56
Elaborat montaže konstrukcije

Elaborat montaže konstrukcije...Prije gradnje objekta potrebno je izraditi radioničku dokumentaciju čelične konstrukcije kao i dokumentaciju radioničkih pozicija. Također, potrebno

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Elaborat montaže

  konstrukcije

 • Rekapitulacija

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

 • Tehnički opis

  Općenito o objektu

  Krovna konstrukcija objekta

  Prostorna konstrukcija objekta

  Međukatna konstrukcija objekta

  Temeljenje objekta

  Predviđena sredstva montaže

  Tehnologija montaže

 • Tehnički opis

  Čelična konstrukcija - opći dio

  Čelična konstrukcija se sastoji od devet okvira na međusobnom osnom razmaku 5,0m i dvije zabatne stijene osno udaljene od rubnih okvira 4,94m što čini ukupnu duljinu konstrukcije u iznosu od 50m. Okviri su upeto spojeni u AB temelje, a sastoje se od stupova (IPE240) i prečke (IPE220). Okviri imaju ukrućenja na mjestu strehe. Vute odnosno ukrućenja čine IPE240 profili u duljini od 1,40m na prečki i 1,4m na stupu. Prečke okvira su povezane horizontalnom kvadratnim cijevima 120×120×4. Osni raspon okvira iznosi 19,76m, što daje vanjsku dimenziju konstrukcije 20,0m.. Zabatne stijene sastoje se od stupova i prečki kvadratnog profila 120×120×4, zabatnih stupova pravokutnih profila 160×80×4 i horizontalnih kvadratnih cijevi 100×100×3. Sekundarna konstrukcija sastoji se od pravokutnih cijevi 120×60×3 i 120×80×4 koje su postavljene između okvira na razmaku od 1,74m kako bi osigurale dostatnu torzijsku krutost elemenata okvira i smanjile liniju izvijanja. U vertikalnim stijenama su na dnu stupova postavljeni kvadratni profili 80×80×3, a na sredini i vrhu profili 100×100×3 kojima linija izvijanja stupova oko slabije osi prepolovljena.

  Horizontalna poprečna stabilizacija objekta riješena je vlačnom stabilizacijom fi16mm, a horizontalna uzdužna vlačnom stabilizacijom fi20mm. Vertikalna stabilizacija je od kvadratnih cijevi 80×80×3 uzdužno i poprečno na objekt.

  Objekt ima dvoje vrata dimenzija 4×3,7 i 0,8×2,2 koja se nalaze simetrično na obje zabatne stijene.

  Kvaliteta izvođenja prema HRN EN 1090, za klasu EXC 2

 • Tehnički opis

  AB temeljna konstrukcija

  AB temelji uzdužno na objekt sastoje od temelja samaca dimenzija 2,5×1,5[m] povezanih nadtemeljnom gredom

  0,3×0,6 [m]. Temelji u zabatnim stijenama su od temelja 1,5×6,2 [m] ispod stabilizaciskog polja te 1,5×0,8[m] ispod

  središnjih stupova, a sve povezano nadtemeljnom gredom 0,3×0,6 [m]. Klasa izloženosti temelja je XC2, prema

  kojoj se odabire minimalni zaštitni sloj betona 35mm i kvaliteta betona C25/30.

  Materijali

  Arm. beton kvaliteta: C25/30.

  Armatura: B500B,

  Čelična konstrukcija: S355J2 i S275J2 (EN10210-1 i EN10025-2).

  Vijci: K.V. 8.8. i 10.9. (ISO 4016 i ISO 4916)

  Podljev: Pagel V2/40

 • Tehnički opis

  Kvaliteta zavarivanja i kontrola

  Svi zavareni kutni spojevi izvode se u kvaliteti CK, a sučelni CS prema EN ISO 5817. Propisuje se vizualna kontrola

  zavara, penetracijskim bojama i magnetskim česticama ovisno o tipu i poziciji vara a količinski kako je propisano

  prema EN1090-2 za klasu izvođenja EXC2.

  Antikorozivna zaštita

  Prema HRN EN 12944 propisuje se klasa izloženosti C3 i trajnost >15godina. Za antikorozivnu zaštitu propisuje se

  vruće pocinčavanje u debljini 90,0nm.

