Digwyddiadau Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digwyddiadau Ebrill - Medi 2014

Text of Digwyddiadau Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru

 • 1www.am

  gued

  dfacym

  ru.ac.u

  k 0300 111 2 333

  DigwyddiadauArddangosiadauSgyrsiau a TheithiauHwyl ir Teulu

  Ebrill Medi 2014

  DigwyddiadauSain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • Sad 5 Ebrill, 11am 1pm Y Grp Gweu a GwnoDewch ch project eich hun gyda chi a rhannu syniadau.

  Merch 9 a Sad 19 Ebrill 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Plannu Tatws TreftadaethSut i blannu tatws treftadaeth ar mathau sydd gennym ni.

  hyn a gasglwn yn y coed ar perthi. Gwisgwch ddillad ac esgidiau syn dal dwr. Addas i oed 12+. 2 y pen, nifer benodol o leoedd, rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

  Sad 12 Ebrill 12 1pm a 2 3pm Bywyd yn yr Oes Haearn Dysgu am fywyd bob dydd gydan dehonglydd Oes Haearn a thrin a thrafod atgynyrchiadau.

  Iau 10 Ebrill, 2 3pm Sgwrs: Bara A hithaun Wythnos Cenedlaethol Bara, dewch i ddysgu am y poptai ar y safle. Dim mwy na 10 person. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

  Sad 12 Ebrill 11am 1pm a 2 4pm Gofyn ir Garddwr: Llysiau Gwyrdd y GwanwynTaith dywys hela bwyd a chyfle i goginio a blasur

  Sad 5 Ebrill, 1.30 3.30pm Gwirfoddoli yn Sain Ffagan Dewch i weld sut mae gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth yn Sain Ffagan. Dysgwch am y cyfleoedd diddorol a boddhaol a sut y gallech chi gymryd rhan.

  EbrillSain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  2 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

 • 3Sad 12 Sul 13 Ebrill 10am 4pm Sioe gan Black Mountain Falconry Detholiad o adar ysglyfaethus hardd.

  Sul 13 Ebrill, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Dysgu am LiwlysiauDysgwch sut mae defnyddio lliwlysiau tu allan ir felin wln.

  Maw 15 Iau 17 Ebrill 11am, 1pm a 3pm Bwystfilod Bach y GoedwigAntur drwyr goedwig i ddod o hyd i wlithod, moch y coed, chwilod a llawer mwy!

  Maw 15 Merch 16 Ebrill 11am 1pm a 2 4pm Plethau a Botymau Tuduraidd Galwch draw i Dyr Masnachwr o Hwlffordd lle bydd ein crefftwraig sidan yn dangos sut i greu plethau bys a botymau syml wediu gorchuddio sidan.

  3

  Merch 16 Ebrill, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Hau HadauDysgu am dyfu llysiau yng ngardd y Pre-fab.

  Merch 16 Ebrill 11am 1pm a 2 4pm Bwyd Gwanwyn yr Oes HaearnBeth fyddai ein cyndeidiau wediu fwyta yng ngwanwyn yr Oes Haearn?

  Iau 17 Ebrill, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: PotioSut i botio planhigion yn y Ty Blodau.

  Iau 17 a Iau 24 Ebrill 10.45am 12.45pm Arddangosiad: Tm Adeiladau Hanesyddol Aelodau ein tm adeiladau arbenigol yn trafod eu gwaith.

  Gwe 18 Ebrill, 2pm 3pm Gofyn ir Garddwr: Plannu TatwsPlannu tatws treftadaeth yng ngerddi Rhyd-y-Car ar ddydd Gwener y Groglith.

  facebook.com/sainffagan.stfagans

  @StFagans_Museum

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin CymruTeithiwch yn l drwyr oesau yn un o amgueddfeydd awyr agored goraur byd. Mae dros 40 adeilad hanesyddol wedi cael eu symud au hailgodi yn Sain Ffagan i ddangos sut fyddai pobl Cymru yn byw, gweithio, chwarae ac addoli dros y canrifoedd.

  Ar agor Bob dydd 10am-5pm (ac eithrio 24, 25, 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr).

  Mynediad am ddim.

  I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin CymruSain Ffagan Caerdydd CF5 6XB Ffn: (029) 2057 3500 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  Dylunio gillad

  vertising.com

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • Sul 20 Ebrill, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: y Gwanwyn ar Patsh Llysiau Dewch i Ardd Kennixton i weld pa hadau fyddwn nin plannu yn y patsh llysiau eleni (os bydd hin braf).

