E.C.A. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ - .E.C.A. GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ Yenilenebilir enerji kaynakları

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of E.C.A. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ - .E.C.A. GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ Yenilenebilir enerji...

 • E.C.A. GNE ENERJS SSTEMLER

 • NEDEN E.C.A. GNE ENERJS SSTEMLER

  Dnyamzda enerji ihtiyac her yl giderek artmaktadr. Buna karlk bu ihtiyac karlamakta olan fosil yakt rezervi ise ok daha hzl bir ekilde tkenmektedir. Fosil yaktlarn kullanm nedeniyle dnya ortalama scaklklar ise hzla artmakta, buzullar erimekte, doal felaketler sklkla meydana gelmekte ve insanlar hava kirliliinin yol at hastalklardan dolay hayatlarn kaybetmektedirler. Bu konudaki bilimsel aratrmalar gstermektedir ki; ksa zamanda nlem alnmazsa dnyann ekolojik dengesi tamamyla bozulacak ve insanolunun yaam artlar giderek arlaacaktr.

  Bu nedenle evre sorunlar yaatmayan, insanlarn ve dier canllarn saln tehdit etmeyen, yenilenebilir enerji kaynaklarnn stma, soutma ihtiyalar iin kullanm ve doadan enerji ekebilen ve ok dk enerji tketen cihazlarn nemi artmaktadr.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarndan nde gelen gne enerjisi; tkenmeyen tek enerji kayna olmas, dk CO2 emisyonlarna sahip olmas, enerjiye gereksinim duyulan her yerde kullanlabilmesi, koku ya da ses yapmamalar; iletme masraflarnn dkl nedeniyle evsel ve ticari kullanm suyu stmas ve stma destek sistemleri iin nemli bir alternatif oluturmaktadr.

  Trkiye jeopolitik konumu nedeni ile yksek oranda gne enerjisine sahiptir. lkemizin her blgesinde gne enerjisini verimli olarak kullanmak mmkndr. Bina tesisatnda gne enerji sistemleri kullanm suyu stmas ve istenirse stmaya destek iin kullanlmaktadr. Kullanm suyu stmas ile beraber stma destei salayan gne enerji sistemleri ise giderek yaygnlamaktadr. Evlerin su ihtiyac dnda yzme havuzlar ve eitli tesislerde scak su salanmasnda kullanlmaktadr.

  NEDEN E.C.A. GNE ENERJS SSTEMLER?

  Gne enerjisi, gvenli, evre dostu ve uygun maliyetlidir. Ayrca, bu enerji gne ile tekrardan yenilenebilmektedir. CO2 emisyonlarnn azaltlmas, enerji maliyetlerini azaltmak ve evrenize temiz bir enerji ile konfor salamak istemez misiniz?

  Paket sistemlerin satndan montajna kadar her aamada 7x24 sat sonras hizmetleri ve bayi desteimizle E.C.A. gne enerji sistemleri bu yenilenebilir enerji kaynan kullanan tm bilinli tketicilerin her zaman tercih ettii markadr. Sistemlerimiz ilk yatrm maliyeti haricinde herhangi bir iletim maliyeti getirmemektedir.

  ALIMA PRENSB

  Gne kollektrleri gne n sya dntrrler. Kapal devre olarak alan kollektrn ierisinde bulunan stc sv akkan gnein etkisi ile s alr. Bir pompa ve otomasyon cihaz vastasyla sirklasyon gerekletirir. Bu sayede serpantinler vastasyla ssn kullanm suyuna aktaran stc akkan souyarak tekrar gne kollektrlerine dnmektedir. Bu hareket, otomasyon cihaznn gne kollektr scakl ile boyler scakl arasndaki fark yakalayana kadar devam eder.

  1

 • GNE ENERJS LE SU ISITMA SSTEMLERNN VERMLLKLERSu stma sistemlerinde bulunan kollektrlerin verimliliklerini bulabilmek iin deiik kriterleri bilmemiz gerekir. Burada kollektrn verimlilik erisi, kollektrn verimlilik as, giri scakl, k scakl ve blgedeki gne nlarnn gc nemlidir.

  Gnlk gerekli olan s miktar; Qsu = msu * cp * (Tsu - Tebeke) [kJ]

  Kollektrn verimi: E.C.A. gne kollektrlerinin verimi farkl seeneklere gre deiiklik gstermesine karn %49-71 arasndadr (Tek caml, bakr borulu, sellektif yzeyli). Kollektr scakl ve evre scakl arasndaki fark arttka verim de dmektedir (rnein; hava scakl 21 0C ve kollektr scakl 30 0C olduunda kollektr verimi %63, fakat hava scakl 30 0C ve kollektr scakl 80 0C olduunda kollektr verimi %49a dmektedir. Biz kollektr verimini %71, tesisat verimini de %90 olarak alalm. Not: Hava scakl ile kollektr scakl arasndaki scaklk fark arttka kollektr verimi azalr.Tesisat verimi ise sistemin karmakl arttka azalr, zorlanm dolaml sistemlerde verim dktr.

  Basit bir rnek: Gne enerji sistemimizde 160 lt kapasiteli boyler, 2,30 m2 kollektr alan bulunmaktadr. Yaz aylarnda bir gn boyunca bu kollektr suyumuzu ne kadar str?(qzmir-yazn = 25,4 MJ/m2*gn, kollektr verimi 0,71, tesisat verimi 0,90, evre scakl 25 0C ve ebeke suyunun scakl 24 0C alnsn) qretilen = qzmir-yazn * kollektr verimi * tesisat verimi qretilen = 25,4 * 0,71 * 0,90 qretilen = 16,200 MJ/m2*gn(2,3 m2 kollektrmz gn boyunca 16200 kJ enerji retmitir.) msu * cp * (Tsu - Tebeke) = qretilen * kollektr alan (imdi kollektrn gn boyunca retmi olduu enerji ile suyumuzu ne kadar stabiliriz onu bulalm.) 160 * 4,18 * (Tsu - 24) = 16200 * 2,30 Tsu = 79 0C olur.

  Gn boyunca atmzda duran sistem suyumuzu 55 0C stt, elektrik ile stm olsaydk 8,2 kWh elektrik harcam olacaktk ve 21 kurutan 1,8 TL masrafmz olacaktr. Yaz aylarnda gnlk 1,8 TL cebimizde kalmakla birlikte ve evre dostu bir sisteme sahip olabiliriz.Genelde bu tip sistemleri kendilerini 3-4 yl ierisinde amorti ederler.

  2

 • E.C.A. GNE KOLLEKTRLER

  Yenilenebilir enerji kaynaklar ierisinde gne enerjisi, evsel kullanma en uygun bir enerji kaynadr. Gvenli ve ucuz bir enerji kayna olan gne enerjisini, E.C.A. Gne Kollektrleri vastas ile evlerimizde u amalar iin kullanabiliriz;

  1- Kullanma suyunun stlmas2- Kombi entegrasyonu ile bina stlmasna destek3- Havuz suyu stlmas

  1- Mekanik kilit sistemi ile birletirilmi, kendinden kanatl veya ultrasonik kaynakl panel

  2- Dz veya prizmatik solar cam

  3- zolasyon (alminyum folya kapl monoblok

  poliretan)

  4- Elektrostatik toz boyal alminyum kasa

  5- UV nlarna dayankl, szdrmaz kauuk fitil

  6- Manifolt contas

  7- Taban sac

  8- 3/4 klar

  9- M8 vidal perin

  10- Akkan tayc alminyum veya bakr borular

  11- Manifold borusu

  12- lave cam yn izolasyon (selektif yzeyli kollektrlerde mevcuttur)

  E.C.A. Kollektrler; gne enerjili su stma sistemlerinin

  ana parasdr. Kollektrler gne nlarn absorbe

  ederek iinde dolaan svnn snmasn salar.

  Kollektr tanm

  3

 • Kollektr teknik zellikleri ve boyutlar

  Scak su ihtiyacnz karlamak iin, seeceiniz kollektrn belirli zelliklerde olmas gerekir. Kollektr seerken blgenizin iklim koullar, aile byklnz, montaj yaplacak olan alann zellikleri gibi kriterleri gz nne almalsnz.

  Ozon tabakasna zarar vermeyen (CFC) monoblok poliretan izolasyon; kasa ierisine direkt olarak enjekte edilir. Bu sayede yksek younlukta monoblok, yaltml bir kollektr kasas oluturulur. Poliretan kapal hcre yapsna sahip olmasndan dolay su ve nemi bnyesinde barndrmaz. Bu nedenle yaltm zelliini ok uzun sre muhafaza eder.

  Boyutlar

  Teknik zellikler

  PANEL

  TP

  BORU

  SAYISIZOLASYON CAM TP AIKLAMA

  Net Alan m2

  Isl Verim

  EMS S - AKA 10 POLRETAN DZ CAM Alminyum boru-Alminyum kanat 1,6 53%

  EMS S - BKA 8 POLRETAN DZ CAM Bakr boru- Alminyum kanat 1,6 58%

  EMS L - AKA 11 POLRETAN PRZMATK CAM Alminyum boru-Alminyum kanat 2,1 55%

  EMS L - BKA 11 POLRETAN PRZMATK CAM Bakr boru- Alminyum kanat 2,1 60%

  EMS L - BUB 10 POLRETAN PRZMATK CAM Bakr boru-Bakr kanat 2,1 65%

  EMS L - BUS 10 POLRETAN PRZMATK CAM Bakr boru-Bakr kanat-Sellektif yzey 2,1 71%

  KOLLEKTR A (mm) B (mm) C (mm)

  EMS S - AKA 930 1930 87,5

  EMS S - BKA 930 1930 87,5

  EMS L - AKA 1218 1908 87,5

  EMS L - BKA 1218 1908 87,5

  EMS L - BUB 1218 1908 87,5

  EMS L - BUS 1218 1908 87,5

  4

 • FT SERPANTNL BOYLERLER

  Korozyondan koruma

  Cihaz, DIN 4753 Standardna uygun olarak i yzeyinin tamam zel bir emaye kaplama ile kaplanmtr. Deponun iine monte edilen magnezyum anot vastas ile korozyona kar koruma salanr.

  Is yaltm ve kaplama

  Boyler s yaltm 50 mm kalnlndaki poliretan ile yaplmtr. 800 lt ve 1000 lt boylerler ise 80 mm kalnlnda snger yaltma sahiptir.

  Tama halkasMagnezyum Anot

  Magnezyum Anot Gstergesi

  Termometre

  Scaklk Ayar Termostat Dmesi

  Termostat Lambas

  On/Off Anahtar

  Servis Bakm Kapa

  Magnezyum Anot Kontrol Butonu

  E.C.A. BOYLERLER

  5

 • Ges 502 (ift serpantinli) E.C.A. gne enerjisi entegre sistem emasi

  ift serpantinli boylerler hem gne enerjisi hem de kazan-kombi ile kullanm suyu stan cihazlardr. Sistemin alma prensibi u ekildedir; kollektr scaklk sensr boyler scaklk sensrnden daha nce otomatik kontrol nitesinde ayarlam olduumuz fark scaklndan fazla ise pompa alr ve boylerin alt taraf snmaya balar. Aksi halde pompa durur. Isnan su yukar doru kacandan dolay pompa alt srece boylerdeki suyun tamamn stabilir. Boylerin gne enerjisi tarafndan stlmas ise yle gereklemektedir: Boyler scaklk sensrnn gsterdii deer kullanma suyu scaklndan dk ise kazan-kombiye ait pompa alr ve boylerin st tarafn str. Isnan su aaya doru gitmeyecei iin boylerin sadece st ksm snacaktr ve istenen deere geldiinde pompa durur. ebeke suyu ilk olarak gne enerjisi devresinin bal olduu serpantinlere geldii iin stmay gne enerjisi yapacak daha sonra su yukar doru ykselecek ve kazan-kombi stmasna gerek duyulursa destek sistem tarafndan alnacaktr.

  6

 • E.C.A. BOYLERLER

  TEK SERPANTNL BOYLERLER

  E.C.A. BOYLERLER

  Korozyondan koruma

  Cihaz, DIN 4753 Standardna uygun olarak i yzeyinin tamam zel bir emaye kaplama ile kaplanmtr. Deponun iine monte edilen magnezyum anot vastas ile korozyona kar koruma salanr.

  Is yaltm ve kaplama

  Boyler s yaltm 50 mm kalnlndaki poliretan ile yaplmtr. 800 lt ve 1000 lt boylerler ise 80 mm kalnlnda snger yaltma sahiptir.

  Tama halkasMagnezyum Anot

  Magnezyum Anot Gstergesi

  Termometre

  Scaklk Ayar Termostat Dmesi

  Termostat Lambas

  On/Off Anahtar

  Servis Bakm Kapa

  Magnezyum Anot Kontrol Butonu

  7

 • Ges 201 (tek serpatinli) E.C.A. gne enerjisi entegre sistem emas

  Sistemin ana elemanlar; gne kollektrleri, tek serpantinli boyler, entegre kontrol cihazl pompa grubu, genleme tank ve balant elemanlardr. Sistemin alma prensibi u ekildedir: Kollektr scaklk sensr boyler scaklk sensrndne daha nce otomatik kontrol nitesinden ayarlam olduumuz fark scaklndan fazla ise pompa alr ve bo