of 147 /147
Dječji vrtić „Slavuj“ IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PLANA I IZVEDBENOG PROGRAMA Za pedagošku godinu 2017./ 2018. Strmec, kolovoz 2018. godine

Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno...

Page 1: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

Dječji vrtić

„Slavuj“

IZVJEŠĆE

O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PLANA I IZVEDBENOG PROGRAMA

Za pedagošku godinu 2017./ 2018.

Strmec, kolovoz 2018. godine

Page 2: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni
Page 3: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

SADRŽAJ IZVJEŠĆA:

1. ORGANIZACIJA RADA

2. MATERIJALNI UVJETI

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE

4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

6. SURADNJA S RODITELJIMA

7. SURADNJA S DRUŠTVANOM SREDINOM

8. IZVJEŠĆE O RADU LJETI

9. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE I ČLANOVA STRUČNOG TIMA

Page 4: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

1

1. ORGANIZACIJA RADA

Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je

na 3 lokacije:

- Centralni objekt Strmec – Obrtnička 13, Strmec

- Područni objekt Rakitje – Školska 6, Novaki

- Područni objekt Kerestinec – Mate Lovraka 1, Kerestinec

1.1. PROGRAMI

Tijekom pedagoške godine 2017./ 2018. ostvarivani su slijedeći programi:

- Primarni desetsatni program za djecu od navršene prve godine života do polaska u

školu

- Primarni desetsatni program ranog učenja engleskog jezika

- Program predškole za djecu – polaznike primarnog desetsatnog programa

- Kraći program predškole

- Kraći program – folklorna igraonica

- Kraći program – rano učenje engleskog jezika

- Kraći program – rano učenje njemačkog jezika

- Kraći program – sportski program JUDO

1.1.1. Primarni 10 – satni program

Primarni desetosatni program provodio se u 16 odgojno-obrazovnih skupina. U 15 skupina

provodio se Primarni desetsatni program za djecu od navršene prve godine do polaska u školu,

a u jednoj odgojno obrazovnoj skupini provodio se program ranog učenja engleskog jezika za

djecu od navršene 4 godine do polaska u školu.

U osam odgojno-obrazovnih skupina radio je treći odgojitelj. U skupinama Pčelice, Jaglaci i

Ribice redovito kao treći odgojitelj u jasličkim skupinama, a u skupinama Leptirići, Bumbari,

Tratinčice, Ljubičice i Hobotnice kao treći odgojitelj u cilju kvalitete rad i adekvatnog

zadovoljavanja potreba djeteta s posebnim potrebama u navedenim skupinama. Uvođenjem

trećeg odgojitelja u jasličke skupine i skupine s djecom s posebnim potrebama omogućilo je

stvaranje sigurnijeg okruženja za svu upisanu djecu te omogućilo kvalitetniji odgojno-

obrazovni rad usklađen s potrebama i interesima djece.

Page 5: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

2

SKUPINA

dob

DOB

DJECE

BROJ

DJECE U

SKUPINI

ODGAJTELJICE RADNO

VRIJEME

ODG.

PČELICE

1 – 2,5 g.

18

Marija Zlodi

Antonija Orešković

7,00 – 12,30

10,45 – 16,00

Mateja Mihina – odg. pripravnik 8.30 – 15.30

LEPTIRIĆI

2,5 – 3,5

g.

26

Ana Golubić

Snježana Skledar

7,45 – 12,30

11,00 – 16,45

Natalija Špehar – odg. na ½ RV 8.30 – 11.30

BUMBARI

U 4. g.

26

1 TUR

Snježana Batorek

Tamara Honomihl

7,00 – 12,30

11,15 – 16,15

Morana Kovač – odg. pripravnik 8.30 – 14.30

KRIJESNICE

3 – 6 g.

26 Jasminka Vrančić

Marina Bićan

7,30 – 12,30

11,15 – 16,45

BUBAMARE

4,5 -5,5g.

27 Eržebet Širanović

Zdenka Sever

7,00 – 12,30

11,15 – 16,15

MRAVI

4 – 7 g.

26 Vesna Pijaca

Nikolina Žlimen

7,30 – 12,45

11,30 – 16,45

ZRIKAVCI

6 g.

26 Ljiljana Grdinić

Sanja Tandarić

7,30 – 13,00

11,30 – 16,30

UKUPNO 175

SKUPINA

dob

DOB

DJECE

BROJ

DJECE U

SKUPINI

ODGAJTELJICE RADNO VRIJEME

ODG.

JAGLACI

1,5 –2,5 g.

18 Ana Mihina

Marica Gulija

7,15 – 12,45

10,30 – 16,00

Mia Barjaktar – odg. pripravnik 8.30 – 14.30

TRATINČICE

2,5 – 4 g.

26

Gabriela K. Lolić

Biserka Rieger

7,15 – 12,45

11,00 – 16,30

Kristina Biškupić

odg. na ½ RV do 28.01.

8.30 – 11.30

8.30 – 14.30

LJUBIČICE

3 – 5 g.

26 Natalija Filla

Martina Ljubej

7,30 – 12,45

11,15 – 16,30

Marija Markušić – odg. pripravnik

od siječnja 2018.

8.30 – 14.30

ŠAFRANI

5 – 6 g.

28 Renata Škacan

Maja Karapandžić

7,00 – 13,00

11,30 – 16,00

POTOČNICE

4 – 7 g.

29 Karmela Jozić

Dijana Blažanović

7,30 – 13,00

11,30 – 16,30

UKUPNO 127

Page 6: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

3

SKUPINA

dob

DOB

DJECE

BROJ

DJECE U

SKUPINI

ODGAJTELJICE RADNO VRIJEME

ODG.

RIBICE

2 – 3 g.

18

Monika K. Husak

Marija Miholić

7,30 – 12,30

10,30 – 16,00

Helena Škovrlj – odg. na ½ RV 9.00 – 12.00

ŠKOLJKICE

3 – 4. g.

26

Ljiljana Udovičić

Jelena Đogić (do 16.2.2018.)

Martina Č. Lacković (od 18.2.2018.)

7,30 – 13,00

11,00 – 16,00

HOBOTNICE

4 – 6 g.

25 1 TUR

Ivana Špehar

Mirela Bašić

7,30 – 13,00

11,15 – 16,30

Vedrana Šikac – ½ RV 3. odg + ½

RV odg u predškoli

8,30 – 11,30

DELFINI

6 g.

22 Blanka Guliš

Ivanka Dmitrovski

7,30 – 13,00

11,15 – 16,00

UKUPNO 91

SVEUKUPNO

DJECE

393

1.1.2. Kraći programi

a) Program predškole

Program predškole provodio se u Centralno objektu – Strmec i u područnom objektu Rakitje,

ukupno u dvije odgojno-obrazovne skupine u opsegu rada 280 sati u periodu od 1. listopada

2017. do 31. svibnja 2018. godine. Program je provodila odgojiteljica Vedrana Šikac u opsegu

pola radnog vremena. Do punog radnog vremena radila je kao treći odgojitelj u skupini

Hobotnice u kojoj je upisano dijete s teškoćama u razvoju.

OBJEKT

BROJ SKUPINA

BROJ DJECE

SATI RADA

VODITELJ PROGRAMA

STRMEC

1

21

280

Vedrana Šikac

RAKITJE

1

21

280

UKUPNO

2

42

553

Page 7: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

4

b) Ostali kraći programi

PROGRAM BROJ SKUPINA BROJ DJECE

TERMINI

ORGANIZATORI

1. A Program ranog

učenja engleskog

jezika

2

25

2 x tjedno

Udruga „Naučimo

puno“

2. B Program ranog

učenja njemačkog

jezika

2

25

2 x tjedno Udruga „Šareni

svijet“

3. C Sportski program

JUDO

2 24 2 x tjedno JUDO klub

SAKURA

4. Folklorna igraonica 1 5 1x tjedno DV Slavuj

UKUPNO 6 74

U ovoj pedagoškoj godini prestao je s održavanjem kraći program Društva športske rekreacije

„Športići“ zbog slabog interesa a Sportski program Judo provodio se u 50% većem opsegu nego

prethodne pedagoške godine. U organizaciji DV „Slavuj“, temeljem verificiranog Programa

održavao se program Etno igraonice kojeg je provodila odgojiteljica Ana Golubić.

1.1.3. Prisutnost djece

9/16 10/16 11/16 12/16 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17

317 335 317 257 247 265 286 288 330 215 84

79,54 86,35 79,88 65,34 62,24 65,55 72,55 72,87 82,74 60,11 26

Prisutno djece u odgojno-obrazovnim skupinama varirala je od 26% u ljetnim mjesecima,

najniže prosječne polaznosti od 60,11% u lipnju (već su počeli ispisi djece – školskih

obveznika) pa do najveće polaznosti u listopadu – 86,35%. U odnosu na prethodnu pedagošku

godinu, kada je ukupna prosječna polaznost bila 71,23%, u ovoj pedagoškoj godini ona je bila

nešto niža – 68,47%.

1.1.4. Natječaj za upis u primarni desetosatni program

Natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2017./ 2018. proveden je u periodu od 2. – 12.

svibnja 2017. U upisnom roku zaprimljeno je 193 Zahtjeva za upis od kojih je 172 Zahtjeva

ispunjavalo kriterij te su ostvarili uvjete za bodovanje. Od 172 Zahtjeva za upis, 73 djece je

predloženo za upis u primarni redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Page 8: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

5

Po konačnom ispisu djece – školskih obveznika, za upis u pedagošku godinu 2017./ 2018.

ukupno je predloženo 102 djeteta te je pedagoška godina započela s 373 ukupno upisana djeteta

u primarnom desetosatnom odgojno-obrazovnom programu.

1.2.ORGANIZACIJA DJELATNOSTI

1.2.1. Struktura i broj radnika za provedbu navedenih programa

Naziv radnog mjesta Broj izvrš. Naziv radnog mjesta Broj izvrš.

A) Poslovi vođenja i upravljanja D) Tehničko osoblje

1. Ravnateljica 1 1. Glavna kuharica 1

B) Stručni radnici 2. Kuharica 1

1. Odgojiteljice 41 3. Pomoćna kuharica 4

4. Stručni suradnici 5. Spremačica 10

a) Pedagoginja 1 6. Spremačica - pralja 1

b) Psihologinja 1 7. Domar 2

c) Rehabilitator 1

8. Zdravstvena voditeljica 1

C) Upravni – administrativni i rač.

1. Tajnica 1

2. Voditeljica računovodstva 1

3. Adminstr.-rač. radnica 1 UKUPNO: 68

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ZAPRIMLJENO ZAHTJEVA UPISANO DJECE NEUPISANO DJECE UKUPAN BROJ DJECE

Analiza upisa 2013. - 2017.

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Page 9: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

6

1.2.2. Analiza bolovanja

2017./2018. 9. mj. 10.mj 11. mj. 12. mj. 1. mj. 2. mj. 3. mj. 4. mj. 5. mj. 6. mj. 7. mj.

BOLOVANJE ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

ODG i STR. SUR

ADM. I TO

DO 42 DANA

_ _ 56 152 344 248 104 104 72 136 196 204 184 328 120 600 144 112 256 456 88 216

Na teret HZZO UKUPNO

32 32 88 112 76 168 80 200 80 344 120 344 192 480 24 176 80 520 _ 328 _ 64

Za radnik

_ _ _ _ _ 24 80 168 _ 280 _ 320 _ 352 _ 176 _ 472 _ 328 _ _

Za dijete

32 32 88 112 76 144 _ 32 80 64 120 24 192 128 24 _ 80 48 _ _ _ 64

UKUPNO I. 32 32 144 264 420 416 184 304 152 480 316 548 376 808 144 776 224 632 256 784 88 216

UKUPNO ODG. 2336 UKUPNO AD I TO 5260

UKUPNO 7596 KOMPLIKACIJE u trudnoći

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120 _ 208 _ 366 _ 264 _ 176 _

PORODILJNI I RODITELJSKI

588 168 616 176 616 176 576 160 612 _ 320 _ 352 _ 336 _ 368 _ 240 _ 440 _

Page 10: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

7

Graf – analiza bolovanja prema strukturi radnog mjesta

Graf – analiza bolovanja udio strukture radnog mjesta u pedagoškoj godini

Broj sati bolovanja znatno je povećan u odnosu na prošlu pedagošku godinu na ukupnoj razina

pri čemu je udio sati bolovanja tehničkog osoblja znatno veći nego udio stručnih radnika

(gotovo 100%). Iz navedenog razloga u tijeku pedagoške godine bilo je potrebno zaposliti dvije

radnice na poslovima spremačice i pomoćne kuharice.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

ODGAJATELJI TEHNIČKO OS. UKUPNO

Analiza bolovanja - 1

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Analiza bolovanja - 2

ODGAJATELJI TEHNIČKO OS. UKUPNO

Page 11: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

8

Organizacija rada kod odsustva odgojitelja zbog bolovanja provedeno je preraspodjelom

radnog vremena u obliku:

- Produljenog rada odgojitelja

- Raspoređivanjem trećih odgojitelja na zamjene odsutnih odgojitelja.

Page 12: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

9

2. MATERIJALNI UVJETI

OBJEKT

Nabava

Tekuće i invest.

održavanje

Materijali i

rezrv.

dijelovi

Didaktika i

Sitni inventar

Uredski i ostali

Materijali i

rashodi

Izvor

sredstava

Strmec

- dopuna opreme

dvorane za

vježbanje

-dopuna sprava na

jasličkom dvorištu

-dopuna osnovnih

sredstava za sobe

dnevnog boravka

-prijenosno

računalo za

zajedničke potrebe

-nabava osnovnih

sredstava za jasličku

skupinu (Pčelice) u

skladu s potrebama

dobi djece

-radni stol za ured

ravnatelja

- obnova unutarnjih

stepenica

- proširenje jasličkog

dvorišta i zatvaranje

parkirnog prostora za

potrebe vrtića (izrada

projekta i izvođenje)

- izrada projekta za

sanaciju zgrada prema

uočenim potrebama i

prioritetima (zapadno

pročelje i stepenište,

terase ispred SDB)

- pregled instalacija i

atesti

- kemijsko pranje nape

- redovito servisiranje

lifta

-redoviti servisi opreme –

strojeva

-sadnja drveća na

vrtićkom dvorištu

- rezervni

dijelovi i

materijali za

sve popravke

koje vrši domar

- dopuna didaktike

po sobama

- nabava i instalacija

klima uređaja u SDB

Pčelice i Leptirići,

hol)

- servis postojećih

klima uređaja i

nabava novih u

preostalim SDB (3

kom.)

- dopuna posuđa i

pribora za jelo

- kolica za

posluživanje 1 kom

-nabava 60

lakoprenosivih

ležaljki

- nabava zaštitne

odjeće i obuće za

odgojitelje i

tehničko osoblje

-nabava

potrošnog

materijala prema

iskazanim

potrebama

odgojitelja

-nabava uredskog

materijala prema

potrebi

-nabava tonera za

odgajatelje i

urede

-sanitetski

materijal

-prihodi za

posebne

namjene

-vlastiti

prihodi

-donacije

Page 13: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

10

OBJEKT

Nabava

Tekuće i invest.

održavanje

Materijali i

rezrv.

dijelovi

Didaktika i

Sitni inventar

Uredski o ostali

Materijali i

rashodi

Izvor sredstava

Rakitje

- nabava osnovnih

sredstava za

skupinu Tratinčice -

zamjena dotrajalog

namještaja

-nabava prijenosnog

računala za potrebe

rada odgajatelja

-nabava pećnice

- izvođenje radova

prema projektu

energetske obnove

- dovršetak projekta

dogradnje i ishođenje

građevinske dozvole

prema navedenom

projektu

-pregled instalacija

-atesti

-rezervni dijelovi

i materijal za sve

popravke koje

vrši domar

- dopuna didaktike

po sobama

-nabava sitnog

kuhinjskog inventara

(zdjele za voće i

posluživanje u cilju

provođenja

samoposluge)

- nabava 60

lakoprenosivih

ležaljki

-nabava zaštitne

odjeće i obuće

za odgojitelje i

tehničko osoblje

-nabava

potrošnog

materijala prema

iskazanim

potrebama

odgojitelja

-nabava

sredstava i

materijala za

čišćenje i

održavanje

prostora

-prihodi za

posebne

namjene

-vlastiti prihodi

-donacije

Page 14: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

11

OBJEKT

Nabava

Tekuće i invest.

održavanje

Materijali i

rezrv.

dijelovi

Didaktika i

Sitni inventar

Uredski o ostali

Materijali i

rashodi

Izvor sredstava

Kerestinec

- nabava osnovnih

sredstava za

skupinu Hobotnice -

zamjena dotrajalog

namještaja (stolovi i

stolci za djecu)

-ličilački radovi

svih SDB

-nabava prijenosnog

računala za potrebe

rada odgajatelja

-dopuna sprava na

dvorištu (penjalica)

-servis klima uređaja

-pregled instalacija

-atesti

-Rezervni dijelovi

i materijal za sve

popravke koje

vrši domar

- dopuna didaktike

po sobama prema

iskazanoj potrebi

odgajatelja

-dopuna posuđa i

pribora za jelo

-nabava zaštitne

odjeće i obuće

za odgojitelje i

tehničko osoblje

-nabava

potrošnog

materijala prema

iskazanim

potrebama

odgojitelja

-nabava

sredstava i

materijala za

čišćenje i

održavanje

prostora

-prihodi za

posebne

namjene

-vlastiti prihodi

-donacije

- Radovi i nabava označeni zelenom bojom završeni su do 31. kolovoza 2018. godine.

- Radovi i nabava označeno crnom bojom izvest će se u slijedećoj pedagoškoj godini, tijekom proračunske godine 2018.

- Radovi i nabava označeni crvenom bojom nisu izvedeni u protekloj pedagoškoj godini a planiraju se izvesti u slijedećoj pedagoškoj godini,

a u proračunskoj godini 2019.

Page 15: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

12

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE

Skrb za tjelesni rast i razvoj djece temeljena je na provođenju Programa mjera

zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, te Godišnjim

planom i programom odgojno-obrazovnog rada za 2017./2018. godinu.

Izvješće je temeljeno na procjeni kvalitete zadovoljavanja osnovnih potreba djece,

razvoja brige za sebe, na procjeni i provođenju higijensko-epidemioloških mjera za boravak

djece u vrtiću kao i na procjeni zadovoljavanja prehrambenih potreba prema važećim

standardima i propisima, praćenju zdravstvenog stanja, rasta i razvoja djece. Izvješće

obuhvaća i evidenciju ozljeda.

3.1. Procjena zdravstvenog statusa djece

U cilju dobivanja podataka o razvojnim osobitostima, interesima i potrebama

svakog novoprimljenog djeteta, te o osobitostima obiteljskog i socijalnog okruženja u

kojem dijete živi obavljeni su inicijalni razgovori s roditeljima kod upisa djeteta u vrtić.

Inicijalne razgovore provodili su pedagoginja, zdravstvena voditeljica i psihologinja svaka

u domeni djelokruga svoga posla. Obavljeni su i razgovori s odgojiteljicama u cilju

prijenosa informacija o novoprimljenoj djeci, posebno o djeci s posebnim potrebama.

Kroz razgovor se roditeljima prenose informacije o vrtiću te se dobivaju osnovni

podaci o djetetu kako bi se olakšao ulazak djeteta u jaslice/vrtić. Stručni suradnik je kroz

adaptaciju pratio pojavu posebnih potreba i za svako dijete za koje je utvrđena potreba

otvorio dosje djeteta u kojem su kroz godinu arhivirani svi relevantni podaci o djetetu i

oblicima rada s njime i njegovom obitelji. Putem inicijalnih intervjua za novu djecu i kroz

saznanja i prikupljene stručne procjene u vrtiću su tijekom godine boravila djeca s

posebnim potrebama:

Page 16: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

13

Tablica 1. Djeca s PP uključena u redovite skupine

JASLICE VRTIĆ UKUPNO

Alergije ( ukupno) : (8) (37) (45)

u prehrani 1 17 18

na sunce i insekte, mačju dlaku 0 6 6

na lijekove 2 8 10

na cjepivo 2 2 4

na travu, korov, stabla 2 4 6

na grinje 1 5 6

Konvulzije, febrilne konvulzije 1 7 8

Epilepsija 0 1 3

Neurodermitisi 4 4 8

Astma 0 3 3

Obstrukcijski bronhitis, bronhoopstrukcija 3 4 7

Hemiangiomi, kardiovaskularne bolesti 1 2 3

dijabetes 0 1 1

Urogenitalne bolesti 2 4 6

Smetnje vida, strabizam, astigmatizam 1 11 12

Pretilost 1 7 8

Mršavost 1 2 3

Afektivne respiratorne 0 1 1

Ortopedske bolesti 1 3 4

Ukupno 23 87 110

Odgojno obrazovni radnici upoznati su sa zdravstvenim statusom djece u svakoj skupini i

postupcima prevencije i postupanja kod posebnih potreba u zdravlju.

Svaka skupina u kojoj je upisano dijete s febrilnim konvulzijama opremljena je

termometrom za mjerenjem temperature, postupnikom za potrebne mjere očuvanja

zdravlja te lijekovima za skidanje povišene tjelesne temperature. Osigurane su potrebne

mjere čišćenja prostora u kojem borave djeca s alergijama na grinje i prašinu.

Page 17: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

14

3.2. Osiguravanje kvalitetne prehrane u skladu s važećim zakonskim odrednicama

Prehrana djece realizirana je prema Izmjenama i dopunama Programa zdravstvene

zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima te prema priručniku

Prehrambeni standardi za planiranje prerane u dječjem vrtiću- jelovnici i normativi (2007).

Jelovnici se planiraju tjedno na način da se osigura što više sezonska izmjena namirnica, a

dopunjavani su uvođenjem novih namirnica, kako bi djeci bila omogućena degustacija

novih jela.

Putem oglasnih ploča i web stranice vrtića roditelji imaju uvid u tjedne jelovnike. Za djecu

s posebnim prehrambenim potrebama obroci se sastavljaju u dogovoru s roditeljima i

prema preporuci i uputama liječnika.

Priprema obroka obavlja se u centralnoj kuhinji u Strmcu, a ručak se u termos posudama

prevozi u područne objekte Rakitje i Kerestinec. Ostali obroci u područnim vrtićima se

pripremaju u njihovim čajnim kuhinjama. Pregled obroka: obroci za 10-satne programe:

zajutrak, doručak, voće, ručak, užina. U toku godine koristila su se dva tipa jelovnika jesen-

zima i proljeće-ljeto.

Kontrolu i nadzor nad prehranom djece obavlja Zavod za javno zdravstvo Andrija

Štampar, iz Zagreba. Uzorci obroka se uzimaju šest puta godišnje. Ispitivanjem uzoraka

utvrđuju se energetske i prehrambene vrijednosti obroka. Vrši se ispitivanje mikrobiološke

ispravnosti i kemijska analiza obroka. Uzimaju se brisevi pomoću kojih se utvrđuje

mikrobiološka čistoća objekta i prostora za pripremu hrane, pribora i posuđa za pripremu

hrane. Kemijska analiza cjelodnevnog obroka unutar je preporuka za prehranu djece

predškolske dobi. Učešće bjelančevina, ugljikohidrata, masti u ukupnoj energetskoj

vrijednosti obroka je u fiziološkom odnosu i zadovoljava 98 % od normativa. Za ispitivanje

higijenskih uvjeta u svim objektima vrtića uključujući i područne vrtiće uzeto je ukupno

šezdeset otisaka. Ocjena mikrobiološke čistoće je dobra u svim objektima, odnosno svi

uzorci su bili negativni. Analiza vode za piće vršila se u skladu sa zakonskim propisima,

jedan puta godišnje na sva tri objekta uzimanjem uzoraka, koji su bili zdravstveno

sukladni.

Dnevni ritam obroka u odgojnim skupinama utvrđen je Programom zdravstvene zaštite

djece, higijene i prehrane u dječjim vrtićima. Prehrana u 10-satnom programu osigurava 5

obroka (zajutrak, doručak, voćni obrok, ručak i užinu). Djeca sve obroke konzumiraju u

svojim sobama te imaju mogućnost samoposluživanja.

Page 18: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

15

Jelovnici su planirani na način da se osigura sezonska izmjena namirnica uz prilagođavanje

obroka za jasličke skupine. Ove pedagoške godine smo u nekoliko navrata morali izmijeniti

jelovnik. Razlozi su: iznenadna bolest radnika u kuhinji, nezadovoljavajući izgled

namirnice (voće), greške dobavljača.

Prema planiranoj zadaći unaprjeđivanja prehrane u vrtiću nastavili smo s praksom ne

donošenja slatkiša niti grickalica u vrtić. Prilikom inicijalnog intervjua i roditeljskog

sastanka za novoprimljenu djecu, roditeljima se daje informacija o proslavi rođendana u

vrtiću koje su korisne za kompletan rast i razvoj djeteta. Kontinuirano se radilo na

poboljšanju uvjeta u organizacijsko-materijalnom kontekstu kuhinjskog prostora.

Prehrana u dječjem vrtiću je u skladu s propisanim standardima i preporukama, a svi

segmenti procesa prehrane pod nadzorom su i prolaze svakodnevnu kontrolu i procjenu.

HACCP sustav se provodi što sigurno pridonosi zdravstvenoj ispravnosti hrane. Dobavljači

namirnica odabrani su putem bagatelne nabave. Svi dobavljači zadovoljavaju tražene

uvjete i posjeduju certifikate, odnosno rješenja nadležnog ministarstva. Postavljani su

termometri u hladnjacima u svim kuhinjama u područnim vrtićima, spremačicama su dane

evidencije koje su dužne redovno popunjavati: Evidencija o temperaturi u rashladnim

uređajima, individualna izjava o znakovima bolesti, evidencija dnevnih čišćenja i

dezinfekcije, Suglasnost osobe o obavezi prijavljivanja bolesti koje se prenose hranom,

Evidencija o kontroli štetnika. Centralna kuhinja redovno je ispunjavala HACCAP liste

tijekom godine, što je redovito bilo kontrolirano i potpisivano.

Ove pedagoške godine u vrtiću je boravilo 21 dijete s posebnim potrebama u prehrani

(alergijske bolesti i privremene netolerancije). Posebna pažnja polagana je nabavi

namirnica za djecu sa posebnostima u prehrani, kako bi im bilo omogućeno da kvalitetno

zadovolje svoju prehrambenu potrebu. Provedena je edukacija djelatnika koji sudjeluju u

pripremi obroka (glavna kuharica), te svih sudionika (odgojitelja, roditelja) u odgojno

obrazovnom procesu putem radionica, pisanih preporuka i individualnih savjetovanja.

Page 19: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

16

Graf 1. Nutritivne alergije

3.3. Praćenje rasta i razvoja djece

Praćenje rasta i razvoja djece te stanja uhranjenosti provedeno je antropometrijskim

mjerenjem tijekom godine. Antropometrijsko mjerenje djece provodilo se u svrhu procjene

prehrambenog stanja i rasta djece. Uhranjenost djece prati se putem vaganja tjelesne težine

djeteta i mjerenja visine, a potom izračunavanjem relativne težine djeteta.

Ukupno izmjerena i vagana djeca: 391

Evaluacija tjelesnog napretka djece izvršena je kroz dva antropometrijska mjerenja tijekom

pedagoške godine i to u studenom 2017. g. i travnju 2018. godine. Rezultati

antropometrijskog mjerenja u ovoj pedagoškoj godini pokazuju da se djeca u velikom

postotku i dalje razvijaju adekvatno njihovoj dobi , ali se u proteklih par godina primjećuje

porast djece s prekomjernom tjelesnom težinom koju je potrebno opservirati individualno jer

je debljina definirana kao bolest koja dugoročno gledano uzrokuje ozbiljne zdravstvene

probleme. Nakon izvršenih mjerenja i obrade podataka rezultati su usmeno ili pisanim

obavijestima predočeni roditeljima. Djeca čije se mjere razlikuju od mjera njihovih vršnjaka

(po dobi i spolu) upućena su na konzultacije odabranom pedijatru.

Djeca koja su ove pedagoške godine bili školski obveznici, dobila su letak s

unesenim mjerenjima od samog upisa u Vrtić, te su na osnovu toga roditelji mogli pratiti

rast i razvoj svog djeteta kroz četverogodišnje praćenje i dati na uvid liječnici školske

medicine prilikom upisa u osnovnu školu.

Nutritivne alergije

jaja proteini kravljeg mlijeka

orašasti plodovi gluten

voće konzervansi

Page 20: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

17

Tablica 2. Rezultati mjerenja tjelesne težine i tjelesne visine :

Odgojne skupine

Broj

izmjerene

djece

Teža Lakša Normalna

uhranjenost

Umjerena

preuhranje. Pretilost

pothranjenost pothranjeno. 91 - 110 111 - 120 (gojaznost)

> 80 81 - 90 < 120

PČELICE 18 0 2 14 2 0

LEPTIRIĆI 25 0 6 18 1 1

BUMBARI 26 0 3 19 4 0

KRIJESNICE 27 0 0 23 3 1

BUBAMARE 27 0 2 21 4 0

MRAVI 25 0 2 17 5 1

ZRIKAVCI 26 0 4 18 2 2

JAGLACI 16 0 1 11 3 1

TRATINČICE 26 0 2 22 2 0

LJUBIČICE 27 1 1 22 3 0

ŠAFRANI 28 0 3 17 5 3

POTOČNICE 29 0 5 21 1 2

RIBICE 18 0 5 12 0 1

ŠKOLJKICE 26 0 4 22 0 0

HOBOTNICE 25 0 1 18 4 2

DELFINI 22 1 2 14 3 2

ukupno 391 2 43 289 42 16

% 0,51 11,00 73,91 10,74 4,09

Page 21: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

18

Graf 2. Antropometrija jaslice/vrtić

Graf 3. Analiza antropometrije jaslice/vrtić 2014.-2018.

Zaključak:

Antropometrijska mjerenja vrlo su korisne i neophodna metode za ocjenjivanje stanja

uhranjenosti. Njihove vrijednosti u uskoj su povezanosti s načinom prehrane kako u

vrijeme rasta tako i u kasnijoj dobi. Sve promjene u načinu prehrane najčešće se i najbrže

odražavaju na antropometrijskim vrijednostima.

3.4. Praćenje pobola i izostanka djece

0

50

100

150

200

250

300

350

teža pothranjenost lakša pothranjenost normalnauhranjenost

umjerenapreuhranjenost

gojaznost

ANTROPOMETRIJA 2017/2018 JASLICE/VRTIĆ

2018 JASLICE VRTIĆ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

teža

pothranjenost

lakša

pothranjenost

normalna

uhranjenost

umjerena

preuhranjenost

gojaznost ukupno

Antropometrija 2014-2018

2018 2017 2016 2015 2014

Page 22: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

19

Praćenje pobola vršilo se tjedno i evidentiralo u mjesečne liste pobola. Evidencije su

vođene na osnovu liječničke ispričnice i prijave roditelja. Najviše izostanaka je zabilježeno u

prvim mjesecima pedagoške godine u jasličkim skupinama što je i očekivano s obzirom na

slabiji imunološki sustav djece do tri godine. Najveća prisutnost djece zabilježena je u periodu

od proljeća do kraja pedagoške godine (4,5 i 6 mj.). Analizom pobola temeljenom na

liječničkim ispričnicama, koju je pedijatar obvezan izdati nakon izostanka djeteta nakon bolesti

utvrđeni su slijedeći pokazatelji: najčešći uzroci bolovanja djece su bolesti sa dijagnozom J00-

J99/akutne infekcije gornjeg dišnog sustava, te dijagnozom B00-B99/virusne bolesti u odnosu

na ukupno zabilježene dijagnoze.

Graf 4. Analiza pobola 2017./2018.

Iz analize pobola proizlazi da je najviše pobola u vrtićkim i jasličkim odgojno

obrazovnim skupinama bilo u veljači i ožujku ( zabilježen veći broj djece oboljele od

respiratornih viroza praćenih visokim febrilitetom), dok je najmanji pobol bio od veljače do

lipnja. Bilježimo najveći broj bolesti respiratornog sustava, te se standardno provode opće

mjere sprječavanja respiratornih infekcija: mehaničko čišćenje, dezinfekcija, prozračivanje,

servisiranje klimatizacijskih uređaja i zdravstveno edukativan rad usmjeren usvajanju zaštitnih

higijenskih navika.

JASLICE

VRTIĆ

dani izostanka0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Zarazne

bolesti respiratorne

bolestibolesti oka i

uhaprobavne

bolestiostalo

Analiza pobola 2017/2018

JASLICE VRTIĆ dani izostanka

Page 23: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

20

U 10 i 11 mjesecu 2017. godine zabilježen je najveći broj dana bolovanja djece što je i

statistička konstanta zabilježena kroz redovite godišnje analize. Razlozi ovakvog kretanja

pobola očekivani su početkom pedagoške godine kod većeg broja novoprimljene djece do

treće godine života radi nezrelog imunološkog statusa. Tijekom veljače i ožujka 2018.

očekivani je veći pobol sukladno općoj epidemiološkoj situaciji.

Napomena: Izostanak djeteta radi bolovanja nije uvijek pravdan liječničkom ispričnicom, a i

neke ispričnice nisu cjelovito ispunjene /nema datuma, dijagnoze, imena djeteta/. Iz

navedenih razloga ni dobiveni statistički pokazatelji nisu u cijelosti relevantni.

3.4.1. Epidemiološki prikaz grupiranja bolesti prema MKB10 klasifikaciji bolesti

Značajan epidemiološki utjecaj na život u odgojnim skupinama pored standardnih

respiratornih infekcija ove godine imala je pojava virusnog karaktera „Hand, mouth and foot

disease“ (B08.4 – prema MKB-10) . Bolest je u svibnju zahvatila odgojnu skupinu Pčelice, a

u lipnju odgojnu skupinu Leptiriće.

Od rujna smo imali sporadične slučajeve vodenih kozica u centralnom objektu Strmec .

Krajem veljače došlo je do pojave oboljenja od dječjih glista (Enterobius vermicularis) kod

troje djece u odgojnoj skupini Ljubičice i troje djece u odgojnoj skupini Šafrani. U suradnji s

HE odjelom Samobor uzet je analni otisak djece i odgojiteljica iz skupine Ljubičice.

Mikrobiološkim ispitivanjem utvrđen je pozitivan nalaz kod 3 djece, koji su izolirani do

povratka s liječenja. Roditelji djece su pisanim dopisom obaviješteni o postupanju i mjerama

sprečavanja širenja zarazne bolesti. Zbog blage zime učestale su bile streptokokne bolesti u

svim grupama te su bile česte suradnje s epidemiološkom službom gdje su dogovorene

određene mjere prevencije (pojačane higijenske mjere, provjetravanje, informiranje roditelja).

U cilju prevencije, odgojitelji i roditelji upoznati su sa zaraznim bolestima i mjerama

prevencije usmeno i putem pisane informacije na informativnom panou.

Od dječjih zaraznih bolesti evidentirano je 8 oboljelih od vodenih kozica, 27 oboljelih od

betahemolitičkog streptokoka, 15 oboljelih od dječjih gliste, 3 pojave ušljivosti, a zabilježen

je i 1 slučaj Impetiga.

U slučajevima povišene temperature, pojave osipa, bolova i sl. djeca su bila izolirana i

zbrinuta do dolaska roditelja, te upućena na daljnju obradu.

Page 24: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

21

3.4.2. Imunizacija djece

Kontrola cijepljenja provedena je u svim odgojnim skupinama. Broj necijepljene djece u DV

Slavuj je 3, od toga su 2 kontraindikacije zbog alergije na jaja i 1 je privremena

kontraindikacija zbog učestalih bolesti. Procijepljenost u vrtiću je zadovoljavajuća (preko

90%) kao i suradnja s roditeljima u odnosu na ranije godine.

Graf 5. Analiza pobola od 2013.- 2017.

