16
Catalogul expoziţiei-eveniment Povara bunătăţii noastre BIBLIOTECA NAŢIONALÃ A REPUBLICII MOLDOVA Chişinãu 2008

Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Catalogul expoziţiei-eveniment

Povara bunătăţii noastre

BIBLIOTECA NAŢIONALÃ A REPUBLICII MOLDOVA

Chişinãu 2008

Page 2: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Director general: Alexe RãuAlcãtuitori: Raisa Melnic

Procesare computerizatã: Laurenţiu Melnic

Page 3: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

TRIUNGHIUL HORODIŞTEAN AL NORDULUI

...Şi e atât de curată, atât de frumoasă, atât de binecuvântată, această vatră strămoşească, încât îţi vine uneori să-ţi dai viaţa pentru ea, apoi, să te mai naşti o dată, să mai trăieşti o viaţă, rămânându-i pururea credincios.

Ion Druţă

Trofăilă, Vasile. Soroca. Сорока. – Chişinău: Universul, 2003. – 192 p.Horodişte // Localităţile Republicii Moldova. Vol. 7. – Chişinău: Draghiştea, 2007. – P. 323.Чеботаренко, Г. Ф. Крепость на Днестре. – Кишинэу: Тимпул, 1989. – 80 с.Furtună, Alexandru. Horodişte. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2005. – 300 p.Alecsandri, Vasile. Balade şi legende. – Chişinău: Şcoala Sovietică, 1957. – 172 p.Cimpoi, Mihai. Casa Mare şi Biserica Albă // Moldova. – 1988. – Nr. 9. – P. 10.Druţă, Ion. Opinii şi atitudini // Moldova. – 1988. – Nr. 9. – P. 11.Turea, Larisa. Dogoarea tăcerii // Moldova. – 1988. – Nr. 9. – P. 12.Papuc, Mihai. O conştiinţă cetăţenească // Moldova. – 1988. – Nr. 9. – P. 13.Corbu, Haralambie. Focul din vatra părintească // Moldova suverană. – 2003. – 3 sept. – P. 3.Сороки – город туристов. – Кишинэу: Тимпул, 1984. – 192 с.Пасат, Валериу. Суровая правда истории. – Кишинэу: Моментул, 1998. – 416 с.Mioriţa. – Chişinău: Literatura Artistică, 1983. – 56 p.Palladi, Tudor. Triunghiul horodiştean al nordului // Săptămîna. - 2005. – 21 oct. – P. 9.Turea, Larisa. Cartea foametei. – Bucureşti: Curtea Veche, 2008. – 476 p.

Page 4: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaComan, Ion. Zece episoade mai puţin cunoscute din viaţa lui Ion Druţă // Moldova literară. – 1995. – 26 iul. – P. 3.Druţă, Ion. Când sânt neputincios, atunci sânt tare // Moldova. – 1994. – Nr. 9-12. – P. 4.Druţă, Ion. Vatra blajinilor. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. – 516 p.Badiu, V. Tolstoi şi Cehov în lectura lui Ion Druţă // Nistru. – 1972. – Nr. 7. – P. 118.

ACUM SAU NICIODATĂ

Ghimpu, Gheorghe. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. – Chişinău: Garuda-Art, 2002. – 500 p.Cojocaru, Gh. 1989 la Est de Prut. – Chişinău: Prut Internaţional, 2001. – 216 p.În apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova. – Chişinău: Prag-3, 2003. – 40 p.Vartic, Andrei. Snegur. – Chişinău: Basarabia, 1996. – 256 p.Chircă, Sergiu Ion. Basarabia. Lupta continuă. – Chişinău: ARC, [S.a.]. – 352 p.Republica Moldova în imagini. Republic of Moldova in images. – Chişinău: Cartier, Ştiinţa, [S.a.]. – 144 p.Druţă, Ion. Domnilor, eu pentru cine votez? // Săptămîna. – 1998. – 23 ian. – P. 5.Gamurari, Vitalie; Osmochescu, Nicolae. Suveranitatea şi dreptul internaţional. – Chişinău: CEP USM, 2007. – 258 p.Druţă, Ion. Acum sau niciodată // Moldova suverană. – 1990. – 13 oct. – P. 1.Hinsley, F. H. Suveranitate. – Chişinău: Ştiinţa, 1998. – 202 p.Druţă, Ion. Scriitorii trebuie să-şi reia misiunea de garant al democraţiei şi libertăţii // Glasul. – 1990. – 4 oct. – P. 7.Druţă, Ion. Scindarea societăţii s-a produs din vina Centrului // Făclia. – 1991. – 1 febr. – P. 2.Bruchis, Michael. Scriitorii între ciocanul şi nicovala puterii: Ion Druţă şi Grigore Vieru // Literatura şi arta. – 1995. – 21 dec. – P. 7.

