UBRENJE LUBENICA GENERALNE PREPORUKE I OSVRT NA AZOT

  • View
    53

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ĐUBRENJE LUBENICA GENERALNE PREPORUKE I OSVRT NA AZOT. Bogdan Garalejić PSS Institut „TAMIŠ“ Pančevo 064/8814407. V.Vukadinović, program sa Interneta. Iznošenje hraniva sa 50 t/ha. Potreba u hranivima za 50 t/ha. 23 kg/ha N 101 kg/ha K 2 O 218 kg/ha P 2 O 5. 100 kg/ha N 105 kg/ha K 2 O - PowerPoint PPT Presentation

Text of UBRENJE LUBENICA GENERALNE PREPORUKE I OSVRT NA AZOT

PowerPoint Presentation

UBRENJE LUBENICAGENERALNE PREPORUKE I OSVRT NA AZOTBogdan GaralejiPSS Institut TAMI Panevo064/8814407

V.Vukadinovi, program sa InternetaIznoenje hraniva sa 50 t/ha100 kg/ha N

105 kg/ha K2O

220 kg/ha P2O5Potreba u hranivima za 50 t/ha23 kg/ha N

101 kg/ha K2O

218 kg/ha P2O5

Odnos potrebnih hraniva2 : 14 : 30

V.Vukadinovi, program sa InternetaIznoenje hraniva sa 50 t/ha100 kg/ha N

105 kg/ha K2O

220 kg/ha P2O5Potreba u hranivima za 50 t/ha0 kg/ha N

32 kg/ha K2O

98 kg/ha P2O5

Odnos potrebnih hraniva0 : 10 : 30ZA 50 T/HA LUBENICAVar.1 bez stajnjaka23 kg/ha N

101 kg/ha K2O

218 kg/ha P2O5

Var.2 sa 40 t/ha stajnjaka, 1.god.0 kg/ha N

32 kg/ha K2O

98 kg/ha P2O5

Uoi razliku ?!Prekomerna upotreba ubrivaKontrolisana primena ubriva

ZNAAJ AZOTA U PROIZVODNJI LUBENICAPotrebe140-170 kg/ha N,U obzir uzeti i uneti azot u jesen,Utvrditi broj biljaka pre rasaivanja i eljeni prinos,Preporuuje se da pri izraunavanju potrebe max koliina N bude 160 kg/ha,Ukoliko je vrednost izraunatog sadraja nitratnog azota ispod 50 kg/ha max koliina se poveava do 170 kg/ha N.AnalizeN-min metoda, uzimanje uzoraka i primena azota se obavlja pre pripreme parcele i otvaranja rupa, Sadraj azota u peteljci lista,Ukoliko se utvrdi nedostatak azota kada su formirani plodovi veliine 10-15 cm, naknadno unoenje azota ne reava problem u celosti.Uzorkovanje listova, tj. peteljkiSa ovako duge loze uzima se 4 list od vrha, potpuno razvijen

Uzrkovanje peteljki listovaPeteljka se uzima u periodu razvia 3-4 lista,Uzima se peteljka lista najmlaeg potpuno razvijenog lista,Ne uzimati peteljke i listove sa bolesnih loza,Za jedan uzorak je potrebno 25-50 listova/ha.Kako pripremiti i uvati list drugom prilikom.

1234

tetanodgovarajuiupozoravajuenedostatak3-4 listaRaniporastplod6 cmPotpuno razvijen plodSadraj NO3-N u lisnoj drci (ppm)SADRAJ NO3-N U PETELJCI LISTAPREPORUKE PRIMENE AZOTA NA OSNOVU ANALIZE PETELJKE LISTA*Faza razviaNivo NO3-N u lisnoj drci (ppm)Primenuti N ubrivo kg/ha3-4 lista>120004000-12000< 4000-28-5656-84Rani porast>140004000-1400090004000-900060004000-6000