of 20 /20
Innowacyjne rozwiązania służące optymalizacji intralogistyki w Twojej firmie Dynamiczne systemy magazynowania i udostępniania Product Overview Vertical Carousel Family Vertical Lift Family Vertical Buffer Family Horizontal Carousel Family

Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

  • Upload
    others

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

Innowacyjne rozwiązania służące optymalizacji intralogistyki w Twojej fi rmie

Dynamiczne systemy magazynowania i udostępniania

Product Overview

Vertical Carousel Family

Vertical Lift Family Vertical Buffer Family

Horizontal Carousel Family

Page 2: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

2

Rozwiązania Kardex Remstar:dynamika, wydajność, ekonomia – prosty sposób, aby idealnie wykorzystać możliwości Twojej hali lub magazynu

Dlaczego zautomatyzowane systemy magazynowania i udostępniania?

Kardex Remstar LR oraz LT – Vertical Buffer Family

Kardex Remstar Shuttle XP – Vertical Lift Family

Kardex Remstar Megamat RS – Vertical Carousel Family

Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family

Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel Family

Rozwiązania specjalne – do klimatyzowanych, suchych i czystych pomieszczeń

Rozwiązania w zakresie oprogramowania do wymagających zadań logistycznych

Kardex Remstar Drive oraz JMIF – podłączenie do systemów zewnętrznych

Centrum zarządzania zintegrowane z maszyną

Dbamy o Twoją logistykę – Life Cycle Service

Kardex Group – Twój niezawodny partner

3

4 – 5

6 – 7

8 – 9

10 – 11

12 – 13

14

15

16

17

18

19

Spis treści

Page 3: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

3

Nieważne, co przechowujesz – niezawodny i wydajny system magazynowania i udostępniania znacznie obniża ilość niezbędnego personelu oraz koszty składowania.

Od efektywnego sprzętu po w pełni zintegrowane systemy: projektujemy i instalujemy systemy magazynowania i udo-stępniania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Każdy z naszych produktów odznacza się optymalną produktywnością, wydajnością i bezpieczeństwem.

Dzięki naszym systemom wpływamy na poprawę ergonomii i efektywności oraz na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca. To zalety, które w dłuższej perspektywie zapewnią rentowność i sukces Twojej fi rmie.

–– d kł d ść b ńść bdokładność pobrań dokładnon ść pobraań zwiększona do 99 %zwiększona do 99 %

– stany magazynowe zgodne stany magazynowe zgodne nawet w 99 %nawet w 99 %

Maksymalna wydajność i najwyższa produktywność dzięki zasto-sowaniu dynamicznych systemów składowania i udostępniania

Podstawowe zalety:

– zwiększona produktywność nawet o 400 %

– do 80 % bardziej wydajne wykorzystanie przestrzeni

– dokładność pobrań zwiększona do 99 %

– stany magazynowe zgodne nawet w 99 %

Referencje klientów z różnych branż

Kardex Remstar Solutions

Page 4: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

1 2 3Efektywniejsza kompletacja– praktycznie zero błędów dzięki kon-

trolowanemu dostępowi do pojemnika– precyzyjna i szybka kompletacja

dzięki systemom pick-to-light– brak konieczności szukania miejsca

składowania– oszczędność kosztów dzięki automa-

tycznemu systemowi uzupełniania zasobów

Błyskawiczny dostęp– krótkie czasy pokonywania dystansu

dzięki dostępowi do całego obszaru magazynu za pośrednictwem otworu dostępowego

– bardzo duża szybkość dostępu nieza-leżnie od rozmiarów urządzenia

Wysoka efektywność energetyczna – jedna trzecia zużycia energii w sto-

sunku do innych porównywalnych systemów

– brak konieczności odzysku energii

Vertical Buffer Family

Kardex Remstar LR oraz LT:szybka kompletacja oparta o kuwety

Błyskawiczny dostęp– krótkie czasy pokonywania dystansu

dzięki dostępowi do całego obszaru

tycznaw sto-

lnych

Kardex Remstar Vertical Buffer Family to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku intensywnego wzrostu asortymentu artykułów przy ograniczonej powierzchni magazynowej. To skalowalny system regałowy z ruchomym masztem, który transportuje pojemniki. Idealnie wkomponowuje się w procesy i specyfi kę budynku.