Analizom pobola i procjenom epidemiološke situacije može se zaključiti da je zdravstveno

stanje djece bilo bez osobitosti i u skladu s očekivanim pobolom djece u kolektivu

3.4.3. Ozljede

Tijekom pedagoške godine poduzimane su sve mjere da se ozljede svedu na najmanju

moguću mjeru. Svakodnevno se provodio nadzor nad opremom, stanjem okoliša, sanitarnim

zarazne bolestirespiratorene

bolestibolesti oka i uha probavne ostalo

2013 102 426 101 0 65

2014 203 453 68 1 59

2015 151 405 97 2 89

2016 161 421 107 0 76

2017 101 311 110 1 79

Stupac1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Analiza pobola od 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

Page 25: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

22

čvorovima i ostalim prostorima da bi osigurali maksimalne sigurnosne uvjete za boravak

djece u vrtiću.

Broj ozljeda ove pedagoške godine je 7 i u značajnom je padu od prošle godine. Ukupno je

bilo 7 ozljeda, od kojih su dvije zahtijevale daljnju liječničku obradu u vidu šivanja u

zdravstvenoj ustanovi i vraćanja zuba u stomatološkoj ordinaciji, dok su ostale sanirane u

vrtiću i okarakterizirane kao površinske ozljede ili ozljede s hematomom.

Graf 6. analiza ozljeda djece

Graf 7.Statistički podaci o ozljedama u periodu od 2013-2017

Iz grafova je vidljivo da je trend ozljeda u značajnom padu zadnjih godina.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014 2015 2016 2017

posjekotina hematom kontuzija fraktura ostalo

hematom kontuzijanapuknuće

kože0izbijen zub

SDB 1 0 0 1

VRTIĆKO DVORIŠTE 1 2 1 1

OZLJEDE DV SLAVUJ

SDB VRTIĆKO DVORIŠTE

Page 26: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

23

3.5. Plan sanitarno-higijenskog održavanja vrtića

Provodili smo mjere za osiguranje higijene u odnosu na prostor, opremu, prehranu,

mjere za zaštitu od zaraznih bolesti kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim

bolestima u dječjem vrtiću, te higijensko epidemiološki nadzor djelatnika vrtića, zdravstveno

prosvjećivanja s poduzimanjem odgovarajućih protuepidemijskih mjera po potrebi i uz stalnu

suradnju na promicanju zdravlja s vanjskim suradnicima . Cilj našeg rada je održavanje

postignutog standarda kvalitete u području brige za zdravlje djece i povećanje kvalitete suradnje

svih sudionika procesa očuvanja i unapređenja zdravlja djece.

Tijekom 2017./2018. sva uzorkovanja hrane, vode, opreme i prostora su u skladu s

propisanim normama i standardima. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija svih prostora se

provela dva puta tokom godine u suradnji sa zavodom za javno zdravstvo A. Štampar, dok se

na mjesečnoj razini vodila Evidencija kontrole prisutnosti štetnika (domari) na sva tri objekta.

Zdravstveni pregledi za sve zaposlene obavljali su se jedanput godišnje, a za zaposlene

u pripremi hrane dva puta godišnje. Dodatni pregledi obavljali su se prema epidemiološkoj

situaciji. Na temelju članka 14. Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj

ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica

(NN, br. 23/1994) upućeno je 10 radnika (1 kuharica, 2servirke, 5 spremačica i 2 domara). Svi

podaci upisani su u evidenciju higijensko-epidemiološkog nadzora.

3.6. Zdravstveni odgoj/preventivni programi

Mjere zdravstvenog odgoja prisutne su u svakodnevnom radu zdravstvenog voditelja u

odnosu na dijete, odgojitelja, roditelja i tehničko osoblje. Zdravstveni odgoj, zdravlju usmjeren

nije i ne može biti izdvojen iz svakodnevne komunikacije jer potiče stilove života usmjerene

promociji zdravlja. Kad govorimo o prevenciji i promociji zdravlja zapravo govorimo o

„nevidljivom poslu“, koji radimo svaki dan za budućnost. Tako su sve intervencije zdravstvene

voditeljice usmjerene dobrobiti djeteta u vrtićkom okruženju, ali i bliskom kontaktu s

obiteljskim potencijalom. Tijekom godine procijenjena je procijepljenost djece, uvidom u

knjižice cijepljenja, te možemo reći da su djeca procijepljena u visokom postotku u prve dvije

godine života (100%), docjepljivanje u četvrtoj godini života je 92%. Ukazuje se potreba na rad

s roditeljima i poticanje, podsjećanje na kontinuitet u cijepljenju djece. Ne primjećujemo trend

odbijanja cijepljenja, bez obzira na interes koji je ta tema izaziva prethodnih godina. U vrijeme

boravka djeteta u ustanovi planiran je svakodnevan boravak na zraku u svim godišnjim dobima

Page 27: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

24

i vremenskim uvjetima. U vrijeme zimskog razdoblja kada su temperature izrazito niske

boravak na zraku je kraći, posebno za djecu najmlađeg uzrasta. Isto tako i u vrijeme ljetnog

razdoblja (11-16 sati) kada djecu želimo zaštiti od direktnog UV zračenja u najkritičnijem

vremenu.

Zaključak:

Očuvanje i unapređivanje zdravlja najvažniji je segment djelovanja u radu s djecom

predškolske dobi. To podrazumijeva adekvatnu preventivnu zaštitu u svim područjima života

djeteta kao i u odnosu na sve njihove potrebe. To također podrazumijeva i adekvatnu

samozaštitu djeteta. Preduvjet za ostvarenje tog cilja je raspolaganje s potrebnim znanjima i

vještinama. Stoga je zdravstveni odgoj svih sudionika u odgojno obrazovnom procesu,

uključujući roditelje ali i samo dijete, od iznimne važnosti.

3.7 Suradnja s roditeljima

U suradnji s roditeljima prikupljani su podaci radi utvrđivanja zdravstvenog stanja

djeteta i njegovih specifičnih potreba. U suradnji s njima vođena je i zdravstvena dokumentacija

djeteta u vrtiću. Roditelji su pravovremeno i primjereno obavještavani o higijensko-

epidemiološkoj situaciji odgojne skupine njihova djeteta.

Suradnja s roditeljima ostvarivana je i putem roditeljskih sastanaka , individualnim

razgovorima s roditeljima i ponudom popularnih letaka s aktualnom zdravstvenom tematikom.

3.8. Suradnja s društvenom sredinom

Zdravstvena zaštita djece provedena je u suradnji s pedijatrijskom, stomatološkom i

epidemiološkom službom Doma zdravlja Samobor i njihovim područnim ambulantama Strmec

i Sv. Nedelja. Od ostalih suradnika bili su uključeni Klinika za dječje bolesti Zagreb, ZZJZ

grada Zagreba, Zavod za javno zdravstvo zagrebačke županije, Sanitarna inspekcija, Centar za

socijalni rad.

Suradnja s pedijatrijskom službom je kontinuirana, a svodi se na informacije o

zdravstvenom stanju djece, izdavanju zdravstvenih potvrda pri upisu u Vrtić, provjeri o

procijepljenosti , saniranju povreda, izdavanju liječničkih potvrda nakon izostanka djeteta zbog

bolesti.

Page 28: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

25

I dalje surađujemo sa Eko florom u vidu selektiranja različitih materijala, u odnosu na

djecu papir i plastika (plastične čaše), na nivou cijelog vrtića staklo, lim, najlonska i kartonska

ambalaža.

Page 29: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

26

4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

Uvažavajući Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kontinuirano se

tijekom cijele pedagoške godine radilo na bitnim zadaćama stvaranjem uvjeta za potpun i

skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti djetetova odrastanja i posredno, kvaliteti

njegova obiteljskog života te osiguravanju takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti

svakog djeteta.

Stvaranje organizacijskih uvjeta temeljeno je na suvremenim shvaćanjima djeteta:

• Dijete je cjelovito biće, a vrtić je mjesto cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djeteta

• Dijete je istraživač i aktivni sustvaratelj znanja, a vrtić je mjesto istraživanja,

otkrivanja i aktivnog učenja

• Dijete je socijalni subjekt sa specifičnim potrebama, pravima i kulturom, a vrtić je

mjesto kvalitetnih odnos, suradnje i tolerancije

• Dijete je kreativno biće sa specifičnim stvaralačkim i izražajnim potencijalima, a

vrtić je mjesto stvaranja i izražavanja u različitim izražajnim formama

• Dijete je aktivni građanin zajednice, a vrtić je mjesto demokratičnog življenja,

aktivnog sudjelovanja i suodlučivanja djeteta.

Planiranje i djelovanje odgoja i obrazovanja temeljeno je na unapređivanju intelektualnog,

društvenog, moralnog, duhovnog i motoričkog razvoja djece.

Praćenje aktivnosti djece dokumentirano je primjenom različitih oblika praćenja i

dokumentiranja s ciljem razumijevanja djeteta što uključuje načine na koje se ono razvija i uči,

razumijevanje interesa, mogućnosti i kompetencija i prepoznavanja posebnih potreba.

Korištenjem dokumentacije kontinuirano se propitivala kvaliteta okruženja za učenje i vlastitih

odgojno-obrazovnih intervencija odgojitelja te modificiranje složenosti ponuđenih materijala i

aktivnosti u kutićima i pokretanje i razvoj projekata. Isto tako, temeljem praćenja i

dokumentiranja aktivnosti i procesa učenja djece, a u funkciji igre i učenja djeteta stvaralo se

prostorno-materijalno, socijalno i vremensko okruženje odgojnih skupina i zajedničkih

prostora. Organiziranjem prostorno-materijalnog okruženja vrtića osiguravalo se bogatstvo

materijala koji potiču na otkrivanje i rješavanje problema te omogućuju postavljanje hipoteza,

istraživanje, eksperimentiranje i konstruiranje znanja i razumijevanja. Kutići aktivnosti su bili

strukturirani tako da potiču grupiranje djece u manje skupine i omogućuju kvalitetne interakcije

i suradničko učenje odnosno zajedničku izgradnju njihova razumijevanja i znanja aktivnostima

koje ih potiču na međusobno raspravljanje, pregovaranje i dogovaranje.

Page 30: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

27

Planiranje i vrednovanje odgojno – obrazovnog rada

Orijentacijski plan i program odgojno – obrazovnog rada u svim odgojno-obrazovnim

skupinama izrađen je u skladu s Godišnjim planom i programom rada vrtića:

• određivanje razvojnih zadaća kao temelja orijentacijskog plana za rad s djecom kroz

četiri razvojna područja: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni razvoj i

razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

• planiranje materijalnih i organizacijskih uvjeta za ostvarivanje postavljenih zadaća

• planiranje i programiranje aktivnosti za ostvarivanje postavljenih zadaća

• planiranje suradnje sa sustručnjacima, roditeljima i drugima radi ostvarivanja razvojnih

zadaća

Vremenik planiranja odgojno – obrazovnog rada

Odgojno-obrazovne skupine Period Vrijeme održavanja

Jasličke odgojno-obrazovne

skupine:

Pčelice i Jaglaci

Odgojna skupina Ribice

rujan – listopad 2017. g.

studeni – prosinac 2017. g.

siječanj – ožujak 2018. g.

travanj – lipanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018. g.

rujan 2017. g.

studeni 2017. g.

siječanj 2018. g.

travanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018.g.

Odgojno-obrazovne skupine:

Leptirići, Bumbari,

Krijesnice, Bubamare,

Mravi, Zrikavci, Tratinčice,

Ljubičice, Šafrani,

Potočnice, Školjkice,

Hobotnice, Delfini

rujan 2017. g.

listopad – prosinac 2017. g.

siječanj – ožujak 2018. g.

travanj – lipanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018. g.

rujan 2017. g.

listopad 2017. g.

siječanj 2018. g.

travanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018.g.

Tjedni plan i program odgojno – obrazovnog rada u svim odgojno-obrazovnim skupinama

izrađen je u skladu s Godišnjim planom i programom vrtića:

• Planiranje ostvarivanja razvojnih zadataka iz orijentacijskog plana kroz 7 vrsta

aktivnosti: životno-praktične i radne, raznovrsne igre, druženja i društveno-zabavne,

umjetničke, raznovrsno istraživanje i stvaranje, istraživačko-spoznajne i specifične s

kretanjem.

• Aktivnosti su planirane jednom tjedno za razdoblje od jednog tjedna

Dnevnik rada u svim odgojno-obrazovnim skupinama izrađen je u skladu s Godišnjim planom

i programom vrtića:

Page 31: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

28

• Planiranje poticaja za one aktivnosti iz tjednog plana koje se toga dana namjeravaju

ostvariti

• Poticaji su planirani svakodnevno

Zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće izrađena su u

skladu s Godišnjim planom i programom rada vrtića:

• Bilježenje zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće

• Zapažanja su bilježena svakodnevno

Vremenik vrednovanja ostvarenog plana i programa

Odgojno-obrazovne skupine Period Vrijeme održavanja

Jasličke odgojno-obrazovne

skupine:

Pčelice i Jaglaci

Odgojna skupina Ribice

rujan – listopad 2017. g.

studeni – prosinac 2017. g.

siječanj – ožujak 2018. g.

travanj – lipanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018. g.

listopad 2017. g.

prosinac 2017. g.

ožujak 2018. g.

lipanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018.g.

Odgojno-obrazovne skupine:

Leptirići, Bumbari,

Krijesnice, Bubamare,

Mravi, Zrikavci, Tratinčice,

Ljubičice, Šafrani,

Potočnice, Školjkice,

Hobotnice, Delfini

rujan 2017. g.

listopad – prosinac 2017. g.

siječanj – ožujak 2018. g.

travanj – lipanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018. g.

rujan 2017. g.

prosinac 2017. g.

ožujak 2018. g.

lipanj 2018. g.

srpanj 2018. g.

kolovoz 2018.g.

Područja posebnog interesa

Humane vrijednosti

Humane vrijednosti podrazumijevaju prihvaćanje i poštovanje živog bića i njegova

dostojanstva.

Humane vrijednosti u odgoju i obrazovanju idu za razvojem senzibiliteta djece prema

potrebama drugih, prihvaćanje drugih i važnosti međusobne povezanosti.

Odgojno –obrazovni procesi se temelje na suosjećanju, prihvaćanju i pružanju potpore, ali i na

osposobljavanju djeteta za razumijevanje svojih prava i obveza ta prava i obveza drugih. Vrtić

zato napušta grupne standarde za svu djecu i radi u korist poštovanja i prihvaćanja različitosti

djece.

Humane vrijednosti su nužne za uspješno snalaženje u životnom kontekstu.

Page 32: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

29

Odgojno-obrazovna skupina Bubamare

Odgojiteljica Zdenka Sever

Ciljevi

• Prihvatiti i poštivati sva živa bića i njihovo dostojanstvo

• Provoditi pravednost kao životno načelo

• Razvijati osjetljivost za brige

• Osposobiti dijete za razumijevanje svojih prava i obveza,

ali i prava i obveza drugih

Zadaci

• Osigurati organizacijske uvjete kroz koje će djeca

stjecati nova iskustva.

• Raditi na slobodnom izboru aktivnosti u procesu učenja.

• Istraživati, otkrivati i rješavati probleme.

• Djecu potaknuti na propitivanje, interpretiranje znanja i

iskustava.

Dobrobit za dijete

Djecu se uvažava, omogućuje im se ostvarivanje prava.

Djeca održavaju kvalitetan odnos i interakciju s drugima.

Aktivni su sudionici u svome razvoju.

Dobrobit za roditelje

Roditelji s vrtićem i djetetom ostvaruju otvorenu, ravnopravnu i

podržavajuću komunikaciju.

Roditelj jasnije uviđa razvojne i individualne potrebe djeteta.

Sudjeluje u cjelovitom djetetovom razvoju.

Dobrobit za odgojitelje

Odgojitelj je otvoren za kontinuirano učenje i unapređivanje

prakse, za promišljanje vlastite prakse u svrhu daljnjeg

profesionalnog napretka.

Odgojno-obrazovna skupina Hobotnice

Odgojiteljice: Ivana Špehar i Mirela Bašić

Ciljevi

• Razumijevanje i prihvaćanje drugih i njihovih različitosti

• Etičnost, solidarnost i tolerancija djeteta u komunikaciji

s drugima

Zadaci

• Osigurati prava djeci na jednakost šansi i uživanje

jednakih prava za sve

• Stvoriti inkluzivno okruženje i prihvaćanje svakog

oblika različitosti djece i njihovih obitelji

• Poticati djecu na učenje komunikacijskih tehnika i

socijalno prihvatljivih ponašanja

Dobrobit za dijete

Djeca usvajaju navike samoprocjene i preuzimanja odgovornosti

za svoje izbore i ponašanja.

Djeca uče prihvaćati i živjeti s različitostima.

Potiče ih se na sudjelovanje u donošenju odluka koje se odnose

na njihov odgoj i učenje.

Dobrobit za roditelje Roditeljima se nude različite prilike u kojima obitelji mogu učiti

jedne od drugih i međusobno se podržavati.

Page 33: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

30

Dobrobit za odgojitelje

Razvijaju partnerski odnos s roditeljima u postizanju viših

ciljeva.

Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa s djecom i

roditeljima.

Odgojitelji se senzibiliziraju za prepoznavanje specifičnih

potreba djece i roditelja te se kontinuirano.

Integracija sportskih aktivnosti u redoviti program

Zdravlje je najvažnije u čovjekovu životu i u uskoj je vezi sa kretanjem koje uvelike pridonosi

rastu i razvoju tijela. Poticanje djece na kretanje ima višestran utjecaj. Ono razvija njegova

fizička, motorička, kognitivna i emocionalna obilježja.

Sa stajališta bioloških potreba čovjeka tjelesna aktivnost neophodna je za pravilan rast

organizma i razvoj funkcionalnih sposobnosti organskih sustava. U ranoj dobi sustavno tjelesno

vježbanje i druge motoričke aktivnosti značajno doprinose razvoju mozga, moždanih struktura

i drugih dijelova živčanog sustava koji su baza razvoju spoznaje, govora i komunikacije.

Sa zdravstvenog stajališta tjelesno vježbanje jača imunitet, učvršćuje otpornost organizma,

razvija motoričke funkcije, utječe na pravilno držanje tijela i doprinosi razvoju kulturno –

higijenskih navika.

Isto tako, tjelesno vježbanje doprinosi razvoju odgovornosti, pozitivne slike o sebi,

samopouzdanja i samosvijesti te usvajanju vrijednosti kao što su ustrajnost, odlučnost,

inicijativnost, suradljivost, discipliniranost, humanizam, odnos prema drugima i društvenoj

sredini i dr. Ne smijemo zanemariti ni izravnu vezu između tjelesnog razvoja i razvoja

kognitivnih sposobnosti.

Upravo zato, predškolsko je razdoblje najpovoljnije vrijeme za stimuliranje razvoja

morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te stjecanja zdravih životnih

navika.

Osim obitelji u tome veliku ulogu imaju predškolske ustanove koje bi djeci trebale svakodnevno

omogućiti aktivnosti za otklanjanje posljedica nezdravog suvremenog života odnosno

aktivnosti za poticanje cjelokupnog rasta i razvoja te stjecanje korisnih i zdravih navika

življenja.

Page 34: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

31

Odgojno-obrazovna skupina Mravi

Odgojiteljica Nikolina Žlimen

Ciljevi

Poticati i omogućiti pravilan psihofizički razvoj djece, utjecati

na stvaranje navika za bavljenje tjelesnim aktivnostima koje će

doprinijeti očuvanju cjelokupnog razvoja djeteta.

Zadaci

Razvijati motoriku u prirodnim oblicima kretanja, u pokretima,

u razvoju krupnih i sitnih mišićnih skupina putem osmišljenih

vježbi i igara.

Dobrobit za dijete

Putem različitih tjelesnih vježbi, pokreta i kretanja, dijete

ostvaruje svoju potrebu za kretanjem u svrhu aktivacije

kompletnog lokomotornog sustava koji je neizmjerno važan za

djetetov cjelokupni razvoj.

Dobrobit za roditelje

Ukazati roditeljima na potrebu da se djeca svakodnevno kreću i

da se bave tjelesnim aktivnostima koje utječu na formiranje

djetetove osobnosti. Uključiti roditelje u sve oblike tjelesnog

vježbanja kao kompetentne i aktivne sudionike, kako bi i dalje

poticali i podržavali svoje dijete u tjelesnim aktivnostima.

Dobrobit za odgojitelje

Odgojitelj promišlja i osmišljava aktivnosti, sadržaje i poticaje

za što raznovrsniju i kvalitetniju provedbu tjelesnih aktivnosti.

Odgojitelj mora dobro poznavati psihofizičke osobine djece,

razvijati vještine postavljanja ciljeva i razvojnih zadaća.

Odgojno-obrazovna skupina Zrikavci

Odgojiteljice: Ljiljana Grdinić i Sanja Tandarić

Ciljevi

Poticati i omogućiti pravilan psihofizički razvoj djece, utjecati

na stvaranje navika za bavljenje tjelesnim aktivnostima koje će

doprinijeti očuvanju cjelokupnog zdravlja djeteta.

Zadaci

Razvijati motoriku u prirodnim oblicima kretanja, u pokretima,

u razvoju krupnih i sitnih mišićnih skupina putem osmišljenih

vježbi i igara.

Dobrobit za dijete

Dijete putem različitih tjelesnih vježbi, pokreta, kretanja

ostvaruje svoju potrebu za kretanjem u svrhu aktivacije

kompletnog lokomotornog sustava koji je važan za djetetov

razvoj.

Dobrobit za roditelje

Ukazati roditeljima na potrebu da se djeca svakodnevno kreću,

da se bave tjelesnim aktivnostima koje utječu na formiranje

djetetove osobnosti. Uključiti ih u sve oblike tjelesnog vježbanja

kao kompetentne i aktivne sudionike kako bi i dalje poticali i

podržavali svoje dijete u tjelesnim aktivnostima.

Dobrobit za odgojitelje

Dobrobit za odgojitelje je u tome što odgojitelj promišlja,

smišlja sadržaje, aktivnosti, poticaje za što raznovrsniju i

kvalitetniju provedbu tjelesnih aktivnosti. Odgojitelj mora dobro

poznavati psihofizičke osobine djece, te mora razvijati vještine

postavljanja ciljeva i razvojnih zadaća.

Page 35: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

32

Odgojno-obrazovna skupina Ljubičice

Odgojiteljice: Natalija Filla i Martina Ljubej

Ciljevi Osvijestiti važnost tjelesnog vježbanja kod djece.

Zadaci Razvijati i poticati naviku za učestalim kretanjem i vježbanjem.

Provoditi različite oblike tjelesnog vježbanja.

Dobrobit za dijete

Zadovoljava se djetetova potreba za kretanjem i igrom,

formiranje zdravog ritma životnih aktivnosti, važnost zdrave i

raznolike prehrane.

Dobrobit za roditelje

Briga odgojitelja o unapređenju zdravlja njegovog djeteta i

odnosu djeteta prema tjelesnom vježbanju, potvrda roditeljima

koliko je i zašto važno tjelesno vježbanje u razvoju djeteta na

svim razvojnim područjima.

Dobrobit za odgojitelje Briga o sebi i svojoj okolini te svjesnost o važnosti tjelesnog

vježbanja za zdravlje.

Odgojno-obrazovna skupina Šafrani

Odgojiteljice: Maja Karapandžić i Renata Škacan

Ciljevi Osvijestiti važnost tjelesnog vježbanja kod djece.

Zadaci Razvijati i poticati naviku za učestalim kretanjem i vježbanjem.

Provoditi različite oblike tjelesnog vježbanja.

Dobrobit za dijete

Zadovoljava se djetetova potreba za kretanjem i igrom,

formiranje zdravog ritma životnih aktivnosti, važnost zdrave i

raznolike prehrane.

Dobrobit za roditelje Briga odgojitelja o unapređenju zdravlja njegovog djeteta i

odnosu djeteta prema tjelesnom vježbanju.

Dobrobit za odgojitelje Briga o sebi i svojoj okolini te svjesnost o važnosti tjelesnog

vježbanja za zdravlje i zadovoljstvo.

Odgojno-obrazovna skupina Ribice

Odgojiteljica Monika Kuzmić Husak

Ciljevi Razvoj motorike, poticanje samostalnosti, poštivanje pravila,

jačanje želje za vježbanjem i kretanjem.

Zadaci Razvoj kompletne motorike kroz različite tjelesne aktivnosti.

Dobrobit za dijete

Razvoj motorike cijelog tijela, zadovoljavanje prirodne potrebe

za kretanjem, razvoj samostalnosti, razvoj pozitivne slike o sebi

„i ja to mogu“.

Dobrobit za roditelje Stručnost i sigurnost djece kod izvođenja različitih motoričkih

zadataka.

Dobrobit za odgojitelje Priprema djece za izvođenje sata TZK ,razvoj samostalnosti i

neovisnosti.

Page 36: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

33

NTC sustav učenja

NTC je sustav učenja zasnovan na suvremenim znanstvenim istraživanjima i spoznajama na

području neuroznanosti, pedagogije i psihologije, čiji je autor dr. Rajko Rajović.

Riječ je o sustavu koji je usmjeren na promišljanje cjelokupnog razvoja djeteta, zadovoljenje

djetetovih psiholoških potreba, a osobito na poticanje njegovih intelektualnih mogućnosti te na

provođenju aktivnosti i sadržaja za djecu na takav način da se maksimalno razviju sinapse u

kori velikog mozga i kod djece razvija funkcionalno znanje.

Odgojno-obrazovna skupina Bumbari

Odgojiteljica Morana Kovač

Ciljevi

• osigurati adekvatne poticaje kako bi se djetetu razvio što

veći broj korisnih sinapsi u mozgu

• osiguravanje rane stimulacije za razvoj asocijativnog

mišljenja

• razvijanje funkcionalnog razmišljanja i zaključi

Zadaci

Provođenje aktivnosti za djecu na takav način da se maksimalno

razvijaju sinapse u kori velikog mozga i da se kod djece razvija

funkcionalno znanje.

Dobrobit za dijete

Aktivnosti potiču cjelokupan razvoj djeteta, zadovoljavaju

djetetove psihološke potrebe, potiču razvoj njegovih

intelektualnih mogućnosti te potiču i razvijaju samopouzdanje

djeteta kako bi se spriječile poteškoće u učenju.

Dobrobit za roditelje

Osvještavanje uloge roditelja u njihovom osiguravanju

povoljnih uvjeta rasta i razvoja djeteta. Uključivanjem u

odgojno-obrazovni proces temeljen na načelima NTC-a roditelji

dobivaju poticaj za kreiranje optimalnih poticaja za spoznajni

razvoj njihova djeteta.

Dobrobit za odgojitelje

Promišljanje vlastitog rada, načina poticanja djece, osobito u

procesu učenja što može dovesti do veće senzibilnosti za dijete i

djetetove potrebe. Također kroz rad u NTC sustavu dolazi do

potrebe prebacivanja vlastitog sklopa razmišljanja iz

reproduktivnog u funkcionalni što pridonosi kako osobnom tako

i profesionalnom razvoju.

Odgojno-obrazovna skupina Bubamare

Odgojiteljica Eržebet Širanović

Ciljevi Poticanje cjelokupnog razvoja djeteta.

Zadaci Usmjeravanje djece na prirodne oblike učenja.

Dobrobit za dijete Djeca su putem NTC aktivnosti razvila akomodaciju, ravnotežu,

rotaciju, govor te pospješila kognitivne sposobnosti.

Page 37: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

34

Dobrobit za roditelje Roditelji su upoznati sa metodama NTC sustava te njihovom

važnošću u rastu i razvoju njihove djece.

Dobrobit za odgojitelje Proširivanje stečenog znanja kroz ova razvojna područja

koristeći stare metode na nov način.

Odgojno-obrazovna skupina Ribice

Odgojiteljica Marija Miholić

Ciljevi

Poticanje cjelokupnog razvoja djeteta, zadovoljavanje djetetovih

psiholoških potreba, a osobito poticanje razvoja njegovih

intelektualnih mogućnosti.

Zadaci Razvoj rotacije, ravnoteže, govora, akomodacije oka, fine

motorike, razvoj cjelokupnog djetetovog potencijala.

Dobrobit za dijete Ponuđenim aktivnostima i sadržajima usmjerava se djecu na

prirodne oblike učenja i što više kretanja.

Dobrobit za roditelje

Saznanja o novom načinu pristupanja cjelovitom razvoju djeteta,

sve dobrobiti ovog načina učenja za njihovo dijete su dobrobit i

za roditelja.

Dobrobit za odgojitelje Pronalaženje novih načina pristupanja cjelovitom razvoju

djeteta.

Odgojno-obrazovna skupina Školjkice

Odgojiteljice: Ljiljana Udovičić i Martina Čakanić Lacković

Ciljevi

1. poticanje razvoja sinapsi u kori velikog mozga

2. poticanje razvoja asocijativnog učenja

3. poticanje razvoja funkcionalnog razmišljanja

Zadaci Osmišljavanje primjerenih poticaja i aktivnosti za realizaciju

ciljeva.

Dobrobit za dijete Dijete uči na prirodan način i stječe funkcionalno znanje.

Dobrobit za roditelje NTC sustav učenja potiče cjelokupan razvoj djeteta, te će dijete

lakše savladavati buduće školske obveze.

Dobrobit za odgojitelje

NTC sustav učenja nudi novu metodiku rada s djecom koja će

postojeći neposredan rad obogatiti i usmjeriti k prirodnim

oblicima učenja i stjecanju funkcionalnog znanja. Neki sadržaji

NTC sustava učenja omogućavaju odgojitelju da lakše uoči

potencijalno darovitu djecu.

Odgoj za održivi razvoj

Odgoj za održivi razvoj bavi se kvalitetom ljudskog života koja se integrira kroz teme koje su

vezane za razvoj ljudskih prava, održivost, mir, toleranciju i prevenciju.

Page 38: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

35

Kreće u širokom rasponu od održivosti zdravlja, naselja, klime, države, kulture, socijalno

kulturnih obilježja, nacionalnih skupina i njihovih obilježja, sustava vode i energije te brige

za životinje i biljke.

Odgojno-obrazovna skupina Krijesnice

Odgojiteljice: Jasminka Vrančić i Marina Bićan

Ciljevi Razvijanje ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i

odraslih u neposrednom okruženju.

Zadaci

• razvijanje dječje otvorenosti, radoznalosti,

inicijativnosti, slobode i autonomije

• razvijanje pozitivnog stajališta djeteta prema okolini i

izgrađivanje potrebnog sustava vrijednosti u odnosu na

održivi razvoj

• razvijanje osjećaja pripadnosti vlastitoj kulturi i tradiciji

Dobrobit za dijete Dijete razvija niz sposobnosti za kasnije organizirano

promatranje problematike okoliša.

Dobrobit za roditelje Aktivni sudionici u odgoju djece, razvoj senzibiliteta za odgoj

za održivi razvoj.

Dobrobit za odgojitelje Partner roditeljima djece, spoznavanje na koji način djeca uče.

Odgojno-obrazovna skupina Tratinčice

Odgojiteljica Biserka Rieger

Ciljevi Osvještavanje roditelja i djece o važnosti brige za okoliš.

Zadaci Razvijanje ekološke svijesti - odvajanje otpada.

Dobrobit za dijete Čišći planet, razvoj stvaralaštva - što sve možemo s otpadom.

Dobrobit za roditelje Zadovoljstvo jer njihova djeca postaju pravi ekolozi.

Dobrobit za odgojitelje Dobra suradnja s roditeljima - zadovoljstvo uspjehom.

Odgojno-obrazovna skupina Potočnice

Odgojiteljice: Dijana Blažanović i Karmela Jozić

Ciljevi Odgoj zdravog, sigurnog, slobodnog i sretnog djeteta.

Zadaci

• razvijanje kreativnih ponašanja

• omogućavanje spontanog izražavanja kroz sva razvojna

područja

• poticanje iskustva i suradničkog učenja kroz sva osjetila

Dobrobit za dijete Osvještavanje svojih sposobnosti kroz igru, aktivnosti i projekte.

Dobrobit za roditelje Razvijanje suradničkih odnosa i osvještavanje o djetetovim

mogućnostima.

Dobrobit za odgojitelje Unapređivanje odgojno obrazovnog rada prateći reakcije djece i

roditelja.

Page 39: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

36

Rana stimulacija osjetila

Preko osjetila uspostavljamo kontakt s okolinom i dozvoljavamo da preko njih svijet ulazi u

nas. Dijete osjetilima susreće stvari, dodiruje ih, može ih vidjeti, čuti, mirisati, kušati, ali

osjetilima osjeća i sebe, svoj položaj u prostoru, kreće se, osjeća drugog čovjeka i sebe u odnosu

na drugoga, pa je razdoblje od prvih 7 godina života upravo razdoblje senzomotoričkog razvoja.

Senzorna integracija predstavlja sposobnost organiziranja i povezivanja osjetilnih informacija

iz vlastitog tijela i okoline. Senzorne informacije primamo preko 7 osjetila: vid, sluh, miris,

okus, taktilno, vestibularno i proprioceptivno osjetilo.

Odgojno-obrazovna skupina Pčelice

Odgojiteljice: Marija Zlodi i Antonija Orešković

Ciljevi

• da se dijete osjeća sigurno u odnosu na vlastito tijelo u

prostoru

• da osjeća granice vlastitog tijela i početak okruženja

• da se u kretanju, sjedenju, stajanju osjeća uravnoteženo

• da dopušta i ostvaruje kontakte s drugima i da se brani

kad je ugroženo

Zadaci Razvoj i stimulacija taktilnog, vestibularnog, proprioceptivnog

osjetila.

Dobrobit za dijete

Dijete uči osjećati svoje tijelo i okolinu te kako se učinkovito

kretati u toj okolini. Kroz igru stječe iskustvo raznih osjeta, te

njegov odgovor na njih postaje sve zreliji i kompleksniji.

Dobrobit za roditelje

Da shvati da sve aktivnosti koje omogućuju aktiviranje cijelog

tijela, svih njegovih osjetila, pomažu djetetu da razvije dobru

senzornu integraciju, te bude uspješno u kretanju, ponašanju,

percepciji i učenju.

Dobrobit za odgojitelje Stjecanje novih znanja kroz iskustvo u radu s djecom.

Odgojno-obrazovna skupina Leptirići

Odgojiteljice: Ana Golubić i Snježana Skledar

Ciljevi

• da se dijete osjeća sigurno u odnosu na vlastito tijelo u

prostoru

• da osjeća granice vlastitog tijela i početak okruženja

• da se u kretanju, sjedenju, stajanju osjeća uravnoteženo

• da dopušta i ostvaruje kontakte s drugima i da se brani

kad je ugroženo

Zadaci Razvoj i stimulacija taktilnog, vestibularnog, proprioceptivnog

osjetila.

Page 40: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

37

Dobrobit za dijete

Dijete uči osjećati svoje tijelo i okolinu te kako se učinkovito

kretati u toj okolini. Kroz igru stječe iskustvo raznih osjeta, te

njegov odgovor na njih postaje sve zreliji i kompleksniji.

Dobrobit za roditelje

Da shvati da sve aktivnosti koje omogućuju aktiviranje cijelog

tijela, svih njegovih osjetila, pomažu djetetu da razvije dobru

senzornu integraciju, te bude uspješno u kretanju, ponašanju,

percepciji i učenju.

Dobrobit za odgojitelje Stjecanje novih znanja kroz iskustvo u radu s djecom.

Odgojno-obrazovna skupina Jaglaci

Odgojiteljice: Ana Mihina, Marica Gulija i Mia Barjaktar

Ciljevi

• da se dijete osjeća sigurno u odnosu na vlastito tijelo u

prostoru

• da osjeća granice vlastitog tijela i početak okruženja

• da se u kretanju, sjedenju, stajanju osjeća uravnoteženo

• da dopušta i ostvaruje kontakte s drugima i da se brani

kad je ugroženo

Zadaci Razvoj i stimulacija taktilnog, vestibularnog, proprioceptivnog

osjetila.