  Proračun

  Proračun je proveden metodom konačnih elemenata. Nosivosti i uporabivost prema EC1, EC2, EC3, EC7 odnosno

  propisima navedenim u točki 1. Objekt je opisan metodom konačnih elemenata kao 3D model u programskom paketu

  Autodesk Robot Structural.

 • Tehnički opis

  Temeljenje

  Temeljenje je na temeljima samcima povezanim nadtemeljnom gredom. Temelji se na dubini od 120cm na sloju

  šljunka. Dimenzioniranje temelja, promjera prevrtanja temelja i klizanja provjerena je u programskom paketu

  Autodesk Robot Structural.

  Pokrov objekta od cerade

  Elementi čelične konstrukcije dimenzionirani su na pokrov tipa Verseidag B1065, sa mehaničkim karakteristikama:

  prekidna sila F=2,517kN, relativna deformacija kod prekidne sile ɛ=20,1% (ispitivano na uzorku širine 50,0mm). Za

  oblogu objekta se može upotrijebit proizvod istih ili slabijih meh. svojstava.

  Napinjanje obloge krova provodi se preko sekundarnih elemenata u strehi (TCAR 100×3,0). Obloga zidova nije

  spojena sa oblogom krova i svaka obloga se napinja zasebno, silom od 0,5kN/m.

  Napomene

  Prije gradnje objekta potrebno je izraditi radioničku dokumentaciju čelične konstrukcije kao i dokumentaciju

  radioničkih pozicija. Također, potrebno je izraditi projekt betona i tehnologije izvođenja armirano betonske

  konstrukcije.

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine (dispozicija)

  Osi

  Tlocrti

  Presjeci

  Moguće ga je izostaviti ako postoji vjerodostojna arhitektonska podloga

  Tada se izvor navodi u tehničkom opisu

  Ipak! Stavke koje NE ostaju iste (osi, raspored elemenata ili slično) se MORAJU

  prikazati

 • Prikaz

 • Prikaz

  Os A

  Os B

 • Prikaz

  Os 1

  Os 11

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog

  proračuna)

  Koncepcija građevine

  Analiza opterećenja

  Dimenzionranje elemenata

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog

  proračuna)

  Koncepcija građevine

  Analiza opterećenja

  Dimenzionranje elemenata

 • Analiza opterećenja

  Proračun djelovanja unutar građevine

  NAPOMENA!

  Za primjer prikazana su SAMO stalna i

  korisna opterećenja po pojedinim dijelovima

 • Analiza opterećenja

  Proračun djelovanja unutar građevine

 • Analiza opterećenja

  Proračun djelovanja unutar građevine

 • Analiza opterećenja

  Proračun djelovanja unutar građevine

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog

  proračuna)

  Koncepcija građevine

  Analiza opterećenja

  Dimenzionranje elemenata

 • Dimenzioniranje elemenata

 • Dimenzioniranje elemenata

 • Dimenzioniranje elemenata

  16 m

  8 m

 • Dimenzioniranje elemenata

  Za 16 m

  Neka je analiza opterećenja pokazala da je površinsko opterećenje

  G+Q = 4kn/m2

  Tada:

  Prema tvorničkim specifikacijama Prednapregnuta stropna ploča tipa

  PSP 40 zadovoljava svojom nosivošću

  Prilog: proizvođačka specifikacija nosivosti:

 • Dimenzioniranje elemenata

  Prilog:

 • Dimenzioniranje elemenata

  Za 8 m vrijedi:

  Reakcija od ploče:

  Vlastita težina ploče g = 4,4 kN/m2

  G+Q (opterećenje na ploču) = 4 kN/m2

  Ukupno (16 m/2) * 1 m * (4,4 kN/m2 + 4 kN/m2) = 67,2 kN/m’

  (bez faktora, jer su ubrojeni u f. sigurnosti elementa)

  PSP 40 = 16 m

 • Dimenzioniranje elemenata

  Za 8 m vrijedi:

  Ukupno opterećenje od PSP 40

  67,2 kN/m’ * 2 = 134,4 kN/m’

  (bez faktora, jer su ubrojeni u f. sigurnosti elementa)

  ODABRANO:

  B nosač visine 80 cm prema specifikacijama

  proizvođača GP KRK

 • Dimenzioniranje elemenata

  B nosač

  B nosač

 • Dimenzioniranje elemenata

  Za 8 m vrijedi:

  Reakcija od B nosača:

  Vlastita težina ploče g = 8,6 kN/m’

  G+Q (ploča + greda) = 134,4 kN/m’

  Ukupno (8 m/2) * 2 * (134,4 kN/m2 + 8,6 kN/m2) = 1.144 kN

  (sada definirati dimenziju stupa!)

