Drept Funciar Si Cadastral

Embed Size (px)

Text of Drept Funciar Si Cadastral

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  1/22

  MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

  FACULTATEA DE DREPT

  NOTE DE CURS

  DREPTUL FUNCIAR I CADASTRAL

  (Ciclul I)

  AUTORI:

  Vieriu Eufemia

  dr. n drept, conf.univ.Cristian aptefraimg. n drept, lector. univ.

  Aprobat la edina Catedrei Drept privat

  din: 22.05.2013, proces-verbal Nr :9

  Examinat de Consiliul facultii de Drept USEM

  la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5

  Aprobat la edina Senatului USEM

  din: 01.07.2013, proces-verbal Nr . 9

  CHIINU 2013

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  2/22

  2

  PARTEA GENERAL1. Subiectul 1. Noiunea, obiectul i sistemul dreptului funciar i cadastralIstoricul apariiei

  i dezvoltrii dreptului funciar i cadastral n R.M.

  2. Definiia dreptului funciar i cadastral ca ramur de drept. Obiectul dreptului funciar i

  cadastral.

  3.

  Principiile dreptului funciar i cadastral.

  4.

  Metoda de reglementare a dreptului funciar i cadastral.5.

  Corelaia dintre dreptul funciar i alte ramuri de drept.

  6. Sistemul dreptului funciar.

  Dreptul funciar si cadastral este o ramura de drept constituita din norme juridice ce reglementeaza

  raporturile sociale de evident, folosinta si protectie a pamintului de imbunatatire si restabilire a

  fertilitatii solului, de aparare a drepturilor si intereselor ale subiectilor relatiilor funciare si

  cadastrale

  Principii:

  - Egalitateadiversitatea si egalitatea juridica a terenurilor si formelor de proprietate asupra

  lor

  -

  Circuitul terenurilorobiect de dispunere- Folosirea rationala a paminturilor

  - Respectarea destinatiei terenurilor

  - Administrarea de stat a fondului funciar

  -

  Principiul raspunderei juridice pentru incalcarea regimului funciar

  Metoda dreptului funciar si cadastralimperative dispozitiv.

  Sistemul dreptului funciar si cadastru - cuprinde toatalitatea institutiilor juridice de drept funciar si

  cadastru care au o strinsa legatura intre ele, o aranjare logica consecutiva dupa rolul si

  insemnatatea lor in reglementarea raporturilor funciare si cadastrale.

  Sistemul dreptului funciar si cadastru ca disciplina de studiu structural cuprinde:

  - Partea generalacuprinde notiuni si categorii de fond, notiunea, obiectul, metoda de

  reglementare, principiile, particularitatile, izvoarele.

  - Partea specialase studiaza regimul juridic al fiecarei categorii de teren in parte (regimul

  juridic al terenurilor cu destinatie agricola, cu destinatie pentru constructie, cu destinatie

  speciala, terenurile destinate apararii s.a.

  Dreptul funciar si cadastru este o parte componenta a sistemul de drept national si se afla intr-o

  strinsa corelatie cu alte ramuri ale dreptului.

  Legatura dreptului funciar si cadastru cu:1.

  Dreptul Constitutional

  2. Dreptul Administrativ

  3.

  Dreptul Fiscal

  4.

  Dreptul Civil5. Dreptul Afacerilor

  6. Dreptul Ecologic

  7. Dreptul Penal

  1. Subiectul 2. Raporturile juridice funciare i cadastraleNoiunea i clasificarea raporturilorjuridice funciare i cadastrale.

  2. Subiecii raporturilor juridice funciare i cadastrale.

  3.

  Obiectele raporturilor juridice funciare i cadastrale.

  4. Coninutul raporturilor juridice funciare i cadastrale.

  5. Temeiurile de apariie, modificare i stingere a raporturilor juridice funciare i cadastrale.

  6. Normele juridice funciare i cadastrale, mecanismul de realizare al acestora.

  1.

  Subiectul 3. Izvoarele dreptului funciar i cadastralNoiunea i clasificarea izvoarelordreptului funciar i cadastral.

  2.

  Codul funciar i alte acte normative - izvoare ale dreptului funciar i cadastral.

  3. Importana practicii judiciare pentru reglementarea raporturilor juridice funciare i cadastrale.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  3/22

  3

  4. Problemele perfecionrii legislaiei funciare icadastrale.

  Izvoarele materialefactorii care determina continutul dreptului

  Izvoarele dreptului funciar si cadastru sunt actele normative care reglementeaza relatiile din

  domeniul funciar si cadastral.

  Clasificarea izvoarelor dreptului funciar si cadastral:

  1.

  Dupa forta juridicalegi; actele normative subordonate legilor (hotaririle de guvern,hotaririle parlamentului, deciziile administratiei publice locale s.a.)

  2.

  Dupa aria de aplicare

  3. Dupa organul emitent

  2. LegileIzvoare ale dreptului funciar si cadastral

  - Codul funciaradoptat la 25 decembrie 1991 care a intrat in vigoare in ianuarie

  1992

  -

  Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare, cadastru

  funciar de stat si monitoringu funciar

  -

  Legea privind pretul normativ si modul de vinzare cumparare al pamintului

  - Legea privind terenurile proprietate publica si delimitarea lor

  -

  Legea privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice- Legea cu privire la arenda in agricultura

  - Legea cadastrului bunurilor imobile

  - Legea privind gospodariilor taranesti de fermieri

  Legile enumerate, dupa cum rezulta din titlul lor sunt special adoptate pentru reglementarea

  relatiilor funciare si cadastrale, sau contin norme care reglementeaza aceste relatii.

  Actele normative subordonate legii sunt toate celelalte acte normative inafara de legi adoptate in

  modul stabilit si care contin reglementari in domeniul dreptului funciar si cadastru (decrete

  presedintele, instructiuniministerele, deciziiconsiliile locale)

  Actele normative subordonate legii, nu trebuie sa contravina legilor si sunt adoptate deregula

  pentru detalizarea, pentru aplicarea si realizarea legilor.

  -

  1. Subiectul 4. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale asupra terenurilor Noiunea itipurile dreptului de proprietate funciar.

  2. Subiecii i obiectele dreptului de proprietate funciar.

  3.

  Coninutul dreptului de proprietate funciar.

  4. Temeiurile de apariie, modificare i stingere a dreptului de proprietate funciar.

  5. Alte drepturi reale asupra terenurilor:a)

  dreptul de uzufruct funciar;

  b) dreptul de servitute funciar;

  c)

  dreptul de superficie;

  d)

  dreptul vecintii funciare;e) dreptul de administrare funciar;

  f) dreptul de folosin (beneficiere) funciar.

  Drepturile reale asupra terenurilor sunt acele drepturi subiectiv civile care confera titularului

  posibilitatea exercitarii in mod direct si nemijlocit a prerogativelor conferite de lege fara a fi

  necesara interventia a altor subiecti de drept.

  (pentru seminarealte formulari ale acestei notiuni)

  Trasaturile caracteristice ale drepturilor reale funciare sunt:

  1. In toate cazurile, obiect al raportului juridc este terenul

  2. Drepturile reale confera titularului, sau produc vizavi de titularul lor, efectele de urmarire si

  de pereferinta3. In cadrul acestor raporturi juridice, subiectul activ este determinat, adica se stie cu

  certitudine cine este el, iar subiectul pasiv este nedeterminat

  4. Drepturile reale funciare sunt opozabile si absolute.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  4/22

  4

  Drepturile reale funciare se clasifica dupa natura sa in:

  - Drepturi reale funciare principalecaracteristic le este faptul ca ele exista de sinestator,

  independent in raport cu alte drepturi reale sau drepturi de creanta

  - Drepturi reale funciare accesoriisunt acele drepturi ca se constituie pentru a insoti si

  garanta alte drepturi.

  In sens obiectiv, dreptul de proprietate funciara este o institutie de drept civil ale carei norme dedrept reglementeaza statica raporturilor de proprietate funciara ca stare de aparenta a loturilor de

  teren.

  In sens subiectiv dreptul de proprietate funciara reprezinta o posibilitate juridica oferita

  proprietarului in vederea posesiei, folosintei si dispunerii de terenul ce-I apartine, cu putere proprie

  in interes propriu prin actiuni care nu contravin legii si nu lezeaza interesele legitime ale altor

  persoane

  Obiectul dreptului de proprietate funciara reprezinta suprafata de teren determinata sau

  determinabila destinata nevoilor prestabilite care apartine unui subiect de drept concret.

