of 97 /97
8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 1/97

Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

Embed Size (px)

Text of Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

Page 1: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 1/97

Page 2: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 2/97

DOSTOYSKl • Beyaz Geceler

Page 3: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 3/97

Y

letşim Yaılan 643 • Düya Klaskleri 7

ISBN-13: 9789754708196

© 20 letşim Yayıcılık A. Ş13 BAK 2-28, stabul

4 BASK 29 İsabul

DZ EDTÖRÜ Orha Pamuk

KAPAK uat Asu

APAKAK  Aselm Keer "Merkawa 1996

GU Hüsü AbbasDÜZELT Serap eğe

B ve C a fseL Yolu 2 Mabaacıla iesi B Blo 6 Ka o 4NB 79kaı 340 stabul Tel 2263 3 21

ş aaBibirdiek edaı okak leişm Ha No. 7 Cağalou 34122 sablTel 2256 22 -662 Faks 2256 2 8

emil [email protected] web wwwiletsimcmtr

Page 4: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 4/97

OSTOVSK

Beyaz Gclr6bı HoY�

SÇ Ç hm Özl

H ' ÖÔZ

1

'm

Page 5: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 5/97

STYSK (Fyo hioviç). B dktn ol oan ostoye 182deMo doğu uğu Mkok Maya Hnin bir ojnıda,z  ve ç z  y t b n g Çok geçmden n öüe a spii P Okuuna d bir ı oa Dostski (o ka •Aa"), Pete'da p o bi ke çilip düşle  y e-

ş M e l gnlük g 1839a den ldüğünü u ed Kukuu bi ümdü ; onu ş üln öürüğü e  öümünü s düşü hiç  ve yi'yi ua düşüü g ilk nön de çlu ygusu nede old. red ve birok c, dya bu nef-e ve bunu yen sçk kompesine k ostkinn alını

 s kknl odğ ncunu lar ve del hlı nbir n ka O bu yom nöler sıın gt o nklı, o dkz gz eek emk S i gerçe

ç a ılı dnyim, ülen ay olmştDts zyf duygu bir cun çöünüğe gn b -

i Gogl ee yan rm I lii'nin ögüeni zanıp yzan ün ğldıda coşky pın Dtoyki daha nrak ypla (6) v (17) ln aaya hef lnca l çökü-üye düştü, derinden ha oldu dnge  sürükl ge-den uuay ien ve ünyan kon çöümlyen  yptnda en zenn rb b e

D 84 B Bir ü) . p ğl c Penn çç ı- u ve ölüm ( 18). - b c b nn ,

h ç ü  younlu s e u ounç   nn v - gül zy k i aı tsğ te zol te

 yvski yos ve vereml geç du yevaya ak en1859da P  v ve � (1) ve ô Brv H (12) ile k t  ve N.. Sov lke ö \j ) d E (nem) dli ku  yönet Bu  vuu  y

Büyük " m yplan anata olan la 1e d ve ew (1) (7) Bula (18), (180), C (182) yapar rirn ledi n  s\an  aplan ya ydu

lek içn eer olak tğu 20 yın Ggoy Snkna lk  öüünden üç ıl n 1de li. Pa nd kbe blmdi Ku tukusuya Dtoy  ad, ö nuna lülkinde aaak Anın eleri dolşmaya . B ız oldu,a öldü. B ölü ky değin ne  süki. 85'e -l 86 Bir n üü  ve 1879'de Bun ümünü ol Bir y büyüçapl tı tree de Peersbd ödü. Dosoy gemi yük ro bin

Page 6: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 6/97

ÔÔZ

BY CR VEELOD ÜZERiNE BiR OT

ÜPAMUK

Baz Gecee Dostoyvskinin n haff, n saf n irk ki-

tabdır. Sak klimsiyl karmaşk v karşk olmayan bir

şyi kastdiyorum Kitap sözü d okuyuuy yantmasn:Dostoyvski Baz eceei bir gaztd yaymlanaak ba

st v oşkuu bir hiy oarak asarlamış Hy sak

v yalnlğnı kahramanlarnn hp aynı kumaştan v

rnktn yaplmasndan alr Onlara di gtirdikl szlrhmn nanrz Bir şy inanan sonra ayn güçl tam r-

sn inanan tipik Dostoyvsk kahramanla yok bu kitap-

ta. Bu bakımdan Bz ece Dostoyvski'nin n zl nayısı kitab Burada bizi tklyn şy kitabın v kahra-

anlarnın bu sağndan gln hafiik bir çşit çouksu

düüslük v bizi yormayan modramlardan alabiği-miz bir utuluk duygs

Oysa on skiz yaşmdaykn Baz eceei lk okdu

ğmda ikynn yalnlğn insan kalbin doğudan ss

nbim güünü bir zayflık oarak grmüştüm. Bu yüzdn

bu hiyd bnim anlamadğım sa gçtiğim k çok şy

Page 7: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 7/97

va huzuszm C ner  Karamazov Kardeşler'

kamaşk v kaaşkğ çüsüd sas ktapla çkaa aa bu kaa bast b hk azamaaağ dü

şüüodm

Bu b d bm o amaa dda b tlktü maa çaşmamd bk Ama Baz Geceer v

daha soa Yeratıan Narda ostvsk' ktapala

düşüp kalkma da b çşt haapstlk ldğuu matms d dkat tmmştm ostvsk k oaak ga

ztd amadğ b af hk la soa ktap şk

l sokak l almş, sağa soua klmapmş Bu kl bd bugü okudğumuz şkld haa kahma l düşüdüğüü u b

tv sala Bada kahama haal kl t

mas üz hkl ola Ama omatk aa Ho

maa İgl tah oma S Wat Sott'a Caen

aa Mm Pşk v pk çok tah olaa dğ

dğ k dz

Bugü otu l soa Baz ecee d okuduğm

da saa b bat kab d bu kada çok svdkl ço aaaboum B b lglaşma m, akla tapa

 gçlğm ttkuada zakaşğm ka m blmom Ama o sk aşmda Baz Gecee alaamadğm

ç haatta pk çok ş kaçdğm bum k çok

Tük m dugsal sahs Oha Kmal baz o

maa, bm lk gçk amda çok ag olaak

okua v k saa zla hçb zama kamadğm

tala ftoomala v l taklt, Carmen, ostovsk d tkmş ola mlodamatk dbat, smaaa

az sahd maatl v smadk alabakla b

kt gzaş dkblm zvk, Roeo ve ]uiet vs

ostovsk Ba Gecee 1848d m d aşda

k ap b tsbg gatsd amad k s

Page 8: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 8/97

önce gene bir gazetede yayımlanan ilk roman Zavala

ünü eleştimen Beinski ve çevesi tarafndan hayanlkakarşanmş, hemen akasndan yazdğ roan ve ikyee-rn an başar göstereesi yaa utsuz etişti. Baz

Gecee o ylada Rus yaza ve aydnlarn meşgul eden "omantik ve hayalperest kahaman kavandan da besleni.izim eebyada, Reşat Nuri ve Ohan Kemale de Be-

yaz Gecele  yakn bir yumuşaklka ele anan bir konudubu: Ak bi kaş havada romanik ve hülyal delikalnınmemleke gerçekleriye kaşaşas! Dostoyevsk bu o-

mada emleket gerçekeri yeine sevgi ve içtenlikle anlattğ ve daha önce gazete akalelerinde e tasvr ettiği Pe-tersburg'u ve yıln o en uzun günlerine denk dşen ıldlbaha geceerini koymuşt

Baz Gecele sözü edien yan aşk duygusunu sev i

liye inanabile gücünü, bi sevgiliyle biikte yen bir dn- ya dşeyebilme zevkini kitab ilk okuduğumda yeterncetanmyodum Aşk keimesinin çok fza kulanladğbi ailede yetişiğim aşkı bir çeşit akl kaybetmesi ve alayediecek bi alklk oarak göen bir yaı basn ve mahalleve oku çevesiyle beslendğim için bana bu hikyedek ina-

nabilme gcü bi çeşit sak oarak gözüküyordu Üstelikdaha sonraki omanlar, nsann inanacak bi şey bulmaazmi ve gayretiyle inandğ şeye hiçbi zaman tam inana-aasnn aca üzerine kuan Dostoyevskinin, kendie-ini hayalene bu deece brakan kahaanaa bi hikye-y bu deece bakabilmesini anlayamyodum

Meodamn ik kura kahramanlan birbilerne vekendieine koaylkla inanabimelerdi Fazla kant göste-eden ve anamadan beliren bu inanç melodram kahra-anlarn kolayla bibrne bağlar i süe sonra okur daaynı iyimserlike kahamanara inanacaktr Okurun ve kh-amanarn b çeşit dşüncesizlikle bireştiğ bu noktda

7

Page 9: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 9/97

Page 10: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 10/97

Yoksa o br ank da osa senn gönlüne

Yakn osun diye i aaldı?

Ivan Turgy

Page 11: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 11/97

Page 12: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 12/97

Brci Gece

Svgili oc o öesie güzel ir gcei ki

 lesii ck gçiğiize göreiirz Göküzüü ılığı, ıızrı prklığ kıp kıp

"Böl ir göğü ltı is sıl or öfke

r hırçılşir? i üşüürsüüz A

üşüce gçler içiir, segili okuc he e

çk geçlr içi Diri, sizi e göüüz z süregç klsı

ırçır, öfki isr söz çılışke ü

tü o gükü slığıı ıs eeeceği.

Shı i slere lcı thf ir c sısı

orşt üreğii Bei gii lız ir ıhrkes terk iorş, herkes e kçırş gii

 ir g vrı içie. "erkesl kileri stttiğii

srmk hkkıızır. Çükü ereese sekiz ılır

şığı ş Persrg kei ir ile tıık

1

Page 13: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 13/97

edneedm Ama tadık benm neyme? Zate e

tersburg'u başta başa tan, oun ç bütü ket

kakp yazığa gdnce akı oarak erkesn ben terk

ettğn düşüeye başadm aız başıma kaldığımgörünce de, büyük r korkya kapıarak üç gü eyeğradığm alamada kent sokaklada doaştı,

durdum ea Caddes'ne, parka, denz kıyısına, daa

nereye gttysem çbr yerde, bütün br yıl ep ay

saatte görmeye aştığm kseler tekn ble göremed Onar ben elbet blmezler, ama be onarı tanı

, e de yakıdan taı, epsnn de yüzü a

rıdadır Oarın sec em sencm, onları

üzütüsü benm üzüntümdür Ta'nın er güü ayı

saatte Fonakada rastladığım uk teek br tyarlada neredeyse abaplk peydaadım Görkel, dalgı

br görüüşü olan b tyar, sol eln salayarak e

ked kendne br şeyler ırıdanır sağ elde se, sap

atın kaplamalı, om boğm, uzun br oston ardır

Adamcağız ben rk etmeye be başladı, er rastaşada baa karşı br g gösteryor. Be aynı saatte

Fontanka'dak yerde göese neşesn kaçacağıa

kalbım asan On çndr k, karşı karşıya ged

ğz sıralar, kn de key yerdeyse, rbrmze

sela erecekş gb br aaya gryoruz Geçenerdek gü brrmz göreyp de üçüncü gü karşlaşt

ğız zaman kasn e şapkaarıma atyorduk

neyse k ta zamaında aklımız başıa ged de ele

rmz ndrdk, brbrmz süzerek geçtk

1 2

Page 14: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 14/97

Everle de ara idir. ezinirken birbiri ardndan

önüe ıkıp büün pencereleryle bana bakarak kii

si Merhaba! Nassnz? h en ok ükür iyiy

aysa üzerie bir ka aha kacaklar kiisi E

nasısınız bakalı? Yarın beni nayolar kiisi de

Dün az kasın yanyordu ye korku ki! vs. dergibidirer raarnda sevdikeri vardr kimisini ol

duka yakından anın bir ansi de önüüzdeki yaz

kendisini iara edavi eircek Tedavi ourkenTanrı esirgeye baına bir ey geesin diye her gün

uğrayacağ oraya Hele güzei pembe bir evn öy

küsünü hi unuaa. Taan yapl ufacık se vi bir evceğizdi bu; hana kularna bakıp bö

bürlenesini bana bakarken e yüzünün gülesinigördüke ona kar iim ssıcak ourdu een haa

 yanından geerken baı kalrır kaldıraz: Benisarıya boyadılar! diye acıklı bir ses iii. Bir de bak

m ki ne görey! . aydular! Barbarlar Ne süun

brakılar ne sundura hesini kanarya sarısınaboyaıar! Kanı beyne sıradı. in İparaoru

ğu rengine boyanarak irkinleirien zaval dosa

bakaya dayanaayacağı iin o günden beri de

seine uğraıyoru

e okuucu eersburgu ne kadar yakından anıdğıı ark anaı buunuyorsunuz.

Nedenini oraya ıkancaya kadar bir edirginiğin

ü gündür iii keirdiğini yukarıda söyeii.

