El TDAH: detecci i actuaci en l’mbit TDAH: detecci i actuaci en l’mbit educatiu Guia per als equips d’assessorament i orientaci psicopedaggica (EAP) i els orientadors dels instituts

 • Published on
  24-Apr-2018

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • El TDAH:detecci i actuacien lmbit educatiu

  Guia per als equips dassessorament

  i orientaci psicopedaggica (EAP)

  i els orientadors dels instituts

  Materials per a latenci a la diversitat

 • Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement -No comercial-

  Compartir igual 3.0 Espanya. Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria;

  reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

  Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Elaboraci: Direcci General dEducaci Infantil i Primria 1a edici: Barcelona, mar de 2014

  Com citar aquesta publicaci: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. DIRECCI GENERAL D'EDUCACI INFANTIL I PRIMRIA. El TDAH: Detecci i actuaci en l'mbit educatiu. Guia per als equips d'assessorament i orientaci psicopedaggica (EAP) i els orientadors dels instituts. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 2014. (Materials per a l'Atenci a la Diversitat)

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  El TDAH: detecci i actuaci en lmbit educatiu Materials per a latenci a la diversitat

  Guia per als equips d Assessorament

  i Orientaci Psicopedaggica (EAP)

  i els orientadors dels instituts

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  NDEX

  PRESENTACI............................................................................................................3

  1. El TDAH..................................................................................................................5

  1.1. Criteris clnics.................................................................................................5

  1.2. Diferncies entre les diferents presentacions de TDAH..................................9

  1.3. El TDAH abans dels 6 anys.......................................................................... 10

  1.4. Temps cognitiu lent (TCL) ............................................................................ 11

  1.5. Les dificultats associades al TDAH............................................................... 12

  2. DIAGNSTIC DEL TDAH.................................................................................... 13

  3. AVALUACI PSICOPEDAGGICA .................................................................... 15

  3.1. El procs davaluaci psicopedaggica........................................................ 15

  3.1.1. Model dinforme davaluaci psicopedaggica .................................. 17

  3.2. Fonts dinformaci ........................................................................................ 18

  3.3. Mtodes davaluaci..................................................................................... 20

  3.3.1. Entrevistes........................................................................................ 20

  3.3.1.1. Entrevista inicial amb la famlia ............................................. 22

  3.3.1.2. Model dentrevista semiestructurada amb la famlia .............. 24

  3.3.1.3. Entrevista amb el docent ....................................................... 26

  3.3.1.4. Model dentrevista semiestructurada amb el docent .............. 27

  3.3.1.5. Model dentrevista semiestructurada amb lalumne ............... 29

  3.3.2. Registre diari de comportament ........................................................ 31

  3.3.3. Observaci directa............................................................................ 37

  3.3.3.1. Sistema dobservaci directa................................................. 38

  3.3.4. Qestionaris o escales especfiques................................................. 46

  3.3.4.1. Qestionari de funcionament executiu en nens (CHEXI) ....... 48

  3.3.5. Proves estandarditzades .................................................................. 51

  3.3.6. Avaluaci dels trastorns daprenentatge associats............................ 51

  3.4. Derivaci i coordinaci amb CDIAP i CSMIJ ................................................. 52

  4. CRITERIS PER A LA INTERVENCI.................................................................. 53

  5. PER SABER-NE MS ......................................................................................... 56

  6. BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 59

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  ___ 3

  PRESENTACI

  Lavaluaci psicopedaggica de lalumnat amb necessitats educatives especials ha estat una funci dels equips dassessorament psicopedaggic (EAP) des la seva mateixa creaci.

  Larticle 8 del captol 1 del Decret 155/1994, de 28 de juny, per la qual es regulen els serveis educatius del Departament dEnsenyament, estableix les funcions dels equips d'assessorament i orientaci psicopedaggica. La identificaci i avaluaci de les necessitats educatives especials dels alumnes i la participaci en l'elaboraci i el seguiment dels diversos tipus d'adaptacions del currculum sn les funcions proposades en primer terme. El Decret preveu que ambdues han de ser dutes a terme en collaboraci amb els mestres i professors, especialistes i serveis especfics.