  Conform reglementarilor nationale exista urmatoarele categorii de terenuri obiect ale dreptului de

  proprietate funciar:

  -

  Terenurile agricole- Terenurile din intravilanul si extravilanul localitatilor

  - Terenuri industriale destinte transporturilor si telecomunicatiilor

  - Terenuri destinate necesitatilor de aparare a tarii si ale trupelor de grenicieri

  - Terenuri destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sanatatii si activitatilor recreative

  -

  Terenuri de valoare istorica si culturala

  - Terenurile zonelor verzi si suburbane

  - Terenurile fondului silvic

  - Terenurile fondului apelor

  Din categoria subiectilor dreptului funciar fac parte:

  - Statul

  -

  Administratia publica locala

  - Persoanele fizice si persoanele juridice care intrunesc conditiile stabilite de lege

  1. Continutul dreptului de proprietate funciara

  Continutul dreptului de proprietate funciara intruchipeaza toate drepturile si obligatiile

  proprietarului funciar. Aceste drepturi si obligatii se impart in:

  -

  Drepturi si obligatii generaleputem aduce drept exemplu: (dreptul de gospodarire a

  terenului de sinestator; dreptul de a transmite terenul prin mostenire; de a-l ipoteca; de a-l

  schimba; de a-l vinde; cu alte cuvinte de a se folosi de teren cu respectarea legii; obligatia

  de a achita impozitele; de a nu dauna resurselor naturale).

  - Drepturi si obligatii specialeele sunt conditionate de fiecare categorie de teren in parte.

  Atributele titularului:-

  Atributul de posesie care este prerogativa titularului dreptului de proprietate funciara de a

  stapini in fapt terenul. Posesia asupra lotului de teren se realizeaza prin atribuirea in natura

  a terenului insotit de documentatia necesara (cartea de cimpuri)

  - Atributul de folosinta presupune utilizarea sau valorificarea calitatilor utile ale terenului.

  - Atributul de dispozitiedispozitia este posibilitatea admisa de lege de a determina soarta

  juridica a terenului. Dispozitia se poate realiza de exemplu prin: (schimbarea destinatie

  terenului si modificarea regimului juridic al terenului (comercializarea, donarea,

  schimbul.).

  2.

  Dreptul de proprietate funciara publica

  Proprietatea publica asupra terenurilor este de 2 feluri:

  1.

  De interes nationalin cazul dat proprietatea funciara apartine statului si este gestionata decatre guvern

  2. De interes localcare apartine unitatilor administrativ teritoriale si este gestionata de

  consiliile locale.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  5/22

  5

  Statul si unitatile administrativ teritoriale detin in proprietate terenuri aflate in circuitul civil, adica

  care au caracter privat si terenuri care nu se afla in circuitul civil fiind exclusiv publice, de unde

  reiese imprescriptibilitatea, insesibilitatea si inalienabilitatea acesteia.

  3. Dreptul de administrare al terenurilorderiva din proprietatea privata a statului si a

  unitatilor administrativ teritoriale. Caracterul absolut, opozabil.

  Dreptul de administrare al terenurilor poate fi aparat prin actiunea in revendicare, actiunea

  negatorie, in dependenta de caz.

  Subiectii benificiari ai dreptului de administrare publica a terenurilor sunt:

  - Intreprinderile de stat

  -

  Intreprinderile municipale

  - Institutiile publice care se afla la autogestiune financiara

  4.

  Dreptul de folosinta funciara (sau de benificiere funciara)este reglementat de art. 17-19

  Codul Funciar. Acest drept ia nastere doar in privinta terenurilor cu destinatie agricola si

  consta in atribuirea in folosinta a loturilor de teren de catre administratia publica locala

  categoriilor beneficiare de acest drept.

  Mecanismul de realizarea acestuidecizia administratiei publice locale care are caracter

  individual.5. Dreptul de uzufruct funciarart.395 Codul Civil si consta in dreptul de a folosi pe o

  perioada determinata terenul unei altei persoane de a culege fructele in tocmai ca un

  proprietar.

  Caracterele juridice ale dreptului de uzufruct funciar:

  -

  Este un drept real

  - Este un dezmembramint al dreptului de proprietar

  - Este inalienabil (este strict legat de subiect)

  Termenul maxim al dreptului de uzufruct funciar este de 30 de ani

  Temeiurile aparitiei uzufructului:

  1. Conform acordului de vointa al partilor

  2.

  In temeiul legii

  3. In temeiul hotaririi instantei de judecata

  Structura juridica a raportului de uzufruct:

  1.

  Partilesunt proprietarul nud (nu isi poate exercita dreptul de proprietate) si uzufructuarul

  2. Obiectul uzufructului funciarlotul de teren transmis in uzufruct

  3.

  Continutuldrepturile si obligatiile partilor a raportului juridic de uzufruct

  Drepturile si obligatiile uzfructuarului:

  - Dreptul de a cere si a obtine predarea terenului

  -

  Dreptul de a apela la actiunile posesorii

  - Dreptul de a se folosi de teren si accesoriile materiale si juridice ale terenului

  -

  Dreptul de a culege fructele produse de teren si de a deveni proprietarul lor-

  Dreptul uzufructuarului de a taia arborii de pe terenul aflat in uzufruct in urmatoarele

  cazuri:

  a) in vederea repararii fisiei de arbori

  b) in cazul in care taierea arborilor este necesara pentru exploatarea normala a terenului

  c) in cazul uscarii a arborilor

  Acest drept o exceptie de la regula generala, uzufructuarul nu este in drept sa taie arborii de

  pe terenul grevat (insarcinat) de uzufruct (art. 406 CC)

  - Potrivit art. 407 CC, uzufructuarul are dreptul de a taia padurile destinate taierii

  -

  Dreptul uzufructuarului din pepeniere.

  Uzufructuarul are urmatoarele obligatii:

  -

  De a intocmi actul de inventariere inainte de predarea terenului- Obligatia de a folosi terenul conform destinatiei

  - Obligatia de a informa nudul proprietar cu privire la starea terenului

  - Obligatii fiscale

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  6/22

  6

  - Obligatia de a restitui terenul in starea pe care la primit

  Drepturile si oblgiatiile nudului proprietar:

  - Dreptul de a fi informat

  - Dreptul de a instraina terenul

  Obligatiile nudului proprietar:

  - Obligatia de a se abtine de la orice actiuni care ar impiedica exercitarea normala a

  uzufructului- Obligatia de a garanta lipsa evectiunii

  Stingerea Uzufructului funciar:

  1. Decesul uzufructuarului (dizolvarea uzufructuaruluipersoana juridica)

  2.

  Expirarea termenului

  3. Ca rezultat al consolidarii

  4.

  In cazul renuntarii uzufructuarului la uzufruct

  5.

  La cererea nudului proprietar in caz de exces de folosinta din partea uzufructuarului

  6. Ca rezultat al distrugerii terenului

  7.

  Rezelierea actului de constituire a uzufructului precum declararii nulitatii acestuiea

  Dreptul de servitute funciara

  Servitutea funciara este sarcina care greveaza un teren pentru uzul si/sau utilitatea altui teren aunui alt proprietar

  Caracterele juridice:

  - Este un drept real

  - Dezmembramint al dreptului de proprietate

  -

  Este perpet

  Dreptul de sevitute funciara se poate constitui in baza urmatoarelor temeiuri:

  - Act juridic

  - Uzucapiune

  - Conform destinatiei stabilita de proprietar (pentru seminare)

  Structura raportului juridic de servitute funciara:

  -

  PartileProprietarul terenului dominant si proprietarul terenul aservit

  - Obiectulsuprafata de teren aservit pentru uzul si utilitatea terenului dominant

  - ContinutulDrepturile si obligatiile proprietarului terenului dominant:

  1.

  Dreptul de a face toate lucrarile necesare pentru a se folosi util si conform legii din

  servitute

  2.

  Dreptul de a suporta cheltuielile proportional beneficiilor de servitute daca contractul nu

  prevede altfel

  Obligatiile Proprietarului terenului dominant

  -

  Proprietarul terenului dominant este obligat sa exercite servitutea in limitele

  stabilite de lege si contract

  -

  Proprietarul terenului dominant este obligat sa compenseze daunele produseproprietarului terenului aservit.

  Drepturile si Obligatiile Proprietarului terenului aservit:

  - Dreptul la compensarea daunelor, incomoditatilor produse de servitute

  - Este obligat sa se abtina de la orice actiuni care ar tulbura exercitarea servitutiei in limitele

  legitime (art. 434 CC).