Sokaka canı skıyor "O yo bu yok öeki ne ce

Page 15: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 15/97

enneme gtt ye eve kenm yyorum m k

gece Benm nem eks? Bu nçn rt eemyo-

ru? ye o kvn uru. sten krr-

ş yeş bnl uvrr Mtryonnn bşylrettğ ör_mcek ğlryl knmş tvn şşkn

şşkn bkm oks btn skntmn neen bunlr

m? ye snyeler gözen geçr (Çk br

snlye ble m brktığm bçme umuyors

snr olurum) Pencereye göz gezrm es boşu-n . çm br trl rt etme! Htt Mtryony

çğrrk ömcekleren, er zmnk pskllğn-

n oly kensn zl zmeen rlm Kntu tu btktn sonr çekt gtt örcekler se

 yerlerne l spsğlm uruyorlrEn sonun bu sb şn çyzn nyblm

Öye y erkes benen kç yzlğ kpğ tyoru

(Bu byğ nltmn oly özr lerm şu n ykek slubun ç srs eğ) Çnk Petersburg

buunn erkes y yzlklrn gtmşt y yen g-yoru. Çnk sokkt er rb krlyn ker ferldm gözme gnlk şn btrkten sonr yzlğ

lesnn yn önen ek syn le bbs görn-

mne brnyoru. Çnk krşştğm yylrn;

B bury şöye br uğrk k st sonr yzlğ g-eceğz yen kbrl br vs vr Kr gb beyz

nce rmklryl encereye vuruktn sonr gzel

br kz bşn şr çkrrk elne skslrl ççek

stn ççekçy çğrmy görsn. Hemen o n bu

4

Page 16: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 16/97

çiçekerin evkini çkmk için deği de çok geçme

den yğ tncklr, çiçekleri de ynrnd gtü

recekleri için stn lndğ düünmeye blyordum

B kdrl d klmyp yeni e kefimde büyük

 rlr elde etmeye bdm Kimin ne çeit ykt kdğn bir bkt ynlmdn nyordum K

menni lesinde Aptekrski Adlnd y d Pe

terof Cddesinde oturnlr, ypmck, ince tvr

yl iki direm ir çekirdek ylk giyimleryle onlrkr everinden kente getiren gsterili rblryl g

çpyorrd Prgolovo ve d ieride oturnr ik

bkt insnd k nd, oturk kimseler ileni

mi rkyor Krevstovski Adsn y geçimeye ge

lenler en krk tvrlry dikkti çekiyorrdğ gibi ev eyry msrl sndyelerle di

 vnlrl d ir sürü vr vr dou, üsteik çoğ

mn ütün nlrn tepesine kurulmu efendisinin

eyrn günün ebeği gibi sknn ssk ç k

dnrn bulunduğu dii dii k rblry, rlrn ynnd digineri eerinde tutrk yüüyen sürücüere rstsm; Nev Fontnk üerinden Çyorn

eresine, dr kdr giden çeitli ev eyy

ks doldurulm kyklr grsem; rbr, b

kykr gümde çoğlyor, çoğlyordu Herkesyknm rekete geçmi kervnlr inde yl

ğ gçüyormu giime geiyord. nki bütün Peters

 urg bork yerinde ss ir ç klckt B d

rm grdükçe kendi kendimden utnmy gücen

1

Page 17: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 17/97

hüzü başa� bi gidck bir

 azlk vi d böl bir r git içi ortada

ir sbp vardı. sıda hr k arabasıla fao k-

ralaa fdi kık adaa git ca aordu

aa hiçbiri vt hiçbiri bi çağrıordu saki kö-

şd uutuuştu grçkt d hrks içi bir

 abacıdı

şt böc o kadar çok gzdi dolaş ki sou-

da hr zaaki gibi rd olduğuu uutarak birdbir kdii kti çkış kapısda bldum O a

da içi bir sviç dalgası ald adlar sklaş-

rarak kdii kapı dşa at kiliş arlaara

çarara doğru ürüdü tk· orguluk la du

uor üzrid ağr bir ükü kalkmakta oduğu-u hissdiordu Glip gçri üzüd bir gü

üs vardı rds ğilip sa vrcklrdi

hrks birşlr sior püür pür sigara tüttürü

 ordu B d çok sviçlid şidi dk bu kadar

şli omaıştı sız aadaışı gibi k-ti taş ığ arasda bualmış bir ktlii a hasta

ruh hail hara haa kırar srdiordu.

Baharı gsil birikt Ta bağışladığı bü-

tü gücü ortaa koarak süsl çiçklrl bz

bizi Ptrsburg kırarda isaa dokua aa olduğu aaşıaa bir ş vardır Baz alz ac

 arak baz d hiç rka vaadğıız cılz hasta

lk bir gç kız aa bir gü bkldiğiz bir a-

da birdir dğişrk alaşıaa bir güzlliğ bü

6

Page 18: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 18/97

rünen bir kıı anıaır Peerburg kırları. u kıın

karşında şaşırmış kendiniden geçişindr Eli

de oladan Hangi güç bu begn düşüneli gölee

parlaklık  verdi? u çöküş olgun yanaklara kan e

reden geli? u yuşak yü çigilene ukuy ki

 verdi? u göğüer neden böye kabarıp kabarıp iniyr?

u oluk yülü kıa birdenbire bu anlılığ iriiği gü

elliği veren neir? Ki onn yanaklarına bu gülüüğü

kodurdu? u haya dolu şen şakrak kahkahalar veren kidr? diye orarınz kendi kendinie Göler

ni birileini arayarak çevrene bakınırını Ve bir an

da her şey anarını Aa o an heen geçer; beki e

erei gün gene ayn dagın bakışa aynı olgun yüle

harekelerdeki aynı ürkeklkle beginlikle aa iranlık aşkınığıan dolay uyduğu pişanlıkla a

aayla anı hüünle karşılaşırınz u bir ada gelip

geçen güelliği neden böye kıa öürlü olduğnu ve

arık bir aha döneyeeğini içini burkularak düşü

nür evmeye ble vaki buaadığınız bu alaı birişe yaraa güelliğe a derden kırılırınz

günün geei gündüünden daha iyi geçi

Kırardan kene çok geç önüşü eve yakaşı

ğı ıraa aa 'u göeriyordu Eve gien yol kana

ın kııan geçer bu aae burada in in op oynarNe yalan öyleyeyi kenin uak bir einde ouru

 yoru Yürürken bir yanan da şarkı öylüyordu

çünkü uu oluğu aanar kendi kendie bir

şeyer ırıldanırı içbir dou arkadaşı layan

7

Page 19: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 19/97

sevi aaıda sevicii imeee paaşamaa

hees anı şei apmaz m? ide beemediğim i

şe ı aşıma

Rıhtm oaı ve ouaa asamışda bi adı vad öüme dsee demieüsüe daamış gözei aaı aı sada ö-

ece damıştı. Üzeide osmaaa aaşı sia i

mato başıda da hş i şapa adı "Yüzde üz es

med bu " die düşüdüm a seseimi işme-mişi soğm ttup üeğm ü ü ataa aı

da geiğim hade döüp amadı ie "Ta e

ada da amş demee amadı adıı oğ

hııaıı işitee emde doaadım. Eve a

ımamıştım, ağıod. şe bi daha daa hııdı Yüeğim acda uaa "ma Ta de

haıdım. adıaa aşı e dei üe osam

oam amaşa b dumd b. eme oa doğ

öüp tam aımeedi ie ouşmaa başaa-

catım b sözüm Rs se sosetes aaaomaada biece ez uaıdığıı aımsaaa d-

mi ttum e söeeceğm sözei aae ız e-

die gedi topaaıp eesie baıd başıı öüe

eğee ı bouca öüde süzüdü gii. e de

heme peşie aıım. O b ıa vaaa ı-da aıp ou öbü aıa aşı adıma gei.

Doğs soağı o aa emei göze aamamıştım

Yaaamış bi uş üeğ gibi apodu üeğim

ma o sada gee b oa eişt adımıma.

1 8

Page 20: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 20/97

Kşı ldım, ybncı dının i gisid giymiş oulı i m blidi m mı yü

üyüşü i d oulı dğii iid i du y

n sln sn süülniyodu Gcln il

ini ynın ylşı d ndi sşmy lış

sındn on büün ıl gii, u ı d, olnc ü

liğiy  yyınn boşnış o ııyl oşuuyo

u Eğ şnsım ydı miş ols d ylyn

m iım l giişmsydi, ı ibi m ytişmdim. Admın bi d ili oğu

ılmsyl, buunu doğusun ıın sındn s

ğimsi i oldu Kı n gibi giiyodu Ay o

dun m is onun şini bım iytin dğil

di Ay gigid n i iin, yişi, ytişc dmy lmdı gn i ığlı tı. Çı

ynım lmış oduğum boğumlu sonumdn

olyı Tnıy n d şütsm d. Kndimi bi

nd şı kldım buldum şin s sdığını n

yn bı bşın glcli i n mışoc i, ğındn sö ımdn gid lı. An

c mı bi yli ıın son if biım

ıı syılı söcüll itiı iliiyo olmlıydı.

ys i söyldil bi d uşmıyou

Kolum giin ddi ı Aı stşmyı gölm

Koudn ycndn tiy oluu b i

Ey, lı dm nd sn n du tsm dı

Gö ucuyl şöyl bi tım ı lı i sm gü

1 9

Page 21: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 21/97

lii anlaışı Deinki kokuan ı dese

oksa daha öneki üzünüen i ka kiikleinde

hl gözaşlaı alodu Aa dudalına bi gü

lüsee alışı O da ana kaçaaklı bi bakşla

 akı sona kızaaak başın öne eğdi

O zaan eni başnızdan savdınz akın işe ne

le old Dein annızda dus bunlan hiçbii

gelezdi başınıza ei

Aa sizi anıd ki izi e nladan biisand

eki şid anıo sunuz?

iaz Şe iosnz Neen öle?

Kzn güzelliği anında bi de zeki olası ek hoşu-

a giişi Deek ilk göüşe kna vdınız Eve kiin

anında oldğnz heen anlanz Kaınlaa kaşı

çekingen olğu heeanlandığı ve de en azından

sizin o aadan kokğnz kda kokuğ i

geçek Hl çekingenliği geçei Düşe gibibi kadnla konşaağıı üşüde ile göse inan-

azdı

asıl Siz ne diosunuz

Eve öle Eğe eli iios bunn nedeni si

zinki gibi güzel küçük bi elin şiie dek koluböle saaış lasıı Kadınladan iie zaklş-

ı aha doğsu kadınlaa hiç lşık eğili alız

aşaan bi ada en zlele nasıl konşlaağı-

nı ile bile Şii e biliu Sakn aala

20

Page 22: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 22/97

br söz söyş olayayı? Çndn ldrn.

Korayın, darıla.

ayr, sözlrnzd r açal öryoru, ü

t üzl onuşuyorsunuz. z arşı açı ürl olaı styorsanız, n rt , bö br ç

nn adnların oşuna bl dr. aa daa z

asın rsnz, u n d oşua dyor

adar yanıda yürünz zn yoru.

Snçn souğu slc byd. Anlaşılan, z bnd orunun zrsn ıraa

 yacaksınz, o zaan da büün çarl lda.

Çarrnz ? N çar? şt u ço öü

Özür dr, ağzıdan kaç. Aa şu anda szdn

 r d ulunaaı ndn nasıl srsnz? Bğnl dlğ ?

Öyl, öyl ya. N olur, n nasıl br olduğuu

anaaya çaışn ş, nrdys yir al yaşıı dol

duracağ, hl nan çn çımış dğl. Böyl

olunca, nasıl üzl onuşalr, nas özcülr yrl yrnd uanablr? şy olduğ öyl

n ys. . Yürğ şurada onuşurn n ua

ma . . y, bunun ön yo. . Inanır ıınız, da

a çbr adınla anışad Et, çbr adınla.

Br ün lp r adn tanıyacağ urar dururu Bu çd kaç z ş olduğuu lr sniz?

Nasıl olur? K?

ç sy. dald adına, düşüd ör

düğü üzr... Bn hayad roanar aratrı

2

Page 23: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 23/97

Ah siz beni bilmezsiniz! Bunlar hiç kadın tanımadanoaz ama siz benim hagi kadınla tandığmı sor-

mayın Tanıdığım bütün kadınlar birkaç ev saibesin-den

başkası omadı! em de öyeeine çatt ki... Si-ze bi şey söylesem gesiniz Biraç kez sokakta ki

bar bi kadına konşmayı geçidim aklmdan Doğa-dır ki b konşmaa sadeli içinde çekie çekine

saygılı ve içim ateşten yanarak yapılacaktı Ona yal-

nzlıktan karolduğumu hiçbi kadına tanışmadğım anlataa beni yanından uzaklaştırmamasını iste- yecek; benim gibi umutsz bir ekeğin dileğini red

demesinin kadının şanına yaışmayacağını söyeye-cektim. Ondan btün dileğim bana kardeşçe söyleye-

ceği tatı iki sözcük evet ii sözü oacaktı. Ağzımıaçar açmaz beni kovmamasını sözlerime inanarakdinlemesini canı isese söyledikeime güebilecei-

ni bana yanıt vermesini iki söz yanız iki söz söyle-mesini ondan sona da bir daha görüşmeyeceğimizi

bildirecektim Baın güyorsnuz .. Zaten ben de bu-nn için anatıyorum..

Darılmayın ama kendi kendinizin düşmanı olduğnuz için gülüyorum. Deneseydiniz sokakta bile bir

kadna tanışmayı becerirdiniz Sadeik kadınlarn ho-

şa gide. Apta değise ya da bi şeye canı çok skl-mamışsa yüre taşıyan er kadın sizin böye çekine

çekine istediğiniz iki çift sözü eirgeezdi sizden..

Gene de siz benim söylediklerime bakmayın Kimbilir

sizi deli lan da sanabilirle Ben dei kendi düşn

22

Page 24: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 24/97

dükle söyed Çünü yeüzünde nsanaı na-sıl yaşadaın b çk şey göüm geçdm

h çk teşekü edem Ben çn ne büyük b

yk yaptığınızı bemezsnz! Pek pek Söyleyn bakalım benm Nasıl söyle

 yeym dstlğa ve lye değe b kız dğm ee-den anadnız? çn bana yakaşmaya kaa vez?

Nçn ? Çünkü yanzdınız adaın özü ön

üştü üstek gecey Bnn ben yönümde böev dğn kabl edn Aa hayı aha önce yn şı kadıınd

Daha aa bana yakşak stemştnz öye eğ m?

ada aş adıda ı? asl yant veeceğm

bley dğs Kky Bly snz bün çk ty Daan ezd akı

söyed Kentn dışına aa yüüdüm Şdye dek

böye t dakala yaşamadım Sz Aa be debana öyle e Ansttığ çn özü dem ağl-

 ymşsnz b b ses şttm Bense bense dayanaaı Yüeğ ezd h Tnm Sze aş b

 yakınlık ymş lamaz ıyım? Sze adeşnzmşm

b acmaka sç şem? Aıma sözünden la

 y bağışan ben Neyse elde adan sze ak-

aşmak stedmse Bana gücendnz yksaGenç kız özen yee ndp klm skaak

Yete bıakın ş bna ded Sözü b kya

getdğm çn ben sçy ama haknzda yn

adığım çn de ıvançym Eh eve eldk Şada

Page 25: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 25/97

ara okağa apacağı Evm ik aım öt Hoşçaka-

lın şkkür rim

k brbirimzi br aha görmycğiz Hr

şy böyc btck mi?Kız gümy başlaı

Göüyounuz ya Başangçta ki özcük istyoru-

nuz şmy Bununa birkt hiçbir şy öyy-

m Bk gn görüşürüz

Yan buraya glcği Bni bağşlayın, bunu zn tiyorum

Çok sabrszsınz Ütik, hani nry buyr-

gan br tavrınız va

Br akka inn bni, iy sözün kti Özür

ir, blk ağzan gn tuha özl kaçaca-ğım Dmk stğim şu k, yarn buraya gn Bn hayalcinin biryi; hayatma yaşanmış

oayla o kaar az, biikt gçrğmiz şu akkalar o

kaar syrk astlanan cintn ki, hayalim bu anla

birçok kz tkarlaaak lim ğ Siz bütün birgc bütün br hafta, bütün bir yı haya cğ Ya

rın buraya, hm ta buraya, ta b aatt glc-

ğim; bugün oanarı anıakça knimi utu hi-

cği Ptrburg'a böy bir, ki yri var Bir

krin, gçmiş günri ansayarak szn gib ağa-aya başaım Kbilir, blki iz o akka kaar

önc böy bir an yüzünn ağlıyorunz Afrs-

niz, gn knim unuttu bk br zaanlar bu-raa utlu akikaar gçmştniz

24

Page 26: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 26/97

Pki blki bn d yan aa da gim N ya-

paym izi kmak limdn glmiyo Zan bada

bulnmam gk Sakn andvu vdğimi düşün-

 yin buada bnmak knim için gki. yl

öyly izin d glmnizin hiçb aknca olmadğ-

n öyybiim Sona bki bugünkü gib az

oaya da çkabii; ny bnu haba kamayn

Diycğm ş ki bikaç kim konuşmak için izi

gömk m Ama bnn için akn hakkmda köü yagya vaman böy hk koayca andv -

diğim lan da aklnza gimyin Siz b andv-

vmzim ğ.. Ny b gizim açmayacağm

Yalnz bi koşulum va

n coşkunlukla haykdm Koşulunuz mu va Bn hpin hpin azym

İdiğiniz h şy yapmaya haz Söz viyoumiz kaş aygl olacağm h iiğinizi yapaca-

ğm... Bni ak anyonuz

z güyodu ş izi anğm içn yan buaya çağyom

 ya Sizi çok iyi anyoum Tka anmayom ko-

şuumu unumayacaknz. N ou lüfn şimdi öy-lycği  yapn iz büün içniğim bidiiim

Sakn bana şk omayn. nann bana böyl bi şymümkün dği Doğa glinc hazm iş lmi

uzayoum . Aa vmk omaz aa olmaz

zn küçück lin yakaadm.

