Digwyddiadau: Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digwyddiadau: Hydref 2014 - Mawrth 2015

Text of Digwyddiadau: Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru

 • 1DigwyddiadauArddangosiadauSgyrsiau a TheithiauHwyl ir Teulu

  Hydref 2014 Mawrth 2015

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Digwyddiadau

  ww

  w.am

  gu

  edd

  facymru

  .ac.uk 0300 111 2 333

  MYNEDIAD AM

  DDI

  MM

  YNEDIAD AM DDIM

 • 2 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  2731 Hydref 11am2pm Llwybrau Llethol a Theithiau TywyllDilynwch y cliwiau ich arwain at stori arswydus! Archebwch ymlaen llaw: 029 2023 0130. 3.50 y pen, addas i blant 412 oed.

  1012 Rhagfyr6pm a 7.30pmNadolig Sain Ffagan: Canu yn y CapelCarolau a chaneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes yng nghapel hynafol Pen-rhiw. Archebwch ymlaen llaw: 029 2023 0130.

  2930 Tachwedd67 Rhagfyr1314 Rhagfyr2022 Rhagfyr11am (Cymraeg ar ddydd Sadwrn)1pm2.30pm3pm4.30pmCwrdd Sin Corn ai Gyfeillion Bydd Sin a Sin Corn yn ymuno ni am de parti eto eleni, felly dewch i fwynhau eu straeon anhygoel ac os byddwch chin blant da, rydych chin siwr o gael anrheg hefyd! Archebwch ymlaen llaw: 029 2023 0130, addas i blant 412 oed.

  Hydref

  Tachwedd a RhagfyrAbernodwydd

  Gyl Amgueddfeydd Cymru8 Hydref2pm: Taith Bryn Eryr a Llys Rhosyr (archebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424).2pm4pm: Sgwrs gan The Great War Society.11 Hydref10.30am, 12.15pm, 2pm: Sgwrs a Thaith Duduraidd.Manylion ar y wefan.

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Teithiwch yn l drwyr oesau yn un o amgueddfeydd awyr agored goraur byd. Mae Sain Ffagan wedi symud ac ailgodi dros 40 adeilad hanesyddol i ddangos sut fyddai pobl Cymru yn byw, gweithio, chwarae ac addoli dros y canrifoedd.

  Ar agor Bob dydd 10am5pm (ac eithrio 24, 25, 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr).

  Mynediad am ddim. Parcio 3.50

  I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan Caerdydd CF5 6XB Ffn: (029) 2057 3500 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  25 Ionawr11.30am4pmPriodasau yn Sain FfaganDiwrnod Santes Dwynwen hapus i chi! Dewch draw ar ddiwrnod mwyaf rhamantus

  y flwyddyn i gwrdd r tm a blasu ein bwyd. Bydd arddangoswyr dethol hefyd wrth law ich ysbrydoli. Manylion ar y wefan.

  Ionawr

  1 Mawrth, 10am3pm Dathlu Dydd Gyl DewiDewch i ddathlu ein nawddsant! Bydd dawnsio gwerin, pobi traddodiadol, cennin Pedr anferth a llawer mwy.

  Mawrth

  3@StFagans_Museum sainffagan.stfagans

  Abernodwydd

  MYNEDIAD AM

  DDI

  MM

  YNEDIAD AM DDIM

 • Hydref 2014Sad 4 Hyd 11am4pm Creu Cwrwgl Merch 8 Hyd 2pm Gyl Amgueddfeydd Cymru

  Gweler tud. 2.

  Sad 11 Hyd 11am1pm, 2pm4pm

  Cyfarfod r CrefftwyrCreu llyfr lloffion o ddefnydd. Archebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424.

  Oed 16+

  Sad 11 Hyd 10.30am2pm Gyl Amgueddfeydd Cymru Gweler tud. 2.

  Gwe 17 Hyd 11am12pm Taith: Dyfodol Sain Ffagan Mwy am y project gwerth miliynau. Archebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424.

  Sad 18 Hyd 11am1pm Clwb Llyfrau Sain Ffagan The Green Man gan Kingsley Amis.

  Sad 25 Hyd 12pm1pm, 2pm3pm

  Sgwrs: Y Dyn Gwiail

  Sad 25 Hyd 23pm Gofyn ir Garddwr: Dahlias Sad 25 Sul 26 Hyd

  10am4pm Penwythnos Afalau Dros 350 gwahanol fath o afalau!

