13
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR STUDENI, 2021.

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

STUDENI, 2021.

Page 2: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

SAMOSTALNOST

„Sve što može dijete i mora napraviti samo…“

Svakome je djetetu važno dati mogućnost da samo nešto pokuša napraviti, da se

suoči sa neuspjehom jer će jedino tako naučiti i znati ispraviti svoju pogrešku.

Djeca uče imitacijom, odnosno metodom pokušaja i pogreške, ponavljajući

radnje i ponašanja koja vide od osoba u svojoj neposrednoj okolini. Imajući to

na umu krenuli smo u ostvarivanje zadanog cilja, razvijanje kompetencija u

području autonomije djeteta, odnosno poticanja samostalnosti, tj. socio-

emocionalnog razvoja.

CILJ: razvijanje samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima

Pospremanje kreveta

Pospremanje robe prije spavanja

Samostalno preoblačenje u pidžame

Pospremanje stola nakon obroka

Pospremanje igračaka

Učenje samostalnog vezivanja cipela

OSTVARENE ZADAĆE:

Samostalni su u hranjenju, preoblačenju, pospremanju robe, pospremanju

stola nakon obroka, pospremanju kreveta i pospremanju igračaka;

Slušaju upute odgajatelja i svojih vršnjaka;

Usvajaju različite vještine i znanja kroz konkretna iskustva i

manipuliranje predmetima.

Page 3: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR
Page 4: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

UČENJE I PREPOZNAVANJE BOJA I POTICANJE

GOVORNE KOMUNIKACIJE

Projekt- BOJE

Imenovanje boja dio je kognitivnog razvoja djeteta i ono se razvija kroz

nekoliko razina. Učenje boja počinje razvrstavanjem i uparivanjem predmeta

koji su jednake boje.

Za aktivnosti razvrstavanja i uparivanja djeci nudimo razne materijale: kockice,

pomponi, obojena pašta, plastični čepovi, tuljci od kartona i drugo. Učenje boja

proveli smo kroz sve vrtićke centre.

Ostvarivanju cilja pridonijelo je i korištenje slikovnica: „Boje“, „Opipaj i osjeti

boje“. Svakodnevnim čitanjem slikovnica djeci, obogatila su svoj rječnik i

govorne sposobnosti.

Svakodnevna tjelesna aktivnost važna je za razvoj djeteta. Djeci su osobito

zanimljive pokretne igre. Pokretnom igrom SKOČI NA BOJU djeca su osim

prepoznavanja boja razvijala i tjelesnu spretnost.

Page 5: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

Konstruktivnom igrom : Učim boje uz kockice, djeca imenuju i prepoznaju boju.

Zabavno im je razvrstavati kockice jer si na taj način približavaju svijet boja.

Govorna aktivnost: Tratinčica koja je željela biti druge boje; kod djece je

izazvala razumijevanje priče kroz prepričavanje, , uočavanje detalja,

prepoznavanje boja,razvijanje jezika i govornih vještina.

Istraživačko-spoznajna aktivnost-: Raznobojne loptice. Djeci se dana aktivnost

veoma sviđala. Aktivnost uz raspoznavanje boja prati i razvoj koordinacije i fine

motorike.

Page 6: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

CILJ: potaknuti spoznavanje svijeta koji nas okružuje prepoznavanjem i

imenovanjem osnovnih boja te poticanje razvoja govorne komunikacije

Prepoznavanje osnovnih boja

Imenovanje osnovnih boja

Poticanje govorne komunikacije

Obogaćivanje rječnika

Razvijanje govornih vještina

OSTVARENE ZADAĆE:

Sve uspješnije imenuju boje

Napreduju u prepoznavanju osnovnih boja

Slušaju upute odgajatelja

Napreduju u razvoju govornih vještina

Page 7: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

POTICANJE POČETNIH MATEMATIČKIH VJEŠTINA,

USVAJANJE POJMOVA:MALO-VELIKO

CILJ: potaknuti djecu na učenje početnih matematičkih vještina, poticati ih i

učiti strpljenju i čekanju svoga reda. Raspoznavati razliku između pojmova

veliko i malo.

-uočiti male predmete

-uočiti velike predmete

-raspoznati koji je predmet velik, a koji je mali.

-raznovrsne igre i didaktički materijali,

OSTVARENE ZADAĆE: djeca vole matematiku i početne matematičke

vještine usvajaju izvrsno. Pojmove : veliko i malo usvojili su bez poteškoća.

Page 8: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

POSJET KNJIŽNICI

SLIKOVNICA: GRADSKA ZANIMANJA

Polaznici dječjeg vrtića posjetili su knjižnicu, gdje su posudili slikovnicu pod

nazivom: Gradska zanimanja. Svoje dojmove i želju za budućim zanimanjem

potkrijepili su i likovnim radovima.

Page 9: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

POTICANJE NA LIKOVNO STVARALAŠTVO

Cilj: spontanost pri likovnom izražavanju i samostalno stvaranje kreativnih

ideja.

Spontano dječje izražavanje ima svoju estetiku i umjetničku vrijednost koja

zaslužuje priznanje. Za razvoj djeteta nužno je da je ono samostalno, slobodno i

da aktivno istražuje svijet oko sebe jer tako izgrađuje sebe kao osobu. Smatramo

da je jedan od načina spoznaje svijeta oko sebe likovno stvaralaštvo. Nastojimo

djeci davati priliku upoznavanja s raznim svojstvima materijala kako bi ih u

starijoj dobi koristila samostalno i svrhovito..

OSTVARENE ZADAĆE:

Djeca samostalno, bez i sa poticajem odgajatelja stvaraju kreativne likovne

radove.

Page 10: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR
Page 11: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR
Page 12: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR

HVALA SVIM RODITELJIMA NA SURADNJI!

ODGAJATELJICE: Alenka Malnar, Kristina Zbašnik

Page 13: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ČABAR