Elektronik 1 - Geni Konu Anlat±m±

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elektronik 1 - Geni Konu Anlat±m±

 • 8/10/2019 Elektronik 1 - Eemdersnotlari.com Geni Konu Anlatm

  1/151

  ?

  Ebd ?; ]osij gfvrf fbfdocbor

  "Girfcbfr, nhcgocsotrbfr, eheicbfr"Fbfntrin vf fbfntrhcinbf ib`ibi tfdfb novrodbor?. Fbfntrin;@rfn (Yucoc) gibicgf nfarieor ool#c#c og#fbfntrintir. Og#`ffc thpbuduc eib`icbfri,

  eu ool#c nurudu$gobbor#c#c so n#bbor#co srtbdfsicgfc shcro sodoc pbfrici fntiici efbirbfyiclf,eu tip zfbbin `stfrfc td gifr lisidbfrf fbfntrin og#c#vfrdi$bfrgir.

  hn fsni oborgo hrtoyo nhcoc fbfntrin novrod#c#c nopsog##oboc gur`uc (stotin) fbfntrintir. ?:.yzy#bgoc shcro a#zbococ eibidsfb vf tfnchbhkin eubu$bor#c shculucgo isf gur`uc fbfntrin novrod#c#ctfsicf fibfrfn, eu`c yo$oct#d#z#c afr oboc#cgo yororbocg##d#z fbfntrinbi vf fbfntrhcin ghcoc#dbor`fbi$tiribdi$tir.

  5. Fbfntrhcin;'bfrini ebdbfrgf oyr#ct#b#hboron i$bfcflfn hboc doggf nhcusucgo go `rbflfi`iei ghogo eubucoc ??5 fbfdfcttfc eoz#bor#c#c othdbor#c#c shc yrc`fbfricgf (vobocs yrc`f)

  eubucoc fnsi (-) ynb fbfntrhcbor#c aorfnftbfricgfc (govroc#$bor#cgoc) yororbocoron f$itbi ghcoc#dbor#yopdo eibidicf fbfntrhcingfcir. Eo$no eir toc#d isf $u $fnibgfgir; Fbfntrhcin, sfrefst fbfntrhcaorfnfticic gfcftidici nhcu fgicfc eibid gob#g#r.

  5=. yzy#b fbfntrhcin tfnchbhkisicic ot#b#do `ftii ohbdu$tur. 5?. yzy#b isf yo$oct#d#z#c afrgibidicic fbfntrhcin gzfcfnbfrbf ghcocg##eir os#r hbolont#r. Fbfntrhcin eibid gob#afdfc afdfcetc eibid gobbor#ybo iif `fdi$gurudgog#r. ?95='bi y#bborgo uy`ubodoyo `irdfyf eo$boyoc ibnfbfntrhcin gfvrfbfr bodeob#yg#. (Bodeob#gfvrf fbfdoc#; Aovos#eh$obt#bd#$fbfntrhc bodeos#g#r.) ?96='biy#bborgoc shcro isf trocsistrb fbfntrhcin gfvrfbfr nubboc#bdoyo eo$bocg#.

  ?9:='b#y#bbor#c hrtobor#cgoc shcro isf, trocsistrbfric yfricf nn odo hn i$bfvbi gfvrf fbfdocbor#,yoci fctf`rfbfr c pboco #nt#. Fctf`rf (tdbfin gfvrf, yhc`o, laip)hboron ogbocg#rg##d#z fbfdocbor,gfvrfbfric yop#s#c#eositbf$tirdfntf, ob#$do a#z#c#ort#rdonto vf ghru ob#$doy#sobodontog#r.

  @cdzgf fbfntrhcin, hn f$itbi gobboro (fcgstriyfb fbfntrhcin, rct sistfdbfri, t#p fbfntrhcii,

  gikitob fbfntrhcin, ibfti$id, `vfcbin...) oyr#boeibflfn gurudo `fbdi$tir. Oclon fbfntrhcin tfdfbgf, inin#s#dgo iclfbfcfeibir;I.Ocobh` (rcfnsfb) fbfntrhcinII. Gikitob (soy#sob) fbfntrhcinOcobh` tfdfbbi gfvrfbfrgf sicyobic

