of 45 /45
Dnešní program 10:00 – 10:30 – Úvod, přehled technologií pro DevOps týmy tvořící multiplatformní mobilní aplikace (Jiří Burian - Microsoft) 10:30 – 11:00 – Xamarin, dvě IDE prostředí, dva pohledy. Visual Studio vs. Xamarin Studio prakticky (Vojtěch Mádr - eMan) 11:00 – 11:30 – iOS, Android a Windows 10 - snadno a rychle - základy Xamarin Forms (Vojtěch Mádr - eMan) 11:30 – 12:00 – 10 praktických zkušeností s Xamarinem (Roman Fischer - Skeleton Software) 12:00 – 13:00 – Oběd 13:00 – 13:30 – Testování mobilních aplikací pomocí Xamarin Test Cloud (Martin Šimeček - Microsoft) 13:30 – 14:00 – Beta distribuce, crash reporting, telemetrie. Ukázka nástrojů a služeb HockeyApp (Radek Voltr - Worklio) 14:00 – 14:30 – Přestávka 14:30 – 15:00 – Ukázka kontinuální integrace a nasazení mobilních řešení (Martin Šimeček - Microsoft) 15:00 – 15:30 – Management and Security (EMS, Intune, AAD) (Petr Ritz - Microsoft) 15:30 – 16:00 – Otázky a odpovědi, Závěr

Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern...

Page 1: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Dnešní program

10:00 – 10:30 – Úvod, přehled technologií pro DevOps týmy tvořící multiplatformní mobilní aplikace (Jiří Burian - Microsoft)

10:30 – 11:00 – Xamarin, dvě IDE prostředí, dva pohledy. Visual Studio vs. Xamarin Studio prakticky (Vojtěch Mádr - eMan)

11:00 – 11:30 – iOS, Android a Windows 10 - snadno a rychle - základy Xamarin Forms (Vojtěch Mádr - eMan)

11:30 – 12:00 – 10 praktických zkušeností s Xamarinem (Roman Fischer - Skeleton Software)

12:00 – 13:00 – Oběd

13:00 – 13:30 – Testování mobilních aplikací pomocí Xamarin Test Cloud (Martin Šimeček - Microsoft)

13:30 – 14:00 – Beta distribuce, crash reporting, telemetrie. Ukázka nástrojů a služeb HockeyApp (Radek Voltr - Worklio)

14:00 – 14:30 – Přestávka

14:30 – 15:00 – Ukázka kontinuální integrace a nasazení mobilních řešení (Martin Šimeček - Microsoft)

15:00 – 15:30 – Management and Security (EMS, Intune, AAD) (Petr Ritz - Microsoft)

15:30 – 16:00 – Otázky a odpovědi, Závěr

Page 2: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Nástroje a služby pro tvorbu, testování

nasazení i správu mobilních

multiplatformních aplikací

Praha, 30. 5. 2016

Page 3: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Partneři konference

www.eman.cz www.skeleton.cz www.worklio.com

Page 4: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Dnešní program

10:00 – 10:30 – Úvod, přehled technologií pro DevOps týmy tvořící multiplatformní mobilní aplikace (Jiří Burian - Microsoft)

10:30 – 11:00 – Xamarin, dvě IDE prostředí, dva pohledy. Visual Studio vs. Xamarin Studio prakticky (Vojtěch Mádr - eMan)

11:00 – 11:30 – iOS, Android a Windows 10 - snadno a rychle - základy Xamarin Forms (Vojtěch Mádr - eMan)

11:30 – 12:00 – 10 praktických zkušeností s Xamarinem (Roman Fischer - Skeleton Software)

12:00 – 13:00 – Oběd

13:00 – 13:30 – Testování mobilních aplikací pomocí Xamarin Test Cloud (Martin Šimeček - Microsoft)

13:30 – 14:00 – Beta distribuce, crash reporting, telemetrie. Ukázka nástrojů a služeb HockeyApp (Radek Voltr - Worklio)

14:00 – 14:30 – Přestávka

14:30 – 15:00 – Ukázka kontinuální integrace a nasazení mobilních řešení (Martin Šimeček - Microsoft)

