Digwyddiadau: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ionawr - Rhagfyr 2015

Text of Digwyddiadau: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

 • 1DigwyddiadauHwyl ir TeuluGweithdai ArddangosfeyddArddangosiadau

  Ionawr Rhagfyr 2015

  www.am

  gued

  dfacym

  ru.ac.u

  k 0300 111 2 333

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • Gwe 3, Sad 4, Llun 6 Ebrill11am3pmRhufeiniaid Rhyfeddol!

  Dewch i fwynhau penwythnos y Pasg gyda ni! Beth am gael clonc gydar milwr Rhufeinig yn y Barics, neu drafod dathlur gwanwyn gydar offeiriad Rhufeinig?

  Sul 5 Ebrill, 24pm Helfa Wyau Pasg

  Dilynwch gliwiaur Pasg o gwmpas yr Amgueddfa i gasglu eich anrheg wych! 1 y pen.

  Llun 4 Mai, 11am4pmFloralia

  Dewch i groesawur gwanwyn gyda gwyl Rufeinig Floralia bydd bwyd, diod, gemau a brwydro!

  2 Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Sad 14 Chwefror, 24pmGweithdy Cylchau a Chalonnau Helyg

  Cyflwyniad ir grefft o greu cylchau a chalonnau helyg hardd i fynd adre gyda chi. 15 y pen.

  Sul 31 IonawrSad 15 Hydref 2015Angau or AwyrCipolwg ar ddatblygiad arfau a thaflegrau ymladd o bell, o fwa a saeth yr hen fyd i ddrylliau peiriant a magnelaur Rhyfel Byd Cyntaf. Byddwn ni hefyd yn edrych ar effaith seicolegol a chorfforol y math yma o ryfela.

  Gwe 16 Hydref 2015 Iau 19 Mai 2016 Rhyfel: Er Gwaeth, Er Gwell?Beth yw diben rhyfela? A oes diben iddo o gwbl? Ac a ydyn nin llwyddo i ddysgu gwersir gorffennol? Dyma arddangosfa fach syn trafod canlyniadau rhyfel y da ar drwg a rhai pethau fyddai ddim wedi digwydd heb ryfel.

  Arddangosfeydd

  Digwyddiadau

 • 3Cyfle i ddysgu sut roedd y Rhufeiniaid yn byw, yn ymladd ac yn marw ar gyrion pellennig yr Ymerodraeth Rufeinig.

  Oriau agor Bob dydd: dydd Llun-dydd Sadwrn,10am-5pm a dydd Sul, 2pm-5pm

  I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Amgueddfa Lleng Rufeinig CymruStryd Fawr, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE Ffn: (029) 2057 3550 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Sad 12 Rhagfyr, 11am4pmSaturnalia

  Cyn dyddiau dathlur Nadolig, roedd y Rhufeiniaid yn dathlu Saturnalia, sef yr haul yn dychwelyd. Dewch draw ar gyfer hwyl yr wyl aeafol hon a gweld pa draddodiadau sydd wedi para hyd heddiw. A bydd bwyd, hwyl a brwydr!

  Sad 31 Hydref, 68pm Calan Gaeaf

  Dewch i ddathlu noson oraur flwyddyn gyda chrefftau, gemau a chystadleuaeth gwisg ffansi. Anhrefn arswydus o dda! 3 y pen.

  Sad 22Sul 23 Awst,10am5pmY Rhufeiniaid vs Y Celtiaid

  Yng ngardd yr Amgueddfa, bydd gwersyll Celtaidd a gwersyll Rhufeinig. Bydd y naill ochr ar llall yn dweud wrthych pam y dylen nhw ennill, ond pa dm wnewch chi ddewis? Dewch i weld y gorau o grefftaur Celtiaid,

  gwylior meddyg Rhufeinig yn trin clwyfau ffug, gorymdeithio, creu tarian, creu basged a gwisgo paent brwydr fel Celt! 3 y pen, plant dan 3 am ddim.

  Gwersyll ar agor 10am5pm. Dangos doniaur Celtiaid: 11.30am a 1pm. Dangos doniaur Rhufeiniaid: 12pm a 1.30pm.Y Frwydr Fawr: 3pm. Pleidleisio: 12.302.30pm.

  @RomanCaerleon romanlegionmuseum

  Dim angen archebu lle Ffoniwch ymlaen llaw i archebu lle

  (029) 2057 3550 Teuluoedd Oedolion Sgwrs Ymarferol

  Taith Codir tl Codir tl bychan am rai gweithgareddau

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • 4 Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Caption 2122 Maw, Pwy Wnaeth y Sr Uwchben? 1620 Chwe, Milwyr Rhufeinig 4 Mai, Floralia

  Digwyddiadau

  Sad 24 Ion 12pm3pm Gweithdy Mosaig Dewch i greu mat diod, daliwr pot neu lun gyda darnau o deils. 3 y pen.

  Sad 14 Chwe 2pm4pm Gweithdy Cylchau a Chalonnau Helyg Gweler tud. 2.

  Llun 16 ChweGwe 20 Chwe

  11am3pm, mynediad olaf 2.30pm

  Hanner Tymor: Milwyr Rhufeinig Sut beth oedd bywyd yn y fyddin Rufeinig? Dewch i glywed y cwbl gan filwyr Rhufeinig, gorymdeithio gyda nhw ac ymarfer brwydro chleddyf. 2 y plentyn.

