Diwyddiadau | Amgueddfa Wlan Cymru

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diwyddiadau Amgueddfa Wlan Cymru: Hydref 2013 - Mawrth 2014

Text of Diwyddiadau | Amgueddfa Wlan Cymru

 • 1Hydref 2013 Mawrth 2014

  DigwyddiadauAmgueddfa Wln Cymru

  ArddangosfeyddHwyl ir TeuluSgyrsiau a Theithiau

  www.am

  gued

  dfacym

  ru.ac.u

  k 0300 111 2 333

  1092_What's_on_Wool_A5_WEL_P2.indd 1 14/08/2013 09:53

 • Amgueddfa Wln Cymru

  Tan Sad 9 TachweddBrunel Gweithiau yng Nghymru

  Tan Sad 2 Tachwedd Gweuwaith Kaffe FassettGweuwaith gwych y dylunydd tecstilau o fri rhyngwladol, Kaffe Fassett. Maer artist hwn, a aned yn America, fwyaf adnabyddus am ei ddyluniadau lliwgar. Bydd ei gwiltiau clytwaith hefyd iw gweld yng Nghanolfan y Cwilt Cymreig, Llambed. www.welshquilts.com

  Tan Sad 9 TachweddBrunel Gweithiau yng NghymruArddangosfa syn edrych ar ran Isambard Kingdom Brunel yn y gwaith o adeiladu rheilffyrdd, pontydd a dociau Cymru gan ganolbwyntion benodol ar ei ddyfeisgarwch wrth ddefnyddio peirianneg i orchfygu rhwystrau naturiol systemau trafnidiaeth.

  Maw 12 Tachwedd Merch 15 IonawrCystadleuaeth Colegau CymruArddangosfa o waith a gyflwynwyd ar gyfer cystadleuaeth i fyfyrwyr celf, dylunio, crefft a

  phensaernaeth yng Nghymru ar thema Teithiau, gan ddwyn ysbrydoliaeth o gasgliadau Amgueddfa Wln Cymru, Canolfan y Cwilt Cymreig a Chastell Aberteifi.

  Sad 23 Tachwedd Sad 1 Chwefror Dathlur DeugainYn 2012, dathlodd Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ei phen-blwydd yn 40. Dyma gipolwg ar sut a pham y cafodd safle diwydiannol ei weddnewid yn amgueddfa ym 1972 ar hyn sydd wedi digwydd yno ers hynny.

  Arddangosfeydd

  2 Amgueddfa Wln Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Amgueddfa Wln Cymru

  1092_What's_on_Wool_A5_WEL_P2.indd 2 14/08/2013 09:53

 • Grwpiau Rheolaidd

  3

  Gadewch i hanes gwln diwydiant pwysicaf Cymru ar un adeg nyddu ei swyn yn yr amgueddfa unigryw hon syn dal i fod ar waith yn Nyffryn Teifi .

  Ar agorHydref Mawrth: 10am 5pm, dydd Mawrth-dydd Sadwrn.

  Ebrill Medi: 10am 5pm bob dydd.

  I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Amgueddfa Wln CymruDre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Sir GaerfyrddinSA44 5UPFfn: (029) 2057 3070 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol)

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  Amgueddfa Wln Cymru

  Taith Dywys

  Ewch gam ymhellach ar eich ymweliad ar daith dywys gydan crefftwyr profi adol. Cysylltwch r Amgueddfa am fanylion.

  Llwybr y Pentref

  Taith gerdded hunan dywys o amgylch Dre-fach Felindre syn cynnwys ffeithiauhanesyddol a diddorol am y diwydiant gwln yn yr ardal.

  Stori Wlanog

  Taith hwyliog ac addysgol i deuluoedd syn esbonior broses o gnu i garthen.

  Julia Grif ths JonesDewch i weld gwaith yr artist o Sir Gaerfyrddin a dilyn y Llwybr Teuluol cysylltiedig.

