Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

Embed Size (px)

Text of Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  1/16

  . 1

  Ekonomija vetrogenerisanja

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  2/16

  . 2

  Koliko kota vetrogenerator ?

  Visina tornja (+1m -> +1500USD)

  Prenik rotoraAko se snaga povea 4puta,

  cena se poveava samo3 puta (a ne 4 x)!

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  3/16

  . 3

  Ekonomija veliine

  Ako se snaga povea 4 puta, cena sepovea 3 puta (a ne 4 puta)

  Zato to: Troak instalacije isti

  Oprema (elektronika) ista

  F-ja sigurnosti ista

  Park vetrogeneratora tek donosiblagodet ekonomije veliine

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  4/16

  . 4

  Trite danas

  750 kW generator (i relativno maliprenik rotora) mogu da proizvedumanje energije od, na pr. 600 kWmaine, ako je locirana u podruju saloim vetrom.

  Danas je najzastupljenija 1000 kWmaina sa tornjem 60 do 80 m i rotoromprenika 54 m

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  5/16

  . 5

  Vetrogenerator u farmivetrogeneratora

  1000USD do 1500USD po 1kW

  instalisane elektrine snage

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  6/16

  . 6

  Danska, 600kW, H=40-50m,D=43m

  400000 do 500000USD investicionitrokovi

  100000 do 150000USD trokoviinstalacije

  500000 do 650000USD ukupni trokovi

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  7/16

  . 7

  www.windpower.orgwww.windpower.orgwww.windpower.orgwww.windpower.org

  Installation Costs forInstallation Costs forInstallation Costs forInstallation Costs forWind TurbinesWind TurbinesWind TurbinesWind Turbines

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  8/16

  . 8

  Trokovi odravanja

  Stare maine 3%

  Nove maine 1,5-2%

  U % od investicionih trokova, obino,0,01USD/kWh

  ivotni vek maine20 godina

  projektovane za 120000h rada

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  9/16

  . 9

  Trokovi vetrogeneratora Farme vetrogeneratora $1,500/kW instalisano

  O&M: $0.01/kWh Cena kWh: $0.04-$0.10/kWh

  Autonomni vetrogenerator& izolovana mrea

  Vii trokovi(specifinost projekta)

  Studija izvodivosti, razvoj i

  & projektovanje su vei deo troka Treba oekivati zamenu jednog vitalnog dela vetrogeneratora u

  vrednosti 20 do 25% investicione vrednosti

  Elisa rotora ili nacela (menjaka kutija)

  0% 20% 40% 60% 80%

  Balance of plant

  Turbines

  Engineering

  Development

  Feasibility Study

  Portion of Installed Costs

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  10/16

  . 10

  PrihodiTrokovi

  0o

  Ne preduzimati nita, osim ako prihodi nisuvei od trokova makar za jedan dinar!

  Prihodi trokovi = 0

  kWhO&M

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  11/16

  . 11

  Pitanje izbora parametara vetrogeneratora:

  a) Poveanje D smanjuje vnom i naglaava znaaj vetrova manjih brzina.

  b) Poveanje veliine maine poveava se nom. snaga generatora i naglaavaznaaj veih brzina.

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  12/16

  . 12

  Koliko kWh/god?

  Odgovor je u sprovoenju studijeizvodljivosti i simulaciji proizvodnje(Production Simulation)

  Da bi se izraunali prihodi, trebasimulirati proizvodnju

  vetrogeneratora !

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  13/16

  . 13

  Koliko kWh/god? Izbor izmeu tri vetrogeneratora

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  14/16

  . 14

  Pel

  Danska, 600kW

  Cut-in Cut-out

  Proizvoaeva,registrovana kriva

  snage komercijalnogvetrogeneratora

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  15/16

  . 15

  Cena energije dobijene iz vetrogeneratora zavisi odsrednje brzine vetra na mikrolokaciji

  USD/kWh

 • 7/24/2019 Ekonomija vetrogenerisanja.pdf

  16/16

  . 16

  Cena energije dobijene izvetrogeneratora zavisi od:

  Cene vetrogeneratora Trokova instaliranja

  ivotnog veka vetrogeneratora

  O&M trokova

  Prihoda od prodaje kWh

  Znai, ne postojijedna, jedinstvena cenaza energijuvetra, vejedan opseg cena, u zavisnosti od gornjihfaktora, kao i od ostvarene brzine vetrana izabranoj

  lokaciji

  Vrednost novca uvremenu: da bimogli da se porederazliiti iznosi uraznim vremenskimperiodima, valjauvesti pojam timevalue of money,odnosno,

  diskontovanje