Ymin dm

25

Page 27: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 27/97

emii geeği o au gbi palaaağınız bili

 oum ula söleiğim içi usuuma bakman

Ah bem e e aa alnız ouğum bi ilseiz

Ne i söz eeek e e aıl anşaa i kimsem

va. Soaka ahap aaaa eğilim a. Ama siz baş-

asnız. Saki mi ı aaaşmışz gibi aoum siz... Sözünüzü uaaız eğl mi?

Göeeksiiz Ama bu oa günü asl eip e bi-

me? Güze güzel uu size güveniğimi e alıız-

a çıkamaı geee Demii sözüüz çok ho-şuma gi: san he ugusunun haa aeşçe a-

ıığ hesabıı veme zouna eğii lio

musuuz siz bulaı söleğiiz zama sze güvene-bileeğmi heme alaım ..

agi akıma? Ne ou söle?

ai hoşçaaın u ou şimili sakı ası. Üelik s içi aha a ii bölee omaa enzee

e. aı beki söleim, beki e gizli al Öe sizine kouşmak, siz çok aha i anıma iseim

a keime söz eeeğim Ne kaa uhafSak i muize içieim . anm eee ouğu

mu ile bilmoum. ana bi başa aın apabile-

eği gibi, eni a başa anıza uzaklaşmağı-nız içi ızıo musunuz enize? Doğsuu söle- ! ki akaa bei ulu i insa apız Eve,

 aşaığ süee muu olaa bi kişi. eki e eni

kenime uzlaşınz büün uşkulaımı aınlığa

Page 28: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 28/97

kavuştuuuz Öye ana olu ki Neye eye

 yan aa Ya he şey öğeecekiniz.

Peki kabul öce iz başayacaknz

lu oşç kal!

Güe güle.

Ayk. Bt ece doaşt eve döeye b t

l kaa veeiyoum Çok uuydu h ya

buuşacaktk...

27

Page 29: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 29/97

Page 30: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 30/97

İci Gec

Gülerek iki elii birde sıkn genç k,

Grüyo günü itirebilmişsii, dedi ki sttir buadayı, bütü bir gü eler olduğu

n bileesini Biliyoru biliyo Neyse deli konuya

Buraya e amaçla gediğii bili bakaı Ark dün-

kü gii çene çalak yk. Bundan sor aklmı başıa tomaı gerekiyor ün olanlr uu uu

düşüdüm

Ne bkda aklıı şıı oyacağ? Kedi adıa bna haırım be yan şu belirteyi ki,

şidiye dek u derece km başda olmaşr. Olabii. Biicisi, lerimi o kadar sıkmay çok

rica ediyo kincisi bgü sii çok düşüdüm

ora Sorsı, her şeye yeien bşlak gerekecek

29

Page 31: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 31/97

çünkü izi ytic taımadğıma karar vrdim. Sz

karşı küçük bi çoğ gibi, toycaına davrandmSonuç oarak ş öyybilirim ki, büün bnara

b yürğimn yka oluşdr ai, r zaman k-di oramz çözümrkn yatığmız gibi, kndi

kndimi övmddir büün kabaa şt bu yüzd,bu yanışım üzmm için izi incdn incy öğ-

rnmy arar vrdim Sizi bir başkaından oramaya-

ağıma gör d kndinizi baa iz aataaknız, n yin ni odğnz iz öylyckiniz aydi, aa-

ın bakalım, kiiniz iz? aşaöyküüzü bir a ö

dinmk itiyum

aşamöykümü mü? diy aykırdım korkuyla Bir

 yaşamöykümün olduğnu iz kim öyldi? Bimöyl bir şyim ok..

Kız gürk özümü ki

aşamöyküüz omadığına gör naı yaşadıız öy

y?

aşammd anatılaca oabiir i? Bn kdikdim, yal yaşamış bir adam Evt yalz, ya-ayalız Siz yaz dmk olduğunu biir mi

iiz?

aı yalnz? ani iz kimy görmdn mi yaşadı-

nız? Hayır, öy dği Görmi görüyorm ama yal-

zm gn d. Kimyl knşmadığınız mı öymk itiyoru-

nuz?

30

Page 32: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 32/97

Eh, y ayıır. Öyly iz n biçim bir inanınız, anatanıza

kndinizi aa Durun, anlıyorum iin d bnim gibi bir niniz var nimkinin gzri krdr, kndi-

mi bidim billi bni tğinin dibindn ayırmadınrdy konuşmay bi unuttum ki yı kadar cbir yaramazlığımı grd. Bni yaında tutamayacağınıakı kinc tğimi tğin iiştirdi, bylc birbiri

mizdn iç ayımaz olduk O oturur krğn bak-madan çorap rr; bn d a dikiş dikrim ya da yk-k ona kitap okurum. şt byl bir yaşama d-

znimiz var. ki ydır yanında tğim tğin iğni

oturuyorum ..

Aman, Tanrı koruun N byük taihizik Amabnim byl bir nim yok

Olmadığına gr niçin vd oturuyorunuz?

Dinlyin, bnim naı bir adam oduğuu ğrn

mk itr miiniz?

trim ya.. m d tam anamıya? Evt tam anamıyla

ki yly bn ir tiimGnç kz bir yıldır ilk kz glyormuş gibi kahka-

aya glmy başladı Tip N tipi? Siz inanı gmktn çatatırıız

vallahi akın şurada bir ıra var, hadi oturalım uradan gli gçn olmaz bizi işitmzr. Vakit gçirm-

d anatın yknz Siz n drniz dyi bni ya

31

Page 33: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 33/97

şamyküüz omadığına iandıamazsınız. Beden

gizlediğiniz bieyle va Önce tip ne demekti onuala.

Ben de ou çocuça güesine kalaak gümeyebaşadım.

ip mi dedini. ip, ekesten klı güünç adam

demekti. imseye benzemeyen bi yaatılışı vadı

ayalcini anlamıı bi misiiz?

ayai i? Bimez olu muyum hiç endim debi hayaciyim. Niemin yaıda otuuken aklıma

e nee gemez! ayal kumaya başaynca yle

dala gideim k, pe padişahıın oğluyla evlediğimi

düşündüğüm bile olu ayae damak bazen çok

şeydi.ızın yüzü bden duguaştı: Ama he zama değil, dedi. ee isanın düşüne

cek şey olusa ok güze Eğe pei padişahının oğuya evleme

 y kuuyosanız beni çok iy aayacaksınız deekti.Duun bakaym, be daha szi adıızı bliyou.

eme e sonuda aklınız başınıza geldi. Biaz geçdeğl mi?

Ah usua bakmaı o kada mutuyum ki adıı

zı somak aklıma bile gemedi. Adım Nastenka

Nasteka! epsi o kada ı?

O ada Az mı geldi yoksa siz de e doymazşeysiz!

32

Page 34: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 34/97

m diniz? Çok i hm pk çok aha ik

bşmamza s Nastnka mmi istdiğiniz gö

r iy kai ir kz omasnz

Öyyimir Eh hi anatn. Pki Nastnka şimdi güü öykümü dinmy

hazr oun Yanna otrm cidi igiç ir taknm i

atan okur gii anatmaya aşadm

Bki d imsiniz Nastnka Ptrsbrgn nim oturdğm stind odkça garp şyr varrBütün Prsrgar' aydnatn günş oraa ir

başkar sanki yaz o yrr içi smaranmş gibi

aayr yni ir görünüş bürünür. Başka öz bir şk

a aynatr oraar ş köşrd yaşantar da ğişiktr svgii asnka Çvrnizd kaaşa ş ya

şantara iç bzmz Zamanmzn ağrbaş yaşa

mndan ayr ncak masaarda işitin türn ir şyir b Katksz haar v aşi ükür karş. .

(N yazk ki Nastka son drc aşağk dmy diim varmyor) rnsiz baya bayağ bir yaşam d

diğim. Aman an n aşangç böy Baam da

ha nr iştcğiz?

Çok şyr işitcksiniz Nastnka (bana öy gi yor ki siz Nastna mkn hiç yomayacağm).

ş köşr tip damar hayacir yaşarar. Bir

hayaciyi nikonu tmak isrsk on cinsiyti o

mayan yaratk da diyiiriz Çoğnka isan ayağ

3

Page 35: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 35/97

eğmeyen kuyuaa yeeş hayac gn ışığınan ka

çıyomuş gb b ha vaı Köşesne bu çekş s

mklü böceken ekene kaçmasına bene Daha

oğusu kaplumbağa gb evn sıına aşyan ayvanaı anıı Nçn acaba bu aam ö uvaını bu

kaa çok seve esn Hem e ye y yeşle bo

 yanmış sen sgaa umanınan kaamış n ve

c ö uvaını Zaen pek a olan oslanan b

onu ene gömeye gelse bu uaf aam evne kaageen osunu nçn kıaıp boaaak şaşkınıkan e

ayağı olaşaak kaşıla (Sonuna olup olacağı os

laı onan yavaş yavaş uakaşacak) Dö uva aa-

sına b suç şemş gb kalp paa basmış b b hal

vaı. Sank b egye ması b mekup yaaakçne ken şlen koymuş ekupa a şlen

asıl sahb ölğ çn oanın b osu olaak ee-

nn yayımanmasını b boç sayığını blmş gb

. Nasenka nçn osaıya ouup aı b sohbee

alma p aam çe gken sona benbe neşes kaçan osuna nçn gme nçn ağınan he

 yecanı ek sö çıkma ysa b başka yee olsa g

l eğenmeye heyecanla konuşmaya kaınlaansö emeye başaı Pek yakınlaa enmş olan bu

osun kens e nçn aha k yaee çnk kncs omayacak b aha bu eve aımını amayacak

şaşıı ev sahbnn aak bulak omuş suaına bak

kça (eğe nkeclğ vasa) nkele ağına onup

kaı ab bm uhaf aam yce pusulayı şaşıaak

34

Page 36: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 36/97

durumu kurryım, kouşm cndıryım gir

giğimi ory koyrk kılr kkınd bilikleri-mi söyleyem, bu ezkeimle de, yılıp ziyreime

geerek güç um üşe dosum ş görüey

erke, po üsüe p krckır Niçin kouk sıs omyn, çok öemi bir işi msyrk biren-

bire şpks srııp eme yğ fırlr; pişmlıkuyuğuu gösemeye çış kırdığı polrı düze

mek iseye ev sibini sıck e sıkışınd kuru-rk kedini ış r Bu os içi eşiken dımı ışrı r mz kkyı bsrk, sıd çk

iyi bir çocuk oduğuu bildiği bu uhf rkdş bir

dh uğrmmy yemi eder Bir y d için

birz öce kouşuğu bu dmı yüzünü biçimiifzl bir ilgisi olmkl birlike zv bir kedi yv

rusuu dövüldüke sor surı ığı biçime

kıysly klkr. Zvlı kedicik, ou rklyn,

korku her ürü eziyei yp çocukr eine

kuruur kurumz geip krık bir sdyeilın sişir; k rd isediği kdr üyerii k

brıp ık göserecek uç biçimde biçime gire yüzü pileriyle kyck, od sor duzun bir zm düyy, islr, h sibii

evde o cıy socı kdıı verdiği yemek rk-l düşm gzüye bkckır

Ağzı bir krş çık, gözleri beererek bei şşkınşşkın dinleye sek bury geince sözümü kesi

Bir dkik Büü bu ıklrıızı sıl edeini

Page 37: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 37/97

bilee m bn bir sürü gülün sorlr sornıın

sebebini e nlyıyoru. Anlığı bir şey vrs o

bütün bu seüvenerin sin bşınn geiş ol

sır

Yüüm ok ii bir nm bürünmüştü.

uşkusu öyle! eim Peki si ntnı ev ein. Öykünüün n

s biteeğni ok erk eiyorm.

rmnııın h oğrus beni ünkü bütün ntkrımın krmn kenimim ekiiği

bir köşee keni ylime neler yptğmı mı öğren-

ek istiyorsnu stenk? Bir rkşıın beken-

eik iyreti krşısın neen iniin lk bulk

ouğunu bilek istiyorsn? Omn kpsıılr ılm niin kırrk elimin yğmın olştığnı konuğmu krşıyı beereeiği iin ko-

nukseverik ygmun etkisiyle nsı yerin ibine

getiğii mi işitek istiyorsunu? Söyeyin.

Evet evet Bilek isteiği şey b. Dineyn siöykünüü ok güel nltyorsunu b gü-

el nlt msnı? nsn siin kitptn okuğu-

nuu snır..

