e-Buletin EKSA EKSA/e-Buletin EKSA IPKKM Edisi 2 (April... eksa ipkkme-buletin edisi april - jun 2018

 • View
  15

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of e-Buletin EKSA EKSA/e-Buletin EKSA IPKKM Edisi 2 (April... eksa ipkkme-buletin edisi april - jun...

 • EKSA IPKKM e-Buletin

  EDISI APRIL - JUN 2018 PENYAYANG PROFESIONALISME KERJA BERPASUKAN

  KURSUS TRAINING OF TRAINERS IPKKM LANGKAH-LANGKAH

  PENJIMATAN ELEKTRIK

  TAHUKAH ANDA TANDA ARAH LALUAN KECEMASAN

  KEPUTUSAN PENGAUDITAN EKSA IPKKM

  GO GREEN

 • Bahagian Pengurusan Latihan telah menganjurkan Kursus Training of Trainers (T.O.T) Penceramah Amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di Peringkat Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia pada 4 April 2018 hingga 5 April 2018.

  Terdapat 4 Taklimat yang disediakan dalam kursus T.O.T tersebut seperti;

  i) Taklimat Pemantapan Pelaksanaan Amalan EKSA Di Tempat Kerja

  ii) Taklimat Garis Panduan dan Kriteria Penilaian EKSA DIY

  iii) Taklimat Cara Penyampaian Berkesan dan Etika Penceramah

  iv) Pengenalan Garis Panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  e-Buletin EKSA IPKKM Edisi April - Jun 2018 1

  Kursus Training of Trainers IPKKM

 • e-Buletin EKSA IPKKM Edisi April - Jun 2018 2

 • e-Buletin EKSA IPKKM Edisi April - Jun 2018 3

  KEPUTUSAN PENGAUDITAN EKSA IPKKM BAGI PENGAUDITAN MAC - APRIL 2018

  Bil. Nama Zon Markah Pengauditan

  23. Perolehan 93.58

  24. Promosi 93.48

  25. Pergigian 91.98

  26. Keluarga 91.32

  27. Sumber 90.81

  28. ICT 89.41

  29. Kesihatan 88.00

  30. BSKB 84.28

  Purata Markah Keseluruhan 94.36

  Bil. Nama Zon Markah Pengauditan

  1. Pengurusan 99.55

  2. Antarabangsa 99.00

  3. Perancangan 98.52

  4. Kawalan 98.18

  5. Kejuruteraan 97.60

  6. Audit Dalam 96.29

  7. Radiasi 96.24

  8. Integriti 96.16

  9. Amalan 95.93

  10. Pemakanan 95.80

  11. Pembangunan 95.47

  12. Latihan 95.44

  13. Kejururawatan 95.07

  14. Undang-Undang 95.05

  15. Keselamatan Makanan 94.80

  16. Farmasi 94.19

  17. Perkembangan 94.18

  18. Komunikasi 94.18

  19. Kompetensi 94.13

  20. Kewangan 94.10

  21. T&CM 94.08

  22. Akaun 94.06

 • e-Buletin EKSA IPKKM Edisi April - Jun 2018 4

 • https://www.facebook.com/EKSA.KKM/

  Sidang redaksi e-Buletin KKM merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada barisan pengurusan tertinggi KKM dan semua bahagian di KKM yang menjayakan penerbitan e-Buletin EKSA Edisi April - Jun 2018.

  Sidang Redaksi e-Buletin KKM Unit Komunikasi Korporat Aras 4, Blok E7 Kementerian Kesihatan Malaysia, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 Putrajaya Malaysia.

  Tel : 03-8883 3481 Faks : 03-8888 6187

  YBhg. Dato’ Seri Dr. Chen Chaw Min Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia

  Penasihat

  Puan Yamuna Perimalu Ketua Pengarang

  Mona Ang Mohd Iswandy bin Wally

  Pengarang

  SIDANG

  E-BULETIN KKM PENGARANG

 • UNIT KOMUNIKASI KORPORAT Aras 4, Blok E7, Kompleks E

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 Putrajaya Malaysia.

  2018

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA