of 19 /19
EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić Ivanić Grad ODRŽIVA POTROŠNJA

EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić Ivanić Grad

 • Author
  edie

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić Ivanić Grad. ODRŽIVA POTROŠNJA. IZ DJEČJIH USTA. “ŠTEDJETI ZNAČI UZETI ONOLIKO KOLIKO TI TREBA DANAS I SAČUVATI DA IMAŠ I ZA SUTRA “-MARIJA, 6 GODINA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić Ivanić Grad

Page 1: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić Ivanić Grad

ODRŽIVA POTROŠNJA

Page 2: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

IZ DJEČJIH USTA

• “ŠTEDJETI ZNAČI UZETI ONOLIKO KOLIKO TI TREBA DANAS I SAČUVATI DA IMAŠ I ZA SUTRA “-MARIJA, 6 GODINA

Page 3: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

DIO SMO PROJEKTA EU

-PROJEKT EU “ENERGETSKI GRADOVI”PROVODI SE U 362 EUROPSKA GRADA , A U IVANIĆ- GRADU PROVODI SE 2 GODINE

-DISPLEY KAMPANJA - PRATI SE POTROŠNJA ENERGENATA SVAKI MJESEC, NA KRAJU GODINE NAPRAVI SE POSTER KOJI PRIKAZUJE POTROŠNJU I SVRSTAVA PO “RAZREDIMA”

-CILJ JE OSVIJESTITI ZAPOSLENIKE I DJECU O POTREBI ŠTEDNJE ENERGENATA , ČINITI I USVAJATI KORAKE KOJI RACIONALIZIRAJU POTROŠNJU I BITI ŠTO BLIŽE “A” ENERGETSKOM RAZREDU I ODRŽIVOJ POTROŠNJI U OKVIRU KONCEPTA ODRŽIVI RAZVITAK

Page 4: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Područni objekt-LIVADA

2008 2009

Page 5: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Područni objekt- CENTRALA

2008

2008

2009

Page 6: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Područni objekt –POSAVSKI BREGI

2008 2009

Page 7: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Područni objekt- GRABERJE

2008 2009

Page 8: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Kako poticati štedljivost ?

• Posteri displey kampanje istaknuti su i djeci dostupni a vidljivi su i roditeljima

• Odrasli u djetetovoj okolini model su za ponašanja koja želimo razviti

Page 9: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

U SVAKOJ SOBI DNEVNOG BORAVKA DJECE KAO I U OSTALIM PROSTORIJMA NALAZE SE NALJEPNICE KOJE PODSJEĆAJU I POTIĆUNA ŠTEDLJIVOST

ŠTEDI VODU !

GASI SVJETLO!

SMANJI ZA 1 STUPANJ!

GASI RAČUNALO!

Page 10: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad
Page 11: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad
Page 12: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad
Page 13: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad
Page 14: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

• DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE,DOBRO GOSPODARENJE SA ENERGIJOM I SVI DRUGI OBLICI UŠTEDE POSTIŽU SE SVAKODNEVNIM PODUZIMANJEM POTREBNIH RADNJI KAO I KAPITALNIM INVESTICIJAMA KOJE SU DOVRŠENE ILI ZAPOČETE NA SVAKOM OBJEKTU

Page 15: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Kapitalne investicije

• OSUVREMENJIVANJE SUSTAVA CENTRALNOG GRIJANJA U GRABERJU,BREGIMA TE UGRADNJATERMOSTATA NA RADIJATORIMA –SVI OBJEKTI

• REKONSTRUKCIJA I UGRADNJA VODOVODNIH I ODVODNIH INSTALACIJA TE ZAMJENA SANITARNE OPREME I ARMATURE MODERNIJOM I FUNKCIONAKNIJOM(PIPE, VODOKOTLIĆI)

• IZMJENA STARE STOLARIJE NOVOM BOLJIH TOPLINSKIH I ZVUČNIH KARAKTERISTIKA(GRABERJE)

• SUSTAVI ZA GRIJANJE TOPLE VODE OSUVREMENJENI(ŽERAVINEC)• SANACIJA I OBRADA VANJSKIH OBLOGA RADI SMANJENJA

GUBITAKA TOPLINSKE ENERGIJE(GRABERJE)• ZAMJENA STARIH EL. INSTALACIJA (CENTRALA, GRABERJE,BREGI)

TE ZAMJENA RASVJETNIH TIJELA NOVIM ENERGETSKI EFIKASNIJIM• POSTAVLJANJE NOVE PODNE IZOLACIJE I KERAMIKE KOJA ČUVA

TOPLINSKU ENERGIJU I OLAKŠVA ČIŠČENJE(SMANJENA POTROŠNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE)

• IZMJENA POKROVA NA OBJEKTU U BREGIMA

Page 16: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Postupci koji vode ka manjim ili većim uštedama-tehničko osoblje

• UNUTARNJE BOJENJE ZIDOVA U OBJEKTIMA VRŠI NAŠ DOMAR

• NABAVA POSTELJNOG RUBLJA KOJE NIJE POTREBNO GLAČATI

• RACIONALIZIRA SE KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA (ekonom i domar-obilazak objekata prema planu) , RACIONALIZIRA SE I POTROŠNJA UREDSKOG MATERIJALA (pr. višekratno korištenje koverti u internoj pošti, papir se koristi s obje strane…)

• ODGOVORNO GOSPODARENJE OTPADOM-SVI POSTUPCI KOJI SMANJUJU KOLIČINU SMEĆA ( smanjivanje volumena, biološki otpad u kompostaru )TE ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA KOJI SE DAJE NA RECIKLAŽU,

Page 17: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Postupci štednje na razini odgojnog osoblja

• STARI I DOTRAJALI NAMJEŠTAJ OBNAVLJAMO- NE BACAMO GA-U AKTIVNOSTI POMAŽU I ODGAJATELJI

• OTPADNE MATERIJALE KORISTIMO U IZRADI DIDAKTIČKIH IGRAČAKA ZA DJECU ZA ŠTO JE ZADUŽENA SKUPINA ODGAJATELJA NA RAZINI OBJEKATA I SVI ODGAJATELJI NA RAZINI VLASTITE SKUPINE

• NEKE SKUPINE SAKUPLJAJU PET BOCE ,NOVCEM OPREMAJU SKUPINU DIDAKTIKOM,IGRAČKAMA

Page 18: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

Uključivanje roditelja

• Povremeno sudjelovanje na gradskim manifestacijama(Bučijada i Božićni sajam) nudimo naše rukotvorine -sakupljena sredstava ulažemo u trajna dobra-pr.dig. fotoaparat

Page 19: EKO-ŠKOLA: Dječji vrtić                 Ivanić Grad

SVI

• BRIŽAN ODNOS PREMA SVIM SREDSTVIMA KAKO BI SE SAČUVALA UPORABLJIVOST I VIJEK TRAJANJA

• RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENIKA PREMA LOKACIJAMA KOJE SU ŠTO BLIŽE MJESTU STANOVANJA