11
eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 Page 1 of 11 ~~s:t"ţfbt'l' ~t'w:t:t ~:»",:;}n Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 I Inapoi I Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 02.07.201508:18 Data acceptarii ANRMAP: 03.07.201513:07 Data trimiterii la OJ: 03.07.2015 Data publicarii in SEAP: 04.07.201501 :30 Trimite la OJ: Da Numarul anu~!ului in OJ: 1~0151/sl~ ~_9 1-12372211Din 108.07.29~ I Salveaza I Documentatie de atribuire Numar documentatie: Denumire contract: Data acceptare: 197839 Contract de achizitie publica de furnizare si distributie produse lactate În cadrul Programului nationaIILAPTE-CORN" pentru elevii si prescolarii din judetul lasi, În anul scolar 2015-2016 01.07.2015 Planuri a!!ua_!~de achizitii publice An Den~mire plan Denumire detaliu plan SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA 1.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: JUDETUL IASI Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 ,Localitatea: lasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +400232235100, In atentia: Anca Luminita Muscheru ,Email: [email protected], Fax: +40 0232214425/210/336 , Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE Nu SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 Page 1 of 11

~~s:t"ţfbt'l'~t'w:t:t~:»",:;}n

Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015

I Inapoi I

Detaliu anuntTip legislatie: OUG nr.34/2006Stare anunt: PublicatStare procedura: In desfasurareData transmiterii in SEAP: 02.07.201508:18Data acceptarii ANRMAP: 03.07.201513:07Data trimiterii la OJ: 03.07.2015Data publicarii in SEAP: 04.07.201501 :30Trimite la OJ: DaNumarul anu~!ului in OJ: 1~0151/sl~~_91-12372211Din 108.07.29~ I Salveaza I

Documentatie de atribuireNumardocumentatie:Denumirecontract:Data acceptare:

197839

Contract de achizitie publica de furnizare si distributie produse lactate În cadrul ProgramuluinationaIILAPTE-CORN" pentru elevii si prescolarii din judetul lasi, În anul scolar 2015-201601.07.2015

Planuri a!!ua_!~de achizitii publiceAn Den~mire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA1.1) DENUMIREA,ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

JUDETUL IASIAdresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 ,Localitatea: lasi, Cod postal: 700075,Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +400232235100, In atentia: AncaLuminita Muscheru ,Email: [email protected], Fax: +40 0232214425/210/336 , Adresa internet(URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anteriorCAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRUDIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate regionala sau localaActivitate (activitati)- Servicii generale ale administratiilor publiceAUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELEALTOR AUTORITATI CONTRACTANTENu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Page 2: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numaru1160846/04.07.2015 Page 2 of 11

11.1) DESCRIERE11.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Contract de achizitie publica de furnizare si distributie produse lactate În cadrul Programului national "LAPTE-CORN" pentru elevii si prescolarii din judetul lasi, În anul scolar 2015-2016Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a

serviciilor11.1.2)

FurnizareCumparareLocul principal de livrare: Livrarea produselor se va face la sediul scolilor si gradinitelor cu programnormal de 4 ore, de stat si private,conform anexelor la Caietul de sarcini.Codul NUTS: R0213 - lasi

11.1.3) Anuntul implicaUn contract de achizitii publice

11.1.4) Informatii privind acordul-cadru11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contract de achizitie publica avand ca obiect furnizarea, transportul si distributia de produse lactate in cadrulprogramului national"LAPTE-CORN" pentru elevii si prescolarii din judetul lasi, in anul scolar 2015-2016 - 4loturi, conform anexelor 1 - 4 la Caietul de sarcini._Conform proiectului de Ordin al Ministerului Educatiei privind structura anului scolar 2015 - 2016, publicatpe site-ul www.edu.ro , structura anului ?colar 2015-2016 va însurna un numar de 177 de zile de ?colarizare._ Exista posibilitatea actualizarii unitatilor de invatamant si a numarului de beneficiari la inceputul anuluiscolar intrucat reteaua unitatilor de invatamant poate suferi modificari prin inchiderea anumitor unitati deinvatamant, dar si prin infiintarea de noi unitati de invatamant.-Distributia produselor lactate se va face intre orele 07.00 - 10.00. Distributia produselor lactate se va facezilnic sau bisaptamânal conform unei scheme-cadru si unui orar aprobate de autoritatea contractanta. Pentrudistributia bisaptamanala, in graficul de distributie pentru fiecare lot ofertat,anexat la caietul de sarcini,ofertantul va completa orarul de distributie, insclusiv cele doua zile din saptamana cand va efectua distributiabisaptamanala,precum si produsele ce vor fi livrate in cele doua zile.

