elektrotermicki uredjaji

 • Upload
  mikam

 • View
  312

 • Download
  7

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  1/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  2/126

  1. Elekhtemijr - uvod

  Fielobdt iE su Nqk: chr dc {{glc bphh GDolou rqircj ,a Edh{nih p, 8 ddq rbi ku bn e dN i ebhormij i I D udqe rqGirekmtF'di* 4d,i {LftDr.r brszt {q$ rD ' i 4ha 4bndiddi. ah.r

  u hdukti trs , a{dBi'i .@r ed hd6kt*i tspii \luFr lq & rdE a rtu.ef bdFqq E&. sqnja qdsr id ud bnbn Njc iF$hi:droqnlaMiqiad.kiir Eqdic dckldii diirbo,.o@hnd&bre par i &us p{r{o ka jcd0u drrreFNdr dh prc

  Ldn6 ml4ilcND;liqu.rcm I 4,obdd rcPdrju,

  biE.@ 6D Ddo rPdtri.ihr E 4r@kms jc eo d4trddoik bm e nrci4tr bNq.r {rLdc qqsite u rpbru Mj r nd.djiri i drura4u dinwii odlLE pa rcrc bddo r'. ' i i ]1fuli lF4dqk|ebj}4Bkm b

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  3/126

  *Hfiffi*ffi**.

  'w;*ry.R*ffi

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  4/126

  2. Termonrika

  ,(r^3) *.ifffti5dda rPbArhd , cnd seri bprde & ndlsho E4n Ehliion

  0{-aFdlli 'd'3bp|de fu,0" - sdt"j i+b e bFrdln lriiiin d d'hc Nb (tssp{i.; rdhr bprob d, F a6u d nns hFdu:

  r'rr rchke ters p@sio * qr i h&+ nddjlL bire bpbhe i&r*e

  L

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  5/126

  sPris qdaj bPbc i m.n E FjcrrF hs@ $ htscrrcn k4dnrbDDil4ipd$i $oi.tNbdd ]

  , n/ 9.w,i /, vI ? D

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  6/126

  n@blho & jd nsfhu oF, N n& a (ro,4B@ od.nF6L4 alt) lam f&&+rE

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  7/126

  3. Elktrclemiaki uredqii i poslrcjnja

  udqi u b,,n E bDwdi. cediu @sij bprdB etu E

  Ebh rcpdiide'ud,ddi&lMjibj i in4ubpbb 14i&ir i F ij6 bdor.a bpidE 3 6ird* j sm F ldDj bnFn,ui i tu d b4 F llrid bprdrciDi&iE Ekkkbe par Gr r r) s e*reklffi d ji d d bF

  rorb ld4 bji rcto, bFrrubti l@ bpbh i4res. ts'[email protected]|jie

  h Fjd rllg q [email protected] qodjr d diEkhsE@n @rdj.tu. od F b d

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  8/126

  rdickoi 8rcjnisan pd@nq prcMDde ektu s4irr uopb,u ebkddon slni d*L $ {qdt dlrje pED@ib eq4qu $jo br5r&ii ietsFqu d*rorocd ndisr*a,6ku bFrrulijun4aid@ a dvuoj i a { trjc {ab ir plqoq- skD d tu{qe bprdc {Ehier i L4bhs dr&ijr),

  oP @ eiEj p d*rrcadi FnqqF. ori , 5wn $n.q inljudcktFa@iid ldj (Fi. ds . 4ji rFr'),eLhioo i tsjno Frojqq

  Erhdrc mFjN pqr@i{,c Ed & tuvtu P l e Eh446iss&. rmromlbrc, pdelDiq. bdru'qe dlnddodk bdqteudlie I nd&inc apdqui tuii udq

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  9/126

  4. Temometriia

  roF u lc {h rpbbiF(ndr kl i4edn reFi 4FrFr 6 F rbLfa i rcekhlrm th,. M@bmilotrbFELtl irereq4uI

  d4kifri arlrr@r@i. hffibi@i),edit&hd (dijNtoe pilmhr),- &6DNb^i (prerce qd*4Ni irci 4 r i rdi $ F&saii dtd& FrEfljilri tnF6,uni

  qLb*dlGbjlsLHu@hhi @Bdrq sk i.ndlsbm Ea w dw hFd & dda doloni?t^1=n+r9ccrRddlF oi jed4iied prcb dE ndj

  pb'4de+ ileolb4*r4ei

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  10/126

  #irps+#j#ff**,'r*ffi;r*,1-,rx',flff;?*ic-$prclilH,ffir1frf;fj$"f,$,fl*i'i#i:j""i;;iritr;:*":;*il"dii""tffi*:T#:Tilr

  '= ; G't;-Jffi;[*$ltrJ*si"ilffi ,r;i"i,F*,f.Trfi.,.H1i;y":.11$"[']ili.t;#1ikl{'ltr'q'#$';ffii

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  11/126

  z ldu fuLFE d Prlrtu Fllhr.tu ' Erlr)ruirF4i Fdruaueinlq Gr.d,

  s @riEuidj &tuip tur@Dehsdtsnbjirrrein p hFdNn. tr@ n d 6Mlurikji$ 4e hb a re'pE jsupbitu tur rcLdaDn4q rdc hhr idjun. r&j4 b6'tshor rre{a db n a d 15.siDbFhi i i,p|$'hbmotasrx.rciHb dFo, bji jc nd'erE i 6,@b& Pdqdirb rrn@'tsd e idljq d okdr lru . lfu sddq okft qie, okir

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  12/126

  --w- - -w-_-@igu d'i ju d nri 6 adhi shid Ftubi i lJoop.kb6rb; ' ik@ 'm@ ru[bPbh hei ] t { | l id.

  u d &iqh pd'd r'2 ii & wd mliiru Firc&, u deon

  E

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  13/126

  z ha .ion4r i j.trDij. n.tu sanl@&0c(H)r i+trc

  z w& drjeMd i,bPrte msprc4koFqcd dd & bdqjq d;b nd.djd, h i r@GLn{ un6b b@,k hii dtu bdddcNnolrcfubt4diwhtsllrmPd b',t@

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  14/126

  i rr+.i hz dii4@Ju nn, E d I rq . ao r hF6 q; do rceomqr. (4q. bhhi u Fnr p . b,i i qdrd r p@a enFaFoM]gkF9hFh.

  Nrh Dcedr, F* aD 4 ,bi (i 4'0), LnFzh repNrjio ejtud rqli E4 pdrtur, rqi ltd. tu r4FrttrE. NnFrcn rcrubdj@,tu cis rurin 6udujen 3d@neLr ri i sEk kn m5bj c r@r. I tu

  ' , / {-tunn bnur i dcuGhiF, ndru dt F@E lnq @fr@i4 i tce ne,rd4l

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  15/126

  Eom{ e.;eFjdL P ddE&e

  Dcdbr.nFmurc s ids ptud ijce 6ffi. pdGr Fb@ no e F mni rNrj, be rc

  oflrd pbndd in4 lubterdvN pi@tud a eo 'Flhr obFk'tu

  '@{6Ns zd{ji,& du& p otumh I

  Po nooiu nFnMc @dhn pi(erM ldi & p6&+ zdsjakh I @abr.d@ (6ij ria). Pbncb & mj@ lda m pd6 .iilq,ij j & i[( rb pdircdtuEd& eo 6j@ @ rc Ljlds jeo,Eibii@io&e^tu roj jc pddiob&Em trni6e trrc EeiF hFn@ d & 4@jc nb,Erh"i