Dobrobit za dijete

Dijete uči osjećati svoje tijelo i okolinu te kako se učinkovito

kretati u toj okolini. Kroz igru stječe iskustvo raznih osjeta, te

njegov odgovor na njih postaje sve zreliji i kompleksniji.

Dobrobit za roditelje

Da shvati da sve aktivnosti koje omogućuju aktiviranje cijelog

tijela, svih njegovih osjetila, pomažu djetetu da razvije dobru

senzornu integraciju, te bude uspješno u kretanju, ponašanju,

percepciji i učenju.

Dobrobit za odgojitelje Stjecanje novih znanja kroz iskustvo u radu s djecom.

Razvoj dječje kreativnosti kroz likovni izričaj

Omogućujući djeci predškolske dobi da stvaraju sami, neopterećeni, bez intervencije odraslih

dobivamo uvid u njihov unutarnji svijet, kao i priliku da ih bolje upoznamo i učimo od njih.

Takvim pristupom usmjerenim na osobnost i samopouzdanje svakog pojedinog djeteta možemo

postići raznovrsnost, iskrenost te autentičnost dječjih radova koji odražavaju stvaralačku

atmosferu u grupi. Osiguravanjem optimalnih i poticajnih uvjeta za likovno stvaralaštvo djece

omogućujemo im razvoj na svim područjima.

Odgojno-obrazovna skupina Leptirići

Odgojiteljica Natalija Špehar

Page 41: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

38

Ciljevi Razvijanje senzibiliteta za likovne tehnike i kombinirano

korištenje istih kroz svakodnevni rad.

Zadaci Razvijanje fine motorike, pažnje, koncentracije u radu i

kreativnost u upotrebi novih likovnih tehnika.

Dobrobit za dijete

Upoznavanje sa novim kreativnim izričajem, kako pravilno

koristiti materijale i razvijanje kreativnosti kroz manipulacije

novih likovnih tehnika.

Dobrobit za odgojite

Kroz planiranje, opskrbu kvalitetnih materijala pravilno

praćenje djece dovodi do uvida u dječju sposobnost i

kreativnosti u kombiniranju materijala što dalje daje poticaj

odgajatelju za neometanu ponudu materijala.

Dobrobit za roditelja

Gotovo svaki likovni rad predstavljen je u prostoru dostupnom

roditelju. Kroz takav uvid roditelj je bio u mogućnosti pratiti rad

skupine i napredak njegovog djeteta.

Odgojno-obrazovna skupina Mravi

Odgojiteljica Vesna Pijaca

Ciljevi

• Spontano, samostalno, slobodno i aktivno istraživanje

svijeta oko sebe da bi uspješno moglo graditi sebe kao

osobu

• Uvećavati dječju senzibiliziranost za umjetnost i njenu

specifičnost stimulirajući i ukazujući djetetu kako da

gleda svijet oko sebe potičemo ga da aktivno odabire,

obrađuje na svoj način, te na temelju osobnog shvaćanja

i opažanja objedinjuje ono što vidi

Zadaci

• Omogućiti igru raznim materijalima i likovnim

tehnikama te eksperimentiranje i istraživanje njihovih

mogućnosti oblikovanja, stimulirajući njihove kreativne

sposobnosti i radoznalost

• Omogućavanje svakom djetetu da se likovno izrazi

• Uvažavanje i prihvaćanje dječjeg autentičnog likovnog

izraza u skladu s karakteristikama dobi

• Omogućavanje pristupa raznolikim materijalima i

likovnim tehnikama

• Razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja

Dobrobit za dijete

Osobna kompetencija, samopouzdanje, pozitivna slika o sebi,

uspješna socijalizacija, izražavanje osjećaja i kreativnosti kroz

sam proces manipuliranja različitim materijalima i tehnikama.

Dijete otkriva vlastite potencijale i nema potrebu za natjecanjem

s vršnjacima.

Stimuliranje razvoja desne hemisfere mozga.

Page 42: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

39

Aktivan odnos prema okolini i pozitivan utjecaj na spremnost za

školu.

Dobrobit za roditelje

Praćenje stalnog procesa razvoja djeteta, svakodnevni uvid u

stvaralaštvo djeteta preko uradaka izloženih na panoima i u

dječjim mapama.

Roditelji na taj način također uče od svog djeteta.

Dobrobit za odgojitelje

Razumijevanje osobnog likovnog jezika djeteta da bi ga se

moglo poštivati u njegovoj suštini.

Spremnost na odgovore na djetetovu poruku koju im ono šalje.

Poticanje i naglašavanje važnosti dječje kreacije.

Razvoj dječje kreativnosti kroz scenski izričaj

Scenski izraz i lutkarstvo područje je kreativnog izričaja djeteta koji je dio procesa učenja i

stvaranja nastalog iz unutarnje potrebe djeteta da se stvaralački izrazi. Scenska umjetnost

omogućuje sadržajima i različitim pristupima dovoljno široko područje za poticanje i

obogaćivanje cjelokupnog razvoja, angažirajući sve razvojne mogućnosti predškolskog djeteta.

Smisao umjetnosti je da nas potiče na lijepo i plemenito u doživljavanju i ponašanju. U

predškolskoj ustanovi potrebno je stvoriti uvjete kroz koje će dijete moći razvijati svoje

sposobnosti zadovoljavajući različite interese i zabavljajući se jačati u stvaranju vrijednosti koje

su dobre za njega i okolinu.

Odgojno-obrazovna skupina Tratinčice

Odgojiteljice Gabrijela Katarina Lolić i Kristina Biškupić

Ciljevi Prepoznati, poticati i vrednovati kreativne dramske sposobnosti

djeteta poštujući različitosti.

Zadaci • Razvijati kod djeteta govor, samopouzdanje, pozitivnu

sliku o sebi i kreativno izražavanje

• Poticati djecu da što bolje dožive i istraže sebe i svoje

tijelo pomoću priče, glazbe, pokreta i lutke

Dobrobit za dijete

Kroz scenski izričaj dijete može izraziti svoje strahove,

pozitivne i negativne emocije, želje i potrebe.

Dobrobit za roditelje Roditelj dobiva uvid u djetetove ne izražene emocije te se dijete

lakše izražava i otvara u komunikaciji.

Dobrobit za odgojitelje Osjećaj zadovoljstva i uspješnosti jer radi ono u čemu je dobar,

otkrivanje dječjih reakcija i mogućnosti ovisno o dobi.

Page 43: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

40

Socijalni aspekt društvenih igara

Sve društvene igre u kojima postoje pravila i u kojima je potrebno nositi se s gubitkom, ljutnjom

i sl. izvrstan su način kako se nositi s emocijama jer u dobi od 4 do 5 godina dolazi do vrlo

burnih emocionalnih reakcija.

Kroz igranje društvenih igara kod djeteta se razvija samovrednovanje (pokušavaju prihvatiti

neuspjeh), samostalnost i neovisnost, što znači da preuzimaju inicijativu, i dovođenje aktivnosti

do uspješnog završetka.

Društvene igre dobar su način učenja strpljenju, radosti zbog uspjeha te podnošenje neuspjeha.

Odgojno-obrazovna skupina Bumbari

Odgojiteljice: Tamara Honomihl i Snježana Batorek

Ciljevi Usvajanje jednostavnih društvenih igara koje će poticati

cjeloviti djetetov razvoj.

Zadaci Prihvaćanje pravila zadanih igara, razvoj suradničke igre, razvoj

spoznaje kroz igranje društvenih igara.

Dobrobit za dijete

Djeca postaju pristupačnija za suradnju, slijede upute zadane

grupi, govor djeteta postaje u pravom smislu sredstvo za

komunikaciju, razumiju redoslijed događanja, u igru unose

usmene naredbe i upute i naredbe, postavljaju pitanja, rješavaju

problem s prijateljima koristeći se uvjeravanjem i

pregovaranjem, traže informacije, sami daju informacije,

izražavaju mišljenje te govore o svojim potrebama i osjećajima.

Kod djece se razvija pamćenje, rješavanje problema, tako što ga

uočavaju, stvaraju pretpostavke i uspoređuju ih, traže rješenje i

rješavaju i slučajno i namjerno s ciljem. Poboljšava se kontrola

pažnje, djeca razlikuju i imenuju osnovne boje, usvajaju pojam

broja.

Dobrobit za roditelje Mogućnost sudjelovanja u radu odgojne skupine i igranje

usvojenih igara kod kuće.

Dobrobit za odgojitelje Novi način rada na svim razvojnim područjima kroz društvene

igre.

Page 44: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

41

Projekti

Projekt ''Vuk koji je htio biti druge boje''

Odgojno-obrazovna skupina Leptirići

Odgojiteljice: Ana Golubić, Snježana Skledar i Natalija Špehar

Projekt je započeo čitanjem slikovnice „Vuk koji je htio biti druge boje“. Pojačanim interesom

djece te traženjem učestalog čitanja iste priče razvio se projekt s ciljem usvajanja boja kroz

igru.

Zadaci:

• razvijati spoznaju, a osobito stjecanje pojmova o boji: imenuje boje i klasificira

predmete prema boji

Dobrobit za dijete:

• stvaranje pozitivne slike o sebi uz pouku slikovnice koja glasi: budi onakav kakav jesi

jer takav si najbolji

Dobrobit za roditelje:

• uvid u načine učenja njihove djece, što djeca mogu sve naučiti kroz jednu slikovnicu i

na koje se sve načine slikovnica može obraditi.

Dobrobit za odgojitelje:

• međusobna suradnja odgojitelja, izgradnja partnerstva s roditeljima i zbližavanje s

djecom.

Projekt „Bajka – poticaj dječjem stvaralaštvu i spoznavanju okoline“

Odgojno-obrazovna skupina Krijesnice

Odgojiteljice: Jasminka Vrančić i Marina Bićan

Nakon ispripovijedane bajke promatrajući i slušajući djecu kako se uživljavaju u likove iz bajke

te postavljaju pitanja vezana za bajku otpočeo je projekt uz različite poticaje za realizaciju

dječjeg interesa i spoznaje.

Provodile su se aktivnosti i igre likovnog izražavanja, govornog izražavanja, dramsko scenskog

izražavanja i uživljavanja te aktivnosti izrađenim didaktičkim igrama.

S roditeljima se surađivalo u izradi plakata ptica grabljivica i šumskog drveća prema interesu

djece.

Page 45: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

42

Cilj projekta bio je učenje djece vrijednostima i moralnim normama koje se prenose kroz bajku.

Zadaci:

• bogaćenje rječnika djeteta kroz dramatizaciju, prizora iz bajke i osmišljavanje bajke

• poticanje dječje mašte

• poticanje razvoja pozitivnih ljudskih vrijednosti (prijateljstva, ljubavi, poštenja, istine,

pomoći)

• razvoj kreativnog, govornog i dramskog izražavanja

• spoznavanje okoline

• poticanje na divergentno mišljenje

• upoznavanje s nepoznatim predmetima i stilskim izrazima iz bajke

• izražavanje želja, očekivanja i osjećaja

Dobrobit za dijete:

Djeca su kroz projekt prepoznavala i razvijala istinske vrijednosti poput prijateljstva, odanosti,

hrabrosti i humanosti. Razvijala su komunikacijske vještine i kritičko razmišljanje. Kroz igru i

uživljavanje u likove iz bajke i iz mašte izražavala su svoje osjećaje te pričala o problemima.

Maštajući, umjetnički su se izražavala i stvarala. Spoznavala su šumski biljni i životinjski svijet.

Dobrobit za roditelje:

Prateći interes svog djeteta roditelji su bili aktivni sudionici u istraživačkim aktivnostima

spoznavanja biljnog i životinjskog šumskog svijeta. Izrađivali su plakate, prikupljali materijale

za izradu didaktički igara te se između roditelja i odgojitelja unaprijedila suradnja

svakodnevnom razmjenom informacija o interesu djeteta.

Dobrobit za odgojitelje:

Dokumentiranjem dječjeg interesa stekle smo bolji uvid svoje osobne i stručne kompetencije.

Uspostavljen je još prisniji odnos s djecom. Unaprijedila se suradnja s roditeljima kroz

uzajamno praćenje dječjeg interesa.

Bajke su trajna inspiracija kako za djecu tako i za sve znatiželjna duha.

Page 46: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

43

Projekt „Svemir“

Odgojno-obrazovna skupina Krijesnice

Odgojiteljice: Jasminka Vrančić i Marina Bićan

Projekt je započeo izjavom djeteta N. I.: „Teta, na majci mi je nacrtana raketa i svemirski brod.

Znam za planetu Mars. Tamo postoji mnogo rupa i crvene je boje, a znam da postoji i planeta

Pluton“.

Razgovoru su se pridružila i druga djeca te su počela donositi slike planeta i prezentirali jedni

drugima planete. Izradili smo raketu u kojoj se provodila imitativna igra „Putujemo u svemir“.

Koristeći PNM izradili smo Sunčev sustav, satelite te razne didaktičke igre kojima smo se

upoznavali sa svemirom.

Proveli smo i demokratsko glasanje naziva rakete .

Ciljevi:

Zadovoljiti dječji interes za svemir, osobito za rakete, planete i zvijezde te im omogućiti da

putem raznih materijala steknu određena znanja i predodžbu o njima.

Zadaci:

• upoznavanje novih pojmova

• poticanje i omogućavanje raznovrsnih kreativnih oblika izražavanja od PNM, bojom i

papirom

• poticanje dječje mašte i kreativnosti

• osvješćivanje djece na važnost očuvanja naše planete

Dobrobit za dijete:

Djeca su osvijestila važnost očuvanja naše planete te proširila spoznaju o materiji koja okružuje

našu planetu.

Dobrobit za roditelje:

Roditelji su bili aktivni sudionici u projektu. Izrađivali su s djecom plakate, prikupljali potrebne

materijale prateći dječji interes. Svakodnevnom razmjenom informacija o interesu djeteta

unaprijedila se suradnja između roditelja i odgojitelja.

Page 47: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

44

Dobrobit za odgojitelje:

Stjecanje boljeg uvida na koji način djeca uče te unapređivanje suradnje s roditeljima.

Projekt „Drvo“

Odgojno-obrazovna skupina Bubamare

Odgojiteljice: Eržebet Širanović i Zdenka Sever

Projekt je započeo aktivnostima u istraživačkom kutiću - drveni obluci potakli su djecu na

promatranje godove.

Ciljevi:

• omogućiti djetetu proširivanje i/ili stjecanje znanja i iskustava

• osnaživati dijete da bolje uočava zbivanja oko sebe

• omogućiti djetetu stupanje u različite interakcije i razvoj suradničkih vještina

• omogućiti djetetu otkrivanje raznih medija za prikupljanje podataka

Zadaci:

• razrada teme

• uočavanje dosadašnjih znanje, iskustava i razumijevanja djece

• planiranje daljnjih intervencija kroz rasprave djece, argumentiranje , dogovaranje

• realizacija dogovorenih aktivnosti i praćenje istih

• evaluacija održanih aktivnosti

Dobrobit za dijete:

• dijete se shvaća kao kompletna osoba koja aktivno sudjeluje i promišlja u kreiranju

novih ideja. Dijete razvija proces učenja.

Dobrobit za roditelje:

• uključivanje u obogaćivanje sredstvima, proširivanje znanja, roditelji partneri.

Dobrobit za odgojitelje:

• slušanje djeteta i njihovih ideja, uvažavanje istih, odgojitelj je fleksibilan u radu.

Page 48: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

45

Projekt „Riječ do riječi – priča“

Odgojno-obrazovna skupina Zrikavci

Odgojiteljice: Ljiljana Grdinić i Sanja Tandarić

Djevojčica Lota često je crtala i pisala te spajala svoje radove u male priče „slikovnice“. Tako

je za vrijeme božićnih blagdana napisala i oslikala nekoliko malih priča. Željela je da te priče

pročitamo djeci. Djeci su se priče svidjele, a dječak Val je na pročitano zapljeskao i rekao:

“Bravo Lota!“. Na taj način Lota je motivirala drugu djecu da se uključe u pisanje i

oslikavanje priča.

Ciljevi:

• poticati i omogućiti djeci da svojom maštom i kreativnošću razvijaju svoju intrinzičnu

motivaciju za pisanim tekstom i to na način da im se svakodnevno pričaju i čitaju

priče, slikovnice, pjesmice, igre riječima i sl.

Zadaci:

• razvijati fonološku svjesnost – igranje glasovima, riječima, pjevanjem pjesmica, rima,

brojalica, prebrojavanje slogova, odvajanje riječi, razumijevanje pravila pisanog teksta

i pisanje:

• čitanje s lijeva na desno

• čitanje odozgo dolje

• način listanja stranica

• praćenje teksta prstom

• bogaćenje rječnika

• kreativno i maštovito oslikavanje napisanog teksta

• stimulativno materijalno okruženje

• podrška odgojitelja i roditelja

Dobrobit za dijete:

• dijete na takav način izražavanja razvija svoj unutarnji potencijal, svoju maštu,

kreativnost, imaginaciju, svoj rječnik, razvija finu motoriku, koncentraciju i stvara

puteve u neki novi svoj unutarnji svijet. Na neki način razvija svoje metakognicije.

Page 49: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

46

Dobrobit za roditelje:

• ukazati roditeljima na aktivnosti i sklonosti koje njihova djeca posjeduju. Uključiti ih

u tu vrstu aktivnosti kao kompetentne i aktivne sudionike kako bi i dalje u tome

poticali svoju djecu.

Dobrobit za odgojitelje:

• u ovakvim aktivnostima dobrobit za odgojitelja je u tome što u tim aktivnostima ne

sudjeluje izravno već stvara za njih preduvjete, promatra, dokumentira, potiče, nastoji

razumjeti dječje interese. Odgojitelj mora biti fleksibilan, ne smije biti direktivan i ne

smije inzistirati na provedbi svojih ideja, treba pružiti punu podršku i pažljivo pratiti

što djeca rade.

Projekt „Škole za Afriku – Afrika u srcu“

Odgojno-obrazovna skupina Potočnice

Odgojiteljice: Karmela Jozić i Dijana Blažanović

Odgojna skupina Potočnice u ovoj pedagoškoj godini uključila se u edukativno – humanitarni

program Škole za Afriku u organizaciji UNICEF-a.

Ciljevi:

• upoznati kontinent Afrike – kulturu, civilizaciju i običaje.

Zadaci:

• razvijati empatiju, toleranciju, odgovornost, svijest o važnosti obrazovanja.

Dobrobit za dijete:

• poticati razvoj socijalnih vještina za uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa i

razvoj osobnih potencijala.

Dobrobit za roditelje:

• prepoznavanje trenutaka kod djece u socijalno osjetljivim situacijama.

Dobrobit za odgojitelje:

• obogaćivanje stečenih znanja i proširivanje suradnje s roditeljima i vanjskim

suradnicima.

Page 50: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

47

Projekt „Say hello to the world – pmašimo po Hrvatskoj“

Odgojno-obrazovna skupina Školjkice

Odgojiteljice: Ljiljana Udovičić i Jelena Đogić

Odgojno-obrazovna skupina Školjkice je u ovoj pedagoškoj godini bila uključena u projekt

Fini zavoda Radeče iz Slovenije.

Projekt je započeo inicijativom odgojitelja, te upoznavanjem roditelja s projektom na

roditeljskom sastanku. Započeli smo s pripremnim aktivnostima „prvog prsta“ na temu „To

sam ja“.

Ciljevi:

• poticanje humane vrijednosti – tolerancije

Zadaci:

• poticanje razvoja identiteta

• poticanje razvoja tolerancije

• poticanje djece na komunikaciju

• razvoj socijalnih kompetencija

Dobrobit za dijete:

• dijete spoznaje novi način korištenja suvremene tehnologije, upoznaje druge kulture i

druge jezike, osvještava svoju kulturu i jezik, uči se toleranciji i empatiji. Diijete

razvija i svoje komunikacijske vještine.

Dobrobit za roditelje:

• roditelji se mogu aktivno uključiti u projekt, te uz svoje dijete raditi na toleranciji i

komunikaciji.

Dobrobit za odgojitelje:

• projekt odgojiteljima omogućuje da kroz zadane teme s djecom rade na humanim

vrijednostima, da razmjenjuju iskustva s drugim odgojiteljima u projektu, da proširuju

svoja znanja na području komunikacije, tehnologije, stranih jezika.

Projekt „Mali slikari – velika djela“

Odgojno-obrazovna skupina Hobotnice

Odgojiteljice: Ivana Špehar i Mirela Bašić

Projekt je započeo interesom dječaka O.M. za sliku Salvadora Dalija.

Page 51: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

48

Ciljevi:

• obogatiti dječju spoznaju te razviti samopouzdanje i ponos.

Zadaci:

• razvijati kod djece izražavanje i stvaralaštvo, osobito senzibilitet za likovna sredstva i

materijale, različite tehnike

• spoznajno – usvajanje novih pojmova, simbola, riječi…

Dobrobit za dijete:

• djeca su se osjećala zadovoljno, sretno i ponosno; uvidjeli su gdje ih njihov interes

može odvesti ( krajnji cilj – izložba).

Dobrobit za roditelje:

• ponos i zadovoljstvo na ostvarenja djece.

Dobrobit za odgojitelje:

• zadovoljstvo načinom kako je projekt tekao, te zadovoljstvo interesom i postignućima

djece.

Projekt „Say hello to the world – pomašimo po Hrvatskoj“

Odgojno-obrazovna skupina Delfini

Odgojiteljice: Ivanka Dmitrovski i Blanka Guliš

Odgojno-obrazovna skupina Delfini se u ovoj pedagoškoj godini uključila u projekt Fini

zavoda Radeče iz Slovenije koji se provodi se putem videopoziva i mrežne aplikacije „My

hello“, a prema unaprijed pripremljenom programu „Pet prstiju“.

Ciljevi:

• razvijati toleranciju kod djece, prevladati predrasude i stereotipe prema drugim

kulturama, upoznati sebe, svoju okolinu, ali i djecu iz drugih zemalja, kultura…

Zadaci:

• povezivanje djece po cijelom svijetu i upoznavanje različitih kultura i tradicija,

otkrivanje domaćeg okruženja i šireg svijeta, oblikovanje nacionalne i državne svijesti,

razvijanje stvaralaštva, razvijanje komunikacije na stranom jeziku

Dobrobit za dijete:

• razvijanje mašte, kreativnosti i stvaralaštva kod djece, usvajanje riječi na stranom

jeziku, upoznavanje sebe, svoje šire obitelji, okruženja, države, uočavanje i

prihvaćanje različitosti kod djece iz druge države.

Page 52: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

49

Dobrobit za roditelje:

• suradnja s odgojiteljima oko projekta, uključivanje u neposredan rad, aktivno

sudjelovanje i zadaci za djecu i njihove roditelje.

Dobrobit za odgojitelje:

• razvijanje bolje suradnje s roditeljima, komunikacija na stranom jeziku, upoznavanje

odgojitelja iz druge države, njihovog načina i uvjeta rada, upoznavanje drugih kultura

i jezika

Program Međunarodne Eko škole

Dječji vrtić „Slavuj“ sudjeluje u programu Međunarodne Eko škole od 2013. godine. U ovoj

pedagoškoj godini 2017./2018., nastavili smo s radom na osvještavanju važnost odgoja za

održivi razvoj kroz poticanje poželjnih oblika ponašanja, mijenjanje stavova u svakodnevnom

životu djece i odraslih te poticanja na promišljanja kako naša zajednica tome može pridonijeti.

Eko koordinatorice Jasminka Vrančić, Karmela Jozić, Jelena Đogić (zamjena Martina Čakanić

Lacković) i Sara Jager organizirale su niz različitih aktivnosti za djecu, roditelje i djelatnike:

- Razvrstavanje otpada u „Papirka“ i „Plastića“

- Redovite kontrole Eko patrola

- Prikupljanje plastičnih čepova u okviru projekta „Plastičnim čepovima do skupih

lijekova“

- Zeleni kutići u sobama dnevnih boravaka

- Projekt Škole za Afriku (odgojna skupina Potočnice)

- Izrada sredstava i igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala

- Obilježavanje važnih eko datuma

Eko koordinatorice i ravnateljica Gordana Supanc, predstavile su rad Dječjeg vrtića Slavuj na

Svehrvatskoj smotri Dana kruha – dana zahvalnosti za plodove zemlje. Naša Eko škola izabrana

je kao predstavnik Zagrebačke županije na toj manifestaciji, koja je održana 15.listopada 2017.

godine u Malinskoj na otoku Krku. Tijekom pripreme ostvarili smo brojne suradnje (s

Turističkom zajednicom grada Svete Nedelje, Udrugom „Kragulj“, tvrtkom Suban,

medičarskim obrtom „Arko“, Zarja Grupom i tvrtkom Super-mes) koje su pomogle u realizaciji

naših ideja u predstavljanju djelovanja vrtića i prirodnog bogatstva našeg kraja.

U tjednu od 11. do 15.12.2017. održani su Projektni dani: „Advent u našem vrtiću“. Djeca i

roditelji sudjelovali su raznim radionicama u sobama dnevnih boravka, prikupljali donacije za

Page 53: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

50

„Školu za Afriku“, gledali predstave „Murko na snijegu“ i „Neuspjela podvala“, uživali u

„Snjegogradu“ te zajedno čitali božićne priče i ukrašavali drvce.

Uspješno smo ostvarili sve ciljeve sedam programskih koraka prema zadanoj metodologiji.

Say hello to the world

Međunarodni Projekt "Say hello to the world" osnovao je FINI zavod Radeče, 2011. godine s

namjerom usmjeravanja djeca na put stvaralaštva, sudjelovanja i uključivanja u različite

projekte te povezivanja s cijelim svijetom putem aplikacije „My hello“ koja pruža nesmetano i

sigurno međusobno komuniciranje. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo i naučiti

strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života. Djeca

mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive,

kakvu hranu jedu, kakav jezik govore. Cilj projekta je odgoj djece bez predrasuda i stereotipa

usmjeren uvažavanju i poštivanju drugačijih od sebe.

U pedagoškoj godini 2017./2018. projekt se odvijao u objektu Kerestinec, u dvije odgojno-

obrazovne skupine: Školjkice i Delfini pod mentorstvom psihologinje Sare Jager i odgojiteljica

Jelene Đogić, Ljiljane Udovičić, Blanke Guliš i Ivanke Dmitrovski. Unatoč problemima u

povezivanju, što je krajnje rezultiralo gubitkom vrtića partnera, odgojiteljice Školjkica nastavile

provedbu aktivnosti poučavanja i poticanja tolerancije. Tijekom pedagoške godine djecu su

posjećivali brojni gosti iz raznih dijelova svijeta te su upoznali filipinsku, libanonsku i

nigerijsku obitelj. U posjetu im je došao i dječak s cerebralnom paralizom u pratnji oca. Djeca

iz odgojno-obrazovne skupine Delfini zajedno su s mentorima tijekom pedagoške godine

prolazila kroz pet zadanih tema pri čemu ih se poticalo da aktivno predlažu i dogovaraju

aktivnosti koje će predstaviti prijateljima iz vrtića u Litvi. Po završetku projekta mentori su

dobili priznanja, a ustanova po treći put častan naziv „Tolerantan vrtić“.

Odgojiteljice Ljiljana Udovičić, Blanka Guliš, Ivanka Dmitrovski i psihologinja Sara Jager

aktivno su sudjelovale na 4. međunarodnoj konferenciji projekta „Say hello to the world“ u

Rimskim termama u Sloveniji. Referati „Poučavanje i poticanje tolerancije u odgojnoj skupini

Školjkice“ (autori: Jelena Đogić, Ljiljana Udovičić i Sara Jager) i „Razvoj vrijednosti

nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kroz temu: Ja i moja obitelj“

(autori: Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski) objavljeni su u međunarodnom zborniku strukovnih

referata projekta.

Page 54: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

51

Prilagodba

Dječji vrtić Slavuj je zaprimio 193 zahtjeva za upis u pedagošku godinu 2017./2018. Tijekom

srpanja i kolovoza stručni tim je održao inicijalne intervjue s roditeljima i djecom predloženom

za upis i u kolovozu roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece. Tijekom perioda

prilagodbe zdravstvena voditeljica Edita Prelec pružala je podršku odgojiteljima, roditeljima i

djeci u objektu Strmec, pedagoginja Biljana Komlinović u objektu Rakitje i psihologinja Sara

Jager u objektu Kerestinec.

Analiza upitnika za roditelje o prilagodbi (N=61)

Koje su Vam informacije o

ovom periodu nedostajale?

Nikakve.;

Ne razumijem baš kako je planiran ostanak dan po dan.;

Sve informacije su bile potpune.;

Sve informacije sam dobila.;

Ništa posebno.; Niti jedne.; Ništa nije nedostajalo.;

Informacije na web stranici ili mailom (npr. termini

roditeljskih na web-u su iz 2014.); Obzirom da sam ovaj

upitnik rješavala nakon roditeljskog sastanka sad imam

još više informacija.

Ostalo: prijašnja iskustva, starije dijete u vrtiću

0

10

20

30

40

50

60

nedovoljno djelomično u potpunosti

Smatrate li da ste dovoljno informirani o karakteristikama

perioda prilagodbe djece i mogućim ponašanjima djece?

Page 55: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

52

Što predlažete u cilju bolje

pripreme djece i roditelja na

polazak u jaslice/vrtić?

U budućnosti više dana u kojima roditelji i djeca provode

prve dane u vrtiću zajedno. (Tj. 3-4 dolaska dijete + roditelj

zajedno na prilagodbu).

Smatram da ste odlično odradili sve sa svoje strane za

pripremu za vrtić.

Malo više individualnih razgovora i prilagodba svakom

djetetu pojedinačno.

Nemam nikakvih primjedbi.

Mislim da roditelj mora odigrati glavnu ulogu da svome

djetetu olakša prilagodbu.

Savršene tete – savršen vrtić – zadovoljna djeca, vi imate

sve

Više informacija na web stranicama vrtića.

Prije polaska djetetu pričati o vrtiću i koji put mu pokazati

unutrašnjost.

Sve je u redu.

Mislim da ovaj model prilagodbe funkcionira i ne treba ništa

mijenjati.

Samo komunikacija.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

RS IR sodgojiteljima i

članovimastručnog tima

kutić zaroditelje

ostalo RS i IR sodgojiteljima i

članovimastručnog tima

RS i kutić zaroditelje

IR i kutić zaroditelje

Što Vam je najviše pomoglo u pripremi za polazhak djeteta u

jaslice/vrtić?

Page 56: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

53

Na koji način ste se uključili u

zbivanja u skupini koju polazi

Vaše dijete tijekom perioda

prilagodbe?

Samo razgovorom.

Zasad samo tijekom prvog dana adaptacije u skupini –

interakcija s drugom djecom.

Poticanje djeteta na odlazak u vrtić, dolazak s djetetom,

poticanje da samo ode u sobu.

Slušali smo i slijedili upute stručnog tima.

Razgovori s odgojiteljima, kratkotrajan boravak s djetetom.

Razgovorom i zajedničkim igranjem.

Sve u dogovoru s roditeljima.

Bila sam uz dijete na prilagodbi.

Objašnjavanjem da je u vrtiću super…

Putem konzultacije sa odgajateljima, roditeljskog kutića.

Kroz roditeljski kutak i roditeljski sastanak.

Uključila sam se u igre za koje je pokazala interes. Mislim

da se većina djece oslobodila tek pred kraj prvog dana

druženja s roditeljima, pa bi možda prvi dan trebalo druženje

trajati 1,30 min.

Aktivno.

0

10

20

30

40

50

60

70

da ne

Jeste li zadovoljni poticajima, aktivnostima i sadržajima

ponuđenim Vašem djetetu?

Page 57: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

54

Na skali od 1 (loše) do 5 (odlično):

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 (loše) 2 3 4 5 (odlično)

Procijenite higijenu u vrtiću

0

10

20

30

40

50

60

1 (loše) 2 3 4 5 (odlično)

Procijenite ozračje u vrtiću

Page 58: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

55

Analiza ankete o periodu prilagodbe za odgojitelje

0

1

2

3

4

5

6

lako lakše nego obično kao i obično teže nego obično teško

Procijenite koliko Vam je u prethodnom periodu bilo

lako/teško raditi (jasličke skupine):

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lako lakše negoobično

kao i obično teže nego obično teško

Procijenite koliko Vam je u prethodnom periodu bilo

lako/teško raditi (vrtićke skupine):

Page 59: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

56

Što predlažete u pripremi za ovaj

period u narednoj pedagoškoj

godini?

Prilagodba dobro osmišljena, nastaviti tako i u sljedećoj

pedagoškoj godini.

Ove godine je sve dobro osmišljeno, pa tako treba i dalje.

Prilagodba je jako dobro osmišljena.

Ništa.

Na vrijeme upoznati odgojitelje s osobinama novoupisane

djece, omogućiti susret i podjelu uloga svih odgojitelja u

skupini (uloga 3. odgojitelja).

Voditi računa da i djeca koja prelaze iz objekta u objekt

trebaju period prilagodbe uz roditelje.

Veće preklapanje odgojitelja, manji broj djece.

0

1

2

3

4

5

6

7

1 (loše) 2 3 4 5 (izvrsno,ugodno)

Procijenite trenutno ozračje u skupini

(jasličke i mlađe skupine):

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 (loše) 2 3 4 5 (izvrsno,ugodno)

Procijenite trenutno ozračje u skupini (vrtićke skupine):

Page 60: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

57

Praćenje neposrednog rada s djecom

Tijekom cijele pedagoške godine pedagoginja je pratila i procjenjivala neposredan rad s djecom

u svim odgojno-obrazovnim skupinama.

Tijekom praćenja koristila je interni protokol praćenja neposrednog rada. Odgojitelji su također

procjenjivali svoj rad putem internog protokola za samorefleksiju. Nakon praćenja održane su

zajedničke refleksije sa svim odgojiteljima.

Realizacija planiranog praćenja neposrednog rada (po odgojitelju)

IME I PREZIME DATUM

PRAĆENJA

Marija Zlodi 12.2.2018.

Antonija Orešković 7.2.2018.

Ana Golubić 26.1.2018.

Snježana Skeldar 25.1.2018.

Natalija Špehar 29.1.2018.

Tamara Honomihl 26.10.2017.

Snježana Batorek 12.10.2017.

Jasminka Vrančić 16.10.2017.

Marina Bićan 23.10.2017.

Zdenka Sever 10.11.2017.

Eržebet Širanović 13.11.2017.

Nikolina Žlimen 27.11.2017.

Vesna Pijaca 8.2.2018.

Ljiljana Grdinić 23.11.2017.

Sanja Tandarić 201.11.2017.

Ana Mihina 19.3.2018.

Marica Gulija 20.3.2018.

Biserka Rieger 8.5.2018.

Gabrijela Katarina Lolić 16.1.2018.

Kristina Biškupić 17.4.2018.

Martina Ljubej 6.2.2018.

Natalija Filla 30.1.2018.

Renata Škacan 20.2.2018.

Maja Karapandžić 27.3.2018.

Dijana Blažanović 6.3.2018.

Karmela Jozić 21.11.2017.

Marija Miholić 19.1.2018.

Monika Kuzmić Husak 24.1.2018.

Helena Škovrlj 14.3.2018.

Martina Čakanić Lacković 28.3.2018.

Ljiljana Udovičić 14.2.2018.

Ivana Špehar 22.3.2018.

Page 61: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

58

Mirela Bašić 21.2.2018.

Blanka Guliš 11.4.2018.

Ivanka Dmitrovski 2.5.2018.

Praćenje i procjenjivanje odgojno – obrazovnog rada u svim odgojno-obrazovnim skupinama

provodit će se i sljedeće pedagoške godine.

U svakoj odgojno-obrazovnoj skupini neposredan rad pratit će pedagoginja u suradnji sa

refleksivnim prijateljem - odgojiteljicom iste odgojne skupine koristeći interne protokole za

praćenje (protokol za samorefleksiju odgojitelja te protokol praćenja pedagoga i refleksivnog

prijatelja).

