Digwyddiadau: Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digwyddiadau: Ebrill 2015 - Medi 2015

Text of Digwyddiadau: Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru

 • 1DigwyddiadauArddangosiadauTeithiau a SgyrsiauHwyl ir Teulu

  Ebrill Medi 2015

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  www.am

  gued

  dfacym

  ru.ac.u

  k 0300 111 2 333

  DigwyddiadauMYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • 2 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Pob dydd Iau, 2 Ebrill24 Medi, 23pmCyfarfod r Garddwr

  Dewch i gwrdd ag un on garddwyr i ddysgu mwy am y gerddi. Gweler ein gwefan am y lleoliad bob wythnos.

  Sul 19 Ebrill, 11am4pm Ffair Briodas Eternity with Love

  Mae gan Sain Ffagan drwydded i gynnal seremonau sifil a brecwastau priodas - dewch i gynllunioch diwrnod mawr gyda thaith o amgylch y lleoliad unigryw hwn.

  Mer 27 Mai, 10am5pm Gyl Grefftau Treftadaeth Sain Ffagan

  Digwyddiad newydd cyffrous yn arddangos technoleg hynafol a chrefftau traddodiadol.

  Pob dydd Sul 10am4pm Dewch draw i gyfarfod cynhyrchwyr Cymreig yn ein Marchnad Ffermwyr bob dydd Sul.

  Gwe 3Llun 6 Ebrill,11am2pmHelfa Basg Sain Ffagan

  Dilynwch y cliwiau o gwmpas y safle i ddod o hyd i wobr wych! 2 y plentyn. Addas i blant 4-11 oed.

  Mai

  Marchnad Ffermwyr

  11am1pm a 24pmTrwy Dwll Bach y Clo

  Dewch i weld un on hadeiladau hanesyddol yn dod yn fyw mewn arddangosiad hanes byw.

  Maw 7Gwe 10 Ebrill, Mer 29Gwe 31 Gorffennaf, Iau 6Gwe 7 Awst, Mer 19 Gwe 21 Awst,Mer 26Gwe 28 Awst, Sad 19Sul 20 Medi

  11am, 1pm a 3pmFfefrynnaur Staff

  Beth yw hoff adeiladau ein staff, a pham? Ymunwch ag un or criw ar daith ou hoff adeiladau yn yr Amgueddfa.Sad 11 Ebrill, Sad 9 Mai, Sad 13 Mehefin, Sad 11 Gorffennaf,Sad 8 Awst, Sad 12 Medi

 • Sad 6Sul 7 Mehefin, 10am4pm Noswyl y Frwydr

  Wrth ir tensiwn gynyddu ar Noswyl Ail-greu Brwydr Sain Ffagan, bydd y milwyr yn cyrraedd i wersylla a bydd cyfle i siarad r pentrefwyr ar crefftwyr i glywed eu barn.

  Sad 20 Mehefin, 10.30am4.30pm Ail-greu Llys Llywelyn Fawr

  Cyfle i fwynhau darlithoedd a gweld y gwaith adeiladu wrth i ni ail-greu llys Llywelyn Fawr, yn seiliedig ar waith cloddio yn Llys Rhosyr, Ynys Mn.

  Tocynnau: Oedolion 10, gostyngiadau 5, o dan 18 am ddim. Ffoniwch (029) 2023 0310 neu ewch i www.ticketlineuk.com.

  Llys Rhosyr

  Mehefin

  Ffoniwch i archebu lle

  Teuluoedd Oedolion Sgwrs

  Ymarferol Cerddoriaeth

  Arddangosiad Taith

  Codir tl Siopa

  @StFagans_Museum

  sainffagan.stfagans 3

  Sad 5Sul 6 Medi 10am5pm Gyl Fwyd Sain Ffagan

  Dros 80 o stondinau yn arddangos y bwydydd ar diodydd Cymreig gorau... bydd digon i dynnu dwr or dannedd yn y digwyddiad hynod boblogaidd hwn.