  Sad 25 Gwe 31 Hyd

  11am1pm a 2pm4pm

  Crefftau Calan Gaeaf ir Teulu

  Llun 27 Gwe 31 Hyd

  11am2pm Llwybrau Llethol a Theithiau Tywyll Gweler tud. 2.

  Oed 412

  Llun 27 Gwe 31 Hyd

  11am 1pm a 2pm4pm11am1pm yn unig ar 31 Hyd

  Adeiladur Dyn Gwiail Dewch i adeiladu dyn gwiail anferth gyda ni.

  Llun 27, Merch 29, Gwe 31 Hyd

  11am, 3pm Cymraeg12pm, 2pm Saesneg

  Awchu AfiachCipolwg ar gorneli tywyll casgliadau Sain Ffagan. Archebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424.

  Oed 12+

  4 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  2526 Hyd, Penwythnos Afalau 2531 Hyd, Y Dyn Gwiail2531 Hyd, Crefftau Calan Gaeaf ir Teulu

  Gweithgareddau ir teulu Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

  Archebwch wrth gyrraedd Ffoniwch i archebu lle Teuluoedd Oedolion Sgwrs Ymarferol

  Cerddoriaeth Arddangosiad Taith. Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai symbol

 • 5Maw 28 Merch 29 Hyd

  11am1pm, 2pm4pm

  Dail Difyr! Casglu dail au troin waith celf!

  Iau 30 Gwe 31 Hyd

  11am1pm a 2pm4pm

  Ystlumod Calan Gaeaf Dathlur yl a dysgu mwy am gyfeillion dirgel Sain Ffagan.

  Gwe 31 Hyd 3.50pm Llosgir Dyn Gwiail

  Tachwedd 2014Sad 1 Tach 11am1pm Grp Gwau a Gwno

  Archebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424.

  Sad 1 Tach ac Iau 6 Tach

  23pm Gofyn ir Garddwr: Tocio a Thrin Rhosod

  Sad 8 Tach 10.50am Gwasanaeth Coffa Cofeb ryfel Trecelyn

  Sad 8 Tach 11.30am1pm Lansiad Catalog Ar-lein y Rhyfel Byd Cyntaf Cewch glywed mwy am wrthrychau, archifau a ffotograffaur adnodd digidol newydd. Cefnogir y gwaith gan Gynllun Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.

  Sad 8 Tach 12pm1pm, 2pm3pm

  Sgwrs Oes Haearn

  Sad 8 Tach 11am1pm Cyfarfod r CrefftwyrYr artist deunyddiau Lisa Porch yn trafod ei gwaith a bydd cyfle i greu rhywbeth. Archebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424.

  Oed 16+

  Iau 13 Tach 23pm Gofyn ir Garddwr: Tocio a Thrin Rhosod Iau 20 Tach 23pm Gofyn ir Garddwr: Borderi Llysieuol yn yr Hydref Sad 22 Tach 11am1pm Clwb Llyfrau Sain Ffagan

  Regeneration, nofel rymus gan Pat Barker yn trafod effaith seicolegol y Rhyfel Byd Cyntaf. Yna, sgwrs Creadigrwydd wedi Cyflafan a chyfle i weld gwaith llaw milwyr.

  Sad 22 Sul 23 Tach

  23pm Gofyn ir Garddwr: Sut i Docio Coed Afal, Canllaw i Ddechreuwyr

  Sul 23 Tach 11am1pm a 2pm4pm

  Paratoir Pwdin Plwm

  8 Tach, Gwasanaeth Coffa2829 Hyd, Dail Difyr!

  Gweithgareddau ir teulu Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

  @StFagans_Museum sainffagan.stfagans

 • Sad 29 Tach Llun 22 Rhag

  Cwrdd Sin Corn ai Gyfeillion Gweler tud. 2.

  Oed 412

  Sad 29 Tach 11am1pm Clwb Crosio

  Rhagfyr 2014Iau 4 Rhag 3pm4pm

  Cymraeg2pm3pm Saesneg

  Mis Hanes Anabledd: Rhyfel a Namau Cyfle i weld gwrthrychau syn datgelu effaith seicolegol a chorfforol y Rhyfel Byd Cyntaf ar filwyr Cymru.