  Stingerea servitutiei funciare:

  - Ca rezultat al renuntarii la servitute al proprietarului terenului dominant

  - In cazul expirarii teremenului pentru care a fost constituita servitutea

  -

  Prin rascumparare

  - Ca rezultat al imposibilitatii de exercitare

  -

  Prin neuz pe o perioada mai mare de 10 ani- Ca rezultat al exproprierii terenului aservit daca servitutea contravine intereselor publice

  Dreptul de superficie funciaraeste reglementat de art. 443 CC si este un drept real imobiliar de a

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  7/22

  7

  folosi terenul altuiea in vedera exploatarii constructiei deasupra si sub acest teren, sau a exploatarii

  unei constructii existente.

  Caracterele juridice ale dreptului de superficie sunt:

  - Este un drept real

  - Este un drept imobiliar

  - Este un drept care se instituie doar cu privire la un teren

  -

  Este un drept alienabilConstituirea dreptului de superfice se poate realiza prin: act juridic si lege

  Termneul maxim este de 99 de ani

  Structura dreptului de superficie

  Partileproprietarul si superficiarul

  Obiectul - il reprezinta constituirea de catre Proprietar in favoarea Supericiarului a unui drept de

  superficie asupra terenului

  Drepturile si obligatiile superficiarului:

  - Dreptul de a se folosi de teren

  -

  Dreptul de a ipoteca constructia

  - Obligatia de a achita rediventa (plata pentru folosirea terenului)

  -

  Obligatia de a ridica constructia in termenii stabiliti de contract (ptu. Seminare care suntconsecintele ne respectarii termenelor de ridicare a constructiei)

  - Obligatia de a intreprinde toate masurile pentru a conserva constructia

  - Obligatia de a informa proprietarul terenului privitor la intentia de a instraina constructia

  - Obligatia care apare ca rezultat al descoperirii unei comori

  Drepturile si obligatiile proprietarului terenului:

  - Dreptul la rediventa

  - Dreptul la comoara

  - Obligatia de a se abtine de la cele actiuni care ar veni sa tulbure exercitarea normala

  Stingerea superficiei funciare:

  1. Expirarea termenului

  2.

  Confuziune (cind proprietarul constructiei devine proprietarul terenului, sau invers)

  3. Prin expropropriere

  Dreptul de vecinatate funciara :

  1. Apele naturale

  Proprietarul terenului inferior este obligat sa suporte scurgerea apei fara a modifica cursul apei,

  sau a o stopa.

  Proprietarul terenului superior este obligat de a nu intreprinde masuri care ar agrava situatia

  terenului inferior.

  2. Apele izvoarelor

  Proprietarul terenului poate intrebuinta apa potrivit dorintei sale fiind obligat sa numodifice cursul apei care aprovizioneaza o localitate

  3.

  Dreptul de granituireart. 393394 CC

  4. Distanta pentru constructii, lucrari si plantatiiconform art. 389 CC regula este,

  respectarea distantei normative fata de linia de hotar. Aceste distante se stabilesc prin legi

  speciale si regulamente de urbanism, in cazul cind aceste lipsesc se aplica uzanta.

  5. Fructele cazute pe terenul vecinfructele respective apartin proprietarului terenului vecin.

  Subiectul 5. Tranzaciile funciare1.Noiunea i clasificarea tranzaciilor funciare.

  2. Preul normativ al pmntului: noiune i importana juridic.

  3.

  Reglementarea juridic a vnzrii - cumprrii terenurilor.4. Reglementarea juridic a donaiei i schimbului terenurilor.

  5.

  Reglementarea juridic a arendei i locaiunei terenurilor.

  6. Succesiunea terenurilor.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  8/22

  8

  7. Gajarea (ipotecarea) terenurilor.

  Tranzactia funciara reprezinta o manifestare de vointa unilaterala, bilaterala sau multilaterala cu

  efect de nastere, modificare, sau stingere a unui raport juridic funciar.

  Particularitatile tranzactiilor funciare:

  Specific tranzactiilor funciare ii sunt urmatoarele:

  -

  Obiectul tranzactiilor funciarepamintul, lotul de teren in calitate de bun imobil- Forma tranzactiilor funciareeste de regula scrisa cu autentificarea ei la notar si

  inregistrarea la OCT (oficiul cadastral teritorial), exceptiecontractul de locatiune sau de

  arenda incheiat pe un termen mai mic de 3 ani, in acest caz forma este simpla scrisa.

  -

  Caracterul normativ al pretului pentru pamint

  - Obiect al tranzactiilor funciare pot fi doar terenurile aflate in circuitul civil/ pentru

  seminareconcesionarea funciara parteneriatului public/privat.

  Clasificarea tranzatiilor funciare:

  -

  Dupa forma

  - Dupa natura translativitatii (translativ de proprietate, translativ de alte drepturi)exemplu:

  locatiunea- Dupa beneficiile obtinute de partitranzactii cu titlu oneros si tranzactii cu titlu gratuit

  Pretul normativ al pamintului; Importanta lui juridica

  Pretul normativ constituie o masura de estimare a valorii echivalente cu potentialul natural si

  economic al acestuiea exprimat in valuta nationala.

  Tarifele de calcul al pretului normativ pentru pamint sunt stabilite in unitati conventionale grad-

  hectar stabiliti in dependenta de indicii cadastrali calitativi si cantitativi

  Tarifele se indexeaza conform ratei de piata de catre parlament la propunerea guvernului.

  Importanta pretului normativ al pamintului consta in stabilirea nivelului minim posibil al pretului

  unei tranzactii funciare.

  Vinzarea cumpararea terenurilorcontractul de vinzare cumparare a terenurilor reprezinta un

  raport juridic contractual in cadrul caruia o persoana numita vinzator se obliga sa transmita in

  proprietatea celeilalte parti numita cumparator, un lor de teren care la rindul sau se obliga sa

  achite pretul terenului.

  Caracterele juridice:

  - Translativ de proprietate

  -

  Cu titlu oneros

  - Sinalagmatic

  Vinzarea cumpararea terenurilor poate avea loc prin urmatoarele moduri:

  -

  La pret normativ

  - Prin concurs sau licitatie

  Termenul de inregistrare este de 3 luni dupa autentificarea notarialaVinzarea cumpararea terenurilorproprietate publica

  - Vinzarea cumpararea terenurilor aferente obiectelor privatizate, care se privatizeaza,

  vinzarea cumpararea terenurilor sau constructiilor nefinalizate

  - Vinzarea cumpararea terenuirlor proprietate publica cu statut distinct

  Terenurile proprietate privata se instraineaza la pret liber (dar nu poate fi mai mic decit cel

  normativ) prin modalitatea aleasa pentru propria convingere de proprietar.

  Vinzarea cumpararea terenurilor de pe linga caseaici se includ terenurile ocupate de case, aneze

  gospodaresti si gradini.

  Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica sau persoana juridica care si-a

  legalizat titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren.

  Aceste categorii de terenuri pot fi instrainate integral sau partial la pret liber.Nu se supun vinzaarii:

  - Loturile aflate in folosinta temporara

  - Suprafetile de teren care depasesc normele de suprafata

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  9/22

  9

  Vinzarea cumparararea terenurilor destinate pentru constructiedin categoria acestor terenuri fac

  parte: terenuri pe care sunt amplasate constructii si amenajari inginereshti; terenurile aferente

  obiectelor privatizate, care se afla in curs de privatizare, sau celor private; terenurile aferente

  constructiilor nefinalizate; terenurile care conform destinatiei urmeaza a fi folosite in scopul pentru

  constructie

  Alte categorii de tranzactii funciareContractul de schimb al terenurilor este acel contract in temeiul caruia partile se obliga sa

  transmita reciproc dreptul de proprietate asupra terenurilor, sau asupra unui teren si a unui alt bun.

  Caracterele juridice:

  - Consenual

  - Sinalagmatic

  - Cu titlu oneros

  -

  Comutativ

  - Translativ de proprietate

  In privinta contractului de schimb, potrivit art.824 din Codul Cvil al RM, se aplica in mod

  corespunzator regulile contractului de vinzare-cumparare.Forma contractului este scrisa.

  Partile contractuluiambele parti sunt proprietari

  Tipurile de schimb:

  1.

  Schimbul echivalentatunci cind reciproc se transmit terenuri de aceiasi calitate,

  suprafata, valoare.

  2. Schimbul inegal

  3. Schimbul unui teren pe un alt bun

  Contractul de donatie al terenurilor

  Prin contractul de donatie de teren, o parte numita donator de teren se obliga sa transmita dinpatrimoniul sau cu titlu gratuit in patrimoniul altei persoane numite donatar, un teren.

