eiπ10 MATEMÀTIQUES BATXILLERAT .MATEMÀTIQUES BATXILLERAT -e iπ10 SUCCESSIONS - 3 - EXEMPLES: 1) És una successió la sèrie de nombres següents?..., 2, 1,0,1, 2,

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of eiπ10 MATEMÀTIQUES BATXILLERAT .MATEMÀTIQUES BATXILLERAT -e iπ10 SUCCESSIONS - 3 - EXEMPLES: 1)...

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 1 -

  o SUCCESSIONS

  DEFINICI

  COM ANOMENEM A UNA SUCCESSI?

  TERME GENERAL

  CLCUL DEL TERME GENERAL

  OPERACIONS AMB SUCCESSIONS

  SUCCESSIONS RECURRENTS

  PROGRESSIONS ARITMTIQUES

  PROGRESSIONS GEOMTRIQUES

  CONCEPTES DINFINIT, DINFINITESIMAL I LES SEVES

  PROPIETATS

  LMITS DE SUCCESSIONS I LES SEVES PROPIETATS

  SUCCESSIONS CREIXENTS I DECRECIXENTS

  SUCCESSIONS CONVERGENTS I DIVERGENTS

  SUCCESSIONS INFINITESIMALS, INFINITSIM I

  INFINITSIMS EQUIVALENTS

  NMERO e

  CLCUL DE LMITS: LES INDETERMINACIONS

  PROBLEMES

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 2 -

  DEFINICI DE SUCCESSI: successions

  Les successions sn les funcions que tenen com a domini el conjunt dels

  nombres naturals i com a recorregut un subconjunt dels reals. Per aix

  sanomenen funcions reals de variable natural.

  A tots els nombres naturals, els hi fem correspondre algun nombre real. Aix s

  equivalent a numerar aquest subconjunt de nombres reals: el primer, el segon,

  el tercer...

  Una successi ens la podem imaginar com una lleixa amb infinites guixetes, on

  hi anem posant nombres:

  a1, a2, a3, ... , an, ...

  El que tenen en com totes les successions s que tenen un primer terme que

  sanomena a1, i que tenen infinits termes ms.

  El terme n-ssim representa el nombre real que est en el lloc nmero n.

  N R

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 3 -

  EXEMPLES:

  1) s una successi la srie de nombres segents?

  ... , 2, 1, 0,1, 2, ...

  No s una successi perqu no t un primer terme.

  2) s una successi la srie de nombres segents?

  2, 4, 6, 8, ...

  s una successi perqu t un primer terme que s 1 2a i infinits termes ms.

  ACTIVITATS PROPOSADES:

  1) s una successi la srie de nombres segents?

  ... , 4, 4, 0, 2, 4, ...

  2) s una successi la srie de nombres segents?

  1, 3, 5, 7, ...

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 4 -

  N R

  a

  COM ANOMENEM A UNA SUCCESSI? successions

  A lhora danomenar una successi ho podem fer de diverses maneres, per

  dependr del tipus de successi que tenim.

  Una de les maneres, que s comuna a tots els tipus de successi, s

  anomenant uns quants termes.

  EXEMPLE:

  1) , 3, ln 2, 3, ...

  2) 2, 4, 6, 8, ...

  Els dos exemples sn successions ja que tenen un primer terme (el nombre i

  el nombre 2 respectivament), i ens les presenten anomenant els quatre primers

  termes.

  La diferncia en aquests dos

  exemples s que en el primer cas

  no veiem cap pauta o relaci entre

  els termes, per tant, s una

  ordenaci de nombres reals

  totalment aleatria. En canvi, en la

  segona successi podem veure una

  pauta clara entre els termes i en

  podem seguir anomenant uns

  quants ms:

  5 6 710, 12, 14, ...a a a

  La segona successi la podem anomenar dient: 2na n .

  Tamb la podem anomenar els nombres parells.

  n an

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 5 -

  ACTIVITATS PROPOSADES:

  1) Escriu els quatre primers termes de la successi els nombres senars.

  2) Anomena la successi: 3, 6, 9, 12, ...

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 6 -

  TERME GENERAL: successions

  El terme general duna successi s el conjunt doperacions que hem de fer

  amb la n per calcular an.

  Una successi t terme general si hi ha una relaci entre el lloc i el nombre que

  correspon a aquest lloc.

