ENERJ° SANTRAL°

  • View
    565

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of ENERJ° SANTRAL°

*** SUNU ***2011 ylnda 100. kurulu yln kutlayan Yldz Teknik niversitemizin Elektrik Mhendislii Blm rencileri iin, hem eitli kaynaklardan yararlanlarak hem de orijinal olarak retilerek ortaya km olan

PRATK SORULAR (SORU BANKASI),rencilerimizin mevcut teorik ve pratik bilgilerini uygulamaya koymalar ve kendilerini snamalar asndan yararl olaca dnlerek hazrlanmtr. rencilerimizin bo zamanlarnda bu sorular incelemeleri, cevaplama ynnde aba harcamalar, henz almadklar derslere ait sorular varsa bunlar gemeleri, olabilecek bilgi eksikliklerini belirleyerek gidermeleri ve gerektiinde ilgili hocalarndan yardm almalar ok yararl olacaktr. Bu sorular; elektrik mhendisliinin tm konularn kapsayacak ekilde TEOR, TASARIM, TERMNOLOJ, UYGULAMA ve LME alanlar ile TEMEL MATEMATK ve FZK alanlarn iermektedir. Sorular, belirli bir alandaki sorulara odaklanmay nlemek iin, zellikle kategorize edilmemitir. Yurt dnda bu tr sorular olduka yaygndr. Bu tr sorular (ng: Objective Type Questions, Review Questions, Short Questions) doktora, sertifika program, profesyonel mhendis belgesi, vb. giri snavlarnda (Entrance Exams) yaygndr. Salt bu snavlara zg (cretli) kurslar, kitaplar ve eitim CDleri bulunmaktadr. Yl ii snavlarda (midterm exams) ve yl ii devlerde de (assignments) bu tr sorular vardr. Bu tr sorularn en nemli yanlar unlardr: Bu tr sorular ak ve ksa olduundan, cevaplama sreleri ok ksadr. Bylece olabildiince ok soru sorma ve cevaplama olana domaktadr. Saysal sorular belirli konularda kurgulanabildii halde, bu tr sorular ok geni bir konu yelpazesinde hazrlanabilir. ekil (Figure) gerekmez. Bu tr sorular teorik birikimin snanmas bakmndan son derece yararldr. Bu tr sorular, yerine gre, Doru/Yanl (True or False), Evet/Hayr (Yes/No), Bo yerleri doldurunuz (Fill in the Blanks) ve oktan semeli (Multiple Choice) formatlarnda olabilmektedir. Bu tr sorularn lkemizdeki -mesleki bakmdan- en nemli rnei Tpta Uzmanlk Snav (TUS)dur. Elektrik Mhendislii alannda ise; Lisansst giri snavlar (yazl veya mlakat) srasnda, bavuru snavlar (yazl veya mlakat; written / oral examination) srasnda, Uzun yllardr yurt dnda yaplmakta olan, gelecekte lkemizde de yaplmas gndemde olabilecek Profesyonel Mhendis (PE) snavlar srasnda, bu tr sorular ile karlama olasl bulunmaktadr. Aadaki sorular hazrlanrken, ok basit (s) sorulara asla yer verilmemitir. rnein kimi Objective Type Electrical Engineering kitaplarnda yer alan 10 ohm luk direnten 2 A geiyorsa, u gerilimi ka volt olur? gibi bir soru, Blmmz rencilerine yneltilemeyecek kadar s bir sorudur. Sorularn rencilerimizin teorik bilgi birikimini lmelerine katk salayacak nitelikte olmasna dikkat ve zen gsterilmitir.