  Caracterele juridice ale contractului de donatie:

  - Este un contract realart.828 alin.1 CC

  - Este un contract cu titlu gratuit

  -

  Caracterul comutativ

  - Este un contract incheiat intre viiart.827 alin.4 CC

  Tipurile de donatie:

  - Donatia simpla si pura

  - Donatia conditionata

  -

  Donatie de bunuri existente-

  Donatie de bunuri viitoare

  1. Ipoteca funciara

  Gajul este una din formele de tranzactii funciare. Reprezinta o modalitate de garantarea executarii

  obligatiilor civile in al carui temei creditorul gajist are dreptul de a fi satisfacut cu preferinta fata

  de ceilalti creditori, inclusiv statul din favoarea bunurilor gajate, in cazul in care debitorul nu-si

  executa obligatia garantata prin gaj.

  Ipoteca funciara face parte din categoria gajului inregistrat.

  Subiectii raportului juridic:

  1.

  Creditorul ipotecar

  2.

  Debitorul care poate fi debitor ipotecar, sau o alta persoana titular al obligatiei garantateprin ipoteca

  3. Debitor ipotecarpersoana care transmite un teren in ipoteca pentru a se garanta pe sine,

  sau pe debitor

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  10/22

  10

  4. Garant ipotecarpersoana ce transmite un teren in scopul pentru a garanta executarea

  obligatiei de catre debitor.

  Obiectul ipotecii funciarepoate fi doar un teren aflat in circuitul civil care poate fi individualizat

  prin numar cadastral (care este inregistrat la OCT).

  Contractul de ipoteca funciara se autentifica notarial si se inregistreaza la OCT.

  Legea cu privire la ipoteca art.46 prevede, ipoteca terenurilor se extinde asupra constructiilor

  capitale, atit existente cit si viitoare, asupra constructiilor nefinalizate aflate in proprietatea

  debitorului.

  Arenda terenurilor si locatiunea terenurilor

  Arenda in agricultura presupune transmiterea in posesie si folosinta pentru o durata determinata

  contra plata a terenurilor sau a altor bunuri agricole.

  Obiectul contractului de arenda pot fi doar terenuri si bunuri cu destinatie agricola aflate in

  circuitul civil.

  Termenul maxim al contractului de arenda este de 30 de ani. Termenul minim este de 1 an.

  Contractul poate fi incheiat in forma simpla scrisa daca este de pina la 3 ani. Daca termenul este

  mai mare de 3 ani atunci se autentifica notarial si se inregistreaza la OCT, nerespectarea incheieriiin cazul dat duce la nulitatea contractului.

  In cazul expirarii contractului, partea care doreste sa prelungeasca contractul urmeaza sa notifice

  cealalta parte in termen de 30 de zile. In cazul in care raportul de arenda continua tacit, atunci

  contractul se considera prelungit pe 1 an.

  Continutul raportului juridic de arenda funciara.

  Drepturile si obligatiile arendatorului:

  1. Arendatorul este obligat sa transmita terenul in starea stabilita conform contractului

  2. Arendatorul este obligat sa nu impiedice exploatarea normala conform destinatiei a

  terenului

  3.

  In cazul rezelierii anticipate a contractului de arenda, arendatorul este obligat sa

  despagubeasca arendasul pentru valoarea fructelor ne obtinute.

  4. Este obligat sa dea cartea istoriei pamintului

  5.

  Sa informeze arendasul cu privire la drepturile tertilor asupra terenului

  6. Dreptul la plata pentru terenul transmis in arenda, modul

  7.

  Dreptul de a verifica modul in care arendasul poseda si foloseste ternul

  Arendasul are urmatoarele drepturi si obligatii:

  1. Sa se foloseasca de bunul arendat cu buna credinta si conform contractului

  2. Sa mentina potentialul productiv al terenului

  3. Sa achite arenda

  4.

  Sa restituie obligatia de a restitui terenul in starea in care la primit impreuna cu carteaistoriei pamintului

  Arenda duce la 2 situatii de preemtiune:

  - Preemtiunea pentru arenda noua

  -

  Preemtiunea in caz de instrainare a terenului

  Pretul nu poate fi mai mic decit 2% din pretul normativ al pamintului

  Partile:

  - Arendatorpoate fi o persoana fizica sau o persoana juridica care are calitate de proprietar,

  uzufructuar, sau alt posesor legal (subarendasul) al terenurilor sau altor bunuri cu destinatie

  agricola.

  - Arendasulpoate fi o persoana fizica (ceteni ai RM) sau o persoana juridica (sa nu fie

  investitori straini, sau sa aiba capital starin).

  Obiectul contractului de arendadupa cum s-a mentionat, obiectul contractului de arenda sunt

  terenurile si bunurile agricole, atit publice si private cu exceptia celor scoate din circuitul civil sau

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  11/22

  11

  care sunt limitate prin interdictie.

  Alte bunuri: masini, utilaje, instalatii, constructii inclusiv hidrotehnice, depozite, animale ce se

  folosesc in proces agricol.

  Subiectul 6. Administrarea de stat a fondului funciar.1. Cadastrul i monitoringul funciar Noiune, funciile, formele i metodele de

  administrare de stat a fondului funciar.

  2.

  Sistemul organelor de administrare statal a fondului funciar.

  3. Cadastrul funciar de stat: noiune, coninutul, modul de inere.

  4. Modul de reglementare a regimului proprietii funciare.

  5. Monitoringul funciar.

  Reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare reprezinta procesul de organizare a

  teritoriului si a mijloacelor de productie destinate detinatorilor de terenuri, a conditiilor favorabile

  pentru folosirea rationala a terenurilor indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare a

  productiei.

  Principiile de stat a regimului proprietatii funciare sunt urmatoarele:

  -

  Respectarea egalitatii intre detinatorii de terenuri- Dezvoltarea si diversificarea tipurilor de proprietate funciara

  -

  Folosirea resurselor funciare in interesul societatii primordial in sectorul agrar

  - Crearea de conditii teritoriale organizatorile si economice favorabile pentru folotirea

  rationala a pamintului

  - Sporirea fertilitatii solului

  - Introducerea metodelor avansate de gospodarire a fondului funciar

  Proprietarii, posesorii si beneficiarii funciari sunt obligati sa respecte cerintele privind pastrarea si

  sporirea fertilitatii solului, combaterea eroziunii si folosirea ingrasemintelor conform normelor in

  domeniu.

  Continutul si menirea cadastrului funciar

  Cadastrul funciar este un sistem unitar de sinestatator si obligator de evidenta tehnica, economica

  si juridica prin care se realizeaza stabilirea, inregistrarea, descrierea si marcarea pe harti si planuri

  topografice a tuturor terenurilor de pe teritoriul republicii indiferent de destinatie si tipul de

  proprietate.

  Menirea Cadastrului funciar, este asigurarea cu informatie privind:

  1. Statutul juridic al terenurilor

  2. Tipurile de proprietate, posesie si benificiere funciara

  3.

  Indicii calitativi si cantitativi ai terenurilor

  4. Caloarea economica a terenurilor

  Cadastrul Funciar se tine la nivel de fiecare unitate administrativ teritoriala (sat, comuna, oras,municipii), precum si la nivel republican.

  Monitoringul funciar reprezinta un sistem de supraveghere permanenta a schimbarii resurselor

  funciare de a analiza a lor si pronosticare a acestor schimbari (art.1517 din Legea cu privire la

  reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare).

  Subiectul 7. Rspunderea juridic pentru nclcarea legislaiei funciare1.Noiune i tipurile rspunderii juridice pentru nerespectarea legislaiei funciare.

  2. Rspunderea civil pentru nerespectarea legislaiei funciare.

  3.

  Rspunderea contravenional i rspunderea penal pentru nerespectarea legislaiei funciare.

  4. Rspunderea special pentru nerespectarea legislaiei funciare.

  Raspunderea juridica este raportul juridic special ce consta in obligatia de a suporta sanctiuni

  prevazute de lege, ca urmare a comiterei unor acte imputabile (ca urmare a incalcarii normelor de

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  12/22

  12

  drept)

  Temeiul juridic al raspunderii funciare este contraventia funciara, care reprezinta in sine o fapta

  ilicita, actiune sau inactiune savirsita cu vinovatie care atenteaza la ordinea de drept funciara la

  drepturile si interesele legitime a detinatorilor de terenuri in urma careia sunt educate anumite

  prejudicii, acele actiuni socialmente periculoase care incalca normele de drept funciar.

