Click here to load reader

Els pronoms febles

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Els pronoms febles

 • ELS PRONOMS FEBLES

  LAURA TORR DEVS

 • QU SN?Els pronoms sn mots que substitueixen altres elements de loraci i ajuden a donar cohesi al text evitant repeticions:Portam el quadern de Llus i jo lil donarli: a Llusel: el quadern

 • De fet, el complement directe en valenci t tres solucions possibles:DETERMINAT: article determinat, demostratiu, possessiu (sabem quin s el referent exacte)Vull el llibre: el vullVull el teu llibre: el vullVull aquell llibre: el vull

 • INDETERMINAT: no t presentador o s un quantitatiu, un numeral o un indefinit (no sabem exactament a quin referent es refereix)

  Vull pa: en vullVull molts pans: en vull moltsVull algun pa: en vull algunVull tres pans: en vull tres

 • NEUTRE: substitueix un demostratiu neutre (aix, a, all) o una subordinada substantiva:

  Vull aix: ho vullVull que vingues: ho vull

 • Recordeu tamb que el pronom LI s per al mascul i per al femen singular i el pronom ELS (LIS no existeix!) s tamb per al mascul i per al femen plural.dna aix a ell = dna-li aixdna aix a ella = dna-li aixell dna aix a ells = ell els dna aixell dna aix a elles = ell els dna aix

 • Fixeu-vos que, fins i tot, us pot confondre la posici encltica (darrere del verb)

  Vull donar el llapis a ells: vull donar-los el llapis

  Vull donar el llapis a elles: vull donar-los el llapis

 • El pronom EN, a ms de la funci de complement directe, tamb substitueix els complements circumstancials i de rgim verbal introduts per la preposici DE.

  Vinc de passejar: en vincVa eixir del seu amagatall: en va eixir

 • El pronom HI substitueix la resta de complements introduts per qualsevol altra preposici

  Estiueja a Gandia: hi estiuejaElla ve per lavinguda: ella hi veElls van a la platja: ells hi vanSomia amb el nuvi: hi somiaSha perdut en el bosc: shi ha perdut

 • ORDRE DELS PRONOMS FEBLESQuan hem de substituir dos o ms complements per dos o ms pronoms febles, els posem o b tots junts davant el verb o b tots junts darrere el verb.

  Reflexiu2a persona1a persona3a personaAdverbialsCICD/AtributSETE,US...ME,ENS...LI, ELS...EL, HO...EN, HI

 • COMBINACIONS DE CI + CDa) Estructura CI (1a, 2a persones; reflexiu) + CDem, et, ens, us; es + el, la, els, les; en; ho CI CDEx:mel va deixar (el llibre, a mi)us la tancar (la porta, a vosaltres)ens ho dir (aix, a nosaltres)porta-me-les (les claus, a mi)COMBINACIONS AMB ELS CRV, C. PREDICATIUS I CC.Quan combinem els pronoms de 1a, 2a i 3a persona amb els pronoms substitutius dels CRV, Predicatius i CC (en, hi), cal seguir la norma general, s a dir, primer colloquem els de 1a, 2a i 3a persona i desprs en o hi.Exemples:Li parlava de les vacances: Lin parlava.Es va quedar sord: Shi va quedar.Em vaig llenar al riu: Mhi vaig llenar.

 • LA COMBINACI I ORDRE DELS PRONOMS FEBLES

  Passos a seguir... (encara que a simple vista parega que siga fcil la combinaci)

 • 1.-Saber-los reconixer, s a dir, saber el pronom adequat per al complement que volem substituir.

  Maria dna el cendrer a Llus CD. EL CI. LI

 • 2.- Veure en quin temps est el verb per tal de saber si els pronoms van davant o darrere del verb.

  Infinitiu, gerundi, imperatiu= darrereLa resta de temps= davant

  Maria EL LI dna (pres. ind.)