Page 5: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaConstituţia Republicii Moldova. – Chişinău: Moldpres, 2002. – 52 p.Mazilu, Gh. Demnitatea şi independenţa. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2004. – 400 p.

OSÂNDA CĂUTĂRII DRUŢIENE

Ion Druţă ne apare, în cărţile lui, ca o personalitate puternică, ştiind totdeauna ce are de făcut. De aici provine blândeţea aspră în sunet a frazei lui, dacă o privim cu mare băgare de seamă.

Ion Rotaru

Opera lui Ion Druţă, în totalitatea ei, se sprijină pe trei piloni principali: ideile atotpurificatoare ale creştinismului; tradiţiile înnobilatoare – populare, culturale şi istorice – ale neamului; preceptele verificate ale unei gândiri şi experienţe moderne.

Haralambie Corbu

Ion Druţă [portret] // Rusu-Ciobanu, Valentina. Maeştri basarabeni din sec. XX. – Chişinău: ARC, 2004. – P. 110.Druţă, Ion. La noi în sat. – Chişinău: Ed. de Stat a Moldovei, 1953. – 56 p.Druţă, Ion. Poveste de dragoste. – Chişinău: Ed. de Stat a Moldovei, 1954. – 120 p.Druţă, Ion. Dor de oameni. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1959. – 200 p.Druţă, Ion. Osânda căutării. – Chişinău: Lumina, 1969. – 272 p.Druţă, Ion. Frunze de dor. – Chişinău: Lumina, 1966. – 216 p.Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1970. – 436 p.Druţă, Ion. Balade din câmpie. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1963. – 224 p.Druţă, Ion. Păsările tinereţii noastre. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1974. – 88 p.

Page 6: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaDruţă, Ion. Biserica Albă. – Chişinău: Literatura Artistică, 1988. – 336 p.Druţă, Ion. De la verde pân-la verde. – Chişinău: Literatura Artistică, 1982. – 359 p.Druţă, Ion. Ultima lună de toamnă. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. – 376 p.Druţă, Ion. Piept la piept. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1964. – 320 p.Друцэ, Ион. Святая святых. – Москва: Советский писатель, 1984. – 416 с.

REGATUL LUI TROFIMAŞ

Druţă, Ion. Trofimaş. – Chişinău: Lumina, 1966. – 28 p.Druţă, Ion. Povestea furnicii. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1963. – 16 p.Druţă, Ion. Cenuşica. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1963. – 16 p.Druţă, Ion. Balada celor cinci motănaşi. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2006. – 24 p.Druţă, Ion. La poarta vorbelor frumoase. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2005. – 48 p.Druţă, Ion. Daruri. – Chişinău: Literatura Artistică, 1983. – 48 p.Druţă, Ion. Bobocel cu ale lui. – Chişinău: Lumina, 1972. – 40 p.

ÎNTREBAREA HAMLETIANĂ A LUI HORIA

Ion Druţă îşi consacră toată energia talentului său excepţional promovării imaginii poporului moldovenesc acasă şi în lume, zidind, cărămidă cu cărămidă, edificiul demnităţii noastre.

Haralambie Corbu

Page 7: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaDruţă, Ion. Frunze de dor. Clopotniţa. – Chişinău: Universul, 2004. – 432 p.Druţă, Ion. Pomul de la răscruce. – Chişinău: Universul, 2003. – 376 p.Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre. – Chişinău: Universul, 2005. – 520 p.Druţă, Ion. Păsările tinereţii noastre. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. – 448 p.Druţă, Ion. Harul Domnului. Epopee teatrală. Vol. I. – Chişinău: Baştina-Radog, 2001. – 400 p.Druţă, Ion. Harul Domnului. Epopee teatrală. Vol. II. – Chişinău: Baştina-Radog, 2001. – 352 p.Druţă, Ion. Apostolul Pavel. – Chişinău: Cartea Moldovei, 1999. – 120 p.Druţă, Ion. Clopotniţa. – Chişinău: Literatura Artistică, 1984. – 408 p.

ION DRUŢĂ ÎN LIMBILE LUMII

Orice întâlnire cu proza lui Druţă lasă o puternică senzaţie de prospeţime, profunzime, colorit irepetabil şi înţelepciune.