  Sad 6 Sul 7 Rhag

  11am1pm a 2pm4pm

  Nadolig Cynaliadwy Creu addurniadau Nadolig wediu hailgylchu!

  Sad 6 Rhag 11am1pm Clwb Llyfrau Sain Ffagan Mins pei a thrafod llyfraur flwyddyn gan gynnwys Northern Lights gan Philip Pullman.

  Merch 10 Gwe 12 Rhag

  6pm a 7.30pm Nadolig Sain Ffagan: Canu yn y Capel Gweler tud. 2.

  Iau 11 Rhag 11am Traddodiadaur NadoligArchebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424.

  Sad 20 Sul 21 Rhag

  11am1pm a 2pm4pm

  Gweithdy Addurniadau Nadolig ir Teulu

  Sad 20 Rhag 11am1pm a 2pm4pm

  Gwledd Heuldror Gaeaf

  Ionawr 2015Sad 3 Ion 11am1pm Clwb Cwiltio Merch 7 Ion 23pm Gofyn ir Garddwr: Tocio Coed Afalau Maw 13 Ion 11am1pm Grp Gwau a Gwno

  Archebwch ymlaen llaw: 029 2057 3424.

  Merch 14 Ion 23pm Gofyn ir Garddwr: Tocio Cyrens Coch a Du

  Merch 21 Ion 23pm Gofyn ir Garddwr: Cynnal a Chadw Pridd dros y Gaeaf

  Sad 24 Ion 23pm Gofyn ir Garddwr: Tocio Coed Leim

  6 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  13 Tach, Tocio a thrin rhosod 22 Tach, Pincws gan filwr dienw 13 Ion, Grp Gwau a Gwno

  Gweithgareddau ir teulu Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

 • Sad 24 Ion 121pm, 23pm Sgwrs Oes Haearn Sad 24 Ion 11am1pm

  24pmDiwrnod Santes Dwynwen: Gweithdy Creu Cerdyn

  Sad 24Sul 25 Ion

  11am1pm 24pm

  Big Garden Bird Watch

  Sul 25 Ion 23pm Cwyr, Cadach a Gwln Cotwm Sut maer Tm Cadwraeth yn gofalu am y casgliadau? Rhaid archebu lle: 029 2057 3424.

  Sul 25 Ion 23pm Gofyn ir Garddwr: Hau Hadau Sul 25 Ion 11.30am

  4.00pmPriodasau yn Sain Ffagan. Gweler tud. 3.

  Sad 31 Ion Sul 1 Chwe

  1pm4pm Straeon ger y Tn Rhan o Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori.

  Sad 31 Ion Sul 1 Chwe

  2pm3pm Gofyn ir Garddwr: Tocio Coed Afalau

  Chwefror 2015Sad 7 Chwe 11am1pm Clwb Crosio Llun 9 Chwe 12pm, 2pm

  Cymraeg11am, 3pm Saesneg

  Diwrnod Sant Teilo Darganfod ei hanes drwy gerfiad cain a sgwrs.

  Maw 10 Chwe 12pm, 2pm Gwr au Medalau: Straeon y Rhyfel Byd CyntafRhaid archebu lle: 029 2057 3424.

  Iau 12 Chwe 23pm Cwyr, Cadach a Gwln Cotwm Gweler Sul 25 Ion.

  Sad 14 Chwe 11am4pm Cario Cwrwgl Sad 14 Chwe 23pm Gofyn ir Garddwr: Pegio Rhosod Sul 15 Chwe 11am4pm Paratoir Pancos! Llun 16 Gwe 20 Chwe

  11am1pm24pm

  Cert Celf ir Teulu

  7

  11 Rhag, Traddodiadaur Nadolig3 Ion, Clwb Cwiltio

  @StFagans_Museum sainffagan.stfagans

  Gweithgareddau ir teulu Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

 • 8 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  1620 Chwe, Cert Celf ir Teulu 9 Chwe, Diwrnod Sant Teilo14 Chwe, Cario Cwrwgl

  Llun 16 Gwe 20 Chwe

  11am1pm 24pm

  Wythnos Genedlaethol y Blwch Nythu

  Llun 16 Gwe 20 Chwe

  121pm 2pm3pm

  Arddangosiadau Offer a Cherfio Pren

  Maw 1