  Dylunio gillad

  vertising.com

  Dydd Mawrth 1af a 3ydd bob mis, 2pm 4pm Y Clwb Gwau

  Ymunwch r grwp i wau, rhannu patrymau a syniadau. Croeso i bawb o bob gallu.

  Bob ail ddydd Mercher y mis, 10.30am 3pmTroellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion

  Croeso i bawb, dewch ch deunydd eich hun.

  Bob yn ail ddydd Sadwrn, 2pmCyngor Cymuned Celfyddydol Tei Ganol

  Dewch i weld y grwp yn arddangos eu sgiliau.

  Llwybrau a Theithiau

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

  Teuluoedd Oedolion Ymarferol Arddangosiad Taith Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai symbol

  facebook.com/amgueddfawlan

  @AmgueddfaWlan

  1092_What's_on_Wool_A5_WEL_P2.indd 3 14/08/2013 09:53

 • Amgueddfa Wln Cymru

  Cert celf: gweithgareddau creadigol i blant

  Digwyddiadau

  Sad 26 Hydref Sad 2 Tachwedd, 10am 5pm (ar gau 27 28 Hydref)Gweithgareddau Hanner Tymor

  Maw 3 Maw 24 Rhagfyr 10am 4.30pm (ar gau ar ddyddiau Sul a Llun)Cert Celf y Nadolig

  Sad 25 Ionawr 10am 4.30pm Cert Calon Diwrnod Santes Dwynwen

  Sad 15 Chwefror 10am 4.30pm Cert Calon Dydd Sant Ffolant

  Sad 22 Chwefror Sad 1 Mawrth (ar gau 23 24 Chwefror)Gweithgareddau Hanner Tymor

  Sad 2 Tachwedd 10am 3pm Ffair Hen Grefftau a Threnau Bach Dewch i fwynhau trenau bach ar waith a hen grefftau.

  Sad 30 Tachwedd 10am 3pm Ffair Fwyd a Chrefftaur Nadolig Dymach cyfle i siopar holl anrhegion Nadolig mewn un ymweliad a chefnogi cynhyrchwyr lleol. Bydd crefftau gwledig, crefftau tecstilau, gwaith coed, sebon, canhwyllau, jamiau, pwdinau Nadolig a llawer mwy.

  Maw 17 Rhagfyr, 6.30pm Canu Carolau gyda Sin CornYmunwch ni i ganu carolau a bydd Sin Corn yn galw draw!

  Sad 1 Mawrth, 10am 3pm Diwrnod Hwyl ir TeuluGemau, gweithgareddau a chystadlaethau i bawb. Mewn cydweithrediad Menter Gorllewin Sir Gr, Cered a TWF.

  4 Amgueddfa Wln Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Amgueddfa Wln Cymru

  1092_What's_on_Wool_A5_WEL_P2.indd 4 14/08/2013 09:53

 • 5Digwyddiadau Gweithdai

  Gwe 11, Gwe 18 a Gwe 25 Hydref, 1pm 4pm Creu Basged Helyg Draddodiadol

  Dewch i greu basged helyg o helyg lleol a helyg Gwlad yr Haf. Cynhelir tair sesiwn hanner diwrnod, 15 y sesiwn neu 40 am y tri. Gallwch greu basged ffrwythau fach mewn dwy sesiwn neu fasged casglu mwyar/siopa mewn tair. Addas i ddechreuwyr. Rhaid archebu lle: 07964 530436.

  Sad 19 Hydref 11am 4.30pm Rygiau Rhacs

  Dewch i greu sgarff neu het wlanog o hen siwmper ai haddurno gan ddefnyddio technegau rygiau rhacs. 30 y pen. Rhaid archebu lle: 01974 282530.

  Sad 26 Hydref, 10am 4pm Diwrnodau Nyddu i Ddechreuwyr

  Cyflwyniad i fathau o gnu, paratoi, nyddu a cheincio. 25 y pen. Rhaid archebu lle: 01559 384304.