Nataşa Manolova, Bulgaria

Друцэ, Ион. Избранное. Том. 1. – Москва: Молодая гвардия, 1984. – 544 с.Друцэ, Ион. Избранное. Том. 2. – Москва: Молодая гвардия, 1984. – 560 с.Друцэ, Ион. Белая церковь. – Москва: Художественная литература, 1990. – 544 с.Друцэ, Ион. Белая церковь. Бремя нашей доброты. – Москва: Молодая гвардия, 1983. – 576 с.Друцэ, Ион. Бремя нашей доброты. – Москва: Молодая гвардия, 1969. – 336 с.Друцэ, Ион. Листья грусти. – Москва: Художественная литература, 1965. – 320 с.

Page 8: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaДруцэ, Ион. Одиночество пастыря. – Москва: Советский писатель, 1988. – 432 с.Друцэ, Ион. Человек – твое первое имя. – Кишинэу: Картя молдовеняскэ, 1960. – 268 с.Друцэ, Ион. Георгий, вдовий сын. – Москва: Советский писатель, 1958. – 175 с.Друцэ, Ион. Поле души человеческой. – Москва: Советский писатель, 1977. – 656 с.Друцэ, Ион. Голуби в косую линейку. – Москва: Детская литература, 1973. – 65 с.Друцэ, Ион. Птицы нашей молодости. – Москва: Искусство, 1973. – 48 с.Друцэ, Ион. Падурянка. – Москва: Советский писатель, 1961. – 172 с.Друцэ, Ион. Возвращение на круги своя. – Москва: Молодая гвардия, 1974. – 400 с.Друцэ, Ион. Степные баллады. – Москва: Молодая гвардия, 1963. – 208 с.Друцэ, Ион. Последний месяц осени. – Кишинэу: Картя молдовеняскэ, 1969. – 76 с.Друцэ, Ион. Именем земли и солнца. – Москва, 1978. – 81 с.Друцэ, Ион. Серокрылка. – Кишинэу: Картя молдовеняскэ, 1963. – 24 с.Друтсе, Ион. Паjызын сон аjы. – Баку, 1982. – 176 р. - [L. аzerb.]Друцэ, Ион. Кеч Куз. – Ташкент, 1980. – 160 р. - [L. uzb.]Druce, Jons. Atgriešanās savā sākotnē. – Riga, 1980. – 304 p. – [L. let.].Drucē, J. Georgé, našlěs sūnus. – Vilnius, 1961. – 204 p. Друце, Й. Сила доброти нашоï. – Киïв, 1972. – 304 р. – [L. ucr.].Друце, Й. Остатнiй мiсяць осенi. – Киïв, 1979. – 80 р. – [L. ucr.].Друцэ, Ион. Албырап пiсkен алхоры. – Алматы, 1981. – 256 р. – [L. kaz.].Drucé, J. Stepes baládes. – Vilnius, 1964. – 192 p. – [L. lit.].

Page 9: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaДруцэ, Ион. Аk koнiлмiз, жук ауыр. – Алматы, 1977. – 400 р. – [L. kaz.].Drutse, Ion. Meie headuse koorem. – Tallinn, 1981. – 264 p. – [L. est.].Druce, J. Mūsu labsiredēbas nasta. – Riga, 1970. – 304 p. – [L. let.].Drucē, Jonas. Mūsu, gerumo našta. – Vilnius, 1970. – 288 p. – [L. lit.].Друцэ, И. Бишен бейинин ысы. – Ашгабат, 1981. – 156 р. – [L. turkm.].Друцэ, Ион. Степные баллады. – Тбилиси, 1973. – 252 р. – [L. gruz.].Друцэ, Iон. Цяжар нашай дабрынi. – Мiнск, 1977. – 328 р. – [L. bielor.].Drutse, Ion. Koolijutte. – Tallinn, 1978. – 60 p. – [L. est.].Drutse, Ion. Valge kirik. – Tallinn, 1988. – 224 p. – [L. est.].Druce, Jons. Skumjās lapas. – Riga, 1967. – 360 p. – [L. let.].Droutsé, Ion. L’église blanche. – Paris, 1985. – 300 p.Druce, Ion. Biely kostol. – Bratislava, 1990. – 264 p.Druce, Ion. Bremeno našej dobroty. – Bratislava, 1982. – 300 p.Druce, Ion. Břimé naši dobroty. – [S. l.], 1977. – 268 p.Друца, Йон. Бялата черква. – София, 1986. – 248 р. – [L. bulg.].Druce, Ion. Posledni mĕsic podzimu. – Praha, 1983. – 288 p. – [L. cehă.].Druţă, Ion. Die weisse kirche. – Berlin, 1985. – 296 p. – [L. germ.].Друца, Йон. Броените дни назеления лист. – София, 1986. – 472 р. – [L. bulg.].Друца, Йон. Степни балади. – София, 1971. – 220 р. – [L. bulg.].Druce, Ion. Dvĕ Kateřiny. – Praha, 1986. – 242 p. – [L. cehă.].Druce, Ion. Aszép siratóasszony. – Budapest, 1978. – 344 p. – [L. maghiară.].Druze, Ion. Wenn der Hahn kräht. – Berlin, 1966. – 84 p. – [L. germ.].