  Elementele raspunderii jurdice funciare:

  1.

  Obiect care poate consta din: lotul de teren, bunurile amplasate pe teren, regulile de folosirea terenului, drepturile si interesele legitime a detinatorilor de teren, precum si starea

  ecologica a terenurilor

  2. Subiectul poate fi persoana fizica sau juridica care a savirsit o incalcare funciara si care

  intruneste conditiile legiiciar.

  3. Latura obiectiva:

  - Fapta prejudicianiola

  4.

  Latura subiectivavinovatia care se exprima prin intentie sau imprudenta. Scopul, motivul

  savirsirii contraventiilor funciare.

  Prejudiciul formal cind se creaza o stare de preicol privind regimul

  Prejudiciul material cind se realizeaza prejudiciul

  Lagatura cauzala - Lipsa a cel putin a unui element din raspunderea funciara duc la inexistentacontraventiei funciare si imposibilitatilor atragerei persoanei la raspundere

  Functiile Raspunderei funciare sunt:

  1. Functia de protectie si prevenire

  2. Functia de sanctionare

  3.

  Functia de educare, corectare si reeducare

  Infractiunea funciara este fapta prejudiciabila cu privire la ordinea de drept funciara prevazuta de

  legea penala

  Contraventia funciara este fapta cu un grad de pericol social mai redus decit infractiunea savirsita

  cu vinovatie care atenteaza la valorile funciare este prevazuta de Codul Contraventional si este

  pasibila de pedeapsa contraventionala (art.115120 CCRM)

  Raspunderea juridica funciara civila apare ca rezultat al lezarii drepturilor patrimoniale funciare,

  in cazul care survine un prejudiciu material, in acest caz, raspunderea consta in repararea

  prejudiciului si beneficiului ratat, precum si raspunderea care survine in baza tranzactiei lovite de

  nulitate absoluta sau relativa, iar persoanele vinovate vor suporta consecintele incalcarilor.

  PARTEA SPECIAL1. Subiectul 8. Regimul juridic al terenurilor agricoleNoiune i componena fondului funciar

  agricol al Republicii Moldova.

  2. Particularitile regimului juridic al terenurilor agricole.

  3.

  Subiecii drepturilor de proprietate, posesiune i folosire asupra terenurilor agricole.

  4. Modalitile de atribuire a terenurilor agricole gospodriei rneti(de fermier).

  5.

  Drepturile i obligaiunile deintorilor de teren agricol.Excluderea terenurilor din circuitul agricol i recuperarea prejudiciilor pentru aceasta.

  1. Subiectul 9. Regimul juridic al terenurilor din intravilanNoiunea i caracteristica general

  a terenurilor din intravilan.

  2.

  Particularitile dreptului de proprietate i de folosin asupra terenurilor din intravilan.

  3. Modul de stabilire a hotarelor localitilor.

  4.

  Regimul juridic al terenurilor din intravilan.

  Fiecare categorie de teren din componenta intravilanului are componenta interna si regim juridic

  distinct, sau propriu.

  Astfel terenurile destinate constructiilor curpind terenurile pe care sunt amplasate constructii si

  amenajari ingineresti, cele pe care urmeaza a fi construite case, cladiri si alte edificii cu statut de

  imobil.Art.46 din Codul Funciar stabileste pentru terenurile destinate constructiilor, ca atribuirea

  intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor precum si cetatenilor cu respectarea cerintelor

  normative.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  13/22

  13

  Suprafetele si conditiile de folosire se stabilesc conform normelor tehnice si documentatie de

  proiectare.

  Terenurile de uz public sunt terenurile folosite pentru: piete, strazi, pasaje, gradini, parcuri,

  bulevarde publice s.a.

  Pe terenurile de uz public se admite amplasarea constructiilor si amenajarilor capitale in

  conformitate cu destinatia speciala a acestora si cu respectarea destinatiei terenurilor ce sunt, sau

  urmeaza a fi amplasate. Se admite si amplasarea constructiilor si amenajarilor provizorii usoare.Terenurile cu destinatie speciala din intravilanul localitatilor constau in faptul ca aceste terenuri se

  atribuie intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor pentru realizarea scopurilor, sarcinilor si

  functiilor lor.

  Amplasarea constructiilor si amenajarilor sunt efectuate de catre beneficiarii funciari ca urmare a

  hotaririi autoritatii publice locale.

  Terenurile impadurite din cadrul localitatilor servesc pentru protectia mediului inconjurator,

  organizarea odihnei pentru necesitati de cultura s.a.

  Terenurile arabile, plantatiile multianuale, finetile, imasurile si alte terenuri cu destinatie agricola

  fac parte din spatiul agricol al localitatilor.

  Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzarea cumpararea terenurilor precum si darea in

  arenda (locatiune).Pentru calcularea pretului normativ al pamintului sunt necesari indicii cadastrali ai terenului care

  se obtin de la:

  - OCT, pentru terenurile proprietate privata

  - ARFC (agentia relatii funciare si cadastru) pentru proprietate publica a statului

  -

  Primaria localitatii pe al carui teritoriu este amplasat terenul, proprietate publica a acesteia.

  Tarifele pentru calcul sunt stabilite in anexa legii nr.1308 din 25 iulie 1997 privind pretul normativ

  si modul de vinzare cumparare al pamintului.

  Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in dependenta de destinatia

  terenului, dar nu mai putin de 2% si mai mult de 10% din pretul normativ al terenului respectiv.

  Cit priveste terenurile aferente obiectivelor private, plata anuala pentru arenda deasemenea se

  stabileste in cote procentuale din pretul normativ dupa cum urmeaza. (pretul minim 2% pentru

  terenurile din raza mun. Chisinau; 1.5 % pentru terenurile din raza urmatoarelor localitati Balti,

  Tiraspol, Bender; si 1% pentru celelalte localitati; 0.5% pentru celelalte orase si 0.2 % pentru

  celelalte comune).

  Daca proprietarii obiectelor private care folosesc terenul public aferent obiectivelor, vor achita

  anual plata de folosire a terenului aferent care nu poate fi mai mica decit plata anuala de arenda si

  nu poate fi mai mare decit 10% din aceiasi plata, si se stabileste unilateral de catre consiliullocalitatii.

  1. Subiectul 10. Regimul juridic al terenurilor destinate industriei, transporturilor,telecomunicaiilor i altor destinaii speciale.Noiune, componena i elementele regimului

  juridic al terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i altor destinaii

  speciale.

  2.

  Subiecii i obiectele dreptului asupra terenurilor destinate industriei, transporturilor,

  telecomunicaiilor i altor destinaii speciale.

  3.

  Formele de folosire a terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i altor

  destinaii sperciale.

  Particularitile folosinelor terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i

  altor destinaii speciale.Subiectul 11. Regimul juridic al terenurilor destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sntii,activitii recreative, terenurilor de valoare istorico-cultural, terenurilor zonelorsuburbane i zonelor verzi

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  14/22

  14

  1.Noiune i caracteristica general a terenurilor destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sntii,

  activitii recreative, terenurilor de valoare istorico-cultural, terenurilor zonelor suburbane i

  ale zonelor verzi.

  2. Componena categoriei terenurilior destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sntii, activitii

  recreative, terenurilor de valoare istorico-cultural, terenurilor zonelor suburbane i ale zonelor

  verzi.

  3.

  Subiecii folosinelor terenurilor destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sntii, activitiirecreative, terenurilor de valoare istorico-cultural, terenurilor zonelor suburbane i ale zonelor

  verzi.

  4. Formele de folosire a terenurilor destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sntii, activitii

  recreative, terenurilor de valoare istorico-cultural, terenurilor zonelor suburbane i ale zonelor

  verzi.

  Subiectul 12. Regimul juridic al terenurilor fondului silvic.

  1. Noiune i caracteristica general a regimului juridic al terenurilor fondului silvic.

  2. Particularitile regimului juridic al terenurilor fondului silvic.

  3. Dreptul de folosire a terenurilor fondului silvic.

  Fondul forestier, constituie totalitatea padurilor, terenurilor destinate impaduririi cele care servescnevoilor de cultura, productie, si administrare silvica, precum terenurile neproductive folosite

  pentru amenajari silvice.

  Padurea este definita ca un element al landsaftului geografic, unitatea functionala a biosferei

  compusa din comunitatea vegetatiei forestiere, padurii vii, animalelor si a microorganismelor care

  convietuiesc in acest fond.

  Sunt considerate paduri, terenurile acoperite cu vegetatie forestiera care o suprafata de 0.1 ha.

