ENDœSTR° 4.0 Tar±m

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ENDœSTR° 4.0 Tar±m

 • tarm@ENDSTR4.0

  Prof.Dr.Ahmet OLAK

  Prof.Dr.Ali hsan ACAR

  Dr.Okray OREL

  Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi

  Tarm Makinalar ve Teknolojileri Mhendislii Blm

  01/09/2016

  30.Tarmsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Tokat

 • Endstri 4.0 Nedir ? Makinelerin, aralarn ve insanlarn sensrler yardmyla iletiimlerini

  salayan sistem,

  Kiiselletirme, grselletirme, hibritletirme ve mkemmellik n plana kmakta,

  evrelerindeki olaylar anlayarak internet zerinden birbirleriyle balant salayan makinalarn oluturduu sistemin teknolojik temelleri siber fiziksel sistemlere ve internet ana dayanmakta,

  Standart internet tabanl protokoller kullanlarak retim srasndaki hatalar ngrme, parametreler tanmlama ve deien koullara uyum amacyla veri analizi planlama,

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Endstri 4.0 Nedir ?

  Hzl, esnek ve verimli sreler sayesinde yksek kalite

  rnlerin dk maliyetle retimi,

  Zaman ierisinde nitelikli igc oluumu,

  retim zincirindeki btn makinalardan verilerin

  toplanarak daha kaliteli bir iletiim iin veri ynetimi

  gelitirme,

  Srekli arivleme, gerek zamanl analitik

  deerlendirmeler, ok fonksiyonlu uyar ynetimi,

  nternet yaynlar ve btn deerli zincir boyunca veri

  geii.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Endstri 4.0 Neleri eriyor?

  01/09/2016 Perembe, Tokat

  Baysal, 2015den alnmtr

 • Fiziksel Dnyann Dijitallemesi

  01/09/2016 Perembe, Tokat Baysal, 2015den alnmtr

 • Endstri 4.0n Unsurlar

  Byk Veri Analizi (Big Data)

  Akll robotlar

  Simlasyon

  Dikey ve yatay sistem organizasyonu

  Nesnelerin interneti

  Siber gvenlik

  Bulut

  Eklemeli retim

  Zenginletirilmi gereklik

  01/09/2016 Perembe, Tokat

  tle ve zyurt, 2016

 • Byk Veri Analizi

  retim sistemleri dnda, kurumsal ve mteri bazl ynetim sistemleri

  gibi birok farkl kaynaktan elde edilen verilerin toplanmas ve kapsaml

  biimde deerlendirilmesi salanmaktadr ve gerek zamanl karar verme

  srelerinde standart hale gelecei planlanmaktadr. Bylece retimin

  kalitesi ykselmekte, enerji tasarrufu salanmakta ve ekipman bakm

  kolaylamaktadr.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Akll Robotlar

  Robotlar, eitli sektrlerde uzun zamandr kullanlmaktadr.

  Gelien teknolojiyle birlikte, robotlar, hem daha otonom,

  esnek ve ibirliine yatkn hale geliyorlar hem de sahip

  olma maliyetleri dyor. lerleyen dnemlerde robotlarn

  birbiriyle etkileimleri arttrlarak insanlar ile yan yana daha

  gvenli bir ekilde almalar ve bir yandan da renme

  kabiliyetlerinin gelitirilecei planlanmaktadr.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Simlasyon Tasarm aamasnda rnlerin, malzemelerin ve retim

  srelerinin 3 boyutlu simlasyonundan gnmzde

  yararlanlmaktadr, ancak ileride simlasyonlarn fabrika

  operasyonlarnda kullanmnn yaygnlaaca beklenmektedir.

  Gerek zamanl veriler kullanlarak hazrlanan bu sanal

  modellerde, makineler, rnler ve insanlarla beraber fiziksel

  dnyann sanal gereklii oluturulmaktadr. Bu sayede

  operatrlerin, retim hattndaki rn iin makine

  parametrelerini gerekten ayarlamadan nce sanal olarak

  test etme frsatlarnn domas, makine kurulum sresinin

  ksalmas ve rn kalitesinin artmas beklenmektedir. 01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Dikey ve Yatay Sistem Organizasyonu

  Gnmzde irketler, tedarikiler ve mteriler nadiren

  birbirlerine utan uca baldr yani ou sistem entegre

  deildir. irketlerin yan sra, mhendislik tasarm, retim ve

  hizmet fonksiyonlar iin de ayn durum geerlidir. Ancak irket

  apndaki evrensel veri entegrasyon alarnn gelimesiyle,

  irketlerin, birimlerin ve yetkinliklerin birbirleriyle ok daha

  uyumlu hale gelmeleri planlanmaktadr.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Nesnelerin nterneti

  Gnmzde sensrlerin ve makinelerin bir ksm aa bal

  ekilde entegre veri ilemede kullanlmaktadr. Snrl yapay

  zekaya ve otomasyon kontrol mekanizmalarna sahip sensr ve

  saha cihazlar, genel retimin kontrol sistemine bal olarak

  kurgulanm durumdadr. Ancak gelecekte nesnelerin (daha

  fazla sayda cihazn, hatta yar mamllerin) internet sayesinde

  standart teknolojilerle nesneler birbirlerine balanarak

  tmleik veri oluturulacaktr. Bylece, kullanlan

  donanmlarn hem birbirleriyle hem de merkezi kontrol

  sistemleriyle iletiim kurabilmesi beklenmektedir. Dahas,

  analiz ve karar verme srelerinin tek elden yaplma art

  ortadan kalkarak, gerek zamanl karar verme sreleri

  mmkn olacaktr.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Siber Gvenlik

  Gnmzde, birok irket birbirine bal olmayan ynetim ve

  retim sistemleri kullanmaktadr. Balanrln artmasyla

  kritik endstriyel sistemleri ve retim hatlarn siber

  gvenlik tehditlerine kar koruma amacyla, makinelerin

  kimliklerinin belirlenmesi ve makinelere eriimin

  ynetilmesi esasl gvenli iletiimin nem kazanmas

  beklenmektedir.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Bulut

  Baz irketler kurumsal ve analitik uygulamalar iin bulut tabanl

  yazlmlar kullanmaktadr. Ancak gelecekte, tesisler ve irketler

  arasnda rnlerle ilgili daha fazla verinin paylalmas

  beklenmektedir. Dahas, bulut teknolojilerinin performansnn

  artmasyla tepki sresi birka milisaniyeye debilecektir.