4

Page 5: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

5 64Elastyczne możliwości składowania– możliwość mieszanego składowania

półek i pojemników– wysoka różnorodność artykułów i

duża pojemność magazynowa przy krótkich czasach dostępu i niewielkiej powierzchni zajmowanej przez pojedynczy artykuł

Łatwość integracji– modułowość i skalowalność systemów

Vertical Buffer Family pozwala na per-fekcyjne dostosowanie się do procesów i warunków panujących w budynku

– krótkie czasy projektowania i dostaw

Wygodniejsza kompletacja– ergonomiczne warunki pracy– różne, ergonomicznie

zaprojektowane stacje kompletacji

Kardex Remstar Vertical Buffer Family

Elastyczne możliwości składowania– możliwość mieszanego składowania

półek i pojemników

Łatwość i– moduło

Vertical

Wygodniejsza kompletacja– ergonomiczne warunki pracy– różne ergonomicznie

KardexVertica

5

Vertical Buffer Module – LR 35

Efektywna kompletacja małych i lekkich towarów.

Vertical Buffer Module – LT 35

Rozwiązanie dla transportu pionowego, charakteryzują-cego się wysoką prędkością i dodatkową funkcjonalnością buforową.

AppWeb

Page 6: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

6

Kardex Remstar Shuttle XP:dynamiczny system windowy do wysoce zagęszczonego składowania na małej powierzchni

Vertical Lift Family

1 2 3Oszczędność przestrzeni i wykorzystanie wysokości– nieograniczone opcje wykorzystania

półek– możliwość składowania w odstępach

nawet co 25 milimetrów– oszczędność miejsca składowania

nawet do 85 procent

Dokładność– maksimum precyzji gwarantują zinte-

growane systemy pick-to-light,czytniki kodów kreskowych oraz interfejsy oprogramowania

– zapewnienie najwyższego komfortu na stanowisku pracy dzięki możliwo-ści podłączenia do systemów przeno-śnikowych, manipulatorów lub podnośników

Redukcja w zakresie niezbędnego personelu– oszczędność czasu poświęconego na

bezproduktywne chodzenie po maga-zynie w poszukiwaniu towaru

– optymalnie zintegrowane systemy pick-to-light (LED), które wskazują właściwą półkę w magazynie oraz ilość towaru do pobrania

Kardex Remstar Vertical Lift Family obejmuje zautomatyzowa-ne regały wysokiego składowania o konstrukcji modułowej, które pracują według zasady „towar do człowieka“ – idealny sposób na optymalne zagęszczenie składowania i stworzenie elastycznych i wydajnych strategii magazynowych.

Page 7: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

7

Vertical Lift Module – XP 250/500/ 700/1000

Systemy idealne do składowania zarówno lekkich, jak i ciężkich towarów.

Vertical Lift Module – XPlusIdealny magazyn wiel-kopowierzchniowy, składający się maksy-malnie z czterech modułów Shuttle, które połączone są jedną windą z wózkiem trans-portowym.

Vertical Lift Module – XPmultiple

Idealne rozwiązanie do budynków, w których nie jest możliwa insta-lacja dwóch pojedyn-czych systemów.

Kardex Remstar Vertical Lift Family

AppWeb

5 64Ergonomia– zasada „towar do człowieka“– żądane części są automatycznie

dostarczane do ergonomicznego otworu dostępowego

– półki mogą być ustawiane na indywidualnej wysokości roboczej

Niezawodność– szybkie i dokładne czasy pracy

osiągane przez wielkie instalacje– Shuttle XP jest wiodącym rozwiąza-

niem pod kątem budowy, funkcjonal-ności i serwisu

Modułowość– konstrukcja modułowa– wysokość urządzeń można szybko

i indywidualnie dostosować

Page 8: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

1 2 3

8

Kardex Remstar Megamat RS:wzrost szybkości i wydajności

Szybkość i produktywność– bardzo wysoka wydajność

kompletacji– duża prędkość cykli– optymalizacja i zagęszczenie

powierzchni magazynowych– ograniczenie błędów w kompletacji– wskaźnik pozycji

Indywidualność i elastyczność– konstrukcja modułowa – elastyczna koncepcja półek– możliwość wszechstronnego

