20
15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni in gradbeni elementi doc.dr. Boris Jerman Vijaki, matice, podložke

doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

1

doc.dr. Boris JermanStrojni in gradbeni elementi

Strojni in gradbeni elementi

doc.dr. Boris Jerman

Vijaki, matice, podložke

Page 2: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

2

Viri:

[1] Zoran Ren, Srečko Glodež: Strojni elementi 1, Založništvo FS, 2001[2] Zoran Ren, Aleš Belšak: Zbirka nalog iz strojnih elementov, 1. del,

Založništvo FS, 2001[3] http://www.ramainox.si: Ramainox d.o.o.: 24.09.2008;[4] http://www.blaj-fasteners.com: Anton Blaj s.p.: 24.09.2008;[5] http://www.tehmax.si: Tehmax d.o.o.: 24.09.2008;[6] http://mibomodeli.si/trgovina: MIBO MODELI d.o.o.: 24.09.2008;[7] http://www.aso.si/katalog/kategorija/vijacno-varovanje/cHash/0e5cf2e47e/:

ASO d.o.o.: 12.03.2009;[8] Zoran Ren. Strojni elementi - I. del. VIJAČNE ZVEZE. Prosojnice.

Gradivo:http://www.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/, �Gradivo OTV, � SiGE.

Geslo!

Slika. Vijaki standardnih oblik[4]

Page 3: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

3

Slika. Matice standardnih oblik

[4]

Matica DIN 315 (krilna)

Matica DIN 582 (ocesna)

Matica DIN 934: pocinkana, inox in mesing od M2 do M40

Matica DIN 980 (samovarovalna): pocinkana in inox od M2 do M30

Matica DIN 985 (samovarovalna): pocinkana in inox od M2 do M30

Matica DIN 1587 (kronska, privarilna, klobucasta): pocinkana in inox

Matica DIN 6334 (visoka) za podaljsanje navojnih palic

Matica DIN 439-935 (nizka)

[6]

Slika. Vijakom s šestrobo glavo in matico. Navoj zavzema 2/3 stebla vijaka

Na sliki je prikazan vijak s šestrobo matico v narisu in stranskem risu.

Risba predstavlja vijak v splošnem. Prikaz je zaradi lažjega risanja in bolj preglednih risb rahlo

poenostavljen. Točna oblika je določena z navedbo standarda in osnovnih dimenzij vijaka. Na sliki

je posnetje enega roba glave vijaka in obeh robov matice prikazano natančno (po 3 odseki

krožnice na vsakem robu).

Prikazane so značilne dimenzije vijaka: „d“ je premer stebla, „k“ je višina glave, „m“ je višina matice

„e“ je dolžin diagonale matice in glave vijaka, „s“ je zev ključa.

Pri risanju vijakov se na splošno uporablja sledeča razmerja:

k = 0,7 d

m = 1,2 d

e = 2 d

Page 4: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

4

Slika. Običajni prikaz vijaka z

matico in poenostavljen

prikaz (brez prikazanega

posnetja robov glave vijaka

in matice v stranskem risu)

Na poenostavljeni risbi so vsa razmerja ohranjena. Vsi robovi vijaka in matice so narisani z debelo

neprekinjeno črto, globina navojev pa je označena s tankimi neprekinjenimi črtami. Tam, kjer je

preko vijaka matica, navoji na vijaku niso vidni in niso prikazani. Prav tako tam ni viden rob vijaka –

debela črta na tem mestu predstavlja enega od robov matice.

Slika. Vijačna zveza dveh pločevin z vijakom s šestrobo glavo in matico

Na sliki je prikazana vijačna zveza dveh pločevin z

izvrtanima luknjama. Za vijačno zvezo sta

uporabljena vijak in matica.

Med matico in pločevino je običajna podložka.

Page 5: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

5

Slika. Vijačna zveza dveh pločevin z vijakom s šestrobo glavo in matico

Na sliki je prikazana vijačna zveza dveh pločevin z izvrtanima luknjama. Za vijačno zvezo sta

uporabljena vijak in matica.

Risba je kreirana s pomočjo računalnika, zato sta vijak in matica vzeta iz grafične knjižnice.

Risarski programi namreč dostikrat vsebujejo knjižnice standardnih elementov. Tak standardni

element se izbere iz tabele in se ga kot celoto, že narisanega, umesti v tehniško risbo. Zaradi tega

je prikazani vijak narisan tak, kot je po izbranem standardu in ne s splošno, enostavnejšo risbo..

