Enerji Verimlilii ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

  • View
    153

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB). H.Namık SANDIKCI. Ç.Ş.B.Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı. ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Enerji bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir unsurdur. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Enerji Verimlilii ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

BNALARDA ENERJ PERFORMANSI YNETMEL ALIMALARI

Enerji Verimlilii ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)H.Namk SANDIKCI..B.Mesleki Hizmetler Genel MdrlEnerji Verimlilii Dairesi Bakanl1

ENERJ VE ENERJ VERMLLEnerji bir lkenin ekonomik ve sosyal adan kalknmas iin nemli bir unsurdur. Enerji ihtiyacnn nemli bir blmn karlayan petrol ve doal gaz gibi fosil yakt (Kmr, petrol, doalgaz) rezervlerinin hzla tkenmesi, enerji tketimindeki hzl arta bal olarak sera gaz emisyonlarnn evreyi ve insan yaamn tehdit eder duruma gelmesi nedeniyle, enerji ve enerji kaynaklarnn verimli kullanlmas byk nem tamaktadr. 2

5627 SAYILI ENERJ VERMLL KANUNU02 Mays 2007 tarih ve 26510 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.

Kanun gerei Bakanlmzca hazrlanmas gereken ynetmelikler;Binalarda Enerji Performans Ynetmelii sresi ierisinde 05 Aralk 2008 tarih ve 27075 sayl resmi gazetede yaymlanmtr.Merkezi stma ve shhi scak su sistemlerinde snma ve shhi scak su giderlerinin paylatrlmasna ilikin ynetmelik de sresi ierisinde 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayl resmi gazetede yaymlanmtr.

Enerji Kimlik Belgesi5 Aralk 2008 tarihinde yaynlanan BNALARDA ENERJ PERFORMANSI YNETMEL gerei;

Yeni binalarda 01.01.2011 tarihi itibarylaMevcut binalarda 02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alnmak zorundadr.4

Enerji Kimlik BelgesiBinalarn Enerji Kimlik Belgesi alabilmesi iin, enerji performanslarnn belirlenmesi gerekir. Bu da;

Binann m2 bana den yllk enerji tketiminin belirlenmesi,

Bu deere gre CO2 salmnn hesaplanmas,

Bu deerlerin referans binannki ile kyaslanmas,

Kyaslama sonucuna gre binann A-G aras bir enerji snfna yerletirilmesi

ile gerekleir.5

Enerji Kimlik BelgesiBtn bu hesaplamalar yaparak binann enerji performans ve sera gaz emisyonu snfn belirlemek zere Bakanlk sunucular zerinden internet tabanl olarak alan BEP-TR ad verilen yazlm program kullanlmaktadr.

6

Enerji Kimlik BelgesiBEP-TR program Binalarda Enerji Performans Ulusal Hesaplama Yntemi ile belirlenen esaslar dorultusunda;

Binann enerji tketimine etki eden tm parametrelerin, binalarn enerji verimliliine etkisini deerlendirmekte,

Enerji performans snfn belirlemekte,

Sera gaz emisyonu snfn belirlemektedir.

7

Enerji Kimlik Belgesi

Konutlar, Ofisler, Eitim binalar, Salk binalar, Oteller, Alveri ve ticaret merkezleri Gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binalarn enerji performansn deerlendirmek iin kullanlr.8

Enerji Kimlik Belgesi

BEP-TR programna; Binann enerji tketimine etki eden mekanik ve geometrik bilgileri girilir. Bu bilgiler neticesinde yaplan hesaplama sonucunda, binann yllkIstmaSoutmaScak suAydnlatmaHavalandrmatketimleri birincil enerji olarak belirlenir.

Bu tketim deerlerine bal olarak CO2 salm hesaplanr.9

Enerji Kimlik Belgesi

Binann hesaplanan enerji tketim miktar ve CO2 salm, referans binann deerleriyle karlatrlr.