Djeca s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

U dječji vrtić Slavuj i ove pedagoške godine bila su uključena djeca s posebnim potrebama i

teškoćama u razvoju. Kontinuiranim praćenjem djece u skupinama uvidjeli smo da broj djece s

posebnim potrebama raste te da je neophodno zajedničko djelovanje roditelja, odgojitelja i

stručnog tima u poticanju svih razvojnih područja te djece.

Protekle pedagoške godine vrtić je pohađalo 394 djece, od čega 141 dijete s teškoćama u

razvoju/posebnim potrebama, kronološke dobi od 1 do 7 godina.

74%

26%

Udio djece s TUR/PP

broj djece bez teškoća broj djece s PP/TUR

Page 62: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

59

U radu s djecom s posebnim potrebama i teškoćama cilj svih stručnih djelatnika bio je

osiguravanje uvjeta za razvoj djece u skladu s njihovim specifičnim potrebama i mogućnostima

te ostvarivanje uvjeta za što uspješniji i kvalitetniji život. Također, u radu s roditeljima

navedene djece radilo se na ostvarivanju što bolje i kontinuirane suradnje u vidu osnaživanja

roditelja kao partnera svoje djece pri njihovom rastu, razvoju i odrastanju.

U vrtiću je osiguran timski pristup djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. Djeca

su bila uključena u individualan rad kao i u praćenje od strane svih članova stručnog tima

(psiholog, pedagog, zdravstvena voditeljica, edukacijski rehabilitator).

Uloga članova stručnog tima odnosila se na:

• pružanje podrške odgojiteljima u kreiranju aktivnosti te praćenje i supervizija izvedbe

poticajnih aktivnosti za pojedino dijete

• provodili su se savjetodavni razgovori s roditeljima u svrhu davanja podrške u odgoju

djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

• pratio se razvoj i napredak djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

• provodio se individualni rad s djecom

Radi proširivanja spoznaja o faktorima neurorizika, posebnim potrebama i razvojnim

teškoćama te obogaćivanja odgojno obrazovnog rada u tom području vrtić Slavuj je tijekom

godine surađivao s raznim stručnjacima iz specijaliziranih ustanova. Također, osigurano je i

stručno usavršavanje za sve djelatnike unutar i izvan vrtića u području rada s djecom s posebnim

potrebama i teškoćama u razvoju.

U praćenje i / ili individualni rad s djecom s posebnim potrebama i teškoćama bili su uključeni

svi članovi stručnog tima (prema potrebama pojedinog djeteta). U svakodnevnom se radu velika

važnost pridavala poboljšanju kvalitete boravka djece s posebnim potrebama i teškoćama u

razvoju unutar redovite skupine

• provodile su se aktivnosti u svrhu povećanju senzibiliteta i empatije djece urednog

razvoja kao i njihovih roditelja prema djeci s posebnim potrebama / teškoćama u razvoju

• održavana je refleksija, praćenje djece te zajedničko osmišljavanje sadržaja i aktivnosti

kroz zajedničku suradnju odgajatelja i djelatnika stručno razvojne službe

Page 63: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

60

• poticana je suradnja roditelja s odgajateljima, stručnim timom i vanjskim ustanovama

za dobrobit djeteta

Preduvjeti bitni za inkluziju djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koje smo

ostvarili:

• Smanjenje broja djece u skupini uz odgojitelje koji su nadograđivati svoje

znanje u ovom području

• Informiranje roditelja djeteta s teškoćama u razvoju o pravima i obvezama

• Informiranje i pripremanje roditelja ostale djece iz odgojno-obrazovne

skupine o dolasku djeteta s teškoćama u razvoju

• Informiranje i pripremanje djece u odgojno-obrazovnoj skupini o dolasku

djeteta s teškoćama u razvoju

• Priprema odgojitelja za prihvat djeteta s teškoćama, planiranje aktivnosti,

upućivanje na stručnu literaturu, izrada didaktike

• Upoznavanje s medicinskim nalazima djeteta, djetetovim razvojnim

statusom i mogućnostima

• Prilagodba prostora skupine ovisno i vrsti teškoće djeteta koji se uključuje u

skupinu

Uloga djelatnika stručno razvojne službe u odnosu na dijete s teškoćama u razvoju

Polazišna točka u identificiranju djece s teškoćama u razvoju bili su inicijalni intervjui (prilikom

upisa) za pojedino dijete izvršeni od strane stručnog tima. Pojedina su djeca obuhvaćena

opservacijskim periodom u trajanju od tri mjeseca. Praćenjem djece na taj način moglo se

utvrditi na koji način se dijete adaptira na boravak u vrtiću, u kojim su područjima razvoja

prisutne teškoće te način na koji stručni tim i odgajatelji mogu djelovati na stvaranje optimalnih

uvjeta za djetetov napredak.

Za svako dijete s razvojnim odstupanjem koje je bilo uključeno u praćenje ili neki oblik

individualnom rada vođena je dokumentacija u vidu dosjea djeteta koji je sadržavao:

• medicinsku dokumentaciju djeteta

• nalaze praćenja i rezultate procjene

• bilješke stručnih suradnika o individualnom radu s djetetom

• evidencije o individualnim razgovorima s roditeljem

• evidencije o radu s odgajateljima djeteta

Page 64: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

61

Praćenje djece s teškoćama u razvoju odvijalo se prvenstveno unutar matične skupine. Pratili

su se odnosi među djecom, igra, komunikaciju djeteta s drugom djecom i s odgojiteljicama,

djetetov jezično-govorni razvoj, motorika, zanimanje za određene aktivnosti s ciljem što boljeg

upoznavanja djeteta i olakšavanja individualnog rada. Kako bismo postigli napredak s

pojedinim djetetom pratili smo njegove interese radeći na onim područjima razvoja u kojima je

dijete imalo posebnu razvojnu potrebu i/ili teškoću.

Individualni rad zahtijevao je veliki angažman u smislu davanja poticaja, izrade materijala,

oblikovanja aktivnosti kako bi kroz igru došli do učenja i napretka. Poznato je da djeca uče kroz

igru te da materijalni kontekst odgojne skupine može biti itekako poticajan za razvoj djeteta, a

uz uključivanja odrasle osobe u dječju igru i poticanje komunikacije među djecom puno su veći

izgledi za napredovanje djeteta s teškoćama u razvoju. Tom spoznajom vodili smo se i u

individualnom pristupu u kojem dijete kroz njemu zabavne i zanimljive aktivnosti te

komunikaciju s odraslom osobom postepeno napreduje i uči.

Grafički prikaz djece s PP/TUR s obzirom na vrstu teškoće:

0102030405060708090

100

121

13

98

2 1 2

20

2

VRSTE TEŠKOĆA

Page 65: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

62

Uloga djelatnika stručno razvojne službe u odnosu na odgajatelje djeteta s teškoćama u razvoju

Uključivanjem djeteta s teškoćama pojedini odgajatelji često se nađu u novoj i nepoznatoj

situaciji, a pritom im je potrebna pomoć i podrška članova stručno razvojne službe u sljedećim

područjima:

• upoznavanje odgajatelja s vrstom i stupnjem teškoće/posebne potrebe

• planiranje odgojno-obrazovnog rada u svrhu poticanja razvojnih područja kod djeteta s

teškoćama u razvoju

• komunikacija odgajatelja s roditeljima djece s posebnim potrebama i/ili razvojnim

teškoćama

• olakšavanje procesa inkluzije djeteta s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju u

novu odgojne skupinu

Najčešći oblici suradnje stručnog tima i odgajatelja bili su radni dogovori individualizacije o

stanju djeteta s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u skupini. Radni su se dogovori

pokazali kao dobar način suradnje, gdje odgajateljice imaju priliku iznijeti svoje izazove i

zapažanja te tražiti mišljenje i pomoć u radu s djetetom s teškoćama unutar skupine. Zajednička

promišljanja često su kao rezultat imala pozitivne ideje i rješenja za prevladavanje teškoća za

pojedino dijete. Odgajateljicama su na taj način davane upute za rad i prijedlozi aktivnosti kao

i prijedlozi za izradu didaktičkih sredstava koja će omogućiti djetetov napredak.

Individualnim komuniciranjem, edukacijom i usmjeravanjem odgajatelja postigli smo vidljivi

napredak kod djece s teškoćama u razvoju. Jedan od oblika potpore odgajateljima u skupinama

s djecom s teškoćama bio je i boravak članova stručnog tima u matičnim odgojno-obrazovnim

skupinama te individualni rad s djetetom s teškoćama. I ove smo pedagoške godine oformili

skupine s tri odgojitelja kada je u skupinu bilo uključeno dijete s većim utjecajnim teškoćama

Članovi stručnog tima pratili su rad u skupinama s tri odgojitelja te im pružali potrebnu pomoć

i podršku u radu. Takav je način rada značajno doprinio napretku djece u razvojnom smislu te

smo podigli kvalitetu odgojno obrazovnog rada u cjelini u našem vrtiću.

Roditelji su izrazito zadovoljni ovakvim načinom rada u skupini, uviđajući veliku dobrobit za

svoje dijete u smislu povećane individualne skrbi za njegovu što uspješniju inkluziju.

Uloga djelatnika stručno razvojne službe u odnosu na roditelje djeteta s teškoćama u razvoju

Page 66: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

63

Suradnja s roditeljima realizirana je kroz individualne razgovore s roditeljima, uključivanje

roditelja u rad skupine, roditeljske sastanke. Individualni razgovori s roditeljima imali su za

cilj osnažiti roditelje u prepoznavanju djetetovih jakih strana i podržavanju izvornog obrasca

učenja.

Sadržaji individualnih razgovora s roditeljima bili su: prilagodba, individualizirano planiranje,

savjetovanje roditelja o prilagodbama igračaka, prostora, aktivnosti i komunikacije u funkciji

reguliranja posebnih potreba djeteta; razmjena informacija s roditeljima o karakteristikama

razvojnog procesa kod djeteta; savjetovanje roditelja o potrebi vođenja djeteta na timsku

obradu vezano za odstupanja u razvojnom procesu kod djeteta.

Trudimo se roditelju kao primarnom odgojitelju uvijek dati najveću važnost u pogledu utjecaja

na djetetovo funkcioniranje, te u skladu s tim roditelja uključujemo i informiramo o svim

koracima koje poduzimamo za dobrobit pojedinog djeteta.

CAP program

Program prevencije zlostavljanja djece (CAP program) proveli smo u šest starijih vrtićkih

skupina (u kojima su djeca u godini pred polazak u školu) i u dvije skupine Predškole. CAP se

temelji na filozofiji ojačavanja i osposobljavanja – vjerovanju da svi ljudi imaju pravo na

informacije, vještine i strategije kojima mogu steći kontrolu nad svojim životima. CAP ov

model uključuje program za roditelje, stručno obrazovanje cjelokupnog osoblja vrtića,

radionice za djecu u odgojnim skupinama i vrijeme za razgovor.

Ciljevi programa:

• Upoznati osobna prava

• Definirati osobno pravo na sigurnost

• Identificirati potencijalno opasne situacije

• Osvijestiti djelovanje strategija sprečavanja zlostavljanja

• Osvijestiti postojanje mreže podrške koja djeci stoji na raspolaganju

Zadaci:

• Upoznavanje s pravima djeteta

• Upoznavanje i definiranje dječjeg prava na sigurnost, a posebno prava da budeš

siguran, jak i slobodan

• Identificirati situacije u kojima su ova prava narušena ili ugrožena

• Prepoznavanje situacija zlostavljanja u koje su uključeni vršnjaci

Page 67: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

64

• Upoznavanje potencijalnih situacija napada s nepoznatom osobom

• Identificirati situacije zlostavljanja koje uključuju poznatu osobu

▪ Upoznati i uvježbati sposobnost da se kaže NE i siguran nastup u potencijalno

opasnim situacijama

▪ Demonstrirati pružanje i primanje podrške vršnjaka u potencijalno opasnim

situacijama, sigurnosni krik i osnovna ponašanja samoobrane

▪ Identificirati poznate osobe u svom okruženju kojima dijete može vjerovati

Tijek realizacije programa:

▪ Stručni sastanci s odgajateljima skupina u kojima će se CAP provoditi: listopad,

studeni kako bi se unaprijedila kvaliteta provedbe CAP programa u našem vrtiću.

▪ Održavanje roditeljskog sastanka: 12.10.2017. u objektu Strmec i 19.2.2018. u

objektu Rakitje

▪ Radionice po skupinama:

✓ Zrikavci 16.,17. i 18. 10.2017.

✓ Mravi 20. i 21. 11 2017.

✓ Hobotnice i Delfini 27., 28. i 29.11.2017.

✓ Potočnice 27.,28. i 1. 3 2018.

✓ Šafrani 5. i 6.3.2018.

✓ Predškola Rakitje 10. i 11.4.2018.

✓ Predškola Strmec 12. i 13. 4. 2018.

▪ Valorizacijski sastanak: lipanj 2018.

Voditelji programa: Edita Prelec, zdravstveni voditelj

Sara Jager, psiholog

Renata Škacan, odgajatelj

Ivana Špehar, odgajatelj

Zdenka Sever, odgajatelj

Martina Čakanić Lacković, odgajatelj

Rezime i zaključak:

CAP program pozitivno procjenjuju osoblje vrtića, odgajatelji, roditelji i djeca. Svakako

ćemo ga provoditi i naredne godine, u svim starijim skupinama. Uz CAP program i dalje

treba vezati projekte koji se bave ljudskim pravima i pravima djeteta.

Page 68: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

65

Obogaćivanje života djece u vrtiću

Odgojno-obrazovna skupina: Pčelice

Odgojitelji: Marija Zlodi, Antonija Orešković i Mateja Mihina

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

20.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje- ''Narodni običaji''- predstava u izvedbi

odgojitelja

27.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan – Radost Božića u Slavuju

07.02.2018. Predstava u vrtiću „ Mama, tata i ja“ u izvedbi klauna Čupka

27.03.2018. Predstava u vrtiću „Izgubljeno pile“ – u izvedbi odgojitelja

Odgojno-obrazovna skupina: Leptirići

Odgojitelji: Ana Golubić, Snježana Skledar i Natalija Špehar

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

20.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje- ''Narodni običaji''- predstava u izvedbi

odgojitelja

27.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan –„ Radost Božića u Slavuju“

07.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“ u izvedbi klauna Čupka

27.03.2018. Predstava u vrtiću „Izgubljeno pile“ – u izvedbi odgojitelja

Odgojno-obrazovna skupina : Bumbari

Odgojitelji: Snježana Batorek, Morana Kovač, Tamara Honomihl

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

20.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje- ''Narodni običaji''- predstava u izvedbi

odgojitelja

27.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan ˝Radost Božića u Slavuju˝

07.02.2018. Predstava u vrtiću ˝Mama, tata i ja˝ u izvedbi klauna Čupka

27.03.2018. Predstava u vrtiću ˝Izgubljeno pile˝- u izvedbi odgojitelja

Odgojno-obrazovna skupina: Krijesnice

Odgojitelji: Jasminka Vrančić i Marina Bićan

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

20.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje- ''Narodni običaji''- predstava u izvedbi

odgojitelja

27.10. 2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan „Radost Božića u Slavuju“

07.02. 2018 Predstava „Mama, tata i ja“ u izvedbi klauna Čupka

13.02. 2018. Fašnik u našem vrtiću

28.03.1018. Predstava u vrtiću ˝Izgubljeno pile˝- u izvedbi odgojitelja

26.05.2018. Dan grada Svete Nedelje - radionica izrada tradicijskih igračaka

Odgojno-obrazovna skupina: Bubamare

Page 69: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

66

Odgojitelji: Eržebet Širanović i Zdenka Sever

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

20.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje- ''Narodni običaji''- predstava u izvedbi

odgojitelja

27.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan „Radost Božića u Slavuju“

19.12.2017. Posjet kazalištu Žar ptica„Pinokio“

07.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“ –u izvedbi klauna Čupka

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

15.03.2018. Posjet kazalištu Mala scena „pazi. mazi. voli“

27.03.2018. Predstava u vrtiću u izvedbi odgojitelja „Izgubljeno pile“

18.04.2018. Izlet u Aquarium u Karlovcu

Odgojno-obrazovna skupina: Mravi

Odgojitelji: Nikolina Žlimen i Vesna Pijaca

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

20.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje- ''Narodni običaji''- predstava u izvedbi

odgojitelja

27.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan „Radost Božića u Slavuju“

19.12.2017. Posjet kazalištu Žar ptica „Pinokio“

22.1.- 2.2. 2018. Škola klizanja u organizaciji Sportskih objekata Samobor

07.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“u izvedbi klauna Čupka

10.02.2018. Sudjelovanje na Svetonedeljskom fašniku

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

15.03.2018. Posjet kazalištu Mala scena „ pazi. mazi. voli“

ožujak 2018. Oslikavanje velikog jajeta povodom Uskrsa u Sv. Nedelji

27.03.2018. Predstava u vrtiću „Izgubljeno pile“- u izvedbi odgojitelja

17.04.2018. Izlet u Aquarium, Karlovac

25.05.2018. Završna svečanost – radionica s roditeljima na temu „Moje dijete“

29.05.2018. Posjet Osnovnoj školi „Sveta Nedjelja“ PO Strmec

Odgojno-obrazovna skupina: Zrikavci

Odgojitelji: Ljiljana Grdinić, Sanja Tandarić

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

20.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje- ''Narodni običaji''- predstava u izvedbi

odgojitelja

27.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan – „Radost Božića u Slavuju“

19.12.2017. Posjet kazalištu Žar ptica „Pinokio“

22.1.– 2.2.2018. Škola klizanja u organizaciji Sportskih objekata Samobor

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

07.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“ u izvedbi klauna Čupka

15.03.2018. Posjet kazalištu Mala scena „pazi. mazi. voli“

27.03.2018. Predstava u vrtiću „Izgubljeno pile“u izvedbi odgojitelja

17.04.2018. Izlet u Aquarium , Karlovac

28.05.2018. Posjet Osnovnoj školi „Sveta Nedjelja“ PO Strmec

Page 70: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

67

Odgojno-obrazovna skupina: Jaglaci

Odgojitelji: Ana Mihina, Marica Gulija i Mia Barjaktar

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

12.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

11.12.2017. Predstava u vrtiću „Murko na snijegu“ – u izvedbi odgajatelja

06.02.2018. Predstava u vrtiću ˇMama, tata i ja“ – u izvedbi klauna Čupka

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

Odgojno-obrazovna skupina: Tratinčice

Odgojitelji: Biserka Rieger, Gabriela Katarina Lolić i Kristina Biškupić

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

12.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

11.12.2017. Predstava u vrtiću „Murko na snijegu“- u izvedbi odgajatelja

13.12.2017. Projektni dan – Advent u našem vrtiću

06.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“ u izvedbi klauna Čupka

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

Odgojno-obrazovna skupina: Ljubičice

Odgojitelji: Natalija Filla, Martina Ljubej i Marija Markušić

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

12.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

24.10.2017. Prva šetnja okolicom vrtića

08.12.2017. Predstavljanje sporta – Kyokushin karate klub Domenica u dvorani škole

13.12.2017. Projektni dan – Advent u našem vrtiću

11.12.2017. Predstava u vrtiću „Murko na snijegu“- u izvedbi odgajatelja

07.02.2018. Predstava u vrtiću “Mama, tata i ja“- u izvedbi klauna Čupka

09.02.2018. Pidžama party

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

9.2017.-6.2018. Jedan puta tjedno provođenje sata tjelesnog s kineziologinjom

Odgojno-obrazovna skupina: Šafrani

Odgojitelji: Maja,Karapandžić i Renata Škacan

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

21.09.2017. Posjet Zoološkom vrtu u Zagrebu

12.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

8.12.2017. Predstavljanje sporta – Kyokushin karate klub Domenica u dvorani škole

11.12.2017. Predstava „Murko na snijegu“ – u izvedbi odgojiteljica vrtića

13.12.2018. Projektni dan- Advent u našem vrtiću

19.12.2017. Posjet kazalištu Žar ptica „Pinokio“

22.1.-2.2.2018. Škola klizanja u organizaciji Sportskih objekata Samobor

Page 71: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

68

06.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“ – u izvedbi klauna Čupka

10.02.2018. Sudjelovanje na Svetonedeljskom fašniku

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

23.03.2018. Posjet kazalištu Žar ptica „Hrabrica“

18.04.2018. Izlet u Aquarium, Karlovac

24.5.2018. Piknik

24.5.2018.. Posjet O.Š. Vladimira Deščaka

Odgojno-obrazovna skupina: Potočnice

Odgojitelji: Karmela Jozić i Dijana Blažanović

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

21.09.2017. Posjet Zoološkom vrtu u Zagrebu

12.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

13.12.2017. Projektni dan -Advent u našem vrtiću

11.12.2017. Predstava u vrtiću „Murko na snijegu“- u izvedbi odgojiteljica vrtića

19.12.2017. Posjet kazalištu Žar ptica „Pinokio“

22.1.-2.2.2018. Škola klizanja u organizaciji Sportskih objekata Samobor

06.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“- u izvedbi klauna Čupka

10.02.2018. Sudjelovanje na Svetonedeljskom fašniku

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

23.03.2018. Posjet kazalištu Žar ptica „Hrabrica“

18.04.2018. Izlet u Aquarium, Karlovac

21.05.2018. Posjet Osnovnoj školi Vladimira Deščaka

23.05.2018. Izložba dječjih radova „Afrika u srcu“ u Turističkom informativnom centru

Svete Nedelje

Odgojno-obrazovna skupina: Ribice

Odgojitelji: Monika Kuzmić Husak, Marija Miholić i Helena Škovrlj

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

13.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan- Bijela bajka u našem vrtiću“- predstava „Neuspjela

podvala“- u izvedbi odgojitelja

8.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“- u izvedbi klauna Čupka

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

17.05.2018. Posjet vatrogascima

Odgojno-obrazovna skupina: Školjkice

Odgojitelji: Martina Čakanić i Ljiljana Udovčić

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

13. 10. 2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20. 10. 2017. Jesenska svečanost

Page 72: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

69

14. 12. 2017. Projektni dan- Bijela bajka u našem vrtiću“- predstava „Neuspjela

podvala“- u izvedbi odgojitelja

08. 02. 2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“- u izvedbi klauna Čupka

13. 02. 2018 Fašnik u našem vrtiću

03. 05. 2018. Šetnja bližom okolicom

17. 05. 2018. Posjet vatrogascima

Odgojno-obrazovna skupina: Hobotnice

Odgojitelji: Mirela Bašić, Vedrana Šikac i Ivana Špehar

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

12.10.2017. Posjet pekari - Kerestinec

13.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan – „Bijela bajka u našem vrtiću“- predstava „Neuspjela

podvala“- u izvedbi odgojitelja

22.01.2018. Škola klizanja u organizaciji Sportskih objekata Samobor

08.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“- u izvedbi klauna Čupka

10.02.2018. Sudjelovanje na Svetonedjeljskom fašniku

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

13.03.2018. Posjet kazalištu Žar ptica „Durica- male ljubavi“

24.04.2018. Izlet u „Etno kuću pod Okićem“

09.05.2018. Posjet kazalištu Trešnja „Pipi duga čarapa“

17.05.2018. Posjet vatrogascima

23.05.2018. Sudjelovanje na 17. olimpijskom festivalu vrtića u Samoboru

18.05.2018. Posjet Osnovnoj školi „Sveta Nedjelja“ PO Kerestinec

25.05.2018. Otvaranje izložbe u gradu Sveta Nedelja „Mali slikari – velika djela“

Odgojno-obrazovna skupina: Delfini

Odgojitelji: Ivanka Dmitrovski i Blanka Guliš

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

13.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

20.10.2017. Jesenska svečanost

14.12.2017. Projektni dan- Bijela bajka u našem vrtiću“- predstava „Neuspjela

podvala“- u izvedbi odgojitelja

22.01. –

02.02.2018.

Škola klizanja u organizaciji Sportskih objekata Samobor

08.02.2018. Predstava u vrtiću „Mama, tata i ja“- u izvedbi klauna Čupka

10.02.2018. Sudjelovanje na Svetonedeljskom fašniku

13.02.2018. Fašnik u našem vrtiću

13.03.2018. Posjet kazalištu Žar ptica „Durica - male ljubavi“

24.04.2018. Izlet u „Etno kuću pod Okićem“

09.05.2018. Posjet kazalište Trešnja- „Pipi duga čarapa“

17.05.2018. Posjet vatrogascima

23.05.2018. Sudjelovanje na 17.olimpijskom festivalu vrtića u Samoboru

18.05.2018. Posjet Osnovnoj školi „Sveta Nedjelja“ PO Kerestinec

Page 73: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

70

30.05.2018. Završna svečanost

Predškola Strmec

voditeljica predškole, odgojiteljica Vedrana Šikac

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

19.12.2017. Predstava „Pinokio“- kazalište Žar ptica

10.2.2018. Svetonedeljski fašnik

15.3.2018. Predstava „Pazi, mazi, voli“- kazalište Mala scena

Predškola Rakitje

voditeljica predškole, odgojiteljica Vedrana Šikac

Datum Realizirani posjeti, svečanosti, izleti, predstave...

19.12.2017. Predstava „Pinokio“- kazalište Žar ptica

10.2.2018. Svetonedeljski fašnik

15.3.2018. Predstava „Pazi, mazi, voli“- kazalište Mala scena

Izleti

Zoološki vrt

21.9.2018. – odgojno-obrazovne skupine Šafrani i Potočnice

Aquarium Karlovac

• izlet u organizaciji Turističke agencije Trakostyan tours

• 17.4. 2018. – odgojno-obrazovne skupine Mravi i Zrikavci

• 18.4.2018. – odgojno-obrazovne skupine Bubamare, Šafrani i Potočnice

Etno kuća pod Okićem

• izlet u organizaciji Turističke agencije Trakostyan tours

• 24.4.2018. – odgojno-obrazovne skupine Hobotnice i Delfini

Predstava u vrtićkom okruženju

Klaun Čupko, predstava Mama, tata i ja

• 6.2.2018. – odgojno-obrazovne skupine Jaglaci, Tratinčice, Ljubičice, Šafrani i

Potočnice

• 7.2.2018. – odgojno-obrazovne skupine Pčelice, Leptirići, Bumbari, krijesnice,

Bubamare, Mravi i Zrikavci

• 8.2.2018. – odgojno-obrazovne skupine Ribice, Školjkice, Hobotnice i Delfini

Page 74: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

71

Posjet kazalištu

Kazalište Žar ptica, predstava Pinokio

• 19.12.2017. – odgojno-obrazovne skupine Bubamare, Mravi, Zrikavci Šafrani,

Potočnice, predškola Strmec i predškola Rakitje

Kazalište Žar ptica, predstava Durica

• 13.3.2018. – odgojno-obrazovne skupine Hobotnice i Delfini

Kazalište Mala scena, predstava Pazi.Mazi.Voli.

• 15.3.2018. – odgojno-obrazovne skupine Bubamare, Mravi, Zrikavci, predškola Strmec

i predškola Rakitje

Kazalište Žar ptica, predstava Hrabrica

• 23.3.2018. – odgojno-obrazovne skupine Šafrani i Potočnice

Kazalište Trešnja, predstava Pipi Duga Čarapa

• 9.5.2018. – odgojno-obrazovne skupine Hobotnice i Delfini

Škola klizanja

I ove pedagoške godine djeci starijih odgojno-obrazovnih skupina ponuđeno je sudjelovanje u

školi klizanja u organizaciji Sportskih objekata Samobor na klizalištu u Samoboru.

U periodu od 22.1.2018. do 2.2.2018. školu klizanja su pohađala djeca odgojno-obrazovnih

skupina Mravi i Zrikavci iz objekta u Strmcu, odgojno-obrazovnih skupina Šafrani i Potočnice

iz objekta u Rakitju te djeca odgojno-obrazovnih skupina Hobotnice i Delfini iz objekta u

Kerestincu.

Škola klizanja se provodila kroz 10 radnih dana (2 tjedna) po programu odobrenom od strane

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Program je uključivao: 10 sati škole klizanja (45 min. na ledu + obuvanje i izuvanje), posudbu

klizaljki, prijevoz (10 dana), profesora kinezologije, didaktiku potrebnu za edukaciju,

medicinsku pomoć te diplomu o završenoj školi za svako dijete.

Svetonedeljski fašnik

10.2.2018. godine na Trgu Ante Starčevića u Svetoj Nedelji održan je Svetonedeljski fašnik.

I ove pedagoške godine sudjelovale su naše starije odgojno-obrazovne skupine kao i predškole

iz Strmca i Rakitja.

Page 75: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

72

Naziv

maskirane skupine

Odgojno-obrazovna

skupina

1. Kiša Hobotnice

2. Šišmiši Zrikavci

3. Lavovi Potočnice

4. Sportaši Predškola Strmec

5. Vitezovi i dobre vile Mravi

6. Ronioci Šafrani

7. Kraljica i njena straža Delfini

8. Čarobnjaci Predškola Rakitje

„Uskrs u Svetoj Nedelji“

U organizaciji Turističke zajednice Svete Nedelje, 7.4.2018. godine na jezeru Kipišće, obilježen

je Uskrs u našem gradu.

Djeca naših odgojno-obrazovnih skupina bojala su pisanice za izložbu koja je izložena na

jezeru.

17. Olimpijski festival dječjih vrtića

Odgojno-obrazovne skupine Hobotnice i Delfini iz objekta u Kerestincu 23.5.2018. godine

sudjelovale su na 17. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića na gradskom stadionu u Samoboru.

Na festivalu je sudjelovalo 8 dječjih vrtića s područja Samobora i Svete Nedelje u njima

primjerenim sportskim disciplinama koje je za njih na nogometnom travnjaku pripremila ekipa

Udruge Športići u suradnji sa Samoborskim športskim savezom.

Cilj projekta bio je promocija olimpizma, odgajanje djece u sportskom duhu, a samim time i

poticanje skladnog cjelokupnog razvoja djeteta.

Znak Olimpijskog festivala dječjih vrtića su stilizirani olimpijski krugovi sa sloganom „I ja ću

biti olimpijac“.

Uz pregršt smijeha i bodrenje roditelja djeca su završila ovaj sportski dan s medaljom oko vrata

i diplomom u rukama.

Posjet školi

Školski obveznici, polaznici naših starijih odgojno-obrazovnih skupina, u svibnju su posjetili

dvije osnovne škole sa našeg područja – Osnovnu školu Sveta Nedjelja područni objekt Strmec

i Kerestinec i Osnovnu školu Vladimira Deščaka u Rakitju:

Page 76: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

73

• Odgojno-obrazovna skupina Hobotnice i Delfini – 18.5.2018.

• Odgojno-obrazovna skupina Potočnice – 21.5.2018.

• Odgojno-obrazovna skupina Šafrani – 22.5.2018.

• Odgojno-obrazovna skupina Mravi – 29.5.2018.

• Odgojno-obrazovna skupina Zrikavci – 28.5.2018.

Izložba likovnih radova „Mali slikari – velika djela“

25.5.2018. u Gradskoj je vijećnici postavljena izložba likovnih radova djece odgojno-

obrazovne skupine Hobotnice iz objekta u Kerestincu.

Izložbu su pripremile odgojiteljice Ivana Špehar i Mirela Bašić.

Izložba „Projekt Afrika – Afrika u srcu“

6.6.2018. u Turističko-informativnom centru u Svetoj Nedelji postavljena je izložba radova

djece odgojno-obrazovne skupine Potočnice iz objekta u Rakitju.

Izložbu su pripremile odgojiteljice Dijana Blažanović i Karmela Jozić.

Dan grada

Kao i svake godine, u sklopu obilježavanja Dana grada Svete Nedelje, sudjelovali smo zajedno

s drugim dječjim vrtićima s našeg područja u dječjem programu.

Program je organizirala Turistička zajednica Svete Nedelje 26.5.2018. na glavnom gradskom

trgu.

Za djecu i roditelje pripremili smo niz kreativnih radionica:

Red.

broj

Naziv radionice

Nosioci radionice

1.

Suncobrani, Cvijeće Marija Zlodi, Antonija Orešković, Zdenka

Sever

2.

Pošalji pokret Tamara Honomihl, Snježana Batorek, Jasminka

Vrančić, Marina Bićan

3.

I to je lepeza

Ana Mihina, Marica Gulija, Biserka Rieger,

Dijana Blažanović, Martina Ljubej, Natalija

Filla, Marija Markušić

4.

Životinje i igračke od papira i

pedagoški neoblikovanog

materijala

Marija Miholić, Martina Čakanić Lacković,

Ljiljana Udovičić, Eržebet Širanović

Page 77: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

74

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Stručno usavršavanje u ustanovi

Interni stručni aktivi

Realizacija planiranih internih stručnih aktiva

TEMA

PLANIRANO

ODRŽAVANJE

DATUM

REALIZACIJE

VODITELJ

Prezentacija diplomskih radova:

Procjena znanja i stavova

roditelja o očuvanju zdravlja

djeteta

Obitelj kao odgojna zajednica

Komunikacija i međuljudski

odnosi

Pretilost kod djece predškolske

dobi

listopad 2017.

24.10.2017.

Edita Prelec

Nikolina Žlimen

Maja

Karapandžić

Mirela Bašić

Odgoj za održivi razvoj

Studeni 2017.

30.11.2017.

Karmela Jozić

Rana stimulacija osjetila –

senzorna integracija

Veljača 2018.

14.2.2108.

Antonija

Orešković

Sanja Tandarić

Marica Gulija

Integracija sportskog programa

u redoviti program

Travanj 2018.

23.4.2018.

Natalija Filla

Martina Ljubej

Maja

Karapandžić

Interni stručni aktiv: Prezentacija diplomskih radova

Datum održavanja: 24.10.2017.

Procjena znanja i stavova roditelja o očuvanju zdravlja djeteta

Edita Prelec

Zdravstvena voditeljica prezentirala je Diplomski rad pod nazivom „Procjena znanja i stavova

roditelja o očuvanju zdravlja djeteta“ putem PPT prezentacije.

Rad je izložen po segmentima rada, od uvoda, metoda istraživanja, rezultata, rasprave i

zaključka. Očuvanje i unapređenje zdravlja djeteta jedno je od najvažnijih prava u tijeku

odrastanja svakog djeteta te se djeci moraju omogućiti najviši standardi kojima im se

omogućuje pravo na pravilan rast i razvoj te jamči dostupnost obrazovanja i potpore pri

stjecanju osnovnih znanja i vještina za zdravlje i zdrav način življenja.

Page 78: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

75

Roditelji od najranije dobi utječu na stvaranje životnih navika te sudjeluju u zaštiti zdravlja

djeteta. Osim što dijete u svom ranom razvoju uči kroz vlastita iskustva, ono uči i oponašajući

odrasle. Ne treba stoga posebno naglašavati kolika je važnost adekvatnog djelovanja i

ponašanja odraslih u razvijanju pozitivnih i korisnih navika kod djece. Odrasli moraju znati i

htjeti svoja znanja o zdravlju pretočiti u svoja uvjerenja. Samo tako mogu biti modeli ispravnih

i pozitivnih navika i ponašanja.

Obitelj kao odgojna zajednica

Nikolina Žlimen

Na stručnom aktivu održanom 24.listopada 2017.g., odgojiteljica Nikolina Žlimen prezentirala

je svoj Diplomski rad pod nazivom „Obitelj kao odgojna zajednica“. Putem PPT prezentacije,

ostalim odgojiteljima i stručnom timu, izložila je što se sve podrazumijeva pod pojmom

obiteljska zajednica, zašto je odgoj bitna sastavnica svake obitelji, zatim što sačinjava

suvremenu obitelj te roditeljstvo kao važnu uloga svakog pojedinca, i naposljetku roditeljske

kompetencije kao bitna sastavnica svakog roditelja.