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  16/126

  IP u@ n 4 {6t p'ruD f Di{,rr

  Eodprdo Nr *i sn @D.Lr r drr @ d,M hn,;;,; uqru3 s ardic rmo pdr rq srd e6 prcFr i Fr ipivq{n (nF6r E dNno4@rtu

  s6 r6'iuhq e4rdie Dts616$torcahqFxEjldb|pd ,eFrnn6no4mqbi d n+I ojdlne bl E dk r qd& o(;'s eroue cnf rinf l j i hd4ri LnuhDr.utrdnrd rcDGMo4tNddr i r r r ,

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  17/126

  rcno4Fnrt' idi ibil lkiGD "biatu$r&oDi dncD k ri db" in nd& srtdu- pl+zdiF dotsBbbii l@,

  h Frli 14 Ekr rckrijs:0s e &er. $tnoD\4 idcrkh@@n ii tsrdqr

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  18/126

  [email protected]' 6djin vd &o saF PN4P{Lriii i5h rld{te P sM boNndu FrFodrtki lErdd (i 4r)

  ur 'nFM ' lr'tr?tr hz Ntr Ne otuegd{ija 0Fm i 'uF. e dic & daEPqdd (mts" q.FMo. adtrl

  @Frur. bi ihi ci@ ' d+ d

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  19/126

  rDrq E$reF u dob4i ne bid

  Rqd&ir ryFd c di mt* u drtu rcslkitr DlF oD s ruardtri ibFatoibdhur@ keLdjislF$ iduolu rcluL.+roFGNrc iL $hu EFhdjc ptuDq ditu rDtrq ud n. Rr$kdn ckfus inr pd'mu b6ju rdbFim ,jl@jr b'ot i rc4rsiji4Fr@n ispdD @EoFnluoF@dbroid h.ri udq ' idw @r a bju iqu nsb lme@h F,ojqio .8h:rci @sr E hji w& bphhi erh Fruu u&rurrctFii4adi&uobrdudibP utrFu.ki4r

  T

  lqb ijr3or @phE dd. Nrer r& r lrtuor tu ckric pn tca dr d{obi@ eMrcbniib rhFiju.

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  20/126

  5. Termokinelika

  n anFd tuporj@IFry@t4i Br Gfn& Pl ,q PE6r & ohll{ r rree&t&MFoumoFLte re bmFoklj. r@adu@ Frjc jc *q dlk q d6 m q'r9l@u Pori @r bii h@oso itdoFq ims @biE @Niirhstsri rd rnFBur@sF uodrc&@ F@r& ldBsdibm br,uE Ho'qeoo rEFnle Frjc o.h & jdiiddiodjm Mbaqcdb* w s nw &te ndqniudn6no $ q Pretraon dn bp

  a= l\.r,.4r deoolNn nd @idja '&0= 1',\r'Njhir@ea'oplobn4 d ]

  d ne & tri N4Ge j. b ro'hdta ldij&rle i tuktE bphE sd6'ii rhw bh obhi Foi ntt i, iriFr rd*cLi i r@er $

  5.r. oMUKCrr^ TOPljmbd*cta r pde4 FdNrjr tdnbpbr bji dE{ Fqer @dilbcbpbr r@ i bh@ MEdUN FrF ijoj hbfurf di(e

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  21/126

  pta cr J 1), rdjcno D hird9g4tb& i ' { fubrcF*epftu b*u A r i@c@Nj iiqi, kejd *b addrorolc i4'fl r En: anFeoms drq{dja pG bddc Fnojr. jcr hr ra&tn @{ f rh+ Nid&nc u lirEe ,qbh4 @r pdsnyt sdLb' rnFnbrc kd 4:

  Fdd=goe@ii zen p(fuoj bdde F Aqee 4hn, bji 3r6i & F eI FdiEdu tnFBirc

  .=- i "da= r {kdiijcDi { neE 1 F hdow ldnqr ndstdq I 4r nhsFk4rdsI , t@,qhcMn '@{4 e r bd b@ ,4bhr tGsiF bo jdhr p * r.h4c E m F e pEca i jd^.i {4{r;

  a=tuq=: i#tr *h.,hi@rcn Fdicq aboi B tun6ir d 52) ddir s i4e d

  i (erij b dd dduq=q s=+(.0 ) so=c' ,=" ,=1,"0. ,' ,

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  22/126

  u dliju,.nddktu tuoFrdo4 6iqi, bi"i & n; a

  tidriptqd rdrobon io r1hdqsrLiup|Frqh[

  kQ' tuinib sta p@i

  #":trjilt?f.-T"6,j"::t?-'111*fi5t'r$,j:IDr4ron[ iap|FbPq&|olNpl l .

  [?r1 i"lil".lf'" pde- da apdjdni qs' obu'i-prc( ; i

  ahM@d6h". , ; -Fo{h i tr,M ' Fuui mtbdiu Fh ' q, bb nsi ;sb i

  s,l_

  Loj

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  23/126

  biii @s Potrcb* 'ib rdaDi ilidor;bii J*c u 5Fi6&n n& ni ipfidi lNm sib bF e slras|n bMdjitldiF" v'bno *alc isdblbE iL tul

  hji Prcoqi 'qb , F ti

  K ---;=&m7mm77mm'iudo frhd@ mnie s ru Fndh,@bootlos Ptu, Lqbc &o Nlbia=&ttF)stgd< c\ eoF6,uE qbs z6 ,r E\ I irn tr4ftd mFn umi,'-"6 ". "; h..' rd ""-"" a br pdt^r hrdF b*r'tqhr Dl&l ikol prcbh{" ;-* drcdri s, H. qs.1"",*h-. .k.F$--.-N-Ad,.di; rntrj Lkiir i bdm rklnar &sdiobrckti;dd". c"i. a-e. -e red beiqtft bodorcs pErcai6'drserEndioLnh&r@*,,-,,*r-ho ueb;. h rnrlr@ kM @F bl< n'd

  Lrc\oddidonituir hia ae,i pr o; pnLms ld ab

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  24/126

  bh: r{DM aeq aDd ( ihirrcL 36oNri$o b@u nrunij4 rd n keb4 ( ,nh,nq rauEdN). ed&i dnn-j 6 *G rdiq r4 i .Etsi ,

  5 3. PMOS rcPLOE ECENJWPniq bddc -diFn @ 4kea FbjcM. zsg rs dillciii bP6

  s+ r i di.ijq' d*ijq, lrr]jrdsoF u doqo m @a bpioh doj'tr rb m. bii;R+P=0 (ao)^+P=0 (s .R+a=0 (Dlr) .

  Rdr&D P 'db heNd droPbrc dD i re nd dbi'i teoe @o lpLi (artudti i@Frii(L'irb6r) doiu,rui ,16 c rii 5 1. b E d

  e z*qu o dnry {c4ieh &ip&rl i ,6N6@4F u

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  25/126

  *$*li:lg.:-uf#*+Rd @r bph ddltu rdn trhDeiua&qhF$|}ubmiFl i

  ' I

  ft+t+r]3 a c' ., r 4 r6cie 4 &'j .L I id ,kohb zuoi iForh dios trh

  ""*(#.)r &j rh DspFDrk cr rr 1chrj.l ry I Mdk Jq h 6i jri dd'4-a t l

  7

  .rrrkn

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  26/126

  io.duhdino'tsji6|0Do

  ' li aenja di i bDude #ija

  54 slozErll Pmos mPLmr a{c u. .dD. kDqc tDtbl ddal' bddo-c;boF. bdllqe s u obrhu bphF GL5 rr)

  rq*li@i,n i kn, re, pEnd dFdl@pd'sll ltno]qLdF Fdu b'|oe

  4=q @' at

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  27/126

  *o te -d .iiddu nE a a4 pEklna bpbr 3r6L*-a n@, oo)=hb G, 6)=9+.a6 Fdh F| ledbr

  ;*1. ;.-LJt; 'r l

  (*l#l'll16ltHd'