  Maw 22 Gwe 25 Ebrill 11am 1pm a 2 4pm Cert Celf y PasgSesiwn celf a chrefft llawn hwyl ir teulu cyfan.

  Maw 22 Merch 23 Ebrill 11am 1pm a 2 4pm Perlysiau a Hylendid y Tuduriaid Helpwch ein doctor dail i greu peli pr, peli sebon a bagiau persawr.

  Merch 23 Ebrill 12 1pm a 2 3pm Sgwrs: yr Oes HaearnTrafod bywyd 2,000 o flynyddoedd yn l.

  Iau 24 Ebrill, 2 3pm Cwyr, Cadach a Gwln CotwmSut mae Tm Cadwraeth Sain Ffagan yn gofalu am y casgliadau yn y tai hanesyddol? Archebwch wrth gyrraedd, dim mwy na 16 person.

  Sad 26 Sul 27 Ebrill 10am 5pm Cymdeithas Ceffylau Haearn Morgannwg: Hen BeiriannauArddangosfa o hen beiriannau fferm.

  EbrillIau 18 Llun 21 Ebrill 11am 2pm Helfa Pasg Sain Ffagan Dilynwch y cliwiau o gwmpas y safle i ddod o hyd i wobr wych! 1.50 y plentyn.

  Sad 19 Ebrill, 11am 1pm Clwb Llyfrau Sain FfaganTrafod On the Black Hill gan Bruce Chatwin, sef hanes efeilliaid unwy au bywyd yng nghefn gwlad Cymru.

  Gwe 18 Llun 21 Ebrill 10am 5pm Cartrefir Tuduriaid Galwch draw i Dy Hir Hendrer Ywydd Uchaf i weld sut beth oedd bywyd ein cyndeidiau yn y 17eg ganrif.

  Sad 19 Ebrill, 10am 5pm Cyfarfod r Cerfwyr PrenY cerfwyr pren cyfeillgar yn arddangos eu crefft.

  Maw 22 Iau 24 Ebrill 11am 1pm a 2 4pm Plannu, Tyfu, Bwyta Dewch i gasglu cyngor a hadau i dyfu eich llysiau eich hun dros yr haf.

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  4 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

 • 5Sad 3 Mai 1.30pm, 2.30pm, 4pm Dawnsio Gwerin a Chodir Fedwen Fai Dathlu gwyl flynyddol liwgar llawn cn a chodir Fedwen Fai.

  Sad 3 Mai, 2pm 3pm Gofyn ir Garddwr: Hau HadauSut i hau hadau yng ngerddi Bythynnod Rhyd-y-car.

  Sad 3 Llun 5 Mai 11am 1pm a 2 4pm Cert Celf Sesiwn celf a chrefft llawn hwyl ir teulu cyfan.

  Sad 3 Llun 5 Mai 10am 5pm Ynys-y-bwl yn OakdaleModel gweithiol o orsaf reilffordd Cwm Taf ddechraur 1920au.

  Llun 5 Mai 12-1pm a 2 3pm Sgwrs: BeltainMae llond lle o chwedlau am Beltain, gwyl y Gwanwyn dewch draw i glywed mwy a dysgur rheswm dros y dathlu.

  Iau 8 Mai, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Gosod Pyst Planhigion Lluosflwydd Ymunwch ni ger borderi llysieuol y Lawnt Fowlio.

  Sad 10 Mai 11am 1pm a 2-4pm Llysiau Gwyrdd y GwanwynGweler 12 Ebrill.

  Mai

  Sad 3 Llun 5 Mai 11am 4pm Hwyl Gyl y Banc Penwythnos cyfan o weithgareddau a gweithdai llawn hwyl.

 • Sad 10 Mai, 11am 1pm Clwb Cwiltio Dewch ch project eich hun neu dechreuwch rywbeth newydd.

  Sul 11 Mai, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Torri Pennau RhosodYr Ardd Rosod.

  Sad 10 Sul 11 Mai 11am 1pm a 2 4pm Pwy sydd tu l ir drws?Dwr tap, toiledau syn fflysio, trydan a gwres canolog. Dewch i weld sut y cafodd bywyd menywod yn y cartref eu trawsnewid yn y Pre-fab l-rhyfel.