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)15511100-4 - Lapte pasteurizat (Rev.2)15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)15551300-8 - Iaurt (Rev.2)60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

11.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publiceDa

11.1.8) Impartire in loturiDaTrebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

11.1.9) Vor fi acceptate varianteNuCANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

Cantitatea totala sau domeniulNumar total estimat de beneficiari: 94.237, din care:

11.2)11.2.1)

• Numar estimat de beneficiari pentru lotul 1: 34.157• Numar estimat de beneficiari pentru lotul 2: 21.952• Numar estimat de beneficiari pentru lotul 3: 23.042• Numar estimat de beneficiari pentru lotul 4: 15.086

Cantitatea totala estimata: 16.679.949 portii, din care:Numar estimat de portii Lot 1 : 6.045.789Numar estimat de portii Lot 2 : 3.885.504Numar estimat de portii Lot 3 : 4.078.434Numar estimat de portii Lot 4 : 2.670.222Valoarea estimata totala a contractului de achizitie publica: 11.842.763,79 lei fara TVA, echivalent a2.650.751,79 euro, la cursul BNR licitat În data de 09.06.2015 de 1 euro = 4,4677 lei, din care:_Valoare estimata Lot 1 = 4.292.510,19 lei fara TVA echivalent a 960.787,47 euro, la cursul BNR licitat În

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Page 3: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11

data de 09.06.2015 de 1 euro = 4,4677 lei,- Valoare estimata Lot 2 = 2.758.707,84 lei fara TVA echivalent a 617.478,30 euro, la cursul BNR licitat Îndata de 09.06.2015 de 1 euro = 4,4677 lei,- Valoare estimata Lot 3 = 2.895.688,14 lei fara TVA echivalent a 648.138,45 euro, la cursul BNR licitat Îndata de 09.06.2015 de 1 euro = 4,4677 lei,- Valoare estimata Lot 4 = 1.895.857,62 lei fara TVA echivalent a 424.347,57 euro, la cursul BNR licitat Îndata de 09.06.2015 de 1 euro = 4,4677 lei.

Valoarea estimata fara TVA: 11,842,763.79 RON

11.2.2) OptiuniNu

11.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALlZARE177 zile incepand de la data atribLirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE111.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT111.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia pentru participare este in suma de : Lot 1 = 85.850,00 lei Lot 2 = 55.174,00 lei Lot 3 = 57.913,00 leiLot 4 = 37.917,00 lei si se va constitui, conform art. 86 din HG nr. 925/2006: prin virament in contulConsiliului Judetean lasi nr. R072TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului lasi - seprezinta OP confirmat de banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis În conditiile legii de osocietate bancara ori de o societate de asigurari, in original (model Formular nr. 1). Valabilitatea garantieipentru participare va fi de minimum 120 de zile calendaristice Începând cu data limita de depunere aofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotitade traducerea autorizata in limba romana. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei,echivalenta se va face la cursulBNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Tncazul În care ofertantul se încadreaza În categoria Întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea suntdefinite prin Legea nr. 346/200 privind stimularea tnfiintarii si dezvoltarii Întreprinderilor mici si mijlocii,publicata În Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acestabeneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. Tnaceste situatii,ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind ÎncadrareaÎn categoria IMM (Anexa 07.1 si Anexa 07.2). Garantia de buna executie a contractului de achizitie publicase va constitui În cuantum de 10% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art.90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis În conditiile legii de o societatebancara sau de o societate de asigurari (formular nr. 2 - Model garantie de buna executie), care devineanexa la contract. Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita În termen de max. 10 zile de ladata semnarii contractului de catre ambele parti,sub sanctiunea rezilierii acestuia. Perioada de valabilitate agarantiei de buna executie trebuie sa acopere perioada de timp pâna la data incheierii procesului-verbal dereceptie finala calitativa si cantitativa a produselor. Daca partile convin, garantia de buna executie se vaputea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006, in acest caz se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privindstimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare),beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului garantiei de buna executie (pentru a beneficia de aceastareducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM).