  Nrdeii ntui Fdbt4q Nj r@ .e o rLhj 'qheulej@ kffciicri tutuc Foru rqhb r dFE dlra fl d

  truri ilrdr TnFBUE Gr 5 tr) u dlidu ,EnBne Enn FeNisddc 'j ab. biF E ddroci il.lh bnd& rqbb zdu,q,=ei (dr ro)GeEftud),

  41=? @ etttuzd)4. =di (41 &)(rr&dm)u. q6 4 mn rarfu4l t@bb ddi d-tr:

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  28/126

  GF{6 d '4di cu'tu pcGc bpiob u vkFi ?d o 5 a)cnFBtrF s nd6 otqinr g rf:

  z. i ] t 16. | i i . id | i r . |o iaEgJr

  a' l r ; 'a' , - ' "e..=a^ +=1, ' -LN, inr 5 L dd rid MbqE r4bctc d * hpLrq d hdG

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  29/126

  e =e, : _ \,r_h$hF i4a oH* i qpblhFri*E G 56) Rd q

  '= --ffi rr-+r l ; ;- l- ;7o =a-

  \" =" -Ft i l i - ; l, , "#.( i I

  - =q r;T ( ; ; l=" ,h ;-non

  kn orddi l i ,oedrdrho[ 'ok Fnqp|{F6biepdph,drI j t i51d

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  30/126

  F@tu+ s dljl F@rij,b rdNn:sd = 5, i,-.

  ,ii _ ;Fvdinhi P;h, dprte qc tl

  3d. $ r i . quEiji i Fdrd PId bPr

  i

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  31/126

  6.Aralogija aemiakib i elektriiDih veiitiDa- . - r_.

  l'ri;ipifi ,tkrlt:#hd'64 .

  * . -r=". **' *.*, "..:i -r, "-,u,,- o-",".";.0i u d4k.m4 br:t=] = :

  ;li:ffi,:liil;]ili,1?is,ii,i"giJl-'.IzD'di ' t'h'mafte 'aebtu a' dFr &(o) , ri isnui dFi."k',di FLrF ula + eL{,,qnr ^ rre.i:ll;''fiHfff"itr"lB:;ill*itr;'jx?r."*-.

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  32/126

  7. Toplotri eh"ani

  dlju NFr toet.id.en @pbs h I Frdnir dd4 rhod Fcbncru3ze4r ryj@s d' u dju bdrllEroFdi.Aenn itu& 6F nu dr estu d nqDldje, r ptu bdoh.& du@ od drsg n,hl,h e& & Fhrjr jlJd th Gr 71) kiteiMijls bijtu3 |ier@j Ilejt f4cEtrm @hrr ch F @b1 F &bpiob,ei@ (ri > rr),b) h I &@ s d ibc nrbnjdr a s 6 jdb ldrc brso loPrdi &e ie obtu btus b, tsu d@r & bph &m nij F. it4

  w---4-n*n-cIt+r'r+r']o I @ &sci46mtutuiod@qu&8bllplobifu'd atMF e4':. f , . , . " ,n''=-i i Liirl ii' I

  [r",.t'rn

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  33/126

  , f . . . . liii' = liii'l *l*-lLNos@aftdql ls ' i L@arr6bi ] $

  , .=i , ' i r l irbl *- l - j"r_. -_ [ I

  Pd r G' D e inr d-iNi. bprdic qrcq ic i u hliori u oetr .

  P-,.,p,",,d"r",o /+1.

  n=^LoL 6n Fb, id. r usdlom {nm oi qin d bi rud-4 tuh rcpo dob

  l . " r i i . " r - '

  ' '4k Mn rliry lsirton lnold4r btroF brid ckn 4* jao @DdEdltc prnouurmdddlod

  +.: : ' : - '

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  34/126

  8. Toplorri Fflekori

  ro,tu (dFik 4

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  35/126

  R-L=el l : ) - . - , - ,D d.. drit r did i R udro d

  aorkro,nq rb;{ iu; , .i @ bilhdu z &dt . c iultuF u&

  L ntu E d d F q@rjitiru6+1a bd roprotusE[*bBliXlil"^"r-"'"-'.'n no''r" dd ""dfu riD E.ei

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  36/126

  . r i t f r f d. fd j d,k4tsbFr4m rr ( ,n;ui r i j i4 ru r n.m pr u,(h< Le

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  37/126

  B.atu r Ai j lGMnr Deror, (fucd {q rdn F 46u d }6hu hrudMdq6@haum lbn dhir *nitu rrb E &bi dh

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  38/126

  10.Terniak mnetrstr konsr ta

  3n4r po d{4. i,6 bpbh. dlqc itundn blb . ;, @oE qu rof 1@ u r+ M ldjrieE obe rcF nsio[ hoiDx preF4 tuh,ec 6rf B ry,@44'' i.nm.[pbk g@gnrk4J|rjp&eFFdr@@dd dj r. lJ*dq. Nqia d j jdtur @rurr @j;ld; d;,@ @

  a-a".$s .*;.5 F&*kq.M,

  .j duFd r odhF6a|jDlbGlr@f@funollh

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  39/126

  ll. Elektiiani srejtti

  o.niE r4( m a bdi i,-I rr i pr

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  40/126

  t- -1"UUl lLrF-

  I Ipu c rrdi. u r$q dhdFl,hdaD u Hj n m rca6b msto.uPr@uii 4rioi, ts{orthi D NEiinirhi \n6cn m @iqi a tFrtlhc FhE Gr. r rrt N..ia FLrctu 4ii@j i{di tu d*horronc |{@ Lodqu e 4 Ftdi. .n.rairc i d@bintFs&ii oizdna (*ssd ab, rwitr Bltroh ,kb rd) &ee ii* Nd

  oEjni (fuii Da*iih k3u: E 'd pb6hq F anFabmj od6'i Pdn4q Fu di6u e pdituic PrLuDii p3 ihs donadh d*rodPhih r4ue zrtd

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  41/126

  mE {n6i@ d;hmtui qridqri hjq{,

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  42/126

  d.;ib;""--*-c@- rFhbryrc Fei iepd ,h rur rqn l,q r;^i

  ne@ & h n.G; r{eop,.tuFp(wtu1, &rrEe Dh,6dr m;ku+|Fdnl i@ij^Focr@bE

  tr-*

  . d;",.r. *, d4atu\uf swi ind FG & Ed; LG trb

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  43/126

  -gi:fl;':;Aii,:i'i?'i"** ** P v)rtu ndii od cDr=;=" / . / d.

  c| t r j1"-r [email protected]*

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  44/126

  l' $ I\\\_

  \\\ s l \s

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  45/126

  "=F r=p;:a i ft t_

  @6meeidlieljepEfirk

  r ( hfr h) - rF;ii i d4rm o@ ru dm Ecor " w;h j\FiiftoFsrtuiprrlqq r tnr drn .q.drnnr ' idqlze tuon e.tne {oL 6Mb mturr.FLNq EG4 i q .brer Dq;s dlh ,erleoue I 6Ntu). Rdoniih qk, Fj@ F{k dr tc e fti r 1c

  a r*q Fjlc 'P rc @ts6nl ldshou( drl in ripaddr4 [ I,ddqq pdnh 'ptrk ' p6*r e tuFtuirr6sFrdqe (lhN trdd n.i r.id u qii@n b4k=7=. ta.u$jlDjE tsnifr r &n u c P@c lpddq

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  46/126

  Gic ro*e p46 ' I prdotrea 4rc dsj bddb, FiD.d zl"=i- ,- 4.*?:t",tr:*#j,l;T?*;tHffiffiT:TH

  qld j&d ehr*t +d& der Blj.i:l'ti#fil :t#j."T:l:. r.^*"o*.* *".#il**n*,*rH"i'ffiSt;'trnf,r;e 06 rlrc i;;;;xHroffi ,#10d.4+-,Fi-,