  Padurea indeplineste urmatoarele functii:

  1. Functia ecologica

  2. Protectia mediului inconjurator

  3.

  Functia economica care consta in obtinerea masei lemnoase4. Functia culturala

  Conform art.8 Codul Silvic, din fondul forestier fac parte:

  - Terenurile destinate impaduririi

  - Terenurile care servesc necesitatilor de cultura, productie si administrare silvica

  - Terenuri folosite pentru asigurarea cu hrana animalele si microorganisme)

  - Terenuri neproductive

  -

  Pinte abrupte

  - Suprafete supuse alunecarii

  Din fondul forestier nu fac parte perdelele forestiere.

  Perdele forestiere de productie, plantatiei de arbori si arbusti, amplasate de-a lungul cailor de

  comunicatie.

  Art.17 Codul Silvic, stabileste modalitatea de instrainare si de atribuire a terenurilor din fondul

  forestier in alte scopuri decit silvice.

  Acest lucru poate fi efectuat in cazul intrainarii pentru necesitati de Stat si publice, urmind a fi

  solutionata problema de conservare sau taierea padurii cu determinarea modului de folosire a

  productiei lemnoase.

  Padurile folosite in sistemul public pot fi transmise doar in gestiune sau folosinta. Se admite si

  proprietate privata asupra padurii doar in cazurile plantarii padurilor pe teren privat, cu respectarea

  restrictiilor prevazute de art. 18 Cod Silvic.

  Aceste restrictii contrau in obligatia proprietarului de a ingriji, proteja si pazi padurile curespectarea normelor silvice, in caz contrar aceste terenuri pot fi expropriate pentru cazuri de

  utilizare publica.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  15/22

  15

  Padurile fondului forestier sunt plasate in grupa 1 functionala acind functia de protectia mediului

  inconjurator

  Padurile din Sistemul forestier se clasifica in 5 categorii functionale:

  1. De protectie a apelor

  2. De protectie a terenurilor

  3. De protectie contra factorilor climaterice si industiali

  4.

  De recreare5. De importanta stiintifica

  6. De conservare a genofondului si ecofondului silvic.

  Un loc aparte in fondul forestier il ocupa sectoarele silvice de protectie speciala cu regim limitat de

  gospodarire silvica.

  Legislatia silvica divizeaza categoriile functionale in:

  -

  Paduri din prima si a 2-a zona de protectie sanitara a resurselor de alimentatie cu apa

  - Paduri din prima, a 2-a si separat a 3-a zona de protectie sanitara ale statiunilor balmio-

  climaterice si sanitariale

  - Sectoarele silvice deosebit de valoroase

  -

  Paduri antierozionale-

  Plantatii silvice cu pomi fructiferi

  - Perdele forestiere de protectie limitrofa a drumurilor auto de interes national

  -

  Paduri din zonele verzi ale oraselor si altor localitati

  - Fisii forestiere de protectie a riurilor, lacurilor, bazinelor acvatice

  Utilizarea padurilor se efectuieaza in 5 forme:

  1.

  Recoltarea masei lemnoase

  2. Recoltarea produselor lemnoase auxiliare si a materiei prime tehnice

  3. Recoltarea fructelor si pomusoarelor salbatice, nuci, plante medicinale

  4. Folosirea padurilor in scopuri recreative (culturale)

  5. Folosirea padurilor in scopuri stiintifice

  Administrarea de stat a terenurilor fondului forestiereste o activitate executiva si de dispozitie aorganelor statale cu competenta generala si speciala pentru asigurarea si exercitarea utilizarii

  rationale regenerarii, pazei si protectiei eficiente a fondului forestier.

  Serviciul silvic de stat este realizat de mai multe organe ale administratiei publice atit centrale cit

  si locale

  Dreptul de folosinta a terenului silvic

  Dreptul de folosinta a terenurilor fondului silvic se realizeaza prin:

  1. Recoltarea masei lemnoaseeste principala modalitate de folosinta a fondului forestier,

  care se efectuieaza prin taieri, care se efectuieaza in toate padurile cu exceptia padurilor cu

  statut de rezervatii - taieri principale; taierile secundare sunt efectuate in scopuri de

  ingrijire, de igiena si de regenerare2. Recoltarea produselor lemnoase auxiliare si a materiei prime tehnice (de exemplu, cooja de

  copaci, cioturi s.a.).

  3. Folosintele silvice accesorii (recoltarea fructelor de padure, a pomusoarelor, ciupercilor

  medicinale)

  4. Folosinte pentru gospodariile cinegetice

  5. Folosinte in scopuri stiintifice

  6. Folosinte in scopuri recreative

  Transmiterea in locatiune a terenurilor fondului silvictermne maxim 99 de ani,

  Subiectul 13. Regimul juridic al terenurilor fondului apelor1.Noiune i caracteristica general a regimului juridic al terenurilor fondului apelor.

  2.

  Particularitile regimului juridic al terenurilor fondului apelor.3. Dreptul de folosire a terenurilor fondului apelor.

  4. Regimul zonelor i fiilor de protecie a rurilor i altor bazine de ap.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  16/22

  16

  Din fondul unic de stat al apelor fac parte:

  - Bazinele de apa de suprafata si izvoarele de apa

  - Apele canalelor

  - Apele subterane

  Terenurile fondului apelor cuprind:

  1.

  Terenurile aflate sub apealbiile riurilor, cuvetele lacurilor, iazurilor, rezervoarelor de apa2. Terenurile pe care sunt amplasate constructii hidrotehnice si amenajari ale serviciului

  apelor

  3. Terenurile repartizate pentru fisiile de deviere a riurilor, bazinelor de apa, a canalelor

  magistrale intergospodaresti si ale colectoarelor

  Terenurile fondului apelor la general se impart in 2 categorii:

  1.

  Terenurile ocupate nemijlocit de apeterenurile care sunt acoperite relativstabil de ape,

  sau in mare parte a anului

  2. Terenurile adiacente bazinelor de apa destinate folosirii si protectiei fondului de ape

  Terenurile fondului apelor reprezinte unul dintre elementele sistemului acvatic care participa

  nemijlocit la functionarea normala a intregului ecosistem. Pamintul aici se manifesta ca un arial de

  baza pe care sunt amplasate obiectivele acvatice de suprafata.Aceste terenuri de regula fac parte din proprietatea exclusiva a statului. Remarcam ca terenurile

  fondului apelor includ doar terenurile bazinelor acvatice naturale nu si artificiale.

  Scopul de baza al terenurilor fondului apelor consta in deservirea activitatilor de folosire si de

  protectie a obiectivelor acvatice, de aceea regimul juridic al acestora determina regimul juridic al

  terenurilor fondului apelor.

  Administrarea terenurilor fondului apelor

  Administrarea de stat a terenurilor fondului apelor este realizata de:

  1. Guvernul RMcare:

  a) stabileste modul de folosire al apelor, prevenirea si lichidarea efectelor distructive ale

  apelor

  b) planificarea masurilor privind folosirea si protectia apelor

  c) aprobarea schemelor de folosire complexa si de protectia apelor

  d) exercitarea controlului de stat asupra folosirii si protectiei apelor, eliberarea

  autorizatiilor de folosire

  2.

  Organul central de administrare a complexului unic al apelor in RM este Agentia Apele

  Moldovei.

  Agentia apele Moldovei conform statului efectuieaza adminsitrarea de stat, reglementarea

  si controlul asupra utilizarii rationale a resurselor de apa in scopul asigurarii necesitatilor

  de apa ale tuturor ramurilor economiei nationale si ale populatiei. De mentionat, aceste

  necesitati se asigura din contul izvoarelor de apa de suprafata si a celor subterane.Deasemenea in competenta Agentia Apele Moldovei, intra asigurarea masurilor de

  protectie a terenurilor agricole contra revarsarilor de apa si indundatiilor, precum si

  intretinerea terenurilor fondului apelor.

  La ziua de azi, Agentiei apele Moldovei ii sunt subordonate 21 de intreprinderi (SA. ACO-Group;

  Intreprinderea de stat Aqua-Nord; Iprocom s.a.)

  3. Administratia publica localaparticipa nemijlocit la procesul de gospodarire a apelor, de

  protectia apelor precum si intreprind masuri de prevenire, lichidare a influientii distructive

  a apei.

  Administratia publica locala elibereaza autorizatii de folosire separata a obiectivelor

  acvatice care sunt amplasate in circumscriptia teritoriala, sau pe teritoriul administrativ.

