Esquemes de PRIMRIA Matemtiques - xtec. aporta1/aula/sise/mates/esquemes_mates.pdf1 PROGRAMA D’ESTUDI EFICA Esquemes de Matemtiques Els continguts imprescindibles de la Primria

 • View
  229

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Esquemes de PRIMRIA Matemtiques - xtec. aporta1/aula/sise/mates/esquemes_mates.pdf1 PROGRAMA...

 • 1

  PROGRAMA DESTUDI EFICA

  Esquemes de MatemtiquesEls continguts imprescindibles de la Primria resumits en 28 esquemes

  Fitxa 1 El sistema de numeraci decimal . . . . . . . . . . 2Fitxa 2 Nombres romans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Fitxa 3 Suma i resta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Fitxa 4 Multiplicaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Fitxa 5 Divisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Fitxa 6 Potncies i arrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Fitxa 7 Mltiples i divisors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Fitxa 8 Fraccions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Fitxa 9 Operacions amb fraccions . . . . . . . . . . . . . . . . 18Fitxa 10 Nombres decimals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Fitxa 11 Operacions amb nombres decimals . . . . . . . . 22Fitxa 12 Nombres enters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Fitxa 13 Proporcionalitat i percentatge. Escales . . . . . . 26Fitxa 14 El pla i les rectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Fitxa 15 Els angles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Fitxa 16 Figures planes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Fitxa 17 Circumferncia i cercle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Fitxa 18 Simetria i translaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Fitxa 19 rea de fi gures planes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Fitxa 20 Cossos geomtrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Fitxa 21 Taller de geometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Fitxa 22 Sistema mtric decimal. Longitud. . . . . . . . . . . 44Fitxa 23 Capacitat i massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Fitxa 24 Temps i diner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Fitxa 25 Superfcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Fitxa 26 Probabilitat i estadstica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Fitxa 27 Grfi cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Fitxa 28 s de la calculadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  PRIM

  RI

  ARe

  curs

  os p

  er a

  l pro

  fess

  orat

  Grup PromotorSantillana

  166124 _ 0001-0060.indd 1166124 _ 0001-0060.indd 1 31/7/09 08:41:0431/7/09 08:41:04

 • 2

  00

  9 G

  rup

  Prom

  otor

  / S

  antil

  lana

  Edu

  caci

  n, S

  . L.

  2

  1 El sistema de numeraci decimal

  Has de saber

  Primers ordres dunitats

  Lectura de nombres

  Valor posicional: s el valor que t cada xifra en un nombre i depn del lloc que ocupa. El zero no t valor, ocupa el lloc dels ordres que falten (2.012 2 U; 1 D = 10 U; 2 UM = 2.000 U).

  2

  00

  9 G

  rup

  Prom

  otor

  / S

  antil

  lana

  Edu

  caci

  n, S

  . L.

  El sistema de numeraci decimal s el sistema numric que utilitzem actualment.

  Sanomena decimal perqu fa servir 10 xifres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

  En aquest sistema, 10 unitats dun ordre formen una unitat de lordre immediat superior.

  s un sistema posicional: les xifres tenen un valor diferent segons la posici que ocupen en el nombre. Si canviem lordre de les xifres, obtenim nombres diferents (36 s diferent de 63).

  Unitats

  Milers

  Milions

  1r ordre: unitat (U).

  2n ordre: desena (D).

  3r ordre: centena (C).

  4t ordre: unitat de miler (UM).

  5 ordre: desena de miler (DM).

  6 ordre: centena de miler (CM).

  Dividim el nombre en grups de tres xifres, comenant per la dreta i separats per un punt (34803678 34.803.678).

  Llegim desquerra a dreta, per grups (milions, milers, unitats).

  7 ordre: unitat de mili.

  8 ordre: desena de mili.

  9 ordre: centena de mili.

  10 ordre: unitat de miler de mili.

  166124 _ 0001-0060.indd 2166124 _ 0001-0060.indd 2 24/7/09 13:42:5224/7/09 13:42:52

 • 3

  1

  El s

  iste

  ma

  de

  nu

  mer

  aci

  dec

  imal

  2

  009 G

  rup

  Prom

  otor

  / S

  antil

  lana

  Edu

  caci

  n, S

  , L.