Komunikacija i međuljudski odnosi

Maja Karapandžić

U okviru teme „Komunikacija i međuljudski odnosi“ odgojiteljice su informirane o sljedećim

sadržajima:

- O poslovnom komuniciranju i skupinama komunikatora

- Preprjekama koje prijete uspješnom komuniciranju a koje dijelimo na preprjeke koje su

na razini pojedinca i na razini organizacije

- Povjerenju kao temeljnom elementu svih ljudskih odnosa

- S istraživanjima i projektima koji se odnose na komunikaciju i međuljudske odnose

Pretilost kod djece predškolske dobi

Mirela Bašić

Na stručnom aktivu odgojiteljica je upoznala odgojitelje sa temom „Pretilost kod djece

predškolske dobi“.

U današnje vrijeme tempo življenja je brz. Stres i onečišćenje čovjekove okoline postali su dio

svakodnevnice. Kako je sve manje slobodnoga vremena, hraniti se zdravo i na pravi način,

postaje pravo umijeće.

Page 79: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

76

Pretilost postaje sve značajniji problem. Broj prekomjerno teške i pretile djece stalno raste.

Debljina i pretilost kod djece predškolske dobi nije problem koji će se magično razriješiti sam

od sebe. Najvažniji dnevni obrok je zajutrak jer ima ključnu ulogu prilikom kontrole tjelesne

težine.

Pravilna ishrana najbolja je zdravstvena metoda i način prevencije mnogih oboljenja koju

provodi svaki pojedinac, stvarajući temelj optimalnoga zdravlja i zdravoga načina života.

Konzumiranje što raznovrsnije hrane, pravilno kombinirane, ima suštinski značaj za ljudsku

prehranu jer da bi organizam normalno i zdravo funkcionirao, potrebno je unositi sve sastojke

koji su neophodni za obnavljanje ćelija u što većim količinama.

Tjelesna aktivnost djece predškolske dobi dio je općeg odgoja djece. U toj dobi razvija se

koštano-vezivni i živčano-mišićni sustav djeteta. Potrebno je djecu usmjeriti u razne oblike

tjelesne aktivnosti koje pridonose sveukupnom razvoju i rastu djeteta.

Pravilna tjelesna aktivnost djece utječe na zdravstveni status djece. Tjelesno aktivna djeca imaju

jače mišiće i kosti, vitkije tijelo jer se tjelovježbom nadzire količina masnog tkiva, teže postaju

pretila, teže obole od dijabetesa te imaju niži krvni tlak i nižu razinu kolesterola u krvi.

Cilj tjelesne aktivnosti je usvajanje određenog fonda motoričkih informacija nužnih za efikasno

rješavanje potrebe očuvanja i razvoja zdravlja, sadržajnije korištenje slobodnog vremena i

rješavanje svakodnevnih motoričkih zadataka. Svrha kvalitetne tjelovježbe sastoji se u stjecanju

pozitivnih iskustava u učenju motoričkih gibanja i socijalizaciji djeteta.

Ono što je u ovom radu glavna poruka, kako bi djeca bila zdrava i sretna bez problema pretilosti,

je kako se treba pravilno hraniti i vježbati pritom se zabavljajući.

Odgoj za održivi razvoj

Karmela Jozić

Kroz stručni aktiv odgojiteljice sam upoznala s pojmom Odgoja za održivi razvoj, sadržajem,

čime se bavi, na čemu se temelji, koju ima odgojnu komponentu, koje su sastavnice, gdje se,

kako i tko ga provodi. Odgojiteljicama sam pojasnila koji su zadaci i ciljevi, te podjelu Odgoja

za održivi razvoj na tematske cjeline: Dijete i priroda, Učenje osjetilima, Dijete, zdravlje i

prehrana, Komunikacija govorom, glazbom i likovnim izrazom, Ekološki projekti, Suradnja s

roditeljima i vanjskim institucijama. Prikazani su im neki primjeri iz neposrednog rada te načini

na koji se svaka cjelina može provoditi. Odgojiteljice su dobile i smjernice koje su bitne kao

elementi za nesmetan proces provedbe Odgoja za održivi razvoj.

Page 80: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

77

Rana stimulacija osjetila

Antonija Orešković, Sanja Tandarić, Marica Gulija

Na stručnom aktivu odgojiteljima je izložen prikaz edukacije iz stručno –razvojnog centra

Gajnice: „ Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija “ koja se održavala od 18. 3.2016. –

23.3. 2017. kroz 7 modula.

Odgojitelji su upoznati s ciljevima edukacije. Dobili su kratki uvid u to što je neuroedukacija

– mlada znanstvena disciplina koja ujedinjuje područja neuroznanosti i obrazovnih znanosti, te

se prisjetili 3 etape istraživanja u dječjoj igri.

Upoznali smo ih sa teorijom senzorne integracije koja predstavlja sposobnost organiziranja i

povezivanja osjetilnih informacija, koje dobivamo putem 7 osjetila iz vlastitog tijela i okoline.

Centralni nervni sistem te mnogobrojne senzorne informacije integrira i organizira u cjelinu, pa

možemo dati značenje osjetilnom iskustvu i znamo kako reagirati na njega. Integracija osjete

pretvara u percepciju.

Ponovili smo kako je prvih 7 godina života razdoblje senzomotornog razvoja – dijete uči

osjećati svoje tijelo i okolinu te kako se učinkovito kretati u toj okolini. Kroz igru stiče iskustvo

raznih osjeta i njegov odgovor na njih je sve zreliji i kompleksniji, te naglasili važnost osjetilno

bogatog i poticajnog okruženja .

Odgojitelje smo upoznale najprije s taktilnim osjetilom, te spomenule dvije vrste specifičnih

reakcija: pretjerana osjetljivost na dodir i nedovoljna osjetljivost na dodir i kako u takvim

situacijama pomoći djeci . Nakon toga uslijedilo je kratko upoznavanje s vestibularnim,

proprioceptivnim, olfaktornim, gustativnim, auditivnim i vizualnim osjetilima.

Ispričale smo odgojiteljima svoja opažanja pri obilasku odgojnih skupina, te ih upoznale s

temeljima matematičkih kompetencija i projektom : Mreža rane podrške za bolju integraciju

djece s teškoćama u redoviti obrazovni sustav, koji je proveden tijekom 2013./ 2014. godinu i

sufinanciran od strane EU.

Na kraju smo ih upoznale s radionicama Sport kao igra i Kretanjem do komunikacije, te završile

s jednom ritmičkom igrom.

Integracija sportskog programa u redoviti

Natalija Filla, Maja Krapandžić i Martina Ljubej

Na stručnom aktivu odgojiteljima i stručnim suradnicima naše ustanove odgojiteljice Martina

Ljubej, Natalija Filla i Maja Karapandžić prezentirale su o osnovama planiranja razvojnih

Page 81: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

78

zadataka u sportskom programu, ulogama odgojitelja, kineziologa, stručnih djelatnika u

sportskom programu, ciljevima sportskog programa, važnosti integracije, utjecaju vježbanja na

razvoj mozga, istraživanjima vezana uz važnost kretanja na svim razvojnim područjima,

ulogama odraslih, natjecanju u predškolskoj dobi, važnosti sporta za razvoj pozitivne slike o

sebi i razvoj samopoštovanja, preporukama Europske federacije psihologije športa, sportu kao

igri, razvoju otpornosti kroz sport, nutritivnim potrebama djece u sportskom programu, o

strukturi sata tjelesnog vježbanja i uključivanju djece s posebnim potrebama u sportski

program.

Prezentirane teme odgojiteljice su usvajale na stručnim izlaganjima, radionicama i metodičkim

vježbama koje su pohađale kroz godinu i pol dana u Sportsko razvojnom centru Dječjeg vrtića

Vjeverica.

Zajedničke refleksije

Prilagodba djece na jaslice/vrtić

TEMA

PLANIRANO

ODRŽAVANJE

DATUM

REALIZACIJE

VODITELJ

(STRUČNI

SURADNIK)

Evaluacija perioda prilagodbe

djece na jaslice/vrtić

listopad

2017.

31.10.

2018.

Stručni tim,

zdravstvena

voditeljica

Psihologinja je prezentirala rezultate anketa o periodu prilagodbe za odgojitelje i roditelje. Na

temelju tih rezultata i iskustvenih razgovora s odgojiteljima zaključeno je kako je proces

perioda prilagodbe dobro osmišljen te su utvrđena područja koja je potrebno unaprijediti u

sljedećoj pedagoškoj godini (rezultati u izvješću).

Priprema za školu

TEMA

PLANIRANO

ODRŽAVANJE

DATUM

REALIZACIJE

VODITELJ

(STRUČNI

SURADNIK)

Priprema za roditeljski

sastanak i organizaciju rada s

djecom u godini pred polazak

u školu

listopad

2017.

9.10.

2018.

Psihologinja i

odgojiteljica

Karmela Jozić

Page 82: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

79

Na refleksiji su sudjelovale odgojiteljice odgojno obrazovnih skupina djece u godini pred

polazak u školu (Mravi, Zrikavci, Šafrani, Potočnice, Hobotnice, Delfini). Psihologinja i

odgojiteljica Karmela Jozić prezentirale su pripremu i novo osmišljeni kviz za roditeljski

sastanak. Dogovorena je dinamika roditeljskih sastanaka, načini praćenja i podrške djeci u

ovladavanju grafomotoričkim, predčitalačkim i predmatematičkim vještinama i dinamika

psihologijskog testiranja školskih obveznika.

Unapređivanje suradnje s roditeljima (voditeljica: pedagoginja)

Realizacija planiranih zajedničkih refleksija

TEMA

PLANIRANO

ODRŽAVANJE

DATUM

REALIZACIJE

VODITELJ

(STRUČNI

SURADNIK)

Partnerstvo odgojitelja i

roditelja / Stavovi koji

obeshrabruju suradnju i

potporu

listopad

2017.

19.10.

2018.

pedagoginja

Individualni

razgovori

studeni

2017.

4.12.

2018.

pedagoginja

Roditeljski

kutić

siječanj

2018.

18.1.

2018.

pedagoginja

Roditeljski

sastanci

veljača

2018.

19.2.

2018.

pedagoginja

Od suradnje k partnerstvu u

našem vrtiću

ožujak

2018.

26.3.

2018.

pedagoginja

1. susret – Partnerstvo odgojitelja i roditelja / Stavovi koji obeshrabruju suradnju i

potporu

Odgojitelj nije izravni svjedok roditeljstvu roditelja djeteta iz skupine dok s druge strane roditelj

nije nazočan za vrijeme rada odgojitelja s djetetom da se može uvjeriti u sve dimenzije

profesionalne uloge odgajatelja. Dijete je jedini svjedok uloga odgajatelja i roditelja u svojem

odrastanju.

Iz toga proizlazi da su odgojitelji i roditelji u situaciji graditi partnerstvo s nekim o čijem

djelovanju mogu zaključivati na osnovi posljedica (djetetovo ponašanje, njegovo zadovoljstvo,

njegov razvoj…), s nekim s kojim povremeno razmjenjuju informacije, misli, iskustva, osjećaje

te s nekim kojeg osim na vratima, ustvari, ne vide, ne vide što radi, ne vide kako radi.

Drugim riječima ono što odgajatelji vide od roditeljstva roditelja jesu prizori jutarnjeg dolaska

u vrtić i rastajanja odnosno popodnevnog odlaska iz vrtića. Oni jesu istiniti, oni jesu važni ali

Page 83: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

80

su izdvojeni iz cjelokupnog obiteljskog konteksta te nisu cjelovita slika roditeljstva. Ono što

roditelj vidi prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića, eventualnom nazočnošću u

skupini ili na roditeljskom sastanku i individualnom razgovoru ne daje cjelovitu sliku

odgajateljeva rada.

Upravo zato, partnerstvo odgojitelja i roditelja traži veliko povjerenje, izuzetnu otvorenost i

toleranciju, a prije svega objektivnost i sposobnost za razmjenu informacija. U tom odnosu

glavno i jedino polazište treba biti dijete – dijete treba biti centar našeg razmišljanja, naš

putokaz, a njegov razvoj i dobrobit cilj onoga što radimo.

Isto tako vrlo se često opći negativan stav prema roditeljima i sumnja u postojanje rješenja kada

se pojavi problem, temelji na onome što vjerujemo o sebi i roditeljima u određenoj situaciji te

na onome što očekujemo od suradnje s roditeljima.

Ishodišta tih vjerovanja i očekivanja najčešće su u uspjesima i neuspjesima dosadašnjih

problemskih situacija odnosno našem iskustvu iz neposrednog kontakta s roditeljima i u

iskustvu drugih koje mi prihvatimo.

Ako nam se u prošlosti dogodilo da nismo uspjeli riješiti kakav problem s roditeljima, često se

dogodi da tu procjenu o razlogu tog neuspjeha pripisujemo i novim situacijama. Stav i procjenu

o jednom roditelju prenosimo na većinu roditelja i tako stvaramo opći stav ili vjerovanje o

roditeljima.

Da bismo poništili djelovanje negativnih stavova koje nas pasivizira u odnosu prema

događanjima ili mogućnostima rješavanja problema, potrebno je negativan stav konkretizirati

razmišljajući o njemu s obzirom na posve određenu situaciju, pojedinu osobu, raspoloženje,

zbivanje odnosno ne poopćavati dojmove i iskustvo iz jedne situacije (svoje ili tuđe) na sadašnje

i buduće događaje ili problemske situacije kao ni na cijele skupine ljudi.

Tijekom radionice odgojitelji su putem upitnika sudjelovali u vježbi osvještavanja svojih

stavova koji obeshrabruju suradnju te u dijelu razmjene iskustava o njima raspravljali.

Page 84: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

81

2. susret – Individualni razgovori

Tijekom susreta, zajedničkom razmjenom iskustava te dogovaranjem, potvrdili smo dosadašnja

pravila i dogovorili nova o pitanjima koja se odnose na ovaj oblik suradnje s roditeljima u našem

vrtiću: pismeni poziv na individualan razgovor, dinamika održavanja individualnih razgovora,

bilježnica vođenja individualnih razgovora i knjiga pedagoške dokumentacije, priprema za

individualan razgovor, kako razgovarati s roditeljem, radnje nakon individualnog razgovora,

dobiti od individualnog razgovora.

Odgojitelji su ispunili interni upitnik s pitanjima vezanim uz provođenje individualnih

razgovara te su također na temelju rezultata doneseni zajednički zaključci.

Izrađen je i novi pismeni poziv roditeljima na individualne razgovore u kojem ih upoznajemo

sa ciljem i dobiti (za dijete, za roditelje, za odgojitelje) ovog oblika suradnje.

3. susret – Roditeljski kutići

U prvom dijelu susreta aktivnim sudjelovanjem svih prisutnih prisjetili smo se važnosti ovog

oblika suradnje s roditeljima te njegovom svrhom:

ZA IZVJEŠĆIVANJE O DOSTIGNUĆIMA I OSOBITOSTIMA SKUPINE, A NE ZA

ISTICANJE POJEDINOG DJETETA

Koliko je djece u čemu samostalno

(pri jelu, pranju ruku, kontroli fizioloških potreba, svlačenju, oblačenju, izuvanju, obuvanju,

pranju zubi, brisanju nosa...)

• ne pišu se imena djece

• npr. radnja (zavrće rukave, otvara slavinu, uzima sapun, sapuna ruke, trlja ruke,

odlaže brisač za ruke) i broj djece (po radnjama)

• fotografija

Kako se djeca druže, tko s kime, gdje

• fotografija, tekst

• gdje: kutić, boravak na zraku, izlet, posjet...

• primjer: Marija i Ana su cijelo jutro pekle kolače u kutiću kuhinje

Kako djeca rješavaju konflikte

• tekst (način rješavanja konflikata)

Kako se djeca dogovaraju, razgovaraju, igraju...

• tekst, fotografija

Što djeca zamišljaju, izmišljaju, u što se uživljavaju

• tekst, fotografija

Koliko su djeca spretna, sigurna u nečemu...

• tekst, fotografija

Page 85: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

82

Što su djeca naučila i znaju: napraviti, ispričati, otpjevati, otplesati, srediti, preurediti...

• tekst, fotografija

• npr. pjesmica koju su djeca naučila (na roditeljski kutić staviti samo kratku pjesmicu -

- duža pjesmica u ruke roditelju

ZA IZVJEŠĆIVANJE O ŽIVOTU I RADU SKUPINE ILI VRTIĆA

Osobna karta objekta

(koliko skupina, tko u kojoj skupini radi, tko brine o čistoći, tko kuha, tko brine o zdravlju

djece, tko kuha...)

Osobna karta skupine

(koliko je djece u skupini - dječaka, djevojčica, dob djece, po imenu, po broju braće,

plavookih, tamnokosih..., promjene u skupini tijekom godine)

Zamjene odgojitelja (planirane i neplanirane)

(dnevne zamjene ili zamjene na duži period)

Tjedni plan unatrag

(navesti realizirane aktivnosti u proteklom tjednu)

Informacije o projektu u skupini, aktivnostima iz područja posebnog interesa

• tekst, fotografije

Upit roditeljima da nešto donesu, sakupe, naprave

• jasno navesti što trebamo, za koju aktivnost/događanje/kutić nam je to potrebno

Povratna informacija o tome kako se iskoristilo to što je roditelj donio, sakupio

• tekst, fotografija

Zahvala roditelju

• imenom i prezimenom ako je roditelj samoinicijativno donio nešto za cijelu skupinu

Što će se u skupini i kako proslavljati / obilježavati: rođendani, svjetski dani, blagdani

• prije: tekst (što, kada, kako)

• poslije: tekst, fotografije

Obavijest o izletu, posjetu, predstavi, šetnji

• prije polaska: obavijest (kada, gdje, što)

• nakon: tekst (opisati doživljaj, očekivali smo to, doživjeli smo to, neočekivano je bilo

to, potaknuti roditelje da pitaju djecu kako je bilo)

• fotografije

Zdravstvene teme (prehrana, važnost kretanja, ušljivost, vodene kozice…)

• tekst u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom

Prijedlozi za rješavanje nekih roditeljskih dilema (granice u odgoju, faza prkosa i

bijesa, agresivnost...)

• tekst u suradnji s pedagoginjom / psihologinjom

Roditeljski sastanak

• poziv na roditeljski sastanak (dnevni red/tema, vrijeme, trajanje)

• izvješće sa roditeljskog sastanka (detaljno - dnevni red/tema, broj prisutnih roditelja,

uvodni dio, glavni dio, završni dio, zaključci, rezultati prema evaluacijskim

listićima...)

Individualni razgovori

• poziv roditeljima

Poziv roditeljima da se aktivno uključe u neposredan rad kao gosti u skupini

• tekst

Page 86: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

83

Povratna informacija o uključivanju roditelja u neposredan rad

• tijek druženja, što smo novo saznali / napravili, kako nam je bilo...

• fotografija

Završna svečanost

• poziv na završnu svečanost (tema, vrijeme, trajanje, što nam je potrebno da roditelj

eventualno donese)

• izvješće sa završne svečanosti (tema, broj prisutnih roditelja, tijek)

U dijelu radionice odgojiteljice su osvještavale aktualne teme vezane za odgojno-obrazovnu

skupinu u kojoj rade a s kojima bi mogle upoznati roditelje putem roditeljskih kutića.

4. susret – Roditeljski sastanci

Prema Godišnjem planu i programu u ožujku 2018. godine planirani su roditeljski sastanci

komunikacijskog tipa za odgojno-obrazovne skupine Pčelice, Leptirići, Bumbari, Krijesnice,

Bubamare, Jaglaci, Tratinčice, Ljubičice i Ribice te informativni roditeljski sastanak na temu

pripreme za školu za starije odgojno-obrazovne skupine Mravi, Zrikavci, Šafrani, Potočnice,

Hobotnice i Delfini.

Odgojiteljice starijih odgojno-obrazovnih skupina nisu bile nazočne ovoj refleksiji.

Na susretu je dogovoren period održavanja roditeljskih sastanaka po objektima te pravila koja

se tiču poziva, pripreme i izvješća sa roditeljskih sastanaka.

Svaki roditeljski sastanak planirat će se u tri dijela: uvodni dio, glavni dio i završni dio:

Uvodni dio:

• vježba/aktivnost s roditeljima (cilj dobrodošlica, ugodno i opušteno ozračje)

• uvodno izlaganje o temi roditeljskog sastanka

Glavni dio:

• Razrađena tema roditeljskog sastanka uz različite oblike dokumentiranja

• Rad u manjim grupama roditelja

Završni dio:

• Zaključak - usmeno izlaganje

• završna aktivnost s roditeljima vezana uz temu roditeljskog sastanka

Odgojiteljice su predložile teme roditeljskih sastanaka te se razvila konstruktivna rasprava o

sadržaju roditeljskih sastanaka.

Page 87: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

84

5. susret - Od suradnje k partnerstvu u našem vrtiću

Odgojitelji su tijekom susreta upoznati sa jednim od načela Nacionalnog kurikulumu za rani i

predškolski odgoj i obrazovanje koje se tiče partnerstva vrtića s roditeljima:

• roditelji i odgojitelji su osobe koje se najintenzivnije skrbe o djetetu i njegovoj dobrobiti

te je nužno osigurati izravnu, ravnopravnu, kvalitetnu i ohrabrujuću komunikaciju među

njima Roditelje treba prihvaćati i poštovati kao ravnopravne članove vrtića – partnere,

koji ustanovu obogaćuju svojim individualnim posebnostima te svojom vlastitom

kulturom

• roditelje treba kontinuirano informirati (uz pomoć brošura, letaka, internetske

komunikacije, razmjene bilješki odnosno dokumentacije o djetetu, roditeljskog kutića,

roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora i sl.), te ih podržavati i osnaživati u

roditeljskoj ulozi

• djelatnici trebaju biti senzibilizirani za prepoznavanje specifičnih potreba roditelja te im

omogućavati dobivanje odgovora na pitanja koja trenutno opterećuju njihovo

roditeljsko funkcioniranje

• roditelji se trebaju uključivati u zajedničko donošenje odluka vezanih za razvoj, učenje

i socijalni život djece u grupi

• roditeljima treba omogućiti provođenje vremena sa svojom djecom u odgojnim

skupinama, praćenje i aktivno sudjelovanje u neposrednom radu te upoznavanje vlastite

djece u drukčijem kontekstu od obiteljskog

• roditeljima se trebaju nuditi prilike u kojima obitelji mogu učiti jedne od drugih i

međusobno se podržavati

• prepoznati i odgovoriti na one potrebe roditelja koje su im u određenoj fazi njegova

roditeljstva prioritet: ponuda primjerenih programa za njihovo dijete, fleksibilna

organizacija prihvata djeteta, prilagođavanje dnevnog ritma (prehrana, dnevni odmor i

sl.), zagovaranje prava i potreba djeteta ili pronalaženje potrebnih informacija i resursa

te službi koje mogu pospješiti razvoj djeteta.

Odgojitelji su također upoznati sa razlikom između suradnje i partnerstva obitelji i odgojno-

obrazovne ustanove (Ljubetić, M. Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne

ustanove i zajednice) te o svim dosadašnjim oblicima suradnje s roditeljima u našem vrtiću.

Uvažavajući sve navedeno u radioničkom dijelu susreta odgojitelji su radom u manjim

grupama osmišljavali nove oblike rada i uključivanja roditelja kao ravnopravnih partnera:

Roditeljski kutići

Page 88: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

85

• Poseban pano i kutija pokraj roditeljskog kutića gdje bi roditelji ostavljali poruke,

obavijesti, informacije, iskustva…

• Stručne teme koje obrađuju kompetentne osobe (stručni tim), takvi tekstovi o stručnim

temama stoje u vrtiću (file u objektima) i koriste se po potrebi (npr. razvoj govora,

odvikavanje od pelena, sukobi među djecom, agresivnost, deficit pažnje, problemi

grafomotorike i sl.)

• Aktualne teme u grupi

Roditeljski sastanci

• Roditelji predlažu temu, od predloženih tema bira se ona koja ima najviše glasova

• Igraonica – druženje s nekom temom

• Komunikacijski roditeljski sastanak sa temom odabranom od strane roditelja

• Na prvom roditeljskom sastanku osvijestiti roditelje o važnosti partnerskog odnosa za

unapređivanje djetetovih postignuća u svim aspektima njegova razvoja

• Roditelji predlažu temu roditeljskog sastanka kroz anketu

• Vanjski predavač – temu biraju roditelji

• Organizirati boravak djece u vrijeme održavanja roditeljskog sastanka

• Stručne teme koje vode stručni suradnici

Projektni dan

• Veća angažiranost roditelja vezana za pripremu projektnog dana

Individualni razgovori

• Na dan razgovora ili neki drugi dan (prije individualnog razgovora) roditelj se uključuje

u neposredan rad, na individualnom razgovoru reflektira se i sam, refleksivni upitnik

koji bi roditelj ispunio prije dolaska na individualan razgovor

• Obaveza roditelja – jedanput u godini prisustvovati individualnom razgovoru

Projekt „dijete tjedna“

• Uključivanje samo roditelja, dijete broj jedan ili isti projekt preimenovati u „Gost

skupine“

• Dignuti na viši nivo na nivou cijele ustanove

„e- dnevnik“

• Odgojna skupina ima svoju grupu gdje se mogu vidjeti foto i video zapisi aktivnosti u

vrtiću (pravila o funkcioniranju grupe)

Forumi za roditelje

Page 89: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

86

• Po objektima ili samo u centralnom objektu, slobodna pitanja roditelja, npr. datum i

vrijeme, stručni suradnici vrtića ili vanjski predavači: logoped, pedijatar, zubar,

nutricionist

Dani otvorenih vrata

• U jutarnjem radu

• Od 17 sati

Za novoupisanu djecu

• Omogućiti roditelju i djetetu upoznavanje vrtića i odgojitelja prije dolaska u vrtić (i za

vrtićke skupine po principu jasličkih skupina)

Roditelj gost skupine

• Jedanput godišnje

Zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja

• Obilježavanje određenih važnih datuma kroz zajedničko druženje (razgovori, igre,

kreativne aktivnosti, igraonice (ne u smislu dosadašnjih druženja djece i odraslih) –

afterwork igraonica, obiteljski izleti (neformalna druženja) – biraju roditelji

• Caffe radionica – aktualna tema odgojne skupine kroz razgovor i izmjene iskustva

Ankete i upitnici

• Odrediti vremenski period (jedanput mjesečno, jedanput u 3 mjeseca) za provođenje

anketa i upitnika anonimno (kutija u garderobi, hodniku) o zadovoljstvu vrtićem,

problemima koje ne mogu riješiti…, izvještaj o anketama sročiti za kutiće roditelja

• anketna kutija za prijedloge i pitanja, sugestije roditelja

Uključivanje roditelja i djece

• Piknik, bojanje jaja i slično, veći projekti tijekom godine, kino projekcije u vrtiću (ljeto),

disco matineja

Individualan pristup svakom roditelju

• Doznati interes djeteta te prema tome zajednički dograđivati taj interes (kroz

uključivanje u neposredan rad, kroz organiziranje posjeta, sakupljanje ideja i materijala)

Podržavajuće grupe roditelja

• Organiziranje takvih grupa s istim ili sličnim problemima (pozitivnim ili negativnim)

Osnaživanje odgajatelja

• Osnaživanje za partnerski odnos s roditeljima

• Za informiranje roditelja vezano uz davanje informacija i resursa te službi koje mogu

pospješiti razvoj djeteta – npr. pri upitu roditelja koji želi logopedski tretman za dijete

Page 90: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

87

Kutići za igre roditelja i djece

• Zajednički s roditeljima osmisliti sadržaje za taj kutić (mjesečno – ideje na panou od

strane roditelja)

Časopis našeg vrtića

• Donacijska prodaja

Digitalni okviri za fotografije

• U predprostoru ili hodniku za pokazivanje fotografija i video zapisa

• Osigurati prostor za roditelje (uređen prostor)

Kraći programi (vanjski suradnici)

• Ponuda programa ne samo putem plakata i obavijesti nego organizirati roditeljski

sastanak prezentacijskog tipa (na razini objekta) – vanjski suradnici prezentiraju svoj

program

Uključivanje roditelja u neposredan rad

• Prethodno ponuđene ideje, prijedlozi (roditelji ne znaju kako bi se uključili)

Unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada s djecom (voditeljica: pedagoginja)

Realizacija planiranih zajedničkih refleksija (po odgojitelju)

IME I PREZIME DATUM

REFLEKSIJE

Marija Zlodi 12.2.2017.

Antonija Orešković 12.2.2017.

Ana Golubić 29.1.2018.

Snježana Skeldar 29.1.2018.

Natalija Špehar 29.1.2018.

Tamara Honomihl 30.10.2017.

Snježana Batorek 15.1.2018.

Jasminka Vrančić 2.11.2017.

Marina Bićan 30.10.2017.

Zdenka Sever 1.12.2017.

Eržebet Širanović 15.1.2018.

Nikolina Žlimen 15.1.2018.

Vesna Pijaca -

Ljiljana Grdinić 15.1.2018.

Sanja Tandarić 1.12.2017.

Ana Mihina 20.3.2018.

Marica Gulija 20.3.2018.

Biserka Rieger 8.5.2018.

Gabrijela Katarina Lolić 8.5.2018.

Kristina Biškupić 8.5.2018.

Page 91: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

88

Martina Ljubej 10.4.2018.

Natalija Filla 10.4.2018.

Renata Škacan -

Maja Karapandžić 10.4.2018.

Dijana Blažanović -

Karmela Jozić 10.4.2018.

Marija Miholić 25.4.2018.

Monika Kuzmić Husak 25.4.2018.

Helena Škovrlj 25.4.2018.

Martina Čakanić Lacković 25.4.2018.

Ljiljana Udovičić 25.4.2018.

Ivana Špehar 25.4.2018.

Mirela Bašić 25.4.2018.

Blanka Guliš 25.4.2018.

Ivanka Dmitrovski 25.4.2018.

Tijekom cijele pedagoške godine pedagoginja je pratila neposredan rad u svim odgojnim

skupinama te su nakon praćenja održani zajednički susreti sa odgojiteljima s ciljem refleksija

na neposredan rad na temelju ispunjenog protokola za samorefleksiju odgojitelja i protokola

praćenja neposrednog rada pedagoga.

Zajedničke i individualne refleksije

Unapređivanje kvalitete praćenja psihofizičkog rasta djece

TEMA

PLANIRANO

ODRŽAVANJE

DATUM

REALIZACIJE

VODITELJ

(STRUČNI

SURADNIK)

Praćenje psihofizičkog rasta

djece: dokumentiranje i

upotreba razvojnih skala i

opservacijskih lista

listopad

2017.

26.10.

2018.

Psihologinja

Osiguravanje visoke razine kvalitete odgojno-obrazovne prakse podrazumijeva kontinuirano

promišljanje, praćenje i vrednovanje različitih područja odgojno-obrazovne prakse. Tijekom

prve zajedničke refleksije odgojiteljima su predstavljeni načini praćenja razvoja djece putem

razvojnih skala i opservacijskih lista te su dogovoreni načini dokumentiranja. Tijekom godine,

održavale su se individualne refleksije. Odgojiteljice su tražile konzultacije u vezi odstupanja

u ponašanju određene djece u odgojno obrazovnim skupinama (razvod, smrt roditelja,

emocionalna senzibilnost, seksualizirana ponašanja…). Na temelju prikupljenih podataka

Page 92: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

89

planirani su daljnji koraci (savjetovanje roditelja ili individualan rad s djetetom, savjetovanje i

osmišljavanje rada odgojitelja u skupini).

Individualne refleksije

Praćenje zadovoljavanja osnovnih potreba djeteta

Kvalitetno zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta i razvoj brige za sebe temelji se na

cjelovitom shvaćanju procesa njege što zahtjeva visoku razinu prilagodljivosti konkretnim

mogućnostima, različitim potrebama, sposobnostima i interesima svakog djeteta koje živi u

vrtiću uz nužno partnerstvo s roditeljima. Utemeljeno je na sustavnom planiranju, praćenju,

dokumentiranju i procjeni očekivanih ishoda usmjerenih na: dobrobit razvoja motoričkih

potencijala; emocionalnu dobrobit; usvajanje higijenskih i prehrambenih navika kao preduvjeta

zdravlja; na odsustvo osjećaja ugroženosti i zabrinutosti djeteta, razvoj sposobnosti privremene

odgode zadovoljavanja potreba kroz usvajanje vještine samoregulacije, te sposobnost

otkrivanja potencijalnih i aktualnih, zdravstvenih problema djeteta. Tijekom pedagoške godine

na temelju praćenja neposrednog rada, redovito su održavane individualne refleksije s ciljem

unapređenja zadovoljavanja kvalitete osnovnih potreba djeteta.

Timovi

Tim - rad u odgojno-obrazovnim skupinama s trećim odgojiteljem

(voditeljica: pedagoginja)

Realizacija planiranih susreta tima

OBJEKT STRMEC

Odgojno-

obrazovna

skupina

Odgojitelji

1.

susret

2.

susret

3.

susret

4.

susret

5.

susret

Leptirići

Ana Golubić

Snježana Skledar

Natalija Špehar

2.10.

2017.

22.11.

2017.

22.1.

2018.

9.4.

2018.

14.5.

2018.

OBJEKT RAKITJE

Odgojno-

obrazovna

skupina

Odgojitelji

1.

susret

2.

susret

3.

susret

4.

susret

Biserka Rieger 2.10. 23.1. 17.4. 14.5.

Page 93: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

90

Tratinčice Gabrijela K. Lolić

Kristina Biškupić

2017. 2018. 2018. 2018.

OBJEKT KERESTINEC

Odgojno-

obrazovna

skupina

Odgojitelji

1.

susret

2.

susret

3.

susret

4.

susret

5.

susret

Ribice

Monika Kuzmić Husak

Marija Miholić

Helena Škovrlj

2.10.

2017.

15.11.

2017.

31.1.

2018.

7.3.

2018.

14.5.

2018.

OBJEKT KERESTINEC

Odgojno-

obrazovna

skupina

Odgojitelji

1.

susret

2.

susret

3.

susret

Hobotnice

Ivana Špehar

Mirela Bašić

Vedrana Šikac

8.11.

2017.

6.2.

2018.

21.5.

2018.

Timovi odgojitelja u odgojno-obrazovnim skupinama s trećim odgojiteljem formirani su s

ciljem unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada u tim odgojno-obrazovnim skupinama

definiranjem što konkretnije uloge trećeg odgojitelja te timskog rada svih odgojitelja u

pojedinoj odgojno-obrazovnoj skupini. Budući da je do sada naša praksa bila isključivo vezana

uz rad dva odgojitelja u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini ovaj način rada nam je bio prilično

nov i neistražen iskustveno.

Radne dogovore smo započeli dogovorima vezanim uz organizaciju rada.

Pedagoginja je također odgojiteljice upoznala sa značajkama akcijskog istraživanja odnosno

osnovnim procesom akcijskog istraživanja koji uključuje sljedeće:

PLANIRANJE

Propitujemo trenutnu praksu (gdje smo sada)

1. Planiranje odgojno – obrazovnog rada

- Termin dogovaranja tjednog plana

- Knjiga pedagoške dokumentacije (način upisivanja – treći odgojitelj: aktivnosti,

poticaji, zapažanja, dani kad ne provodi aktivnost za cijelu grupu što upisuje)

Page 94: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

91

2. Način realizacije aktivnosti iz tjednog plana (svaki dan – tko vodi aktivnost što radi onaj

drugi i sl., upisivanje trećeg odgajatelja s radnim vremenom)

3. Sudjelovanje u formiranju i obogaćivanju prostorno – materijalnog okruženja

4. Suradnja s roditeljima

5. Dobrobit za djecu

6. Dobrobit za odgojitelje

7. Dobrobit za roditelje

Identificiramo aspekte koje želimo unaprijediti (određujemo fokus)

1. Aspekt / aspekti koje želimo unaprijediti (što i u kojem smislu je to problematično)

Osmišljavamo načine unapređivanja navedenog aspekta / navedenih aspekata

1. Što sve možemo učiniti u vezi s tim, koliko je to važno za odgojitelja, koliko je to važno

za dijete, što ćemo učiniti

AKCIJA

Provodimo ih

1. Provodimo unapređivanje

PROMATRANJE

Prikupljamo podatke o onome što se događa koji pokazuju da smo utjecali na situaciju

1. Dokumentiranje aktivnosti djece i aktivnosti odgajatelja (bilješke odgajatelja, foto i

video zapisi , crteži…)

2. Ankete, skale procjene…

REFLEKSIJA

Analiziramo prikupljene podatke, mijenjamo naš plan s obzirom na ono što smo otkrili

i nastavljamo s akcijom

1. Koja su se poboljšanja dogodila, što nismo uspjeli postići

2. Naš plan s obzirom što smo otkrili

AKCIJA

Svaka odgojno-obrazovna skupina u posebnim materijalima vodila je bilješke o kojima se

raspravljalo te pristupalo novim koracima u unapređivanju prakse odnosno ulozi trećeg

odgojitelja.

