Dinamica Grupurilor -Curs

 • View
  252

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Dinamica Grupurilor -Curs

 • 7/29/2019 Dinamica Grupurilor -Curs

  1/40

  Page | 1

  CURS

  DINAMICA GRUPURILOR

  CARTI

  Dinamica grupurilor Adrian Neculau ed. Polirom

  Psihologia manipularii + psihologia persuasiunii Robert Vraldini

  Tehnici de manipulare Bogdan Ficeac

  Dimensiuni ale excluderii sociale L. Mitrofan

  FILM

  My strange addiction

  EXAMINARE

  - Examen 8 puncte- Seminar 2 puncte

  1. Dinamica grupurilor

  2. Leader

  3. Persuasiune

  4. Manipulare

  5. Patologii colective

  6. Excludere sociala

 • 7/29/2019 Dinamica Grupurilor -Curs

  2/40

  Page | 2

  C 1- 5.10.2012

  1. Problematica grupurilor sociale

  Principalele formatiuni sociale sunt:

  1. Grupurile

  2. Colectivitatile

  3. Organizatiile

  1.1.Grupurile sociale

  Definitie acele formatiuni sociale in care indivizii interactioneaza in mod direct intre ei

  pe baza unor reguli si norme si datorita caruia ei se recunosc ca apartinand

  unei societati distincte

  formatiuni ce au la baza aceleasi norme si prescriptii dar care nu pp

  interactiuni directe intre membrii. Exp: etnii, credinciosi, culte

  formatiuni sociale deliberat constituite in vederea atingerii unui scop si care

  folosesc strategii explicite de decizie si control

  Caracteristici generale ale grupurilor sociale

  1. tipul grupului acesta tine de numarul de membrii, relatiile dintrei ei si

  natura activitatilor desfasurate

  2. marimea grupului acest parametru inf. Semnificativ performanta sau

  creativitatea/atingerea scopului

  3. compozitia grupului reflecta caracteristicile psiho-sociale ale

  membrilor de la varsta, sex, nivel de deducatie, statut profesional

  4. structura grupului reliefeaza modul d econfigurare a relatiilor

  interpersonale dintre membrii grupului. Acestea pot fi:

  1. socio-afective

  2. de comunicare

  3. de influenta

  4. de coordonare

  5. de control

 • 7/29/2019 Dinamica Grupurilor -Curs

  3/40

  Page | 3

  5. sarcina grupului consta din obiectivul propriu-zis ce urmeaza a fi

  realizat in urma activitatilor comune a tuturor membrilor. Acest

  parametru are o deosebita functie de a structura viata de grup.

  6. Coeziunea exprima ansamblu fortelor care mentin unitatea grupului si

  este o rezultanta a relatiilor dintre membrii, a caracteristicilor psiho-

  sociale a acelor membrii dar si a rezultatelor, a contextului social in care

  se desfasoara activitatea grupului

  7. Nivelul de integrare reprezinta expresia gradului de maturizare a

  relatiilor psiho-sociale din cadrul grupului si a masurii in care fiecare

  membru se identifica cu grupul. Indirect nivelul de integrare exprima

  gradul d eelaborare a constiintei colective ce devine indirect un elelment

  de fond pentru coeziunea de grup.

  8. Eficienta grupului exprima sintetic parametrii calitativi si cantitativi

  de realizare a sarcinii, dar exprima si acei factori care mentin si duc la

  satisfacerea nevoilor membrilor.

  Grupul social constituie un mediu interactiv in care are loc armonizarea

  trebuintelor indivizilor cu mediul social, dar este si un mediu ce creaza

  indivizilor noi nevoi, trebuinte, reprezentari, comportamente si conduite.

  Fenomenul de remodelare psiho-sociala in contextul grupal se realizeaza prin:

  ajustari si adaptari, sau prin restructurari in plan cognitiv, motivational,

  atitudinal, relational si comportamental.

  Clasificarea grupurilor sociale

  In functie de caracterul relatiilor dintre membrii:

  1. Grupuri primare sau de contact face to face

  2. Grupuri secundare in care predomina relatiile directe denumite relatii

  de releu

  Dupa modul de formare

  1. Grupuri naturale iau nastere spontan. In literatura de specialitare sunt

  enumerate 4 astfel de grupuri cu caracter universal acestea fiind: familia,

  gr. de joc al copiilor, gr de vecinatate si comunitate si comunitatea de

  batrani

  2. Grupuri artificiale - se formeaza in urma unui proiect stiintific. Exp:

  laborator, terapeutic

 • 7/29/2019 Dinamica Grupurilor -Curs

  4/40

  Page | 4

  In functie de tipul sarcinii:

  1. Sociale

  2. De munca

  3. Militare

  4. Sportive

  In functie de existenta cadrului formativ ce le reglementeaza existenta

  1. Formale/institutionale

  2. Informale /spontane

  In cazul grupurilor informale neexistand un cadru institutional exterior,

  dinamica proceselor interrelationale va fi determinata preponderent de

  factorii socio-afectivi spontani

  In functie de raporturile existente intre membriii grup:

  1. de apartenenta sunt cele in care membrii grupului apartin la un

  moment dat in mod natural sua datorita activitatilor concrete pe care ei o

  desfasoara. In acest caz pariciparea efectiva la viata grupului nu inseamna

  si o participare psihologica

  2. de referinta individul imprumuta normele si atitudinile considerate de

  referinta datorita presigiului de care se bucura

  3. de presiune au capacitatea de a exercita o influenta semnificativa

  asupra altor indivizi/grupuri datorita puterii, prestigiului sau resurselor

  detinute (politice, economice)

 • 7/29/2019 Dinamica Grupurilor -Curs

  5/40

  Page | 5

  C 2 - 12.10.2012

  1.2.Structuri

  Principalele cercetari din perspectiva sociala evidentiaza in viata fiecaruia

  grupului sociale existenta urmatoarelor structuri:

  1. Structura socio-afectiva se refera la relatiile si la procesele preferentiale

  din cadrul grupului

  2. Structura motivational-atitudinala

  3. Structura comunicatiei cum se realizeaza procesele de comunicare,

  respectiv retele sau bariere comunic.

  4. Structura puterii procese de influenta care au loc in grupul respectiv

  5. Structura activitatii - realizarea scopului, sarcinii

  Dintre acestea, structura comunicatiei, structura puterii si cea a activitatii au un

  caracter atat formal, fiind determinate de normele constitutive ale grupurilor,

  cat si un caracter informal aparand ca urmare a unor factori ce rezulta din

  contextul interactiunii membrilor, iar celelalte doua categorii de structuri (socio-

  afectiva si motivational-atitudinala) au un caracter exclusiv informal cu

  manifestari specifice in functie de tipul de grup.

  Structura socio-afectiva a grupului consta din modul de configurare a relatiilor

  preferentiale dintre membrii la un moment dat, relatii ce pot imbraca forma

  atractiei, respingerii sau indiferentei.

  Dintr-o serie larga de factori ce conditioneaza formarea si structurarea relatiilor

  preferentiale in cadrul grupurilor urmatorii sunt considerati a a fi mai

  semnificativi :

  Inteligenta sociala referitor la modul de adaptare in cadrul grupului in ceea

  ce priveste comunicarea si relatiile preferentiale

  Capacitatea de comunicare interpersonala

  Prestigiul extra-grupal

  Altruismul persoanei

  Competenta si implicarea in rezolvarea problemelor cu care grupul se

  confrunta Farmecul personal (charisma) element important

 • 7/29/2019 Dinamica Grupurilor -Curs

  6/40

  Page | 6

  1.3.Fenomene psihosociale de grup

  COEZIUNEA GRUPULUI = totalitatea aimpului de forte ce are ca efect

  mentinerea laolalta a membrilor unui grup, opunindu-se fortelordezintegratoare.

  In ceea ce priveste coeziunea grupului aceasta apare ca rezultatul unor variate

  categorii de factori:

  - factori extrinseci acestia sunt cei anteriori formarii grupului si tin de acele

  cadre formale de ordin socio-organizational ce impun anumite valori, norme

  si modele in grupul respectiv

  - factori intrinseci acestia sunt specifici grupului ca atare, rezultand in modconcret in contextul interactiunii dintre membrii. Acesti factori se impart in :

  - factori socio-afectivi rezultanta directa a atragerilor si respingerilor

  care se manifesta in cadrul grupului precum si o rezultanta a masurii in

  care individul se identifica cu grupul

  - factori socio-operatori - distributia si articularea rolurilor in cadrul

  grupului, coordonarea activitatii de catre lider, structurarea relatiei de

  comunicatie, structurarea proceselor de influenta intre oameni

  CONFORMISMUL DE GRUP interactiunile sistematice dintre persoanele

  care formeaza un grup determina aparitia unor uniformitati atitudinale si

  comportamentale ce capata caracterul unor norme si modele specifice acelui

  grup.Astfel nerespectarea acestor prescriptii adoptate de comun acord,

  echivaleaza cu respingerea valorilor si modelelor colective si este resimtita de

  catre membrii grupului ca o contestare sau chiar ca un atac la adresa grupului.

  Reactia este proportionala cu importanta normelor care sunt inculcate, frecventa

  acestor incalcari dar si referitor la atitudinea concreta a celui ce incalca normele.

  LEADERSHIPUL = Ansamblul relatiilor intra si intergrupale prin care o

  persoana sau un grup de persoane influenteaza comportamentul de grup,

  dirijeaza si controleaza activitatile, asigurind mentinerea grupului ca sistem

  compact.

 • 7/29/2019 Dinamica Grupurilor -Curs

  7/40

  Page | 7

  In mod generic problematica liderului trebuie abordata dintr-o tripla

  perspectiva:

  - statutul formal si informal pe care il detine in structura/structurile de

  putere a grupului sau organizatiei din care face parte

  - liderul ca persoana, avind o anumita personalitate si un set determinat

  de aptitudini psihosociale

  - s