 • 3.-Ordre dels pronoms quan n'hi ha ms d'un:

  SE,CI.,CD.,EN,HILI EL dna

 • 4.- Ajustament ortogrfic.

  LI'L dna

  Regla dor: mana lapstrof i ha danar tant a la dreta com siga possible.

 • Els pronoms noms es poden apostrofarDAVANT DEL VERB susa apstrofLhe vistMe lhan donatMho donen

 • DARRERE DEL VERBSusa el guionet i lapstrof:Porta-melDna-mhoTrenca-lil

 • R E C O R D E U !!!!!!!!

  QUE...sn impossibles les combinacions EN EN, HI HI, EN HO. En tal cas, noms es substitueix un sol complement.Anem a Barcelona amb trenHi anem a Barcelona, o, hi anem amb tren.

 • QUE...les formes reforades (EM,ET...)es converteixen en plenes (ME, TE...) quan no estan IMMEDIATAMENT davant del verb, i viceversa amb les formes plenes. Em dna, per... me la dna Donar-lo, per... donar-vos-el

 • QUE... El pronom LI no s'apostrofa mai, encara que amb ell s que es puguen apostrofar altres.

  LIN dna, per no L'IN dna

 • ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER INFLUNCIA DEL CASTELL...

 • 1.- En castell els pronoms quan van davant del verb s'escriuen sencers i separats, i quan van darrere s'aglutinen:me lo das dmelo En valenci, en canvi, quan van davant s'usa l'apstrof quan s'escau, i si van darrere mai no s'aglutinaran sin que es separaran del verb mitjanant l'apstrof i/o el guionet. me'l dnes dna-me'l

 • 2.- Alerta amb el pronom SE que en castell pot ser reflexiu i indirecte:baar-se = banyar-sedsela = dna-li-la

 • 3.- El pronom LO en castell pot ser determinat o neutre, mentre que en valenci LO (l',el, 'l) s determinat, i HO s neutre.me das el libro = me lo das em dnes el llibre = me'l dnes me das eso = me lo das em dnes aix = m'ho dnes

 • PRACTIQUEM!!!

 • a) Diana pega un bes a Jaume en li

  1. Diana en li pega un

  2. Diana li en pega un

  3. Diana lin pega un

 • b) Maria es pela la classe perqu t son la1. Maria es la pela2. Maria se la pela3. Maria la se pela

 • c) Luca vol que vingueu tots a la festa

  Luca ho volLuca en vol Luca hi vol

 • d) Doneu (vosaltres) la llibreta a les amigues

  1. Doneu-la-les2. Doneu-les-la3. Doneu-los-la

 • e) Hem demanat tres cadires a les conserges

  1. Lis nhem demanat tres2. Les nhem demanat tres3. Els nhem demanat tres

 • f) Carme ha vist la cara a la seua gata

  1. Carme lha vist2. Carme li lha vista3. Carme li lha vist

 • g) Anna deixa els apunts a les amigues

  1. Anna lils deixa2. Anna els les deixa3. Anna els els deixa

 • He vist el llapis damunt de la taulaVull donar les grcies a les teues amiguesPorteu (vos.) els llibres a la bibliotecriaBeln i Clara han caigut al foratCandela ha dit moltes coses a CarolinaBoro s molt bon jugador de futbol

 • a) Duen els paquets a correus.b) Carreguen el carro a lera.c) Laura ha trobat un escarabat baix de la paella.d) Vendrem arracades al mig de la plaa.e) Van trobar a Berta davant del bar de lestaci.f) Feu xocolata desfeta als xiquets.g) Posar cianur al seu suc de taronja.h) Parleu de loperaci als vostres fills.i) Donarem les medalles al teu germ.j) Escriu els exercicis a la llibreta.k) Jordi va dir a Pere que no senfadara.l) Demanar a Cesc si vol eixir amb mi.m) He deixat plantat a Joan.

  *

Search related