111.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevanteBugetul local

111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractulAsociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

111.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii specialeNu

111.2) CONDITII DE PARTICIPARESituatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul

111.2.1)comertului sau al profesieiInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Declaratie privind netncadrarea În prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat În ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva siirevocabila, pentru frauda,coruptie, spalare de bani, activitati ale unei organizatii criminale.Modalitatea de Îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, În original.(Formularul nr.4)În cazul În care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate sivor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neîncadrarea În prevederile art. 181

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Page 4: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 4 of 11

Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistreaza datorii la bugetulconsolidat precum si la cellocal(indiferent de cuantumul acestora) - din documentele prezentate trebuie sareiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenullimita de depunere a ofertelor.În masura În care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la datasolicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HGnr. 925/2006. Într-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr.509/2011.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catrebugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în masura în careofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta Înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensariloraprobate de catre organele competente În domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine, dupa caz).Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta În original, copie legalizata sau copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul", iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta În originalsau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata În limbaromâna.Documente de confirmare:- Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, În original (Formularul nr. 4A)- Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul generalconsolidat;- Certificate de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituriale bugetului local de la sediul social, sediul/sediile secundar/secundare si punctul/punctele de lucruimplicate in derularea contractului.În cazul depunerii unei oferte În asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 dinordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat. Tertul sustinator are obligatia neincadrarii in situatiileprevazute la art. 181 lit. a), c"1) si d) din OUG nr. 34/2006.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate aletarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sadovedeasca faptul ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei În care este prevazut termenullimita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice romane vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul".Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul", insotite de traducere autorizata În limba româna.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".Ofertantul trebuie sa prezinte declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu prevederilor OrdinuluiANRMAP 314/2010 privind punerea În aplicare a certificatului de participare la licitatii cu ofertaindependenta.Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, in original (completare Formular nr.5).4. Declaratie privind netncadrarea În situatiile prevazute la art. 69"1Modalitatea de Îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere, În original (completare Formular nr.6).Persoanele care detin functii de decizie În cadrul autoritatii contractante, În ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documenteemise În legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferentautoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:- Cristian Mihai Adomnitei - Presedintele Consiliului Judetean lasi- Alin Constantin Aivanoaei - Vicepresedinte Consiliul Judetean lasi,- Victorel Lupu - Vicepresedinte Consiliul Judetean lasi,- Lacramioara Vernica - Secretarul Judetului lasi,- Elena Arvinte - Director Exectutiv, Directia Economica,- Luminita Caus - Director Exectutiv Adjunct, Directia Economica,- Alina Buhusi - Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Directia Economica,- Gabriela Alungulesei - Director Executiv Directia Juridica,- Luminita Anca Muscheru - Director Executiv Directia Achizitii Publice,-Iulia Ramona Antonesei-Ropcean - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte,- Mihai Iftimiei - Consilier Juridic, Directia Achizitii Publice,- Carmen Andrei - Consilier, Directia Achizitii Publice,- Catalina Serbanoiu - Consilier Juridic, Directia Achizitii Publice._Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel,Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru Bogdan, Cozianu lulian,Dascalu Petru, Doleanu Stefan, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupu Magdalena, LupuVictorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Petrache Florica, Popa Silviu Florin, PintileiMihail, Popescu Mihail Gabriel, Sandu T. Ion Vasile, Rosca Ciprian Lucian, Rosu Ticu Adrian, StanciuCristian, Stoian loan.Serban Constantin, Toma Vasilica, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan,Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.În cazul În care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentulmentionat.ln cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAlNotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Page 5: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 5 of 11

catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Cerinta nr.1-Existenta unei forme de înregistrare si/sau atestare/apartenenta din punct de vedere profesionalPentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conformacu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cuoriginalul si vor fi însotite de o traducere autorizata în limba româna.Pentru persoanele juridice româneModalitatea de îndeplinire:- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângaTribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferenteacestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emisde ONRC. Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC in formaelectronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.Informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul prezentarii docmentului in copie "conform cu originalul", autoritatea contractanta isi rezerva dreptulde a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul proceduriide atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului în original/copie legalizata.Pentru persoanele juridice/fizice straineModalitatea de îndeplinire:- Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica,În conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca ofertantulare obiectul de activitate principal/secundar necesar desfasurarii actvitatilor ce fac obiectul contractului ceurmeaza a fi atribuit.Cerinta nr. 2Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directiajudeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentruSiguranta Alimentelor nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privindprocedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transportasi/sau distribuie produse de origine animala).

In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuireintrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propriaraspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate deautoritatea contractanta nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceiasi declaratiepe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.

111.2.2) Capacitatea economica si financiaraInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1Cerinta minima de calificare: cifra medie de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2012, 2013, 2014) trebuie sa fieegala sau mai mare decât valoarea minima impusa. Valoarea minima impusa a cifrei medii de afaceri globaleeste de:Lot 1 = 8.585.000,00 leiLot 2 = 5.517.000,00 leiLot 3 = 5.791.000,00 leiLot 4 = 3.791.000,00 lei.In cazul in care se oferteaza pe mai multe loturi, cerinta privind cifra de afaceri va fi considerata indeplinitadaca ofertantul va face dovada unei cifrede afaceri cel putin egala cu valoarea cea mai mare dintre loturile ofertate.Tncazul În care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere Înansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fisecentralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat,inclusiv liderul.Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimulareainfiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), beneficiaza dereducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantiivor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplicadoar daca totiasociatii sunt IMM.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara sedemonstreaza prin luarea in considerarea a resurselor tuturor membrilor asocierii.Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tarade origine sau provenienta, sau documenteechivalente insotite de traducere autorizata in limba romana din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv indeplinirea cerintei privindvaloarea solicitata pentru media cifrei de afaceri globale.Tncazul În care candidatul tsl demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordatade catre o alta persoana (conform art. 186

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNoticelPublishedCNoticeView.aspx 08.07.2015

Page 6: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 6 of 11

din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentareaunui angajament ferm al persoaneirespective, completat conform Formularului nr. 7A prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitieofertantului resursele financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de ofertantlcandidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuiesa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, În cazul În carecontractantul Întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Se va completaFormularul nr. 7A, in original.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle În situatia care determina excluderea dinprocedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1\1) si d) si art.691\1 din OUG 34/2006,cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand În acest sens Formularul nr. 6, Formular nr. 4 siFormularul nr. 4B.Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)Ofertantul trebuie sa prezinte: - Formularul nr. 7 În original - Informatii generale, cu prezentarea cifrei mediide afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani pentru care exista exercitiu financiar 2012,2013,2014. Valorile vor fiexprimate În lei. - Bilanturi contabile sau extrase de bilant Înregistrat la organele competente sau orice altedocumente edificatoare din care sa rezulte informatii privind cifra de afaceri, in copii lizibile avand mentiuneaconform cu originalul. Pentru conversia În RON, daca situatiile financiare sunt Întocmite În alta moneda, seva lua În considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a României. Pentruechivalenta valutallei - http://bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx Tert sustinator va prezenta: - Formularul nr.7A, in original - Formularul nr. 6, Formular nr. 4 si Formularul nr. 4B, in original.