  ,."i*"8":,mrffi*,1r,.#t"m,rfit^=

  sbr,.n ftEFd'ale

  B}ftr;,{"*+;#ffiqffi*;ii

  I

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  47/126

  trcl416d6N* itre ejd trfc, odas i4hijide b Nt id ririin bm z' idNi q6c rn|jlnF hdncina d8q@s [ &hordiq avriuj . Ed,rerdno sEDjr no &h& s udjen@ ii nddmm d*M, jdo(| q@n ii Di4qtn@ ruon Nsjhr Ghir n ckrbHio q,{te rhurpomh k4F FFrudleEdF &us*iib'ebpr [email protected] e hub Fb k a 4dq d blfulu &htuh pdHjcoii drduj ftiqhdi(,r r IN did tr.1: F*qmo F 'edjei, Ecirc tqMoN fuqE{t&qiulel.bFiiJpirjtuuFrcs rl}@v,eHzir

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  48/126

  La&@ArLtrr / M,e'-c-?d,dift- tr;a;;;

  ' @ @r b44dj .pdEq tuarqd r ;d +, 8qrdd4&rd.r ..Ftu'd N1d pqna @, ;4.@F hDpiD hske@, h tu, @4u,n aEn bro,;e.qq u E qNEnb Fjd dt@s antu BM uFru reio

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  49/126

  12. Vrtrostald i rernoialaciori matf,.iirli

  6n.4d' nur 6emlFi

  Pru;i]e'opb'Gidaf', ob&ldh 4lrriiih dm dndend',r6' u bn.h&k4 Dg 4bb dLk 4rb@D h&;k}* F& n gEr;E4;.

  u dMu r rcF seh @ qrdid nq bii:P@ dhuusdq.tu@an&ju'

  km tutuiji on fadnri $ &b d:obbihFEfuncFoftrod' |q f ,

  itrq,p&ju

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  50/126

  droi o,F i (l dc nN$hl),(d6rc (tuitlk i h i. i6 n Etu)i6dc Fnih ce 6ttc Eq dFl

  rrm@dqri 'lb r:ri u prdd{i zbi Foidi (qG ,h e. b.vn@ndo ndoiliri Fhorli4 odi

  dronr (hi @ijsk 4nrjsl

  inF6kPeqm$* bn pptoFdj trft i dhn on. aul rb 6bl ud rcp r.nn u4gruNryrr drilooi m{@id hh EU iobnNbr@r ndcdjlh prdturj h@ie ami q{' pqdi (bDfl, bperuor, ttsDk, hDdi id ) ro F ndcinln@Fg d ft FddiF lob [email protected] hnte @bhre db & nednLi sbs

  o'ogid4trtnii lerdh&hpd]bd' oDmDi. o6doi, qrbot n*,.k6@d n*L i drue nldlri oi@bijbpbE ,@hhih ndh. bdobft o4{j@ udaj i aprn sd4 r'M,,+M& id u bprdooj s

  bnbhqlE tdE i ubrr.),

  elk od 'e&d so sbs ina 'ojonFrdlon ,ii @bi1 6r&i c do op,

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  51/126

  na{ @bhnr d$ ii dg F c @i trlsFi Frbith {/ ir

  rccn, 1r1' rda;iu p&i u bi@ sobe dhidh dbF :ts&juF" -;. brueq@< i 6 q. r oriuu{Biu zdri p' iun a.. . .mrcD]@ u(K54'$6'Dmn*, -*;,". rDoiLrod' ' rff i lrEn o@i@l u$ rD{i rq'rcl lofina. *i,brn "hrq"," oni"dm-." jli 6,@bFr{.tstrsraq- . ;^-ddNn.[ r lnedqr Nr i r pdLur, FBr& d ;r6brm iroodcbu dlbfui@ldu6lFahrc3nF'

  E}t?i

  ::

  5iI

  t

  EiI

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  52/126

  d lb6iii dcinh Gldr 6eL 6r)i6u lbhre lnrc,du1ndrb']d efu nu'Fepbb (,hD$dr), Dft rturiiEr udjoed 1a1, h$h n Mn, ab odN'w hje rceF e drusbdcrei,h urupie dirortq Fa i 6d{ ffii@ di ndqiial ss i Pe , Madw 'qDhn6n*k lurc F ce 0rdrq. nr. ie bdde iNdj& rD iehaib {drih rei br i ietoirh6r' bndD4tfirhii. i6F4rui, bb i br4 4sddtrjq ndr aprlEdjiq. i Gc Eeju sdii

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  53/126

  13.Elektrelermifta kotrverriiaene.site

  + , q'i i qqd . .e4F '

  b{njr hFdlE d ndda ina 4drjl

  FroF {dd . rce, @dn,s4f 4 rd& rtfurt. 4rj@jq h{E obtuu @h &todr;pc rc,rnrc nni4 d u&htuF rce,,FdDI. Pi,c.

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  54/126

  'ncn dick@r .krhdFnq Ej ln,

  ^,i$lffHffifH:***-',|dia 4rrF mn ts lPbdPh4 enFkqiiae a ee@'tsm Erer ceb i tu),, J"ff"ffi:'.H:*'ftl"jai.t#,3.I;1fli.nl* -"'nr:*'*",'"T,?"J.'""^'.#""'"5;iT:3il""Ht,".fitri;:ir"","j:1"-'-." "Embfifulqidj.6ihcjpeftlFc@ r@@i { lFBb opnc i rFinhc ,rnwrpEniFsru @prkdDo 4lje,6pdd@ i d{dutrjc brh.

  q"h;Rdtu,3rpi6;

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  55/126

  Nl iio u2 p&,a ie sltr qrE+nn rv'oe Eld@ji jdrc uik * @ u

  &t ts d.ri l is,u j E

  sih idctms eHhipoms s.ilojr FiftiilF c bd:tsii $ hdturis &ciur@,rceF u idiEhiin scjait@

  sdllch P^r6iuF ddrtN f l

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  56/126

  r pbh. L$Ebdien

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  57/126

  f.z DBBr"ru(^o acBNrf,w n o r I pd qicm ddkrq Ftr Frddq d

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  58/126

  fr 1ffi,ffi,ffi""ffi"n.*}rx'43. NFB.nvNo zacuvNJE'ffi--ffi *.-..trtr;tilT.ffi#.tr*f,tl,fi:,t+.}

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  59/126

  :,ra.#"rc#nffi#*"i irh.";t.

  ffif$ffiffifits4.slsTEMlxDuxcloNocGRIJNJA*l*gr.*:l: :*y"i:i*-:"i.rj-,iifiilfffl sl;;ITtltl;:,f i,",*"^ITIS:r,":._';,#.fi llt$,f ii;;;*rffi:,Tf,as:*r-rli*iiil ;I,T:1'Ji;,ilH;r: ilr.:.#j"i1."n^;:j:/iqTrti,i:?1,:t{;".l.#x;.il,r"mts,ni*iF::f-4llil,n:];;:fl;l;"*d,,e 4ffi ;i:ff ,.'i.?iiltljffr*- - *; h?@;";G;.;fti.1?nfi#rfl fl"flT"

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  60/126

  bqM hrF srn Fary n cqlEr aqhiros.hFD.bFbd t6uia, Mlrof.Eh.d,i;,r l rddubb aFdj idqqoGqgD kl er&1< hdlbe I ok D cdqro i c ro;soDni tup nulm ddrco pidtrfi. rnqc 2 br q qon du {.n4g.D(lr theb@ E'tslr r (M. ddd,M ebiojsidddru roo.d;.*dnd0rcd inr\diqruFdiisq rc bnd; oi ddN

  , (=) nnr/n ts.fifri u'hi dFr @b+L

  a (=) nn d6a pdi&F naterd4cb Fjii lnh m& bii di&bn

  ertuuL, iustr iedd'q,[email protected]{h, .d. r

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  61/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  62/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  63/126