  Larticle 3 del captol 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre latenci educativa a lalumnat amb necessitats educatives especials, estableix que les necessitats educatives especials de lalumnat sidentificaran, avaluaran i determinaran mitjanant un procs davaluaci psicopedaggica i que el Departament dEnsenyament establir els criteris i procediments per efectuar aquesta avaluaci psicopedaggica.

  Aquest mateix Decret entn l'avaluaci psicopedaggica com un conjunt d'actuacions adreades a recollir, analitzar i valorar informaci sobre les condicions personals de l'alumne i la seva interacci amb el context escolar i familiar, que siguin rellevants per identificar les seves necessitats educatives i per fonamentar les decisions respecte als ajuts i suports que pot necessitar per assolir, al mxim possible, els objectius establerts en el currculum.

  Daltra banda, estableix que els equips d'assessorament i orientaci psicopedaggica (EAP) realitzaran l'avaluaci psicopedaggica utilitzant procediments centrats en l'observaci, les entrevistes, la revisi dels treballs realitzats per l'alumnat, els protocols i qestionaris referits a habilitats personals i socials i a competncies curriculars, que assegurin el carcter interactiu i contextual de l'avaluaci psicopedaggica i la seva interdisciplinarietat, i tindran en compte les avaluacions, diagnstics i orientacions dels equips destinats a l'atenci als infants i adolescents amb discapacitats o risc de patir-les, dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

  La Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci, estableix a larticle 82 sobre els criteris dorganitzaci dels centres per a atendre els alumnes amb trastorns daprenentatge o de comunicaci relacionats amb laprenentatge escolar: 1. El projecte educatiu de cada centre ha dincloure els elements metodolgics i

  organitzatius necessaris per a atendre adequadament els alumnes amb trastorns daprenentatge o de comunicaci que puguin afectar laprenentatge i la capacitat de relaci, de comunicaci o de comportament.

  2. LAdministraci educativa ha destablir, per mitj dels serveis educatius, protocols

  per a la identificaci dels trastorns daprenentatge o de comunicaci i latenci metodolgica adequada.

  La Resoluci ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de latenci educativa a lalumnat amb trastorns de laprenentatge, a larticle 4, assenyala sobre lavaluaci psicopedaggica:

  2. Lavaluaci psicopedaggica s el procs mitjanant el qual s'identifiquen les capacitats i dificultats dels alumnes amb TA i es concreten les seves necessitats eucatives en el procs d'ensenyament i aprenentatge, per ajustar el tipus de resposta educativa ms adequada i els suports que pugui necessitar.

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  ___ 4

  (...) Lavaluaci psicopedaggica ha de valorar la histria de lalumne en relaci amb el desenvolupament, la salut, la famlia, el procs educatiu, els resultats de les proves i observacions i la resposta a la intervenci.

  Lavaluaci psicopedaggica es realitza per lEAP a leducaci primria i per lorientador/a del centre educatiu a leducaci secundria obligatria, al batxillerat i a la formaci professional inicial i ensenyaments de rgim especial, i conclou amb linforme psicopedaggic.

  A linforme psicopedaggic cal fer constar el motiu que lorigina, els mbits avaluats i els resultats obtinguts, les orientacions per a lajustament del procs educatiu i els terminis en qu es revisaran. Tamb sha dinformar la famlia de la necessitat de fer una valoraci clnica, si escau.

  Dit duna altra manera, lavaluaci psicopedaggica t com a objectiu darrer ajustar la resposta educativa a les necessitats de lalumne, entenent que aquestes necessitats sn de dos tipus. El primer tipus fa referncia a les necessitats daprenentatge que han de ser cobertes per millorar ladquisici de competncies i el segon fa referncia als punts forts de lalumne i la necessitat que siguin valorats i potenciats com els pilars sobre els quals construir el seu aprenentatge.

  En tots els casos, i en el cas de lalumnat amb TDAH especialment, el context t un paper fonamental en la reducci o lexacerbaci