EKOLOSKA POLJOPRIVREDA

  • View
    669

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of EKOLOSKA POLJOPRIVREDA

EKOLOKA POLJOPRIVREDA u HrvatskojBradiid Marin Linid Marko Sirotid Miel diran Vedrana imunda Morana

SADRAJ1. Objanjenje ekoloke poljoprivrede1.1. Usporedba tradicionalne i ekoloke poljoprivrede

2. Eko poljoprivreda u Hrvatskoj2.1. 2.2. Hrvati i eko proizvodi Hrvatska vs. EU eko poljoprivreda

3. Ekoloka poljoprivreda u svijetu Zakljuak Pitanja za diskusiju Korisni linkovi

"Ekoloka poljoprivreda" ("organska","bioloka") sustav poljoprivrednog gospodarenja koji tei etiki prihvatljivoj, ekoloki istoj, socijalno pravednoj, i gospodarski isplativoj poljoprivrednoj proizvodnji.(Znaor, D. Ekoloka poljoprivreda-poljoprivreda sutranjice, 1995.)

Definicija nekih sustava gospodarenjaTradicionalna poljoprivredaMetode gospodarenja prije agrokemikalija, uvoenje visoko prinosnih sorata i mehanizacije Konvencionalna poljoprivreda Poljoprivreda zelene revolucije: monokulture visoko-prinosnih sorti, uporaba kemijskih gnojiva, pesticida itd.

Odriva poljoprivreda Grupa poljoprivrednih sustava koji nisu jasno odijeljeni, streme odrivoj obradi tla, npr. LEISA

Bio- dinamika poljoprivreda Oblik ekoloke poljoprivrede koji ukljuuje i duhovnu dimenziju

Ekoloka poljoprivreda Metode gospodarenja prije agrokemikalija, uvoenje visoko prinosnih sorti i mehanizacije

Integrirana proizvodnja

Unaprijeena konvencionalna poljoprivreda, koristi reducirane koliine mineralnih gnojiva i pesticida

Da li je tradicionalna poljoprivreda ekoloka?to tradicionalna i ekoloka poljoprivreda imaju zajedniko? ne koriste mineralna gnojiva, pesticide, fungicide, regulatore rasta itd. ne koriste genetiki uzgojene biljke i ivotinja uporaba organskih gnojiva Ekoloke metode koje se primjenjuju u tradicionalnoj poljoprivredi zatvoren bio-ciklus, niska uporaba eksternih inputa recikliranje biomase maliranjem i kompostiranjem usjevi u sklopu i plodosmjena odrivo upravljanje resursima: tlo, energija, voda odravanje plodnosti tla, sprjeavanje erozije metode za dobrobit ivotinja to je specifino za ekoloku poljoprivredu?

uporaba mikrobiotika za suzbijanje tetnika korisni insekti uporaba biljaka i ivotinja koje su visoko-prinosne ali otporne na bolesti uvoenje zelene gnojidbe, nitrofiksatora i pokrovnih usjeva uporaba modernih mehanizacijskih sredstava aplikacija unaprijeenih metoda kompostiranja i bio-gnojiva

eko poljoprivreda u HrvatskojPovedanje broja proizvoaa ekoloki uzgojene hrane s 130 (2003.) , 632 (2008.) na 880 (2009. godine) Povedanje broja obradivih hektara pod ekolokom poljoprivredom s 10.000 na 12.500 1,29% ini udio ekoloke poljoprivrede u ukupnoj poljoprivredi RH cilj : povedati povrine pod ekolokom proizvodnjom, te do 2015. godine dosedi bar 5% od ukupnih povrina.

Meu hrvatskim upanijama najvede povrine u sustavu ekoloke poljoprivrede imaju : Osjeko-baranjska upanija - 3.693 hektara, Brodsko-posavska -1.329 hektara, Poeko-slavonska - 1.240 hektara. (2010.) U ove tri upanije nalazi se 44% povrina hrvatske ekoloke poljoprivrede i 23,6% gospodarstava koja se bave ekolokom proizvodnjom.