  Sad 9 Tachwedd 10am 4pm Lliwio Naturiol

  Dewch i greu ystod gyffrous o liwiau gan ddefnyddio planhigion a dysgu sut i baratoi gwln ai liwio. 35 y pen, darperir deunyddiau. Rhaid archebu lle: 01239 614023.

  Sad 23 Tachwedd 11am 4.30pm Rygiau Rhacs

  Cyfle i greu torch Nadoligaidd fydd yn para am flynyddoedd. Gweler 19 Hydref am fanylion archebu.

  Sad 30 Tachwedd 10am 4pm Nyddu Hirdro

  Cyflwyniad i nyddu hirdro. 25 y pen. Rhaid archebu lle: 01559 384304.

  Gwe 6 Rhagfyr, 1pm 4pm Gweithdy Helyg y Nadolig

  Creu eitemau ar gyfer Heuldror Gaeaf a Nadolig Celtaidd gan gynnwys addurniadau bwrdd, sr a chadwyni. Addas i ddechreuwyr. 15 y pen. Rhaid archebu lle: 07964 530436.

  Sad 14 Rhagfyr 11am 4.30pm Rygiau Rhacs

  Projectau rygiau rhacs bach gan gynnwys tlysau blodau ac anrhegion ac addurniadau eraill. Gweler 19 Hydref am fanylion archebu.

  Ffoniwch i archebu lle Teuluoedd Oedolion Ymarferol Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai symbol

  Sad 12 Hydref Sad 16 Tachwedd Sad 21 Rhagfyr, Sad 11 a Sad 25 Ionawr Sad 8 a Sad 22 Chwefror Sad 8 a Sad 22 Mawrth 10.30am 12.30pmCrosio i Ddechreuwyr

  Perffaith os ydych chi am fentro i fyd crochet, wedi anghofio sut neu angen cymorth i ddarllen patrymau. Darperir deunyddiau ar gyfer projectau bach. 4 y pen. Rhaid archebu lle: 01239 842018.

  1092_What's_on_Wool_A5_WEL_P2.indd 5 14/08/2013 09:53

 • Amgueddfa Wln Cymru

  Sad 14 Rhagfyr 11.30am 2.30pm Uwchgylchu Nadoligaidd

  Dewch i greu addurniadau Nadoligaidd neu ddeunyddiau lapio anrhegion o hen lyfrau, papur wal, mapiau a cherddoriaeth ddalen. 2 y pen, addas i oed 6+. Ffoniwch yr Amgueddfa i archebu eich lle.

  Sad 18 Ionawr 10am 4pm Diwrnodau Nyddu i Ddechreuwyr

  Gweler 26 Hydref.

  Sad 1 ChwefrorDefnyddio Lliw wrth Nyddu

  Dysgu am ddefnyddio lliw wrth nyddu. 25 y pen. Rhaid archebu lle: 01559 384304.

  Sad 15 Chwefror 11am 4.30pm Rygiau Rhacs

  Technegau bachu cywrain i greu lluniau ac addurniadau iw rhoi ar y wal. Gweler 19 Hydref am fanylion archebu.

  Sad 15 Mawrth 11am 4.30pm Rygiau Rhacs

  Creu matiau bach a phaneli addurniadol trwy fachu gwahanol ddefnyddiau trwy gynfas au dal yn eu lle gydag edau glo. Gweler 19 Hydref am fanylion archebu.

  Gweithdai

  Ffoniwch i archebu lle Oedolion Ymarferol Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai symbol

  6 Amgueddfa Wln Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Sad 4 Ionawr 11am 4.30pm Rygiau Rhacs

  Gwau gwydd peg gan ddefnyddio rhacs i greu ryg maint clustog. Gweler 19 Hydref am fanylion archebu.

  1092_What's_on_Wool_A5_WEL_P2.indd 6 14/08/2013 09:53