  Functiile administrarii de stat ale terenurilor fondului acvatic le putem diviza in urmatoarele:

  1. Controlul de stat asupra indeplinirii cerintelor folosirii rationalea obiectivelor acvatice si

  protectiei lor.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  17/22

  17

  2. Planificarea folosirii si protectiei apelor precum si activitatilor de prevenire si lichidare a

  efectelor distructive ale apelor

  3. Atribuirea si retragerea obiectivelor acvatice din folosinta

  4. Evidenta de stat a resurselor acvatice si tinerea cadastrului apelor - Cadastrul de stat al

  apelor reprezinta un sistem de evidenta a obiectivelor acvatice care fac parte din fondul

  unic de stat al apelor cu date privind calitatea si cantitatea apelor, folosirea apelor pentru

  necesitatilor populatiei si ale economiei nationale, precum si alti indici economici sijuridici.

  5.

  Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu protectia si folosirea apelor

  Dreptul de folosinta al terenurilor fondului apelor

  Dreptul de folosinta al apelor cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile

  de utilizare a apelor si cele de protectie a apelor.

  In fucntie de conditiile tehnice de folosire a apelor se clasifica in:

  - Folosinta generalaatunci cind nu este necesara autorizatia de folosire

  -

  Folosinta specialaatunci cind este necesara autorizatia de folosire

  In functiile de conditie de atribuire avem:

  -

  Folosinta comuna- Folosinta separata

  Drepturile si obligatiile beneficiarilor de folosinte de ape

  Beneficiarul are dreptul:

  - Sa extraga apa pentru folosinta ulterioara

  -

  Sa exploateze obiectivele acvatice conform necesitatii proprii si pentru deversarea

  (revarsarea) apelor reziduale.

  - Sa utilizeze obiectele acvatice in scopuri sociale, sportive, si altele neinterzise de legi

  Obligatiile beneficiarilor:

  - Sa foloseasca rational resursul acvatic

  - Sa remidieze starea si sa imbunatateasca starea obiectului acvatic

  -

  Neadmiterea apelor reziduale care depasesc normele ecologice

  - Sa previnda poluarea, impurificarea si epuizarea fondului acvatic

  - Sa nu incalce drepturile de folosinta ale beneficiarilor secundari

  -

  Sa execute epurarea normativa a apelor reziduale

  - Sa mentina in stare functionala instalatiile de epurare si alte instalatii de gospodarire a

  apelor

  Categoria apelor curgatoare:

  Piraiesunt considerate acele cursuri de apa care nu depasesc 10 Km

  Riulete si riuri micidistanta a caror lungime este intre 10 si 100 Km

  Riuri mijlociteintre 100 si 200 Km

  Riuri marilungimea carora este mai mare de 200 KmDin categoria bazine de apa, fac parte lacurile inclusiv cele de acumulare, iazurile.

  Zona de protectie a bazinelor de apa este de la 500 m.

  Zona de protectie pentru piraie este de pina la 20 m

  Riulete si riuri micipina la 50 m

  Riuri mijlocite estepina la 100 m

  Riuri maripina la 1 km

  Subiectul 14. Protecia i ameliorarea terenurilor. Schimbarea destinaiei terenurilor1.

  Noiunea, scopul i sarcinile proteciei i ameliorrii terenurilor.

  2. Formele de protecie juridic a terenurilor:

  - Protecia cantitativ a terenurilor;

  -

  Protecia calitativ a terenurilor;- Schimbarea destinaiei terenurilor. Tipurile i modalitile ei.

  1.

  Problematica protectiei funciare este indispensabila legata de folosirea rationala a

  resurselor funciare.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  18/22

  18

  Corelatia dintre protectia funciara si folosirea rationala a terenurilor sunt aspecte ale unuia si

  aceluieasi proces numit folosirea terenurilor in calitate de mijloc de productie.

  Folosirea rationala presupune asigurarea tuturor detinatorilor de teren in procesul de productie

  a efectului maxim in atingerea scopurilor folosintelor funciare luinduse in consideratie

  protectia terenurilor si interactiunea optima cu factorii naturali.

  Insusirile folosirii rationale a terenurilor:1. Respectarea destinatiei terenurilor

  2.

  Inadmisibilitatea deteriorarii stratului fertil al solului

  3. Neadmiterea poluarii mediului

  Criteriile folosirii rationale a terenurilor:

  1.

  Criteriul cantitativacest criteriu presupune utilizarea economicioasa a terenurilor, adica

  atribuirea chibzuita a suprafetelor de teren, precum si amplasarea rationala a obiectelor

  2. Criteriul calitativpresupune pastrarea stratului fertil al solului, nefolosirea terenurilor

  agricole in alte scopuri, obligativitatea sporirii fertilitatii solului, precum si combaterea

  alunecarilor de teren, si altor procese care duc la distrugerea, degradarea a terenurilor.

  Complexul de masuri juridice orientate spre folosirea rationala a terenurilor:

  1.

  Stimularea folosirii terenurilor conform destinatiei2. Inlaturarea cauzelor si conditiilor ce au determinat folosirea irationala a terenurilor

  3. Instituirea organelor speciale de control

  Protectia funciara presupune un sistem de masuri juridice, organizatorice, economice, sociale si

  politice orientate spre folosirea rationala a terenurilor, inviolabilitatea circuitului agricol funciar,

  evitarea efectelor antropogene negative, regenerarea si sporirea fertilitatii solului.

  Regenerarea resurselor funciare presupune:

  - Ameliorarea terenurilor

  - Recultivarea terenurilor deteriorate sau degradate

  - Realizarea masurilor de combatere a eroziunii

  -

  Conservarea suprafetelor degradateClasificarea masurilor juridice de protectie a terenurilor dupa caracterul conduitei impuse de lege:

  - Obligatii legalefolosirea economicioasa e resurselor financiare; folosirea terenurilor

  conform destinatiei

  - Interdictii legalede exemplu in privinta schimbarii destinatiei terenului.

  2. Protectia juridica cantitativ funciara

  a) Obligarea folosirii terenurilor in scopuri agricole prioritar fata de cele neagricole

  b) Imperativitatea autorizarii destinatiei terenurilor agricole

  c)

  Reintroducerea terenurilor in circuitul agricol

  Protectia juridica calitativ funciara

  a)

  Organizarea rationala a teritoriului

  b)

  Protectia terenurilor contra eroziunilor cauzate de ape, vint, protectia contra inmlastinirilor,

  uscarii excesive, inundarii terenurilor

  c) Protectia terenurilor contra poluarii cu deseuri

  d) Decopertarea stratului fertil al solului

  e) Constructia, amenajarea sistemelor orientate contra inundatiilor, contra excesului de

  umiditate, sau degradarii terenurilor.

  f)

  Conservarea terenurilor degradate

  g) Protectia ecologica a terenurilor

  BibliografieActe normative1.

  Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29 iulie 1994.

  2.

  Codul funciar din 25 decembrie 1991.

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  19/22

  19

  3. Codul civil al Republicii Moldova din 6 iunie 2002.

  4.

  Codul apelor din 22 iunie 1993.

  5. Codul silvic din21 iunie 1996.

  6. Codul subsolului din 17 aprilie 2009.

  7. Codul transporturilor auto din 29 iulie 1998.

  8.

  Codul transportului feroviar din 17 iulie 2003.

  9. Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002.

  10.Codul muncii al Republicii Moldova din 28 martie 2003.

  11.Codul vamal al Republicii Moldova din 20 iulie 2000.

  12.Codul fiscal din 24 aprilie 1997.

  13.Codul contravenional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

  14.Codul de executare al Republicii Moldova din 24 decembrie 2004.

  15.Codul cu privire la locuine, adoptat prin Legea RSSM din 3 iunie 1983.

  16.Codul familiei din 26 octombrie 2000.

  17.

  Legea Cadastrului bunurilor imobile. Adoptat la 25 ianuarie 1998.

  18.Legea cu privire la arenda n agricultur. Adoptat la 15 mai 2003.

  19.Legea cu privire la modul de reglementare a regimului proprietii funciare, cadastrul

  funciar de stat i monitoringul funciar. Adoptat la 22 decembrie 1992.(MP nr.2, 1993).

  20.

  Legea privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului (cu modificri

  i completri). mAdoptat la 25 iulie 1997.

  21.

  Legea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor. Adoptat la 11 mai 2000.

  22.

  Legea cu privire la zonele i fiile de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap.

  Adoptat la 27 aprilie 1995.23.Legea privind principiile urbanismului i amenajri teritoriului.Adoptat la 17 mai 1996.

  24.Legea exproprierii pentru cauz de utilitate public.Adoptat la 8 iulie 1999 .