21 Kasm 2011 tarihi itibariyle burada yer alan soru says 7300 dr.Sorularn gerek say gerekse ierik bakmndan olduka geni kapsaml tutulmasna allmtr. steyen rencilerimize sorularn A4 ktlar da verilebilecektir. Sorularn cevaplar iin genellikle forml bilgisi gerekmemektedir. (Bilindii gibi, zaman iinde formller unutulmu olabilir; ancak temel teorilerin ve kavramlarn unutulmamas gerektii aktr.) Saysal trden olan sorular ok temel konulara aittir ve genel temel bilginin snanmas hedeflenmitir. Sorular ak, net ve ksadr. Standart terminolojiye zen gsterilmitir. Her soru iin 3 dakikadan daha fazla zaman ayrmaynz. Gemi yaryllardaki ders notlarnzdan ve kitaplardan da yararlanabilirsiniz. Soru says ilk bakta ok gibi gzkse de, SS Snavna hazrlanrken binlerce soru zdnz unutmaynz. (Sorular hafta sonlarnda incelemeniz nerilir.) Elektrik Mhendisliinin her alanna yaylm bu kadar ok soruya, yerli veya yabanc baka kaynaklarda eriebilme olana bulunmamaktadr. Teorik ynden salam bir bilgi birikimine sahip rencilerimizin yetitirilmi olmas, hepimizin ortak beklentisi ve dileidir. Bu nedenle (cevap verdiiniz soru says) / (incelediiniz soru says) oran bir gsterge olup, zellikle 8. yaryldaki rencilerimiz iin bu orann 0.51 olmas beklenmektedir. Gr ve nerilerinizi selimay@yildiz.edu.tr adresine gndermenizi dilerim.

NOT: PRATK SORULAR (SORU BANKASI) nn her hakk sakldr ve yazarna aittir. Bu sorularn tamam veya bir blm yazarn yazl izni olmadan (gerek kada basl olarak gerekse web ortamnda) yaymlanamaz, not haline getirilemez, fotokopi vb. yollarla oaltlamaz ve datlamaz. Aksi davranta bulunanlar, 5846 sayl Yasa ve bu Yasaya eklenen dier (ek) madde hkmleri erevesinde sorumlu olurlar. PRATK SORULAR (SORU BANKASI) kesinlikle ticari amal olarak hazrlanm deildir. Bu nedenle sorular, Y.T.. Elektrik Mhendislii Blm rencilerine ynelik olmakla birlikte, web ortamnda doal olarak, dier niversitelerdeki renciler ile meslekdalarmzn da paylamna aktr.Sorularn en az 3/4' lk blm orijinaldir. Sorular, yaklak 6 yldan gnmze kadar, deiik aralklarla gncellenmitir (Bir nceki gncelleme ubat 2011de yaplmt ve bu tarihteki soru says 6665 idi.)

Son gncelleme: 21 Kasm 2011

Selim AY

EK AIKLAMA:Elektrik mhendisliinde, MDEK ltleri kapsamnda; temel matematik ve fen bilgilerine sahip olma, temel elektrik mhendislii bilgilerine sahip olma, bir elektrik mhendislii problemini tanmlama ve zme, becerilerini snamaya ynelik saysal sorular (problemler); YT Elektrik Mhendislii Blmnde okutmakta olduum

ELEKTRK ENERJS EKONOMS ve ENERJ LETM HATLARIDerslerinin 1. vize, 2. vize ve final snav sorularnda yer almaktadr. Sz konusu snav sorularna, www.yildiz.edu.tr/~selimay sayfasndaki Eski Snav Sorular linkinden ulalabilir. kl ve ksz ok saydaki snav sorusunun tm orijinal nitelikte olup, zmler iin gerekli bantlar da verilmitir. Bu sorular, saysal soru zme becerilerini snamak isteyen rencilerimiz ve ilgililer iin, kapsaml bir SAYISAL SORULAR (SORU BANKASI) niteliindedir.

Dr. Selim AY21 Kasm 2011

PRATK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YT Elektrik Mh. Bl. Sayfa 1

