Click here to load reader

Dijagnostičko terapijski izazovi invaginacije

 • View
  44

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dijagnostičko terapijski izazovi invaginacije. Zoran Golubović. Univerziteska dečja klinika Beograd. Definicija. Invaginacija je proces uvrtanja i uvlačenja jednog dela creva u drugo slično uvlačenju teleskopskih antena. Javlja se u dve osnovne varijante. Idiopatska - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dijagnostičko terapijski izazovi invaginacije

 • Dijagnostiko terapijski izazovi invaginacijeZoran Golubovi

  Univerziteska deja klinika Beograd

 • DefinicijaInvaginacija je proces uvrtanja i uvlaenja jednog dela creva u drugo slino uvlaenju teleskopskih antena.

 • Idiopatska Sa postojeom takom vodiljom

  Javlja se u dve osnovne varijante

 • kod odojadi i male dece

  Idiopatskaobino poinje na ileokolinom segmentu ileocekokolinabez jasno vidljivog uzroka tj. take vodilje

 • Sa postojeom takom vodiljomkod starije dece

  ileoilealnajejunojejunalnajejunoilealna najee je udruena sa drugim oboljenjima

  Henoch-Schnlein purpura,cistina fibroza, polipoza creva,Mekelov divertikulum

 • Patofizioloki cirkulus

 • Patofizioloki sledMukoza koja je najdalja od krvnih sudova koji ishranjuju zid creva je najosetljivija na ishemiju i dolazi do njenog propadanja koje se manifestuje u vidu pojave krvi u stolici sa kasnijom pojavom tipine stolice izgleda elea od malina. Ako se ranije ne intervenie dolazi do transmuralne gangrene i perforacije

 • UzrokKod veine pacijenata uzrok invaginacije nije poznat. Najzastupljenija je teorija idiopatske invaginacije koja je posledica postojanja uveanja Pajerovih ploa. Ovu teoriju potkrepljuju injenice da veini invaginacija predhodi respiratorna infekcija sa reakcijom limfnih vorova, U ileocekokolinom regionu postoji najvei broj limfnih vorova a uveani limfni vorovi se obino nadju prilikom eventualne operacije invaginacije. Da li je uveanje LGL uzrok ili posledica invaginacije?

 • Uzrok Druge teorije predpostavljaju virusnu etiologiju zbog sezonske varijacije uestalosti ove bolesti,(ee se javljaju u vreme poveanog rizika od virusnih infekcija) gastroenteritis leti i respiratorne infekcije zimi.U novije vreme nadjena je veza izmedju vakcinacije od rotavirusa i uestalosti ove bolesti to se objanjava reaktivnom hiperplazijom lifnih vorova kao reakcijom na vakcinaciju.

 • UzrastDve treine dece sa invaginacijom su mladji od 1 godineNajea je pojava invaginacije u uzrastu od 5 do 10 meseci. Retko su opisani i sluajevi u neonatalnom periodu.

 • UestalostNije precizno definisana ak ni u SAD i varira od 1 do 4 sluaja na 1000 ivorodjenih.

  U odnosu na pol postoji blaga predispozicija mukog pola u odnosu 3:2

 • Uestalost i znaaj25 % hitnih hirurkih intervencija u uzrastu do 5 godina otpada na invaginaciju u ovoj starosnoj grupi invaginacija prevazilazi i apendicitis Istovremeno je i najei uzrok intestinalne opstrukcije kod dece mladje od 3 godine

 • Mortalitet se u savremenim uslovima sniava ispod 1% Ranom dijagnozom, Pravilnom reanimacijom i rehidracijom Pravovremenim leenjem

  Morbiditet je posle leenja vrlo nizak

 • DijagnozaKlinika slikaKliniki pregledEhosonografijaIrigografija

 • Simptomi i znaci invaginacije Klasian trijas prisutan samo u treini sluajeva

  Povraanje, Kolini bolovi u trbuhu i Krv u stolici

  PospanostPalpabilni kobasiasti tumefakt.

 • Bolpo tipu kolika izrazito jak pri emu beba gri i podie noice i plae. Izmedju dva napada bola beba se potpuno smiruje i esto zaspi a zatim je bol ponovo budi iz sna.periodi pospanosti traju od oko 15 do 30 minuta.

 • Povraanjeu poetku refleksno i bez primesa ui,kasnije razvojem crevne opstrukcije povraanje je sa primesama uivano je naglasiti da svako dete koje povraa u mora biti smatrano za hirurkog pacijenta dok se ne dokae drugaije

  Roditelji obino primete i najvie ih uplai pojava krvavo sluzave stolice opisane kao ele od malina

 • Fizikalni pregled Kobasiasti palpabilni tumefakt u desnom donjem kvadrantu abdomena (invaginacija)Distenzija abdomena (posledica postojanja potpune opstrukcije)Rigiditet prednjeg trbunog (peritonitis kao posledica intestinalne gangrene i perforacije) Rektalni tue tipina krvava stolica, (ele maline)

 • Leenje

  HirurkoNeoperativno hidrostaska redukcija

 • Do ovde je sve jasno

  Pacijent je pospan, bol postoji ali nije neizdrivPacijent ima dijareju, i alergiju na kravlje mlekoKrv u stolici samo u tragovima prvog dana bolestiLokalizuje bol ileocekalno, ne povraa, ima znake infekcijeNa EHO pregledu distendirana creva usporena peristaltika ne vidi se invaginatProblem nastaje ako sve ne ide po knjigamaOvo su nalazi kod naih pacijenata kasno dijagnostikovanih i operativno leenih

 • Pacijenti UDK poslednje 3 godineUkupno leeno pacijenata 26Operisanih 10 (38%)Hidrostatskih dezinvaginacija 16 (62%)

 • 10 operisanihSamo 2 pacijenta mladja od godinu dana

  Manuelna redukcija 2 pacijenta Resekcija dela creva i anastomoza 8

  6 resekcija zbog take vodiljeMekelov divertikulum 4 Polipi 22 zbog nekroze sa perforacijom

 • ZakljuakNepostojanje klasinih znakova i simptoma kod pacijenata sa invaginacijom moe voditi nepoeljnom odlaganju dijagnoze sa katastrofalnim posledicamaNeophodno je uvek pomisliti na invaginaciju i traiti postojanje znakova i simptoma kod svih pacijenata mladjih od 5 godina koji se jave sa postojeim abdominalnim bolom ili pri evaluaciji deteta sa hematolokim diskrazijama ili Henoh schoenlajnovom purpurom.

 • HVALA NA PANJI

  ************************

Search related