DOFINANSOWANIA - Blog Gazuno Gazowe Pompy Ciepłablog.· wiejskich 2014-2020 Gazuno Gazowe Pompy CiepĘa

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DOFINANSOWANIA - Blog Gazuno Gazowe Pompy Ciepłablog.· wiejskich 2014-2020 Gazuno Gazowe Pompy...

DOFINANSOWANIANA INWESTYCJE

Tworzymy kolejny etap w rozwoju techniki grzewczej

Technologi gazowych absorpcyjnych pomp ciepa rekomenduj:

Forum RozwojuEfektywnej Energii

Polskie StowarzyszeniePomp Ciepa

Polska OrganizacjaRozwoju TechnologiiPomp Ciepa

2Gazuno Gazowe Pompy Ciepa www.gazuno.pl

DOFINANSOWANIA OGLNOPOLSKIE

DOFINANSOWANIA REGIONALNE

WOJEWDZTWO LUBELSKIE ................................................. 7

WOJEWDZTWO MAOPOLSKIE ........................................ 8

WOJEWDZTWO PODKARPACKIE ...................................... 9

WOJEWDZTWO WITOKRZYSKIE .................................. 10

WOJEWDZTWO DZKIE ...................................................... 13

WOJEWDZTWO MAZOWIECKIE ........................................ 14

WOJEWDZTWO PODLASKIE ................................................ 15

WOJEWDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE ................ 17

WOJEWDZTWO POMORSKIE .............................................. 18

WOJEWDZTWO WARMISKO MAZURSKIE .............. 19

WOJEWDZTWO LUBUSKIE .................................................... 21

WOJEWDZTWO WIELKOPOLSKIE .................................... 22

WOJEWDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ................. 23

WOJEWDZTWO DOLNOLSKIE ...................................... 25

WOJEWDZTWO OPOLSKIE .................................................. 26

WOJEWDZTWO LSKIE ....................................................... 27

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ .......................... 4

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I RODOWISKO 2014-2020 ....................................................... 4

PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2014-2020 ................................................................. 5

SPIS TRECI

3Gazuno Gazowe Pompy Ciepa www.gazuno.pl

INWESTYCJE ENERGOOSZCZDNE W MP

Koordynator programu: Joanna Maria Jaworek

e-mail: inwestycje_msp@nfosigw.gov.pltel.: +48 (22) 45 90 965

Link do strony programu

ZMNIEJSZENIE ZUYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE

Koordynator programu: Edward Kolbusz e-mail: Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pltel.: +48 (22) 45 90 365

Link do strony programu

PROMOWANIE EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ I KOSZYTANIA Z ODNAWIALNYCH RDE ENERGII W PRZEDSIBIORSTWACH

Koordynatorzy programu: Rafa Krcisz, Tomasz Zadrony, Witold Retke

e-mail: pytania_1.2@nfosigw.gov.pltel.: +48 (22) 45-90-969

+48 (22) 45-90-242 +48 (22) 45-90-471

Link do strony programu

WSPIERANIE EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM

Koordynatorzy programu: Edward Kolbusz, Dorota Banachowicz, Monika Mordarska, Tomasz Kuna

e-mail: pytania_132@nfosigw.gov.pltel.: +48 (22) 22 45-90-469

Link do strony programu

DEPARTAMENT PROGRAMW ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH

al. Niepodlegoci 3461-714 Pozna

sekretariat - pitro IV, pokj 448tel.: +48 (61) 626 60 00fax: +48 (61) 626 60 04e-mail: dow.sekretariat@umww.pl

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I RODOWISKO 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2014-2020

DOFINANSOWANIA OGLNOPOLSKIE

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/informacje-o-programie/https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej/http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/

4Gazuno Gazowe Pompy Ciepa www.gazuno.pl

Nazwa dziaania/ Program Typy przedsiwzi Forma i wysoko dofinansowania Beneficjenci Informacje o naborach

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje energooszczdne w MP

przedsiwzicia inwestycyjne suce poprawie efektywnoci energetycznej, polegajce na zakupie urzdze OZE dotacje na czciowe spaty kapitau

kredytw bankowych do 15% kapitau kredytu bankowego

mae rednie przedsibiorstwa

Nabr cigy realizowany przez banki: Bank Ochrony rodowiska S.A. Bank BG BNP Paribas S.A. Idea Bank S.A.

przedsiwzicia inwestycyjne w popraw efektywnoci energetycznej, bazujce na rozwizaniach indywidualnych i osigajce min. 20 proc. oszczdnoci energii

Zmniejszenie zuycia energii w budownictwie

Termomodernizacja: muzew budynkw opieki spoecznej (m.in. szpitale i

hospicja) obiektw zabytkowych obiektw sakralnych wraz z obiektami

towarzyszcymi domw studenckich i innych obiektw publicznych

dotacja oraz poyczka dotacja do 85 % wartoci kosztw

kwalifikowanych poyczka do 50% wartoci kosztw

kwalifikowanych

podmioty prowadzce dziaalno lecznicz

podmioty prowadzce muzea wpisane do Pastwowego Rejestru Muzew

podmioty prowadzce domy studenckie

podmioty bdce wacicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytkw

kocioy, kocielne osoby prawne lub zwizki wyznaniowe

Termin naboru: 01.08.2016 r. 30.12.2016 r.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I RODOWISKO 2014-2020