  Sad 10 Sul 11 Mai 11am a 3pm (Cymraeg) 12pm a 2pm (Saesneg)Taith Dywys: Eglwys Sant Teilo Archwilio murluniau a cherfiadau cain Eglwys Sant Teilo.

  Maw 20 Mai, 3 4pm Taith: Llys Rhosyr a Bryn EryrY diweddaraf am ddau broject adeiladu diweddaraf Sain Ffagan, sef y Pentref Celtaidd ar ei newydd wedd ac un o lysoedd Llywelyn Fawr. Dim mwy na 15 person. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

  Mai

  Maw 20 Mai a Gwe 30 Sad 31 Mai 11am 1pm a 2 4pm Arddangosiad: Hanes BywSut beth oedd bywyd beunyddiol yn un on ffermdai?

  Merch 21 Mai, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Pigo Planhigion Allan Sut i bigo planhigion allan yn y Ty Blodau.

  Iau 22 Mai, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Gofal Rhosod yn y GwanwynCyngor ar Deras y Rhosod.

  Sad 24 Mai, 11am 1pm Clwb Llyfrau Sain Ffagan Llyfr y mis hwn fydd nofel Kate Atkinson, Life after Life, syn cychwyn ym 1910 ac ynan chwarae hanes ac amser.

  Sul 18 Mai, 10am 5pm Mirir Morris Minor! Boed yn dwlu ar y Morris Minor neun ymweld r Amgueddfa dewch i fwynhaur amrywiaeth o geir fydd iw gweld.

  Llun

  gan

  Peter Brabh

  am

  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  6 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

 • 7Sad 24 Llun 26 Mai 11am 4pm Hwyl Gyl y Banc Mae cymaint iw fwynhau ym mhob cwr or Amgueddfa!

  Sad 24 Merch 30 Mai 11am 1pm a 2 4pm Cert Celf Sesiwn celf a chrefft llawn hwyl ir teulu cyfan.

  Llun 26 Gwe 30 Mai 12 1pm a 2 3pm Planhigion yr HafPa mor bwysig oedd y goedwig in cyndeidiau? Ydy en bwysig i ni hefyd?

  Maw 27 Iau 29 Mai 11am, 1pm a 3pm Cynaliadwyedd Ddoe, Heddiw ac Yfory Dewch i weld rhai or hen dai a gweld sut i ddiogelur ddaear ar gyfer y dyfodol.

  Maw 27 Merch 28 Mai 10am 4pm Sioe gan Black Mountain Falconry Gweler 12 Ebrill.

  Maw 27 a Iau 29 Mai 10.45am 12.45pm Arddangosiad: Tm Adeiladau HanesyddolGweler 17 Ebrill.

  Iau 29 Mai, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Plannu PotiauSut i blannu potiau hardd ar gyfer yr haf.

  Sad 31 Mai, 10am 5pm Gwneuthurwyr Les De CymruY gwneuthurwyr les bobin yn arddangos eu crefft.

  Sad 31 Mai Sul 1 Mehefin 10am 5pm Cyfarfod r Tuduriaid Dewch i Ffermdy Cilewent i weld sut beth oedd bywyd y Tuduriaid.

 • Llun 2 Mehefin Gwe 29 Awst 10am 5pm Arddangosfa Cerfluniau Gweithiau celf wediu cerflunio gan Danny May syn adleisio rhai o adeiladau amaethyddol y safle. Dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru.

  Merch 4 Mehefin 12 1pm a 2 3pm Sgwrs: yr Oes HaearnCrochan: y gwir ar gau. Sgwrs am ddefnyddiau niferus y gwrthrychau drud hyn.

  Iau 5 Mehefin 2 3pm (Cymraeg) 11am 12pm (Saesneg)Taith: Y Stordy Tecstilau Taith or Stordy Tecstilau gydar Curadur Elen Phillips. Ni fydd seddi ar gael. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

  Sad 7 Mehefin, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Sut i Impio RhosodYn y Ty Blodau, Gerddir Castell.

  Sad 7 Mehefin 11am 12pm Taith: Dyfodol Sain Ffagan Dewch i glywed mwy am y project gwerth miliynau fydd yn gweddnewid ein ffordd o ddehongli hanes.

  Sad 14 Mehefin, 11am 1pm Diwrnod Gweun GyhoeddusDewch ch project a rhannu syniadau.

  Merch 4 Mehefin, 2 3pm Gofyn ir Garddwr: Plannu Borderi BlynyddolBeth iw blannu am sioe o liw trwyr haf.