15:00 – 15:30 – Management and Security (EMS, Intune, AAD) (Petr Ritz - Microsoft)

15:30 – 16:00 – Otázky a odpovědi, Závěr

Page 5: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Od vývoje přes nasazení po správu

napříč platformami

Page 6: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

CxO

Enterprise Architect

Stakeholders

Developers

Solution Architects

Dev. Leads

IT Manager

Dev. Manager

The mobile journey … Mobile Dev App Platform

Strategies, Goals and Priorities Technology / Arch decisions IT Management & DevOps

Develop

Test

Release

Monitor

Plan

Devices

Apps

Native, Hybrid, Web

Services Layer

MBaaS, aPaaS, data connections

Infrastructure and Platform

Compute, Storage,

Back-end Deployment

Cloud & On-premises

Critical to the business

Support customer goals

Flagship customer experience

Expand opportunity (B2C, …)

Open new channels

Deepen engagement

Support the org (B2E, B2B)

Small departmental app

Large corporate app

Improve productivity

Reduce cost

Ap

p &

device

manag

em

ent

Mo

nito

ring

& S

ecu

rity

CI, C

D, R

ele

ase

manag

em

ent

Learn

, acce

lera

te

Too

ls, RA

D, R

MA

D

Page 7: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Microsoft E2E strategy for mobile apps

Visual StudioPowerApps

.NET, Xamarin, Cordova

Azure App ServiceVisual Studio

VSTS / TFS, HockeyApp,

Xamarin Test Cloud

EMSIntune Apps SDK

Azure RMS

Learning, Accelerate (Xamarin University, MS Virtual Academy, MSDN, …)

Mobile Apps

Development

Services

Development

DevOps &

AnalyticsManagement &

Security

Page 8: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Visual StudioPowerApps

.NET, Xamarin, Cordova

Azure App ServiceVisual Studio

Visual Studio Code

VSTS / TFS, HockeyApp,

Xamarin Test Cloud

EMSIntune Apps SDK

Azure RMS

Mobile Apps

Development

Services

DevelopmentDevOps Management &

Security

Client

Page 9: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

MS cross-plat app creators and tools

Develop with No Code Hybrid apps with HTML/JS Native apps with C#

Page 10: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps - novinka pro rychlou tvorbu (RAD)multiplatformních (podnikových) aplikací s využitím cloudu

RAD vývoj a nasazení aplikací

Datově orientované

Multiplatformní aplikace

– Windows

– Android

– iOS

Nyní začíná preview program

https://powerapps.microsoft.com/

Page 11: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Mobile Development with Visual Studio

Web technologies

Native technologies Native cross-platform

Hybrid applications

Page 12: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Visual Studio / Visual Studio Code

Mobile Web

technologies

Hybrid

applications

Native

technologies

Page 13: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

VS Tools forApache Cordova

Cordova tooling in Visual Studio

Black Box

Page 14: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

C# cross-platform mobile:.NET + Xamarin

Share app logic across platforms

100% platforms’ APIs exposed

C# + XIB C# + AXML C# + XAML

Native UI Native UI Native UI

Native & Cross-Platform Mobile with C#

“Anything you can do in Objective-C, Swift, or Java

can be done in C# and Visual Studio with Xamarin”

Page 15: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

• With a C#-shared codebase, developers can use Xamarin tools to write native Android, iOS, and Windows apps with native user interfaces and share code across multiple platforms.

• Over 1 million developers use Xamarin's products.

• On February 24, 2016, Microsoft announced it signed a definitive agreement to acquire Xamarin.

• From March 31st, radical licensing and pricing changes

Page 16: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Xamarin History

2000

Ximian Founded

2001

MonoStarted

2003

Ximian Acquired by Novell

2009

First iOS product (now Xamarin.iOS) launches

2011

Xamarin Founded

First Release of Xamarin.Android

2012

First release of Xamarin.Mac

LaunchPartnerProgram

2013

Xamarin 2.0

Component Store

Evolve 2013

Xamarin TestCloud

Microsoft Partnership

Reach 200,000Developer

Mark

500,000+ Developers

100+ Partners100+ Components

Page 17: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Gartner Magic Quadrant Leader in the Mobile Application Development Platforms (MADP)

“Xamarin addresses what has been an underserved segment of the mobile development market — namely, C# developers who want to build native mobile apps without having to learn new languages and tools.”