  25.Legea cu privire la spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale.Adoptar la 9 septembrie

  1999.

  26.Legea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativ-teritotiale. Adoptat la 4

  noiembrie 1999.

  27.Legea privind administrarea i deetatizarea proprietii publice. Adoptat la 04 mai 2007.

  28.Legea privid gospodriile rneti (de fermieri). Adoptat la 03.11.2000.

  29.

  Lege privind administraia public local, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006.

  30.Lege cu privire la Procuratur, nr.294-XVI din 25 decembrie 2008.

  31.Legea cu privire la avocatur, nr. 1260-XV din 19 iulie 2002.

  32.Hotrrea Guvernului Republicii Moldova din 13 noiembrie 1991 cu privire la

  ntovririle pomicole.

  33.Hotrrea Guvernului din 5 martie 1992 cu privire la modul de soluionare a litigiilor

  funciare.

  34.Regulamentul privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaiilor,

  aprrii i cu alte destinaii speciale. Aprobat prin Hotrrea Guvernului din 12

  noiembrie 1993.

  http://2i.06.1996/http://2i.06.1996/
 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  20/22

  20

  35.Regulamentul cu privire la coninutul documentaiei cadastrului funciar general. Aprobat

  prin Hotrrea Guvernului din 11 ianuarie 1995.

  36.Regulamentul cu privire la vnzarea cumprarea terenurilor aferente. Aprobat prin

  Hotrrea Guvernului din 16 decembrie 2008.

  37.Hotrrea Guvernului cu privire la vnzarea cumprarea terenurilor, din 20 februarie

  1998.

  38.Regulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de

  pmnt de pe lng cas n localitile urbane. Aprobat prin Hotrrea Guvernului din 21

  septembrie 1998.(MO nr.90-91, 1998).

  39.Hotarirea de Guvern din 14 august 2007, cu privire la privatizarea terenurilor

  proprietate publica a statului.

  40.Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole. Aprobat prin Hotrrea

  Guvernului din 01.10.2007.

  41.Regulamentul cu privire la modul de atribuire modificare a destinatiei si schimbul

  terenurilor. Aprobat prin Hotrrea Guvernului din 24 decembrie 2007

  42.Regulamentului privind organizarea i funcionarea Ageniei Relaii Funciare i Cadastru,

  structurii i efectivului-limit ale aparatului central al acesteia. Aprobat prin Hotrrea

  Guvernului din 12.05.2010

  43.

  Tratat dintre Republica Moldova i Federaia Rus din 4 noiembrie 1994 cu privire la

  asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal. Buletinul

  Arbitrajului Republicii Moldova 1995, nr. 2.

  44.

  Tratat dintre Republica Moldova i Ucraina din 4 noiembrie 1994 privind asistena

  juridic i relaiile juridice n materie civil i penal, Legea i viaa, 1994, nr. 2-3.45.Tratat ntre Republica Moldova i Romnia din 6 iulie 1996 privind asistena juridic n

  materie civil i penal, Tratate Internaionale, 1999, volum 20, pag. 364.

  46.Convenia privind asistena juridic i relaiile juridice n materie civil, familial i

  penala, semnat de statele-membre ale C.S.I. i ratificat de Republica Moldova la 16

  martie 1995.

  c) Practica judiciar

  1.

  Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 5 din 30 ianuarie 1996 "Despre msurile

  de perfecionare a activitii instanelor judectoreti n examinarea cauzelor penale,civile i administrative". Culegere de hotrri ale Plenului Curii Supreme de Justiie a

  Republicii Moldova, Chiinu, 1997.

  2. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 18 din 10 iulie 1997 "Despre practica

  aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale legislaiei n domeniul

  proteciei mediului nconjurtor". Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii

  Moldova, 1997.

  3. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldovanr.10 din 26 martie

  1997 Cu privire la practica aplicrii de ctre instanele judiciare a legislaiei funciare

  din 26 martie 1997.

  4. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova nr.12 din 21.04.2003

  Cu privire la modificarea i completarea hotrrii Plenului nr.10 din 26 martie 1997

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  21/22

  21

  "Privind practica aplicrii legislaiei funciare de ctre instanele judiciare" Buletinul

  Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2003.

  5. Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului. Institutul Romn pentru Drepturile

  Omului, 1996, etc.

  d) Li teratur teoretic

  1.

  E. Lupan, Drept funciar, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 1983;

  2.

  E. Lupan, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureti 1993;

  3.

  I. P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Editura Actami,

  Bucureti, 1994;

  4. Adam Ion. Noiunea i natura domeniului public, i domeniului privat i proprietii

  private, Revista Dreptul nr. 8/1994.

  5.

  D. Marinescu, Dreptul mediului nconjurtor. Casa de editur i pres ansa, Bucureti

  1996;

  6.

  E. Lupan, M. Minea, A. Marga, Dreptul mediului. Partea special, editura Lumina Lex,Bucureti 1997;

  7. Barac L. Rspunderea i sanciunea juridic, Lumina Lex, 1997M. Nicolae, Circulaia

  juridic a terenurilor, revista Dreptul, nr. 8, 1998.

  8. Eugen Chelaru, Efectele juridice ale exproprierii pentru cauzele de utilitate public,

  revista Dreptul, 1998, nr.4.

  9. Pavel Zamfir, Dreptul mediului. Partea special, Chiinu, Editura U.S.M., 1998;

  10.Radu I. Motica, Anton Trilescu, Drept funciar, amenajarea teritoriului i protecia

  mediului, Editura Lumina Lex, Bucureti 1999;

  11.

  Pavel Zamfir, Protecia juridic a terenurilor., Buletinul Tinerilor juriti,nr.6, 2000.

  12.Scrieciu Florin, Drept agrar i drept funciar, Editura Lumina Lex, Bucureti 2000;

  13.Adam Popescu, Dnu Cornoiu, Drept Funciari proceduri funciare. Bucureti, Editura

  Fundaia Romnia de mine, 2000.

  14.

  Tudor Roca, Unele consideraii cu referin la constrngerea administrativ, Analele

  tiinifice ale USM, nr.4, Chiinu 2000.

  15.Mihail Cotrobai, Pavel Zamfir, Victor Ursu, Drept Funciar, Editura Cartier, Chiinu

  2001;

  16.

  Bdescu M., Teoria rspunderii i sanciunii juridice, Lumina Lex,Bucureti,2001.17.

  Scrieciu Florin, Tratat teoretic i practic de Drept Funciar, vol. I, Editura Lumina Lex,

  Bucureti 2001;

  18.Sergiu Chiriac, Nicolae Genciu, Victor Mocanu, Comentariu al practicii judiciare de

  repertoriu funciar (aspect teoretico-practice), ed. Ulysse, Chiinu, 2002;

  19.Bo Nicolae, Cartea funciar i epertiz tehnic topo-cadastral, Editura All Beck,

  Bucureti 2003;

  20.Valeriu Gnju, Vladimir Gh. Guu, Dumitru Guu, Implimentarea cadastrului n republica

  Moldova: Realizri, probleme i perspective, etapa I 1998 2003, Chiinu 2004;

  21.

  Sergiu Furdui, Dreptul contravenional, Cartier Juridic, Chiinu, 2005.

  22.Veronica Gsc, Angelina Tlmbu. Drept civil, Chiinu 2006;

 • 8/9/2019 Drept Funciar Si Cadastral

  22/22

  23.L. Surdu Probleme privind realizarea dreptului de proprietate n cadrul fondului funciar

  municipal "Legea i viaa", 2006, nr.3, pag.48

  24.T. Bodoac, Opinii n legtur cu efectul constitutiv sau translativ de drepturi reale

  imobiliare al nscrierilor n cartea funciar Dreptul (Romnia), 2012, nr.8, pag.133

  25.Lupu Gh., Avornic Gh., Teoria general a dreptului, Editura Lumina, Chiinu.

  26.

  M. Miclea, Cadastrului i Cartea funciar, Editura All, Bucureti 1997;

  27.T. T. , ,

  1979;

  28.. ., . . , , 1986,

  29.. . , . . , , 1993;

  30.. . , , 1997

  31.. . , . . , , 1997.

  32.A.., ., Moscva, 1998.

  33.A.C. , , , 1998.

  34.

  . ., , , 1998.

  35.. . , , 2000;

  36.. ., , Editura , - 1998;

  37.

  . . , . . , . . , , . ,

  2003.

  38.

  .

  " ", 2004 ., N 1, .104

  39.

  .

  " ", 2009 ., N 1, .91.