Dogovoreni su novi načini planiranja a time i realizacije istih.

Na kraju pedagoške godine u odgojno-obrazovnim skupinama s trećim odgojiteljima uočeno je

sljedeće:

Page 95: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

92

• individualno se pristupalo svakom djetetu te pravovremeno zadovoljavalo njihove

potrebe. Mogućnost za takvim pristupom bila je povećana u odnosu na odgojno-

obrazovne skupine s dva odgojitelja.

• svakodnevno su se provodile aktivnosti s manjom grupom djece i pojedinim djetetom

pojačano promišljajući i prateći ih u cilju razvoja planiranih zadataka

• prostorno-materijalno okruženje je bilo bogatije te se svakodnevno prilagođavalo

interesima i potrebama djece

• praćenje svakog djeteta bilo je kvalitetnije zbog još jednog „para očiju“

• pravovremeno su se uočavali i konstruktivno rješavali sukobi djece uz dovoljno

vremena za razgovore odgojitelja i djece odnosno djece međusobno o istim

• planirane su i realizirane i zahtjevnije likovne, tjelesne i dr. aktivnosti

• proslave rođendana su bile sadržajnije uvažavajući interese slavljenika te je njihova

organizacija i provedba bila lakša

• planirane aktivnosti provodile su se u kontinuitetu (bez prekidanja zbog zadovoljavanja

trenutnih potreba djece)

• prilikom dolaska djece u vrtić uvažavale su se i zadovoljavale specifične potrebe djece

• planiranje razvojnih zadataka, aktivnosti i poticaja odrađivalo se timski sa mnoštvo

originalnih ideja na temelju svakodnevnih zapažanja

• rad u odgojnim skupinama za odgojitelje je bio manje stresan a odgojitelji su bili

zadovoljniji

• period prilagodbe je u odnosu na prošle godine bio kraći i smireniji kako za djecu tako

i za roditelje i odgojitelje

• roditeljima je bilo ponuđeno više termina individualnih razgovora na kojima su ne

rijetko sudjelovala dva ili sva tri odgojitelja gradeći zajedno suradnički odnos

• roditelji su svakodnevno izražavali svoje zadovoljstvo načinom rada u odgojnoj skupini

Tim - rad odgojitelja pripravnika i mentora

Realizacija planiranih susreta tima

Odgojitelj

pripravnik

Mentor

pripravnika

Stručni

suradnik

Pripravnički staž

(od-do)

1.

susret

2.

susret

Mateja Mihina

Jasminka Vrančić

pedagog 27.12.2016. –

26.12.2017.

21.9.2017.

-

Mia Barjaktar

Martina Ljubej

pedagog 23.1.2017. –

22.1.2018.

21.9.2017.

-

Page 96: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

93

Morana Kovač

Zdenka Sever

pedagog 3.4.2017. –

2.5.2018.

21.9.2017.

29.1.2018.

Marija Markušić

Maja Karapandžić

pedagog 11.12.2017. –

10.12.2018.

-

29.1.2018.

Na susretu tima 21.9.2017. godine utvrđena su zaduženja odgojitelja pripravnika, mentora

pripravnika i stručnog suradnika te su izrađene smjernice za izradu mape profesionalnog

razvoja.

Mapa profesionalnog razvoja sadržaj:

• O ustanovi

• Odgajatelj pripravnik

✓ Odgojno-obrazovna skupina, Program stažiranja, Evidencija stažiranja

• Zaduženja u matičnoj odgojnoj skupini

✓ Aktivnosti 2x tjedno - priprema (razvojni zadaci, aktivnosti, poticaji),

zapažanja, različiti oblici dokumentiranja, refleksija o radu

✓ Svakodnevne aktivnosti s manjom grupom - priprema (razvojni zadaci,

aktivnosti, poticaji), zapažanja, različiti oblici dokumentiranja, refleksija o

radu

✓ Svakodnevne aktivnosti na BNZ - priprema (razvojni zadaci, aktivnosti,

poticaji), zapažanja, različiti oblici dokumentiranja, refleksija o radu

• Na radu mentora i drugih odgajatelja

✓ Upisati planirane razvojne zadatke za taj dan, aktivnosti i poticaje (iz knjige

pedagoške dokumentacije), različiti oblici dokumentiranja, refleksija o radu

• Rad u odgojno-obrazovnoj skupini mentora i drugih odgojitelja

✓ priprema (razvojni zadaci, aktivnosti, poticaji), zapažanja, različiti oblici

dokumentiranja, refleksija o radu

• Prilagodba

✓ plan prilagodbe u ustanovi, u matičnoj skupini, zapažanja

• Stručno usavršavanje

✓ U ustanovi: evidencija sudjelovanja, materijali, osvrt

✓ Izvan ustanove: potvrdnice, materijali, vremenik stručnog skupa, osvrt

✓ Individualno usavršavanje: literatura, osvrt na literaturu, materijali, članci i

sl.

• Suradnja s roditeljima

Page 97: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

94

✓ Oblici suradnje u ustanovi

✓ roditeljski sastanci (pripreme, izvješća)

✓ individualni razgovori na kojim je odgajatelj pripravnik sudjelovao (priprema,

zaključci, osvrt)

✓ sudjelovanje odgajatelja pripravnika u drugim oblicima suradnje s roditeljima

(oblici dokumentiranja, refleksija)

• Obogaćivanje života djece u vrtiću

✓ Sudjelovanje odgajatelja pripravnika, oblici dokumentiranja, refleksija

• Dijete s posebnim potrebama

✓ Praćenje djeteta u skupini (razvojni zadaci, aktivnosti, poticaji, zapažanja)

✓ Individualno usavršavanje (literatura, materijali, članci, osvrt)

Na drugom susretu tima pedagoginja je upoznala odgojitelje pripravnike i mentore pripravnika

sa sadržajem materijala vezanim za provođenje pripravničkog staža u našem vrtiću koji se sada

nalazi na svim objektima a kojim je obuhvaćen:

uvod, zadaće odgojitelja pripravnika i članova povjerenstva (zadaće ravnatelja, zadaće

pedagoga, zadaće odgojitelja pripravnika, zadaće mentora pripravnika), poslovi nužni za

ostvarivanje pripravničkog staža (suradnja odgojitelja pripravnika i ravnatelja, suradnja

odgojitelja pripravnika i psihologa, suradnja odgojitelja pripravnika i rehabilitatora, suradnja

odgojitelja pripravnika i zdravstvenog voditelja, suradnja odgojitelja pripravnika i pedagoga,

suradnja odgojitelja pripravnika i voditelja objekta, suradnja odgojitelja pripravnika i

odgojitelja matične odgojno-obrazovne skupine, suradnja odgojitelja pripravnika i mentora

pripravnika), te prilozi (program stažiranja odgojitelja pripravnika, plan rada odgojitelja

pripravnika na početku pripravničkog staža (10 dana), plan realizacije zadaća odgojitelja

pripravnika i članova povjerenstva za stažiranje tijekom pripravničkog staža, evidencija

realizacije zadaća odgojitelja pripravnika i članova povjerenstva za stažiranje tijekom

pripravničkog staža, evidencija prorađene stručne literature, pisana priprema za izvođenje

praktičnog rada (obrazac), mapa profesionalnog razvoja (sadržaj), uloge odgojitelja, rad na

projektu).

Timovi - područja posebnog interesa

Timovi

Odgoj za održivi razvoj Marina Bićan, Jasminka Vrančić, Jelena Đogić, Biserka Rieger,

Dijana Blažanović, Karmela Jozić

Integracija sportskih aktivnosti

/ programa u redoviti

Nikolina Žlimen, Ljiljana Grdinić, Sanja Tandarić, Martina Ljubej,

Maja Krapandžić, Natalija Filla, Renata Škacan, Monika Kuzmić

Husak

Page 98: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

95

NTC – sustav učenja Morana Kovač, Eržebet Širanović, Marija Miholić, Ljiljana

Udovičić, Vedrana Šikac

Odgoj i njega osjetila / Rana

stimulacija osjetila – senzorna

integracija

Antonija Orešković, Marija Zlodi, Mateja Mihina, Snježana

Skledar, Ana Golubić, Ana Mihina, Marica Gulija, Mia Barjaktar

Koordinatori timova

Odgoj za održivi razvoj Marina Bićan

Integracija sportskih aktivnosti / programa u redoviti Maja Karapandžić

NTC – sustav učenja Marija Miholić

Odgoj i njega osjetila / Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija Snježana Skledar

4.10.2017. godine održan je zajednički susret odgojitelja svih timova i pedagoginje.

Dogovoreno je da će svaki tim izraditi radni materijal – priručnik s primjerima aktivnosti iz

svakog područja posebnog interesa. Dogovorena su također i pravila vezana za prikupljanje

materijala (materijal se putem maila prosljeđuje koordinatoru tima) te sadržaj materijala: naziv

aktivnosti, razvojni zadatak, poticaji, opis aktivnosti, foto zapis (najviše dvije fotografije), ime

i prezime odgojitelja i odgojna skupina i dob djece. U izradi priručnika sudjelovali su svi

članovi pojedinog tima.

Na kraju pedagoške godine izrađeni su priručnici – radni materijali za odgojitelje koji su osim

teorijskog dijela o području sadržavali i niz primjera aktivnosti:

• Odgoj i njega osjetila / Rana stimulacija osjetila – 160 primjera aktivnosti

• Integracija sportskih aktivnosti / programa u redoviti – 178 primjera aktivnosti

• Odgoj za održivi razvoj – 128 primjera aktivnosti

• NTC – sustav učenja – 163 primjera aktivnosti

Realizacija planiranih susreta tima:

Timovi Odgojitelji i stručni suradnik Susret tima

Odgoj za održivi

razvoj

Marina Bićan, Jasminka Vrančić,

Jelena Đogić, Biserka Rieger,

Dijana Blažanović, Karmela Jozić,

pedagog

14.10.2017.

Marina Bićan (koordinator) i

pedagog

8.2.2018.

Integracija

sportskih

aktivnosti /

Nikolina Žlimen, Ljiljana Grdinić,

Sanja Tandarić, Martina Ljubej,

Maja Krapandžić, Natalija Filla,

Renata Škacan, Monika Kuzmić

Husak, pedagog

14.10.2017.

Page 99: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

96

programa u

redoviti

Maja Karapandžić (koordinator) i

pedagog

6.2.2018.

NTC – sustav

učenja

Morana Kovač, Eržebet Širanović,

Marija Miholić, Ljiljana Udovičić,

Vedrana Šikac, pedagog

14.10.2017.

Marija Miholić (koordinator) i

pedagog

21.2.2018.

Odgoj i njega

osjetila / Rana

stimulacija

osjetila –

senzorna

integracija

Antonija Orešković, Marija Zlodi,

Mateja Mihina, Snježana Skledar,

Ana Golubić, Ana Mihina, Marica

Gulija, Mia Barjaktar, pedagog

14.10.2017.

Snježana Skledar (koordinator) i

pedagog

12.2.2018.

Odgajateljska vijeća

Realizacija planiranih Odgajateljskih vijeća

MJESEC PLAN I PROGRAM RADA

9./2017. Godišnji plan i program rada vrtića

2./2018.

Donošenje Programa stažiranja za odgojiteljicu pripravnicu Mariju

Markušić

Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa

Izlaganje „Uključivanje djece u istraživanje i osmišljavanje

prostorno materijalnog konteksta“ (G. Supanc)

Izlaganje „Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija“ (A.

Orešković, S. Tandarić)

3./2018.

Stručno usavršavanje u ustanovi

„Potrebe djece (vanjski predavač D. Kobetić)

6./2018.

Izvješće sa državnog stručnog skupa za odgojitelje „Cjeloživotnim

učenjem do kvalitetnog stručnog usavršavanja“ (G.K.Lolić, M.

Ljubej, Lj. Grdinić, S. Tandarić, M. Bašić)

Izvješće sa Erasmus+ radionica za djelatnike predškolskih

ustanova – Uvod u Ključnu aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja

za pojedince (M. Bašić)

8./2018.

Godišnje izvješće o radu vrtića

Pripreme za početak nove pedagoške godine

Inkluzivna praksa u Dječjem vrtiću Slavuj

U suradnji s Centrom znanja Profectus te voditeljem Darkom Kobetićem, prof.reh., održano je

tijekom cijele pedagoške godine 9 susreta supervizije: 11.10.2017., 22.11.2017., 20.12.2017.,

16.1.2018., 21.2.2018., 21.3.2018., 23.5.2018., 30.5.2018. i 6.6.2018.

Page 100: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

97

Supervizije su bile namijenjene odgojiteljima s ciljem osobnog i profesionalnog rasta i razvoja

u području primjene inkluzivne prakse za pružanje podrške djeci s teškoćama. Tijekom

supervizija korištene su metode gestalt savjetovanja kroz koje su odgojitelji primili podršku u

konkretnim izazovima u praksi. Odgojitelji su tijekom supervizija iznosili konkretne situacije

u odgojno-obrazovnoj skupini koje su im predstavljale profesionalni ili osobni izazov, a

odnosile su se na pružanje podrške djeci s teškoćama te su se kroz savjete kolegica i supervizora

nalazila najbolja rješenja. Supervizor je koristio kreativne i savjetodavne tehnike s ciljem

osvještavanja vlastitih prepreka u radu s djecom s teškoćama te su kroz konkretne teme

obrađivana važna područja kao što su konflikti među djecom, prepreke u ciklusu organizmičke

samoregulacije, komunikacije s djetetom i djeteta s vršnjacima, socio-emocionalne prepreke u

funkcioniranju djeteta te druge relevantne teme, ovisno o potrebama odgojitelja.

Svrha supervizije bio je razvoj novih kompetencija, osvještavanje vlastitih potencijala te

unapređenje postojećih znanja i vještina za pružanje podrške djeci s teškoćama. Dodatna

vrijednost supervizije odnosila se na razvoj znanja i kompetencija potrebnih za ranu detekciju

teškoća u fazi rane intervencije ali i neposredan pozitivan utjecaj na funkcioniranje cijelog

kolektiva.

Na superviziji su sudjelovale odgojiteljice: Tamara Honomihl, Snježana Batorek, Morana

Kovač, Monika Kuzmić Husak, Marija Miholić, Helena Škovrlj, Ivana Špehar, Mirela Bašić,

Vedrana Šikac, Biserka Rieger, Kristina Biškupić, Gabrijela Katarina Lolić, Ana Mihina,

Marica Gulija, Mia Barjaktar, Martina Ljubej, Natalija Filla, Marija Markušić.

Rad s odgojiteljima pripravnicima

• Mateja Mihina

- Pripravnički staž traje od 27.12.2016. do 26.12.2017. godine

- Mentor: Jasminka Vrančić

- Članovi Povjerenstva za stažiranje: Gordana Supanc (ravnateljica), Biljana

Komlinović (pedagoginja), Jasminka Vrančić (mentorica pripravnice)

• Mia Barjaktar

- Pripravnički staž traje od 23.1.2017. do 22.12.2017. godine (DV Izvor, Samobor

mjesec dana pripravničkog staža)

- Mentor: Martina Ljubej

- Članovi Povjerenstva za stažiranje: Gordana Supanc (ravnateljica), Biljana

Komlinović (pedagoginja), Martina Ljubej (mentorica pripravnice)

Page 101: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

98

• Morana Kovač

- Pripravnički staž traje od 3.4.2017. do 2.4.2018.

- Mentor: Zdenka Sever

- Članovi Povjerenstva za stažiranje: Gordana Supanc (ravnateljica), Biljana

Komlinović (pedagoginja), Zdenka Sever (mentorica pripravnice)

• Marija Markušić

- Pripravnički staž traje od 11.12.2017. do 10.12.2018.

- Mentor: Maja Karapandžić

- Članovi Povjerenstva za stažiranje: Gordana Supanc (ravnateljica), Biljana

Komlinović (pedagoginja), Maja Karapandžić (mentorica pripravnice)

• Marija Čižmešija

- Pripravnički staž traje od 2.7.2018. do 1.7.2019.

- Mentor: Mirela Bašić

- Članovi Povjerenstva za stažiranje: Gordana Supanc (ravnateljica), Biljana

Komlinović (pedagoginja), Mirela Bašić (mentorica pripravnice)

Sukladno Programu stažiranja odgojiteljica pripravnica, do kraja pripravničkog staža,

realizirane su sve planirane zadaće (prisustvovanje odgojiteljica pripravnica radu mentora,

prisustvovanje mentora radu odgojiteljica pripravnica, prisustvovanje stručnog suradnika radu

odgojiteljica pripravnica te prisustvovanje članova Povjerenstva radu odgojiteljica pripravnica).

Odgojiteljice pripravnice i mentorice sudjelovale su na seminaru „Stručno-metodička priprema

za polaganje stručnog ispita“ u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Odgojiteljice Mateja Mihina i Mia Barjaktar uspješno su položile stručni ispit.

Odgojiteljica Morana Kovač pristupit će polaganju stručnog ispita u rujnu 2018. godine.

Stručno usavršavanje izvan ustanove

Ime i

prezime

Naziv stručnog skupa Datum

održavanja

Mjesto održavanja

Zdenka

Sever

Stručno- metodička priprema za polaganje

stručnog ispita

26.10.

2017.

DV Vedri dani,

Zagreb

Kvalitetna analiza pedagoške dokumentacije i

rasprava kao osnova unapređivanja odgojno-

obrazovne prakse

9.11.

2017.

DV Bedekovčina,

Bedekovčina

Page 102: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

99

Eržebet

Širanović

Vrtić u zajednici- zajednica u vrtiću

16. i 17.

11.2017.

DV Botinec,

Zagreb

Vrtić u zajednici- zajednica u vrtiću

9.2.

2018.

DV Botinec,

Zagreb

Nikolina

Žlimen

Odgoj za humanost od malih nogu – područje

humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima

8.2.

2018.

DV Trnsko,

Zagreb

Kvalitetna analiza pedagoške dokumentacije i

rasprava kao osnova unapređivanja odgojno –

obrazovne prakse

21.2.

2018.

DV Siget,

Zagreb

Koju slikovnicu/priču/bajku odabrati prema

razvojnoj dobi djeteta

6.3.

2018.

Gradska knjižnica

Samobor

Vesna

Pijaca

Regionalna smotra projekata iz područja

Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za

ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade

RH

20.3.

2018.

DV Medveščak,

Zagreb

Ljiljana

Grdinić

Državni stručni skup za odgojitelje djece

predškolske dobi „Cjeloživotnim učenjem do

kvalitetnoga stručnog usavršavanja“

18.-20.4.

2018.

Tuheljske toplice

Sanja

Tandarić

Državni stručni skup za odgojitelje djece

predškolske dobi „Cjeloživotnim učenjem do

kvalitetnoga stručnog usavršavanja“

18.-20.4.

2018

Tuheljske toplice

Gabriela

Katarina

Lolić

Predstavljanje edukativnih terapeutskih

slikovnica

25.1.

2018.

Gradska knjižnica

Samobor

Državni stručni skup za odgojitelje djece

predškolske dobi „Cjeloživotnim učenjem do

kvalitetnoga stručnog usavršavanja“

18.– 20.4.

2018.

Tuheljske toplice

Kristina

Biškupić

Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću 16. i 17.

11.2017.

DV Botinec,

Zagreb

Suvremene spoznaje o usvajanju stranog jezika u

ranoj dobi

8.2.

2018.

DV Tatjane

Marinić, Zagreb

Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću 9.2.

2018.

DV Botinec,

Zagreb

Glazba u ranom usvajanju stranog jezika 3.5.

2018.

DV Tatjane

Marinić, Zagreb

Martina

Ljubej

Edukacija stručno razvojnog centra DV

Vjeverica za provedbu kraćeg športskog

programa u redoviti

13.10.

2017.

DV Vjeverica,

Zagreb

Edukacija stručno razvojnog centra DV

Vjeverica za provedbu kraćeg športskog

programa u redoviti

24.11.

2017.

DV Vjeverica,

Zagreb

Državni stručni skup za odgojitelje djece

predškolske dobi „Cjeloživotnim učenjem do

kvalitetnoga stručnog usavršavanja“

18. – 20.

4.2018.

Tuheljske toplice

Page 103: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

100

Natalija

Filla

Edukacija stručno razvojnog centra DV

Vjeverica za provedbu kraćeg športskog

programa u redoviti

13.10.

2017.

DV Vjeverica,

Zagreb

Edukacija stručno razvojnog centra DV

Vjeverica za provedbu kraćeg športskog

programa u redoviti

24.11.

2017.

DV Vjeverica,

Zagreb

Maja

Karapandžić

Edukacija stručno razvojnog centra DV

Vjeverica za provedbu kraćeg športskog

programa u redoviti

13.10.

2017.

DV Vjeverica,

Zagreb

Edukacija stručno razvojnog centra DV

Vjeverica za provedbu kraćeg športskog

programa u redoviti

24.11.

2017.

DV Vjeverica,

Zagreb

Renata

Škacan

Poseban program kinezioloških aktivnosti 11. – 22.

6.2018.

Učiteljski fakultet,

Zagreb

Dijana

Blažanović

Spiritual psychology i psihologija promjene 9.1.

2018.

Bunker,

Samobor

Predstavljanje edukativnih terapeutskih

slikovnica

25.1.

2018.

Gradska knjižnica

Samobor, Samobor

Karmela

Jozić

Odgoj za održivi razvoj 28. i 29.9.

2017.

DV Srednjaci,

Zagreb

Predstavljanje edukativnih terapeutskih

slikovnica

25.1.

2018.

Gradska knjižnica

Samobor, Samobor

Marija

Miholić

Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću 16. i

17.11.

2017.

DV Botinec,

Zagreb

Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću 9.2.

2018.

DV Botinec,

Zagreb

Ljiljana

Udovičić

Dani predškolskog odgoja „Zajedno rastemo“ 12. i 13. 4.

2018.

DV Cvrčak,

Čakovec

4. međunarodna konferencija projekta Say hello

to the world (aktivno sudjelovanje)

1. 6.

2018.

Rimske terme,

Slovenija

Jelena

Đogić

Dan zahvalnosti za plodove zemlje –

prezentacija vrtića (Eko škola)

15. 10.

2017.

Malinska

23. dani ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja „Mirisi djetinjstva“ – dijete i

baština“ (aktivno sudjelovanje)

16. i 17.

11. 2017.

Hotel Plaža,

Omiš

Mirela

Bašić

23. dani ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja „Mirisi djetinjstva“ – dijete i

baština“

16. i 17.

11.2017.

Hotel Plaža,

Omiš

Dani predškolskog odgoja „Zajedno rastemo“ 12. i 13.4.

2018.

DV Cvrčak,

Čakovec

Državni stručni skup „ Cjeloživotnim učenjem

do kvalitetne prakse“

18. i 20.4.

2018.

Tuheljske toplice

Page 104: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

101

Ivana

Špehar

Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću 16.11.

2017.

DV Botinec,

Zagreb

Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću 9.2.

2018.

DV Botinec,

Zagreb

Vedrana

Šikac

Regionalna smotra projekata iz područja

Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za

ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade

RH

20.3.

2018.

DV Medveščak,

Zagreb

Blanka

Guliš

4. međunarodna konferencija projekta

„Pomahajmo v svet“

1.6.

2018.

Rimske terme,

Slovenija

Ivanka

Dmitrovski

Cjeloživotnim učenjem do kvalitetnoga stručnog

usavršavanja

18. – 20.

4.2018.

Tuheljske toplice

4. međunarodna konferencija projekta

„Pomahajmo v svet“

1.6.

2018.

Rimske terme,

Slovenija

Tamara

Honomihl

Vrtić u zajednici- zajednica u vrtiću 16.i 17.

11.2017.

DV Botinec,

Zagreb

Vrtić u zajednici- zajednica u vrtiću 09.02.

2018.

DV Botinec,

Zagreb

Zagrebački model ranog i predškolskog odgoja 09.05.

2018.

KD Vatroslav

Lisinski, Zagreb

Snježana

Batorek

Vrtić u zajednici- zajednica u vrtiću 16.i 17.

11.2017.

DV Botinec,

Zagreb

Vrtić u zajednici- zajednica u vrtiću 09.02.

2018.

DV Botinec,

Zagreb

Morana

Kovač

Stručno-metodička priprema za polaganje

stručnog ispita

26.10.

2017.

DV Vedri dani,

Zagreb

Marina

Bićan

Europski kurikulum za razvoj otpornosti

predškolske i školske djece -prvi dio

9.9.

2017.

Učiteljski fakultet,

Zagreb

Kvalitetna analiza pedagoške dokumentacije i

rasprava kao osnova unapređivanja odgojno

obrazovne prakse

21.2.

2018.

DV Siget,

Zagreb

Važnost bajki i umijeće pripovijedanja

3. i 4.

3.2018.

Centar za kulturu i

film Augusta

Cesarca, Zagreb

Dani predškolskog odgoja „Zajedno rastemo-

redefiniranje teorije i prakse ranog i

predškolskog odgoja“

12. i 13.4.

2018.

DV Cvrčak,

Čakovec

Jasminka

Vrančić

Modul edukacije stručno-razvojnog centra za

rano učenje njemačkog jezika “Suvremene

spoznaje o usvajanju stranog jezika u ranoj dobi“

8.2.

2018.

DV Tatjane

Marinić, Zagreb

Modul „Glazba kao medij u usvajanju stranog

jezika“

3.5.

2018.

DV Tatjane

Marinić, Zagreb

Stručno usavršavanje u stranom jeziku

(njemački)

19.9.2017.

-

16.6.2018.

Škola za strane

jezike “Littera“,

Samobor

Page 105: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

102

Stručno-metodička priprema za polaganje

stručnog ispita

26.10.

2017.

DV Vedri dani,

Zagreb

Ana

Golubić

23. dani ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja „Mirisi djetinjstva“ – dijete i

baština“

16. i 17.

11.2017.

Hotel Plaža,

Omiš

Stručno – znanstveni skup ''Dani predškolskog

odgoja – Zajedno rastimo''

12. i 13.4.

2018.

DV Cvrčak,

Čakovec

Snježana

Skledar

Metodički seminar za odgojitelje- voditelje

programa učenja engleskog jezika u vrtićima

21.10.17.

28.10.17.

4.11.17.

11.11.17.

18.11.17.

25.11.17.

2.12.17.

9.12.17.

Škola stranih jezika

Sova, Zagreb

Natalija

Špehar

Cjeloviti razvoj djeteta kroz područje likovnosti

23.2.2018.

6.4.2018.

11.5.2018.

8.6.2018.

DV Trešnjevka,

Zagreb

Biljana

Komlinović

Kvalitetna analiza pedagoške dokumentacije i

rasprava kao osnova unapređivanja odgojno

obrazovne prakse

9.11.

2017.

DV Bedekovčina,

Bedekovčina

23. dani ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja „Mirisi djetinjstva“ – dijete i

baština“

16. i 17.

11.2017.

Hotel Plaža,

Omiš

Pedagoška uloga ravnatelja / pedagoga i odnosi

u vrtiću

24,11,

2017.

OŠ Kajzerica,

Zagreb

Sekcija pedagoga 8.12.

2017.

DV Medo Brundo,

Zagreb

Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću 9.2.

2018.

DV Botinec,

Zagreb

Dani predškolskog odgoja „Zajedno rastemo“ 12. i 13.4.

2018.

DV Cvrčak,

Čakovec

Zagrebački model ranog i predškolskog odgoja 9.5.

2018.

Mala dvorana V.

Lisinskog, Zagreb

Mirjana

Koluder

Karačić

Stručno razvojni centar DV Sopot- VI modul

edukacije „Provedba inkluzivnog pristupa prema

uključivanju djece s teškoćama rane i

predškolske dobi“

16.3.

2018.

DV Sopot,

Zagreb

Stručno razvojni centar DV Sopot- VII modul

edukacije „Provedba inkluzivnog pristupa prema

uključivanju djece s teškoćama rane i

predškolske dobi“

13.4.

2018.

DV Sopot,

Zagreb

Prikazi metoda rada s djecom s poremećajem

spektra autizma

13.4.

2018.

ERF, Zagreb

Page 106: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

103

Stručno razvojni centar DV Sopot- VIII modul

edukacije „Provedba inkluzivnog pristupa prema

uključivanju djece s teškoćama rane i

predškolske dobi“

11.5.

2018.

DV Sopot,

Zagreb

Sekcija edukacijskih rehabilitatora predškolskog

odgoja

29.5.

2018.

DV Različak,

Zagreb

Stručno razvojni centar DV Sopot- IX modul

edukacije „Provedba inkluzivnog pristupa prema

uključivanju djece s teškoćama rane i

predškolske dobi“

8.6.

2018.

DV Sopot,

Zagreb

Sara Jager

Jačanje kompetencije psihologa – rad s djecom s

posebnim potrebama

14.- 16.

9.2017.

Šibenik

Poremećaji iz spektra autizma: uloga psihologa u

ranoj identifikaciji i psihološkoj podršci

14.12.

2017.

DV Spot, Zagreb

Procjenjivanje potencijalne kreativnosti 10.- 13.1.

2018.

Rijeka

Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina 9.2.

2018.

ERF,

Zagreb

Advanced intensive training 22. - 25.

2.2018.

HURT, Zagreb

Praktikum iz Realitetne terapije i teorije izbora

2.9.2017.

24.10.17.

25.11.17.

7.4.2018.

5.5.2018.

9.6.2018.

HURT, Zagreb

4. međunarodna konferencija projekta „Say hello

to the world“

1.6.

2018.

Rimske terme,

Slovenija

Stručna sekcija psihologa

27.9.2017.

19.1.2018.

13.4.2018.

Dječji vrtići u

Zagrebu

Edita Prelec

Tečaj trajne edukacije medicinskih sestara

- predavač: Procjena znanja i stavova roditelja o

očuvanju zdravlja djeteta

10.11.

2017.

Tribina grada

Zagreba, Kaptol 27

„Healty meal standard“

12.3.

2018.

Tur.-inf. centar,

Stilinovićeva 1,

Sveta Nedjelja

Tečaj trajne edukacije medicinskih sestara

- predavač: Roditeljsko ponašanje i zdravlje

djece

23.3.

2018.

Tribina grada

Zagreba, Kaptol 27

Javnozdravstvena tribina; zdravlje za sve

6.4.

2018.

ZZJZ A. Štampar,

Rocfellerova

Skup o cijepljenju

14.4.

2018.

Hrv. liječnički

zbor, Šubićeva 9,

Zagreb

Edukacijski tečaj III. kategorije za medicinske

sestre i zdravstvene djelatnike

- Bulozna epidermoliza skrb za oboljele

20.4.

2018.

Klinika za dječje

bolesti Zagreb, V.

Klaića 16, Zagreb

Page 107: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

104

AZOO: Djeca sa šećernom bolešću u odgojno-

obrazovnim ustanovama

3.5.

2018.

Europski dom,

Jurišićeva 1

STRUČNO IZLAGANJE IZVAN USTANOVE

1. Tečaj trajne edukacije medicinskih sestara; 10.11.2017.:

- Stručno izlaganje Zdravstvene voditeljice Edite Prelec: „Procjena stavova i znanja

roditelja o očuvanju zdravlja djeteta“.

2. 23. dani ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja „Mirisi djetinjstva“ – dijete i

baština“, 16. i 17.11.2017., Hotel Plaža, Omiš

3. Stručno izlaganje odgojiteljica Mirele Bašić i Jelene Đogić „Naše cokle male igrat ne

bi stale“

4. Tečaj trajne edukacije medicinskih sestara; 23.03.2018.

- Stručno izlaganje Zdravstvene voditeljice Edite Prelec: „Roditeljsko ponašanje i

zdravlje djece“

5. Stručno – znanstveni skup ''Dani predškolskog odgoja – Zajedno rastimo'', 12. i

13.4.2018., DV Cvrčak, Čakovec

6. Stručno izlaganje odgojiteljice Mirele Bašić „Naše cokle male igrat ne bi stale“

7. Stručno izlaganje odgojiteljica Ane Golubić i Marine Bićan „Partnerstvo roditelja i

vrtića kroz projekt Putujemo svijetom“.

8. The 16th ICIE conference 2018 on: Excellence, Innovation and Creativity in Basic-

Higher education and Psychology, 3.-6-7-2018., Pariz, Francuska

Prikaz istraživanja ravnateljice Gordane Supanc i psihologinje Sare Jager u suradnji s

izv.prof.doc.dr.sc. Darkom Lončarićem.

- Sara Jager i Darko Lončarić: „The relationship between potential creativity snd

school readness: preliminary findigs form Croatian preschool education“

- Gordana Supanc i Darko Lončarić: „Preliminary finding on the relationship between

potential creativity and nonverbal reasoning in Croatian preschool children“.

OBJAVA STRUČNOG ČLANKA

Međunarodna konferencija projekta Say hello to the world, 1.6.2018., Rimske terme, Slovenija

9. Objava stručnog članka „Razvoj vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i

predškolski odgoj i obrazovanje kroz temu Ja i moja obitelj“ u 4. međunarodnom

zborniku strukovnih referata projekta (odgojiteljice Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski)

10. Objava stručnog članka „Poučavanje i poticanje tolerancije u odgojnoj skupini

Školjkice“ u 4. međunarodnom zborniku strukovnih referata projekta (odgojiteljice

Jelena Đogić i Ljiljana Udovičić i psihologinja Sara Jager)

Page 108: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

105

6. SURADNJA S RODITELJIMA

Budući da su roditelji i odgojitelji osobe koje se najintenzivnije skrbe o djetetu i njegovoj

dobrobiti, nužno je osigurati izravnu, ravnopravnu, kvalitetnu i ohrabrujuću komunikaciju

među njima.

Tijekom cijele pedagoške godine nizom različitih oblika suradnje nastojali smo roditelje

prihvaćati i poštovati kao ravnopravne partnere kontinuirano ih informirajući te podržavati i

osnaživati u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Trudili smo se putem zajedničkih refleksija unaprijediti postojeće oblike suradnje te se sami još

više senzibilizirati u smjeru stvaranja boljih suradničkih odnosa s roditeljima kako bi:

• informacije o djetetu mogle nesmetano i dvosmjerno cirkulirati

• primjereno odgovorili na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurali

potporu njegovu cjelovitom razvoju

• saznali što više o djetetovu podrijetlu, stekli uvid u njegove jake strane, interese

i potrebe

• u skladu s tim prilagodili okruženje ustanove obiteljskoj kulturi djeteta.

Kvalitetna međusobna komunikacija odgajateljima i roditeljima omogućuje zajedničko

razumijevanje djece koje nitko od njih ne bi mogao ostvariti sam.

Življenje roditelja s djetetom (u obitelji) u usporedbi s življenjem odgajatelja s djetetom

(u vrtiću) podloga je posve različitih percepcija djeteta i različitih interpretacija njegova

ponašanja.

Ta različitost, ako se o njoj ne razgovara, dovodi do parcijalnog razumijevanja djeteta,

što može rezultirati neprimjerenim odgojnim postupcima (s obje strane).