Güleek iin kenimi or tutrk sert ve ğrur

bir sese: Nstenk sevgii Nstenk ok güe nttğıı

ben e biiyoru eim. A beni bğışlyın bşk

türü nltmm. Yei mühürü bir küpün iine bin

 yl pis kktn sonr ühürleri söküüp ışrı s

Page 38: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 38/97

ınan azeti Süeyanı unu taşıouşum gibi

bi duyu içindeym Uzun bi ayıkan ona ize

kavuşuca (çnk Natenka izi çoktand tanıo-

um çünk böe biii yadı ayodum aadğmkime iziniz kaşıaşmaız anz azmş) u

humda bidenbie binece kapak açı ve şimdi ko

nuşma ei hainde oşaıou yoka boğum

evgii Natenka nun için Natenka ne ou öü-

m kemeyin; beni agıya ouna kada dineinDinemeyecekeniz a

Peki peki peki Bi daha özünüü kemeyece-

ğim Anan ak ağzmdan tek öz çıkmayacak

Öyeye devam ediyom otum Natenka gü-

nün bi aati va ki onu çok eveim Bütün işeinöevein çaşmaan bittiği bi aati bu Heke

 yemek emek dinenmek için akın akın eveine i-

de Yo boyunca şakaaşaak akşamı ecey naı eçiecekeinden edee Bu aatte kaaanımz da

izin veieniz Nateka öykümü çüncü şaha anataym çünkü biini şaıa anatmaktan çok uanı

 youm evet kendine öe bi işi oan kahamanmz

da bu aatte heke ibi okaktadı Biaz yogun o

uk yüzünde aip bi zevkin izei göebii Soğuk

Petebug gğnde yavaş yavaş önmekte on uubn on ışıkaını heecana eyede Seyede de

mek yaa ou daa oğu bu şıka içinde duya

Çnk ogun oduğu ya da o ada zii daa iinçşeyee uğaştğı için çeeine ayıdğı zaman ite i

7

Page 39: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 39/97

emez pek az oacakt Etesi güne kadaki can skc

işlein bidği b okulu gibi snftan kp oyuna

na yaaazkana kavuştuğu n kvanld sevincinden yeinde duamaz Şöyle i göz an na as

tenka bu sevncin bu coşkunluğun adamcağzn si

nieini yadğn hastalk deecesnde dyal olan

hayal yeteneğni hemen haekee geidiğni göecek

snz Ada dagnd düşünmekedi Onun ne dü

şündüğünü sansnz? Akşam yemeğni mi? Geceyinasl geieceğini mi? Bakaka olduğu bi şey mi?

B beyefendinin güzel aan ektğ pl p aaas

inde önünden geen bayana hoş b biimde se

am veişn mi? ay astenka onun öyle şeyele

igisi olaaz O şimdi kendi i yaşaya dopdoldsönen güneşin son şklann neşeye paayş boşuna

değldi b şkladan snan yüeğinde inlece duygu

yanaak hu aabildğine zengnleşmşti Kahama

nmz üzeinde yüdüğü yon daha önce en fk gi

intisi kntsyla ilglenken şmdi needeyse bu yolun kendisinin bie fknda değildi "Haya tanas

beceik eleiyle aln kasnak ggeini hazlamş

(sevgii astenka san jukovskiy* okumuşsnz

du) şimd de pei masallann ak amaz dünyasnn

nakşan şeekedi Kii bek de kahaanz haya tnasnn hüneli eeiye yed kat göğe

 yükselmiş biludan yolan ganit yaya kada

ndan evie doğu ümektedi. İsteseniz onu d

(*) Rs roman ozanladan (8382)

8

Page 40: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 40/97

duu; eede buluduğu hangi yöne giiğii so-

un Size ne buluduğu yei ne de giiği yöü söye- yebleceki; yaacağı ek şey uacından yüzü kızara

ak durumu kuamak iin bi yaa uydumak ş-e yolunu şaşıan saygıdeğe yaşı bir kadın onu yaya

kaldımı am orasında duduarak yolu soduğuzaman onu bidenbie ikiee kokuyla evesie

bakınması bağımamak ii kendini zo umas bu-

dan ieri gei aamanımız ca sıkıaak suaı bikaş youna devam ede sıada biok kimse ona

bakaak güümsüyo akasnda af aıyodu; iğen-

memek iin karamaımızı önden kaa kük

bi kız ocuğu da onu dalgı güümseyişine şaşkı

şaşkı bakaak edepsizce gülmşür ysa bizimkibulaın pek fakında değidi ı haya peisi yaa-

mazlk olsu diye yodaki yaşlı kadı merak yayaa, üük kz cuğunu karaaımz o sıada oa

dan gemişse) Foankadaki diz dizi mavnala üze-

ide uyya köylüeri de sinekei öümcek ağadüşüşü gibi işlemişi gegene. Gaip adam hepsi

iie akıaak kuübesie girmiş soaya oumuş ye-

meğii yiyip biimişi asık suaı kedeli bi kad

oa hizmeisi aiyona soay oplayp oa piposu

u vediği zaman acak yeni yeni kedie geerek yemeğini biirdiğii anmsa bunca şeyi nas yapığına

şaşar kalı. das kaalklaa gömümüş; huda

boşluk üzü vardı Başnı iide fııl fıı döe

haya düyası gülüsüz paırısız ykımş geide e

39

Page 41: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 41/97

iz bıkm üş ibi çup tmişi ık o ey h-

 y etiğii bile ımz A ğıa ğı içii

zlt i yu, yüeğii hoplt bi iek hylücüü ıcklyp kçılke belli beliiz bi yığ

bşk hylle çğı peşie cık oı e

zlik hüküm ümektei ylzlk yşuklk hylücüü okşa Mfk khve pişie ihtiy Mtyo-

cezveieki u ibi hyle e yvş yvş

kyşy ekete eçeye bşl. kyşitikçe ızlı hylciizi elişiüzel elie lğ

kitp h üçücü yfy vm yee üşe şte

hyl üyı yeie clp kulmşt: Yei bi

üy ş öüücü yei bi yş öz kşıc

ekleiyle öe liliğie uzktı Hyl-le o mtllk yoıı ç Çeşii eğişik lı

c, lı bi zei Atık o bizi eçek yştımız-

l işi yoktu! He şeyi teie öe özeie i

zile be tembel yşuk bezi i yş ümekte

 yizi o öe hepiiz lyzımız kükü yşm yı yük y ilz Geçekten e öyle ilk bkşt

bibiiize ıışız ibi oğuk ık lı u-yo yuz Ntek? Zvlı iye üşüü

hylci bizi öce A bi e ou öüe e c

l e öz ıc e üyüleyici eklele ııız bi tb-lo hlie çln ei üş eveie bkı Doğl ol

k e ö p hylciizi keii ye lk

ı Çeşit çeşit eüvele, çz uckz ükleyci

hüly peşi peşie eli ele kuğ e

Page 42: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 42/97

ce. da dşecek şey m .. Her şey arou hayaere. k amamış sora şöhret acıı ymş b oza omaka şe başar Ho-

maa akaaşığ ateem eces Daa Veaa Vasyeç aza ket arke österdğ

kahamaık e b pede. Oda soa da

ara Mobay Eya Dese Jea ss papazarmecsde sorya çekş Robert'te öer me

s (Mzğ aımsa mısı Sak mezaık kokse bruza) Ma e ade eza Saaşı

Dato eopata ei suoi mnt,* omada kçkbr e b e kedd e çe de bem se

meeğm tpk sz b ağzı açarak kş eceer ha

 yacmz meaka deye sem br yaatık şe böye Nasteka tembekte zek aa b ada

mı yaıda bzm yaşamak stedğmz yaşam e

eğe or Oa öre bz zaaı acacak b yaşamsrmekteyz Ama zama ece b acıacak yaşa

m br ç bt haya yarı öz kpmada ereceğ baım b aa çatacakır. O a e

p çatğa hem de kaşığda br mutk seiçbekemee eecektir yıarı Ama şmdk o b

hç dşmez. Hz pşmak sır tamaz keder

o öz korktmayacaktı k aha o a okok a e çatmamşı hayacmz hçbr stekdymaz. eds bt steker stde ör he

şey e atıdaır he şeye kaksamştr Yaşamı

(*) Ve ıkr (Lnc) .

Page 43: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 43/97

endi kurar, na her an canının istediğ bçimi verir

Üstelik bu inanılmaz dş evreni öyle klay, öyle dğalbr ya urulur , dş lduğu aklınn köşesinden

eçmez Zaten dş evreninn, duyulanın yanılma

sından dğan ir sea, aldatcı br hya duğuna

inanma istemez; b nun için erçeti, eçeğn taendisidi

öyer msiniz, Nasenka öyle anlarda neden bu ha-

 yalcnin iç içine sığmıyr? Hani ç, han gizli ç,nabzını hlandırı özerinden yaşlar aıtıyr? Niçn

sgun yz, ısa yanakar cayr cayr yanaen -

tn benliğini cşkun r sevnç kaıyr? Neden t

kenmez r sevinç ve mutuu çinde geçen uykusuz

geceer na bir an kadar kısa eliyr? Pencereler şa-ğın eme şılarıya kızaran ç karartıcı dasında,

kahramanımız, eçirdiği cşklu saaterden snra yr

gn, hasta lara endini çlle yatağına atar Göz

erini kaaren içini ezen derin bir haz duatadır.

Petersbur sabahlarına özü adatıcı bir hayal şığı ay-dınatmaya başlamıştı içerisini.

Öyedir astenka! ışarıdan baınca adanır, hayal-

cimzin benliğini saan tutnn erçek duğna

nanmaya başlasınız. Bu temesiz hayalerde öze ö-

rlr, ee tutulur şeyein madığına inanmak e dekay değildir. ysa hesi yalandır . em de ne yalan,astenka, ne yaan Diyelim şk muştr sevinin

btn cşkusunu, bıktrıcı zntlerin ta içinde duy

maktadı.. Şnun yüzn döndr dikkatice r ba

42

Page 44: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 44/97

kın Çılgnca hayallrind şık olduğu vgiliinin ü-

zünü bile görmdiği kimin akna glir, Nenka?

Onun egiliini yalnız baş döndürücü hayallrinde,

bir de dşeind gördüğnü iz olanız düşünbilir

miiniz? üün dünyaya boş vri bunca yıl el le, gö-

nül gönül yaşadıklar yalan olabiir mi? Gç aki, ay-

rıma aai ginc kaalı, rınalı havaya, gözyaşlanıiyah kiriklinden kaı uçuran rüzgra aldırmadan

vgiliinin göğün kaanı hüngür hüngü ağlayankadın kimdir öyly? Birbirlerine güvenrek, birbirl

rini iyerek, Bunca yıl a deinden everk baş başagzmye çıkkla, rk edilmiş, ıız, yıkınılarla dolu

 yabani, hüzünü bahç younla kapı bahç yolla ha-

 yal miydi? Ya o dedelden kama garip v? evgiliiburada ura, yaşı kocaıya içine kaanık üzünü

dou bir aya üyordu Aşklarnı birbirrindn bil

gizlyn evgililerin bu az konuşan, hırçın adamdan

ödli koardı Oya bunca üzünüy, korkuya karşın

çok miz, günahız bir aşkları vardı Ama inanlar kö-ü düşünürler, Nanka (h öyldir ya) onra, yur-

dundan uzaklarda öğ ıağından kauan yabancı

bir göğün alında onuz güzeliklrl dou bir kn,

parlak bir aray balounda (aayız da hiç olmaz!

giliin raar Bol ışıkla aydınlaımış, güllrin,defn dallarının ardığı balkonda vgilii onu anıya

rak yüzündki balo makeini aar hycandan ir yen iyle, Ark üzgünüm diy ıılda Birbirin

alan evgililer aşklarının coşkunuğu içinde ayıı

4

Page 45: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 45/97

gülerini kederlerni aclan itiyar ocay zaa-

ki yrtlanda kaan iç arartc bahçey k dolu

ei on kez öpştte onra brirleriin kolan-

da güçlkle ylp aldkar ray er şey her şe-

 y unutrlar

am o rada birde kap açr un boylu ağm yap geeze şalaba bir genç olan arkadş eşite

göerek anki ir şey olmamş gii "Şidi P

lota geliyorm haykrşyl dalar içeri ayaci-mii tepeiden aşağ aynar uar döklr komşu

un ahçeide çaldğ elma ceine okaya ça-

lşan bir çocğu telaş içinde neye uğradğn şaşrr

ya yaşl on ölmş mtll yolla açmşr

kez de Palota gee arkadaş aşna bela eiliCoş ouşmam heyecaa eere u

Ç içimden ir kkahann palamak zere oldu-

ğuu hiediyordm Rhumdai şeyta kmldamya

aşamşt Çeem titriyor gözlem buğulayor ir

mr gelip geip boğama tayord Korktuğumbir şey daa zei gölerni kocaa kocaan açaraen dineyen ateann da çocku çlgn bir kah-

kahaya glmeiydi Çok pişmandm epeydir içimden

aşmay ekeye duyga hepini birde dşar ur

mata ço ier gitğmi anyordum Oya eni aa-aca ir kimein çacağ anmadğm çi öye

ecelermi hepi iapa okur gibi latmaya a-

rar ermiştim Ama şimdi kendimi tutamayar oşu

a içimi dökmştm e aftr aenkadan e

Page 46: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 46/97

çıkmıyod. Biaz sona yavaşça eimi sık, ükek bi

igiye sod

Bütün yaşamınızı geçekten hep böye mi geçdi-

iz Evet Nastenka hep böye.. Snna kada da böyegidecek gibime geiyo.

Üzgün bi sese; Hay oamaz dedi. mamaı Öyeyse ben de

ömümü inemin eteğini dibinde tüketeceğim de-mekti. Deyi böye yaşamak çok kötü b şey

Dygamı daha za gemeyemediğm için

Biyom astenka biyoum diye aykıdım

E iyi yımı boş boşa yitidğim şmdi e za-

manden daa iyi aıyom n böye odğ- yüzüme kaşı söyemesi için aın bana iyi y

eki meeğimi szi göndediğii düşündükçe üzün-tüm daa da ayo. Şimdi sizin yanınızda otp si-

zine konşuken geeceği düşünmek çok ta dğ

su çünkü geecekte beni gee yank gene o kü-ü geeksiz yaşam bekiyo Yanıızda geçek yaşam-

bu dei mt odktan soa haya kumak neye

 yaa? Beni ik anda eddetmediğinz ayatımda k

gece osn yaşamama anak sağadığınız iç aı

sizden azı osGözede yaşa paayan Nastenka;

Hayı hayı Ak böye omasın! diye bağıd. He

me ayıamayz ki gece çok az

Ah Nastenka Nastenka Beni kedi kedime

4

Page 47: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 47/97

uzun ir sre uzlştğnz biliyo usunuz Atk

eskisi gibi kenim hkk o kr köt şneye-

ceğim Biiyo musunuz, elki kenii suçlu, gnh

işlemiş bii ork böye yşmk suç ve gnhtnbşk nei ki görmekten vzgeçerim kn söye-

iklerime bir btmnn bulunuğunu şnmeyin

nnr msnz, bzen öyle skntl, öye bunltc n-

rm ouyo ki, gerçek ir hyt yşy gcmn

 yetmeyeceğini gerçeklei kp gien olyl kv-mkt çok geri klğm, uygulrmn köeştiğini

hisseiyo, keni kenime net okuyoum yeriçine geçirilen geceleen son ymnn geçek

nyy önmenin ne k kokunç oluğunu bile

mezsiniz Evet, bir e çevreize krsnz ki, insnlreicesine kn yt sei içeisine yşyp giiyorl

Ismm omyn yl gibi, ş gibi uçup gitme-

 yen un yenienen, e n genç kln, bi sti

bi stine uymyn gerçek bir yşm onlrnki Oys

krnğn şncenin tusğ oln hy ktc,uçup gitmeye zr oluşu ynn şğlk bi tekd-

zeliği vr Petesbugluln zerine titreikeri g-

neşi bi n ötveen, gneşle irlikte insnln

gönn e krtn buut y nysnn efenisi

i böyle sknt i n kurun hylern neler ol-uğunu vn siz şnn!

Bitmez tkenmez snğnz yle sinierin s-

rekli geginiği sonucu yvş yvş ölgneşmeye, t-

kemeye, z tut nk bşk bi yşntnz om

Page 48: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 48/97

<ğ için i klnidn ki aya krnanz-

dan büyk ir çaba onunda ypp çağnz yadnyanz krp dökly azrdr ya annz

bambaşka şylr çkr. yali boşu oşuna krkarşrarak köz arar gib soğuyan yrğini aak

aşi yakak için ki ayallri aranda br kvlarar. Yaya ş kan uuşuraak Kurduğu ada- rnkl rnd ydn kndini bularak gözlrin-

dn yaş gn zvki adaakrGn kndim dönk oluram ayal kuray n

rr vardrdğ biziniz asnka. As aar

olmadğ ald rumu okşadğ için anmamay

svdğm şyin sk duygularn kr açma a-

 yallrimin ydönümrin kuuyoru ark ayainiku aağm ir oay aşamdğma gör açma aa-

lrn ayali yaşaa kalyor griy! Gçmiş br za-

anlar kni kndi muu oduğu yrri unu-

uyor zamn zaan u yrlri gzkn oşlanyo-

rum nun çin yaşadğ ana gçş günlrin adnaak iğy knn add v okakanda bir göl-g gibi zgün kdr aylk aylak dolşyo

rada nr n glmyor akma Örnğn br yr va-

r yorum; a ir y n ay saa gn zgn do-

laşğm ansyoru Eki ayallrin iç d iç aç- olmadğ bldği ad yakaa yapşan kara-

sar düşnrn bnaldğ için skidn daa iy

daa uzurl oduğuu; o anda g gündz raa

kaçran ç zarnn ni adan kvrandran kö

Page 49: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 49/97

ğin başa tül olğn düşüüyo.

Aaa bi ndm "Hayallin nd? y oaı

Aa· başımı allayıp "Yıla çab gçiyo? -

tn başa çam olmaz B z başa ola gl

alıa "P yıllaıı n yaptın? ayatının n y yıl-

anı ny gömdün? Yaşaın ı yoa yaşaığını

mı aıyon? İçdn bi yüli "Ba çvd h şy naıl gittiç oğuyo? Baç yıl daha gç-

oy bi yalnızıa bilt batonna dayaıştityn bi yaşlııa aşı aşıya gl. ndan

oa da utuzl bzgnli Bi gn glip

ayal dünyam yl bi olaa ayalm aı yapa-

la gib b öül A Natna! zaa

h yalız yapayalnız kadığı d aınaa bişyim olaığı için dövnğim Çünü ytdli-n hp oaan bi ıfı dğindi hayalld

başaı olayaaata yaağından üzül b damla gözyaşı

il: Yt yüğii daa fza paçalaayın dd. Bitt

at pi. Bnan oa bn vaım; n ola olaylayaağ. Dnlyn Bn bat bi ızım in

öğtmn tttğ ad za ouyaadı. Bnunla

bilt izi bütünüyl alıyo çünü nin tğ- tğin iğliğid b din anlattılanızın

hpi bn d yaşadım. Kuşz bnlaı iz anattı-

ğınz aa güzl alaamazdı ouş dğili bn

atnanın şn öyim yü übuma

Page 50: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 50/97

ayıınn ekilmeiği er harekeinen belli olyor

d. Ürkek bir ele; Ama bana aılğını için kıvançıyım iye devam

etti Ark ii iyce tanıdığı öyleyebilirim Sonra

bir diyeceğim daha var Ben e ie büün yaşamöyk

ü anlatacağım e de ibir şey iemeen. Bunakarşıık bana akıl verecekini Si ok bilili bir adam

ını benden yardınıı eiremeini deği mi?

A Natenka ben kimeye akı ocalğı üteik iyibir akı ocalığı yapadım! Ama bu ke drum değişi yor Madem artık birbirimie yakın oacağ öyleye

bo bo konşp birbirimie akıl danışabiliri. Ee öy

en bakalm el Natenkam benden naı bir akıl

itiyorunu? er şeynii aıkça anlaın! Ş anda öyeevinçi

mutlu yürekliym kam öyeine iyi çaışı

 yor ki ie yant yeiştirekte oruk çekmeyeeği

Natenka üerek öümü keti Yoo .. Yoo!.. Bana yanı ekice bir yanıt deği; beni

 yıllardır eviyormuşunu ibi yüreken kardeşçöğüt verecekini

amam od! diye bağırdm! Sii yirmi yıldır evi yor olam ene de şu anaki kadar evemedim

Öyeye verin einii

Elii am· - Şimdi de benim öyküe başlyoru!

9

Page 51: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 51/97

Page 52: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 52/97

Nastenk'nın Öküs

Öyküü yasıı yai ir iei olduğu iliyor

suu Be gülerek söüü kestim

Öür yrısı d uu kadar kısys Susu ve dileyi er şeyde öce eim de ir

koşulu var: Söümü hiç kesmeyeceksii yoksa ş

şıraiiri Uslu usu dieyi şidiYaşlı ir iem vr. Aemle am ödüğü çi da

ha küçücük bir kıke iem bei yaı amış Sık

sık eski iyi gülei adığıa göre ir mar vrlıklı

bir kadımış Ba Frsc öğretti öğrete tutu

ders aldırdı O eşime gelice (şimdi o yedisie yi) er�ere so verdik. şe o sıraar ir yrmalık

 ytı Ne yığımı söylemeyeceğim öesi

bir şey olduğuu ili, yeter Bir sabah e bei yaı çağırdı göleri göreiği içi bei kollyamay

Page 53: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 53/97

cağını söyeyerek iğneye eteğimi eteğine iiştirdi.Adam olana kadar da hep böye eteğni dibinde otura-cakm. Böylece uzun bir süre yanında ayrlamadım;iş göüren dikiş dikeren, ders çaışırken bir adımuzaklaşamıyordum. Bir keresinde ninemi kandırmakistedim. Fiyoklayı yerime oturttum Fiyokla hizmeçi-izdir, kulakları işimez Neyse, adın iskememeoturdu. inem koluğunda uyukarken ben de yakını-

zdaki bir kz arkadaşımı görmeye gitim. Ama souçhiç de iy omadı Ninem uyanına, yanında hl usuourduğumu saara bir şey sormuş Fiyokla nineminkedisinden bir şey istediğini görmüş, ama kulaarıduymadığı içi anlamamış. unun üzerine ne yapaca-

ğını şaşırara iğey çıkardığı gibi oradan sıvşmş . .Nastenka konuşmasıa ara vererek kahkahayla gül

meye başladı. Ben de gülmesine katıınca birdebiredurdu

Ne olur, siz gülmeyn Ben gülüyorsam, tuafıma

gitti de onda . Ne yapaım, iem böye bir kadınAma ben onu gene de biraz sevyorum gün işittiğimazarla bir be bilirim Yeiden yerime oturu beni,arık bir adım kıpırdamak yotu Haa, söyeeyi unu-tum, bizim, yai ninemin bir ei ar Daha doğrusu, üç

pecereli aşap, ninem gibi köhe, küçücük bir şe Bir de tava arası odası var Yeni kiracı aşınına

Söze kaştım:

Demek esi kiracısı da·vardı? diye sordu Vardı ya em de sizin gibi geeze değildi Ağzını

2

Page 54: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 54/97

a amaz aamağn disiz kör opal amurir itiyar Böyle yaşamaya daha zla ayanamağ

ii öldü zavallk Kirasz geimenin oanakszl-ğn düşünerek ir yenisini gemesini istedik Öyeya ütün geliriiz ninemi alğ dul aylğyd Ters-lik u ya yeni kiramz gen ir adam Bural eğildi taşrada gelişti Bizimle pazarlk etmediği iin ni-nem oday emen veri sonra a

Yeni iramz nas N astenka Ge mi yakşlm diye sorduBen yala söyeme istemezdim:"Pek öye gen değl ama yaşl da saymaz deimNine er şeyi öğreek istiyoru

Pei görünüşü nasl Yakşkl ir aam mBen gene doğruy söyeim"Eve nineiğim yaşkl . "Demek daa ekeekeri varmş Ba kzm so-

ra ninem söylemei' deme; sen ei il u aama gö-

nü vere Bakam daa neler göreeğiz Yaann hef odamz kiralad iye gözümüze şiri görnmeye

aşad. Esien öyle miydi ya "Ninein ilide eski güler hi üşmez skiden

aa g�niş güneş eskiden daha ok strş süt

şimiki gii auak kesimezmiş Her şeyn iyisi es-kidenmiş Ninemin _iramz akkna söyleiklerana öğüt verşini topu topu ir kez alma getirimAma sonra nakş işlemeye ora örmeye aşaya

epsii unuttum.

5

Page 55: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 55/97

ir sh krcımız ize uğrdı Niem kir odsınıduvrıı kğıt kptcktı, ou söyemeye ge-miş. Söz sözü çtı . . Ninemi de çeesi düşüktür i-rz ir rık b:

"di stek, dm git de hes kutusuu* getir dedi

e hemen kktım, yüzüm pncr gii kızrmıştıO d nem eteğne iğeye bğı duğumu kı

m getrmediğim içi ieri fırdım ırmm irikteiemi ktuğunu d rkmdn sürüedi Kircı-

mızın öüde bütü foy meydn çıktığı çi yüzüm dh r ızrd, utncımdn ksktı kesidim Veheme ğmy şdı. Yer yrıı yerin diie

geçsem b kez iyiydi.Ninem:"Dh e druyorsu? diye ğırıc hıçkırıkrım

dh d yüsedi.Kircı kedisinde utdığımı görüce yi güer

dieyip heme gitti.O güde sor e zmn koridord ir yk sesi

duysm etim ezim tıyordu Kircıı gediğiisrk, e our e omz, diye heme iğe çııyrdum. Am her seferide de geen bir şksı ou-

yrdu ki hft öye geçti. ir gü kircımız Fiyokie her göerdi Frnsızc bir sürü itbı vrmış,hesi güze, ounmy değer şeyeriş Niemin cı

*) Bu kutuda on m üzrn onar onar diş yuvarakar ardı, ssayaya hsap aaa yararar

Page 56: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 56/97

skyor, bur oku stiyors verebiliriş i-em seve seve kbul ei z ktplr gerçektey olup omdğ merk edyordu.

Ahlk bozucu os, stek dedi "Byle ki-tplr okum s, ktü şeyler ğrersedr ktü dedği şeyler, ieciği eer yzl-

dr o ktprdeer m yz Deklr ez ie kzr

evleme vdyle bşt çkrdkt so sokk ort-sd brkk kz d cck durulr düş-üker yz Be byle ktprd çok okudum, kzm is ee br ygrsü, gzü e uku g-

rür, e de bşk br şe Ou çi bei s syle-

yeceğim şu Ei sürme or! gi ktplr gderş bym

Wter Scottu romr hepsi de eciğWer Scottu romr m Bud br dvere

os Am dkkt et kz, yprkl rs şk

ekubu l koyuş oblir."ok ye br şey Cteri rs bk Bu düzebzr şe kl

ermezCtler rsd d yok.

"E, iyi yeyseByece Wter Scottu okumy bşdk, br y geç

mede ktpr eme eme ys btmşti. Krc-mz bze durmd yeier gderyordu uş-kde de yod brkç te Öye oldu , ktp ge

55

Page 57: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 57/97

mese canım slmaya başladı Ak ei adişannoğluyla eveneyi düünmez ouşu

asıl oldu blme bi gn kiacımzla medvende

kaşlaşk inem beni bi şey amaya göndemi.Ada dudu. en kzanca o da kzad. Ama o hemen güleek sela ved. Sona nemn nasl oduğunu kalaı okuyu okumadğımı sodu en de okuduğumu söyledim unun zerine

En çok hangi kiaaı beğendniz? dedien deIvanoe ile Puşkiin eselerini dediO günk kouşmamız bu kadala bi hafa sona gene mediveede çıkı kaşıma u

sefe beni inem göndememi ben b iş uyduuçıkmşm. Öğleden sona saain çüyd kiacze o saae eve gelid.

Mehaba ! ded.Mehaba diye kaşılık vedim.

n gün bykanenizin yanında oumakacanz skılmyo mu?

Onun bu sousu üzene öyle uandım, öye uandım ki bilemezsiniz! aşkaann duumu bilmesek gücüme gimş iç yan vemeden emen

uzakaşmak sedmse de yaamadmSiz iy b kzsnz ded. öyle konuşuğum içn

de bağlay beni nann ben sizn iyliğinizi byüannenizden daha çok dşünyoum. Gdi geeceğinz göşeceğnz kz akadaşanz yo mu szin?

5

Page 58: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 58/97

mdğnı söyeim Bi Mşenk vı, d

Pskv mişiBkın benime ey ei misinz?

ey mı? Y büyüknnem ne de?Büknnenze duyumyızmz büyüknnemi mm en şkınüe üe.Bundn bşk b şey söyemedi

kşm yemeğinden sn bi de bkım ize e-miş udu uzun uzun knuşuk ninemn neeeeiğini bmzın u mdğını sdu Snbidenbie

Buün ey Sil Beber çn bi c dım -

kdş idecekk m işei çıkmış eemiyBie eimde kı

Ninem sevinçe"i Berber m? diye sdu. ni şu benm enç-

iğime ynnn Si Berbe msın?

KcıT kenisi dedi yn öze de bn bkı O z-

mn duumu kavdım kzdım. Yüeğm kü kü -my bşdı

Demek eski Sil Berbe . ey idi üne ey!.

Gençiğimde bzim evde küçük bi snemz vıznyı ben ynmş m

Bu ee imek ise misiniz? Bieeim ynsınbi.

Ninem kbu ei

Page 59: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 59/97

ay a gieim. Benim Nastenka opera nedir bimez daa

Seincimen yermde durayordum emen azr

lğa başadk giyinip kuşandktan sonra yoa çktk.Ninemi gzleri greiği için yanz müzik dinleme-

ye gidiyordu Daa doğusu bunu benim için yapmşt Ne de ola iyi bir kadndr ninem Ama bze kasakapdan dşar ammz amazdk. Size Sevi ee-

'nin üzeime brakğ izlenimeri anlatacak değilimKiacmz emsil boyunca bana yle okşayc gzlerebakyor, yle güzel konuşuyoru ki gündüz bana ope-

raya giteyi yalnz beni tanmak için neriğini emen anadm Seinçten kabma sğamyordum. O ge-

ce kendimden ek oşnut, son derece neşeliydim ü-reğim şidetle çarpyordu ateşim de biraz yüksediBütün gece Sevi eei' sayklam.