PRATK SORULAR (SORU BANKASI)Aadaki sorular uzun matematiksel ilemleri gerektirmemektedir. Cevaplar genellikle szel olup yalnzca birer cmleden (ya da ksa ilemlerden) olumaktadr. 1. 35/0.4 kV luk trafo S (kVA) gcyle tanmlanrken, rnein 40 kW lk bir asenkron motor P (kW) gcyle tanmlanr. Neden? 2. 40 kW lk asenkron motorun g katsays daima sabit midir? Neden? 3. Determinant hangi durumlarda hesap edilemez veya sz konusu deildir? 4. Diferansiyel denklem ile cebirsel denklem arasndaki fark nedir? 5. Lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemlere birer rnek veriniz. 6. Katsaylar zamanla deien diferansiyel denkleme (Elektrik Mhendisliinden) bir rnek veriniz. 7. G ak analizlerinde salnm baras (slack busbar) neden kullanlmaktadr? 8. Kararllk analizinde eit alan kriteri (equal area criterion) ne amala kullanlmaktadr? 9. Bir g trafosunun yldz noktasnn dorudan veya diren ya da bobin zerinden topraklanmasnn ne yarar vardr? 10. Orta gerilim hatlarnda neden demet iletkenler kullanlmaz? 11. 380 kV luk bir iletim hattnda hattn kondktans G (siemens/km) nasl bulunabilir? 12. Kesici (disjonktr) boyutlandrmasnda, ve katsaylar neden ve nasl kullanlr? 13. Enerji iletim hatlar neden ou kez P edeer devresi ile modellenir? 14. 154 kV luk bir kafes direin topraklama elektrotundan ne zaman akm akar? 15. Enerji sistemlerinde, akm dalm analizi yerine, g ak analizi yaplr. Neden? 16. Enerji sistemleri ile ilgili hesaplarda Jacobian matris (J) nerede ve ne ama iin kullanlr? Bu matris her zaman kare matris zelliinde midir? 17. Endksiyon motorlarna asenkron motor da denilmektedir. Senkron szcnn nndeki a neden gelmitir? 18. Enerji iletim hatlarnda off-set hesab hangi durumlarda yaplmaz? 19. Bir kafes direin evresinde adm geriliminin oluabilmesi iin gerek koul nedir? 20. Bir kafes direin evresinde temas geriliminin oluabilmesi iin gerek koul nedir? 21. Camper ba hangi tip direklerde ve ne amala kullanlr? 22. Hava hatlarnda Stockbridge damper ne amala kullanlr? 23. 12 elemanl bir zincir izolatrde, hangi durumlarda her elemann ular arasna eit gerilim der? 24. 300 km lik bir enerji iletim hattnda iki noktada aprazlatrma (transpozisyon) direi kullanlmtr. Bu direklerden drt noktada kullanlm olsayd, ne deiirdi? 25. Enerji iletim hatlarnda, direkler iin, hangi durumlarda kamlanma hesab yapmaya gerek yoktur? 26. Enerji iletim hatlarnda neden dalgalanan (salnml) g (pulsating power) hesab yaplmaz? 27. 380 kV luk bir iletim hava hattnda kapasitif kaak akm (IC) nasl llebilir?Ampere yasasn ifade ediniz ve bir uygulama alann belirtiniz.

PRATK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YT Elektrik Mh. Bl. Sayfa 2 28. Faraday yasasn ifade ediniz ve bir uygulama alann belirtiniz. 29. Gauss yasasn ifade ediniz ve bir uygulama alann belirtiniz. 30. Yuvarlak kutuplu (round pole) senkron generatre ilaveten kk kutuplu (salient pole) senkron generatr de kullanlmaktadr. Neden? 31. Yz5, Yd0 simgeleri neyi ifade etmektedir? Son rakamlarn deimesi halinde fiziksel olarak ne olmaktadr? Bu balantlar nerelerde kullanlmaktadr? 32. Hatlarda spacer (ara tutucu) nerede ve ne amala kullanlr? 33. Yer alt enerji datm kablo kanalnda kullanlan kumun grevleri nedir? 34. 380 kV ve 380 V luk iki ebekenin ksa devre hesaplar arasnda, ne fark vardr? 35. Ksa devre hesaplarnda kullanlan balca varsaymlar nelerdir? 36. Buchholz rlesi hangi tip trafolarda ve ne amala kullanlr? 37. Fourier analizi ne zaman ve ne amala kullanlr? 38. Enerji sistemlerinde bara empedans matrisi nasl oluturulur? 39. Bir trafo hcresinde silikajelin (silica gel) fonksiyonunu kaybettii nasl belli olur? 40. Bir iletim hattnn 70. kilometresinde, faz camperlerinden biri kopacak olsa ne olur? 41. Temel zolasyon Seviyesi BIL (Basic Insulation Level) ne anlama gelir? 42. Laboratuar ortamnda bir elektrik alann(E) nasl elde edebilirsiniz? 43. Laboratuar ortamnda bir magnetik alan (B) nasl elde edebilirsiniz? 44. Laboratuar ortamnda bir dner alan nasl elde edebilirsiniz? 45. Laboratuar ortamnda bir elektromagnetik alan nasl elde edebilirsiniz? 46. Laboratuar ortamnda L (mH) deerinde bir endktans nasl yapabilirsiniz? 47. Laboratuar ortamnda C (mikrofarad) deerinde bir kondansatr nasl yapabilirsiniz? 48. 380 kV luk bir hava hattnda akm tama kapasitesini etkileyen param