  gfi$idi $fnib ?.?'gf rbg iei nnzodoc orob#nbor#cgo hbdontog#r. Yoci, afroc sicyobic gffrbfri jornb#g#r vf shcsuzsoy#go oro gffrbfr sz nhcusugur. Gikitobzfbbinbi gfvrfbfrgf `fribidic yovo$gfi$dfsi, hco eob#hboron gfvrf on#d#c#cyovo$gfi$idi sz nhcusu hbodoz. Gikitob yop#b#gfvrfbfric sicyobbfricgf $fnib ?.5'gf rbg ieiini gurud sz nhcusugur. Yoci gfvrfgfc on#d fdfntf yo go fdfdfntfgir. Ocbot#dborgo on#d#c`fdf oc#'?' ibf, `fdfdf oc#isf '=' ibf `stfribir. \hcu hboron ocobh` gfvrfbfr bp rcfnbfr,gikitob gfvrfbfr isf soyor.

 • 8/10/2019 Elektronik 1 - Eemdersnotlari.com Geni Konu Anlatm

  2/151

  5

  Fbfntrin gfvrfsicgfc `ffc on#d "I" ibf`stfribir vf odpfrdftrfybf bbr. On#d#c eiridiodpfr (O), gfcnbfdi, I 4 Z/U OT $fnbicgfgir.

  *fnib ?.6'tf GL rftfliybf efsbfcfc ob#l#c#cfntii on#d#c ocobh` tip odpfrdftrfybfbbdfsicf ibi$nic eoboct#$fdos#vfribdi$tir.

  Ondc ost notbor;]inhodpfr (pO), cochodpfr(cO), dinrhodpfr (dO), dibiodpfr (dO).

  Ondc st notbor;Nibhodpfr (nO), df`oodpfr (DO), i`oodpfr (@O).Cht;Df`oodpfr vf `i`oodpfr uy`ubodogo pfn nubboc#bdodontog#r. On#d#c ost vf st notbor#

  eicfr eicfr eyr vf nbr.

  7. @fribid (FDN, fbfntrhdhthr nuvvft, phtocsiyfb jorn); Eir rftflic ini ulu oros#cgoniphtocsiyfb jorno `fribid gfcir. @fribid, vhbtdftrfybf bbr vf Z, V,Fyo go fibf stfribir. Eiridivhbt (Z), gfcnbfdi, Z 4 I.U ZT$fnbicgfgir.

  @fribidic ost notbor;]inhvhbt (pZ), cochvhbt (cZ), dinrhvhbt (dZ), dibivhbt (dZ).

  @fribidic st notbor;Nibhvhbt (nZ), df`ovhbt (DZ), i`ovhbt (@Z).Cht;Df`ovhbt vf `i`ovhbt uy`ubodogo nubboc#bdodontog#r. @fribidic ost vf st notbor#eicfr

  eicfr eyr vf nbr.

  6. Had nocucu (yosos);?151 y#b#cgo @fhr`f \idhc Had (Lhrl \oyd#c Hd) toroj#cgochrtoyo nhcoc gfcnbfdf `rf, eir ob#l#yo uy`ubococ `fribid ortt#no gfvrfgfc `ffc on#d goortdontog#r. Ob#l#c#c girfcli ort#r#bg##cgo isf ffc on#d ozobdontog#r.

  Eo$no eir gfyi$bf ? had, ? vhbt uy`ubocd#$gfvrfgfc ? odpfrbin on#d fdfsicf izic vfrfc girfcgffrigir.

  Had nocucucgo hrtoyo nhcoc gfi$nfcbfric eireiriybf ibi$nisi $fnib ?.:'go vfribfc had `fciybfo#nbocoeibir. Eu `fcf `rf, afsopbocdon istfcfc gffric zfri pordon ibf nopot#boron gfcnbfd

  ibftnfc

  ortyn fnsi yn

  fbfntrin ondcc yc

  fbfntrhc ondcc ycibftnfc

  Z

  fnib ?.

 • 8/10/2019 Elektronik 1 - Eemdersnotlari.com Geni Konu Anlatm

  3/151

  girfcbfr on#d s#c#rbodos#yopornfc #s#vf #$#n $fnbicgf fcfrki aorlorbor. Nhcgocsotrbfr, fbfntrinfcfrkisici fbfntrin yn $fnbicgf, eheicbfr isf docyftin oboc hboron gfphborbor.

  e. Ontij gfvrf fbfdocbor; Nfcgibfri fcfrki rftfc yo go fcfrki sfviyfsici ynsfbtfc fbfdocborg#r.]ib, gicodh, fcfrki rftfc, odpbijinotr, fcfrki sfviyfsici ynsfbtfc ontij fbfdoc rcfi hboron`stfribfeibir.

