10

enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 2: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 3: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 4: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 5: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 6: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 7: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 8: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 9: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto
Page 10: enciklopedi-rinore.comenciklopedi-rinore.com/Librivizatimit/faqe 41 deri 50.pdf · elipsi, parabola dhe hiperbola njihen edhe me cmrin e përbashkët koniket, sepse të tria këto