Elde edilen orana gre, binann enerji snf belirlenir.

lem sonucunda bina iin enerji kimlik belgesi dzenlenmi olur.Enerji snfEp aralklarA0-39B40-79C80-99D100-119E120-139F140-174G175-10

Enerji Kimlik Belgesi

BEP-TR, ulusal hesaplama ynteminin yazlmdr.nternet tabanl bir yazlmdr. Girilen bilgiler Bakanlk kontrolnde olan merkezi veritabannda depolanr. Bylece Trkiyede binalar ile ilgili ayrntl bir takip sistemi ve veritaban oluturulmaktadr.BEP-TR yalnzca kaytl kullanclar tarafndan kullanlabilir. 11

Enerji Kimlik Belgesi

Sistemin kaytl kullanclar, -Bakanlk,

-Enerji Verimlilii Danmanl ve SMM firmalar,

-EKB Uzmanlardr.

12

Enerji Kimlik Belgesi

Bakanlk kullanclar, Sistemin ynetimi ve izlenmesi,

Enerji Verimlilii Danmanl ve SMM firmalar,Bnyelerinde alacak EKB Uzmanlarn ie alma/iten karma ilemleri,Bnyelerinde alan EKB Uzmanlarnn projelerini grntleme.

EKB Uzmanlar-Sistemde proje yaratma/sisteme onaylatma ilemleri.

13

Enerji Kimlik Belgesi

14

Enerji Kimlik Belgesi

-Bakanlk, eitimi tamamlam ve snavdan baarl ekilde geerek akredite olmu Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlarna, kiiye zg kullanc ad ve ifre verir.-Uzmanlar, ifreleriyle giri yaptklar yazlmn internet sitesinde, binaya ait bilgilerin giriini yapar.BAKANLIKifre ve kullanc ad

Bina bilgileri

15

Enerji Kimlik Belgesi-Girilen bilgiler tamamlandnda, dosya merkezi veritabanna gnderilir.Hesaplama, merkezi sistemde yaplr. Hesaplama sonucu Hesap Sonu Formu retilerek EKB Uzmanna bildirilir.

BAKANLIKifre ve kullanc ad

Bina bilgilerinternet

Veri Taban

HesaplamaHesap Sonu Formu

16

Enerji Kimlik BelgesiEKB Uzman tarafndan proje sistem onayna gnderilir.

BAKANLIKifre ve kullanc ad

Bina bilgilerinternet

Veri Taban

HesaplamaHesap Sonu Formu

Sistem Onay

EKBBELEDYESistem tarafndan onaylanan EKB, EKB uzman tarafndan imzalanarak iskan aamasnda Belediyeye ve bina sahibine verilir17

Bina Genel Bilgileri Bina resmi veya modeliEnerji tketim snfCO2 salm snfYenilenebilir OranIstma Enerji tketim snfScak su Enerji tketim snfSoutma Enerji tketim snfHavalandrma Enerji tketim snfAydnlatma Enerji tketim snfYaltm durumu, alnacak tedbirler vb. aklamalarEKB ve EKB Uzman ile ilgili bilgiler18

EKB Hazrlamaya yetkili kurulular

hangileridir ?19Enerji Kimlik BelgesiEnerji kimlik belgesi dzenlemek zere yetki belgesi alm olan ve meslek odalarndan alnm SMM belgesine sahip mhendisler (*) veya mimarlar veyahut bnyesinde bu vasflar haiz mhendis veya mimar bulunduran tzel kiiler, yeni yaplacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulu saylr.20Enerji Kimlik BelgesiBnyesinde EKB Uzman mhendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danmanlk irketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulu saylr21

Enerji Kimlik BelgesiEnerji Kimlik Belgesi

www.bep.gov.trEKB SorgulamaEnerji Kimlik Belgesi

EKB Belge Numaras

Binalarda Enerji Performans Ynetmeliilginiz iin teekkr ediyorum

H.Namk SANDIKCI

www.bep.gov.tr

..B.Mesleki Hizmetler Genel MdrlEnerji Verimlilii Dairesi Bakanl25