Click here to load reader

Economia informală în - cnpm.md · PDF fileRepublica Moldova, estimează dimensiunile economiilor subterane (care pot fi folosite ca un proxy pentru economia informală). Studiul

 • View
  5

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Economia informală în - cnpm.md · PDF fileRepublica Moldova, estimează dimensiunile...

 • Economia informală în

  Republica Moldova:

  O analiză cuprinzătoare

  Autori:

  Ana Popa, Expert Grup – Capitolul 1

  Adrian Lupusor, Expert Grup- Capitolul 2

  Iulian Rosca, Expert Grup- Capitolul 3

  Kenichi Hirose, ILO- Capitolul 4

  Miloslav Hetteš, expert independent - Capitolul 4

 • 1

  Cuprins Lista de acronime .......................................................................................................................................... 6

  Capitolul 1. Tendinţe în economia informală și ocuparea informală în Republica Moldova ........................ 7

  1.1. Dimensiunile și evoluția economiei informale în Republica Moldova ............................................... 7

  1.2. Ocuparea informală .......................................................................................................................... 12

  Ocuparea informală după tipul unității de producție și statutul ocupaţional .................................... 14

  Distribuţia populaţiei ocupate nformal pe activităţi economice ........................................................ 15

  Ocuparea informală pe sexe................................................................................................................ 17

  Ocuparea informală pe grupe de vârstă .............................................................................................. 18

  Ocuparea informală în funcţie de calificări ......................................................................................... 19

  Ocuparea informală în funcţie de nivelul de educaţie ........................................................................ 20

  Ocuparea informală pe medii de reşedinţă ......................................................................................... 21

  Alte caracteristici ale ocupării informale............................................................................................. 23

  1.3. Stimulente pentru munca nedeclarată din partea ofertei ............................................................... 27

  1.4 Forme atipice de muncă .................................................................................................................... 30

  Ocuparea pe durată determinată ........................................................................................................ 31

  Timp partial de munca ......................................................................................................................... 34

  1.5 Concluzii............................................................................................................................................. 35

  Capitolul 2. Factorii determinanţi ai economiei informale: Prezentarea generală a climatului de afaceri în

  Republica Moldova ...................................................................................................................................... 39

  2.1. Cercetare de birou ............................................................................................................................ 39

  2.2. Cadrul de reglementare al afacerilor ............................................................................................... 41

  2.3. Presiunea fiscală și parafiscală ......................................................................................................... 47

  Presiuni fiscale înalte ........................................................................................................................... 48

  Reglementările fiscale deficiente ........................................................................................................ 51

  2.4. Accesul liber la justiție și consolidarea statului de drept ................................................................. 52

  2.5. Concurenţa loială.............................................................................................................................. 54

  2.6. Accesul la servicii financiare ............................................................................................................. 58

  2.7. Accesul la tehnologii ......................................................................................................................... 62

  2.8. Inspecţia muncii și alte inspecţii ....................................................................................................... 66

  2.9. Dialogul social ................................................................................................................................... 69

  2.10. Educaţie și formare profesională ................................................................................................... 71

 • 2

  2.11 Concluzii .......................................................................................................................................... 73

  2.12 Recomandări ................................................................................................................................... 76

  Capitolul 3. Formele atipice de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova. Evaluarea cadrului

  juridic ........................................................................................................................................................... 80

  3.1 Cadrul juridic și de politici care reglementează ocuparea forței de muncă și raportul de muncă ... 80

  3.2 Munca pe durata determinată .......................................................................................................... 84

  3.3 Munca angajaților pentru angajatorii individuali (lucrătorii casnici) ................................................ 90

  3.4 Agent de muncă temporară .............................................................................................................. 91

  3.5 Munca cu timp parțial ....................................................................................................................... 92

  3.6 Munca la domiciliu ............................................................................................................................ 94

  3.7 Munca pe cont propriu și activități pe cont propriu și activități pe cont propriu ............................ 96

  3.8 Determinarea existenței unui raport de muncă ................................................................................ 98

  3.9 Munca la negru și politicile naționale de combatere a acesteia ..................................................... 100

  3.10 Concluzii ........................................................................................................................................ 102

  3.11 Recomandări ................................................................................................................................. 103

  Capitolul 4. Extinderea sistemului de protecţie socială asupra economiei informale din Republica

  Moldova..................................................................................................................................................... 105

  4.1. Provocări şi răspunsuri în procesul de extindere a acoperirii economiei informale prin sistemul de

  asigurări sociale. .................................................................................................................................... 105

  4.1.1. Domeniu de aplicare şi noţiuni ................................................................................................ 105

  4.1.2 Efectele muncii informale şi nedeclarate asupra sistemelor de securitate socială ................. 107

  4.1.3 Obstacole în calea extinderii sistemului de securitate socială asupra economiei informale... 109

  4.1.4. Măsuri de extindere a acoperirii economiei informale prin sistemul de securitate socială ... 110

  4.2. Politici pentru extinderea sistemului de protecţie socială asupra economiei informale în Republica

  Moldova................................................................................................................................................. 113

  4.2.1 Analiza problemei ..................................................................................................................... 113

  4.2.2 Concluzii şi recomandări ........................................................................................................... 117

 • 3

  Lista de figuri Figura 1. Evoluția economiei subterane în Republica Moldova, % din PIB, 1999-2006 ................................ 8

  Figura 2. Dimensiunile economiei subterane în țările în tranziție, exprimate ca procent din PIB, în

  perioada anilor 1999-2007 ............................................................................................................................ 8

  Figura 3. Dimensiunile economiei neobservate în funcţie de componentele principale,% din PIB, 2000-

  2013 ............................................................................................................................................................. 10

  Figura 4. Ponderea economiei neobservate în VAB pe activități economice, % din VAB, 2013 ................. 11

  Figura 5. Indicatorii privind nivelul de informalitate pentru companiile de producție, %, 2013 ......

Search related