doposażenia oraz wiele opcji– dostępne jako system wolnostojący

lub rozwiązanie zintegrowane

Optymalizacja miejsca i strukturyzacja– pojemność magazynowa większa

nawet o 60 procent– przejrzysty system składowania

małych części– krótkie dystanse – szybki dostęp– do wszystkich powszechnie

stosowanych pojemników i skrzynek magazynowych

Kardex Remstar Vertical Carousel Family obejmuje zautomatyzowane regały karuzelowe, które działają zgodnie z zasadą paternoster i pracują według koncepcji „towar do człowieka“ – perfekcyjnie nadają się do magazynowania towarów o wysokiej częstotliwości dostępu.

Vertical Carousel Family

Page 9: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

5 64

9

AppWeb

Jakość i wydajność– odczuwalnie zminimalizowane

całkowite koszty eksploatacji (TCO) – ograniczenie zużycia zamiast odzysku

– produkt niemiecki– sieć serwisowa na całym świecie:

Kardex Remstar Life Cycle Service– certyfi kowane systemy zarządzania

jakością i ochroną zasobów naturalnych

Ergonomia– zasada „towar do człowieka“– funkcja „jazda i przegląd“– optymalny komfort obsługi– lekkobieżne drzwi przesuwne– funkcje potwierdzenia (przycisk i listwa)

Technologia– nowoczesny design– niskie zużycie eksploatacyjne

dzięki automatycznemu napinaczowi łańcucha

– najnowocześniejsze i najtrwalsze materiały

Vertical Carousel Module – RS 180

Do lekkich towarów (maks. 180 kg na półkę), np. tekstylia i drobne części w pojemnikach. Branże: hotelarstwo i medycyna, budowa pojazdów i maszyn, przemysł elektryczny.

Vertical Carousel Module – RS 350Solidny system w średnim zakresie obciążalności użytkowej (maks. 350 kg na półkę). Do udostępniania elementów konstrukcyjnych, narzędzi i części zamiennych.

Vertical Carousel Module – RS 650

Do wysokich obciążeń użytko-wych (maks. 650 kg na półkę). Do zastosowań zintegrowa-nych z procesem produkcji, np. jako tymczasowy maga-zyn do składowania półfabry-katów lub jako bufor magazy-nowy podczas faz suszenia.

Kardex Remstar Vertical Carousel Family

Page 10: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

10

Kardex Remstar Horizontal:odkryj poziomy wymiar przestrzeni magazynowej

1 2 3Produktywność– towar jest dostarczany szybko,

bezpośrednio i niezawodnie do pracownika obsługi

– wybiera zawsze najkrótszą drogę do otworu dostępowego

– dodatkowy wyświetlacz wspomaga obsługującą osobę podczas kompletacji

– eliminuje czas poświęcony na bezpro-duktywne chodzenie po magazynie w poszukiwaniu towaru

Kompletacja równoległa / zbiorcza– możliwość kompletacji bez

dokumentów– batching i jednoczesna kompletacja

wielu zamowień– znaczna mniej chodzenia w

porównaniu do obsługi regałów stacjonarnych

Wydajność kompletacji– wysoka wydajność kompletacji w

stacji dzięki jednoczesnym, niezależ-nym od siebie ruchom karuzeli

– dokładność pobrań i załadunków na poziomie

– ponad 99 procent dzięki wskaźnikom optycznym

Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie i udostępnianie towarów odbywa się szybko, niezawodnie oraz wpływa na obniżenie kosztów.

Horizontal Carousel Family

Page 11: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

11

stacja wysoka z pomostem podnoszącym

stacja wielopiętrowa

stacja poczwórna

stacja potrójna

Kardex Remstar Horizontal Carousel FamilyStacja kompletacji może składać się co najmniej z dwóch i maksymalnie z czte-rech poziomych karuzel. W zależności od wysokości instalacji i koncepcji moż-liwe są różne rozwiązania (przykłady):

AppWeb

5 64Zmienność– wysoka przepustowość nawet w

szczytowych godzinach pracy oraz w przypadku wahań sezonowych dzięki kompletacji w wielu stacjach

– system może być obsługiwany przez jedną lub wiele osób jednocześnie

Elastyczność– znaczna mniej chodzenia w porówna-

niu do obsługi regałów stacjonarnych– możliwość indywidualnego dostoso-

wania wymiarów półek– efektywne magazynowanie

artykułów o dużych gabarytach

Bezpieczeństwo– spełnia wysokie wymogi

bezpieczeństwa– zapobiega wypadkom i dostępowi

osób nieupoważnionych dzięki ogro-dzeniu ochronnemu wokół urządzenia

– automatycznie otwierane i zamykane drzwi bezpieczeństwa

Page 12: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

12

1 2 3Ergonomia– zautomatyzowane udostępnianie

(żądany artykuł jest dostarczany do użytkownika)

– koniec z obciążeniem fi zycznym, takim jak pokonywanie długich dystansów, schylanie się lub wycią-ganie podczas sięgania po akta

– brak utrudnień dla osób z niepełno-sprawnością lub dysfunkcjami fi zycznymi

Maksymalna wydajność magazynu– redukcja wymaganej powierzchni

podstawowej– urządzenia mogą być montowane

aż po sam sufi t– możliwość zabudowy

wielokondygnacyjnej– prawie podwójna wydajność

w porównaniu z poziomymi systemami szufl ad i szaf

Zwiększona produktywność– prace mogą być wykonywane w

pozycji stojącej lub na siedząco– produktywność systemu

Kardex Remstar Lektriever jest prawie dwukrotnie wyższa niż w przypadku systemów obsługiwanych ręcznie (np. systemy szufl ad i szaf)

Kardex Remstar Lektriever SYS:zapewniający oszczędność miejsca, bezpieczny i kontrolowany dostęp do poufnych danych

Vertical Carousel Family

Kardex Remstar Lektriever to zautomatyzowany magazyn służący do przechowywania wszelkiego rodzaju danych, akt, kartotek i nośników informacji oraz zapewniający oszczędność miejsca i ułatwiający bezpieczne zarządzanie dokumentacją.

Page 13: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

13

654Indywidualizacja– indywidualny wygląd dzięki możliwo-

ści swobodnego doboru kolorystyki – możliwość indywidualnej konfi guracji

obudowy i okładziny stołu

Inne zalety– elastyczność– bezpieczeństwo inwestycji– perfekcyjna integracja w przestrzeni

biurowej

Bezpieczeństwo– poufne dokumenty są bezpiecznie

przechowywane – możliwość spełnienia przepisów

ustawowych dotyczących ochrony praw poszczególnych osób

– kody dostępu lub numery PIN pozwalające na otwarcie systemu tylko wybranym osobom

Web

Page 14: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

14

Rozwiązania specjalne Kardex Remstar: magazynowanie i kompletacja w kontrolowanych warunkach

Kompetencje w zakresie najwyższych standardów technicznych i jakościowych – systemy magazynowe Kardex Remstar do klimatyzowanych, suchych i czystych pomieszczeń.

Suche, klimatyzowane, czyste – a może wszystko na raz? Pomieszczenie w pomieszczeniu czy system wolnosto-jący? Sam zdecydujesz. Dzięki systemom Kardex Remstar możesz składować produkty w kontrolowanych warunkach. Można je ustawiać dowol-nie i bez ograniczeń budowlanych lub np. podłączać do istniejących pomiesz-czeń czystych – wówczas w pomiesz-czeniu czystym znajduje się tylko otwór dostępowy.

Kardex Remstar Dry Solution (suszenie):– wilgotność względna powietrza 10 %

dzięki wtłaczaniu azotu– suszenie adsorpcyjne (zastosowanie:

magazynowanie elementów konstruk-cyjnych SMD)

– wersja zgodna z ESD

Kardex Remstar Clima Solution (klimatyzacja):– magazynowanie chłodnicze w tempe-

raturze do –35°C (chłodnia)– magazynowanie w warunkach

podwyższonej temperatury do +60 °C– stałość temperatury +/– 1 K– zależne od typu urządzenia

Kardex Remstar Clean Solution (pomieszczenie czyste):– pomieszczenia czyste o klasie

EN ISO od 5 do 8 (5 na zamówienie)– stałość temperatury +/– 1 K– nadciśnienie / podciśnienie– gładkie powierzchnie– wersja higieniczna

Podstawowe zalety:

– niskie koszty eksploatacji

– całkowite bezpieczeństwo w przypadku składowania delikatnych części

– niskie koszty inwestycyjne w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi

– rozwiązania typu „pomieszczenie w pomieszczeniu“, niezależna komórka może znajdować się w szarej strefi e

– elastyczność dzięki swobodzie w zakresie ustawienia, brak ograniczeń budowlanych

szarej strefi eszarej strefi e

– elastyczność dzięki swobodzie elastyczność dzięki swobodzie w zakresie ustawienia, brak w zakresie ustawienia, brak ograniczeń budowlanychograniczeń budowlanych

Customised Solution

Page 15: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

15

Kardex Remstar Power Pick Global:rozwiązania przyjazne użytkownikowi

Skróć czas dojścia do produktu podczas kompletacji, wyraźnie skróć czas poboru zamówień, odblokuj cenne zasoby magazynu i zwiększ produktywność z oprogramowaniem Power Pick Global.

Zindywidualizowane pakiety oprogra-mowania dzięki wykwalifi kowanemu doradztwu:

Keytec:pakiet bazowy oprogramowania Power Pick Global, który przejmuje wszystkie podstawowe funkcje w zakresie elas-tycznego zarządzania magazynem. Moduł(y) opcjonalny(e):mogą zostać dowolnie wybrane z listy modułów opcjonalnych, zwiększając wydajność i funkcjonalność oprogramo-wania Power Pick Global.

Programowanie specjalne:indywidualne wymagania można zapro-gramować zgodnie z życzeniem klienta.

– zarządzanie użytkownikami (konta użytkowników i uprawnienie dostępu)

– zarządzanie materiałami oraz ich właściwościami

– zarządzanie magazynem– zarządzanie pojemnikami (typy

pojemników oraz ich wymiary)– zarządzanie miejscem w magazynie– nieplanowane składowanie

(indywidualne, ręczne zatowarowanie i pobieranie)

– tworzenie raportów – podstawa (wstępnie zdefi niowane statystyki i listy magazynowe)

– protokołowanie księgowań i innych zdarzeń oprogramowania

Podstawowe funkcje wersji bazowej Keytec:

Podstawowe zalety:

– wspomagane przez oprogramo-wanie procesy i kontrole (np. weryfi kacja kodów kreskowych)

– efektywne wykorzystanie dynamicznych i statycznych systemów magazynowych

– funkcjonalna skalowalność dzięki konstrukcji modułowej

– bezpieczeństwo inwestycyjne z perspektywą na przyszłość dzię-ki nowoczesnemu środowisku programistycznemu

– współczesna architektura IT (klient / serwer)

11515ki nowoczesnemu środowiskuki nowoczesnemu środowisku programistycznemuprog aramistyczneemu

– – współczesna architektura ITwspółczesna architektura IT(klient / serwer)(klient / serwer)

Software & Controls Family

Page 16: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

JMIF(Java Machine Interface)

16

Kardex Remstar Drive oraz JMIF:innowacyjne rozwiązania komunikacyjne łączące z systemami zewnętrznymi

Rozwiązania służące integracji zewnętrznych systemów zarządzania z dynamiczną techniką magazynowania.

Wszystkie dynamiczne systemy magazynowe Kardex Remstar oraz wiele systemów innych producentów mogą być sterowane za pomocą oprogramowania Kardex Remstar Drive bezpośred-nio z SAP®. Zarządzanie miejscami w magazynie zostaje w tym przypadku całkowicie przejęte przez wiodący system SAP®.

Zalety Kardex Remstar Drive:– kompletna integracja Kardex Remstar Drive w SAP®

– prosta instalacja bez potrzeby szkoleń– prosta integracja z procesami klienta oraz redukcja

nakładów na niezbędne szkolenia– implementacja bez zagrożenia lub wpływu na

istniejące procedury– dostępne języki: niemiecki, angielski, francuski i

holenderski (zintegrowane narzędzie do tłumaczenia na inne języki)

JMIF to narzędzie służące do komunikacji między dynamiczną techniką magazynowania a systemami zewnętrznymi (np.: systemy zarządzania magazynem, manipulatory, roboty, przenośniki, sygnalizatory świetlne, WMS).

Zalety Kardex Remstar JMIF:– rozwiązanie wieloplatformowe dzięki technologii Java®

– bazuje na szeroko rozpowszechnionych i intensywnie testowanych komponentach Open Source

– do wykorzystania jako usługa lub na konsoli bez interfejsu użytkownika

– wysoki stopień wielowątkowości– sterowanie wieloma maszynami bez utraty wydajności– zaawansowane możliwości konfi guracji za pomocą

rozbudowanych opcji

Kardex Remstar Drive Kardex Remstar JMIF (Java Machine Interface)

Software & Controls Family

Page 17: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

17

Centrum sterowania zawarte w maszy-nie, składające się ze sprzętu, oprogra-mowania i jednostki sterującej z ekra-nem dotykowym, to bardzo efektywne rozwiązanie do szybkiej kompletacji i pobierania. Wystarczy kilka kliknięć, aby umieścić w magazynie lub pobrać potrzebny artykuł. System Logicontrol łączy różne funkcje w jednym panelu i – zależnie od wymogów – jest dostępny w dwóch wariantach:

Logicontrol 100 – „Pen & Paper“Jest to standardowa funkcja centrum Kardex Remstar. System Logicontrol 100 pozwala zrezygnować z tradycyjnych narzędzi, takich jak papier i długopis. Bezbłędne magazynowanie i pobieranie przebiega bez problemów dzięki prostej liście artykułów. Wystarczy przydzielić artykułowi miejsce w magazynie. Opcjo-nalnie dostępna jest również kompletna klawiatura alfanumeryczna.

Logicontrol 200 – zarządzanie magazynem i zapasamiSystem Logicontrol 200 opiera się na funkcjach Logicontrol 100, dodatkowo posiada jednak prostą funkcję zarządza-nia przestrzenią składowania, która po-zwala przydzielić artykułom stałe lub zmienne miejsce, dając użytkownikowi w każdej chwili możliwość monitorowa-nia przepływu materiałów i zapasów w magazynie.

Jednocześnie możliwe jest zarządzanie łącznie maks. 8.000 różnorodnych arty-kułów, 8.000 różnych miejsc składowa-nia oraz siedmioma rozmiarami pojem-ników i maks. 3 urządzeniami połączonymi w sieć. W tej wersji syste-mu sterowania dostępny jest zewnętrz-ny interfejs Ethernet do podłączenia komputera stacjonarnego lub laptopa.

Logitools – narzędzie administracyjne dla systemu Logicontrol 200Dostęp do aplikacji internetowej Logitools do celów administracyjnych można uzyskać za pośrednictwem prze-glądarki internetowej i w ten sposób edytować bazę danych.

Dostępne są następujące funkcje:– tworzenie kopii zapasowej i

przywracanie bazy danych– import, eksport i migracja danych– przetwarzanie, edytowanie

i usuwanie danych

Zintegrowana funkcja dziennika i list oferuje użytkownikowi możliwość śle-dzenia aktywności oraz odnajdywania lub drukowania danych.

Software & Controls Family

Kardex Remstar Logicontrol 100/200:centrum sterowania zawarte w maszynie dla systemów magazynowych Kardex Remstar

Innowacyjność za dotknięciem przycisku: inteligentna generacja centrów sterowania dla zautomatyzowanych systemów magazynowania i udostępniania Kardex Remstar.

Page 18: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

18

Umowy serwisowe Kardex Remstar: skalowalne zgodnie z Twoimi potrzebami

Potrzebuję gwarancji szybkiej pomocy

w przypadku awarii.

Potrzebuję maksymalnej dostępności oraz możliwści

planowania kosztów.

Potrzebuję urządzeń niezawodnych i

bezpiecznych w eksploatacji.

Konserwacja i kontrola bezpieczeństwa

Konserwacja i kontrola bezpieczeństwa

Konserwacja i kontrola bezpieczeństwa

Helpdesk SupportHelpdesk Support

Czas reakcjiCzas reakcji

Remote Support

Naprawa i części zamienne

Life Cycle Service

Flex CareBase Care Full Care

Opcje OpcjeOpcje

Krótszy czas reakcji

Maksymalna dostępność

Więcej interwałów

Remote Support

Krótszy czas reakcji

Maksymalna dostępność

Więcej interwałówWięcej interwałów

Dalsze informacje: www.kardex-remstar.com

Potrzebujesz więcej serwisu? Nie ma problemu: nasz dział zarządzania serwisem chętnie opracuje razem z Tobą odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z naszych usług!

Page 19: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

19

Kardex Group: Twój niezawodny partnerw dziedzinie zautomatyzowanych syste-mów magazynowania i kompletacji

Firma Kardex Mlog z siedzibą w Neuenstadt am Kocher to je-den z wiodących dostawców zautomatyzowanych systemów magazynowania i przepływu materiału. Od maja 2010 roku fi r-ma wchodzi w skład Kardex Group i dysponuje ponad 40-let-nim doświadczeniem w projektowaniu, realizacji i utrzymaniu w pełni automatycznych rozwiązań logistycznych.

Modernizacja podczas bieżącej eksploatacji czy budowa pod klucz nowych instalacji: fi rma Kardex Mlog zawsze znajdzie optymalną koncepcję logistyczną dla magazynów wysokiego składowania.

Kardex Remstar zalicza się do wiodących na świecie produ-centów zautomatyzowanych systemów magazynowania i udostępniania. Od 1973 roku zainstalowaliśmy ponad 140.000 systemów dla sektora handlowego, magazynowego i biurowego.

Każdy z naszych produktów został zaprojektowany po to, aby podnieść produktywność i poprawić wydajność procesów roboczych w Twojej fi rmie. Nasze indywidualne rozwiązania umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych.

Kardex Group jest jednym z wiodących na świecie producentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, dynamicznych systemów magazynowania i udostępniania.

Nasza organizacja specjalizuje się w rozwoju innowacyjnych produktów i usług. W ścisłej kooperacji z naszymi Klienta-mi pracujemy nad znacznym wzmocnieniem ich pozycji na rynku konkurencji, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Poprzez skuteczną realizację naszych celów biznesowych oferujemy naszym pracownikom wiele szans i perspektyw na pełną wyzwań i atrakcyjną karierę zawodową.

Kardex Group

Page 20: Dynamiczne systemy magazynowania i ... - Kardex Remstar · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family obejmuje zautomatyzowane poziome systemy karuzelowe, za pomocą których składowanie

Zawsze blisko Ciebie – na całym świecieKardex Remstar:

Afryka PołudniowaAustraliaAustriaBelgiaBrazyliaChileChiny

CyprCzechyDaniaFinlandiaFrancjaHiszpaniaHolandia

IndieKolumbiaMalezjaNiemcyNorwegiaPolskaRosja

SzwajcariaSzwecjaTurcjaUSAWęgryWielka BrytaniaWłochy

Dalsze informacje: www.kardex-remstar.com

Standardowa dostawa nie obejmuje wszystkich opcji i wariantów wyposażenia wymienionych w prospekcie. Modyfi kacje konstrukcyjne lub wzornicze, pomyłki i błędy drukarskie pozostają zastrzeżone w okresie dostawy bez konieczności powiadomienia.

1102D

-0617-PL-131-M

DS