Kadar knjižnice niso na voljo oz. kadar se riše vijake na splošno, se uporablja na začetku

predstavljen načine prikaza vijakov.

Slika. Vijačna zveza dveh pločevin z vijakom z valjasto glavo z notranjo šestrobo

luknjo (inbus vijak). Pri tem ima druga pločevina slepo luknjo z vrezanim navojem

Na sliki je spet prikazana računalniško kreirana tehniška risba za primer

konkretnega vijaka. Pravila tehniškega risanja dovoljujejo tudi poenostavljen

prikaz vijačnih zvez.

Page 6: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

6

Slika. Podložke standardnih oblik[4]

Podložka DIN 125 (navadna)

Podložka DIN 125 (navadna) inox

Podložka DIN 127 (vzmetna)

Podložka DIN 127 (vzmetna) inox

Podložka DIN 436 (kvadratna)

Podložka DIN 434 (konusna)

Podložka DIN 435 (konusna)

Podložka DIN 6797

Podložka DIN 6798 (zobata)

Podložka DIN 7989 (debelejša)

Podložka DIN 9021 (široka)

Podložka DIN 9021 (široka) inox

Slika /1. Vrste vijakov[3]

Page 7: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

7

Slika /2. Vrste vijakov

[3]

Slika /3. Vrste vijakov (nerjavnih)[3]

Page 8: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

8

Slika /1. Vrste matic (nerjavnih)

[5]

Slika /1. Vrste podložk (nerjavnih)

[3]

Page 9: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

9

Slika /1. Vskočniki (nerjavni)[3]

Slika. Vijak ima lahko po dolžini stebla različne premere. Vedno pride do

spremembe premera nosilne površine, ko se začnejo navoji.

Page 10: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

10

Slika. Prikaz poteka napetostnih silnic v natezno obremenjenem vijaku in njegovi okolici

Slika. S privijanjem vijaka se v njegovem steblu ustvarjata natezna sila – sila prednapetja

ter torzijski moment

Page 11: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

11

Slika. Vijaki z valjasto glavo z notranjo šestrobo luknjo (inbus vijaki)

Slika. Vijaki z vgrezno glavo z notranjo šestrobo luknjo (inbus vijaki)

Page 12: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

12

Slika. Navadna podložka po DIN 125

Slika. Vzmetna podložka po DIN 128

Page 13: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

13

Slika. Razmere na ploščatem navoju

Slika. Razmere na navoju s trikotnim profilom (v normalnem prerezu)

Page 14: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

14

Slika. Sile pri privijanju vijaka

Slika. Dinamična natezna obremenitev vijaka

Page 15: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

15

Varovanje proti odvitju

Varovanje proti odvitju:

• potrebno, kadar so prisotni tresljaji;

• pomembno za ohranjanje prednapetosti vijaka in integritete spoja;

• izvede se s pomočjo vzmetnih podložk, varnostnih matic

(povečano ternje), s protimatico, mehansko z obliko, s kemičnimi

sredstvi (načelo šibkega lepljenja), z ustrezno smerjo navoja glede

na smer vrtenja.

Varovalne podložke (z obliko)[8]

Page 16: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

16

Podložka z obliko[8]

Varovanje glave vijaka Varovanje matice

Podložka z obliko – steblo vijaka z utorom[8]

Varovanje matice

Page 17: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

17

Kronska matica in razcepka [8]

Kronska matica in razcepka [8]

Page 18: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

18

Samovarovalna (varnostna) matica

[8]

Varovanje s kemičnimi sredstvi [7]

Varovanje po vijačenju – nanos

na glavo vijaka in okolico

Varovanje pred vijačenjem -

nanos na navoj vijaka

Page 19: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

19

Oblikovanje vijačnih zvez

PravilnoNepravilno

Oblikovanje vijačnih zvez

PravilnoNepravilno

Page 20: doc.dr. Boris Jerman - lab.fs.uni-lj.silab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SiGE_Vijaki... · 15.10.2013 1 doc.dr. Boris Jerman Strojni in gradbeni elementi Strojni

15.10.2013

20

Zanimive internetne strani:

http://www.blas-tip-sp.si/izdelki.html?strana8.jpg