  0@

  .qN liqtrpa ,& m Fho:ou {d br roDiqhnln Ne; uh,srcno Es@ 5o Nrdr rcy,ndi qrr nr r qf r. i i Ei t r& n{( INidd..* . 'nrtrei E ' lbr N muhoj r 15 urr rstr pai rdd;, i_jd E

  r,_, DE@".ro m;e. n"F|Fkl(,s . , EE t[ i{ . iuI. etrkbPl@diq nr, 0dohn a

  Mi n{rs bp&icu h*d*; rih. *pd' ( , { rk d: r e) l4 iu

  d

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  64/126

  F ie i *o iu n4n,iged sindfteje rqr m@60o oFrdlje Fd,cn({ n u)uret4 5iGri8nn 6a diF piBiDdqGhrc pdiE rurdo..*s j6 ii@o @ dDts (bbq&4)rtu jdh d*hdiunrkh di btc idii Ldu pintr@s i$hD&mq cEhriiNs roh Nldb tee@rrjd d*, iiizin ndlG bhG u b@ F6 roji wrdn * sn& 'd do@ I do r^&ieja ed&i hM DFij.. Pdi F bri uNDbnakbobF n bb iqnib tud (s q er*).

  tr 5 ILjrmOKNM.KO ZACREVANJE6al :itn 4Fwtrj. FdF ID Nbj6'b hjc $ nq cEkrbin po n 6Ebe ds I e rd o bpiobj edii d,re4rceh .e ndqij., ortrlju r tri EE

  dsunibFliabp|Fri 4&ab 4 edr6 e{dwtrjc. h{iqi..e d*r@b bp, bji s hb,i a btuh# p' rb doj . bini r6j r@h idih @dju k ;onqic dr n.d hFE identu rec& D oimi jordte i rq@bcijclro rlndi o@cqi,@ prdrcne < M r' l, l lrui oprlriche+krfu&id|loi4iidinaa

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  65/126

  ddkdlre pd, rqiE cE4D ekruro(rahul}qr jupuEh(ad'chod+ r4, d rh@f iLki '4(ri i(len br Fdr sr,.Fe nn4$L{fd4. .qFbr l t :s i, dd. i r,jpEn bo b,r6 bo d diko rei bproa.' j urmibndc.dFjddri idnil ' | | ioneb| 4i l' rcq$oaltrdii i lM.' ftrcn 4e qiui drin so qri i4r

  i jdact si roj ire d*bfudbi] lcipobdlEtglieiekloi

  x,H.h l ie] i Ird,ido rcdlr inm $on@ d dnE i $i(x& jtun cn. r@ d*'m{dh FdiFcii Ekru qdij{

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  66/126

  tuh n$ih. ,@ &h F u ida:

  'k j i b, r -.,oj oic d*tro& 'j dlrture'nic dd'd . bdtrddc tub ' mFD. rruj ms. d;i' i tubihs, tr*nu iircrpriG^iF tur rdnitur +d oFsNj dhwnkoj bnrbnrl u disu d rs jdmuo4 rr nizldE nruI ieuhiiiji, F e qcFsbMpi$jic@. N{ic & pddrF bd edd 6h p*L bic ms bii:i) ed,orn pdi r dbwdo tub.b) d4.ordG Fii tsrD@in r r@tuL e db@in rh pli ldu bdr @oste pkiEoin rh @3iju ie. ko i crc4t Dlrqii bdd h sbi

  '& u pdi6n 'oie 6dq d&oFdrcj nd i4d d4troe.r t thrbl ieddlntcEhn6i iu i rLd*fu|eF4no&nqinldi*binjfuodd'rc|epajsdkiBinihdirkn bn'- d4trd 6c Fii $ Ftr ' turm (d&o@ Fd),F $ dl6io hbn (Fri $ oFtkn sibm)tubn 'u F .re@tr l\laP6dju&r"qireqF .Erc k oii p*i e 6i [k sd tu d*'tu& i kdq rj. tur F dircrbD Djrs {4ijr e bdni 4 Ifutue pllx* bdan ftuhq h6.Fr'Mid1:616$'ip "edr( rtr)Lur je @ idiEhri i en rd ced pdi b&, Fii @s 'h $nqFhiGx '&t'idiF hd &

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  67/126

  ptrtro

  @@d 1 { rtDdqnitod chhni& riF ser&s- btc E ,ndqFsqNDo Ftu u 'o' 6rhidj

  rni orrcho Fdrcj{i rcrc Fii 5F&tu lbberEri o*d .t(*i$niF..Psd4ddi

  i] rcbmof ldF4GeniJiFd*ko dcni d4trdi jc hdcdra

  *h todtutrl oqiP d*di j hh4 {oi dr 6nd olbirah kLbs &r 6iohi r

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  68/126

  sr@ sblDol Gr r r) .qFcvlr jdB dcktd bj irqreoo@etuFrhdqciddD 6ijd 4 euFjqEs olj ' kDsncn bGtui ({ Dzr) ddEr dodrd rco,mw d*kodrod bj. i 6'tru3 ndedjib pi rr.Dl h a {rcite hbo drdio Edi4dqF'uFr bri ob${b dFqnj to piru :ar 1 r ,). Fdko z

  aa .{dijc {n, r@n i 6piroa*i rhd,ic d4'ddnq4rdnnsioj & Ec*bs FFa

  bF id@bo tsnArj.u I tudM4N L&' *b' qEoj. sdri edlhtu e Fpd u* w; { nrcn ro s tu, ri &n ,htE 6rF agsdctu i,tui p'iDr@adFdtu4 mrdrcE Frp6 pEke E hd 'tsj pdbljen d*rdc idFdaLjs ekldii tur bji e d&q diaijn qbkrd msq,cn rk sle $ kpt. Esb bj dijc 'rcNsi k,b 'FrdLd i ci@iq odqtaL u briu {ir

  -l/-

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  69/126

  tub i .hc snjr dn dqd{Dj &6bnqc rlk e g6i ' NrlFr dsrtrlio{ifr, oHs i$ i bpriiq .ii {rcd

  Fr urrrcl tudsi ( 'tsdn;ir ii iiibi su ,1rB awn$ljr

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  70/126

  nqoiq e*qq 0{o&ot nls i. 6n pd dn , ddlo

  44jen o hbr*&iji Mhrch&6hi rw'tub : N itina eo F r}td apdna aN rcifr F*uo F nddjcdDosPEurcg rdrqndq'

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  71/126

  14,Temika suae4ia

  $m*w.r*mNlc Di-jcD a FrF.iqdu uFrcbu

  ,",,':;i;x6'5;1";'';;1191"6.;1'*iyri'**"".","

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  72/126

  l{tsb,o '#, . "dq*"&-. ,M4;@,4;

  lJqI.bNiei, dbfu'fuur'k]P^l joF{dmulEe r,ruFqapMrro uEq [email protected]

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  73/126

  Pdcha {o3ta a l' ] $iDh irduffi El

  br.E s& Glhj obi rm : rii r 4FibD n:[{ 4r& FrF

  =i

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  74/126

  15.Eleklritniapamfi ircke potrcsnje

  r dr h.Fru do; n d

  msuEr rc&relc :De, blic j knF6tueoddld 6eb hiqq,ih i &bh} {rqi.

  dsirc tre{tu gqry i dPei nrdjib,u F6k riob Frdiic $dq

  lFrtr a |Dsu tu h ituEhir ibmelq4 a $ d4rrd nd@n a dobilqer6brq Fn'i a ddjojc d*'rcb

  .A*dubn'h ldroieast |Fq

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  75/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  76/126

  E4'orDr&i srrn b n'i k tu elrrc d&rL4c crcqijc onn 5sn k{hqNr. 'noc {4q d tuFrctqorbib, i i {