  B X/80 = 8 m B X/80 = 8 m

  Koji dio otpada na stup?

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog proračuna)

  Radionički nacrti elemenata

  Armatura

  Točne dimenzije s hvatištima i svim vidljivim elementima

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog proračuna)

  Radionički nacrti elemenata

  Shematski prikazi slaganja elemenata

  Svaka razina zasebno ili prema vidljivosti

  Uključuje točne pozicije elemenata

 • U 2

  9

  U 4

  U 3

  8

  U 4

  U 4

  U 1

  2

  U 1

  3

  U 4

  U 4

  U 3

  8

  U 2

  7

  U 1

  U 3

  6

  U 1

  U 1

  U 9

  U 1

  0

  U 1

  U 1

  U 3

  6

  U 2

  6

  U 2

  U 3

  5

  U 2

  U 2

  U 9

  U 1

  0

  U 2

  U 2

  U 3

  5

  U 3

  4

  U 8

  U 4

  3

  U 8

  U 8

  U 1

  7

  U 2

  1

  U 8

  U 8

  U 4

  3

  U 3

  3

  U 7

  U 4

  2

  U 7

  U 7

  U 1

  6

  U 2

  0

  U 7

  U 7

  U 4

  2

  U 2

  7

  U 1

  U 3

  6

  U 1

  U 1

  U 9

  U 1

  0

  U 1

  U 1

  U 3

  6

  U 2

  6

  U 2

  U 3

  5

  U 2

  U 2

  U 9

  U 1

  0

  U 2

  U 2

  U 3

  5

  U 2

  7

  U 1

  U 3

  6

  U 1

  U 1

  U 9

  U 1

  0

  U 1

  U 1

  U 3

  6

  U 3

  2

  U 6

  U 4

  1

  U 6

  U 6

  U 1

  5

  U 1

  9

  U 6

  U 6

  U 4

  1

  U 3

  1

  U 5

  U 4

  0

  U 5

  U 5

  U 1

  4

  U 1

  8

  U 5

  U 5

  U 4

  0

  U 2

  6

  U 2

  U 3

  5

  U 2

  U 2

  U 9

  U 1

  0

  U 2

  U 2

  U 3

  5

  U 2

  7

  U 1

  U 3

  6

  U 1

  U 1

  U 9

  U 2

  3

  U 2

  2

  U 2

  2

  U 4

  4

  U 3

  2

  U 6

  U 4

  1

  U 6

  U 6

  U 1

  5

  U 2

  4

  U 4

  5

  U 3

  1

  U 5

  U 4

  0

  U 5

  U 5

  U 1

  4

  U 3

  0

  U 2

  5

  U 2

  5

  U 2

  5

  U 2

  5

  U 3

  8

  U 2

  6

  U 2

  U 3

  5

  U 2

  U 2

  U 9

  U 2

  6

  U 2

  U 2

  U 2

  U 2

  U 3

  6

  U 2

  7

  U 1

  U 3

  6

  U 1

  U 1

  U 9

  U 2

  7

  U 1

  U 1

  U 1

  U 1

  U 3

  5

  U 2

  8

  U 3

  U 3

  7

  U 3

  U 3

  U 1

  1

  U 2

  8

  U 3

  U 3

  U 3

  U 3

  U 3

  9

  U 1 kom 25 U 12 kom 1 U 23 kom 1 U 31 kom 2 U 39 kom 1

  U 2 kom 22 U 13 kom 1 U 24 kom 1 U 32 kom 2 U 40 kom 2

  U 3 kom 7 U 14 kom 2 U 25 kom 4 U 33 kom 1 * U40* kom 1

  U 4 kom 5 U 15 kom 2 U 26 kom 4 U 34 kom 1 U 41 kom 2

  U 5 kom 8 U 16 kom 1 * U26* kom 1 U 35 kom 4 * U 41*kom 1

  U 6 kom 8 U 17 kom 1 U 27 kom 5 * U35* kom 4 U 42 kom 1

