DTC dla VOLKSVAGEN / viewSPIS KODW USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC) VW/AUDI KODY usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodw VAG i SAE (OBD-II ) Poniżej zostały wyszczeglnione

  • View
    463

  • Download
    173

Embed Size (px)

Text of DTC dla VOLKSVAGEN / viewSPIS KODW USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC) VW/AUDI KODY usterek...

DTC dla VOLKSVAGEN / AUDI

SPIS KODW USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC) VW/AUDI

KODY usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodw VAG i SAE (OBD-II)

Poniej zostay wyszczeglnione wszystkie usterki, moliwe do zarejestrowania przez komputery sterujce wg 5-cyfrowego kodu, ktre mog zosta wydrukowane za pomoc testera VAG. Przed wymian elementw/czujnikw skadowych diagnozowanego systemu, sprawdzi zgodnie ze schematem elektrycznym przewody i instalacj elektryczn oraz wtyki poczeniowe z tymi czciami, a take poczenia z punktami masy nadwozia/zasilania (akumulator).

Po kadej zakoczonej naprawie, zawsze ponownie odczyta za pomoc testera VAG zawarto pamici usterek, a nastpnie przeprowadzi jej kasowanie i ponownie odczyta Powodzenia

Wykrycie niesprawnoci jest sygnalizowane widocznym dla kierowcy wskanikiem wietlnym okrelanym jako MIL (ang. Malfunction Indicator Light), lub MI (ang. Malfunction Indicator).Zapalona lampka MIL oznacza wykrycie usterki. Kod usterki zapisany zostaje w pamici sterownika, skd moe zosta odczytany przez zewntrzny skaner diagnostyczny. Mruganie lampki MIL oznacza najwyszy stopie zagroenia uszkodzenia katalizatora (wykrycie usterki przez monitor wypadania zaponw). W zalenoci od producenta pojazdu lampka MIL przedstawiona moe by innym piktogramem, na przykad:

INCLUDEPICTURE "http://www.obd-2.biz/images/obd2/mil3.gif" \* MERGEFORMATINET

UWAGA! Po wczeniu zaponu uruchamiana jest procedura testu lampki MIL. Polega ona na chwilowej jej aktywacji (kilka sekund). Jeeli po wczeniu zaponu lampka MIL nie zawieci si choby na chwil, oznacza to moe jej uszkodzenie (przepalona arweczka lub usterka elektryczna). Jeeli natomiast lampka MIL nie zganie po uruchomieniu silnika lub zapali si podczas jego pracy oznacza to wykrycie usterki podzespou pojazdu.

Zasady wczania kontrolki MIL (Check Engine)

A=MIL zaistniay pierwszy raz

B=MIL zaistniay drugi raz

C=Usterka zwizana z brakiem emisji tylko lampka serwisowa

D=Usterka braku emisji brak lampki serwisowej

Tabele usterek: od kodu VAG 16395/SAE P0 lub P2

Norma J2012 zakada picioznakowy system kodowania zestawienie kodw uporzdkowane jest wedug kodw SAE lub VAG.

Wana usterka ukadu E-Gas zostanie dodatkowo wskazana przez lampk usterek elektronicznego systemu

sterowania moca silnika (EPC lampka sygnalizacyjna) w zestawie wskanikw.

Objanienia rodzajw usterek np. przerwa w cigoci przewodw lub zwarcie z mas () zwarcie z plusem (+)

Jeeli podzespoy zostan okrelone jako wadliwe w pierwszej kolejnoci sprawdzi przewody i zcza wtykowe tych podzespow, jak rwnie przewody masy ukadu wedug schematu elektrycznego. Jeeli nie zostanie stwierdzona adna z wyej wymienionych usterek, wymieni podzesp na nowy. Dotyczy to szczeglnie usterek wystpujcych sporadycznie (SP).

Po usuniciu usterki skasowa pami usterek, wytworzy na nowo kod gotowoci (Readinescode).

Objanienia kodw usterek DTC (VAG)

Przykadowo: 16497 kod usterki. 1 P0113 dodatkowe oznakowanie usterki. 1 035 rodzaj usterki jako liczba. Czujnik G42 temperatury zasysanego powietrza uszkodzony obwd elektryczny (cieka drukowana, przewd) lub miejsce usterki. Za dua warto sygnau rodzaj usterki jako tekst. Usterka wystpujca sporadycznie usterka nie zawsze wystpujca, np. poluzowane zcze lub chwiejny (luny) styk.

Objanienia kodw usterek DTC (SAE)

Rodzaj systemu 1 Pxxxx = kod usterki dla napdu

Kod norma 1 P0xxx kod usterki zdefiniowany wedug SAE z okrelonym tekstem usterki, 1 P1xxx oferowany dodatkowo przez producenta kod usterki wany dla spalin, 1 P2xxx kod usterki zdefiniowany wedug SAE z okrelonym tekstem usterki dla samochodw od roku

modelowego 2000, 1 P3xxx oferowany dodatkowo przez producenta kod usterki, wany dla spalin, dotyczcy samochodw odroku modelowego 2000.

Grupa systemw 1 Px1xx pomiar paliwa i powietrza 1 Px2xx pomiar paliwa i powietrza 1 Px3xx ukad zaponowy 1 Px4xx dodatkowa regulacja spalin 1 Px5xx regulacja jaowego biegu i prdkoci jazdy 1 Px6xx komputer sterujcy i sygnay wyjciowe 1 Px7xx skrzynia biegw 1 Px8xx skrzynia biegw 1 Px9xx komputery sterujce, sygnay wejciowe i wyjciowe

Objanienia kodw usterek DTC (A/C)

Dodatkowa rubryka A/C to kody wywietlane przez panele CLIMATRONIC w pojazdach z grupy VAG.