  E ckrddi &to r izi'dji, mldm,lqiii i '.iii updEbrjiqi hqrii 4rr s4bji c d sejE Prd. okF&k Rdoi duilc bDrakitq in{q dkrica scjDcpie Rsi D@ired &L& bLtu Ani , Grmmqdtc p6rn4n 'oror m prd zleoaic ddc pddh trlcft . ii 'b alununo bdda d({wrj ir d4 -qst Fe ai,h p@ql ro&ja crclrc dd d ni'&nn i $si scln irire Lm r@i4kd arh dd. N {mniia'ip @t&ic oe,rjiv @b ft rci4n$ gEjhcne ph& jcr no d nPa i 4 b. bri $ .6b , bb dabN,. D r)c

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  77/126

  rnduj d h@ntrft rcuhc qi ,rr'., ekiircn tubn a bju $ p& pdujlhi p(rudr*. G&jd noin'i dr LoH*, q.& ryirli Gr sz).

  haE,u4a3mm q kb& gc]bu Fdr b i[ r FEbtu uHjdiid aib ru u6isL u 'dmr Drm pbFDjl Fj* F obeo tr qrn & tF odr & majhnqog ryuon i pEprqq FqrtuuD jcrr FFab .qos soi & F*,.tu ffior@ ulje 3qnD1 ds N'reFFldueFgi { @r&B$rie &FNNn lEjd spsi.trm p,bb adDj. Gi4 scjda m,rc d P,& {dNr d t wb

  ELdld6 Fg|i5F&uglrb&fte 4jie pe P4h c a4b odFrE P@ ddi Bb a *uDucij ,qhni nd bii obr&u ejn. 'pie bbfDi.rD Fd D . 6rn k sqjN r4asrda drN{l u kctuj rod (i r3tdu 'o , @ n: Dr6 p rid j , qranio:obifrqruE$Gmocsr{btr ig w'lFdibe 4dptrtrdF hFrrE $ 1or ,{ iddd:tnF6'u Fgjcencija o ndi' &6.etr,1b r 1r

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  78/126

  ob.miFg|esEmo4bi iul 'Ed' |quBt qned]6ls|c j i *crqj .d r do 6 rg Nrt*i hr@ rd 4d''N'K'n ckns' n PqLF eetu

  tnn b 2s{ rcs no r luho F6dq3 nd FltLiiPI,FblLh b[*Ia4 F[ubbiP' l

  ilrd';F Hk peh Ie dbb 6 ptut@ Er lFl6 r@'pd i* | lb4

  Ti i,/'

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  79/126

  E4'ihi bjbi$ &rltuDi& 4eni e a@oj se udi6is dnqq Frojc ri {*e bjb '4 bjkd 4 asRlF i &u1 bdq,lnqr) bqLd u aF &je i eije r4b d,crd ebibjrsarutu Firr, d&ij4 olq i qd's oFnbE PdriP&jrc6aF 6lffituchaM mkj 'd bok n@ d h bdidD bnrb bhcii,n Foe F i @n s obqni d wnc Fhte bii cHbtu{cEiic Dlsi dp bjrdi iM sbD bpiodu brdju rdp E @rdm Fa ror6jq ib D qhwn bjbrh rcnqu bpbhq hr4 u, dih s E{ i . @ju du pobluBojicd Dduj u ruMiin Er*iiff. a b'eonli @ijb, i 2q 3q s, q $ i I hsiji d ttu $,p

  seft dE d kPdlk sjr 6 i Giqhi ioqu snqniFj.i a Fjun i 6psH (4 $ a dawlci@8"@ Pfd' bjbi ioF * i6rjdi'ucsii irsi ' ,Lj lencnrdrqihen ji +inhdrqi PEm urhu tu bjEi E eE e 6 qE s F'

  di@dFiideldbqk|9oje'i6 ddu urdiF r bqhn

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  80/126

  uirtw;fr':'S*I#.n",r#*$*'h*ffi-ffifimffiffi*fuw$$"rfrrl;ffiiff***";#r$'.#

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  81/126

  r*r rsl r-1 r-r r-r re, lFElffilffillHllE1ElElFltfrl'F iiFflt ltti rFttartlLr__++ L++4__+q__+Lt r] _Jr"@@@@@@@

  aFerld sdse sqE prd $ rc4& Fosdn Ftu&n (i. f 4$q.Dor rFc'i i,lj dm8k e.jErcn rDtslore Gr Ex) E*c6, Fiod nduF qr&rc grcjdeumhls.di{ .}Fiod n{ '

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  82/126

  4an4aaoe@4eo m.ennm N r@Fdu pdfti& qdi& rdio irb'aBt (a@subn).src e $ us&ru u Fd{ du pdtu hft @$L sqdi b,, swinhr&oqin rrtsrft tsE&v{u hdi6 i6 i Ftq LFi di 6&rd Fjd nd c F{4id 6d ii dek a Ftd. d,irj Gdrc@r s,{crcoi d4rdh1 rdij&i iniiuNrjd, rvd M edn rFrcbr F fthmtkq o 6n @rirh r&, pwEE+ 4jdh pB., pEs4dr lEjd rcn. b'ei EFkdn rcsbd@in Fffiinc u4rip errjdiih r44 pe@aqc bd@rih 5t'iia, hrd r' o n btu(d Dihur-irh F Ftul6 F dkn dskdnos Fjoi . e5e s 4 Fnnj. i F&ijc e& n bbq sdi*q drtu. k nos D' hLd bnli n*, bhi, Fja. sE $ @ ndcnnt s bltDiD

  dn|;Idninqoh@ [email protected] E m dr ceeiF *ojun6i,6Nwahi FFiqicLbnlsdoi br{ @c ir's d6 rdb s idii mrMi i inr rmir4FiotuoFrernq+tq6q'turoiqFi t e @ridmj bood, rj tsftni

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  83/126

  n4

  NnFr

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  84/126

  tudtllbrc Fjde 4i j bpbr& djntc lqr sDq4lju uFnE (4 hFrib) u d6 a b6rurq ?dqu s ko prc@sc(nqidr) iirb,rr G.ilri noe b i duqi Gi Fnri.rdro$s r@F,3F' i r rs^d rmbrm * PdrdrFPadel a4 rjrh E i.d pepddrr h1' s4r rEioDr.&' nr( i ( .k f t l rqorc rnLis tuj pqd rrejd i @b,ddc pdtrd@D bMkij@ rddr krqL, d6i mic d,&rcn p$u b,if tu@^l ie, roaiFrym Fjrrd i@ sEjd. r rqdibjE al i i d hde Eli ihlq bF $ 'rbih *lriru a E6d idiq tur@ sje ,eidr D NsdD&nhtrda d ldsrh kBnid Ndj

  D GMmn tuolD qb'msi lnr brF n trdfldt &ri& oc4f r.rnq chhobpbtu u rere ktuoiiebftqs*q p6bii. Bada6& e id o

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  85/126

  tsfu 'uJF-h6

  Elq&{undn r o6a bproN-.4FD{orc scjl i i 6aft tu ir$@a,;&;Foba.*irnih ts i a, n pEih:r 6rrn tr

  sF E4krnoDr 6i@br r qEl]d;,r4eihor lnl i ro;hou

  F r0B k I nharrcreoh pdbn n

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  86/126

  r@*urdo jr@bbhdnF PdatuEFbro*&& r ldcn ffij rqke mt biibprin ds@ bb F b m d q

  kb4 prui, drj Fdwrj.i turc&ie Mrerqbr e dc p Ei b&j4 Fldj4 pEe@j4 Fr , .Fnin i@Fmn, {dm nF(rd, hj.h i i4ni*o dq N. b btr*cb@o d4j , rrhu rdr dihj & ft 6nriE lbdlb i tl& djm bErej Mdhe idj hDr*cboerccituhij i ndhc$ibdnin djinriE a Fere tu1j $ dlj tu Fdd,tu ehjln bji E otui iho o@ u jdi@ id4o 'Eo Pohbih&ij je ob h16 @lejincin r6jdbjisPdaFr

  c.ijd a qlu dn6d nd& n*h. t6 dds u wnE . d.r6d e6n, kdid p6ljl .uw,c rubrjrdrcilo' rd48j hji dF 1fu 4 sq rub . b Fd'u rj hFeF ri6u, . tojon 6n6rc l,l)'6r ijciu @tui d r rb nm d6d oF ib cukrrhu rubrjqH ha F&j drj s hd4 n ddjcDi FdPih

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  87/126

  i inaiuprqnntro, bri rc$o,(i,,i &jN m , c ii. @rhs a e

  e I n .tu aaf ruhrjft n.r i -.dtFqqrF,q Frd.