Zato razmjena iskustava i parcijalnih razumijevanja djeteta odgajatelje i roditelje vodi

zajedničkom izgrađivanju "šire slike" o djetetu, postizanju zajedničkog, cjelovitog

razumijevanja djeteta.

Zbog toga je važno da odgojitelji i roditelji u međusobnu suradnju ulažu izuzetno mnogo

povjerenja, otvorenosti, tolerancije, objektivnosti i spremnosti za uvažavanje osobnih i

profesionalnih kompetencija, razmjenu informacija o djetetu, usklađivanje odgojnih utjecaja i

zajedničko rješavanje problema u razvoju i odgoju djeteta.

Page 109: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

106

Roditeljski sastanci

Roditeljski sastanak je najčešći oblik okupljanja i rada stručnjaka sa skupinom roditelja djece

koja su uključena u neki od institucionalnih programa. Oni mogu imati različite ciljeve i

ciljevima odgovarajuće oblike rada.

U ovoj pedagoškoj godini realizirani su roditeljski sastanci predavačkog tipa, komunikacijski

roditeljski sastanci, roditeljski sastanci oglednog tipa i roditeljski sastanci organizirani radi

druženja djece i odraslih.

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA PČELICE

(Antonija Orešković, Marija Zlodi i Mateja Mihina)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Opće informacije

Datum održavanja 7.9.2017.

Broj prisutnih roditelja 9

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Druženje djece i roditelja - radionica

Tema roditeljskog sastanka Projektni dan - Radost Božića u Slavuju

Datum održavanja 14.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 8

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijsko - ogledni

Tema Rana stimulacija osjetila

Datum održavanja 18.4.2018.

Broj prisutnih roditelja 8

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA LEPTIRIĆI

(Ana Golubić, Snježana Skledar i Natalija Špehar)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Prilagodba i ritam dana

Datum održavanja 18.9.2018.

Broj prisutnih roditelja 18

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Druženje djece i roditelja - radionica

Tema roditeljskog sastanka Projektni dan - Radost Božića u Slavuju

Datum održavanja 14.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 20

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijsko - ogledni

Tema Slikovnica na drugačiji način

Datum održavanja 24.4.2018.

Page 110: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

107

Broj prisutnih roditelja 17

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Zajedničko druženje djece i odraslih

Tema Sportske igre

Datum održavanja 28.5.2018.

Broj prisutnih roditelja 20

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA BUMBARI

(Snježana Batorek, Tamara Honomihl i Morana Kovač)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka informativni

Tema roditeljskog sastanka Informacije roditeljima

Datum održavanja 19.09.2017.

Broj prisutnih roditelja 14

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Radionica djece i odraslih

Tema roditeljskog sastanka Advent u vrtiću

Datum održavanja 14.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 19

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka komunikacijski

Tema Dijete i društvene igre

Datum održavanja 19.04.2018.

Broj prisutnih roditelja 7

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA KRIJESNICE

(Jasminka Vrančić i Marina Bićan)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Plan i program rada, organizacija, informacije

Datum održavanja 20.09. 2017.

Broj prisutnih roditelja 15

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Adventsko projektni dan- druženje- radionice

Tema roditeljskog sastanka Radionice – IZRADA BOŽIĆNIH UKRASA

Datum održavanja 14.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 24

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijsko-ogledni

Tema Da li slon živi u močvari ? ( odgoj za održivi razvoj )

Datum održavanja 09.05.2018.

Broj prisutnih roditelja 16

Page 111: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

108

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA BUBAMARE

(Eržebet Širanović i Zdenka Sever)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativnu

Tema roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak za ped.god.2017./2018.

Datum održavanja 14.9.2017.

Broj prisutnih roditelja 15

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Radionica djece, roditelja i odgojitelja

Tema roditeljskog sastanka Advent u vrtiću

Datum održavanja 14.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 17

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema Dijete je aktivni građanin zajednice

Datum održavanja 16.4.2018.

Broj prisutnih roditelja 9

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA MRAVI

(Vesna Pijaca i Nikolina Žlimen)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Organizacija rada i važne obavijesti

Datum održavanja 19.09.2017.

Broj prisutnih roditelja 16

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Priprema za školu 1.dio

Datum održavanja 13.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 18

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Projektni dan – druženje djece i odraslih

Tema „Radost Božića u Slavuju“

Datum održavanja 14.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 24

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski roditeljski sastanak

Tema Priprema za školu 2.dio

Datum održavanja 13.03.2018.

Broj prisutnih roditelja 19

5. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Završna svečanost

Tema Radionica „Moje dijete“

Datum održavanja 25.05.2018.

Broj prisutnih roditelja 19

Page 112: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

109

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA ZRIKAVCI

(Ljiljana Grdinić i Sanja Tandarić)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Raznovrsne informacije vezane uz odg.-obrazovni rad

Datum održavanja 27.09.2017.

Broj prisutnih roditelja 14

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Priprema za školu 1. dio

Datum održavanja 15.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 18

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Kominikacijski roditeljski sastanak

Tema Priprema za školu 2. dio

Datum održavanja 13.03.2018. – Strmec

Broj prisutnih roditelja 12

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Završna svečanost

Tema Sportsko-zabavne igre

Datum održavanja 23.05.2018.

Broj prisutnih roditelja 24

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA JAGLACI

(Ana Mihina i Marica Gulija)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka

Datum održavanja 07.09.2017.

Broj prisutnih roditelja 13

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Druženje djeca i odraslih

Tema roditeljskog sastanka Advent u DV Slavuj

Datum održavanja 13.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 11

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijsko-ogledni

Tema Rana stimulacija osjetila

Datum održavanja 25.04.2018.

Broj prisutnih roditelja 12

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA TRATINČICE

(Biserka Rieger, Gabriela Katarina Lolić i Kristina Biškupić)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Page 113: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

110

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Bitne informacije vezane uz skupinu Tratinčice

Datum održavanja 20.09.2017.

Broj prisutnih roditelja 17

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Druženje djece i odraslih

Tema roditeljskog sastanka Projektni dan- Advent u našem vrtiću

Datum održavanja 13.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 14

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski roditeljski sastanak

Tema „Zna li dijete što ja hoću“

Datum održavanja 24.04.2018.

Broj prisutnih roditelja 14

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA LJUBIČICE

(Natalija Filla, Martina Ljubej i Marija Markušić)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka Upoznavanje roditelja s radom i pravilima vrtića i skupine

Datum održavanja 18.9.2017.

Broj prisutnih roditelja 13

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Druženje djece i odraslih

Tema roditeljskog sastanka Sportski poligon

Datum održavanja 13.12.2017.

Broj prisutnih roditelja

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijsko-ogledni sat

Tema Integracija sporta u redoviti program

Datum održavanja 3.5.2018.

Broj prisutnih roditelja 16

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA ŠAFRANI

(Maja Karapandžić i Renata Škacan)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka Informacije o radu u ovoj pedagoškog godini

Datum održavanja 27.9.2017.

Broj prisutnih roditelja 21

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema roditeljskog sastanka Priprema za školu 1. dio

Datum održavanja 7.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 16

Page 114: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

111

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Radionica

Tema Dječji advent

Datum održavanja 13.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 28

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema Priprema za školu 2.dio

Datum održavanja 15.3.2018.

Broj prisutnih roditelja 14

5. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Završna svečanost

Tema Vrtiću doviđenja

Datum održavanja 29.5.2018.

Broj prisutnih roditelja 28

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA POTOČNICE

(Karmela Jozić i Dijana Blažanović)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka

Datum održavanja 14.09.2017.

Broj prisutnih roditelja 22

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema roditeljskog sastanka Priprema za školu I dio

Datum održavanja 8.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 16

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema Priprema za školu II dio

Datum održavanja 15.03.2018.

Broj prisutnih roditelja 15

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Završna svečanost

Tema Afrika u srcu

Datum održavanja 23.05.2018.

Broj prisutnih roditelja 50

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA RIBICE

(Monika Kuzmić Husak, Marija Miholić i Helena Škovrlj)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka Opće informacije o vrtiću i skupini

Datum održavanja 6.09.2017.

Page 115: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

112

Broj prisutnih roditelja 15

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Druženje djece i odraslih

Tema roditeljskog sastanka Projektni dan- „Bijela bajka u našem vrtiću“

Datum održavanja 14.12.2017.

Broj prisutnih roditelja 10

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijsko- ogledni

Tema „Sedam vrsta aktivnosti“

Datum održavanja 10.04.2018.

Broj prisutnih roditelja 12

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA ŠKOLJKICE

(Martina Čakanić i Ljiljana Udovčić)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka O radu i organizaciji skupine Školjkice

Datum održavanja 19. 09. 2017.

Broj prisutnih roditelja 14

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Druženje djece i roditelja

Tema roditeljskog sastanka Projektni dan

Datum održavanja 14. 12. 2017.

Broj prisutnih roditelja 17

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativno-ogledni

Tema Prikaz rada na projektu „Say hello to the world“

Datum održavanja 15. 02. 2018.

Broj prisutnih roditelja 12

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA HOBOTNICE

(Ivana Špehar, Mirela Bašić i Vedrana Šikac)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski

Tema roditeljskog sastanka Općenito - informacije

Datum održavanja 21.9.2017.

Broj prisutnih roditelja 16

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijsko informativni roditeljski sastanak

Tema roditeljskog sastanka Priprema za školu – 1.dio

Datum održavanja 10.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 4

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni roditeljski sastanak

Tema Priprema za školu -2.dio

Page 116: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

113

Datum održavanja 15.3.2018.

Broj prisutnih roditelja 1

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Završna svečanost

Tema Oproštaj od školskih obveznika uz roštilj

Datum održavanja 29.5.2018.

Broj prisutnih roditelja 45

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA DELFINI

(Ivanka Dmitrovski i Blanka Guliš)

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka Opće informacije

Datum održavanja 20.09.2017.

Broj prisutnih roditelja 18

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema roditeljskog sastanka Priprema za školu 1.dio

Datum održavanja 10.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 11

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Roditeljski sastanak predavačkog tipa

Tema Priprema za školu (2.dio)

Datum održavanja 15.03.2018.

Broj prisutnih roditelja 11

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Projektni dan

Tema Božićna radionica

Datum održavanja 14.12.2018.

Broj prisutnih roditelja 20

5. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Završna svečanost

Tema Pjesma na rastanku

Datum održavanja 30.05.2018.

Broj prisutnih roditelja 19

Predškola u Strmcu

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka Informacije o životu djece u predškoli

Datum održavanja 25.9.2017.

Broj prisutnih roditelja 19

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema roditeljskog sastanka CAP sastanak

Datum održavanja 12.10.2018.

Page 117: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

114

Broj prisutnih roditelja 12

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema Priprema za školu I.dio

Datum održavanja 17.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 18

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema Priprema za školu II.dio

Datum održavanja 13.3.2018.

Broj prisutnih roditelja 15

Predškola u Rakitju

1. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Informativni

Tema roditeljskog sastanka Informacije o životu djece u predškoli

Datum održavanja 25.9.2017.

Broj prisutnih roditelja 17

2. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema roditeljskog sastanka Priprema za školu I.dio

Datum održavanja 17.11.2017.

Broj prisutnih roditelja 13

3. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema Priprema za školu II.dio

Datum održavanja 15.3.2018.

Broj prisutnih roditelja 11

4. RODITELJSKI SASTANAK

Vrsta roditeljskog sastanka Komunikacijski

Tema CAP sastanak

Datum održavanja 21.3.2018.

Broj prisutnih roditelja 10

Individualni razgovori

Individualni razgovori s roditeljima provodili su se u svim odgojno-obrazovnim

skupinama tijekom cijele pedagoške godine na temelju pismenog poziva ili usmenog dogovora

između odgojitelja i roditelja.

Odgojitelji za svaki individualni razgovor izrađivali su pripremu s ciljem što konkretnije

suradnje s roditeljima na dobrobit i razvoj djeteta (razvojni status djeteta, kako i koliko dijete

sudjeluje u aktivnostima, na koji način dijete dolazi do novih spoznaja, kako komunicira sa

Page 118: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

115

drugom djecom i odraslima, kako rješava konfliktne situacije, kako se snalazi u novim

situacijama, u čemu je dijete najbolje, a u čemu mu još treba poticaja i od strane roditelja i od

strane odgojitelja i sl..).

Individualni razgovori roditelja i odgojitelja imaju višestruku dobit:

za dijete:

- odgajatelj može kvalitetnije zadovoljiti potrebe djeteta u vrtiću, tolerantniji je u

poštivanju specifičnosti te produbljuje emocionalnu vezu s djetetom.

za roditelje:

- mogućnost praćenja razvoja djeteta i u vrtiću, upoznavanje funkcioniranja vrtića -

uvjeta u kojima raste njihovo dijete izvan obiteljskog okruženja

za odgajatelja:

- bolje razumije dijete i roditelje, kućni stil, vrijednosti i načine odgajanja

Tablica Prikaz održanih individualnih razgovora s roditeljima u odgojno-obrazovnim

skupinama

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

SKUPINA

BROJ ODRŽANIH

IND. RAZGOVORA

Pčelice 5

Leptirići 13

Bumbari 17

Krijesnice 15

Bubamare 19

Mravi 7

Zrikavci 6

Jaglaci 11

Tratinčice 21

Ljubičice 24

Šafrani 15

Potočnice 19

Ribice 16

Školjkice 19

Hobotnice 14

Delfini 16

Page 119: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

116

Uključivanje roditelja u neposredan rad

Kvalitetan partnerski odnos odgojitelja i roditelja ostvaruje se i u uvjetima u kojima je

roditeljima omogućeno provođenje vremena sa svojom djecom u odgojno-obrazovnim

skupinama, praćenje i djelatno sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu te

upoznavanje vlastite djece u drukčijem kontekstu od obiteljskog.

Značaj ovog oblika suradnje s roditeljima velik je ne samo za dijete već i za podržavanje i

osnaživanje roditelja u njegovoj roditeljskoj ulozi.

Uključivanje roditelja u rad odgojne skupine dogovarao se putem pismenog poziva na

roditeljskom kutiću ili usmenim dogovorom s odgojiteljem.

Tablica Prikaz uključivanja roditelja u neposredan rad po odgojnim skupinama:

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

SKUPINA

BROJ RODITELJA

UKLJUČENIH U

NEPOSREDAN RAD

Bumbari 2

Krijesnice 6

Bubamare 1

Zrikavci 1

Tratinčice 2

Ljubičice 2

Potočnice 8

Školjkice 1

Hobotnice 5

Delfini 7

Proslave rođendana uz aktivno sudjelovanje roditelja

Ovaj oblik suradnje provodio se samo u starijim odgojno-obrazovnim skupinama.

Osmišljen je na način da se roditelju nudi mogućnost da se aktivno uključi i zajedno s djetetom

organizira proslavu rođendana te istodobno s njim provede vrijeme u vrtićkom okruženju.

Sam sadržaj proslave rođendana dogovaraju odgojitelji i roditelji.

ODGOJNO-

OBRAZOVNA

SKUPINA

PROSLAVE ROĐENDANA

UZ AKTIVNO

SUDJELOVANJE RODITELJA

Mravi 10

Zrikavci 12

Tratinčice 1

Page 120: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

117

Školjkice 2

Hobotnice 1

Delfini 1

Roditeljski kutići

Roditeljski kutić je mjesto putem kojeg komuniciraju odgojitelji i roditelji.

Putem ovog oblika suradnje roditelji se redovito obavještavaju o životu i radu odgojne skupine

i vrtića u cjelini kao i o dostignućima, osobitostima i aktivnostima djece u pojedinoj odgojno-

obrazovnoj skupini najčešće na temelju raznih oblika dokumentiranja odgojno obrazovnog

rada.

Na taj način kutić za roditelje postaje mjesto koje ispunjava sljedeće ciljeve:

- afirmira dijete - njegova dostignuća i osobitosti razvoja i rasta

- afirmira vrtić - kao mjesto raznovrsnih, promišljenih i pravodobnih poticaja

- afirmira roditelja – kao važnu osobu, ravnopravnog partnera, vrijednog informiranja i

izvješćivanja

- afirmira odgojitelja – kao stručnjaka i kao čovjeka

Razgovori odgojitelja i roditelja prilikom dovođenja i odvođenja djeteta

Razgovori odgojitelja i roditelja „na kvaki“ odvijali su se svakodnevno prilikom dolaska i

odlaska djeteta iz vrtića.

Odgojitelji i roditelji izmjenjivali su sljedeće informacije o djetetu:

• Ujutro – informacije od roditelja prema odgojitelju (zdravstveno stanje djeteta

ako nešto nije u redu, najava o dolasku po dijete osoba koje ne dolaze

svakodnevno, najava o ranijem odlasku kući)

• Popodne – informacije od odgojitelja prema roditelju (zdravstvena promjena

djeteta, jelo, dnevni odmor)

Ostalo

• Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece

• Inicijalni intervjui s roditeljima (u nazočnosti djeteta) pri upisu u jaslice / vrtić

(prikupljanje podataka o djetetu i njegovoj obitelji, savjetovanje roditelja o odnosu

Page 121: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

118

prema djetetu u doba prilagodbe, dogovor o prvom danu dolaska djeteta u vrtić,

rasporedu dolaženja u periodu prilagodbe i sl.)

• Redovite objave događanja i ostalih aktualnosti na našoj mrežnoj stranici

• Suradnja s roditeljima novoupisane djece – boravak roditelja u skupini u periodu

prilagodbe na jaslice / vrtić

• Izložbe dječjih radova na glavnim panoima u svim objektima

• Panoi na objektima „Zdravstveni kutak“ (jelovnici, aktualne zdravstvene teme i sl.)

• Eko panoi

• Mape odgojnih skupina

Page 122: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

119

7. SURADNJA S DRUŠTVENOM SREDINOM

I ove pedagoške godine nastavili smo suradnju s društvenim čimbenicima koji sudjeluju

u unapređivanju i kvalitetnom provođenju svih programa vrtića.

• Suradnja sa stručnim institucijama radi unapređivanja svih programa u vrtiću

• Udruga Lijepa Naša – ovlašteni voditelj i koordinator svih programa međunarodne

Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education-

FEE) u Republici Hrvatskoj

• Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - ovlašteni voditelj i koordinator

programa ''Samovrednovanje ustanova pranog i predškolskog odgoja i obrazovanja''

• Sponzori i donatori Eko škole

• FINI zavod Radeče – ovlašteni koordinator za projekt „Say hello to the world“

• Dječja kazališta, turističke agencije i druge ustanove s ciljem obogaćivanja života

djeteta dodatnim sadržajima unutar i izvan vrtićkog okruženja

• OŠ "Sveta Nedelja"

• Gradska knjižnica Samobor, te razni nakladnici i izdavači s ciljem upotpunjavanja našeg

već sada vrlo bogatog fonda stručne literature i slikovnica u našoj knjižnici

• roditelji ili druge osobe kao nosioci različitih zanimanja

• djelatnici MUP-a, Vatrogasnog društva...

• Radio postaja Sv. Nedjelja

• Centar znanja Profectus

• Udruga za promicanje ranog učenja stranog jezika „Naučimo puno“ - učenje engleskog

jezika

• Udruga „Šareni svijet“ – učenje njemačkog jezika

• Društvo sportske rekreacije "Športići"

• Judo klub Sakura

• Grad Sv. Nedelja i Turistička zajednica

• Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

• Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

• Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govor SUVAG

• Dom zdravlja Samobor

• Zavod za javno zdravstvo

Page 123: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

120

• Zdravstvena stanica Strmec

• Zdravstvena stanica Rakitje

• Mirta Babić, dr. dentalne med.

• Ivan Gabriša, dr. dentalne med.

• Centar za socijalnu skrb Samobor

• Zdravstvena stanica Sveta Nedelja

• Kristina Žunić, dr. dentalne med.

• Vrtići grada Zagreba/zagrebačke županije

• Ured pravobraniteljice za djecu

• Udruga ''Idem''-Samobor

• Udruga Slatki Samoborci

• KB Sestre milosrdnice

• Udruga roditelja Korak po korak

• SZSS ''Samobor''

• SUVAG

• Udruženje obrtnika Samobor

• EKO - FLOR d.o.o.

• Sekcija za predškolsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva

• Sekcija pedagoga

• Hrvatska komora medicinskih sestara

• Hrvatska udruga medicinskih sestara

Page 124: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

121

8. IZVJEŠĆE O RADU LJETI

8.1. Organizacija rada

8.1.1. Raspored rada odgojno-obrazovnih skupina i odgojitelja u skupnama

4. lipnja 2018. počela je ljetna organizacija rada u dječjem vrtiću „Slavuj“ koja je obuhvatila centralni objekt Strmec i područni objekt Rakitje

a koja je određena početkom radova na energetskoj obnovi područnog objekta Rakitje.

Djeca iz područnog objekta Rakitje od 4. lipnja smještena su u centralni objekt Strmec, njih 60, čiji su roditelji izjavili potrebu za uslugom

vrtića u tom periodu. 70 roditelja je izjavilo da nemaju potrebu za uslugom vrtića u lipnju te su, odlukom Upravnog vijeća, oslobođeni plaćanja

usluge vrtića u 100% iznosu ukoliko dijete nije boravilo u vrtiću. Djeca su smještena prema priloženoj tabeli.

OBJEKT STRMEC

STJEDNI 4. – 8.06. i 11.-15.6. 18.-21.6. 26.-29.6. 2.-6.7. 9.-13.7.

SDB SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA

HOL MRAVI+ZRIKAVCI → 4 ODG. MRAVI+ZRIKAVCI → 4 ODG.

4 ODGAJATELJA 4 ODGAJATELJA

PČELICE PČELICE → 3 ODGAJATELJA PČELICE → 3 ODGAJATELJA PČELICE PČELICE PČELICE+JAGLACI+TRATINČICE

3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA

LEPTIRIĆI JAGLACI+TRATINČICE → 5 ODG. JAGLACI+TRATINČICE → 5 ODG. JAGLACI+TRATINČICE JAGLACI+TRATINČICE

5 ODGAJATELJA 3 – 5 ODGAJATELJA 3 – 5 ODGAJATELJA

BUMBARI BUMBARI → 3 ODG. BUMBARI → 3 ODG. BUMBARI → 3 ODG. LEPTIRIĆI+BUMBARI LEPTIRIĆI+BUMBARI

3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA

KRIJESNICE LEPTIRIĆI → 2-3 ODG. LEPTIRIĆI → 2-3 ODG. LEPTIRIĆI

3 ODGAJATELJA 2 – 3 ODGAJATELJA 2 – 3 ODGAJATELJA

BUBAMARE BUBAMARE → 2 ODG. BUBAMARE → 2 ODG. BUBAMARE+KRIJES. → 4 ODG. BUBAMARE+KRIJES. → 4 ODG. BUBAMARE+KRIJES. → 4 ODG.

2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA 3-4 ODGAJATELJA 3-4 ODGAJATELJA 3-4 ODGAJATELJA

MRAVI KRIJESNICE → 2 ODG. KRIJESNICE → 2 ODG. MRAVI+ZRIKAVC MRAVI+ZRIKAVC → 3 ODG. MRAVI+ZRIKAVC → 3 ODG.

2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA

ZRIKAVCI LJUBIČ.+ŠAFR.+POTOČ.→ 5 ODG.

LJUBIČ.+ŠAFR.+POTOČ.→ 5 ODG.

LJUBIČ.+ŠAFR.+POTOČ.→ 5 ODG.

LJUBIČ.+ŠAFR.+POTOČ.→5ODG. LJUBIČ.+ŠAFR.+POTOČ.→5ODG.

5 ODGAJATELJA 3 – 5 ODGAJATELJA 3 – 5 ODGAJATELJA 3 – 5 ODGAJATELJA 3 – 5 ODGAJATELJA

Page 125: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

122

OBJEKT KERESTINEC

TJEDNI 4.-8.6. 11.-15.6. 18.-21.6. 25.-29.6. 2.-6.7. 9.-13.7.

RIBICE 3 ODGAJATELJA

3 ODGAJATELJA

3 ODGAJATELJA

3 ODGAJATELJA

3 ODGAJATELJA

3 ODGAJATELJA

ŠKOLJKICE 2 ODGAJATELJA

2 ODGAJATELJA

2 ODGAJATELJA

Spojene grupe

2 ODGAJATELJA

Spojene grupe 2 ODGAJATELJA

Spojene grupe 2 ODGAJATELJA

HOBOTNIC 3 ODGAJATELJA

2 ODGAJATELJA

2 ODGAJATELJA

DELFINI 2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA 1 ODGAJATELJ

1 ODGAJATELJ

1 ODGAJATELJ

1 ODGAJATELJ

16. srpnja, zbog očekivanoga manjeg broja prisutne djece prema potpisanim izjavama roditelja završio je s radom područni objekt Kerestinec

te su sva djeca boravila u centralnom objektu Strmec prama rasporedu koji je naveden u priloženim tabelama.

OBJEKT STRMEC OD 16.07. – 10.08.2018.

TJEDNI 16.-20.7. 23.-27.7. 30.7.-3.8. 6.-10.8.

SDB SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA

PČELICE PČELICE+JAGLACI+TRATINČICE PČELICE+JAGLACI PČELICE+ BUMBARI+LEPTIRIĆI PČELICE+BUMBARI+LEPTIRIĆI

3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA

LEPTIRIĆI RAKITJE RAKITJE RAKITJE+ KERESTINEC

3 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA

BUMBARI BUMBARI+LEPTIRIĆI BUMBARI+LEPTIRIĆI

3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA

KRIJESNICE

BUBAMAR BUBAMARE+KRIJESNICE+MRAVI+ZRIKAVCI BUBAMAR+KRIJESNIC+MRAVI+ZRIKAVCI BUBAMA+KRIJESNI+MRAVI+ZRIKAVCI BUBAM.+KRIJES.+MRAV+ZRIKAVCI

2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA

Page 126: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

123

MRAVI KERESTINEC KERESTINEC KERESTINEC

2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA 2 ODGAJATELJA

ZRIKAVCI LJUBIČ.+ŠAFR.+POTOČ.→ 5 ODG. .

2 ODGAJATELJA

OBJEKT STRMEC OD 13. – 31.08.2018.

TJEDNI 13.-17.8. 20.-24.8. 27.8.-31.8.

SDB SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA SKUPINE + BROJ ODGAJATELJA

PČELICE PČELICE+BUMBARI+LEPTIRIĆI PČELICE+BUMBARI+LEPTIRIĆI PČELICE+BUMBARI+LEPTIRIĆI

2 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA

LEPTIRIĆI RAKITJE+ KERESTINEC RAKITJE+ KERESTINEC RAKITJE

2 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA

BUMBARI BUBAM.+KRIJES.+MRAV+ZRIK. BUBAMARE+KRIJES.+MRAV+ZRIK. BUBAMARE+KRIJES.+MRAV+ZRIK.

2 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA 3 ODGAJATELJA

KRIJESNICE KERESTINEC

2 ODGAJATELJA

BUBAMARE

MRAVI

ZRIKAVCI

Page 127: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

124

8.2.Briga za tjelesni rast i razvoj djece

Osnovna zadaća rada tijekom ljeta realizirana je prema individualnim potrebama

zadovoljavanja fizioloških potreba za hranom, odmorom, zrakom , kretanjem i hidracijom.

Prehrana se planirala prema godišnjem dobu, odnosno pripremanjem sezonskih

namirnica i korištenjem namirnica iz vrtićkog vrta. Prehrana se provodila kao i tijekom

pedagoške godine u formi samoposluživanja djece u vrtićkim odgojnim skupinama.

Kako bi osigurali što duži boravak djece na otvorenom vrijeme doručka smo organizirali

u periodu od 8,00 sati do 8,30 sati zbog visokih temperatura.

Boravak djece u vrijeme visokog rizika od ultraljubičastog zračenja ograničili smo na

dozvoljeno vrijeme i to: u jutro od 8,30.-10.00., a popodne od 16.00.sati na dalje (na glavnom

panou izmjenjivale su se zdravstvene teme kako bi roditelje osvješćivali na potrebu stalne

zaštite djece u vrijeme visokih temperatura: zaštita od sunca i UV zraka, važnost konzumacije

vode, pravilnog oblačenja, zaštite glave, stabilne obuće…)

Već sedmu godinu zaredom dm provodi edukativno-preventivnu kampanju pod

nazivom “Zaštiti se… I neka cijeli ovaj svijet još sja u suncu! „te poklanja dječje proizvode za

zaštitu od sunca za djecu vrtićke dobi koje smo uz suglasnost roditelja koristili.

Pojačane potrebe za hidracijom osigurali smo nabavom 2 dozatora za vodu od 25 litara

kako bi djeci mogli nuditi što obilnije količine vode.

Pojačanu pažnju posvetiti smo higijeni okoline zbog izvanrednih uvjeta rada (miješanje raznih

odgojnih skupina, česte izmjene odgojitelja i tehničkog osoblja) .

8.3.Odgojno obrazovni rad

Rad s djecom tijekom srpnja i kolovoza odvijao se u centralnom objektu u Strmcu, dok

su ostali objekti (u Rakitju i Kerestincu) tijekom ljeta bili zatvoreni za rad s djecom.

Tijekom srpnja rad je bio organiziran u 6 skupina a tijekom kolovoza u 2 odnosno 3

odgojne skupine.

U organizaciji rada nastojali smo osigurati da djeca borave s matičnim odgojiteljima ili

odgojiteljima koje poznaju te da se spajaju skupine djece koja se i inače igraju i druže zajedno.

Broj prisutnih odgojitelja u svim tjednima bio je dostatan, pa je bilo moguće zadovoljiti

zahtjevne organizacijske i pedagoške uvjete u specifičnim ljetnim okolnostima.

Page 128: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

125

Odgojno-obrazovni proces temeljio se na specifičnostima odgojnih skupina djece

(spajanje djece u mješovite skupine, dnevna i tjedna izmjena sastava djece, izmjena odgojitelja)

kao i potreba svakog djeteta posebno. Cilj nam je bio svakodnevno unapređivanje kvalitete

odgojno-obrazovnog rada ljeti u svim razvojnim područjima rada.

Kako bi osigurali što optimalnije materijalne uvjete za rad ljeti, vodili smo računa da

vrtić i dalje bude mjesto zadovoljstva, veselja i bogatstva zajedničkih aktivnosti, te je stoga i

vanjski i unutarnji prostor bio maksimalno prilagođen potrebama djece da djeluje poticajno na

aktivnosti i komunikaciju među djecom i odraslima.

Odgojno-obrazovni rad bio je organiziran po kutićima u koja su se djeca uključivala

samoinicijativno ili na poticaj odgojitelja. Svakodnevno su se osmišljavali i kreirali raznovrsni

sadržaji, a pri tome su se odgojitelji rukovodili tjednim planom.

Odgojno-obrazovni rad se najvećim dijelom odvijao na zraku (dvorište i terase) u

jutarnjim satima, najkasnije do 10 sati odnosno u skladu s vremenskim uvjetima.

Planirani poticaji, aktivnosti i sadržaji bili su vezani uz sva razvojna područja, no

pojačano se radilo na socio-emocionalnom aspektu, te razvoju komunikacije. Provodile su se

najčešće aktivnosti koje su doprinosile zbližavanju i dobroj komunikaciji te osjećaju

prihvaćenosti i pripadnosti skupini.

Odgojno-obrazovni rad bio je planiran i realiziran na uobičajen način za cijelu godinu

(razvojni zadaci kroz četiri razvojna područja, tjedni planovi (aktivnosti) i dnevni planovi

(poticaji za aktivnosti) u knjizi pedagoške dokumentacije za jedan mjesec.

8.4.Suradnja s roditeljima

S obzirom na specifičnu organizaciju rada tijekom ljetnih mjeseci posebna pozornost

posvećivana je suradnji s roditeljima.

O bitnim informacijama roditelji su obavještavani pismeno putem obavijesti na glavnom

panou i roditeljskim kutićima te usmeno na relaciji odgojitelj – roditelj.

Najčešći oblik suradnje bio je razgovor roditelja i odgojitelja „na kvaki“ gdje su se

izmjenjivale informacije:

• ujutro – informacije od roditelja prema odgojitelju (zdravstveno stanje djeteta

ako nešto nije u redu, najava o dolasku po dijete osoba koje ne dolaze

svakodnevno, najava o ranijem odlasku kući)

Page 129: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

126

• Popodne – informacije od odgojitelja prema roditelju (zdravstvena promjena

djeteta, jelo, dnevni odmor)

Roditelji su također sudjelovali u donošenju pedagoški neoblikovanog materijala s

obzirom na potrebe planiranih aktivnosti te na temelju pismenih obavijesti odgojitelja.

Page 130: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

127

9. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE I ČLANOVA STRUČNOG TIMA

9.1. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE

PROGRAMSKI SADRŽAJ VRIJEME

REALIZACIJE

Programiranje:

- Izrađen je Godišnji plana i programa rada vrtića

- Izrađen je vrtićki kurikuluma

- Izrađen je Godišnjeg plana rada ravnatelja

- Vršena je analiza rada i postignuća u pedagoškoj godini

- Izrađeno je Godišnje izvješća o radu

- Planirane su sjednice Odgojiteljskog vijeća

- Planirani su sastanci stručnog tima

- Planirani su radni dogovori, refleksije/timska planiranja

- Planirana su stručna usavršavanja u ustanovi i izvan nje

- Izrađeni su programi sadržaja i aktivnosti za pojedine akcije

i manifestacije u suradnji s nosiocima istih

- Svetonedeljski fašnik

- Uskrs u Svetoj Nedelji

- Dan Grada Svete Nedelje

- Planirane su sjednice Upravnog vijeća u suradnji s

predsjednikom Upravnog vijeća

- Praćene provedbe razvojnog plana ustanove

- Pružana je podrška i pomoć u izradi planova i programa rada

odgojitelja i stručnih suradnika

- Praćeno je pisanje ljetopisa

- Prikupljana je dokumentacija o radu vrtića: videozapisi,

fotografije , članci i dr.

Rujan 2017.

Rujan 2017.

Rujan 2017.

Tijekom godine

Lipanj/srpanj 2018.

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Dogovoreno s

nosiocima

Turistička zajednica

grada Sveta Nedelja

Tijekom godine

Tijekom godine

Poslovi organiziranja rada Vrtića

- Provedeni su javni upisi za redovne programe i programe

javnih potreba

- Provedena je organizacija rada u novoj pedagoškoj godini

- Vodila je brigu o odgovornom odnosu radnika prema

imovini vrtića

- Koordiniran je rad svih skupina i djelatnika

- Boravilo se u podružnicama prema potrebi

- Inicirala je inovacije i rad na unaprjeđenju odgojno-

obrazovnog procesa

- Sudjelovala u radu povjerenstvu za pripravnike

- Morana Kovač – 2 povjerenstva

- Mia Barjaktar – 1 povjerenstvo

– rujan – prosinac

2017. – travanj –

kolovoz 2018.

Kolovoz 2017. i

tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Page 131: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

128

Savjetodavni rad

- Sa svim djelatnicima vrtića u cilju pozitivne međusobne

komunikacije i razvoja vrtića

Održano je 8 radnih dogovora s različitom tematikom

- organizacija fašnika

- organizacija projektnih dana

- organizacija manifestacija Ususret Uskrsu u Svetoj Nedelji

- organizacija sudjelovanja na Danima Grada

- radni dogovor vezan uz komunikaciju i organizaciju

- 3 radna dogovora vezano za organizaciju rada u vrijeme

radova u područnom objektu Rakitje

- S pripravnicima odgojiteljima i stručnim suradnicima

- Savjetovanje i suradnja sa vanjskim stručnjacima i

ustanovama

- Savjetovanje i suradnja s roditeljima

Tijekom pedagoške

godine

Financijsko – računovodstveni poslovi

- Izradili smo prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića

„Slavuj“ za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

- Izradili smo plan nabave i izmjene plana nabave s

voditeljicom računovodstva, glavnom kuharicom i

zdravstvenom voditeljicom

- Izradili smo prijedloga iizmjena i dopuna Financijskog plana

Dječjeg vrtića „Slavuj“ za 2018. godinu

- Pravovremeno smo isplatili materijalna prava radnika prema

Pravilniku o radu

- Izradili smo polugodišnje i godišnje financijskog izvješće

- Vršena je kontrola narudžbenica, dostavnica i računa

- Ispunjen je upitnik o fiskalnoj odgovornosti

Listopad 2017.