Page 10: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

�0

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaDruţă, Ion. Ostatni miesiąc jesieni. – Warszawa, 1967. – 176 p. – [L. pol.].Drutsa, Ion. The Ballad of the five kittens. – Chişinău: Literatura Artistică, 1986. – 32 p.Droutsa, Ion. La ballade des cino chatons. – Chişinău: Literatura Artistică, 1986. – 34 p. Drutse, Ion. The Story of an Ant. – Chişinău: Literatura Artistică, 1988. – 28 p.Drutse, Ion. Moldavian Autumn. – Moscow, 1970. – 272 p.Droutse, Ion. Gifts. – Chişinău: Literatura artistică, 1985. – 68 p.Druce, Ion. Vtǎti našej miadosti. – Bratislava, [s. a.]. – 50 p.Druce, Ion. Ryšavá kobyla so zvoncom. – Bratislava, 1988. – 52 p.Druce, Ion. Navrátte sa k otcom svojim. – Bratislava, 1983. – 50 p.Droutsa, Ion. Dons. – Chişinău: Literatura Artistică, 1985. – 68 p.

DIMENSIUNILE UNIVERSULUI DRUŢIAN

Ne întâlnim rar cu Ion Druţă. Nu ştiu cum se întâmplă, dar nu reuşim să ne întâlnim mai des. Ceea ce scrie, însă, îmi produce o mare satisfacţie spirituală şi estetică. În lucrările lui Ion Druţă mă cucereşte plasticitatea cu care sunt înfăţişate personajele. Cred, că prin operele sale proza moldovenească înscrie în literatura contemporană una dintre cele mai pitoreşti şi mai interesante pagini.

Cingiz Aitmatov, Kârgâzstan

Noi am mai avut scriitori care au abordat teme majore, teme filosofice, sociale, psihologice. Dar nici unul din ei n-a făcut acest lucru atât de profund. Ion Druţă a scris, a plâns, a militat pentru aceste valori cu maximă participare sufletească, a pus foarte multă substanţă spirituală în fraza, în cuvântul, în viziunea sa artistică. Druţă a dat expresie plenară sentimentelor noastre. El a turnat general-umanul în tipare de aur, arătând lumii că noi avem viaţă intimă profundă, atitudini emoţionale şi naţionale, că suntem firi

Page 11: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

��

Biblioteca Naţională a Republicii Moldovacomplexe, că gândirea noastră are inflexiuni profunde, filosofice. Aceasta este foarte important.

Gheorghe Mazilu

Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Chişinău: ARC, 1997. – 432 p.Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritual, filozofic. Vol. I. – Chişinău: CEP USM, 2004. – 472 p.Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritual, filozofic. Vol. II. – Chişinău: CEP USM, 2004. – 416 p.Cimpoi, Mihai. Focul sacru. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. – 224 p.Cimpoi, Mihai. Creaţia lui Ion Druţă în şcoală. – Chişinău: Lumina, 1986. – 72 p.Gavrilov, A. Reflecţii asupra romanului. – Chişinău: Literatura Artistică, 1984. – 188 p.Dolgan, Mihail; Corbu, Haralambie. Aspecte ale creaţiei lui Ion Druţă. – Chişinău: Ştiinţa, 1990. – 176 p.Mazilu, Gheorghe. Creaţia lui Ion Druţă. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2003. – 180 p.Ion Druţă. Biobibliografie. – Donduşeni, 1998. – 142 p.Coroban, Vasile. Romanul moldovenesc contemporan. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1969. – 380 p.Hropotinschi, Andrei. Problema vieţii şi a creaţiei. – Chişinău: Literatura Artistică, 1988. – 342 p.Ciocanu, Ion. Măsura adevărului. – Chişinău: Literatura Artistică, 1986. – 192 p.Senic, Valeriu. Realitate şi mesaj. – Chişinău: Literatura Artistică, 1981. – 192 p.Bileţchi, N. Consemnări critice. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 200 p.Saca, Serafim. Aici şi acum. – Chişinău: Lumina, 1976. – 284 p.Corbu, H. Dramaturgia sovietică moldovenească. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1966. – 152 p.Racul, I. Literatura şi viaţa poporului. – Chişinău: Lumina, 1973. – 292 p.

