Enerji Sistemleri Mhendislii Drt Y±ll±k Ders °erii enerji eitleri, ekonomiklik durumu, lkeler baz±nda kullan±m±, gne enerjisi, rzgar enerjisi, kk

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Enerji Sistemleri Mhendislii Drt Y±ll±k Ders °erii enerji eitleri, ekonomiklik...

 • IRNAK NVERSTES

  Enerji Sistemleri Mhendislii Drt Yllk Ders erii

  Zorunlu Dersler

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS101 Genel Matematik-I 4 0 4 5

  Ders erii:

  Uzayda Doru ve Dzlem. Kmeler, Say kmeleri. Fonksiyonlar, Bileke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda Limit,

  Limitlerde Belirsizlik Durumlar, Fonksiyonlarda Sreklilik, Matrisler, Determinantlar, Cramer kural, Lineer Denklem Sistemleri,

  Vektrler, Vektr Uzay, zdeer ve zvektrler, Lineer Dnmler. Trev, Trev uygulamalar, stel ve Logaritmik

  Fonksiyonlar, Trigonometrik ve Hiperbolik fonksiyonlar. Karmak saylar. L Hospital Kural.

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS102 Fizik I 3 2 4 5

  Ders erii:

  Vektrler, Bir boyutta hareket, ki boyutta hareket, Dairesel hareket ve newton kanununun dier uygulamalar, ve enerji,

  Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Lineer momentum ve arpmalar, Kat cisimlerin bir eksen etrafnda

  dnmesi,Yuvarlanma hareketi, asal momentum ve tork, statik denge ve esneklik, Salnm hareketi.

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS103 Genel Kimya 3 2 4 5

  Ders erii:

  Giri, temel kavramlar, madde, kimyasal hesaplamalar, klasik atom teosi, modern atom teorisi, periyodik cetvel ve zellikleri,

  kimyasal balar, maddenin gaz hali, gaz kanunlar.

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS105 Enerji Sistemleri Mhendisliine Giri 3 0 3 4

  Ders erii:

  Enerji kaynaklar, enerji teknolojisinin tarihi geliimi, buhar enerjisi ve makinalar, iten yanmal motorlar, g santralleri, enerji

  istatistikleri, yenilenebilir enerji, nkleer enerji, enerji retiminde yeni araylar, konvansiyonel enerji kaynaklar, bilim ve

  teknolojide gelimeler.

 • Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS104 Mhendislik izimi 3 0 3 4

  Ders erii:

  Teknik Resim Ara ve Gereleri, teknik resimde standartlar, ktlar, katlama ekilleri. izgiler, yazlar, izim Teknii, llendirme

  ve kurallar, geometrik izimler, teetler, yaylar, Grn karma, perspektif resimler, kesitler, uygulama ve devler.

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS109 Temel Biliim Teknolojisi-I 3 0 3 2

  Ders erii:

  Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanm ve yazlmna giri, DOS ve WINDOWS iletim sistemleri, kelime

  ileme, veri taban kullanm, sunu hazrlama, tablolama ve grafik uygulamalar, internet ve kullanmlar ile HTML ve JAVA

  programlama.

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS108 Yabanc Dil-I 2 0 2 2

  Ders erii:

  Saylabilen ve saylamayan isimler zaman zarflar, belgisiz zamirler, emir cmleleri, zaman gsteren edatlar, nlem ifadeleri, sklk

  zarflar, ekimsiz yardmc fiillerden ile renkler, gnler, aylar ve bunlarla ilgili metin almalar. imdiki zaman ve olmak fiili ile di'li

  gemi zaman. (Have got) yapsnn rneklerle kullanm.

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T P K ECTS

  ENS106 Trk Dili-I 2 0 0 0

  Ders erii:

  Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatndaki yeri ve nemi. Dil kltr mnasebeti. Trk Dili'nin dnya dilleri

  arasndaki durumu ve yaylma alanlar. Trkede sesler ve snflandrlmas. Trkenin ses zellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar.

  Hece bilgisi, imla kurallar ve uygulamas, noktalama iaretleri ve uygulamas.

  Dersin Dnemi: 1. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T P K ECTS

  ENS107 Atatrk lke ve nklaplar-I 2 0 0 0

  Ders erii:

 • 19. yzyl sonlarnda Osmanl mparatorluunda yenileme hareketleri ve 20. yzyl balarnda Osmanl mparatorluunun genel

  durumu. Trablusgarp ve Balkan Savalar. I. Dnya Sava. I. Dnya Savana genel bak, savata Osmanl Devleti. Mondros

  Atekes Antlamas, Kurtulu Sava hazrlk dnemi. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankarada Byk Millet Meclisinin

  almas. Byk Millet Meclisi Hkmetinin kurulmas,i isyanlar.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS111 Genel Matematik-II 4 0 4 5

  Ders erii:

  Diziler, seriler, kuvvet serileri. Binom, Taylor Serileri. Fonksiyonlarn Taylor ve Maclaurin serisine almlar, Erilerin Parametrik

  incelenmesi. Erilerin kutupsal incelenmesi. Belirsiz ntegral. ntegral alma kurallar. Belirli integral ve Uygulamalar, kinci

  Dereceden Sabit ve Deiken Katsayl Lineer Denklemlerin zm. ok Deikenli Fonksiyonlar, Kismi Trev, Maximum ve

  Minimum Bulma (Langrange arpanlar Metodu). ok Katl ntegraller, ntegralle Alan ve Hacim Hesab, Erisel ntegral.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS112 Fizik-II 3 2 3 5

  Ders erii:

  Atomun yaps ve atomun dengesi, maddenin yaps ve scaklk, Scaklk, basn, enerji iin boyutlar ve birimler, Hidrostatik,

  Hidrodinamik: Snr tabaka, laminer ve trblansl ak, sreklilik ve Navier-Stokes denklemleri, akkan kaldrma, srkleme ve

  diren kuvvetleri, Bernoulli denklemleri ve uygulamalar, basn kayplar, Termodinamik kanunlar, , enerji ve g kavramlar,

  deal ve gerek gazlarn hal denklemleri, Hal deiimleri: Erime, svlama ve buharlama, Mekanik i ve termodinamik verim, Is

  transfer metotlar: letim, tanm ve nm kavramlar.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS113 Yakt Kimyas 3 2 4 5

  Ders erii:

  Yakt Kimyasna Giri, Yakt Kimyas ve zellikleri, Kat-Sv-Gaz Yaktlar, Yaktlarla ilgili Hesaplamalar, Kmrn Oluum Teorileri,

  Kmrlerin Snflandrlmas, Linyit, Takmr, Bitml Kmrler, Kmr leme Teknolojisi, Kmrden elde edilen rnler,Kok,

  Kmrn Svlatrlmas, Yanma Modeli, Odun ve Bileenleri, Petrol Oluum Teorileri, Petroln zellikleri, Petroln Yakt olarak

  nemi, Petrol Rafinerisi, Doal Gaz ve nemi.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS114 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3 0 3 5

  Ders erii:

 • Yenilenebilir enerji eitleri, ekonomiklik durumu, lkeler baznda kullanm, gne enerjisi, rzgar enerjisi, kk

  hidro-trbinler,bioktle, jeotermal enerji, dalga enerjisi, aknt gel-git enerjisi gibi eitleri ile dier enerji eitleriyle

  karlatrlmas. Fosil ve yenilenebilir enerjileri kaynaklar evre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler, gne, jeotermal,

  rzgar, biyomas, dalga, OTEC, hidrojen, rzgar ve nkleer enerji.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS115 Enerji Kontrol Sistemleri 3 0 3 4

  Ders erii:

  Enerji ve Kontroln tanm. Enerji elde etme yntemleri ve prosesleri. Proses kontrol ve modelleme. Dorusal ve dorusal

  olmayan modeller. Enerji kontrolnn nemi. Simlasyon.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS-Cr

  ENS116 Trk Dili-II 2 0 0 0

  Ders erii:

  Trke'nin yapm ekleri ve uygulamas. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanlacak plan ve uygulamas.

  Trke'de isim ve fiil ekimleri. Kompozisyonda anlatm ekilleri ve uygulanmas. Zarflarn ve edatlarn Trke'de kullan ekilleri.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS117 Atatrk lke ve nklaplar Tarihi-II 2 0 0 0

  Ders erii:

  Paris Bar Konferans. zmirin igali. Memleketin i durumu ve aznlklar. erkez Ethem Olay. I. ve II. nn Muharebeleri.

  Sakarya Meydan Sava ve sonular. Kars ve Ankara Antlamalar. Byk Taarruz. Mudanya Atekes Antlamas, esaslar ve

  nemi. Lozan Konferans ve nemi. Trk nklab; Siyasi, hukuksal, sosyal, kltrel, eitim-retim alanlarnda inklaplar. ok

  partili sisteme gei. Ekonomik alanda gelimeler. Trk D Politikas. Ermeni sorunu. II. Dnya Sava ve Trkiye. Atatrk lkeleri

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS-118 Yabanc Dil-II 2 0 2 2

  Ders erii:

  zne zamirler, mlkiyet sfatlar, isimler ve oul yaplar, iaret sfatlar ve baz zarflar,. Geni zaman, olma ilgili ile bu zamann

  olumlu, olumsuz ve soru yaplar. Balalar, iaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. ekimsiz

  yardmc fiillerden "can" ve rneklerle kullanm.

  Dersin Dnemi: 2. Yaryl

 • Dersin Kodu Dersin Ad T P K ECTS-Cr

  ENS119 Temel Biliim Teknolojisi-II 2 0 2 2

  Ders erii:

  Problem zme. Giri-lem-k sreci. Algoritma analizi ve tasarm. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik.

  Algoritma Dili. Sabitler, deikenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilikisel ve mantksal ilemciler. Giri-k deyimleri.

  Koul ve tekrar deyimleri. Vektr ve matris gsterimleri. Karakter bilgi ilemleri. Altyordam ve Fonksiyon

  altprogramlar. Yapsal programlama (C, Fortran) dillerinde uygulamalar.

  Dersin Dnemi: 3. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS121 Lineer Cebir 3 0 3 3

  Ders erii:

  Dorusal Denklemler ve Matrisler, Gerel Vektr Uzaylar, arpm Uzaylar, Dorusal dnmler ve Matrisler,

  Determinantlar, zdeerler ve zvektrler

  Dersin Dnemi: 3. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T P K ECTS

  ENS122 Mhendislik Termodinamii 3 0 3 4

  Ders erii:

  Temel kavramlar ve tanmlar. Saf maddenin zellikleri. Hal denklemleri. ve s etkileimleri. Termodinamiin birinci

  yasas. enerji ve entalpi. Termodinamiin ikinci yasas. Entropi. Tersinir ve tersinmez sreler. Srelerin

  termodinamik analizi, termodinamiin nc yasas.

  Dersin Dnemi: 3. Yaryl

  Dersin Kodu Dersin Ad T L K ECTS

  ENS123 Dinamik 3 0 3 4

  Ders erii:

  T

Recommended

View more >