of 27 /27
Duodenum yaralanmaları Dr. Mehmet Özdoğan

Duodenum yaralanmaları

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Duodenum yaralanmaları

Slayt 1• Pompal tüfek yaralanmas
• FM: Bilinç açk, oryante, ajite – KB: 90/60 mmHg, N: 120/dk SS: 25/dk
– GKS: 15
• Epigastrik bölgede 10 cm çapnda etrafnda barut izleri olan yer yer parçalanm doku defekti mevcut
• Batnda hassasiyet +
-Portal ven primer onarm -nce barsak ve kolon perforasyonlarna primer tamir -Whipple ameliyat
Peroperatif
Debridman, gözden kaçm deliklere onarm, beslenme jejunostomisi
10. gün taburcu
Kompleks pankreatikoduedonal yaralanmalar
Travma sonras panreatikoduedonektomi mortalitesi %31-35
Kural olarak yanda organ yaralanmas mevcuttur.
Kesin cerrahi ilemler yerine ksa ameliyat süresi, basit ve hzl hasar kontrol cerrahisi ile daha iyi sonuçlar
Kant düzeyi yüksek çalma yok!!
ntraoperatif hemodinamik stabilite salanabilen rezervi yüksek olgularda whipple prosedürü ayn seansta yaplabilir.
Asensio JA, Petrone P, Roldan Gkuncir E, Demetriades D. Pancreaticoduedonectomy: A rare procedure for the management of complex pancreaticoduedonal injuries.J AmColl Surg.2003; 197(6):937-42
• Genellikle penetran travma (%75)
– 3 ve 4. ksm %20
– 1. ksm ve multiple 14 Asensio ve ark. J Trauma 1997
• Genellikle sinsi seyreder
Duodenum yaralanmas
– Duyarll düük
• Direk grafi
ekstravazasyonu
II Birden fazla ktada hematom / <%50 laserasyon
III D2 %50-75 ve D1, D3, D4 %50-100 laserasyon
IV D2 > %75 laserasyon / Ampülla yada distal koledokta parçalanma
V Majör duodeno-pankreatik yaralanma / Devaskülarizasyon
AAST Organ Yaralanma Skalas
%71’inde primer onarm tek bana yeterli tedavi
Cogbill, J Trauma, 1998
• Konservatif tedavi
• 2 hafta içinde pasaj olmazsa eksplorasyon
Eksplorasyon
Primer onarm Basit olan iyidir
• Çou II ve III. derece yaralanma için debridman ve primer onarm yeterli
• Yaralar transvers kapatlmal
Serozal yama teknii
• Onarmn iskemi riski yüksek
• Kaçak ve fistül fazla
• Riskli DII yaralanmalar
• III-IV. derece yaralanmalar
• Yaynlarn çou savunuyor, cerrahlarn çou yapyor
AMA
Ivatury ve ark. J Trauma, 1985
Ivatury ve ark. Surg Clin North Am, 1996
Synder ve ark. Arch Surg , 1980
Cogbill ve ark. J Trauma, 1990
Tüp duodenostomi-Sihirli tedavi??
Roux-en-Y duodenojejunostomi
duodenum defektleri için alternatif
• Antrektomi
• Vagotomi
Geç tan konulan hastalarda
daha iyi sonuç veriyor
Fistül hz %5.5 (n=128)
Fistül hz %71 (n=29)
Yat süresi daha uzun
• Ortalama %6.6 (%0-17) duodenal fistül
– Yaralanma derecesi / lokalizasyonu / mekanizmas
– Tamire kadar geçen süre
Ivatury ve ark. Eur J Trauma Em Surg, 2007
Kompleks duodenal yaralanma
oktaki hasta