gyffrous yn edrych ar hanesy bl hirgron o safbwyntCymreig. Bydd cystadleuaethysgrifennu creadigol ar gyferplant a phobl ifanc ynghlwm r arddangosfa hefyd.

  Tan Sul 7 MehefinMaurice Marinot: Dan Gyfaredd GwydrAc yntaun arlunydd yn wreiddiol, trodd Maurice Marinot (18821960) waith gwydr yn gelfyddyd stiwdio. Creodd ddarnau arbrofol ac unigryw yr oedd ef yn eu hystyried yn gerfluniau.

  Mi wela i... Natur Llun: James Turner Amgueddfa Cymru

  Maw 21 Ebrill Sul 31 MaiCadoediad Nadolig 1914, Rhyfel Byd Cyntaf Cofior cadoediadau annisgwyl a gafwyd ar Ffrynt y Gorllewin yn Ewrop.

  Amgueddfa Genedlaethol CaerdyddO gelf i wyddoniaeth, ac o eitemau bob dydd i arteffactau prydferth, maer cyfan iw weld mewn un amgueddfa anhygoel.

  Ar agor Dydd Mawrth-dydd Sul a mwyafrif dyddiau Llun Gwyl y Banc, 10am 5pm.

  Mae diodydd, byrbrydau a phrydau poeth a wnaed chynhwysion lleol ar gael yn ein bwyty a siop goffi. Cofiwch am ein siop hefyd, y lle delfrydol i brynu llyfrau a rhoddion a ysbrydolwyd gan ein casgliadau.

  I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP Ffn: (029) 2057 3000 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

  Cynhelir ein rhaglen arddangosfeydd a gweithgareddau diolch i gefnogaeth hael chwaraewyr Peoples Postcode Lottery.

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

  @Amgueddfa_Caerdydd

  AmgueddfaCaerdydd

 • 4 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Gweithgareddau ir Teulu Sgyrsiau, Teithiau, Cyngherddau

  712 Ebrill, Mi wela i... Natur: Gweithdy ir Teulu

  Ebrill 2015Bob dydd 12.30pm Taith Dywys: Uchafbwyntiau Celf Gwener yn ystod y tymor

  14pm Prynhawn y Plant 1-4 oed, Galw heibio Er mwyn helpu rhieni a phlant i fwynhaur Amgueddfa trwy chwarae, caiff blychau arbennig yn llawn teganau, gemau a llyfrau eu cuddio mewn gwahanol orielau. Datblygwyd ar y cyd Chwarae ac Iaith Caerdydd

  Sadwrn a Sul yn ystod y tymor

  2pm Gweithdy Crefft Archwilwyr Clore

  Sad 28 Mawrth Iau 2 Ebrill

  11am, 1pm, 3pm(Amgueddfa ar gau ar ddydd Llun)

  Gweithdy Ffotograffiaeth Gweithgareddau creadigol yn ymwneud ffotograffiaeth i gyd-fynd ag arddangosfa Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol

  Gwe 3Llun 6 Ebrill

  11am4pm Helfa Wyau Dewch i archwilior Amgueddfa mewn helfa drysor ar themar gwanwyn

  Maw 7 Ebrill 1.05pm Cyfarfod r Curadur: Sgwrs Hanes Natur

  Oed 8+

  Maw 7 Sul 12 Ebrill

  11am, 1pm, 3pm

  Mi wela i... Natur: Gweithdy ir Teulu Cyfle i wyddonwyr ifanc ddefnyddio microsgop a chwyddwydr

  Gwe 10 Ebrill 1.05pm Sgwrs Amser Cinio: Celf Dau Gymro ar Daith i Indiar Ddeunawfed Ganrif

  Sad 11 Ebrill 11am4pm Ffeirio a phlannu hadaur ddl Galw heibioDewch i gyfnewid hadau garddwyr eraill, a phlannu hadau pabi yn ein dl drefol newydd

  Maw 14 Ebrill 1.05pm Tu l ir Llenni: Y Gwyddorau Naturiol Oed 8+

  Gwe 17 Ebrill 1.05pm Sgwrs Amser Cinio: Celf A Gift of Sunlight: the fortune and quest of the Davies sisters of Llandinam, gan Trevor Fishlock

  Sad 18 Ebrill 10am4pm Gyl Seryddiaeth CaerdyddDiwrnod o hwyl arallfydol ir teulu

  Maw 21 Ebrill 1.05pm Tu l ir Llenni: Celf Golwg ar gasgliadau hanesyddol gydag Oliver Fairclough