  ]osij gfvrf fbfdocborcc iclfbfcdfsiO. Girfcbfr (rfzistocs, rfsistoclf)

  Eir fbfntrin gfvrfsicf fribid uy`ubocg##cgo, ob#l#goc on#d fdfntfgir. @ffc on#d#s#c#rboyocftnfc gfvrfgfni girfctir. Eu yonbo$#do `rf, fbfntrin on#d#c#c `fi$icf nor$#zhrbun `stfrfcfbfdocboro girfcgfcir. Fbfntrin fcfrkisi girfc zfricgf #s#yo gc$frfn aorloc#r.

  Girfcbfr, Uyo go r ibf ijogf fgibir. Fbfntrin gfvrfsicgf girfc gfcnbfdi, U 4 Z/I, girfc eiridi isfP(had)'gur. *fnib ?.0'gf soeit girfc sfdehbbfri vfribdi$tir.

  Girfclic ost notbor; ]inhhad (pP), cochhad (cP), dinrhhad (dP), dibihad (dP).

  Girfclic st notbor; Nibhhad (nP), df`ohad(DP), i`ohad (@P).

  Cht;]inhhad, cochhad, dinrhhad, dibihad,`i`ohad iei eiridbfrf soaip girfcbfr uy`ubodogopfn nubboc#bdodontog#r.

  Girfcbfric gfvrfgfni i!bfvbfri (jhcnsiyhcbor)I. Gfvrfgfc ffc on#d#s#c#rboyoron oyc#gffrgf tutdon.II.Gfvrfcic efsbfdf fribidici ebfrfn, yoci nbtfrfn eo$no fbfdocbor#c ob#$dos#co yorg#dl#hbdon.III.Aossos yop#b#gfvrf fbfdocbor#c#c o$#r#on#do nor$#nhrucdos#c#sobodon.IZ.Yn (ob#l#) rfvi yopdon.Z.Is#fcfrkisi fbgf ftdfn.

  Girfcbfric rftid !fnbicf `rf scjbocgrbdoso. \oeit gf$frbi girfcbfr; Girfc gffrbfri soeit hboc, yoci

  gfi$tiribfdfyfc fbfdocborg#r. Eu girfcbfr, zfrbfricgfc ffc on#dvf `fribidic gffricf `rf jornb#girfc `stfrdfzbfr. Oyr#lo,g#$or#goc yop#boc ftniybf (dfnocin yo go fbfntrinsfb) girfcbfrigfi$tiribfdfz.

  \oeit gffrbi girfcbfr =,? P'goc 55 DP'o nogor gfi$in gffrbfrgfvf f$itbi `bfrgf rftibir. Oclon eu, afr gffrgf girfc rftibirocbod#co `fbdfz. Vy`ubodogo stocgort gffrbfrf soaip girfcbfrnor$#d#zo #nor. Ffr stocgort g#$#gffrgf eir girfclf frfn guyubursosfri yo go porobfb eobodo yop#b#r. Yo go oyorb#girfc nubboc#b#r.

  e. Oyorb (gf$i!nfc gf$frbi) girfcbfr; Girfc gffrbfri,aorfnft fttiribfeibfc hrto ubor#soyfsicgf oyorbocoeibfc fbfdocborg#r.Eu fbfdocbor ynsfn girfcbi tfb sor#db#yo go norehcgoc yop#b#rbor. Norehc tip oyorb#girfcbfr rfsid ?.5-o'go rbg iei, norehc nor#$#db#gisn eiidicgf yop#b#r. Girfc rfvici, s#n#$t#r#bd#$n#t yo go gisn

  fsni sfdehb

  fnib ?.0; \oeit girfc sfdehbbfri

  yfci sfdehb

  Ufsid ?.?; \oeit girfcbfr

  ]GJ lrfotfg wita pgjJolthry triob vfrsihc www.pgjjolthry.lhd

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/
 • 8/10/2019 Elektronik 1 - Eemdersnotlari.com Geni Konu Anlatm

  4/151

  7

  $fnbicgfni norehc zfricf iclf eir toeono $fnbicgf nopbocd#$norehc nor#$#d#yopor. Norehc gisnic nfsibfrfnfbgf fgibdi$ini uluco eoboct#tfrdicobbfri ton#b#r. cl u, fscfn `fzfr nhcton eiidicgf hbup, gisnzfricf srtcfrfn gcfr vf istfcibfc girfc gffricic fbgf fgibdfsici sobor. Eoz#tipbfrgf fzfr u rfsid?.5-'gf `rbg iei ghrusob noydob#$fnibgf gf hboeibir.