Page 18: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 19: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 20: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 21: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 22: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Windows-specific C#Android-specific C#iOS-specific C#

Shared C# LogicJava

Android Studio

in

Android codebaseiOS codebase

Objective-C

XCode

inC#

Visual Studio

in

Windows codebase

Shared Xamarin.Forms UI

Page 23: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Xamarin Platform je nyní součástí Visual Studia

Není třeba kupovat zvlášť

Page 24: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 25: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 26: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Visual StudioPowerApps

.NET, Xamarin, Cordova

Azure App ServiceVisual Studio

Visual Studio Code

VSTS / TFS, HockeyApp,

Xamarin Test Cloud

EMSIntune Apps SDK

Azure RMS

Mobile Apps

Development

Services

DevelopmentDevOps Management &

Security

Backend

Page 27: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Azure Mobile Apps

• Comprehensive backend services for modern connected mobile apps

• Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps

• Easily connect enterprise LoB systems or SaaS

• Build offline apps quickly and easily

• Engage app users with push notifications

• Add SSO using many identity providers

Backend Services

Backend code

REST API

Page 28: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Visual StudioPowerApps

.NET, Xamarin, Cordova

Azure App ServiceVisual Studio

Visual Studio Code

VSTS / TFS, HockeyApp,

Xamarin Test Cloud

EMSIntune Apps SDK

Azure RMS

Mobile Apps

Development

Services

DevelopmentDevOps Management &

Security

Continuous Delivery

& Analytics

Page 29: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Gartner Magic Quadrant for Application Development Life Cycle Management

Gartner Magic Quadrant for

Integrated Software Quality Suites

Page 30: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Mobile DevOps + Visual Studio Team Services

VisualStudio

Code Repository

Backlog

Build + Deploy

Monitor and improve

Automated TestingBeta Testing

User Feedback

XamarinStudio

HockeyApp

HockeyAppXamarin Test

CloudVisual Studio Team Services

Crash Analytics

Page 31: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 32: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 33: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 34: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 35: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 36: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 37: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 38: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 39: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 40: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily
Page 41: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Mobile DevOps + Visual Studio Team Services

VisualStudio

Code Repository

Backlog

Build + Deploy

Monitor and improve

Automated TestingBeta Testing

User Feedback

XamarinStudio

HockeyApp

HockeyAppXamarin Test

CloudVisual Studio Team Services

Crash Analytics

Page 42: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Visual StudioPowerApps

.NET, Xamarin, Cordova

Azure App ServiceVisual Studio

Visual Studio Code

VSTS / TFS, HockeyApp,

Xamarin Test Cloud

EMSIntune Apps SDK

Azure RMS

Mobile Apps

Development

Services

DevelopmentDevOps Management &

Security

MDM/MAM &

Security

Page 43: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Secure apps, devices and Management

Threats & Analysis User, App & DeviceAuthorization & Authentication Data

Page 44: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Od vývoje přes nasazení po správu

napříč platformami

Visual StudioPowerApps

.NET, Xamarin, Cordova

Azure App ServiceVisual Studio

VSTS / TFS, HockeyApp,

Xamarin Test Cloud

EMSIntune Apps SDK

Azure RMS

Page 45: Dnešní program - sec.ch9.ms · Azure Mobile Apps •Comprehensive backend services for modern connected mobile apps •Use SDKs for native, cross-platform or hybrid apps •Easily

Další informace

Free e-book Microsoft platform and tools for mobile application Development:http://aka.ms/madpwp

Create mobile apps for iOS, Android, and Windows with Visual Studio:

https://www.visualstudio.com/features/mobile-app-development-vs

Aktuality v češtině:

https://blogs.msdn.microsoft.com/vyvojari/