  Gwe 24 Ebrill 1pm Datganiad ar yr Organ Gwe 24 Ebrill 1.05pm Sgwrs Amser Cinio: Celf

  Mae merched Cymrun frwydrwyr da: gwaith menywod yng Nghymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf

  10 Ebrill, Sgwrs Amser Cinio: Celf 11 Ebrill, Ffeirio a phlannu hadaur ddl

 • 5Gweithgareddau ir Teulu Sgyrsiau, Teithiau, Cyngherddau

  8 Mai, Seld drawiadol Syr Watkin Williams Wynn

  28 Ebrill, Tu l ir Llenni: Archaeoleg30 Ebrill, Taith Iaith

  @Amgueddfa_Caerdydd @Amgueddfa_Caerdydd

  Sad 25 Ebrill 10.30am Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa 10 y penMasnachu Glo Cymru i Ffrainc Gwreiddiau Gefeillio Caerdydd a Nantes, gan Brian Davies

  Sad 25 Ebrill 10am4pm Ffair vintage a gwaith llawCasgliad gwych o eitemau gan grefftwyr a busnesau lleol

  Sad 25 Ebrill 14pm Mi wela i... Natur: Gweithdy ir Teulu Anifeiliaid mewn pyllau ac afonydd

  Sul 26 Ebrill 1pm Cyngerdd Amser Cinio Maw 28 Ebrill 1.05pm Tu l ir Llenni: Archaeoleg

  Awgrymwch eitemau iw dangos or casgliad Arian a Medalau drwy e-bostio archaeoleg@amgueddfacymru.ac.uk.

  Mer 29 Ebrill 1.05pm Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau NaturiolYr Amgueddfa trwy lygaid mwydod

  Iau 30 Ebrill 1.05pm Taith Iaith: Cerflunior CorffTaith yn edrych ar gerfluniau or corff Dysgwyr Cymraeg

  Mai 2015Gwe 1 Mai 1.05pm Sgwrs am Bregus?

  Golwg wahanol ar arddangosfa cerameg gyfoes Bregus?

  Gwe 1 Mai 24pm Gwasanaeth Barn ar Gelf Manylion ar y wefan

  Maw 5 Mai 1.05pm Cyfarfod r Curadur:Sgwrs Hanes Natur

  Oed 8+

  Gwe 8 Mai 1.05pm Sgwrs Amser Cinio: Celf Seld drawiadol Syr Watkin Williams Wynn

  Sad 9 Mai 11am1pma 34pm

  Hau Hadau Pabi Galw heibioHelpwch i hau hadau pabi yn ein dl drefol newydd

  Sad 9 Mai 2pm Hwyl ir teulu ar y ddl Gweithdai wediu hysbrydoli gan ein dl drefol newydd

  Maw 12 Mai 1.05pm Tu l ir Llenni: Y Gwyddorau Naturiol Oed 8+

  Gwe 15 Mai 1.05pm Sgwrs Amser Cinio: CelfCyflwyniad i Jd Tsieiniaidd

  Sad 16 Mai 10am4pm Diwrnod Gyrfaoedd y Diwydiannau Creadigol Manylion ar y wefan

  11 Ebrill, Ffeirio a phlannu hadaur ddl

 • 6 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Gweithgareddau ir Teulu Sgyrsiau, Teithiau, Cyngherddau

  21 a 28 Mai, Recordiau Spillers yn cyflwyno cerddoriaeth hwyr yn yr amgueddfa 27 Mai, Sgwrs Amser Cinio: Hanes Natur 5 Mehefin, Sgwrs Amser Cinio: Celf

  Sul 17 Mai 1pm Cyngerdd Amser Cinio Maw 19 Mai 1.05pm Tu l ir Llenni: Celf

  Ystafell Astudio Printiau a Darluniau

  Maw 19 Mai 6.3010pm Helfa Lofrudd yn yr Amgueddfa 25 y penDewch draw in horielau hanes natur liw nos i ddatrys y dirgelwch. Tocynnau: www.ticketlineuk.com (029) 20230130

  Iau 21 a 28 Mai 7pm Recordiau Spillers yn cyflwyno 5/7cerddoriaeth hwyr yn yr amgueddfa Cerddoriaeth fyw a golwg breifat ar ein harddangosfeydd.Tocynnau www.ticketlineuk.com / (029) 20230130

  Sad 23 Mai 10am4pm Diwrnod Agored Hanes Natur Cyfle i gwrdd ag ar