111.2.3) Capacitatea tehnicaInf~rmatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta nr. 1 - Lista principalelor livrari de produse

Lista principalelor livrari de produse efectuate În ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare,beneficiari, indiferent daca acestia din urma suntautoritati contractante sau clienti privati.Cerinta nr. 2 - Experienta similara

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotlte de traducereaautorizata a acestora În limba româna.

Din lista prezentata la cerinta 1, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, În ultimii 3 ani, a livrat produse similare,la nivelul a unul sau maxim 3 (trei)contracte, a caror valoare cumulata este de minimum:- pentru LOTUL 1 - 4.292.000,00 lei fara TVA;- pentru LOTUL 2 - 2.758.000,00 lei fara TVA.- pentru LOTUL 3 - 2.895.000,00 lei fara TVA;- pentru LOTUL 4 - 1.895.000,00 lei fara TVA.

Experienta similara asa cum a fost formulata mai sus poate fi dovedita de un singur operator economic, deun grup de asociati prin cumul de contracte, sau de un singur tert sustinator. Pentru contractele aflate inderulare se vor lua În calcul numai partile din contract receptionate de beneficiar.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare certificate/documente emise sau contrasemnatede o autoritate sau client beneficiar.

Daca valoarea contractelor este stabilita În alta moneda, pentru calculul echivalentei se va lua În considerarecursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru anulrespectiv.

Numarul de ani solicitati in vederea .demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la datalimita de depunere a ofertelor.

Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare aofertantului in contractul respectiv.

Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoareparticiparii acestuia la contractul respectiv.

Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acestsens, precum declaratii ale partenerilor copii ale contractelor, procese-verbale de receptie etc.Cerinta nr.3

Declaratie privind personalul! organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Page 7: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 7 of 11

Conditie de calificare:Operatorul economic va face dovada ca dispune pentru transportul si distributia produselor lactate la locatiileprevazute În caietul de sarcini În conformitate cu graficul de livrare stabilit de un numar minim de persoanepentru fiecare lot ofertat, astfel:

participare a fost obtinut de catre ofertantlcandidat, În special pentru asigurarea controlului calitatii, pentrufiecare lot ofertat

Lot 1 - 8 persoaneLot 2 - 8 persoaneLot 3 - 8 persoaneLot 4 - 6 persoane.Ofertantul va avea În vedere nominalizarea de persoane având cunostinte minime de igiena produseloralimentare sau instruite În acest sens si având efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederileHotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Pentru demonstrarea Îndeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma instruireapersonalului în domeniul igienei produselor alimentare efectuarea controlului medical periodic.Se vor prezenta certificatele/atestatele care dovedesc indeplinirea cerintei minime in original, copie legalizatasau copie certificata conform cu originalul.Cerinta nr. 4

Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentruîndeplinirea corespunzatoare a contractului.

Conditie de calificare:Ofertantul/candidatul trebuie sa dispune pentru fiecare lot ofertat, pentru îndeplinirea corespunzatoare acontractului de un numar minim de mijloace de transport, astfel:

Lot 1 - 8 mijloace de transportLot 2 - 8 mijloace de transportLot 3 - 8 mijloace de transportLot 4 - 6 mijloace de transport.

Conditie de calificare:Ofertantul/candidatul trebuie sa dispuna de cel putin 1(unu) depozit frigorific adecvat pentru receptia,depozitarea si livrarea de produse lactate.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cumodificari si completari ulterioare.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinereaacordata de catre o alta persoana(conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,prin prezentarea unui angajament ferm,conform Formularului nr. 13, al persoanei respective.

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul care sustine cerinta minima privind experienta similara trebuie sagaranteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, În cazul în care contractantulîntâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. In acest sens, se va completa Formularul 13/13A.

Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determinaexcluderea din procedura de atribuire conformprevederilor art. 180, art. 181 lit. a), cA1) si d) si art. 69A1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile sicompletarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 6, Formular nr. 4 si Formularul nr. 48.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializareaacestora.Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 69A1 din OUG nr. 34/2006, subsanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Important!Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelorîncheiate între contractant sisubcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vorconstitui În anexe la contractul de achizitiepublica.Nota: Obiectul contractului de achizitie publica este furnizare si distributie produse lactate. In acest sens,atunci cand se subcontracteaza oparte din contract, obiectul contractului de subcontractare va fi identic cu obiectul contractului de achizitie

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNoticelPublishedCNoticeView.aspx 08.07.2015

Page 8: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 8 of 11

publica, de furnizare si distributie produse lactate. Obiectul contractului de subcontractare nu poate fi doarfurnizarea produselor lactate (ceea ce ar insemna ca respectivulagent economic este furnizor pentru ofertant si nu subcontractant).Informatii privind asocierea:

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociereconform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va filegalizata in conformitate cuprevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr. 1Conditie de calificare :Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementatsi mentine, conform ISO 9001 un sistemde management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care saconfirme asigurarea unui nivel corespunzatoral calitatii.Cerinta nr. 2

Conditie de calificare:Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005

Sau.Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnicaprivind Sistemul de management al sigurantei alimentelorNivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)Ofertantii vor prezenta formularul nr. 8, in original - Fisa experienta similara (Formular 8A), in original; -Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar.Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul",insotite de traducere autorizata in limba romana. Completare Formular nr.9 si formular nr. 10 pentru fiecarelot ofertat. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma: -instruirea personalului în domeniul igienei produselor alimentare - efectuarea controlului medical periodic Sevor prezenta certificatele/atestatele care dovedesc indeplinirea cerintei minime in original, copie legalizatasau copie certificata conform cu originalul. Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului,ofertantii au obligatia de a prezenta contracte de colaborare cu acesta in copie certificata conform cuoriginalul, precum si declaratie de disponibilitate, formular nr. 11. Pentru persoane juridice straine, se vorprezenta documentele de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care ofertantul este rezident.Aceste documente vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana. 1.Prezentarea de documente caresa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conformOrdinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57 din 24 iunie 2010(documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament depunere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita dedepunere a ofertei). 2.Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune deun depozit frigorific conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract deînchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta,valabil la data limita de depunere a ofertei). -Formularul nr. 13/13 A. in original -Formularul nr. 6, Formular nr.4 si Formularul nr. 48. in original. - Formularul nr. 12 si anexa la Formularul 12, cu denumireasubcontractantilor, specializarea acestora si specificarea, in original; - Formularul 6, in original-Informatiidespre asociere (Formular nr. 3), in original-Acordul de asociere (Formular nr. 3A), in original, -Declaratieprivind legalizarea asocierii - Anexa 10, in original. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate inalta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romanadupa acestea. Prezentare certificat emis de un organism independent în copie conform cu originalul, valabilla data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detinaun astfel de certificat. Prezentare documente/certificate emise de organisme independente în copie conformcu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune. fiecareasociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

111.2.4) Contracte rezervateNu

111.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAINotice/CNotice/PublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Page 9: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015

111.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesiiNu

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si califica riie profesionale ale membrilor111.3.2)personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEAIV:PROCEDURAIV.1) TIPUL PROCEDURIIIV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisaCRITERII DE ATRIBUIRECriterii de atribuirePretul cel mai scazutSe va organiza o licitatie electronica

DaPentru obtinerea unor preturi cât mai competitive, autoritatea contractanta a optat pentru organizarea uneilicitatii electronice, ca etapa finala a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96 din 16 august 2002). Procedura se va desfasura offline, cuetapa finala licitatie electronica conform art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006. Lalicitatia electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inscrisi in SEAP. Autoritateacontractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul ofertei care face obiectul procesuluirepetitiv de reofertare: pretul ofertei exprimat in lei fara TVA. Se are in vedere imbunatatirea ofertelor de pretdepuse de catre ofertantii selectati, anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica. La etapa finala delicitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digitalvalid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimalesunt disponibile la: http://www.elicitatie.ro/PubliclCommon/Static.aspx?f=TechnicalRequirement Notificarilede incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea insectiunea "Notificari in sistem". Licitatia electronica va incepe dupa doua zile lucratoare de la transmitereainvitatiei; Pe parcursul derularii etapei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitiaofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna ofertafinanciara si la pozitia pe care o ocupa in clasament. Informatiile relevante referitoare la echipamentulelectronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii lalicitatia electronica, in conf. cu prev. art. 42 din H.G. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,operatorii economici trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem(informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la www.e-licitatie.ro). Ofertele depuse de operatoriieconomici care nu sunt inregistrati on-line si nu detin certificat valid pentru acces in sistem, nu pot fi luate inconsiderare.INFORMATII ADM INISTRATIVENumar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaAnunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

NuConditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

IV.3.3) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.201513:00

IV.2)IV.2.1)

IV.2.2)

IV.3)IV.3.1)IV.3.2)

Page 9 of 11

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare19.08.2015 09:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectatiIV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RONIV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 19.08.2015 11 :00Locul: Sediul autoritatii contractante, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, lasi, Judetul lasi

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAlNotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Page 10: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 10 of Il

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daReprezentantii imputerniciti ai ofertanti lor, observatori UCVAP, daca este cazul.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

NuV1.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

NuTip de finantare: Fonduri bugetareALTE INFORMATIIVI.3)

VI.4.2)

1) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, înconformitate cu prevederile H.G. nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata dereprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-I reprezinte,prin care sa confirme caîndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. 2) În situatia Încare, dupa etapa de licitatie electronica, pe locul 1 vor fi doua sau mai multe oferte cu preturi egale, se vorsolicita noi propuneri financiare în plic închis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunerefinanciara are pretul cel mai scazut. În solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschideplicurile. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pâna când un singur ofertant se va situa peprimul loc, conform criteriului de atribuire mentionat la cap. IV.2.1) Criterii de atribuire. 3) Specificatiiletehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau decomert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta atipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitorproduse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT" (art.38 din OUGnr.34/2006). 4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuiesa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pesite-urile furnizorilor de semnatura electronica). 5) În cazul depunerii de oferte În asociere, garantia departicipare trebuie constituita În numele asocierii si sa mentioneze ca acopera În mod solidar toti membriigrupului de operatori economici. 6) Ofertantul elaboreaza oferta În conformitate cu prevederile dindocumentatia de atribuire si indica În cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau dinpropunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietateintelectuala. 7) In cazul depunerii unei contestatii, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de bunaconduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramaneriidefinitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia, in conformitate cuprevederile art. 271 J\1 din OUG 34/2006(A). 8) Durata contractului de achizitie publica este de 177 de zile descolarizare corespunzatoare anului scolar 2015-2016.CAI DE ATACOrganism competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a Contestatiilor 1

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal:030084 , Romania, Tel. +40213104641 ,Email: [email protected], Fax: +40213104642/ +40218900745 ,Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediereUtilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacTermenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256J\2 din OUG 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacCONSILIUL JUDETEAN IASI - Directia Achizitii Publice

VI.4)VI.4.1)

Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant,nr. 69 ,Localitatea: lasi, Cod postal: 700075, Romania,Tel. +40232235100, Email: [email protected], Fax: +40232214425, Adresa internet (URL):www.icc.ro

VI. 5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT02.07.201508:18

I Documentatie, clarificarl

Anca Muscheru (JUDETUL IASI)

https://www.e-licitatie.ro:8881/CAlNotice/CNoticelPublishedCNotice View.aspx 08.07.2015

Prima pagina l/CAlDefault.aspxl I (/Public/SiteMap.aspx)Termeni si conditii (/Public/Common/Static.aspx?f=TermsAndConditions) I Ajutor I Cerinte tehnice (/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicaIRequirement)1 Wizard

Page 11: eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846104.07.2015 … · 2015-07-08 · eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page 3 of 11 data de 09.06.2015 de 1euro

eLicitatie - Anunt de participare numarul 160846/04.07.2015 Page Il of 11

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Continutul acestui material nu reprezintă În mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului

României.Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.

https://www.e-licitatie.ro:888l/CAINotice/CNotice/PublishedCNotice View.aspx 08.07.2015