  Alguns exemples daplicaci del terme general:

  1) Calcula els quatre primers termes de la successi: 2 3na n

  1

  2

  3

  4

  2 3 2 1 3 1

  2 2 3 1

  2 3 3 3

  2 4 3 5

  na n a

  a

  a

  a

  2) Calcula els quatre primers termes de la successi: 23 2na n n

  221

  22

  23

  24

  3 2 3 1 2 1 1

  3 2 2 2 8

  3 3 2 3 21

  3 4 2 4 40

  na n n a

  a

  a

  a

  3) Calcula els quatre primers termes de la successi: 13.(2)nna

  1 111

  2 12

  3 13

  4 14

  3.(2) 3.(2) 3

  3.(2) 6

  3.(2) 12

  3.(2) 24

  nna a

  a

  a

  a

  4) Calcula els quatre primers termes de la successi: ( 1)!na n

  1

  2

  3

  4

  ( 1)! 1 1 ! 2

  2 1 ! 6

  3 1 ! 24

  4 1 ! 120

  na n a

  a

  a

  a

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 7 -

  5) Calcula els quatre primers termes de la successi: 11n

  na n

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  1 11 1 21

  11 2, 252

  11 2,373

  11 2, 444

  n

  na an

  a

  a

  a

  ACTIVITATS PROPOSADES:

  1) Calcula els quatre primers termes de la successi: 23 2

  2 1nn na

  n

  2) Calcula els quatre primers termes de la successi: 4 2na n

  3) Calcula els quatre primers termes de la successi: 3 1na n

  4) Calcula els quatre primers termes de la successi: ( 3)!n nna

  n

  5) Calcula els quatre primers termes de la successi: 32 1

  2

  n

  nna

  n

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 8 -

  CLCUL DEL TERME GENERAL: successions

  Aquest apartat el desenvoluparem amb exemples numrics, per tal danar

  assolint les corresponents estratgies i competncies:

  1) Calcula el terme general de la successi: 2, 4, 6, 8, ...

  1 1

  2 2

  3 3

  4 4

  2 2.14 2.26 2.38 2.4 2.n

  a aa aa aa a a n

  s la successi dels nombres parells.

  2) Calcula el terme general de la successi: 4, 6, 8,10, ...

  Aquesta successi s com la dels nombres parells per comena amb el 4 que

  resulta ser 2+2, per aix podem escriure com a terme general:

  2 2na n

  3) Calcula el terme general de la successi: 1, 3, 5, 7, ...

  Aquesta successi s com la dels nombres parells per comena amb l1, que

  resulta ser 2-1, per aix podem escriure com a terme general:

  2 1na n

  Aquesta successi s la del nombres senars.

  4) Calcula el terme general de la successi: 3, 5, 7, 9, ...

  Aquesta successi s com la dels nombres parells per comena amb el 3, que

  resulta ser 2+1, per aix podem escriure com a terme general:

  2 1na n

  s la successi dels nombres senars comenant pel 3.

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 9 -

  5) Calcula el terme general de la successi: 2, 4, 6, 8, ... successions

  1 1

  2 2

  3 3

  4 4

  2 2.14 2.26 2.38 2.4 2.n

  a aa aa aa a a n

  s la successi dels nombres parells en negatiu.

  6) Calcula el terme general de la successi: 1, 3, 5, 7, ...

  Aquesta successi s com la dels nombres senars per en negatiu i comena

  amb el -1, que resulta ser -2+1, per aix podem escriure com a terme general:

  2 1na n

  Aquesta successi s la del nombres senars en negatiu.

  7) Calcula el terme general de la successi: 4, 8,12,16, ...

  1 1

  2 2

  3 3

  4 4

  4 4.18 4.212 4.316 4.4 4.n

  a aa aa aa a a n

  ACTIVITATS PROPOSADES:

  1) Calcula el terme general de la successi: 6, 8,10,12, ...

  2) Calcula el terme general de la successi: 0, 2, 4, 6, ...

  3) Calcula el terme general de la successi: 2, 0, 2, 4, ...

  4) Calcula el terme general de la successi: 5, 7, 9,11,...

  5) Calcula el terme general de la successi: 1,1, 3, 5, ...

  6) Calcula el terme general de la successi: 3, 1,1, 3, ...

  7) Calcula el terme general de la successi: 4, 6, 8, 10, ...

  8) Calcula el terme general de la successi: 5,10,15, 20, ...

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 10 -

  SUCCESSI DE LES PRIMERES DIFERNCIES: successions

  Les successions de les primeres diferncies sn aquelles en qu la diferncia

  entre dos termes consecutius s constant. Sn successions on cada terme s

  igual a lanterior, ms una certa constant que sanomena diferncia (d).

  Daquestes successions ms endavant en direm progressions aritmtiques:

  2 1

  3 2

  4 3

  1

  ...

  n n

  a a da a da a d

  a a d

  Per aix els seus termes els podem escriure com:

  2 1

  3 2 1 1

  4 3 1 1

  1

  22 3

  ...( 1)n

  a a da a d a d d a da a d a d d a d

  a a n d

  Aquesta ltima expressi es coneix com a terme general duna progressi

  aritmtica.

  Si la desenvolupem una mica resulta:

  1 1 1( 1) . .n na a n d a n d d a d n a d

  Resulta doncs, que el terme general de les successions de les primeres

  diferncies les podem escriure com a polinomi de primer grau en funci de n:

  .na A n B

  Que comparant amb: 1.na d n a d

  Resulta: 11

  ..

  n

  n

  a d n a d A da A n B B a d

 • MATEMTIQUES BATXILLERAT -ei10 SUCCESSIONS

  - 11 -

  EXEMPLES DE SUCCESSIONS DE PRIMERES DIFERNCIES: successions

  1)