Za pomoc kombinacji klawiszy mona wywoa kody bdw w celu szybkiej identyfikacji bdw.

Wydanie 08/04/2007 Opracowanie aktualizacji tumaczenie - Marek vw-passat.pl

DTC (VAG)

DTC (SAE)

DTC

(A/C)

Opis usterki (numer komponentu)

MIL

00000

0000

Nie rozpoznano adnej usterki DTC - diagnoza wasna zostaa zakoczona.

00257

0101

Zawr wejciowy ABS lewy przd (N101)

00258

P0753

0102

Przecznik Cewki 1 otwarty obwd lub skrt do uziemienia lub B+ (N89)

00259

0103

Zawr wejciowy ABS prawy przd (N99)

00260

P0758

0104

Przecznik cewki 2 otwarty obwd lub skrt do uziemienia lub B+ (N89)

00261

0105

Zawr wejciowy ABS ty (N103)

00262

P0763

0106

Przecznik cewki 3 otwarty obwd lub skrt do uziemienia lub B+ (N90)

00263

0107

Transmisja 0107 usterka mechaniczna / hydrauliczna

00264

P0748

0108

Przecznik cewki 4 otwarty obwd lub skrt do uziemienia lub B+ (N91)

00265

0109

Zawr wyjciowy ABS lewy przd (N102)

00266

P0773

010A

Przecznik cewki 5 otwarty obwd lub skrt do uziemienia lub B+ (N92)

00267

010B

Zawr wyjciowy ABS prawy przd (N100)

00268

P0748

010C

Przecznik cewki 6 otwarty obwd lub skrt do uziemienia lub B+ (N93)

00269

010D

Zawr wyjciowy ABS ty (N104)

00270

P1778

010E

Przecznik cewki 7 otwarty obwd lub skrt do uziemienia lub B+ (N94)

00271

010F

Zobacz instrukcj serwisow VW/AUDI, grupa naprawcza 01 (testowanego auta)

00273

0111

Zawr wejciowy ABS prawy ty (N133)

00274

0112

Zawr wyjciowy ABS lewy ty (N134)

00275

0113

Zawr wyjciowy ABS prawy ty (N135)

00276

0114

Zawr wyjciowy ABS prawy ty (N136)

00277

0115

Zawr wyjciowy lub wejciowy ABS lewy przd (N137)

00278

0116

Zawr gwny ABS (N105)

00279

0117

Zawr zamka rnicowego 1 (N125)

00280

0118

Zawr zamka rnicowego 2 (N126)

00281

0119

Sensor prdkoci pojazdu brak sygnau (G68)

00282

011A

Serwomotor pozycji przepustnicy V60

00283

P1711

011B

Sygna prdkoci k ABS #1 (lewy przd) zakres / dziaanie G47

00284

011C

Zawr wejciowy lub wyjciowy ABS prawy przd N138

00285

P1716

011D

Sygna prdkoci k ABS #2 (prawy przd) zakres / dziaanie G45

00286

011E

Zawr wejciowy lub wyjciowy ABS lewy przd N139

00287

P1721

011F

Sygna prdkoci k ABS #3 (prawy ty) zakres / dziaanie G44

00289

0121

Zawr wejciowy lub wyjciowy ABS prawy ty N140

00290

P1726

0122

Sygna prdkoci k ABS #4 (lewy ty) zakres / dziaanie G46

00291

0123

Przecznik alarmowy cinienia / poziomu pynu (F116 / F117)

00292

0124

Poziom cinienia hydraulicznego zasilania energetycznego

00293

P0705

0125

Wielofunkcyjny przecznik zakresu transmisji usterka (wyjcie PRNDL) (F125)

00294

0126

Przecznik transmisji cinienia L (F174)

00295

0127

Przecznik transmisji cinienia 2 (F175)

00296

P1704

0128

Przecznik redukcji biegu skrt do uziemienia (F8)

00297

P0715

0129

Obwd sensora wejcia / prdkoci turbiny usterka

A

00297

P0721

0129

Obwd czujnika prdkoci pojazdu zakres / dziaanie gony sygna(G38)

A

00297

P0722

0129

Obwd czujnika prdkoci pojazdu zakres / dziaanie brak sygnau

00297

0129

Transmisja czujnika prdkoci pojazdu (G38)

00298

012A

Przecznik tylnego mechanizmu rnicowego E121

00299

012B

Przecznik transmisji Przecznik zakresu programu krtkie spicie E122

00300

P0712

012C

Czujnik obwodu niskiego poziomu wejcia temperatury transmisji pynw (G93)

00300

P0713

012C

Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejcia temperatury transmisji pynw (G93)

00301

012D

Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)

00302

012E

Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)

00303

012F

Przecznik selekcji funkcji komputera pokadowego (E91)

00305

0131

Sygna wskanika zuycia paliwa

00306

0132

Wtrny wlot powietrza bank cylindra 1

00307

0133

Wtrny wlot powietrza bank cylindra 2

00309

0135

Pompa miernicza pynu czyszczcego (V135)

00310

0136

Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)

00312

0138

Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)

00313

0389

Trzyfazowy konwerter katalityczny sygna usterki

00314

013A

EGR dwufazowego zaworu (N161)

00447

01BF

Silnik ABS-ASR poczenia elektryczne 2

00501

01F5

Czujnik pozycji