Click here to load reader

Effectief onderhandelen met de bestuurder

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Effectief onderhandelen met de bestuurder. Niek van Keulen. Trainer/adviseur GITP MZ Ondernemingsraden en bestuurders/HR Jurist Voorzitter OR GITP Columns, boekjes, congressen Vandaag HOE het overlegspel slim te spelen, niet WAT breng je inhoudelijk in Contact: [email protected] - PowerPoint PPT Presentation

Text of Effectief onderhandelen met de bestuurder

CommunicatiestijlenGITP
Voorzitter OR GITP
Columns, boekjes, congressen
Vandaag HOE het overlegspel slim te spelen, niet WAT breng je inhoudelijk in
Contact: [email protected]
Vergroten wendbaar gedrag van de OR:
Herkennen van belemmeringen, valkuilen
GITP
manier van communiceren
Materiekennis, inhoud (‘achterwiel’): 10 à 15%...
Communicatie, beïnvloeding, het spel op maat spelen (‘voorwiel’): 85 à 90% !!
Wat overtuigt?
De term communicatiestijl heeft betrekking op uiterlijk waargenomen gedrag: goed kijken!
We vormen vaak te snel een oordeel over mensen
De samenwerking loopt soepeler wanneer mensen met verschillende stijlen elkaar in hun gedrag tegemoet treden
*
reageert direct
‘forward’ lichaamstaal
*
veel gebaren
veel mimiek
*
resultaatgericht
Reageert snel en corrigeert zonder aarzelingen
Confronterend, daadkrachtig
Efficiënt en hard werkend, gericht op resultaten
Direct en ter zake
Weloverwogen, logisch denkend
Kan luisteren, beheerst
Alternatieven afwegen en doel voor ogen houden Zakelijk, weet van volhouden
Omschrijving:
Rustig, niet pretentieus, weinig emotie tonen
Neemt weinig initiatief in gezelschap
Geïnteresseerd in het ontdekken en oplossen van
problemen
GITP
verantwoordelijkheden
Smeden van sterke persoonlijke banden
Mijdt risico’s en snelle besluiten, tenzij gesteund door anderen en feiten
Omschrijving:
Snel geraakt
Omschrijving:
Mensgericht, houdt van applaus en erkenning
Prestatiegericht, neemt risico’s, is competitief Toekomstgericht, creatief, inspirerend en bezield
GITP
Doen…..
Nalaten…..
Gebruik tijd efficiënt Bereid uw zaken goed voor Wees concreet, kort en bondig Richt discussies op belangrijkste feiten Praat over belangen en resultaten op korte termijn Bied enkele opties met voor- en nadelen Laat beslissing aan hen over
*
Doen….
Nalaten…..
Geef hen tijd genoeg Bereid zaken goed voor Zorg voor schriftelijke stukken Houd u bij het onderwerp Besteed aandacht aan feiten en details Ga stapsgewijs en systematisch te werk Maak heldere afspraken
Tijdsdruk Informeel gedrag Vleierij Vaagheid Overdrijven Voor hen beslissen Improviseren
*
Doen…
Nalaten….
Tempo erin houden Praat over mensen en wat hen beweegt Neem tijd voor grapje en afleiding Ontdek hun toekomstbeelden Maak samenwerking leuk en doelgericht Concentreer u op de grote lijn Maak taakafspraken
Formeel gedrag Teveel over feiten praten Teveel tijd besteden aan details Meteen met concrete planning komen Dromen afkappen Neerbuigend toespreken
GITP
Doen….
Nalaten….
Houd gelijkmatig tempo Leg en onderhoudt persoonlijk contact Luister goed en laat dit merken Toon u geduldig en moedig hen aan Steun aanbieden Houd verantwoordelijkheden helder Wordt het eens over doelen en planning
*
___________________
Luister geduldig
Vraag door
GITP
Vragen?
Vragen over trainingen op maat over dit onderwerp en over alle andere onderwerpen die relevant zijn voor de OR: aarzel niet, neem contact op.
*