  Medi

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Teithiwch yn l drwyr oesau yn un o amgueddfeydd awyr agored goraur byd. Mae Sain Ffagan wedi symud ac ailgodi dros 40 adeilad hanesyddol i ddangos sut fyddai pobl Cymru yn byw, gweithio, chwarae ac addoli dros y canrifoedd.

  Ar agor Bob dydd 10am5pm (ac eithrio 24, 25, 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr).

  Mynediad am ddim. Parcio 4

  I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan Caerdydd CF5 6XB Ffn: (029) 2057 3500 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • 3 Ebrill, Plannu Tatws

  4 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Ebrill 2015Manylion ar y wefan.

  Cyrsiau Newydd yn Sain Ffagan Mae cyrsiau newydd cyffrous ar y gweill yn Sain Ffagan. Cadwch lygad ar ein gwefan am ddyddiadau a manylion.

  Llun 30 Mawrth Iau 2 Ebrill

  11am1pm a 24pm

  Sgwrs: Bwyd Gwyllt ar Goedwig Dewch i ddarganfod y bwydydd gwyllt sydd ar gael yr adeg hon or flwyddyn.

  Llun 30 Mawrth Iau 2 Ebrill

  11am1pm a 24pm

  Celf y Rhyfel Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, parhaodd pobl i fod yn greadigol er gwaethar amodau anodd. Dyma gyfle i weld enghreifftiau o gasgliad Sain Ffagan, a chreu gwrthrychau eich hun gan ddefnyddio deunyddiau a thechnegau tebyg.

  Mer 1 Ebrill 23pm Hau Hadau yn y T Blodau Iau 2 Ebrill 23pm

  (Saesneg)34pm (Cymraeg)

  Tu l ir Llenni: Creadigrwydd wedi Cyflafan Cafodd gwrthrychau eu creu yn ystod y rhyfel oedd yn helpu i fynegi teimladau o gariad, colled a chofio. Ymunwch r curaduron i weld sut gall cyflafan ysgogi creadigrwydd.

  Gwe 3Llun 6 Ebrill

  10am5pm Cartrefir Tuduriaid Galwch draw i D Hir Hendrer Ywydd i weld sut beth oedd bywyd in cyndeidiau yn yr 16eg ganrif.

  Gwe 3 Llun 6 Ebrill

  11am2pm Helfa Basg Sain Ffagan Manylion ar dudalen 2.

  Gwe 3 Ebrill 23pm Plannu Tatws Treftadaeth yn Rhyd y Car Maw 7 Gwe 10 Ebrill

  11am1pm a 24pm

  Trochi Rhwydi Ymunwch ni wrth i ni chwilio am bysgod, madfallod dr a mwy!

  Maw 7 Gwe 10 Ebrill

  11am1pm a 24pm

  Trwy Dwll Bach y Clo Manylion ar dudalen 2.

  Mer 8 Ebrill 23pm Plannu Tatws Treftadaeth yn Nant Wallter Sad 11 Ebrill 11am1pm Gwau a Gwno

  Dewch ch project eich hun gyda chi, cyfarfod phobl newydd a rhannu syniadau.

  Sad 11 Ebrill 11am, 1pm, 3pm Ffefrynnaur Staff Manylion ar dudalen 2.

  Sad 11 Sul 12 Ebrill

  11am1pm a 24pm

  Perlysiau a Hylendid y Tuduriaid Helpwch ein doctor dail i greu peli pr, peli sebon a bagiau persawr.

  Mer 15 Ebrill 23pm Hau hadau ar gyfer yr haf yn y T Blodau

  Gweithgareddau ir teulu Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

  710 Ebrill, Trochi rhwydi 1819 Ebrill, Wythnos Genedlaethol Bara

 • 5@StFagans_Museum sainffagan.stfagans

  1112 Ebrill, Perlysiaur Tuduriaid 2 Mai, Cr y Bore Bach2526 Ebrill, Cymdeithas Ceffylau Haearn Morgannwg

  Gweithgareddau ir teulu Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

  Sad 18 Sul 19 Ebrill

  Manylion ar y wefan

  Wythnos Genedlaethol Bara: Cyfarfod r Melinydd

  Sad 18 Ebrill 13pm Gwirfoddoli yn Sain Ffagan Galwch draw am sgwrs gydan Cydlynydd Gwirfoddoli i ddarganfod mwy am wirfoddoli, lleoliadau gwaith a fforymau ieuenctid.

  Sul 19 Ebrill 11am4pm Ffair Briodas Eternity with Love Manylion ar dudalen 3.Mer 22 Ebrill 23pm Hau Hadau Llysiau yn Nant Wallter Sad 25 Sul 26 Ebrill

  10am5pm Cymdeithas Ceffylau Haearn Morgannwg Casgliad arbennig o hen beiriannau fferm.

  Mer 29 Ebrill 23pm Gosod Pyst Planhigion Lluosflwydd Dewch draw ir Border Ffigys ar y Terasau.

  Mai 2015Sad 2 Mai 5.30am Diwrnod Rhyngwladol Cr y Bore Bach

  Dewch am dro gydar wawr o gwmpas Sain Ffagan, gan orffen gyda brecwast ysgafn a phaned o de. Rhaid archebu ymlaen llaw. 8 y pen yn cynnwys brecwast. Ffoniwch (029) 2023 0310 am docynnau, neu ewch i www.ticketlineuk.com

  Sad 2 Mai 23pm Hau Hadau Llysiau yn Rhyd y Car

  Sad 2 Mai 10am5pm Fforwm Hanes Cymru Arddangosfa a sgyrsiau anffurfiol gan grwpiau hanes o Gymru.

  Sad 2 Mai 10am5pm Cyfarfod r Cerfwyr Pren Sad 2Llun 4 MaiSad 23Sul 25 Mai

  11am4pm Hwyl Gyl y Banc Penwythnos o hwyl, yn llawn gweithgareddau a gweithdai. Manylion ar y wefan.

  Mer 6 Mai 23pm Pigo Planhigion Ifanc Allan yn y T Blodau Sad 9 Mai 11am, 1pm, 3pm Ffefrynnaur Staff Manylion ar dudalen 2.

  Sad 9 Mai 11am1pm Clwb Cwiltio Addas i gwiltwyr profiadol neu ddechreuwyr.

  Sad 9 Mai 11am4pm Cyfarfod Gwneuthurwyr Les De Cymru Sul 10 Mai 10am5pm Mania Morris Minor!

  Boed yn dwlu ar y Morris Minor neun ymweld r Amgueddfa, dewch i fwynhaur amrywiaeth o geir fydd iw gweld.

  1819 Ebrill, Wythnos Genedlaethol Bara

 • 6 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  10 Mai, Mania Morris Minor 26, 28, 29 Mai, Bwyd y Rhyfel

  Peter Brabham

  Gweithgareddau ir teulu Sgyrsiau, teithiau, cyngherddau a mwy

  9 Mai, Clwb Cwiltio

  Mer 13 Mai 23pm Gosod Pyst Planhigion Lluosflwydd Dewch draw ir Border Ffigys ar y Terasau.

  Sad 16 Mai 13pm Gwirfoddoli yn Sain Ffagan Gweler 18 Ebrill am fanylion.

  Sad 16 Sul 17 Mai

  10am4pm Marchnad Boutique Busnesau lleol yn gwerthu cynnyrch gwych o bob math.

  Mer 20 Mai 23pm Gofal Rhosod yn y Gwanwyn Dewch draw ir Teras Rhosod i ddysgu mwy.

  Sad 23 Mai 11am1pm Clwb Llyfrau Border Country gan Raymond Williams yw llyfr y mis.

  Maw 26, Iau 28 Gwe 29 Mai

  11am1pm a 24pm

  Teganau ar Iard yr Ysgol Dewch draw ir Ysgoldy Fictoraidd i chwarae gyda theganau ar yr iard.

  Maw 26, Iau 28Mai