  Oyorb#girfcbfric ynsfn on#d vf fribidbfrf goyoc#nb#hbocbor#co isf rfhsto gfcir. Ufhstobor, gfvrfgfon#d, fribid oyor#yopdon iic nubboc#boc girfcbfrgir. Ufsid ?.

 • 8/10/2019 Elektronik 1 - Eemdersnotlari.com Geni Konu Anlatm

  5/151

  6

  l. Wfb sordb(to!) girfcbfr;Nrhd-cinfb, cinfb-`d$, nhcstoctoc, tuc`stfc, doc`ocic `ieidoggfbfrgfc rftibdi$tfbbfric #s#yo goyoc#nb#hboc phrsfbfc, eonobit, odyoct efczfri doggfbfr zfricfsor#bdos#ybo yop#boc girfcbfrgir.

  Wo$girfcbfr eyn b hbguucgoc ynsfn on#d to$#yoeibirbfr. Ufsid ?.7'tf rbfc to$girfcbfric

  eyn `b hbdos#, eu fbfdocbor#c ftrojo yoyg###s#c#c go ortdos#co yhb oor. '$tf eu cfgfcbfs#lontoc ftnibfcfc fbfntrhbitin nhcgocsotr, giyht, trocsistr, fctf`rf `iei fbfdocbor to$girfcbfrichn yon#c#co nhcdoz (dhctf fgibdfz).

  Vy ubodogo nubboc#boc eoz#to$(tfb) girfcbfrgf, o$#r#on#d `fi$i guruducgo gifr gfvrfbfriczoror rdfsici fc`fbbfdfn odol#ybo yop#bd#$tfrdin gzfcfnbfr vorg#r.

  *fnib ?.?='go `rbg iei girfclic vgfsi zfricgf o$#r#on#d shculu hbu$oc #s#bfaidi fritir.Girfc `vgfsicgfni ini u eireiricgfc oyr#b#r vf on#d fi$i gurur. \i`hrtoc#c otdos#(bfaidic fridfsi)girfctfc o$#r#on#d `fi$i hbguucu stfrir. Hcor#d yop#b#rnfc oyr#boc n#sd#tfb nubbocoron eireiricfeobodon hn son#clob#g#r. Eu yop#bg##cgo nhrudo gzfcfi eir goao rfv yopodoyoron gfvrfciceo$no n#s#dbor#c#c ehzubdos#co yhb oor.

  Norehc vf tfb sordbgirfcbfric tfncin zfbbinbfr eondcgoc nor!bo!trbdoso. Norehc girfcbfr e. Wfb sor db(to!) girfcbfr-Eyn gffrbi girfc yopdoyo uy`ucgur. -Nn gffrbi girfcbfri yopdoyo uy`ucgur.-Nn on#db#gfvrfbfrgf nubboc#b#r. -Eyn on #db#gfvrfbfrgf nubboc#b#r.-Girfc gffri rfcn nhguybo efbirtibir. -Girfc gffri vgf zfricgf yoz#b#g#r.-@bfri ?/?= P-6 P oros#cgo gfi$ir. -@bfri 5 - 556 P oros#cgog#r.

  Oyorbgirfc f!itbfrio. ]htocsiyhdftrfbfr (pht)Girfc gffrbfri, goirfsfb hboron gcfc eir dib yo go sr` nhbu orol#b##ybo gfi$tiribfeibfc

  fbfdocboro phtocsiyhdftrf gfcir. *fnib ?.??'gf phtocsiyhdftrf sfdehb, rfsid ?.6'tfphtocsiyhdftrfcic i yop#s#vf phtocsiyhdftrf rcfnbfri vfribdi$tir.

  Vy`ubodogo nubboc#boc phtocsiyhdftrf f$itbfri $ucborg#r;I. Ocoator