Hrvati i eko proizvodi ekoloki proizvedenu hranu u Hrvatskoj kupuje samo oko 9% graana (2009. - 14 posto) 66% Hrvata ne kupuje ekoloku hranu 24% graana ponekad , a njih je prole godine bilo 32%. Razlog: cijena (do 30% veda u odnosu na obine prehrambene proizvode) (Istraivanje GfK, 2010.godine )

Eko markica mogu je nositi proizvodi koji imaju ekolokih uzgojenih sastojaka preko 70% dodjeljuje se na godinu dana cijena analize po proizvodu iznosi 10.000 do 16.000 kn izdaje je nadzorna stanica u Omilju, Zagrebu i Splitu.

eljko Mavrovid je najvedi proizvoa ekoloke hrane u Hrvatskoj Tradicionalna proizvodnja hrane prema kvalitetnim domadim recepturama te proizvodnja itarica temeljena na ekolokim principima i standardima Danas je Eko centar edukativno, istraivako i turistiko mjesto gdje se promovira ekoloka proizvodnja hrane, zdrav nain ivota i odriv nain postojanja na Zemlji Razvitak ekoloke poljoprivrede povedava ne samo dobrobit potroaa ved i ponudu prehrambenih proizvoda, ouvanje okolia i razvitak ruralnih podruja

proizvodnja tableta, gelova, krema i tinktura prema ISO, HCCP i mnogim drugim standardima osnovano 1992 g., osniva Ivan ikid do danas proizvode 108 proizvoda za koje su dobili mnoga meunarodna priznanja Prvi uvode na trite eko jabuni ocat u kapsulama te eko brusnice.

HR vs. EU krajem 1980-ih godina zastupljenost ekoloki organizirane proizvodnje u EU je bila relativno mala

meutim, ona je bila znaajna sa stajalita: pronalaenja novih mogudnosti i naina obavljanja ove proizvodnje, zadovoljavajuda razina ekonomske efikasnosti pozitivan utjecaj na ouvanje prirodnog okolia

znaajniji udio ekoloki organizirane proizvodnje imale su razvijene zemlje zapadne Europe

HR vs. EU U 27 lanica EU 4,1% tamonjih poljoprivrednih povrina pripada ekolokoj poljoprivredi. ak 18 lanica ima vie od 100.000 hektara pod ekolokom proizvodnjom, a Italija i panjolska pojedinano vie od milijun hektara. Hrvatska je bolja samo od Malte, Luksemburga i Cipra. Bugarska pod ovom proizvodnjom ima 16.663 hektara, a susjedna Slovenija 29.836 hektara. Najvedi udio ekoloke poljoprivrede u ukupnoj poljoprivredi imaju Austrijanci, s udjelom od priblino 15%.

Ekoloka poljoprivredna podruja u Europi u 2008.godini

Izvor: Europe: FiBL and AMI 2010.

EU eko proizvodnja po zastupljenosti:1. Proizvodnja voda i povrda 20% EU ekoloke poljoprivrede. 2. Meso i mesne preraevine 12% 3. Proizvodnja ulja i masti biljnog i animalnog podrijetla 10% udjela u ekolokoj proizvodnji 4. Mlijeni proizvodi 6% EU ekoloke poljoprivredne proizvodnje.

Ekoloke poljoprivredne povrine po regijama u 2008. godini (ukupno 35 milijuna hektara)

Izvor: FiBL & IFOAM 2010

Izvor: FiBL & IFOAM 2010

35 milijuna hektara poljoprivrednih povrina su pod ekolokom proizvodnjom Vie od 1/3 svjetske ekoloke poljoprivrede se nalazi u Oceaniji (35%), pradeno s Europom i Latinskom Amerikom (obje sa 23%) 8 zemalja imaju vie od 1 milijuna hektara poljoprivrednog podruja pod ekolokom proizvodnjom Zabiljeeno je 1,4 milijun proizvoaa ekolokih proizvoda u svijetu

10 drava s najvie poljoprivrednih povrina pod ekolokom proizvodnjom u 2008.godini

Izvor: FiBL & IFOAM 2010

Razvoj ekoloki poljoprivrednih povrina od 2007. do 2008.godine, prema geografskim podrujima

