Digwyddiadau Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digwyddiadau Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru - Hydref 2013 - Mawrth 2014

Text of Digwyddiadau Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

 • 1 National Museum Cardiff www.museumwales.ac.uk (029) 2057 3000

  National Museum Cardiff

  www.am

  gued

  dfacym

  ru.ac.u

  k 0300 111 2 333

  Gweithdair ylHwyl ir TeuluGyl FwydF lmiau

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  DigwyddiadauHydref 2013 Mawrth 2014

  1092_What's_on_Big_Pit_A5_WEL_P3.indd 1 14/08/2013 09:07

 • 2 Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Llun 28 Hydref-Gwe 1 Tachwedd, 11am 4pmGweithgareddau Hanner Tymor

  Gweithgareddau ymarferol i blant.

  Sad 7 Rhagfyr, 11am 4pmNadolig i Blesior Boced

  Ymunwch ni am ddiwrnod o weithgareddau Nadoligaidd er mwyn arbed

  ceiniogau prin a chyfarfod Sin Corn! Byddwn yn creu cardiau ac addurniadau Nadolig unigryw. Codir tl bach i weld Sin Corn ac ar gyfer rhai gweithdai.

  Sad 14 Rhagfyr Gwe 3 IonawrLlwybraur yl

  Dewch i ddilyn ein llwybrau a datrys y cwis Nadoligaidd.

  Sul 15 Rhagfyr, 2pm 4pmBabis Big Pit

  Dewch i greu mwgwd carw Nadolig, cwrdd Sin Corn a bydd anrheg i bob plentyn! Addas i blant 0-5 oed. 2 y plentyn. Rhaid archebu lle.

  Gweithgareddau i Deuluoedd

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  1092_What's_on_Big_Pit_A5_WEL_P3.indd 2 14/08/2013 09:07

 • 3Cyfl e i brofi seiniau, aroglau ac awyrgylch pwll glo go iawn.

  Dewch ar daith danddaear yng nghwmni glwr, profi r daith rithwir, ymweld ag arddangosfar Baddondai Pen Pwll a mwynhau adeiladau dirir chwarel.

  Ar agorBob dydd 9.30am 5pm. Teithiau danddaear 10am 3.30pm.

  Ffoniwch am oriau agor Rhagfyr ac Ionawr.

  I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol CymruBlaenafon Torfaen NP4 9XP Ffn: (029) 2057 3650 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  Dylunio gillad

  vertising.com

  Gweithgareddau i Deuluoedd

  Sad 25 Ionawr, 11am 4pmCaru Bwyd

  Dewch i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen gyda ni a blasu a phrynur gorau o gynnyrch Cymru rhannwch yr hwyl gyda rhywun rydych chin ei garu! Bydd cy e hefyd i brynu rhoddion unigryw a wnaed llaw.

  Llun 24 Gwe 28 Chwefror11am 4pmLlwyau Caru Crefftus

  Dewch llwy bren gyda chi (neu brynu un yma) iw haddurno ar gyfer rhywun arbennig anrheg Sant Ffolant neu Sul y Mamau perffaith!

  Ffoniwch i archebu lle Teuluoedd Oedolion Sgwrs Ymarferol Codir tl

  DarlithoeddSad 19 Hydref, 1.30pmDarlithoedd yr Hydref

  Trychineb Avondale, Pennsylvania, 1869 gan yr Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd.

  Sad 23 Tachwedd, 1.30pmDarlithoedd yr Hydref

  Hanes Mwyngloddio Cwm Rhondda gan Roy Hamer.

  Arddangosfa Llun 21 Hydref Sul 17 Tachwedd 2013 Salon of the Welsh Photographic Federation

  Goreuon y wyddyn ddiwethaf gan glybiau ffotograf aeth Cymru.

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

  facebook.com/bigpitmuseum

  @BigPitMuseum

  The Boat Trap gan David Gif n PAGB Ribbon

  1092_What's_on_Big_Pit_A5_WEL_P3.indd 3 14/08/2013 09:07

 • 4 Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Ffoniwch i archebu lle Teuluoedd Oedolion Ymarferol Codir tl

  Sad 5 a Sul 6 Hydref 2.30pmUniversal Sorrow

  Drama un act am drychineb Senghennydd, 1913 gan Graham J. Evans. Perfformiad gan The Players Theatre. Hyd: 45 munud. Ffoniwch i archebu tocynnau.

  Merch 19 Chwefror 1.30pmClwb F lmiau:How Green Was My Valley

  (1941, U). Ac yntau yn ei drigeiniau, Huw Morgan yn hel atgo on am ei blentyndod mewn pentref maes glo bach yng Nghymru.

  Drama a F lmiau

  Merch 19 Mawrth, 1.30pmClwb F lmiau: The Proud Valley

  (1940, PG). Paul Robeson yn chwarae David Goliath, morwr carismatig o dras Affrica-America syn cyrraedd pentref glofaol bach yng Nghymru.

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  1092_What's_on_Big_Pit_A5_WEL_P3.indd 4 14/08/2013 09:07