O geceden sonra be sk sk geeceğini sayorumoysa iç de yle olmad Neredeyse gelip gitmeyi iyice

keseceki. Aya bir o a bizi operaya gtürmek içinkapmz çalyoru Birkaç kez daa giik Ama beniç oşnut değidim. Bu çağrar, ninemin benimle -gienmeesinden dolay bana acğ için yapğn anlyorum Daa başka ne oabilirdi ki Gün geçtikçe

üsüme bir al gedi Oturduğum yere duramaz olum. Ne kitap okuyabiliyr ne de e işi yapmak isi-yordum. Bazen bir güme tutar ninemi kzdrmayabaşard, bazen de içli içli ağardm Sonunda ye

zaad ki neredeyse yatağa düşecek duruma gel

8

Page 60: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 60/97

im. Opera mesimi geçmişti kiraımız ak ize hiçuramıyordu. Biririmize rastladıımız zamanar ep-

si de merdivenerde oluyordu taii enimle konuşmak istemiyoruş gii iddi idi seam veriyor on-dan sonra emen oradan ayrııyrdu Bense yzmpanar gii kıpkırmızı, merdivein ortasında, oldu-um yerde kalıyordu. Zaten onuna karşılaşıım zaan kanım eyime uurdu

Eh öyküm sonuna yakaşıyor Tam geçen yılın ayısında kiraımız ize geerek, nineme uradaki işeriniiidiii ir ıllıına Moskovaya gideeini söylediBunu işitir işitez eynimden vurlmuşa döndüm he-men orada iskeleme çöktm. Nine rkına varadı

neyse ki. Kiraı izimle vedalaşarak odasına çekildiPeki şimdi en de yapaaktım . üşündm taşın-

dım en sonunda karaı verdim Eresi gün gideeki. Kararımı yerine getimek için ninemin yatmasnekedim Tasarladıım gii de yaptım. Bütn giysie-

rimi irkaç kat çamaşırla irlikte ir ohçaya koydum,oçayı eime aarak yukaı, kiraının odasına dourdm. amarlamdan kanım çekimiş giiydi

van arası ir saatlik yo gii geldi Kapısını açıp içerigirdiim zaman kiraımız hayale görmüş gii sıçradı

yerinden ma ayakta zor durduumu görerek koşupir ardak su geirdi. Yeimin aışından eynimzonkluyordu, kafmın içi karmakarışıkı. Biraz kendi-

me geline ohçay yataının üstne ırakım. Ken-di de emen raya çöküp eerime yüzüm kapaya

9

Page 61: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 61/97

rak ik gözm ki çeme ağlamaa baladm. Bir adaher e alam. Yz sapsar karda duurduGözleri hz bak görce ereese -

reğm paralaacak gibi ldu.Bak Naseka de balad kumaa beksu bir adam Ne param pulum e de dğru rs br im var Eveirsek sze asl baka?

Uzu uzu kuuk Be ökem aha zla ee

meerek e ada eeğim ğel uramaaca-ğ bam alp geceğm serse ua brkeMskva'a gelebeceğim söledm Osuz aaamaacağm da ekedim Uaç sevg gurur bdugular karmakark luu içmde Heecada

kvraarak kedm aağa am Geri çevrlmekeöle krkurum

"Sevg Naseka bei rekli kz dileibe Size em ederim bir g eveecek uruagelrsem aamm brick mululuğu siz lacaksz

Şimi Mskva'a gidirum rad br l kaar kalacağm İlermi dzee kacağm umuru Dödğm zaa be uumamsaz evlei muuuruz. Ama imd laz imdde söz veree hiç

akkm k e ekrar sölrum bir l sra de-

ğlse bile br g mulaka lacak Dğar k siz bakas baa eğlemezseiz Ou ç siz sözmebağamak isemrum

Buar söledike sra da eres g çk giKuuklarda ieme ek sözck çlamamaa

Page 62: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 62/97

karar vermşk. Bunu o semş. şe öye öykmhemen hemen burada yor. Br yı dodu kendsam ç gndr burada

Sonuu öğrenek çn saırsızanarak E sona dye bağırdım.Nasenka gçke konuşuyormuş gyd H da oraarda yok Hçr haer aamyorumOndan sonra da konuşmadan r sre urdu. Başı

önne eğmş Aa rden göğs hıçkırıkara sarsı-maya aşadı ıçkırıkar çm parayordu. Sonununöye eeğn hç ekemyordu

Ürkek, sıkıgan r sese

Nasenka Tanr aşkına ağamayın dedm Nereden

byorsunuz ek daha gememşr . Hayr youm, o urada Gmeden önek gee

sözeşmşk. Neer konuşğumuzu anaım sze. ş-e o gn buraya am u rııma gezmeye çıkmışk

Bu kanepede ouruyorduk saan onuydu. rk ağa

mıyordu anakarın aı aı dnyordum Moskovadan döner dönmez ze geeeğn, ben onureddemezsem nneme her şey anaak sedğnsöyed Şmd urada oduğunu yorum ama uğra-maı şe

Böye derken gözyaşar yenden oşad Üznyeradım yermden

urun anm znmze r çözm you ua-ağız ee Bakın Nasenka ona en kendm gsem

nası our

Page 63: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 63/97

Bşın kdk n k Ou mu öye şey?Tonk;

Öye y o edim H bi yo d v Mektu ynstenk Bu iç om dünyd ypmm dedi.Ben dietmeye devm ettim

eden osın? Mektuptn mektu k v yış k Bn ks bu düşnce ek yene Biiyosunu stenk sie köü i öğüt veememen e şey youn giecek k dım si ttığıngöe şidi de . .

y om! Snki o skınt . Atık çkç güümseyeek A, enim iyi yeki Nstenkm diye sönü

kestim Doğu düşünmüyosunu Mdem sie sövemi öyeyse onu y kn v Üsteik n

dığım göe ki bi dm eniyo Sie kş üüst dvnmış

ei süüğü düşnceein doğuuğun knıtın mnkıığın gveni gittikçe tıyodu

Düst dvnış çünkü söüye kendini bğdı

ğ otd Evenecek ous sden şksıy evenmeyeceğini söyeiğine c si de üünüye ögübıkığn göe d ne isiyosunu? yeyse u işeönce si bşybiisin. Çünkü kkın v, çünküon kşı vntjı dumsını. iyei dmı ed

2

Page 64: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 64/97

demek seseydnz ne ypcknız? e . Sz osydnz nsl yzdnız?

Ney? Bın nsıl yzdım: n Syn By dye ş

dım Syn B dye şlmasm olmaz ? Omz Am neden olmsın? Bn kas . .

ek son?

Syn By! zü dleyeek. . y hy özü demeye ln gee yo Hl duumunz otd y

leyse sıc mektup yzın:Sze önce en yzyou Sıszlığı ğşyn.

Bütün ıl uut çnde bekledkten son b gün

lük d szığ dynyş mem ne deece ynlı! Evet sz uy gednz nyetnz de

ğştmş olmz mısınız? yeyse meuumdn ste ettğ y d sz suçldğm nmın çıkamyın.Klnze ümedemedm dye sz suçyck değ

Ne yaplım yzg öyleymş!Soyu nsnsınz. Sbısızlığın an yzdıdığı

bu slı nş şıycğınzı urm. Bunayzann dnışck al sock te yaını omdığı g yüeğne söz geçete güçük çeen zvlı b

oduğunu d unuyn. B anık ble ols çedüşen u kuşkudn doly nz dleri Sz sevmşl d seven sn kımı lındn e geçmeyeceğnz lyou

öze sevinçten palyn Nsten

Page 65: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 65/97

Evet t düşüdüğü gibi diye bğırd Si beim üü kşkrmı giderdii Sii b rgöderdi eşekkr ederi çok eşekkür eder

ı evçi yüüe yr yr bkyord Niçi teşekkür ediyor N tek? ei ie1 göderdi diye mi?

Ebete A Nek! ı ir rıd yşyorr di

ye şükrederi şte be de ie rtdığım ömür oy kımd çıkmyğıı içi y miet dy-gy doyu

Peki yetişir yeişir idi dieyi bei Bii ö-üm şöyeydi Mokovd döer döme y işi

d eri köüük düşümeye bir tıdğmektp bırkk y d ektpt er şey yıor oğı içi bd vgeçere gü öeşi-ğimi b yere d geeeki O gediğiibiiyom m üç gü geçiği de e mekb vr

e de kedii üdüeri iei yıd yrı- O içi ş mekb öüü ettiği tdğgöürüveri O dreie yorr Yt geire y kşm d bry getiirii

Peki ekp ekb yd

Yıt k öbür gü rışırış gibiydi Mektp ? öe y e ekeeyerek drd pkı keie yüüü öbür

y çevrdi O d d eie bir rf tştrdğu

Page 66: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 66/97

ssettm önceden yazl azıranmış zarfnın ağzkaatlmış br mektt b Hatmda zaf sevmlbr yüz canland.

R o Ro s o s n a na dye başladmSonra kmz brden

Rosna dye bağrdCoşknlk çnde needeyse kucaklayacaktım onu

Yüzünün kzarıkğ geçmemşt kara krkenden

nc taneer gb yaşlar döküürken güüyordu Sonraçabuk çabuk E bugünük yetşr Hoşçakan ded Mekt

enzde götüreceğnz dres de yazı ad oşçakalın a görüşürüz

k em brden bütü gücüyle sktı Sonra başıyaselam verd evnn bunduğ sokağa ok gb daldDrdğum yerde arkasıdan bakakadm

Karanıka yce gözden kaybolunca Evet yana Yana kadar dye geçdm çmden

65

Page 67: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 67/97

Page 68: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 68/97

Üçüncü Gece

Bugn yağmuu iç kaaıcı kedei bi ava va ı-

k gelecekeki yaşığm gibi Biakım gaip duygulakömse dşncele endi kendime açayaad-ğım soula sabaan bei am kucayo ama bun-aı açkğa avuşumaya gcm yemediği gibi böyle bi isek de uymuyodum Zaen bu işi yapacak

adam mym ki!Bugn göşemeyeceği n ayılken oalığı sis

bmş buua göğ aaaya başlamış Benbugn içi avanın iyi omayacağını söyledim. Nas-enka ise yan vemedi; kö bi keanee bulunmak-

an çekiniyo gibiydi. Dn nun için buusu aydn-lık bi günd; içbi bulu mululuğuna gölge dşemedi

Yağu yağasa göşemeyi dei Geeem ben"Nasenka belki de bugnk yağmuun ına va

Page 69: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 69/97

mmıştr dye düşündm. Am gerçekten gelmed.Arn k gün geçt

Dün üçüncü uluşmmız üçüncü eyz gecemzd .

lu nrım sevnç ve mutluuk nsn ne kd güzelleştrr nsn yüreğ sevnçten nsı d cşrmışYüreğn u cşkunuğu; çndekn şksınn yreğ-

ne de dökmek her şeyn neşeye ğuduğunu güüpdıını görmek çn snk Sevncn u dereces-

ne rstlmmıştım dğrusu stenkn söyedklernden n krşı üyük r şeft üyük r ykınıkduyduğu nlşılıyrdu Bn skuuyr r dedğmk etmyr hşum gtmek çn ne ypcğın şşıyrdu Mutu lmnın verdğ r şvelğ vrdı. Ben .

Ben de unr nnıyr nun n krşı. Am nsı öyle düşünemştm? Br nsn ütün

unn r şks çn ypıdığı nmyck denl

kör lr myd? Bn krş österdğ şefkt özenve sevgnn vet n n sevgnn r şksyl

görüşeceğ çn duyduğu sevnçen mutluuğu em-e pyşmk steğnden er geldğn nsıl d nmmışım? . Bşu şun ekedkten snr dm gemeynce stenk smurttu ürktü krkuy çne k-pndı reketer knuşml esk şvesn esk cvı

cvıl neşesn ytrd Tuhf eğl m; kends çn öze-dğ eme de pyşmk stedğ mutuluğ kvuş

mycğı krkusuydu sl nu n gsn rtınZvı stenk; krkusu şşknığı dereceye vr

snund enm kendsn sevdğm n ve n

Page 70: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 70/97

d tlsz şkıdn oly n cd He zn

öyle de Mtsuz olduuz znl şklın tszln enen yız znl dygl ncelp gçlenyo

Blş stn le çekeek Nstenk'y göeyeyk eyecn koşt Ş ndk senöye olı u şn u g teyece kı-

ge yd Nstenk sevnçten göze şldy

k ynt ekyo Ynt çısn koşk gelensevgls ock Benen t st önce gelştlk e şeye e söze kkll gyoB k sstuu göünce:

Nçn kd sevnçl olduu lyo us

nz ed Sze kk neşe tıyo Sz gnöyle sevyo k

ye eYe ızl çy şlştı Bn şk oldınız çn çok sevyo sz S-

zn yenzde şks os n stşı dlk ve-ez ll ol şk nusı ypı A szcnn dostsnz

Böye dyeek el öyle sk k z klsn ckt B süe glkten son yüz den cdleşt

e e öyle cndn dostsnz k nltSz n Tn gönded Şd ynı nsy

dınız kl ne d düşe En şt çk-cı delsnz Bn kş d tetez sevgn vBen evedkten son gene dost kdeşten dh y

69

Page 71: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 71/97

kn k dost olacağz Sz hemen hemen onun kada ·

seveceğm . anda kokunç b hüzün duydum, gene de, ne

dene çmden gümek geld. Sn bunam geçyosunuz, dedm. Gelmeyecekdye çnzde b koku va

şkolsun ! Eğe daha az muu osaydm güvensz-

ğnz semnz yüzünden ağayabdm. a

Şey.. ma sokuğunuz bu düşünce ben aha ba-kacağa benzemyo. Neyse, bunla sona düşünüüm:Ne yalan söyeyeym doğuydu dedğnz. Evet! Ken-dmde değl gbydm baştan aşağ dkkat kesdm;duyguanşm bu zden man bakalm şmd şu

duygu onusunu sada ayak sese ştld kaanlka bnn bze

doğu yüüdüğünü gödük. İkmz de ttyoduk.Nasenka çğğn zo utu Kzn en baktm on-dan uzaklaşmak çn davandm ma adanmşk ge-

en o değld.Nastenka teka eln bana uzaaak Neden koktunuz? ded Elm nçn bakz Ne

çka bundan nu blke kaşlayacağz Bbmzne kada sevdğmz gömesn styoum

Kendm tuamayaak Bbmz ne kada sevdğmz gösün! dye ba-

ğıdm. anda da şuna düşünüyodum: "h, Nastenka,

Nastenka! Bu sözenle nee anatğ byo mu

7

Page 72: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 72/97

sun By bi svginin biiin yüeğini buz gibi yapacağı unu kaatacağ akına gei miydi? Snin enbuz gibi oysa bnimk ateştn yanyo Gzin bağ-

senin asenka A mutu bi isan bazen n ek-mez oyo Ama sana kızmak de dği

Daa faza dayaamayacatım Size bugn ee odğuu anataym ? diye baş-

adı

ou, bi şey mi va? Hadi aatsanza Dmin'den bei in susunuz?