  U 7 kom 5 U 18 kom 1 * U27* kom 1 U 36 kom 5 * U42* kom 1

  U 8 kom 5 U 19 kom 1 U 28 kom 1 * U36* kom 4 U 43 kom 1

  U 9 kom 9 U 20 kom 1 * U28* kom 1 U 37 kom 1 * U43* kom 1

  U 10 kom 6 U 21 kom 1 U 29 kom 1 U 38 kom 1 U 44 kom 1

  U 11 kom 1 U 22 kom 2 U 30 kom 1 * U38* kom 2 U 45 kom 1

  G

  G

  I

  A

  B

  C

  L

  K

  M

  M

  O

  O

  E

  D

  F

  J

  H

  P

  R

  S

  N

  O

  1 2 3 4 5 6 7

  7

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  21 22

  23

  S

  B

  C

  *

  24

  **

  *

  **

  *

  *

  **

  **

  *

  **

  *

  Shematski prikaz

  krovnih uvala

  po pozicijama

  gornja razina

  178 kom

 • U 4

  8U

  46

  U 4

  6U

  52

  U 5

  1U

  46

  U 4

  6U

  46

  U 5

  0U

  49

  U 4

  6U

  46

  U 5

  0U

  49

  U 5

  5

  U 4

  6

  U 5

  3

  U 4

  6

  U 5

  3

  U 4

  7

  U 5

  4

  pozicija komada

  U 46 kom 9 U 53 kom 2

  U 47 kom 1 U 54 kom 1

  U 48 kom 1 U55 kom 1

  U 49 kom 2

  U 50 kom 2

  U 51 kom 1

  U 52 kom 1

  G

  G

  I

  A

  B

  C

  L

  K

  M

  M

  O

  O

  E

  D

  F

  J

  H

  P

  R

  S

  N

  O

  1 2 3 4 5 6 7

  7

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  21 22

  23

  S

  B

  C

  24

  Shematski prikaz

  krovnih uvala

  po pozicijama

  donja razina

  21 kom

 • Shematski prikaz

  glavnih nosača

  po pozicijama

  1 GN kom 125

  2 GN 1 kom 18

  kom 21

  * GN 1 zrc * kom 3

  3 GN 2 kom 3

  4 GN 3 kom 2

  5 GN 4 kom 1

  6 GN 4 a kom 1 kom 3

  7 GN 4 b kom 1

  G

  G

  I

  A

  B

  C

  L

  K

  M

  M

  O

  O

  E

  D

  F

  J

  H

  P

  R

  S

  N

  O

  1 2 3 4 5 6 7

  7

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  21 22

  23

  24 25 26

  Szrc

  zrc* *

  zrc zrc zrc zrc zrc zrc zrc

  zrc*

  154 kom

 • 1 OT 8 kom 3 11 * OT 10.1-z kom 8

  2 " OT 8-z kom 3 12 * OT 10.1* kom 1

  3 OT 9 kom 3 13 OT 10.1*-z kom 2

  4 OT 9-z kom 3 14 OT 11 kom 24

  5 OT 9.1 kom 1 15 OT 11-z kom 24

  6 * OT 9.1* kom 1 16 OT 12 kom 3

  7 OT 9.1-z kom 1 17 OT 12.1 kom 1

  8 OT 9.2-z kom 1 18 OT 13 kom 1

  9 OT 10 kom 5 19 OT 13.1 kom 1

  10 OT 10.1 kom 8 20 OT 14 kom 1

  G

  G

  I

  A

  B

  C

  L

  K

  M

  M

  O

  O

  E

  D

  F

  J

  H

  P

  R

  S

  N

  O

  1 2 3 4 5 6 7

  7

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  21 22

  23

  24 25 26

  S

  * *

  "

  "

  "