Prosinac 2017. g. i

tijekom 2018.godine

U skladu s uputama

jedinstvenog

upravnog odjela

Osnivača

Tijekom pedagoške

godine

Siječanj/veljača

2018.

Administrativni poslovi

- Sklapani su ugovori o radu na određeno i neodređeno

vrijeme

- Sklapani su ugovori o pružanju usluga vrtića s roditeljima

- Sklopljeni su ugovori s dobavljačima

- Izrađen je plan korištenja godišnjih odmora

- Izdavana su rješenja o ostalim primanjima (pomoći,

jubilarne nagrade…)

- Pratili smo primjene zakona i podzakonskih akata i stručno

usavršavanje iz tog područja

- Vođena je evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika

- Donesenu su odluke iz djelokruga rada

Tijekom godine

Lipanj i srpanj 2018.

i

tijekom godine

Siječanj 2018.

Svibanj 2018.

Tijekom pedagoške

godine

Page 132: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

129

Suradnja

- Ostvarivana je i unapređivana suradnja s roditeljima

- Sudjelovanje na roditeljskim sastancima

- Suradnja sa Gradonačelnikom i Gradskim vijećem

- Suradnja s Upravnim vijećem:

- Dogovaranje dnevnog reda sjednica s Predsjednikom

Upravnog vijeća

- Pripremani su materijali za sjednice Upravnog vijeća

- Podnošena su obrazloženja, izvješća i sudjelovala je u radu

- Provođene su odluke

- Surađivala je s Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Sveta

Nedelja sukladno djelokrugu rada

- S Uredom državne uprave Zagrebačke županije

- S nadležnim inspekcijskim službama

- S javnim ustanovama, poduzećima i udrugama u Gradu

- Sa školama i vrtićima Gradu

- sa sindikatom

- s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta

- s Agencijom za odgoj i obrazovanje

- s Osnovnom školom Sveta Nedelja

- s Domom zdravlja, epidemiološkom službom

- s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo

- s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

- s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje

- s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Tijekom pedagoške

godine

Zastupanje i predstavljanje ustanove:

- zastupanje prema pozivima i potrebi

- zastupanje u javnim medijima

- prezentiranje ustanove na kongresima, konferencijama,

seminarima, smotrama, priredbama

- prezentacija javnosti rada na internetskoj stranici vrtića

Tijekom godine

Stručno usavršavanje:

- izraditi program stručnog usavršavanja u suradnji s

ustanovama u okruženju

- brinuti se o ostvarivanju plana stručnog usavršavanja

- sudjelovati u radu zajedničkih stručnih timova

- sudjelovati u radionicama , predavanjima, seminarima,

stručnim skupovima

- organizirati predavanja, radionice i seminare u vrtiću

- prisustvovati svim radionicama u organizaciji našeg vrtića i

svim obveznim predavanjima za odgajatelje

- organizirati i voditi sjednice Odgojiteljskog vijeća

Kolovoz

Tijekom godine

Tijekom godine

Page 133: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

130

9.2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Izvješće o provedbi aktivnosti iz Programa zdravstvene zaštite djece u dječjem vrtiću i

realizacije Godišnjeg plana i programa zdravstvene voditeljice. Realizacija zadaća prema

planiranim područjima rada:

U ODNOSU NA DIJETE

Zadaće koje su planirane i realizirane u odnosu na dijete:

• realizacija intervjua za novoprimljenu djecu, ostvarivanje uvida u dosadašnje zdravstveno

stanje i razvoj djeteta s ciljem što bolje pripreme odgojiteljica, ostalih djelatnika, prostora i

opreme za dolazak novoupisanog djeteta,

• osiguranje mjera (praćenje medicinske dokumentacije, suradnja s roditeljima) za očuvanje

zdravlja djeteta, vodeći brigu o zdravstvenim specifičnostima pojedine djece (djeca oboljela

od dijabetesa, epilepsije, febrilnih konvulzija, bronhalne astme, bolesti izazvanih alergenima u

prehrani, reumatskih oboljenja i dr.)

• osigurane su zdravstveno ispravne namirnice te adekvatna priprema i distribucija obroka,

• sudjelovanje u procjenjivanju psihofizičkog razvoja i zdravlja djece, poduzimanje

odgovarajućih mjera kod djece s posebnim potrebama,

• poticanje razvoja kulturno-higijenskih navika, zaštite i samozaštite djeteta (aktivnosti

vezane uz kulturu blagovanja, zaštitu zdravlja zubi i zaštitu od sunca, kretanje i tjelovježba,

ekološke aktivnosti- zdrava hrana i čuvanje zdravlja razvrstavanjem otpada),

• prikupljanje, evidencija, obrada i analiza podataka o zdravstvenom stanju djece (pri upisu,

nakon duljeg izostanka zbog bolesti ili ozljede, dnevni uvid u stanje skupine tijekom godine),

• kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja djece praćenjem pobola putem liječničkih

ispričnica, primjena mjera profilakse u cilju daljnjeg sprječavanja pojave i širenja oboljenja (u

suradnji s epidemiologom određivanje preventivnih mjera kod zaraznih bolesti),

• pratnja djece prilikom odlaska u posjete organizirane izvan vrtića (škola klizanja i

cjelodnevni izleti) s ciljem sigurne i opuštene sredine za djecu i odgojitelje te eventualnu

adekvatnu medicinsku pomoć,

• realizirana su antropometrijska mjerenja svih skupina u vrtićkom i jasličkom programu kao

mjera praćenja fizičkog razvoja djeteta.

Page 134: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

131

• vođenje CAP radionica u starijim odgojnim skupinama.

Vođena je zdravstvena dokumentacija (evidencija u odnosu na dijete):

- individualni zdravstveni karton predškolskog djeteta

- evidencija pobola djece

- evidencija antropoloških mjerenja

- evidencija procijepljenosti djece

- evidencija povreda

- evidencija sanitarnog nadzora

- evidencija o pregledu pri epidemiološkoj indikaciji

- evidencija HACCP programa

U ODNOSU NA ODGOJITELJE

Sve zadaće realizirane su kontinuirano uz dobru suradnju s odgojiteljicama:

• upoznavanje i edukacija odgojiteljica s principima njege, higijene i prehrane sve djece u

vrtiću kao i novoprimljene djece sa zdravstvenim specifičnostima (putem radionica, pismenih

i usmenih uputa te nabavkom sredstava za lakšu brigu o djetetu sa zdravstvenim smetnjama),

• svakodnevno pružanje savjeta za djecu sa zdravstvenim specifičnostima koja pohađaju vrtić

od ranije, usmene i pismene preporuke kod svake promjene zdravstvenog stanja,

• savjetovanje kod akutnih oboljenja ili povreda djece,

• pružanje pomoći kod akutnih oboljenja ili povreda djece,

• pomoć odgojiteljicama u procjenjivanju zadovoljavanja osnovnih potreba djece (za hranom,

odmorom, boravkom na zraku i čistoćom),

• edukacija odgojiteljica o elementima higijensko-epidemioloških uvjeta u slučajevima pojave

zaraznih bolesti, te o provođenju preventivnih mjera,

• sudjelovanje u izradi pisanih uputa za očuvanje zdravlja i sigurnosti djece za vrijeme

boravka izvan vrtića.

Page 135: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

132

• sudjelovala sam na uvidima u odgojnim skupinama radi praćenja kvalitete rutinskih poslova

U ODNOSU NA TEHNIČKO OSOBLJE

Uključenost tehničkog osoblja u ostvarivanju zadaća na unapređenju zdravlja djece i

zadovoljavanju njihovih osnovnih potreba ostvarivana je kontinuirano. Radnici zaduženi za

higijenu vrtića nositelji su stvaranja dobrih higijenskih uvjeta radi ostvarenja prevencije

pobola djece. Struktura njihovog radnog vremena i konkretizirana dnevna, tjedna i mjesečna

zaduženja. Dobri higijenski uvjeti doprinose kvaliteti života djece. Kontinuirano održavanje

unutarnjih i vanjskih prostora i briga o spravama povećava razinu sigurnosti djece u vrtiću.

Redovito sam provodila radne sastanke u suradnji s ravnateljicom.

U ODNOSU NA RODITELJE

Realizacija zadaća vezanih uz roditelje odnosila se na individualnu suradnju:

• prilikom intervjua kod novoprimljene djece,

• suradnja u cilju postizanja optimalnih uvjeta za boravak djece sa zdravstvenim

specifičnostima,

• pružanje uputa i savjeta u prevladavanju zdravstvenih problema djece, posebno kod djece s

evidentiranim kroničnim bolestima,

• vođenje CAP radionica za roditelje školskih obveznika

Ovi oblici suradnje omogućili su ujednačeno djelovanje roditelja i vrtića u: poticanju

pravilnih životnih navika djece, prihvaćanje redovite i uravnotežene prehrane, uvažavanje

specifičnosti u prehrani, bolje konzumiranje novih i raznovrsnih namirnica, usvajanje

higijenskih navika, bavljenje tjelesnim aktivnostima ,brige o vlastitom zdravlju, samozaštiti i

provedbi zdravstvenih preventivnih mjera kod zaraznih bolesti.

U ODNOSU NA DRUŠTVENU SREDINU

Realizirana je suradnja s vanjskim suradnicima na zdravstvenoj zaštiti i osiguranju

zdravstveno-higijenskih uvjeta:

Page 136: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

133

• suradnja s pedijatrijskom službom DZ s ciljem osiguravanja jedinstvenih postupaka prema

djetetu sa zdravstvenim smetnjama u vrtiću.

• suradnja s epidemiološkom službom u cilju otkrivanja i provođenja epidemioloških

preventivnih mjera – sprječavanje širenja bolesti epidemijskog karaktera,

• suradnja sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo (tromjesečno provođenje mjera

dezinsekcije i deratizacije, nadzor i ocjena higijene: prostora u kojem se priprema i distribuira

hrana, zgotovljenih obroka, higijene osoba koje sudjeluju u pripremi i distribuciji hrane,

sanitarni pregledi svih zaposlenika prema zakonskim propisima, tečajevi higijenskog

minimuma, analiza vode)

• kontakti s dobavljačima prehrambenih namirnica, sredstva za čišćenje i materijala za osobnu

higijenu, njegu i zaštitu,

• suradnja sa zdravstvenim djelatnicama drugih vrtića Zagreba i zagrebačke županije putem

dnevnih kontakata i tromjesečnih aktiva; radni dogovori, posebno sa članovima udruge

medicinskih sestara radi organizacije kongresa za zdravstvene voditelje vrtića na državnoj

razini.

• praćenje aktivnosti agencije za odgoj i obrazovanje: stručno usavršavanje i podrška u radu.

• suradnja s udrugama koje se bave zaštitom prava djece s teškoćama (astme, cistične

fibroze, prehrambene teškoće) ; upućivanje roditelja, uključivanje u edukacije koje

organiziraju ove udruge. Višemjesečna suradnja s Udrugom i stručnim društvom medicinskih

sestara zbog organizacije kongresa za zdravstvene voditeljice u Opatiji.

• suradnja s Eko florom na planu selektiranja otpada u okviru eko programa

U ODNOSU NA STRUČNI TIM

U suradnji sa stručnim timom sudjelovala sam u realizaciji zadaća Godišnjeg plana i

programa odgojno-obrazovnog rada vrtića. U suradnji s ravnateljicom i članovima stručnog

tima sudjelovalanje u organizacijskom ustroju, te je zajedno s drugim članovima tima

sudjelovala u kreiranju: eko programa, rekreacijskih programa (klizanje), izleta, rasporedu

djelatnika, projektnih dana. Zdravstvena voditeljica je predlagala i uz podršku ravnatelja

nabavljala sredstava za njegu djece i prvu pomoć.

Page 137: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

134

OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Tijekom godine prisustvovala različitim predavanjima i seminarima, u okviru dječjeg vrtića,

ali i izvan njega, s ciljem stjecanja novih znanja s područja njege, zaštite zdravlja, liječenja,

odgoja, obrazovanja za zdravo dijete kao i za dijete sa zdravstvenim teškoćama koja su

evidentirana u prethodnom djelu izvješća.

Vođenje propisane zdravstvene dokumentacije:

Propisana zdravstvena dokumentacija i evidencije o djeci uredno su vođene i pomogle su u

pravovremenom uočavanju i rješavanju zdravstvenih problema, donošenju pravovremenih

odluka u provedbi mjera zdravstvene zaštite i zdravstvenog prosvjećivanja djece, zaposlenika

i roditelja.

Zadaće iz Godišnjeg plana i programa uspješno su realizirane.

9.3.GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PEDAGOGA

Pedagog kao profil pedagoškog stručnjaka prisutan je u vrtiću kao nezaobilazni

čimbenik kvalitetnog ostvarenja osnovne zadaće - ranog odgoja i obrazovanja predškolske

djece, što uključuje širok raspon djelovanja.

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina:

U ODNOSU NA DIJETE

Osnovna zadaća pedagoga je promišljanje, praćenje, poticanje i podupiranje kontinuiranog

unapređivanja kvalitete odgojno obrazovnog procesa s ciljem osiguravanja uvjeta za kvalitetan

rast i razvoj svakog djeteta.

UPISI I PERIOD PRILAGODBE

• Sudjelovala u formiranju odgojnih skupina

• Sudjelovala u formiranju grupa predškole

• Organizacija perioda prilagodbe za sve odgojne skupine, a posebno jasličkih odgojnih

skupina

• Sudjelovala u praćenju i stvaranju uvjeta za olakšavanje perioda prilagodbe u odgojnim

skupinama jaslica, vrtića i predškole

Page 138: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

135

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

• Pomoć, praćenje i unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa u svim odgojnim

skupinama jaslica i vrtića s ciljem pravodobnog i kvalitetnog zadovoljavanja

potreba i interesa djece uvidom u rad i pedagošku dokumentaciju (svakodnevne

aktivnosti s djecom u sobama dnevnog boravka i drugim prostorima vrtića, boravak

na zraku, dnevni odmor, rad u ljetnim mjesecima)

• Pomoć, praćenje i unapređivanje prostorno materijalnih uvjeta razvojno poticajnih

za dijete: sudjelovala u odabiru i raspodijeli didaktičkog i potrošnog materijala, kao

i ostalih sredstava potrebnih za rad u skupini i vrtiću, pomoć u formiranju i

obogaćivanju kutića u sobama dnevnog boravka i ostalim prostorima vrtića, te

osmišljavanju prostora dvorišta objekata

• Pratila realizaciju programa s djecom polaznicima predškole, te kraćih programa

• Sudjelovala u otkrivanju i praćenju djece s posebnim potrebama

OBOGAĆIVANJE ŽIVOTA DJECE U VRTIĆU

• Organizirala, sudjelovala i pratila realizacije svih vidova obogaćivanja života djece u

vrtiću: posjeti, izleti, predstave i dr.

• Sudjelovala i pratila realizacije različitih aktivnosti u odgojnim skupinama te na nivou

cijelog objekta povodom obilježavanja blagdana i važnih datuma: Dan zahvalnosti za

plodove zemlje, Dan jabuka, Božić, Valentinovo, Fašnik, Uskrs, Dan planeta Zemlje i

dr.

• Organizacija i praćenje realizacije kraćih programa: sportski programi, engleski jezik,

njemački jezik, folklorna igraonica

U ODNOSU NA ODGOJITELJE

Osnovna zadaća pedagoga je podrška i pomoć u ostvarivanju odgojno – obrazovnog procesa,

kao i usmjeravanje odgajatelja u osobnom i profesionalnom rastu i razvoju.

RAD NA JAČANJU PROFESIONALNE SURADNJE SVIH DJELATNIKA VRTIĆA

• Razvoj struktura (suradnja, prostorna i materijalna opremljenost, način strukturiranja

vremena, stil komunikacije s djecom i sl.), i cjelokupne kulture vrtića koja podržava

Page 139: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

136

individualni i organizacijski razvoj, samoobnovu i kontinuiranu transformaciju

odgojno - obrazovne prakse i konstruiranje kurikuluma

• Stvaranje okruženja koje odgajateljima u psihološkom, emocionalnom i socijalnom

smislu pruža osjećaj sigurnosti

• Uspostavljanje i kontinuirano njegovanje suradničke kulture

• Stvaranje okruženja koje promovira komunikaciju, raspravu i razmjenu

• Stvaranje uvjeta u kojima će odgojitelji i drugi stručni djelatnici imati priliku

artikulirati i ispitati vlastite vrijednosti i uvjerenja

• Razvoj stvarne, profesionalne povezanosti i suradnje svih stručnih djelatnika

STRUČNO USAVRŠAVANJE

• Rad na poticanju i osnaživanju profesionalnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja

odgojitelja

• Rad na razvoju i poticanju timskog rada u ustanovi

• Rad na osnaživanju istraživačkih i refleksivnih kompetencija odgajatelja koje su

presudne u procesu razvoja njihove prakse (samorefleksija i zajednička refleksija)

• Priprema i provođenje sastanaka zajedničkih refleksija s ciljem unapređivanja

kvalitete odgojno – obrazovnog rada s djecom

• Priprema i provođenje sastanaka zajedničkih refleksija s ciljem unapređivanja

suradnje s roditeljima

• Priprema i provođenje sastanaka tima odgojitelja u odgojnim skupinama sa trećim

odgojiteljem - odgojne skupine Leptirići, Tratinčice, Ribice i Hobotnice

• Priprema i provođenje sastanaka tima odgojitelja pripravnika i mentora pripravnika

• Priprema i provođenje sastanaka timova područja posebnog interesa

• Rad na ugradnji odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog

rada

• Organizacija različitih oblika stručnog usavršavanja (izrada plana i praćenje

provođenja stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan nje)

• Nabava i pomoć u izboru stručne literature za usavršavanje stručnih djelatnika vrtića

PRIPRAVNICI I STUDENTI

• Praćenje i pomoć u radu odgojiteljice pripravnice Mateje Mihine

• Praćenje i pomoć u radu odgojiteljice pripravnice Mie Barjaktar

• Praćenje i pomoć u radu odgojiteljice pripravnice Morane Kovač

• Praćenje i pomoć u radu odgojiteljice pripravnice Marije Markušić

Page 140: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

137

• Praćenje i pomoć u radu odgojiteljice pripravnice Marije Čižmešije

• Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ostvarivanje pripravničkog staža odgojiteljice

pripravnice Mateje Mihine, Mie Barjaktar, Morane Kovač i Marije Markušić

• Organizacija i praćenje rada studentica koje se spremaju za odgojiteljsko zvanje

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

• Suradnja, pomoć i sudjelovanje na unapređivanju kvalitete odgojno – obrazovnog rada

uvažavajući Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje:

• prostorno materijalni kontekst (sudjelovanje i pomoć u formiranju i obogaćivanju kutića

u sobama dnevnog boravka i ostalim prostorima vrtića, sudjelovanje u osmišljavanju

prostora dvorišta i zajedničkih prostora unutar objekata)

• boravak na zraku

• dnevni odmor

• vođenje pedagoške dokumentacije

• planiranje i izvođenje projekata djece

• tijekom ljetnih mjeseci

• Sudjelovanje u dokumentiranju odgojno – obrazovnog rada po odgojnim skupinama

(foto zapisi, video zapisi i dr.)

• Suradnja s odgojiteljima vezano uz obogaćivanje života djece u vrtiću

• Suradnja s odgojiteljicama jasličkih i vrtićkih odgojnih skupina vezano uz period

prilagodbe

• Suradnja s odgojiteljicama vezano uz održavanje sredstava za rad

SURADNJA S RODITELJIMA

• Priprema i sudjelovanje na skupnim roditeljskim sastancima:

roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece

roditeljski sastanak za roditelje polaznika predškole

• Suradnja i pomoć u izradi priprema za roditeljske sastanke informativnog i

komunikacijskog tipa

• Suradnja i sudjelovanje na individualnim razgovorima s roditeljima

• Suradnja, pomoć i sudjelovanje na projektnom danu na sva tri objekta „Advent u našem

vrtiću“

• Suradnja i praćenje realizacije svih ostalih oblika suradnje s roditeljima

OSTALO

Page 141: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

138

• Suradnja sa voditeljicama objekata (Ljiljanom Grdinić, Renatom Škacan, Ljiljanom

Udovičić)

• Suradnja s odgojiteljicama s ciljem estetskog uređenja svih prostora objekata u svim

objektima

U ODNOSU NA RODITELJE

Osnovna zadaća pedagoga je jačanje partnerskih odnosa dječjeg vrtića i obitelji te podrška

odgovornom roditeljstvu.

UPISI DJECE U JASLICE I VRTIĆ

• Suradnja s roditeljima u periodu upisa djece u jaslice i vrtić (prikupljanje potrebne

dokumentacije, sudjelovanje na inicijalnim intervjuima sa roditeljima novoupisane

djece, sudjelovanje u radu Povjerenstva za upise, sudjelovanje u potpisivanju

ugovora sa roditeljima novoupisane djece, te priprema svih materijala potrebnih za

period upisa)

PRILAGODBA DJECE NA JASLICE I VRTIĆ

• Sudjelovala na roditeljskom sastanku za sve roditelje novoupisane djece u suradnji

sa ravnateljicom i članovima stručnog tima (informiranje novih roditelja o

obilježjima institucionalnog odgoja te o posebnostima života u vrtiću i odgojnoj

skupini)

• Organizacija procesa prilagodbe, te pomoć u prevladavanju poteškoća i problema u

periodu prilagodbe djeteta

OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA

• Priprema i provođenje roditeljskog sastanka za roditelje djece polaznika predškole u

suradnji sa ravnateljicom, članovima stručnog tima i voditeljicom predškole

• Sudjelovanje na individualnim razgovorima s roditeljima

• Sudjelovanje u uključivanju roditelja u neposredni rad u odgojnim skupinama

• Upućivanje roditelja na stručnu literaturu s ciljem što kvalitetnijeg odgoja djece putem

informativnih kutića za roditelje i usmeno

OBOGAĆIVANJE ŽIVOTA DJECE U VRTIĆU

• Informiranje roditelja o planu obogaćivanja života djece u vrtiću (roditeljski

sastanak)

Page 142: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

139

• Pismene obavijesti putem roditeljskih kutića prije realizacije pojedinih posjeta,

događanja i sl.

• Informiranje roditelja o realizaciji plana obogaćivanja (događanja i aktualno) na

internet stranici (tekst i foto zapisi)

U ODNOSU NA RAVNATELJA I STRUČNI TIM

• Izrada te sudjelovanje u donošenju: Godišnjeg plana i programa rada vrtića,

Godišnjeg plana i programa rada pedagoga, Kurikuluma vrtića, Godišnjeg izvješća

o radu vrtića, Godišnjeg izvješća o radu pedagoga, Plana rada ljeti, Izvješću o radu

ljeti

• Suradnja u postavljanju i ostvarivanju osnovnih zadataka i poslova u Godišnjem

planu i programu rada vrtića prema kriterijima utvrđenim na temelju poznavanja

potreba djece i njihovih roditelja

• Utvrđivanje i usklađivanje pojedinačnih načina djelovanja stručnih suradnika radi

integralnog utjecaja na djetetov razvoj

• Rad na razvoju i poticanju timskog rada

• Individualno stručno usavršavanje pedagoga:

kontinuirano praćenje najnovijih dostignuća s područja suvremene pedagoške

teorije i prakse

sudjelovanje na stručnom usavršavanju unutar i izvan ustanove

• Suradnja u periodu upisa djece u jaslice i vrtić, pripremi i vođenju stručnih aktiva,

odgajateljskih vijeća i roditeljskih sastanaka na nivou ustanove, nabavi didaktike za

neposredan rad s djecom, rješavanju organizacijskih pitanja, te intervenciji na planu

problemskih situacija nastalih zbog odstupanja od planiranog i očekivanog

• Sudjelovanje i suradnja na sastancima stručnog tima

U ODNOSU NA DRUŠTVENU SREDINU

Zadaća pedagoga je obogaćivanje života djece u vrtiću te jačanje društvene svijesti o važnosti

ranoga odgoja i obrazovanja.

• Suradnja s ciljem obogaćivanja života djece u vrtiću: dječja kazališta, slobodni

umjetnici, Turistička agencija Trakostyan tours

• Suradnja s OŠ Sveta Nedelja vezano uz posjet školi školskih obveznika

Page 143: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

140

• Suradnja sa školama stranih jezika (engleski i njemački jezik) i Judo klubom Sakura za

provođenje kraćih programa

• Suradnja sa stručnim institucijama (Agencija za odgoj i obrazovanje i dr.) vezano uz

stručno usavršavanje izvan ustanove

• Suradnja sa Turističkom zajednicom Grada Sv. Nedelje - sudjelovanje na

Svetonedeljskom fašniku, Danu grada i dr.

• Suradnja sa Otvorenim učilištem u Samoboru – Dječji svijet nedjeljom

• Suradnja sa Kyokushin karate klubom Domenika

• Suradnja sa Plesnim klubom Balans

• Suradnja sa dobavljačima didaktike, stručne literature i slikovnica

• Suradnja sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom

• Suradnja s Policijskom postajom u Samoboru

• Suradnja s Foto studiom – fotografiranje djece po odgojnim skupinama te izrada foto

zapisa

U ODNOSU NA ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE

• Rad na razvoju i jačanju profesionalne suradnje stručnih djelatnika i tehničkog osoblja

• Suradnja sa tehničkim osobljem s ciljem pravovremenog izvršavanja zadaća vezanih za

zadovoljavanje osnovnih potreba djece

• Suradnja s domarima i drugim tehničkim osobljem s ciljem unapređivanja kvalitete

prostorno materijalnih uvjeta

• Suradnja sa računovodstvom

• Intervencije na planu problemskih situacija nastalih zbog nekih odstupanja od

planiranog obavljanja zadaća ostalih djelatnika vrtića kako bi se osigurali uvjeti za

realizaciju odgojno – obrazovnog rada

Page 144: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

141

9.4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGINJE

IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

POSLOVI I ZADAĆE VREMENSKI PERIOD

U O

DN

OS

U N

A D

IJE

TE

Otkrivanje i procjenjivanje razvojnih potreba djeteta:

• opservacije u neposrednom odgojno – obrazovnom

procesu

• neposredan rad psihologa s djetetom u odgojnoj

skupini

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Praćenje razvoja djece po razvojnim područjima:

• praćenje i procjena putem razvojnih skala i

opservacijskih listi

• uočavanje i praćenje aktualnih razvojnih, te

potencijalnih posebnih potreba djece boravkom u

skupinama djece i putem razgovora s odgojiteljima

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Neposredan rad s djecom s posebnim potrebama:

• utvrđivanje socio-emocionalnog statusa djece s

posebnim potrebama (povučena/sramežljiva djeca i

agresivna djeca i dr.) i prorađivanje iskustva djeteta

(u skupini ili izvan nje po potrebi: razvod roditelja,

smrt roditelja, povučenost)

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Prilagodba djece na jaslice i vrtić:

• provođenje inicijalnih intervjua

• praćenje, unapređivanje i valorizacija procesa

prilagodbe djeteta na polazak u jaslice/vrtić s

posebnim naglaskom na podršku roditeljima i

odgojiteljima

• sudjelovanje s odgojiteljima u zadovoljavanju

dječjih potreba za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju

• suradnju s odgojiteljima, te roditeljima u što

bezbolnijoj prilagodbi djece na vrtić

Rujan i listopad 2017.

Provođenje CAP radionica s djecom školskim obveznicima

Psihologijska procjena zrelosti djece u godini pred polazak

u školu

Studeni 2017. – veljača 2018.

Vođenje dokumentacije:

• evidencija djece s posebnim potrebama u svakoj

skupini

• evidencija testovnih rezultata za školske obveznike

• pojedinačni dosjei djece u praćenju

• pisanje nalaza i mišljenja

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Dodatno:

• sudjelovanje u realizaciji dodatnih programa

(posjeta, predstava, izleta)

• sudjelovanje u obilježavanju važnih datuma vrtića

(godišnjica vrtića, proslava blagdana i drugo)

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Page 145: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

142

U

OD

NO

SU

NA

RO

DIT

EL

JE

Inicijalni intervjui s roditeljima novoupisane djece Lipanj i srpanj 2017.

Roditeljski sastanci

• Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece (kolovoz 2017.)

• Roditeljski sastanak „Priprema za školu“ (studeni 2017.)

• Radionica za roditelje CAP program (siječanj i veljača 2018.)

Savjetovanje i individualni razgovori s roditeljima:

• u periodu adaptacije

• djece s posebnim potrebama

• djece školskih obveznika

• koji traže pomoć psihologa (razvod roditelja, smrt

roditelja, povučenost)

Rujan 2017. – lipanj 2018.

U O

DN

OS

U N

A O

DG

OJIT

EL

JE

Poticanje stručne kompetencije odgojitelja:

• pružanje pomoći u širenju znanja i mijenjanju

stavova u smjeru suvremenih spoznaja

• u planiranju i provođenju individualnih razgovora s

roditeljima

• vođenje grupnih i individualnih refleksija (proces

prilagodbe, priprema za školu, djeca s PP i TUR)

• pomoć u pripremi i provedbi roditeljskih sastanaka

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Razmjena informacija o osobinama djeteta i podacima o

obitelji (inicijalni intervju), te dogovor o radu i načinu

praćenja djece u periodu prilagodbe

Rujan 2017.

Pomoć u neposrednom radu s djecom s posebnim

potrebama i teškoćama u razvoju:

• Informiranje i educiranje o poteškoći

• Podrška u procesu praćenja, izrade

individualiziranih planova i vrednovanja

• Savjetovanje i preporuke za rad

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Suradnja s odgojiteljicama Jelenom Đogić i Ljiljanom

Udovičić – strukovni referat „Poučavanje i poticanje

tolerancije u odgojnoj skupini Školjkice“

Ožujak 2018.

Podrška i pomoć u provođenju programskih koraka Eko

škole i realizaciji ciljeva u Projektu „Say hello to the

world“ u odgojnim skupinama Delfini i Školjkice

Listopad 2017. – svibanj 2018.

U O

DN

OS

U N

A D

RU

ŠT

VO

Suradnja sa specijaliziranim ustanovama (SUVAG, Goljak,

ERF, Centar za socijalnu skrb, Centar za odgoj i

obrazovanje Prekrižje…)

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Suradnja s Osnovnom školom Sveta Nedjelja (u pripremi

djece za školu, radni dogovori, roditeljski sastanci, izmjena

informacija, posjet školi)

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Suradnja s Udrugom Lijepa naša (provođenje programskih

koraka Eko škole)

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Suradnja s FINI zavod Radeče - Projekt „Say hello to the

world“

Rujan 2017. – lipanj 2018.

Suradnja s Učiteljskim fakultetom u Rijeci Siječanj 2018. – srpanj 2018.

Suradnja s The international centre for innovation in

education

Siječanj 2018. – srpanj 2018.

Page 146: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

143

9.5.GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA

EDUKACIJSKOG REHABILITATORA (01.03.2018.-31.08.2018.)

Edukacijski rehabilitator radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece.

Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike

i roditelje

U ODNOSU NA DIJETE:

Identifikacija djece s teškoćama provodila se putem:

• informativnih razgovora s roditeljima

• medicinske dokumentacije specijaliziranih ustanova

• edukacijsko-rehabilitacijske procjene sposobnosti

• neposrednog praćenja djece u odgojno-obrazovnom radu

• razgovora s odgojiteljima

Djeca s većim razvojnim odstupanjima bila su uključena u neposredan rad edukacijskog

rehabilitatora koji se odvijao u skupini ili u kabinetu.

Razvojna područja koja su se poticala u neposrednom radu bila su:

• fina/gruba motorika

• senzorna integracija

• vizuo-motorna integraciju

• socio-emocionalni razvoj s ciljem prevencije pojave nepoželjnih ponašanja

• spoznaja

Osim djece s teškoćama u razvoju, u neposredan rad bila su uključena i djeca u godini pred

polazak u školu kod kojih su uočene poteškoća pri usvajanju predvještina čitanja i pisanja,

matematičkih predvještina, teškoće jezičnog razumijevanja i izražavanja, pažnje i

koncentracije.

U ODNOSU NA RODITELJE:

Suradnja s roditeljima odvijala se putem:

• individualnih razgovora kroz savjetodavni rad

• elektronskim putem upotrebom e-maila,

• pisanim putem (smjernice, upite za rad s djetetom kod kuće)

Tijekom pedagoške godine edukacijski je rehabilitator prema potrebi održavao individualne

razgovora s roditeljima djece s većim razvojnim odstupanjima. Individualni razgovori odnosili

su se na savjetodavni rad oko: poticanja djetetovog razvoja (motorika, vizuo-motorna

integracija, komunikacija, spoznaja, senzorna integracija) s ciljem prevencije pojave teškoća te

davanje prijedloga aktivnosti za poticanja pojedinog razvojnog područja kod pojave određene

teškoće.

Edukacijski rehabilitator sudjelovao je u zaprimanju upisne dokumentacije te u provedbi

inicijalnih intervjua kod upisa nove djece te na roditeljskom sastanku za roditelje novoupisane

djece.

U ODNOSU NA ODGOJITELJE:

Suradnja s odgojiteljima tijekom pedagoške godine odvijala se kroz:

• radne dogovore

• individualne konzultacije- s obzirom na: upoznavanje odgojitelja s rezultatima

edukacijsko-rehabilitacijske procjene djeteta, priprema uoči održavanja individualnih

razgovora s roditeljima djece s teškoćama, stručno usavršavanje odgojitelja

• praćenje i poticanje djetetovog razvoja kroz odgojno-obrazovni rad

Page 147: Dječji vrtić „Slavuj“...1 1. ORGANIZACIJA RADA Dječji vrtić „Slavuj“ redovitu odgojno obrazovnu djelatnost u 2017./ 2018. godini obavljao je na 3 lokacije: - Centralni

144

U ODNOSU NA STRUČNI TIM:

Edukacijski je rehabilitator ove pedagoške godine redovito prisustvovao sastancima stručnog

tima. Sudjelovao je u izradi Godišnjeg izvješća o radu DV Slavuj. Tijekom godine i po potrebi

ostvarivao je redovito suradnju sa ostalim stručnim suradnicima i ravnateljem te je bio uključen

u formiranje odgojnih skupina.

U ODNOSU NA ŠIRU ZAJEDNICU:

Suradnja s slijedećim ustanovama

• Dječji vrtići grada Zagreba

• Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilište u

Zagrebu

• Centar Slava Raškaj

• Centar za rehabilitaciju Zagreb- podružnica Sloboština

• Specijalna bolnica za djecu s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

OSTALI POSLOVI

• Radni dogovori s odgojiteljima i ravnateljem

• Poslovi i zadaće koje je potrebno izvršiti prema naputku ravnatelja

STRUČNO USAVRŠAVANJE EDUKACIJSKOG REHABILITATORA

Tijekom pedagoške godine edukacijski rehabilitator redovito je vodio dokumentaciji o djeci,

odgojiteljima i roditeljima te se pravovremeno pripremao za neporedan rad s roditeljima,

djecom i odgojiteljima.

Stručno se usavršavao tijekom cijele godine te je tako sudjelovao na:

U vrtiću:

• Odgojiteljska vijeća (3)

• Stručno predavanje „Potrebe djece“

Izvan vrtića:

• Sekcija predškolskih defektologa (1 sastanak)

• Edukacija u Stručno razvojnom centru DV Sopot.“Inkluzivni pristup prema

uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi“ (VI-IX modul)

• Stručno predavanje: Prikazi metoda rada s djecom s poremećajima spektra

autizma