Önce vediğiniz işi yaptım Abapaıza gidpktubu bıaktım Sona da eve dnnce uyum

astenka güeek szü ksti

Hepsi bu kada ıGzei budaaca yaşaın biktiğini ssedekisteksiz isteksiz

Hee mn bu kada ddim. Buuşamıza bi-ka saat kaa uyandı sanki i uyuamıştım Bii

you bana ne ou. Geikn size bunaı anatakistiyodu Zaan dumş o ada iimdeki duygu-a sonzaşmış gibiyi O ann sonsza kada uzaya-cağını yaşamın benim

iin duduğun issediyodm

Gzeii atığ zaman sanki ok eskidn işitp ez-

beediğim sona da unuttuğum tatı bi zgi aıı-yodu kuağma Yaşadığm sce uudan kopmakistyen ve şimdi sa buan bi ezgi

Çok tuaf as b şey bu? Bndan ibi şey anamadm

Page 73: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 73/97

ysa size bu tuhaf duygyu anata n ada is-dim astena!

Yavaan sesimde zayf gizi bi uut sziiyoduA, seni şeytan Bi anda anamşt

Yete ban şidi bua dedi.O anda da son deece nşei acan bi aaya b-

ne uma idi Duadan gyo bni de g-memi istiyodu. tanaa söyedii he söze ise çn

ayan uzn bi aaaya yant veiyodu Ta z-a zeydi i, bu ez de cive yapmaya başad Ba, size ne söyeyecğ Bana ş oadnz

için biaz zyo İnsanou ne anaşaz yaa-t dei mi? Ama ey bei baş emez dstu saf

bi z diye beni beenmediinizi syeymezsinizn siz e şe adan geçen n saça dşncei bie anatyo

Dun baa, san saat 1 i çayo.Kenti uzatai bi iiesinden saat ongnun ö-

ç, to sesei geiyodu Nastena bidn dudu,gmeyi baaa vuuşa saymaya başad Sonae aasz bi sse:

vet on bi dediOnu tp saat vuuşan sayddm için o an

da pişan odum ini yeni dşt için dedim aet oudu Zava zcaz adna içiniçi zen usuumu başataca yoa ayo-du Gönn aaya; çeşii kanta, aa yan ne-dne iei see adan niçin eediini aça

2

Page 74: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 74/97

maya çaıştım O ada hiç kimse astea kada koaykadııamazdı. ynı duumda oa herkes söyeeavutucu sözee içie su sepecek e uk haıık se-

bebie caa başa saıdıei südüğüm kaıtarı açıkığıa kedim bieaya kaaak gittikçe yüksee bi sese kouşmaya

başadım Biz de tuaf isaaız doğus Düşüü bi kee

as geebiidi? Nasteka bei yaıtıp akım öyeçediiz ki zama hesabı bie uuttum Bi keemektubu yei amş oabii Soa beki geemeyeceğ

içi mektubuuza yat vemey düşüüyodu. Tabiimektup yada öce geçmez eiize Be ya e-

kede yoka size eme idiiim saı akıahe tüü oasıık geiyo Öeği mektup vadığıdaevde değidi Beki mektup h eie uaşmamıştı.He şey oabii .

Doğ be bua düşümemiştim Kuşkusuz

hepsi oabiiNasteka uar uysa bi sese söyemişti ama mü

ziği uyumuu boza çatak bi ses gibi gizi cz bidüşücei ziii buadıdğ seziiyodu Kouşmasıa devama;

Bakı e yapasız dedi Yaı ede gediğiceeke gide yaıt gemişse eme baa getirisinizNerede otuduğumu biiyosuuz deği mi

Nastea bi kez daa adesii tekraadı nasoa da sokuga ükek i a ad. öüüşte ei

Page 75: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 75/97

ikkatle diliordu Ama nasıl odu ilmem kenisi-ne ir soru somuştum ki, aıt vermei şaşrarak ba-şnı ana çeidi Dön zne aktm: Tam a d

şğm gii, ağlou. E eğeiniz i şimdi ağ! Daa çocuksu-uz vallai . adi kesin akam ağlama

astenka gmsemee saki durmaa çalıştı amaçenei titror göğs kakp kak iioru Bir sre

sutukta sonra; S şoum a ne kadar ii ir isa olduğunuzu alamamak içi taş olmak gerek dedi Biliormusuuz akma ne geli Aranza bir karşaştrmaatm Niçi o iz değilsiiz Niçin o size enzemi-

o nu daa çok semekle birlikte siz aa iisinizaıt vermedim Beim bir şeler sölememi istior

gibii

Belki onu etene alaaım eki iice tanımı-oum Ne tuaf, onda biraz çekiirdim ağrbaşl,

guuru bir görş varı Kuşkusuz ou böe görünmeine karşılk ede aa ua ir reki olduğunu biiorum Boçamı a oasıa çktığ ge-ceki akışıı ada uutaaı Gee e oa karşık ir sag duuoru Acaba kedimi oun

dengi saadığm için i Deği Nastenka, anıorsuuz nu dnaa her

şeden çok, atta kendinize e çok seviğiniz içisize öle geior

Peki, öle olsu dedi N astenka saka. Bak

4

Page 76: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 76/97

şmd akıma ne geld ak ondan hç söz amayaa-ğım. Başka şeyleden konuşalım daha y Çoktandıkafmı kuaayan şey a Nçn nsana blene kaşı açık yekl daanmıyola Neden en ynsan be kaşsındaknden şeyle gzlyo, ütündüşündüken açıkamıyo Sözlen yaana atı-madığını bdğmz zamana be neden çmzden eçenlei olduğu gb söyemyouz edense hekes ol-

duğundan set gönmek syo Duygulaını hemenaçığa uusa ata kaaakmış, kçük düşüüeekmşg kokuya kapılıyo .

O anda ben de duygulamı he zamanknden çok

askı atında tuttuğum çn sözünü kestm

Doğu söyyosunuz, astenka Ama unun çeşt-l nedene a.

Nastenka çok heyeanlıyı Ama hekes öye değ Öeğn, sz . Sz aşkala

ına enzemyosunuz. Blmem nası anataym . Bana

öye geyo k, sz md ble Benm çn kendnzden şeyle eiyosunuz

Nastenka ana göz uuyla ükekçe bakaak konuş-ması südüdü

Böyle konuştuğum çn kusuuma akmayın. Ben

okumamış kzım, sanla aasına pek gp çıkmış-ığım yok, onun çn bazen dzgn konuşmayı ble beeemyoum

Ses gz tutkudan titiyodu, yne de gülümse-

meye çaıştı

75

Page 77: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 77/97

Söemek iseiğ şu i bana karş besediğinizguardan doa size müeşekkiri . Tanr sizimu ksn! eçen gün haaciğniz onusunda an

akanzn çbiri doğru deği. Yan bu sözerin szine pek igisi ok Sz aaerden kruabiiorsu-nuz O gün anaarnzdan başka bir insasnz. Birgün seversenz sevgiinize uu omanz dierim.eveceğiiz kz içn böe br dieğim ok çünkü si

zine nas osa m aşaacak Bunu biere söüor ben de bir kadm öese sözeime inann

asea ss eimi vvee s Heecandanben de konuşamordm rkaç dakka böe geçiSonunda başn oğu:

Eve anaşan bugün gemeecek! Vai odukçageçi dedi.

nandc kesin bir sese Yarn geir dedimasekann üzüne neşe gedi

Eve ark ben e szi gibi düşünüorm ancakarn geebir. h hoşçakan! Yarn göüşürüz. Yağmr ağarsa beki geme. Ama öbür gün e oursaosn kesinike geeceğm Siz de gemezk eeinAnaacağm çok şeer oacak.

Adnk gözerini gözerime iere ein uza Ark er zaman birike oacağz deği miAh asenka şu anda duduğum azğ bir bisen!Eresi gün saa 9 çaca odama duramaz oum

avann bozuğuna admaan soağa frad B

Page 78: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 78/97

ra sora kaeemde rmakaydm elrkeNasekaar ee br bakaym dedm ama sokaka-rıa saıka sora ee brkaç adım kaa, aarakbaşımı ble kaldırada ge dödü

Ee gediğim ama şimye dek amadığım br sıkı çökmüşü içime Bir de haa rbei so-

mrkaığı ard b yaıda! aa bari iy osaydı, akii geekle geçrr ee ömedim.

Ne yaaım, yarıı bekleyeceğ. Yarı Naseka erşey, her şey aaacakYa mek? Mek da yk bgü! Ama e gereğ

ar? Ark kaşmşardır brbirerie.

77

Page 79: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 79/97

Page 80: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 80/97

Dördüncü Gece

Tanım, he şey böye mi bitecek, sonunda bu mu ola-

cak!Saa 9'da geldm Nasenka oradayd zakan akn-

ca ik gödüğüm gükü duruşunu anmsaodu e-

e öyle rhmın emi amakığa ayanmşt Ya-

ına iyice sokulduğum hade k etmei beni

eyecaım olanca gücümle bastıraak Nasenka ye sesendm

Bren ana ödü:

Ver adi Daha ne duuyosunuz?

Aayaak aktım Parmaklığa tutunmuşu

ani? eku erede? Getirediniz mi mekuu?Şaşklığım yice armış

Bende mekup yok dyebildm Siz onunla göş-

meiniz mi daha?

Bei enzi at bakşlar yüzüme çaklı öylece kad

79

Page 81: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 81/97

o umuduu da e ırmışm Souda esi esi

ir sese�

h, e yapaım Yapıaca ir şey yo, dedi e-

me ede yüz çeiri

Gözerii idirdi, sora aa ama isei, aa

madı iraç aia aha öye heyecaı yemeye

çaışysa da souda dayaamaı, aşıı yaa çeirp

rıhmı parmaığa yasaara hügür hügür ağ

aaya oyu ıraı caım ağamay, dedim

Ama ızcağız yüzüe aıca ouşmayı sürdü

remeyeeğimi aaım Hoş oa e söyeyeiirim

i

urmada ağıyoru ei avumaya amayı ir daha ou söüü

emeyi ei isafszca, acımaa ratığı gör-

mezite geere h öeceğii söyemeyi Ama

ee? ede öye yatı? Yosa metubumda, o

uğursuz metuua ötü ir şey mi arı?Hıçırıarda ouşması esiiyoru Oa baça

yüreğim parçaaaa saım

e adar a gadar, amasz avra Hem e

satır, bir te satr bie yazmad Ne our, bir ii saıra

ei seeiğii istemeiğii idirseyi Oysa, üçgüdür ir haer yo O sevmee başa suçu o

aya zavaı, çaresiz ir zı gücedirme üçü

şürme pe oayıa gedi Şu üç güdür çeiğimi

bir Tar iir Kedi ayağıma yaıa gidişimi, edi

80

Page 82: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 82/97

mi üçük üşürmeye adrmaan irazcık sevime

içi gözyaş öküşümü düşünükçe kahroyorum.

Ama işe soumu görüyorsnz

asena bire aşı bana çevirdi Kara gözerin

en şimşek çıkıyoru

Oacak şey eği u Böye şey düyaa omaz!

üedüz uha ir rum Ya siz yanıyorsnz, ya

ben Beki de meku amamşr, ne ersini? Bei

hiçir şeyden haeri yokr. e or, sz bir şey söyeyin, bndan ir şey ayorsanız ana da açıkayn

as our a b derece hnarca aa davranabiir?

Te eime yazma! üyann en aşağı insanna

bie böye aaımaz. Yoksa, akkımda kağna kö

ü bir şey mi gii. Beki biri deikod an yamşırSöyeyn, siz ua ne ersiniz?

Beni ineyn. asea, yan sizin adınza ona gi

deceğm

onra?

e üşündüğünü öğrenirim, er şeyi de anam. Daha sonra?

iz şimdi ir mek yazn. Omaz emeyn, as

ena. eiğimi yaın Göreceksiiz, davraşnzı

saygya karşayacak ğer .

asenka heme sözümü esi ar, osm, omaz Yeişir ark! Bnan böye

enen e söz, ek sar yo Ar o anımıyorm,

seviyorum ou . . . Uuacağm!

On kaeeye ourma için

8

Page 83: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 83/97

Kedinizi b kd üzeyi, dedi. On ş-

y, dedim.

Üzdüğü yok ze yee k. Siz ğdğ

bkyn, geçe Yoks kedie bi şey ycğ

kendii ödüeceğii i sosnz?

Yüeği dod. Koşk isiyo koşo-

d.

Nsenk komdn .

Bei dineyi siz osz böye dvmzdnz deği mi? Ağnz gee kz yzüsü bkzdz.

Onn zyf, bd yeğiye böyesie küshç y

emeziniz. On ynz bi kz odğn, kendini

koy kouydğn gönüne söz geçieeiğii

göeek b sçsz kz cdz, deği i Oh Tn Nedi b bş geee

eyecm dh fz yeneediği için:

Nsenk senk diye hykd. Bn işkece

ediosnz Yüeğii çyo öü zb çekii-

yosnz e şeyi içime ycğ k İçimdebiikeei konşdn edeeyeceği.

B söyediken so yeimden doğd Ns-

enk eii eine d, üzüe şşkn şşk bkyod.

Size e o? dedi en son.

Bei dieyi, sek Size söyeyecekei sç s söze c zv obii. Böye bi şe

yin geçekeşeeyeceğini bidiği hde konşdn

edemeeceğim. Uğn c çekiğiiz kişini h

için söyeyecekeii bğşyn .

82

Page 84: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 84/97

Page 85: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 85/97

kn aks kimseye i aa va m? Nas olsa kr .

Beni kaepeye maya çayod.

Orn cam or Bak siz ie

Hay Naenka oayacağm Ak ada ka

lamam . Bunda yle gmeyeceksii eni Sye

yecekermi syleyeyim oda na gideceğim. Diye

ceğim ki ii sediğii hiçi ama ğeemeye-

cekiniz. Gizimi kedie sakayacakm Byle i a

da sizi ecilliğime ümemem geekidi Ama koyusi açnza ge sç eim deği sii . . Bei yan-

zda ovmaya hakkz yok . . .

