DIVJI OPRAإ EVALI ... odvisnih pribliإ¾no 4/5 kmetijskih rastlin. Od opraإ،evanja ni odvisna samo koliؤچina

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIVJI OPRAإ EVALI ... odvisnih pribliإ¾no 4/5 kmetijskih rastlin. Od opraإ،evanja ni odvisna...

 • Foto: D. Bevk

  DIVJI OPRAŠEVALCI Pestrost opraševalcev za

  zanesljivo opraševanje v kmetijstvu

  Pripravil: dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo

  Predstavitev je pripravljena za Program usposabljanja KOPOP iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za leti 2019 – 2020

  Sprememba in/ali uporaba za druge namene brez soglasja avtorja ni dovoljena.

 • Opraševanje - nepogrešljiva ekosistemska storitev

  Od opraševanja žuželk je odvisnih približno 4/5 kmetijskih rastlin.

  Od opraševanja ni odvisna samo količina ampak tudi kakovost pridelka.

  Plodovi, ki se razvijejo na cvetovih, ki so dobro oprašeni, so lepši, bolj hranljivi in bolj obstojni.

  Foto: Danilo Bevk

 • Kdo oprašuje v Sloveniji?

  Kranjska čebela

  Divji opraševalci: • divje čebele (35 vrst čmrljev

  in več kot 500 vrst čebel samotark)

  • muhe trepetavke (300 vrst) • metulji • nekateri hrošči • ose

  Foto: Danilo Bevk

 • Posebnosti opraševanja divjih čebel

  Čmrlji: • sposobnost letanja v mrazu, dežju in vetru • boljši prenašalci cvetnega prahu • zelo hitri (do 4-krat hitrejši kot čebela) • cvet močno stresejo (paradižnik, borovnica …) • dejavni od jutra do večera

  3°C

  Zaradi večje učinkovitosti čmrlji oprašijo veliko več, kot bi sklepali zgolj po njihovi številčnosti.

  Foto: Danilo Bevk

 • Posebnosti opraševanja divjih čebel

  Čebele samotarke: • zelo dobre prenašalke cvetnega prahu (prenašajo ga na trebušni strani, zato je stik s cvetom boljši; ker ni zlepljen ga več pade na cvet)

  Foto: Jernej Polajnar

  Ena samotarka lahko opravi delo kar 100 medonosnih čebel.

 • Posebnosti opraševanja divjih čebel

  Medonosna čebela: • živi in tudi prezimuje v velikem številu • zaradi čebeljih pridelkov privlačna za gojenje • Slovenija je dežela z eno največjih gostot čebeljih družin v Evropi.

  Foto: Jernej Foto: Danilo Bevk

  Za opraševanje potrebujemo oboje: medonosno čebelo in divje opraševalce.

  Divji opraševalci povečajo pridelek tudi tam, kjer je medonosnih čebel veliko.

 • Foto: D. Bevk

  Čmrlji

  Čmrlji živijo v družinah, ki jih sestavljajo matica in od nekaj deset do nekaj sto delavk. Družine nastanejo vsako pomlad na novo in trajajo le nekaj mesecev. Prezimijo le v preteklem letu izlegle matice in sicer otrple v tleh. Vsi čmrlji pomladi so zato matice. Gnezdijo pod zemljo ali na površini tal, nekatere vrste tudi višje.

  Foto: Danilo Bevk

 • PREZIMOVANJE

  (SAMO MLADE MATICE, V TLEH)

  DEJAVNOST MATICE NA SPOMLADANSKEM

  CVETJU (IN KASNEJE NA SADNEM DREVJU)

  VSI ČMRLJI POMLADI SO MATICE.

  ZASNOVA DRUŽINE V

  ALI NA TLEH

  (MATICA SAMA)

  RAST DRUŽINE

  (10-300 DELAVK)

  RAZVOJ MATIC, SAMCEV,

  PARJENJE IN PROPAD DRUŽINE

  IN GNEZDA

  (POLETI ALI JESENI)

  ŽIVLJENJSKI KROG

  ČMRLJEV

  Foto: Danilo Bevk

 • Foto: D. Bevk

  Čebele samotarke

  Velike od 3 do 25 mm.

  Vsaka samica sama poskrbi za svoj zarod.

  Gnezdijo v luknjah v lesu, v votlih steblih, v zemlji (odvisno od vrste).

  V gnezdo odložijo jajčeca in jih oskrbijo s cvetnim prahom, nato pa ga zaprejo.

  Večina vrst prezimi v gnezdu in izleti šele naslednje leto.

 • PREZIMOVANJE SAMCEV IN

  SAMIC V GNEZDU

  PARJENJE (VEČINA VRST JE

  DEJAVNIH POMLADI)

  GNEZDENJE (VSAKA

  SAMICA IMA SVOJE

  GNEZDO)

  IZ JAJČEC SE IZLEŽEJO

  LIČINKE, KI POJEDO CVETNI

  PRAH IN SE ZABUBIJO.

  ŽIVLJENJSKI KROG ČEBEL SAMOTARK

  Foto: Danilo Bevk in Jernej Polajnar

 • Foto: D. Bevk

  Muhe trepetavke

  Pogosto jih zamenjujejo s čebelami.