  * * * * * * * *

  Shematski prikaz

  OT nosača

  po pozicijama

  podrum

  95 komada

 • 1 OT 1 kom 17 OT 4-zrc kom 1

  2 OT 1 a kom 2 OT 5 kom 1

  3 OT 1-zrc kom 20 OT 5 a kom 2

  4 OT 1 a-zrc kom 3 OT 5 b kom 2

  5 OT 2 kom 16 OT 5 c kom 1

  6 OT 3 kom 1 OT 5-zrc kom 2

  7 OT 3 a kom 1 OT 5 a-zrc kom 1

  8 OT 3-zrc kom 1 OT 5 b-zrc kom 1

  9 OT 3 a-zrc kom 1 OT 5 c-zrc kom 1

  10 OT 4 kom 1 OT 6 kom 1

  OT 7 kom 1

  G

  G

  I

  A

  B

  C

  L

  K

  M

  M

  O

  O

  E

  D

  F

  J

  H

  P

  R

  S

  N

  O

  1 2 3 4 5 6 7

  7

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  21 22

  23

  24 25 26

  SShematski prikaz

  OT nosača

  po pozicijama

  krov

  i

  međukatne konstrukcije

  77 kom

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog proračuna)

  Radionički nacrti elemenata

  Shematski prikazi slaganja elemenata

  Dimenzioniranje sredstava montaže

 • Pomoćne sredstva za dizanje

  elemenata

  Dimenzioniranje priveznice

  Primjer transportiranja PI ploče

  ≈10,500 kg / 2 = 5,250 kg/uže

  Iz priručnika očitano

  Promjer užeta 22mm

 • Pomoćne sredstva za dizanje

  elemenata

 • Dimenzioniranje dizalice

  Pretpostavka:

  Pi ploča se

  diže u ovo

  područje na

  krov

 • Dimenzioniranje dizalice

  Pretpostavka:

  Pi ploča se

  diže u ovo

  područje na

  krov

 • Dimenzioniranje dizalice

  Poz. Dimenzije

  elemenata

  [cm]

  Shema elemenata Težina

  elemenata

  [kg]

  Način

  dopreme

  Ukupno

  komada

  TT1 1200x257x75 … 12800 Tegljač s

  poluprikolicom

  80

 • Dimenzioniranje dizalice

 • Dimenzioniranje dizalice

  Potrebna visina dizanja:

  Visina građevine 14,40m

  Najmanje nadvišenje konstrukcije 1m

  Visina ponoćnih sredstava:

  3m + 1m = 4m

  Ukupna visina dizanja:

  14,40m + 1m + 4m = 19,40m

 • Dimenzioniranje dizalice

  Potreban potreban dohvat dizalice:

  Najmanje 7,8 m

  Dodati odmak cca 2 – 3 m

 • Dimenzioniranje

  dizalice

  Potreban potreban dohvat

  dizalice:

  Najmanje 7,8 m

  Dodati odmak cca 2 – 3 m

  Očitan najveći dohvat:

  ≈ 10 m

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog proračuna)

  Radionički nacrti elemenata

  Shematski prikazi slaganja elemenata

  Dimenzioniranje sredstava montaže

  Shematski prikaz kretanja dizalice po grdailištu

 • Određivanje položaja dizalice za

  montažu

  Prati logiku slaganja:

 • Određivanje položaja dizalice za

  montažu

  Stvarni prikaz

  Opcija 1:

  NAPOMENA!

  Prikazan je samo isječak plana!

 • Određivanje položaja dizalice za

  montažu

  Stvarni prikaz

  Opcija 2:

  NAPOMENA!

  Prikazan je samo isječak plana!

 • Određivanje položaja dizalice za

  montažu

  Stvarni prikaz

  Opcija 2:

  NAPOMENA!

  Prikazan je samo isječak plana!

 • Određivanje položaja dizalice za

  montažu

  Stvarni prikaz

  Opcija 2:

  NAPOMENA!

  Prikazan je samo isječak plana!

 • Planiranje montaže elemenata

  Kompleksna

 • Planiranje montaže elemenata

  Kompleksna

 • Planiranje montaže elemenata

  Diferencirana

 • Planiranje montaže elemenata

  Diferencirana

 • Sadržaj elaborata

  Tehnički opis

  Shematski prikaz građevine

  Neobavezni dijelovi elaborata: (mogu biti dijelom statičkog proračuna)

  Radionički nacrti elemenata

  Shematski prikazi slaganja elemenata

  Dimenzioniranje sredstava montaže

  Shematski prikaz kretanja dizalice po grdailištu

  Tablica elemenata