Page 12: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

��

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaBadiu, Vasile. Din perspectiva actualităţii. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975. – 216 p.Profiluri literare. – Chişinău: Lumina, 1972. – 614 p.Oanţă, Gheorghe. Intrarea scriitorului în Chişinău // Săptămîna. – 2003. – 19 sept. – P. 12.Scriitorul Ion Druţă // Sainciuc, Gleb. Măşti, şarje. – Chişinău: Literatura Artistică, 1983.Druţiana. – Chişinău: Literatura Artistică, 1990. – 344 p.Ciocanu, Ion. Dreptul la critică. – Chişinău: Hyperion, 1990. – 384 p.Druţă, Ion. Badea Mior. – Chişinău, 2004. – 18 p.Scriitorii moldoveni în lectura copiilor şi adolescenţilor. – Chişinău: Universitas, 1994. – 332 p.Partole, Claudia. Păsări suntem când ne naştem. – Chişinău: Literatura Artistică, 1990. – 168 p.Vieru, Grigore. Cine crede. – Chişinău: Literatura Artistică, 1989. – 396 p.Vieru, Grigore. Versuri. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1965. – 288 p.Butnaru, Leo. Umbra ca martor. – Chişinău: Hyperion, 1991. – 272 p.Vatamanu, Ion. Ora păsării. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1974. – 96 p.Ciocanu, Ion. Caractere şi conflicte. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1968. – 168 p.Însemnări critice. – Chişinău: Ed. de Stat a Moldovei, 1958. – 220 p.Pagini de critică literară. – Chişinău: Literatura Artistică, 1983. – 172 p.Vasilache, Vasile. Omagiu // Nistru. – 1988. – Nr. 9. – P. 90.

DRUŢIANA TEATRALĂ

Doroş, L. Domnica Darienco. – Chişinău: Literatura Artistică, 1978. – 96 p.

Page 13: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

��

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaDelaceaga, A. Despre Ion Druţă – în limbile lumii // Moldova. – 2004. – Nr. 9-10. – P. 66.Druţă şi teatrul contemporan. – Chişinău: Literatura Artistică, 1988. – 32 p.Cemortan, Leonid. Prietenul nostru teatrul. – Chişinău: Literatura Artistică, 1983. – 248 p.Шорина, Л. В. Друцэ и театр. – Кишинэу: Штиинца, 1991. – 136 с.Деменева, Л. Сердце – людям // Театральная жизнь. – 1973. - № 8. – С. 19.Илялова, И. Корни жизни // Театральная жизнь. – 1973. - № 8. – С. 20.Друцэ, Ион. Ужин у товарища Сталина. – Кишинэу: Универсул, 2005. – 48 с.Слово – драматургам. Ион Друцэ // Театр. – 1973. - № 1. – С. 91.Зубков, Ю. Птицы нашей молодости // Театральная жизнь. – 1972. - № 7. – С. 15.Данилова, Г. Нескончаемо поле души // Театральная жизнь. – 1973. - №21. – С. 20.Юрьева, Г. «Между небом и землей…» // Театр. – 1973. - № 6. – С. 40.Чинчлей, Г. Домника Дариенко. – Кишинэу: Тимпул, 1982. – 16 с.Молдавский театр им. А. С. Пушкина. – Кишинэу: Тимпул, 1973.Theatres of Moldavia. – Kishinev: Cartea Moldovenească, [s. a.].Consemnări pe cortină. – Chişinău: Literatura Artistică, 1989. – 292 p.Cristea, Valeriu. Teatrul lui Ion Druţă // Caiete critice. – 1994. – Nr. 1-3. – P. 25.Pelin, Pavel. Privitor ca la teatru. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. – 240 p.Russu, Grigore. Constanţa Târţâu. – Chişinău: Literatura Artistică, 1982. – 80 p.Moldova teatrală. – Chişinău: Timpul, 1983. – 80 p.

Page 14: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

��

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaDruţă şi teatrul contemporan. – Chişinău: Literatura Artistică, 1988. – 36 p.

Page 15: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

��

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

NOTE

Page 16: Druţă, Ion. Povara bunătăţii noastre

��

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Bun de tipar: 22.09.2008Format: 60x84, 1/16

Coli editoriale: 1

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova