Ședinta extraordinară din 20 decembrie 2013

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ședinta extraordinară din 20 decembrie 2013

 • 1

  CONSILIULJUDEEANIALOMIA

  PROCESVERBALncheiatazi,20decembrie2013,nedinaextraordinara

  ConsiliuluiJudeeanIalomia Lucrrile edinei extraordinare a Consiliului Judeean Ialomia sunt publice i sedesfoar n sala de edine a Centrului CulturalUNESCO Ionel Perlea dinmunicipiulSlobozia. Lucrrile edineiextraordinareaConsiliului Judeean Ialomiasuntdeschisededl.preedinteVasileSilvianCiuperc: Domnul preedinte: Bun ziua, distini invitai, domnilor reprezentani ai preseilocale, stimai colegi! Suntem prezeni 28 de consilieri judeeni. Lipsescmotivat domnulSitaruNicolae,NicaVioreliPopescuIonu.

  Permiteimi s declar deschise lucrrile edinei extraordinare de astzi, ultimaedindinacestan.

  Lemulumesc celor care au rspuns invitaiei noastre, domnul prefectGigi Petre,domnul subprefectMarin Constantin, primarul municipiului Slobozia domnul AlexandruStoica, domnul Costea tefan, doamna Emilia Popa director la Palatul Copiilor, domnulBucur Iulian director la Direcia pentru Agricultur a judeului Ialomia, domnul tefanGhibanumanagerlaSCDrumuriiPoduri,domnulFlorinStnescudirectortehniclaaceastsocietate i directorii instituiilor subordonate Consiliului Judeean Ialomia, precum idistinilorreprezentaniaipreseilocale.

  Pentrucau fostparcursetoateprocedurilepremergtoareedineiextraordinare,vsupunacumlavotordineadeziaacesteiedine:

  Cineestepentru?Seabinecineva,estecinevampotriv?Cu28voturipentruintrmastfelnordineadezi.Domnul secretar: Bun ziua doamnelor i domnilor consilier judeeni, distini

  invitai i reprezentani ai presei locale. Primul proiect de pe ordinea edinei de astzipropuneplenuluimodificareaanexeinr.2laHotrreaConsiliuluiJudeeanIalomianr.31din2013,privindaprobareaorganigramei,statuluidefunciiiafunciilorpublicedincadrulaparatuluidespecialitatealConsiliuluiJudeeanIalomia.

  Pe fond, proiectul de hotrre propune modificarea a dou posturi din cadrulorganigramei,unpostdeconsilier,clasa I,gradprofesional superiorcare sepropunea fitransformat n consilier, grad profesional asistent n cadrul Direciei Bugetfinane,Compartimentul Informatic i cel deal doilea post de consilier juridic, clasa I, gradprofesional principal se propune a fi transformat n consilier juridic debutant, n cadrulDirecieideAchiziiiiPatrimoniu,CompartimentulPatrimoniuPubliciPrivat.

  Proiectuldehotrreafostanalizat,frasepropuneamendamente,nComisiademunc, sntate i asisten social i n Comisia juridic de disciplin, drepturi iincompatibiliti.

 • 2

  Domnul preedinte: Mulumesc foartemult!Din partea iniiatorului, ai aflat demultdinaintededesfurareaedinelorcraiuneapentrucarefacemaceastpropunereeste legatdeuurinaocuprii acestorposturi.Aiobservat cde la gradul superior setrecelaasistentsauchiarsetrece,ncadrulceleilaltedirecii,lagraduldebutant.

  Posturiledinadministraiapublicnu suntatractive.Estedin ce n cemaigreu socupiunpostvacantcaurmareapensionriisaucaurmareauneialtesituaii,iarnumrulcelorcarealeglasfritdecarieropensionareanticipatsauieireadinsistem,dinpcate,estedestuldemare.Aceastaesteraiuneapentrucarevpropunemacestproiect.

  Comentarii,opinii,observaii...Vsupunlavotproiectuldehotrre:

  Cine este pentru acest proiect de hotrre? Se abine cineva? Este cinevampotriv?Cu28voturipentru,proiectuldehotrreafostadoptat.Domnulsecretar:Aldoileaproiectdehotrredinordineadezipropunestabilirea

  taxeloritarifelordincompetenaConsiliuluiJudeeanIalomia,peanul2014.ProiectuldehotrreafostanalizatdectretoatecelecinciComisiidespecialitate

  dincadrulConsiliuluijudeean,nuaufostformulateamendamentesauobservaii.Pe fond, proiectul de hotrre propune stabilirea taxelor pentru eliberarea

  certificatelor, avizelor, autorizaiilor n domeniul construciilor, taxe pentru folosireamijloacelorde reclam ipublicitateprecum ialte taxe locale,potrivitanexeinr.1 careeste parte integrant din proiectul de hotrre. Pentru utilizarea temporar a locurilorpublicedeinteresjudeean,judeulIalomiavancheiaconveniicusolicitanii.

  De asemenea se stabilete taxa pentru avizarea autorizaiilor deconstruire/desfiinare,potrivitprevederilorLegii50/1991privindautorizarea lucrrilordeconstrucii,dupcumstabileteanexanr.2laacestproiectdehotrre.

  Se stabilesc taxe pentru realizarea de fotocopii de pe documente produse saugestionatede ctreConsiliul Judeean Ialomia, n cuantumulprevzut laanexanr.3dinacestproiectdehotrre.

  Laeliberareaacorduluiprealabil iaautorizaieiprivindamplasarea sauaccesul nzona drumurilor judeene, se vor aplica tarifele prevzute n anexa nr.4, administratoruldrumurilorjudeenencheindcuutilizatoriisuprafeelorcontractedeutilizare.

  Sestabilescdeasemeneatarifelepentruutilizareasuprafeelordinzonadrumurilordeinteresjudeeanprinamplasareasuprateranisubteranaunorconstrucii,conducte,reeleedilitare,termice,telecomunicaii,infrastructur,potrivitanexeinr.5.

  n anexa nr. 6 se propune plenului metodologia privind stabilirea aplicarea ipercepereatarifelordeemitereaacorduluiprealabil,autorizaieideamplasaresauaccesladrumuljudeeanideutilizareazoneidrumurilorjudeene.

  Deasemenea,caelementdenoutate fadeproiectuldehotrredinanultrecutam introdus aici tarifele pentru prestaiile specifice pentru serviciul de transport publicjudeeandepersoaneprincurseregulatespeciale,realizatedectreAutoritateaJudeeande Transportdin cadrulConsiliului judeean,prin anexanr. 7 ipractic aceste taxe eraustabilite pentru o alt hotrre de Consiliul judeean, care avea ca obiect dect acestserviciudetransportpublicdepersoaneprincursespecialeregulate.Amdoritounificareatuturor taxelor, tarifelor i impozitelorperceputedeConsiliul judeean ntrun singuractadministrativiaufostprinsenacestproiectdehotrre.

 • 3

  Anexeledela1la7facparteintegrantdinprezentulproiectdehotrre.Domnulpreedinte:Stimaicolegi,ceeste importantde resubliniateste faptulc

  nu am majorat taxele i tarifele de competena Consiliului judeean pentru ocupareatemporar,ocupareadefinitivadomeniuluipublicaljudeului,pentrueliberareadeavize,certificate.Amdoritacest lucrupentrua ncurajaprinaceastmodalitatepeceicare potinvesti,aucurajulcmprumutebanidinbncipentruadezvoltaoactivitate.Apreciemcesteodeciziecorectivrogsosusinei,estebinesavemgrijcafiscalitateasscadi s ncurajm i nacest felpe ceicareauposibilitatea idoresc s facacest lucrupeteritoriuljudeuluiIalomia.

  Observaii

  Doamna consilierUrloiu Zenica: Domnulepreedinte, eu a aveao ntrebare.Avrea s v ntrebdac n Ialomiaesteo zi, ca i laBucureti,pean saupe lun n caremuzeelesepotvizitafrsexistetaxdeintrare?Saudacnuavemaaceva,credcestebinesavem. Domnul preedinte: Foarte bun observaia! Este o tradiie, i anume de Ziuaporilordeschise lamuzeenuseperceptarife.Eaestereglementat lanivelnaional.Maiexist i un alt obicei i anume grupurile de elevi sau de aduli care viziteaz judeul ncadrulunordiversemanifestri, fie c sunt strini sau ialomieni,aceste grupurinu sunttaxatepentruvizita lamuzeu.Decioaspeiidinalte ricarevincuomisiuneaicinusunttaxai.ncurajareaacestorinstituiiesteopreocuparepermanentiinsistsfacmaimultdirectoriimuzeelorpentrucsunt lucruriextraordinare,subraporteducativ,subraportulconsolidriimndriei c aparin unui jude care are grij de motenirea trecutului, devalorilensemnatealecoleciilordinfiecaremuzeu.Vmulumim! Dacnumaisuntalteopinii,punctedevederevsupunlavotproiectuldehotrre:

  Cine este pentru acest proiect de hotrre? Se abine cineva? Este cinevampotriv?Cu 27 voturi pentru, (domnul Petre Gheorghe nu particip la vot) proiectul de

  hotrreafostadoptat. Domnul secretar: Continum edina cu proiectul de hotrre privind aprobareaexecuieibugetuluigeneralaljudeuluiIalomialatrimestrulIV(preliminat),anul2013.

  Sepropuneaprobareaexecuieibugetuluigeneralal judeului Ialomia latrimestrulIV (preliminat)anul2013,conformanexelornr.14care facparte integrantdinprezentahotrre.

  Acest proiect de hotrre a fost analizat de ctre toate cele cinci comisii despecialitatedincadrulConsiliului judeean,auprimitavizfavorabilinuaufostformulateamendamente.

  Domnul preedinte: Sunt doumeniuni de fcut, cred c doamna directoare i

  domnulvicepreedinteMartinvaumai spuspe ladiverse comisii,estegreude suportatcaracterul formal alaceleidispoziii273, Legea finanelorpublice locale. nmod firesc ilogic se aprob execuia bugetar pentru primele trei trimestre i se aprob execuiabugetar anual, n termenul indicat de lege incluznd i trimestrul IV. Este o situaie

 • 4

  preliminarichiarialaltieriaumaiintratnitebaninbugetuljudeuluipentrulucrrileprinse nPNDL i ncmaiavem speranacade laAFM sprimimnitebanipecareniidatoreazpentrulucrriexecutatepentrumpdurireazonelordelaRevigaiColelia.

  Sper s corectm n Lege aceast problem i s nu mai fie obligaie expresaprobareandecembrieacontuluideexecuiepreliminarpetrim.IV.

  DomnulconsilierAndriescuAdrian:Lacapitolulvenituripropriidacarputeas

  neexplicediferenamaredenerealizarefadeprevederilebugetarestabilitelanceputulanului iceeace sa realizat nspecial lavenituriledinconcesiuni i nchirieri.Nunemailegmderecuperareacheltuielilordejudecatcaresuntnesemnificativeiceledinprestride servicii carenu aupondere n totalul veniturilor.Dar aici la venituridin concesiuni inchirierimiseparepreliminatulfoartemarefadeprevederileiniiale.Probabilcexistomotivare....

  Domnulpreedinte:Credcdumneavoastrcticeilalicolegitii,amdiscutatla

  unmomentdatdencetareaadoucontracteimportantedeconcesiune...Domnul vicepreedinteMartin: La jumtatea anului trecut unul dintre partenerii

  notricareaveaconcesionatosuprafade1650ha,dinanul2008,arenunatlacontractdatorit unei Hotrri de Guvern pe anul 2011 bazat pe o fundamentare a domnuluiprefectMdlinTeculescu,princaresuprafaarespectivdeterenafostprinsnzondeprotecienaturalNatura2000,fiindastfelimposibilderulareainvestiieirespective.Noineam mpotrivitacesteihotrri,am fcutdemersurilenecesareatt fadeAgeniadeMediu i deMinisterulMediului, dar din pcate nu sa ntmplat absolut nimic la acelmoment,zonaesteacumzondeprotecienaturaldincarecauzsocietatearespectivarenunatlacontractinuampututrealizaveniturilerespecti