  Merch 18 Chwe

  2pm Siarad Rhufeinig Sgyrsiau i ddysgwyr Cymraeg, beth bynnag foch oed neuch gallu!

  Sul 1 Maw 2pm4pm Dydd Gyl Dewi I ddathlu nawddsant Cymru, dewch i goginio pice ar y maen a chreu draig o hen drugareddau!

  Sul 15 Maw 2pm4pm Matralia Cyfle i greu cerdyn ar gyfer Sul y Mamau. Fe ddown ni chardiau, dewch chi r cariad.

  Sad 21MawSul 22 Maw

  Sad, 11am3pm, Sul, 2pm4pm

  Penwythnos Cenedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg: Pwy Wnaeth y Sr Uwchben? Dilynwch ein Llwybr Llaethog o gwmpas yr Amgueddfa a chreu gemwaith gwych gydach arwydd seren. 2 y pen.

  Sad 21 Maw Sul 19 Ebr

  10am5pm Pwy Wnaeth y Sr Uwchben? Dilynwch ein Llwybr Llaethog o gwmpas yr Amgueddfa am wobr. 1 y pen.

 • 54 Mai, Floralia 2529 Mai, Bwu a Ffyn Tafl 25 Gorff, Creu Mosaig

  Digwyddiadau

  Gwe 3, Sad 4, Llun 6 Ebr

  11am3pm Rhufeiniaid Rhyfeddol! Gweler tud. 2.

  Sul 5 Ebr 2pm4pm Helfa Wyau Pasg Gweler tud. 2.

  Llun 4 Mai 11am4pm Floralia Gweler tud. 2.

  Llun 25 MaiGwe 29 Mai

  11am3pm,mynediad olaf 2.30pm

  Hanner Tymor: Bwu a Ffyn Tafl Ochr yn ochr n harddangosfa, Angau or Awyr, dewch i greu model o gatapwlt a rhoi tro ar saethyddiaeth yn yr ardd. 2 y pen.

  Merch 27 Mai 2pm Siarad Rhufeinig Sgyrsiau i ddysgwyr Cymraeg, beth bynnag foch oed neuch gallu!

  Iau 18 Mehefin

  4pm Cyfrinachaur Storfa I ddathlu Wythnos Addysg i Oedolion, dewch tu l ir llenni gydan harchaeolegydd, Dr Mark Lewis, i ddyfnderoedd tywyll y storfa.

  Sad 25 Gorff 2pm Gyl Archaeoleg: Mosaig Ymunwch Dr Mark Lewis am gip manylach ar fosaig, trin a thrafod mosaig gwreiddiol a chreu eich mosaig eich hun. 5 y pen.

  Sad 25 Gorff 10am12pm a 2pm4pm

  Creu Mosaig Dewch i greu eich mosaig eich hun. 3 y pen.

  @RomanCaerleon romanlegionmuseum

  18 Mehefin, Cyfrinachaur Storfa

 • 6 Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Caption 31 Hydref, Calan Gaeaf120 Awst, Y Rhufeiniaid Cyffredin 12 Rhag, Saturnalia

  Digwyddiadau

  Sad 18 GorffGwe 31 Gorff

  11am4pm Anturiaethau Idaho Evans! Dewch am antur gydag Idaho Evans, ein harchaeolegydd, wrth iddo geisio datrys Dirgelwch yr Adfeilion Rhufeinig. 1 y plentyn.

  Sad 1 AwstIau 20 Awst

  LlunSad 10am5pm, Sul 2-5pm

  Llwybr y Llengfilwyr Dewch i ddilyn ein llwybr o gwmpas yr Amgueddfa ar ardd bydd gwobr! 1 y pen.

  Sad 1 AwstIau 20 Awst

  12pm4pm Y Rhufeiniaid Cyffredin Dewch i flasu danteithion ein cogydd Rhufeinig, clywed hanesion maes y gad gan ein milwr a thrafod ffisig ffiaidd yr Ymerodraeth gydar meddyg.

  Sad 22 AwstSul 23 Awst

  10am5pm Y Rhufeiniaid vs Y Celtiaid Gweler tud. 3.

  Merch 23 Medi

  7pm9pm Darlith Flynyddol Darlith arbennig gan arbenigwr ar y Rhufeiniaid i ddathlu pen-blwydd yr Ail Leng Augustaidd, a ymgartrefodd yng Nghaerllion yn OC 75. 5 y pen, rhaid archebu ymlaen llaw.

  Llun 26 HydrefGwe 30 Hydref

  11am3pm,mynediad olaf 2.30pm

  Hanner Tymor: Ofergoel Anhygoel

  Merch 28 Hydref

  2pm Siarad Rhufeinig Sgyrsiau i ddysgwyr Cymraeg, beth bynnag foch oed neuch gallu!

  Sad 31 Hydref

  6pm8pm Calan Gaeaf Gweler tud. 3.

  Sad 12 Rhag 11am4pm Saturnalia Gweler tud. 3.

  Dewch i fyd tywyll hud ac ofergoeledd Rhufeinig, yn barod ar gyfer Calan Gaeaf! 2 y plentyn.