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  88/126

  #S&1sffir,ffi#$#r##Tld*FEiuqn 6dr hFEEda 4fl r l loi beerFniu,btriu@r)reFrcr p,tr& nrq< d p@jc Fd d, E ru nF r, r F;; jnlu 2 prsE Fd tr,,., i oG bF" sroFE a.FGbu uu ,oud lho oba -, *

  nffie rclrohn;.

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  89/126

  16.Elektrituo grejadepmstoriia

  4&rF4Fpcb rd'uqn Er&r o,oLq,qotbiL"tr.rEEn n,dq i , ; ,1";sqrF rdkn pcbit bIrsEf GnBhol.cscd;^.rcqpo,,furrpriqro jd4h Nru 6hrrc*;q ;nahLld .ejG|[&UeFqebpbn\dohFi

  rrs or on Eu y*udrb Fr@ Fjrjc r& F, r d oosb;ill.;"',f;,lfi;fr I ffli il ;n;::# i#.trl"irim &n eki,dlhrqEnq 'eMd o6 M

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  90/126

  ls4:+j4sr: e:g@@^E@B

  lela4.:@@rl. dd 4

  $ | ' ' fud l .ea@24

  j:Tiiffii"Y#l*i:*ffi;ag1 sdjcrrhsEbekr r{rD 3d4a sbna &hrihc4 @b]| ihgd ,oFbn.&b|jftxcnc)(sr@ ed4 4br ebtb f cn,d) @ihb &rnn ,r &ffifi bpbh@ 6rdi@6r f6s u E eF eor @or,, @a

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  91/126

  js: J .ll H

  l idq l lnasi l {LJ[6[*4411

  a tn J lnd&irrF- ."s, F., i,$.;d..i,&".G* nd*. ; i t ir.:ffil:"jii:::4fif l:" itil,;::i,l"H.J:ti,$lfi:

  IdDpd'6, efu dh&q4s. . I{

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  92/126

  E4id.i dirftns Fe rj n i idn. Eeri&i Fin req{ Ff rkFr rlu.& , @Dn sts @uiEFh8 FGra $4a Ej@ c EFrii Emrhn p*dirn, bji od6oI;Jir'*eut:rT6{i{F cnMrded ctkd id'aLd prh4o sRdB I < FLldi m Ldrs i tur Frurr@srd 64Fjbr. ik r rRitlrq & iPrudie prao i prc rod6jorhrs iioneid d). ii lrro @ ri{Mbtu rjc).{rc o i (E/ ikeuomrn{ c4rs

  Gg NF rDF rcbr*o n4in{, dn.bdeqc * nF pri d 6 4&daqodrydP *oionrnod 4j rj . hEij Fnq .n+nF cnrtrunos Erni d\irc drduaqc sdrc8 eh sejii +d4

  -

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  93/126

  r bdru ;rc iui .

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  94/126

  l7. ReSeni .daci- - - ' - - -

  k|bismd &b| ,n.mnnrdqE

  , dPddii sditd indaIbni j .dJdiq ' rBdrcpo.sIaq' i M

  Aa.4r = rm d': imFdd=+q=#_m"c/ 'tdr=aL r-o-d=,@q - c.(b 4)"=a5=;ls=JEwh"c

  Dmsgd6pdd W&@ trc3lhi&b|F j5hh, @ drc rdq e whq c.rciieq, siN lEua i+bh3 rd ,b) d o. hF6,w &r*iq rinl

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  95/126

  =i riii -=14ewb r

  c -14,w(a-t) -slJewh,.sdd= 4--?9*q--5,'.3tu

  :;L?:i;1tr{'*^'**',=k s ^s=Ls.e,-a ')r=ff i 16.(z+,o)=,,5 'u

  ,=#=z6kw l,kw=b r

  Mq6hidiudt@rmu,Lbd (brjhc nn.. lnc d b@ hnfl; d, nn: r;e"tuc dndh Fq rdtu f rodrc | llfu tsE ' bd arc{{ plerld, bo i .otsnrE u Frd, tu;ii ,hrq:

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  96/126

  e,= -c ' i =o.+4;=n +\M.4

  c =3q3s 0@ m)=3r41wh'e.=e,.42=@'-\* ,W e8,,=&-4f =,,,4-".'",4 s?=*{

  5 Hidqd ieorde sddrh iiBb4 &b 4 tu rs nn zd Fs udddc ru dLPrFi pt@n 6rr46tuddMehbr* i6ebIiEm, vduh te +I c e dqb, hMijdbpbhin prcds,tu s6b nudj$, re i d.ithri rEic, 3E'h bpld@'rF kn adiE qifu i6) sdii4, cnFBrdc u tujr plld I "

  6-E-7;-n-6i - ro,+ {.rr-outr ' .4=0,r2 (r5+1)-66wbd6)'da"=+

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  97/126

  4=t M.4=14=66Ftu'50=aftsda=+g= 6,6c4.

  N rranoi{i id F pdFdr4 d.tf@ E 14 c urdr hetu:r

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  98/126

  ; , t ,frer:4=( rd= rJ{5.l?3 r0)=2713rrDr

  ' .=,' ' 'I ".", ',r'+g=n.s.gd'=-=' : i=: ]JaI=.s. tn

  GroF4q F. lW tu &btn Idqh,a0|d@;i

  I

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  99/126

  4=, ^o=, a,d,,= ++n. iM rNjbo e j 4b 6 iq, b,nnk ac a Dn. od F

  L.=L lc ' l \= B /s4+ s Sl=$--, K6rG bdd i-hdF cbl fu bno*i iMnidii{ t+bdh3dl* ko

  P i t + i

  /=q.s=i ^d.s=r (r ,4) r*'+1* 9 -d-N- --r-

  &hdokd,$dsa8tr(tu @do@b@d n ir iuturd rn huNiG'dt.n hKn ud in

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  100/126

  n-=l "i - : - #-" 'a.5 F;i

  "=0.5.0.I 64s =r,26rsr &h d | &@4et @drcd u r* 5m w i rEtsd Lhdtut e4 rdmr F6oa=n c ^0=a 401 di)=1 1.16 & 'r=easo=;=i ' r i=r .?s

  '=$=f f -orr= 'a, 'u| , f thdfupdhdqLiFDp]' srrrrm srij* porchFe0 0: rwh s ,4n Lffii, pd, 0r5o=' .e=ro.qd=2rs{r- ; -qtu=srM

  4=O O=r35r ,=qsrsP.-9-ff i ; :=16h

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  101/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  102/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  103/126

  --

  ,=f i=J+=' , ,';t,V6t+ + \4#l--",+@'9=#=.""

  o=D r-@, a.v=oe 3,15).xrr4e,snnt r - ;=#=."