Kcağz uanmas elinde gediice giemeye

çalaak:

Ko ki? dedi Be sizi kovmuyom i Deek kovmuyosunuz? Oysa e kedim kaça

cakm. Gee de dumayacağm. Yan ce içimi

dkeyi. emi ağayp slyodnz, ac ac siem

ediyodunz Çükü . . Çünkü (açkça syleyeceğim)

ak eddeie sizi yüüsü akla. Ben nakaanamazdm Naseka Yüeğim size ka yesine

üyük i sevgiyle dyd ki, yeimde sakin oa

madm Ama segimin i ie yaamadğ gmeke

de kahyodm. B dumda konumadan duaii

miydim N aseka? Dayanamadm he eyi sylediNaseann yüzüde e içi olduğ analmayan

i kpr vad

Osn syeyin hepsii syeyi. Sde nu is-

emem hafnza gidecek. Gee de syeyi kon

Page 86: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 86/97

şun Niçi byle istediğimi sora syleri. Her şeyi

anatacağm size

Bana acyorsunz Nastenka. una başka sye

yeceğiniz bir şey oabiir i? ien gitmiş olan ol

mştur ağzdan çka sz geriye dnmez rtk her

şeyi biiğinize gre işe burada başaya Siz e

min oturuğuuz yerde ağlarken ben keni endie

düşünüyoru ki. Evet ne iyorm Ha keni ken

ime üşünüyorum ki Hoş ek olacak bir şey eği ya. Düşünüm ki herangi bir sebep yüzüneonu seviyor olabilirsiniz Bunu ün de bgün e

üşündü Nasteka Öyeyse ne ya yap keni

mi size sevirmeliydi. Çükü beni sevmeye başla

ğnz keni ağznza syleiştiniz. şte syleyecekerim aşağ ykar bnar Ha bir şey aha var: Beni

sevmiş olsayz şimi ne yaark bir de bn sy

eyecekti Bei dinleyin ostu çünkü h dos

tumsunuz ben basit yoksl sradan bir isan

Hoş as nemi olan bu eği şaşrğm içi geveiyorum bu aflar. Neyse brakam şidi bunar

emek isteiği şu ki, tanağz bu ada sevse

niz sevmeye evam etseniz ben gene e sizi eli gibi

sevecek aa sevgimi size yük oamas için ei

de geleni yaacak Siz acak yaknnzda her ansizi için çaran, inet do, sscak bir yrek o

dğn biecek yalnz bun anayacaktnz Hem yle

bir yürek ki h Nastenka Nastenka Beni ne d

ruara soktuuz .

Page 87: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 87/97

asenka kaneee aaa ıraaa

Aaman ağlamazı semoum dedi . Had

alı biaz üüelim. Ağamay esn a

Medlii çırm gözyşlam slyodu.

E o ldu. Şim gdebiliz. Bel bei de size

söyleyeelem va Siz iç aldama isemem) onu

sememe aşn madem bei bıra unuu

Ee madem . . şe... Bana y ei: Diyeim ben de

si semiş olsadı yan yalnız sz.. A dosumBana şı omadıınız için szi övee sz iiiğ

m szile alay eiğmi ayoum şdi. A ben e

afszmışm asıl olu da düşüemedim an

eemedm A aa edim e şei söyleyee

ğim . . Dnlei beni ase e olu aı gdeyim.

ünü sze alza aı çekyoum Baın bemle

aay eiğiniz içn şidi de idan azab çeiyosuuz

Ben böyle şey iseem . . e deiiz endnze

yemiomuş gibi.. Blyom üü suç bende asea adi oşçakal.

Duun dnlein beni Braz beleyemez msiz?

eyi? ey beleyeeğ?

Ou seviorum ama geçe bu geçmes gee geç

memes olanasız. aa şimdi de geçmş olduunusseiyoum . . Beli bug soa ee. Nee mi?

ünü oda nee edoum sz buada beni a

nımda ağlaen o benimle alay ei. Sona siz ben

onu gibi yüzüsü ıaamazdnz. üü beni sevi

86

Page 88: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 88/97

younuz m evgi nei bimedi. Ben e, en e

seviyoum izi. em e izin eni seviğiniz k .

Size önce de söemişim; ondn dh i dh oyu

ouğunuz için eviyoum izi Çnk o

Zv kızın eyecnı son eeceini bumuu. Söz-

eini biieden ın omzum on göğme koy

u; cı cı ğmy dı Avumk yıık için

söyedikeim hp bounydı; ğm bi ke-

miyou Dumn eimi sıkıyo hıçkıık sıdn kesik kik konuuyodu

Biz uun, imi geçe Size öyeyecekeim

v Snmyın u gözyı bk i eyden Sini

en u Duu imi.

Sonund ğsı geçi gözeini sidi yenien y-dk Ben knumk iiyo senk ise e see

inde ekememi ic ediyodu Seizce yyouk

En onun kenini opyk knumy bı

Zy ve iek ei bn çok okunk içimi ızı

Skın beni hpp gegeç gön i kız nmyın.Bu k koy unuup ihne edecekeen değiim

nu m bi yı sevdim Tnı ın yemin edem ki

on ihne emeyi kımn bie geçimedim Am o-

un, o beni ho gö, enime y ei Tn kusuu-

nu ğıın. Beni icimeke kbimi kımk einene geçi? Hiç. Aık evmiyoum nu Çnk nck

beni nyn yüce gön, oyu i innı eveii-

im. Çnk ben e öyeyim, o bn yk deği eyse,

Tnı kusuını bğısın nıdğımı nmk

87

Page 89: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 89/97

gç kamakasa böys daha y ık tayoum

onu. Btt h ş .

Nastnka m skaak dvam tt

Soa b şy daha va dostum Bk d ona oan

akım b duygu adaışından hayadn baka b şy

dğd. Nn z dbndn aımadığm çn

ca sıktsnda kaıdğım boş b duyguydu bk

d. Bm svbcğm adam baka omaıyd vt,

bana acıyacak bn svmyd . Nys bakaımbu kouyu

Nastnka hycadan boğuacakm gb baz bk-

d.

Bakı sz söymk stdğ şu ğ ou sv

mm daha doğusu svmş omama kaşı sz hbn svyosaz Nası söyy akmız çok

güçü yüğmdn öck sck kada güçü odu-

ğunu hssdysaz . . Baa acaak hayatta yaaya-

z avusuz umuuz yazgıa baş başa kamamı

smzsnz Bn h zaman şmdk gb svsnzym dm şükam. Ş Aşk szn aşknıza

ayk oacaktı m kabu dyo musuuz

Sv gözyaşamı tutamayak

Nastka Ah Nastka dy bağıdım

O da kdn zo tuuyodu. h ytş atk bu kada Sanm söyck h

y söydk. m sz hm d b mutuuz dğ

m Öys n ou ksm buu baka şdn

kouşaım

Page 90: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 90/97

et Nasteka ye u knu kaas en de

çk mutuyum At aşka knuaa geçsek iyi u.

ai en hazm.

ma ne kuşacağz imiyuk Gülüy ağ-y ipe sapa gelmez geezelike eiyuk azen ya-

ya kamnan yüy aze kaşya geçip ada

tu aty, sa gee eski yeiize geleek htm

yunca gezmeye ea ediyuk Çcukla gii neşe-

liyik Şimi yanz aşmaym astenka ama ieide . .

iliysunuz e da gelili i adam. a eime

in iki yüz ue geçe u a ea sayaz

Elete. Sna ninemin dul aylğ a a. ize yük

lmaz nu yanza alz Taii, ninenizi almaan lu mu alz şu izim

atya

Öye ya, izm de Fiykla a

Matiyna iyi kadn. ek kusuu kasnn m

ş uşu akn hiçi şeye ememesi Ama uunemi yk .

e k ee cam naşmamala için i seep

eği u an siz heen ize taşnmasnz

Nasl size i? . ana ge haa hş .

et izim kiacmz lusuuz Taan aasnakida ş duuy Syu işileden yaş i kan tu-

uyu çkt inemi genç i kiac isteiğii ili

yu. "Niçin geç istiysun diye sum aş-

am da nun içi Sak saa kca aağm san

8

Page 91: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 91/97

Page 92: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 92/97

nuuyo son te yüyee t uzl gidiyo,

gözylı sınd hhll gülüyodu

Bzen sten eve gtme istiyo, ben de ıoym-

yı göze lmdığım için onu evine d geçiiyodumAm çeye st son bi e bmıız gene ıhtım

nepemzin ynındyız Bzen de sten için çe

een gözei yıyodu O zmn bn b üei

geyo, buz gib ouyodum Am o hemen elmi eline

ıyo beni uz doğu süyou Böyece gevezeli eee yenden domy oyuuyou

Sonun Nsten

Atı eve gelim ded Vit ço geçti Yete u

d ymzlı

Hlısınız, N sten Ylnız ben tı uyuymmEve gtmeyeceğm

Ben de uyuymm hehle Gene de sz ben eve

geçiin Geçimez ou muyum

Am u sefe doğuc eve gideceğ Hç me etmeyin Söz m? ün sonund nsıl ols eve gdeceğim

Gülee

Söz dedim

Hdi öyleyse Pei Göğe ın ten Yın ço gze i

hv oc göyüzü msmvi y pııl pıı Bın u

sogun bulut needeyse yı pyc Bın bın

Am ynındn geçti Bıy muunuz, Nsten?

9

Page 93: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 93/97

Aa Natena uuta amyordu onuşmadan

taş gii asa yanda diiiyord Biraz onra ür

e çeinge ir areete ana soudu mde tut-

tuğum ei titreeye aşad. ana daa ço yasand

O rada önümüzde genç ir ada geçmeteydi.

Genç ada hzamza geine rden dr yüzümüze

diate at, onra iraç ad daha at Yüreğim

göğüden dşa frayaca gii çaryordu

Yaaşça; i u adam atena? dye ordm

ana iyice oumuşt zagr zangr titriyordu

O . diye fsdad

Ayata güçüe duryordum Arazdan ir esin

astena Sen mii Nastena? deiğini işittiAyn ada genç adam ize doğru iraç adm ieredi

O ne çğt Tan Ya Natenann üermei

oardan syrara adama doğru atma du

ğum yerde aat eimiş, onara ayordum Ama

Natenann adama ar uzat oynuna ama-sya ora yeniden dönmei ir odu en daa neye

uğradğn ara amadan ir de am Naten

an oa oynuda eni sca içten ir öücü

e öüyor Ama sonra te söz öyeeden terar ötei

ne oştu eni tutara nu aradan çetiDurduğu yerde araarndan aaadm Sonn-

da iisi de gözden iini

92

Page 94: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 94/97

Sbh

Gecelei o saa itti Beat i günü Yağ ke-

eli ıpıtılaa encee caaı öüyo Oakaanlıkı ışarıa sl i haa aı Ağıan çala-

yan aşı önyo Bütn eenii ateş asıştı

i aaık Matiyonanın sesini y tepee

Postaı sana i ektp getii e

Mekt KienHeyecanan ayağa laışt

ie ki, e ak hee içine, eki oaa yazılıı

Zafı açtı Onanı

"Bağışlayn eni! iyo "Ayakanıza kapanaak

eni ağışaanızı iliyo He sizi e e kenii alaı i üş, i ayali Bgün sizi ü-

şünükçe içi paçalanı eni ağşayın!

e o eni sçlamayn Çünkü size kaşı hiç e-

ğişiş eğili Sizi seiyo segien e yük i

93

Page 95: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 95/97

duygu esyoum Tanım! Eden gese de knz

den seelseydm . e olu sz o olsaydınz !

(Ah asenka u sözünüzü h unutabl m?

Szn n şmd nele yapmak steezd! e du-uda olduğunuzu ne kada üzüldüğünüzü lyo

um. Kıdım sz Ama hehalde lsnz seen gönül

kıgınığı auk uutu. Sz de e seyosunuz.

Teşekkü edem. Ben semş olduğunuz n eşek

kü edem Çünkü u seg uyandıktan sona uzunsüe unutumaya alı b düş gb sapandı yüeğme.

Çünkü bana nz kadeşe anız; huzu emek y

emek koumak n yaalı eğ kaul etek bü

yüklüğünü göstednz Ben ağışamakla anınızı

sonsuz şükan duyguaımla lkte kat daha ycetş ousuuz. Anınız yaşadığım süece yüeğm

de aşıyacağı. nu kouyup bağlı kaacağı enden

hb hanet gömeyecek Çünkü en önce kend ken

de hanet edeme Daha dün u kalbn at oduğu

kseye an ide nası döndüğünü gödünüz.Sznle göüşeceğz; en tek e

tmez gesnz He

zaan akadaşım kadeş oacaksınz . . Kaşılaştığı-

z zaan ana elnz uzatacaksınız değ ? Enz

zaacak ağışadığınızı söyleyeceksnz. Ben h es-

ks kada seyo musunuz?Ah ne ou sen ben unutmayın Çünkü şu anda

sz o kada seyoum k leezsnz .. He szn

segnze layğım hak edeceğm onu segl dosum!

nümüzdek hafta eleneceğm onuna Ge dön

9

Page 96: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 96/97

dğ zamn beni h seiyordu, hiçbir zaman d

unumamış Mekubumda onn sözn eiğim içi

beni bağayn Ama onuna birike size gemek isi

yorum Onu a seeceksiniz öye deği mi?Beni bağayn unumayn e sein.

Mekub bir daha bir aa okudum. Gözerim do-

muu. n sonunda meku eimden d yüzmü

eerme adm.

Mariyoann sesi yeniden duydu Bak be sana ne söyeyeceğim

Söye bkaım ana

aandki örümcekern epsini emizedim. Aman

bu fırsaı kçıma ya een, ya da gp eğenmek için

arkdaa çağr bir eyer ya ie .Mariyoaya bakım Nedendr bimem henüz genç

e dnç on bu kocakar o anda gözernin fri kaç

mış yz buumu, bei bükm, iyice yaanmı

görnd dam da ay hizmeçim gibi öhne bir ha-

aya brm. Duarar döemeer soukameyaar renini amı Her raan ömceker sark-

yordu encereden ıa bakınca karıki ein de çök-

mü donukamı bir görne bründğn, sun-

arın baaasnın arça parça dökdğn ış sse-

rinin kar yer yer çaadığnı gördm. Duarar oarak sarıığnı yiirmi, bozşmıı

Gne yağmur buuunun rkasından öye bir ba-

kı sonra krar gizendiği için mi böye her ey göz

me rensi gözkmüş Yoksa hznü somurkan

95

Page 97: Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

8/9/2019 Dostoyevski - Beyaz Geceler -Mehmet Özgül İletişim Yay

http://slidepdf.com/reader/full/dostoyevski-beyaz-geceler-mehmet-oezguel-iletisim-yay 97/97

eeceğimi i süe hayaimde calaaak e

yıl saki dumum ee yaız ee ay dada

yılla eçiği hade zeece akllamaya aiya ile

ilike aha da yalam aak mı ömüüm

Ama saa ki ağamak m aseka eemiz

pııl pı muuğua öe düüek mi Acı siem

leimle sei keelediip izi azapla veeek e

mu aaıda yüeğii acıyla çapması ise mi

yim ei dğu ü la ilike yüüke siyah saçaıı süsediği ai çiçeklede ekii ie

sluaili miyim Bua e i yapacağım as-

eka Asa asa! klei he zama açık ls se

vimli üümseyii palakığı, muuuğu yime

si. Yapayalız yaaya saa kaı ükala çaa iyüeğe aıdğ muluk aıda lay sei hep

haya aacağm.

U a O e zu mu i ad Bi isaa

öyle i a yaam oy yemez i