Promowanie efektywnoci energetycznej i korzystania

z odnawialnych rde energii w przedsibiorstwach

gboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynkw w przedsibiorstwach

zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsibiorstwach

budowa lub przebudowa lokalnych rde ciepa zastosowanie technologii odzysku energii

wraz z systemem wykorzystania energii ciepa odpadowego w ramach przedsibiorstwa

instrument mieszany, w skad ktrego wchodzi poyczka oraz premia inwestycyjna (umorzenie kapitaowe)

do 75% kosztw projektu

due przedsibiorstwa Termin naboru: do 31.08.2016 r.

Wspieranie efektywnoci energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Inwestycje polegajce na gbokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynkw mieszkaniowych i wielorodzinnych

instrument mieszany, w skad ktrego wchodzi poyczka, dotacja oraz premia inwestycyjna (umorzenie kapitaowe)

do 65% kosztw projektu

spdzielnie mieszkaniowe wsplnoty mieszkaniowe

Termin naboru: do 31.10.2016 r.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH 2014-2020

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

budowa lub zakup elementw infrastruktury technicznej wpywajcej bezporednio na warunki prowadzenia dziaalnoci rolniczej (w tym instalacje odnawialnych rde energii, ktre wykorzystywane bd na potrzeby gospodarstwa)

dotacja bezzwrotna do 60% kosztw kwalifikowanych

przedsiwzicia do 900 tys. z

Waciciele samoistni lub zaleni: gospodarstwa rolnego obejmujcego

co najmniej 1 ha i nie wicej ni 300 ha gruntw

nieruchomoci sucej do prowadzenia produkcji w zakresie dziaw specjalnych produkcji rolnej

Termin naboru:I kwarta 2017 r.

DOFINANSOWANIA OGLNOPOLSKIE

5Gazuno Gazowe Pompy Ciepa www.gazuno.pl

Departament Polityki RegionalnejUrzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiegow Lublinieul. Stefczyka 3b, 20151 Lublintel. +48 (81) 44 16 864, tel./faks +48 (81) 44 16 865email: kontakt@feu.lubelskie.pl

Urzd Marszakowskiul. Wielicka 72B, 30552 Krakwtel. +48 (12) 616 0 616, faks +48 (12) 29 90 941Godziny pracy: pn. 8:00 18:00, wt. pt. 8:00 16:00

Gwny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichal. . Ciepliskiego 4, 35010 Rzeszwtel. +48 (17) 747 64 15, +48 (17) 747 64 82,Godziny pracy: pn. 7:3018:00, wt. pt. 7:3015:30email: gpi@podkarpackie.pl

PUNKT INFORMACYJNY WWOJEWDZTWIE LUBELSKIM

PUNKT INFORMACYJNY WWOJEWDZTWIE MAOPOLSKIM

PUNKT INFORMACYJNY WWOJEWDZTWIE PODKARPACKIM

wojewdztwo lubelskie wojewdztwo maopolskie wojewdztwo podkarpackie wojewdztwo witokrzyskie

REJONYDOFINANSOWA

Gwny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichul. w. Leonarda 1, 25311 Kielcetel. +48 (41) 343 22 95, +48 (41) 340 30 25Godziny pracy: pn. pt. 8:0018:00, sob. 10:0014:00Bezpatna infolinia: 800 800 440

KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ DBCZYK

PUNKT INFORMACYJNY WWOJEWDZTWIE WITOKRZYSKIM

6Gazuno Gazowe Pompy Ciepa www.gazuno.pl

Nazwa dziaania/ Program

BeneficjenciForma

dofinansowaniaProcent

dofinansowaniaTermin skadania

wnioskwInstytucja

ogaszajca konkursInne

wojewdztwo lubelskie

RPO

Poprawa efektywnoci energetycznej

przedsibiorstw

spki prawa handlowego mikro, mae i rednie przedsibiorstwa podmioty wdraajce instrument finansowy

forma wsparcia zostanie

okrelona po publikacji

konkursu

do 85% kosztw kwalifikowanych

inwestycji

Termin ogoszenia naboru:

padziernik 2016 r.Termin naboru: listopad 2016 r.

Lubelska Agencja Wspierania

Przedsibiorczoci w Lublinie

Efektywno energetyczna sektora

publicznego i mieszkaniowego

JST, ich zwizki i jednostki organizacyjne jednostki naukowe i szkoy wysze spki prawa handlowego organizacje pozarzdowe jednostki sektora finansw publicznych suby ratownicze i bezpieczestwa publicznego spdzielnie i wsplnoty mieszkaniowe towarzystwa budownictwa spoecznego

forma wsparcia zostanie

okrelona po publikacji

konkursu

do 85% kosztw kwalifikowanych

inwestycji