  Bylece, bulutta yer alan makinelere ait veriler ve ilevlerin

  artmasyla retim sistemlerine daha fazla hizmet sunulacaktr.

  Hatta sreleri takip ve kontrol eden sistemlerin bile buluta

  tanmas uzmanlarn almalar arasndadr.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Eklemeli retim

  irketler, paralarn prototipini oluturmak ve retimini yapmak

  iin, boyutlu bask gibi eklemeli retim tekniklerini

  benimsemeye balamlardr. Bu yntem, ilerleyen dnemde,

  zellikle karmak ve hafif tasarmlar gibi alanlarda, zel

  rnleri az sayda retmek amacyla daha da yaygn

  kullanlmaya balanacaktr. Sonu olarak yksek performansl

  ve merkezi olmayan eklemeli retim sistemleri, lojistik

  maliyetlerini ve stok seviyelerini azaltaca dnlmektedir.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Zenginletirilmi Gereklik

  Zenginletirilmi gereklik, depodan para seimi veya

  mobil cihazlara tamirat talimatlar gndermek gibi eitli

  hizmetlerdir. Bu sistemler henz balang aamasndadr,

  ancak gelecekte irketlerin karar verme ve operasyon

  srelerini iyiletirmek ve alanlarna gerek zamanl

  bilgi ulatrmak amacyla daha fazla kullanlaca

  dnlmektedir.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Geleneksel i modelleri deiecek !

  Taksisi olmayan firma (uber)

  Deposu olmayan dnyann en byk e-ticaret firmas

  (alibaba)

  erii olmayan sosyal paylam sitesi (facebook)

  Oteli olmayan dnyann en byk konaklama organizatr

  (airbnb)

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Endstri 4.0 Frsatlar ve Zorluklar

  2020 itibari ile Avrupa endstrisi internet uygulamalarna yllk 140 milyar yatrm planlanmaktadr.

  Kurumlarn %80den daha fazlas dijital olgunluk seviyelerini arttracaktr.

  Endstriyel internet ile retim verimlilii ve kaynak kullanmnda %18 iyileme beklenmektedir.

  Byk veri ve analiz, Endstri 4.0n temel gereksinimlerindendir.

  Reglasyon kurumlarnn baz dzenlemeler yaparak belirsizlikleri ortadan kaldrmas gerekmektedir.

  Deer zincirinde yataydaki ibirliinin artmas mteri memnuniyetini arttracaktr.

  Endstriyel internet yeni i modellerinin ortaya kmasn salayacaktr.

  Dijital rn ve hizmetler Avrupa endstrisine yllk ek 110 milyar gelir salayacaktr.

  Kurumun srdrlebilir performans iin dijital rn ve hizmetler esastr.

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Devlet ile STKlarn zmesi gereken

  zorluklar var! Belirsiz ekonomik faydalar ve ar yatrm

  rencilerin yetkinliklerle mezun edilmesi

  Yetkin alan yetersizlii

  Uluslararas standartlardaki eksiklikler

  Rekabet verisinin kullanmn dzenleyen kanunlardaki yetersizlikler

  Yatrmlarla ilgili vergi tevikleri

  Standart dnmleri, reglasyon ve sertifikasyon eksikleri

  Ar - Ge faaliyetlerine tevik ve zendirme

  Network altyapsnn iyiletirilmesi

  Darya ait verinin kullanm ile ilgili kanuni dzenlemelerin yetersizlii

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Endstri 4.0 SWOT Analizi Gl Yanlar

  Verimlilik art, kaynaklarn etkin kullanm ve rekabet edebilirliini ve

  karll artrmak,

  Daha fazla yetkinlik gerektiren ve yksek cretli i frsatlar yaratmas,

  Artrlm mteri memnuniyeti,

  Yeni pazarlar Yaratmas,

  rnler zerinde esneklik ve kontrol imkan salayabilme,

  Zayf Yanlar

  Teknoloji ve a sistemlerinin geri beslemelerine ar baml olma (Ufak bir

  sorun byk etkilere sebep olabilir),

  Standartlar, tutarllk analizleri, zel yetenekli igc arz, yatrm ve ar-ge

  gibi baar ltlerine bamllk,

  Gelitirme ve entegre olma maliyetlerinin ykseklii,

  Yatrm zerindeki kontrol kaybetme riski,

  Yeterli kaliteye sahip igc,

  htiya duyulan yetenekli i gcnn d kaynaklardan temin edilmesi,

  01/09/2016 Perembe, Tokat

 • Endstri 4.0 SWOT Analizi (2) Frsatlar

  retimde kresel bir lider olarak pozisyonunu glendirme,

  rnler ve hizmetler iin yeni nc pazarlar yaratma,

  Yeni tedarik zincirleri ile KOBler iin yeni pazarlara girebilme frsatlarn yaratma.

  Tehditler

  Sibergvenlik, istihbarat ve veri gvenlii,

  ilerin, KOBlerin, endstrinin ve ulusal ekonomik politika belirleyicilerinin Endstri 4.0n