Izvor: FiBL & IFOAM 2010

Rezultati posljednjeg svjetskog istraivanja certificiranih ekolokiih poljoprivrednih podruja pokazuju da je: 35 milijuna hektara poljoprivrednih povrina pod ekolokom proizvodnjom, kojom upravlja otprilike 1,4 milijuna proizvoaa. Zemlje s najvie certificiranih proizvoaa su Indija (340,000 proizvoaa), Uganda (180,000), i Meksiko (130,000). Vie od 1/3 ekolokih proizvoaa su iz Afrike. Na svjetskom nivou, poljoprivredna podruja pod ekolokom proizvodnjom su povedana u svim regijama, ukupno otprilike za 3 milijuna hektara, odnosno 9%, u usporedbi s 2007.godinom. Otprilike jedna tredina svjetske ekoloke poljoprivrede, odnosno 12 milijuna hektara, nalazi se u razvijenim zemljama. Vedina tih podruja je u Latinskoj Americi, sa Azijom, i Afrikom na drugom, odnosno tredem mjestu. Drave s najvedim podrujima pod ekolokom poljoprivredom su Agrentina, ile i Brazil.

Ceago del Lago Najbolji primjer ekoloke poljoprivrede u Americi je vinograd Ceago koji se nalazi u sjevernoj Kaliforniji. Zbog istog zraka i pogodne klime mjesto je idealno za oponaanje vizije zaetnika teorije o ekolokoj poljoprivredi. Vlasnik vinograda je Jim Fetzer. Ceago je osnovan 2000 godine i ono ime se on bavi je najbolji primjer tehnike ekolokog uzgoja. Godinje prozivodi 8000 sanduka vina. Njihova svjestki priznata vina se ekskluzivno napravljena od najkvalitetnijeg ekoloki uzgojenog groa.Ceago ima posjede "Del Lago" koji se protee du 163 hektara na sjevernoj obali jezera Clear Lake u Lake County, i "Camp Masut" koja ima 132 hektara i nalazi se u susjednoj Mendocino County. Osim groa proizvodi i razno povrde, vode, ljekovito bilje, kivi, masline, orahe, smokve, i mirisnu lavande, sve naravno na principu eko-uzgoja.

Grgich Hills- Jo jedan od mnogobrojnih primjera ekolokih vinograda koji se nalaze u SAD-u je Grgich Hills koji je smjeten u Nappa dolini - Vlasnik vinograda je Hrvat Miljenko Mike Grgich

- 2003.god su zapoeli za ekolokim uzgojem groa i proizvodnjom vina

Najpoznatiji hrvatski proizvoai eko hrane: GRBI d.o.o. Mjesto: 34000 Poega Web: http://www.grbic.hr KUPILEK Jambreid Mjesto: 49290 Klanjec Web: http://www.kupinovovino.com JAZBEC - Obrt za obiteljsko gospodarstvo Mjesto: 31 216 Ivanovac Web: http://www.jazbec.hr "BIO-ZRNO" Mjesto: 10343 Nova Kapela Web: http://www.bio-zrno.hr

Herba m d.o.o. Mjesto: Sisak Web: http://www.herbam.hr SPELTA - zrno prirode Mjesto: 34000 Poega Eco-Natura. Mjesto: 40000 akovec Web: http://www.econatura.hr Ekogospodarstvo Orlov putu Mjesto: 31327 Bilje Web: http://www.eko-gospodarstvo.com

NATURA RAB Mjesto: 51280 Rab Web: http://www.natura-rab.hr Encian d.o.o. Mjesto: 10250 Luko Web: http://www.encian.hr PULJANKA - BRIONKA d.o.o. Mjesto: 52100 Pula Web: http://www.brionka.hr EPG Sever Mjesto: 10040 Zagreb Web: http://www.eko-sever.hr/

Zakljuak Ekoloka poljoprivreda je koncept poljoprivredne proizvodnje koji je mnogo sloeniji i ija bit nije samo u izostavljanju agrokemikalija, ve u sveukupnom gospodarenju kojim je to mogue postii. Ekolokom poljoprivrednom proizvodnjom nastoji se maksimalno iskoristiti potencijale odreenog ekosustava, odnosno gospodarstva, stimulirajui, jaajui i harmonizirajui bioloke procese pojedinih njegovih dijelova. Smisao ekoloke poljoprivrede nije u negiranju i odbacivanju pozitivnih dostignua konvencionalne poljoprivrede, ve u iznalaenju ekoloki prihvatljivijih rjeenja, tamo gdje je to potrebno i mog