  "ldli,i#;*g-ffiJttfr;ffi"flll;$

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  104/126

  r ' l lI I J

  "'#-g=4-# "-, .-*-f f i -A=i;=afr ' tuw4 =&,,*.L=#+$=e *

  cq{ pda r ekdioon ndijdu tu e scje sn E dFB

  "=** #'#'".^='*'"=*-&^-''=#-"="*H.*=^*'9 '

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  105/126

  ncb 4h[4Lqrref GqrllF|odddo.4F0l lwf l {

  d E ljdru s*u a @,'= 03o vrcG iPrrq k6 nae rm r&o eLriru bd{abn b tstsr r r{dnq d nht4. d poeNdu r v

  jjDctob'iFckhJ,@iiag6ihunfu o.r , e6r ;idh d@ ib4Fr tuFqe d Dftr Fqr;rfrro &=; i=qsrq=615NA

  0=r v=F&5 315=lrwkos,=;S=f i . 'o.u+=S'#={svrer,=u f;=, g-ra:=r,,"=4= +=, 4,^.+',='" ,&=4ss + =36.$A'iiii

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  106/126

  ql]ulqqI4'{djddiN pdi4n 'd*Noe $hiarc nq

  #+=ir lmL Dei 6di iuPij ekdrf l id*bi

  3e0 urcelsigc D5 va dFd rPr= t +"qro)=0ia5o'Dr-

  #,-- 'Gi nruFoorri*ite s{ti

  ^uaPrcbrnshhdrcN&&fiDfubrjodqcDdoiihFi0ib*n ii oii i s ta

  =L{F=- .a'ffi'=',-

  JPrinqPrcnfomGn@|uod&1hcFihtro[bq*FdLG,n|Prcndi] llc idn (5 n) d 3 uud4 : dr b .6dre 4cjDc p@"frle idszidr sorjc4L (6 n). suD iodatur i

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  107/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  108/126

  18.Prilozi

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  109/126

  ",T*#.1*H"tffiffi^

  :r{I@ PoMjr:Fr i iFudiF

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  110/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  111/126

  JS=L.-'-::::-"

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  112/126

  J

  _i:it

  Ei

  I

  :

  t li l

  i ; it ,t I

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  113/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  114/126

  rcl@pa Fdlrttr ud'ihq@. u@j i4diidft F s6r rm4nr i4nerdid E dd,e prcM hFnli

  1A7 WSG ILEKTRI.NIE MISNUSM TEtItidu.b)idlhbm6o6a o duhiq 'is4 h, 0 km, d tulllrd, h) mh, D Fha i) roDqi. *bhins h p@hd , bin pd@ 0 sdhr s qrjliru, nr $ dnin

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  115/126

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  116/126

  HF'tLlill.G.G.mII

  #r-, k-'g_"

  --

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  117/126

  \

  , ;f :H#*ff"] "s5,:*i * j5^*j' Tl*fr fi "

  r& . NAcrNroRrsa[NJAn&tME nnM

  | | l lIJ IJ

  f t ;

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  118/126

  Dd*d'oleeuiF:4sedicphribr G) Lprr+ 'bt4a dleb (b),db dFpr Blrau (d) h&4b s@F phr*c (c),d ddriio co {rni.

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  119/126

  r&r?.kv[or] NAELdrIRmRMt(lu ln@, lrM

  b'e m FiHjlrtu &hv,:,

  4lrettujc nd r@ba,pdi FlMb6deJrldr dd. {& j i i idd|q 'r .eq4 zd .d ruFsrc.q 'ubFoanlii Ld 0q& (noi \dr.re d;d jher tu um a eFaE;r|s;r#ft,,nq nd-ffi

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  120/126

  .*;.:'jiJ[1:.;",y#:f.lf;i...rHti:,l,.jt1i*f .r]@rcrjd bFsrD 4 sct* ,

  n&r,G rc 16,buru 6;dDq D{dnL uk .uhi6 b,rdDrhdihr{iird&ci6 tu&rqrm (dFx{i m Dd @

  il'-l:H";:jl' *,'liff-F b - d-,bndddjc {& c pdj6in.

  ifiti,sl#:113i.,i:f*"-*

  'Ji .T''#"* y"iffi fi el --'Hhndamck'hiionrdu

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  121/126

  tEI{tpetFI

  l:.;

  E

  1iIE5g;JB$a

  gEEe l1h; i 51;; t i i ri i i "z3l i t t r, i I eFE: ; :Fri t lEl

  : " : : "

  E6 tL

  }E

  :{tjE

  gtI

  ii ;-1.

  ia=1g. gE

  d

  aitE;

  I tg;

  9FcB

  c-t{t

  *x:

  c:

  e

  J,

  e{

  qEf. a9;35{E1; i :f rFI : r "

  ?2ai

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  122/126

  l1I

  cFiEri:e

  Ft;5 :i i

  6tg,;

  .

  I5

  ;z2

  1I tH+

  ctil ;."

  : :

  t4

  1i;q9

  ; ii ,

  c,:

  EB3

  a*cIi :

  $9

  tia

  I1el

  =.i i' : i

  tIi

  :

  EIg

  iT

  :9

  ii

  r

  : ; t+=: i: ; " . ;39E,-

  {iFic:Ei : t i ; i ii igls3i iai i :

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  123/126

  S drzqi- . - - .x ' - rw..1.-

  rr E. tuitua@t

  ' {rqffi i lrl ir. . . 4s.Ilff i i lPd{rebFMre .. . : l' . . . . : ltud e,M.

  Erl.rdtupdrB@tu1@a{ bd@cldreD@Dr, 4

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  124/126

  ELknbr hj'q

  MdrfaF ablrkrEarq.p &.

  [ 'Tolb|dqlelufuP]lblpifud'@r Llgs *u l lMs66ful 'Fl ' , ' .36 bdrbJ cld4iu

  rr aqd dwdr d tirojuerM (siclr&n batubod otur@ri sqd. . ..B '1lll 6 rqd Ldqf NdiidrFFjtrdtu.

  ml." -"+r:-., rs,,I{t'tl5$riiiis,R,Hy^,."1fr**iit*,),:" -;.lt".tiffi

  it*: str^i,1ir-,H,.:i"fr ';*r-"#f ?*:Hi,"$,i';:i L":,;:#,1#H:--

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  125/126

  BUebktdfulbN@jPajse4srw

  trdi0rrw^ @did 1 E aseui 3d

  14 Ehttrid Fr 'na ded irwhih dcrbdedoii sEjnih ceebElni ihuNpl ibl io]4.hi5Nsr,rwoddi in4uFj]FeFN].

  ,=c=+r9f=

  -+=+=r. u edbtu ejEru dglq $ e rsffi ,cFmibejlo.spdt*lapb lqh tui ft d

  ) u{u bjk6 & b ddu hrihu @ 4Fjrc a ,,2 i.o kerori re,o. prciGs hpioa n ejb .(e-ar .s dr3 (& rz)o-?-#-$'5kwh,=8=if=,,,,*b)p,=0 0.=3'&5 ?,r= tt5 kvhot-a s lu'-o) l=at=1n5=r. (r ,=4) r .6.(30-s). r ,2

  Fi@jc b@ r04 ddrroi2* dni; . d4d6i i lrqFi 5EF ;bd*nn dbs psrrerF.

 • 8/12/2019 elektrotermicki uredjaji

  126/126

  t=e=tdi=0q?"=&' ' ]=09I '0 '4=039rcmohEddqo ir@ d *qitr *5Fi|ifunlgcbPhE0J2Wgcsntui6rw,, ]@pu,{j 3rM jep&re lnFniuB F,ss

  l '=P.,=d.3={*f tq _ tr%@r= 0,12.4 = 176}sor.o. -4=4-5.16-4, rsu=n . La=n. ta"r a,),_ =di+# =e +, i:fr: ={? i4r4rro'i i F ldjr a diErh d*kdaio Flitq er* hi