  Z medičino in cvetnim prahom se hranijo samo odrasle muhe (pri čebelah tudi ličinke), zato posamezna muha opravi manj dela.

  Kljub temu so v nekaterih primerih zaradi številčnosti lahko pomembne opraševalke.

  Foto: Danilo Bevk

 • Ogroženost opraševalcev

  V Evropi izumrtje grozi ¼ vrst čmrljev.

  Dejavniki ogrožanja: • pomanjkanje hrane • pesticidi • bolezni • pomanjkanje gnezdišč • uvažanje čmrljev

  Foto: Danilo Bevk

  Spremembe v okolju so za divje opraševalce še bolj usodne kot za čebelo.

 • Pomanjkanje hrane

  Na travnikih, ki so zelo gnojeni, zgodaj in pogosto košeni, ni cvetja na katerem bi se hranili opraševalci.

  Podnebne spremembe, predvsem zgodnje pomladi in vroča sušna poletja negativno vplivajo na rastline in s tem na hrano.

  Čebelarji čebele hranijo, divji opraševalci so prepuščeni sami sebi.

  Foto: Danilo Bevk

 • Pesticidi

  Divji opraševalci so pesticidom pogosto bolj izpostavljeni kot medonosna čebela: • Matice čmrljev pomladi letajo v

  sadovnjakih in so pesticidom izpostavljene neposredno.

  • Čmrlji so dejavni bolj zgodaj zjutraj

  Vir: NIB

  Neupoštevanje navodil je za divje opraševalce še bolj usodno. Bolje je škropiti zelo pozno zvečer kot zjutraj.

 • Pomanjkanje (varnih) gnezdišč

  Gnezda čmrljev so zelo izpostavljena kmetijskim strojem. Vedno manj je tudi mejic, kjer bi lahko varno gnezdili. Samotarke so nekdaj gnezdile v slamnatih strehah in luknjah v lesu, ki je bil glaven gradbeni material.

  Foto: Danilo Bevk

 • Uvažanje čmrljev

  Uvaža se avtohtono vrsto čmrlja (temni zemeljski čmrlj), a druge podvrste in križance. Nevarnost: • genskega onesnaženja • vnosa novih bolezni

  Primerna je uporaba samo v rastlinjakih. Potrebno je zagotoviti, da čmrlji ne uhajajo, gnezda pa po uporabi uničiti.

  Foto: Danilo Bevk

 • Varovanje opraševalcev

  OPRAŠEVALCI POTREBUJEJO

  HRANA

  GNEZDIŠČA

  ZDRAVO OKOLJE

 • Hrana za opraševalce v sadovnjaku

  Čas cvetenja sadnega drevja je čas obilja hrane za opraševalce. Cvetoče sadno drevje in podrast je ob nepravilni uporabi nevarnih FFS past za opraševalce!

  Foto: Danilo Bevk

  Opraševalci potrebujejo hrano tudi prej in potem! (čmrlji od pomladi do jeseni)

 • Hrana za opraševalce

  Medovite rastline: • facelija • sončnice • boreč • zelišča • ajda …

  Najboljši vir hrane za opraševalce so pisani cvetoči ravniki.

  Foto: Danilo Bevk

 • Gnezdišča za opraševalce

  Gojenje čmrljev razmeroma zahtevno. Najboljši način "gojenja čmrljev" je ohranjanje pozno košenih travnikov in mejic.

  Gojenje samotark razmeroma enostavno Gojenje v luknjah v lesu ali votlih rastlinskih steblih (premera 4 – 10 mm)

  Foto: Danilo Bevk in Jernej Polajnar

 • Zdravo okolje

  Pravilna uporaba pesticidov! Sistemična FFS, ki so čebelam nevarna, se v času cvetenja gojenih rastlin ne smejo uporabljati. Čebelam nevarna kontaktna (dotikalna) sredstva se smejo v času cvetenja uporabljati le v nočnem času, oziroma v času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če imajo na etiketi navedeno, da se v času cvetenja v celoti ne smejo uporabljati. V času tretiranja trajnih nasadov s čebelam nevarnimi sredstvi ne smemo pozabiti na cvetočo podrast, ki mora biti skrbno odstranjena (pokošena ali zmulčena) ali pa moramo na drug način preprečiti nanos FFS.

  Vir: http://uvhvvr.arhiv- spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/PUBLIKACIJE/2015/Registracija _FFS_Web.pdf

  http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/PUBLIKACIJE/2015/Registracija_FFS_Web.pdf http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/PUBLIKACIJE/2015/Registracija_FFS_Web.pdf http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/PUBLIKACIJE/2015/Registracija_FFS_Web.pdf http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/PUBLIKACIJE/2015/Registracija_FFS_Web.pdf http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/PUBLIKACIJE/2015/Registracija_FFS_Web.pdf http://uvhvvr.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/PUBLIKACIJE/2015/Registracija_FFS_Web.pdf

 • SOOS - Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

  Cilj projekta EIP je izboljšati prenos znajo na področju opraševalcev v sadjarstvu za izboljšanje razmer za opraševalce in povečanje zanesljivosti opraševanja. • Postavljanje gnezdišč, sejanje medovitih

  rastlin in vzpostavljanje travnikov za opraševalce.

  • Usposabljanja za sadjarje Trajanje: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021 Partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo Kmetijska gos