  Nombres parells i imparells

  Descomposici polinmica dun nombre: consisteix a descompondre el nombre segons el valor posicional de les seves xifres: 3.825 5 3.000 1 800 1 20 1 5

  5 3 3 1.000 1 8 3 100 1 2 3 10 1 5 5 3 1 103 1 8 3 102 1 2 3 10 1 5

  Parells: sn els nombres la xifra de les unitats dels quals s 0, 2, 4, 6 o 8.

  Imparells: sn els nombres la xifra de les unitats dels quals s 1, 3, 5, 7 o 9.

  Nombres ordinals

  Serveixen per ordenar els elements dun conjunt:

  primer, segon des.

  onz, dotz dinov, vint.

  vint-i-un, vint-i-dos trent.

  trenta-un, trenta-dos, trenta-tres... quarant.

  cinquant...

  seixant

  setant

  vuitant

  norant

  cent, cent un... cent vint-i-cinqu...

  166124 _ 0001-0060.indd 3166124 _ 0001-0060.indd 3 24/7/09 13:42:5224/7/09 13:42:52

 • 2

  00

  9 G

  rup

  Prom

  otor

  / S

  antil

  lana

  Edu

  caci

  n, S

  . L.

  4

  Nombres romans2

  Has de saber

  Exemples

  Regles del sistema

  El sistema de numeraci rom era el sistema que empraven els antics romans

  Actualment noms el fem servir per

  s un sistema additiu (les xifres tenen el mateix valor independentment del lloc que ocupin).

  Fa servir set lletres amb valors diferents I 5 1 // V 5 5 // X 5 10 // L 5 50 // C 5 100 // D 5 500 // M 5 1.000

  CM 5 900

  XL 5 40

  IV 5 4

  MDCLXVI 5 1.666

  CMXLIV 5 944

  XXIIICDL 5 23.450

  Regla de l'addici: una lletra escrita a la dreta duna altra del mateix valor o ms gran, hi suma el seu valor (XII 10 1 1 1 1 5 12).

  Regla de la substracci

  Regla de la multiplicaci: una lnia collocada sobre una lletra o un grup de lletres, en multiplica el valor per mil (XII 5 12 3 1.000 5 12.000).

  Regla de la repetici: les lletres I, X, C, M es poden escriure fins a tres vegades seguides, per la resta de lletres no es poden escriure seguides (CCC 5 100 1 100 1 100 5 300).

  Dates en monuments.

  Captols dalguns llibres.

  Hora en alguns rellotges.

  Successi de reis i Papes.

  La lletra I, escrita a lesquerra de V o X, hi resta el seu valor (IV 5 5 2 1 5 4).

  La lletra X, escrita a lesquerra de L o de C, hi resta el seu valor (XC 5 100 2 10 5 90).

  166124 _ 0001-0060.indd 4166124 _ 0001-0060.indd 4 24/7/09 13:42:5324/7/09 13:42:53

 • 5

  2

  009 G

  rup

  Prom

  otor

  / S

  antil

  lana

  Edu

  caci

  n, S

  . L.

  Nom

  bres

  rom

  ans

  2

  166124 _ 0001-0060.indd 5166124 _ 0001-0060.indd 5 24/7/09 13:42:5324/7/09 13:42:53

 • 2

  00

  9 G

  rup

  Prom

  otor

  / S

  antil

  lana

  Edu

  caci

  n, S

  . L.

  6

  Suma i resta3

  Has de saber sobre la suma

  Has de saber sobre la resta

  Sumar s reunir diverses quantitats homognies (de la mateixa naturalesa) en una de sola (5 cadires ms 6 cadires 5 11 cadires).

  El signe de la suma s 1, que llegim ms (5 1 6 5 ms 6).

  Restar s esbrinar la diferncia entre dues quantitats homognies (25 peres menys 8 peres 5 17 peres).

  El signe de la resta s 2, que llegim menys (25 2 8 25 menys 8).

  Propietats

  Termes de la resta

  Propietats

  Sumands: els nombres que sumem (5 i 6).

  Suma: el resultat o total (11).

  Commutativa: si en una suma canviem lordre dels sumands, obtenim el mateix resultat (12 1 15 5 27; 15 1 12 5 27).

  Associativa: si en una suma de tres sumands o ms canviem la manera dagrupar els sumands, obtenim el mateix resultat (12 1 15) 1 9 5 12 1 (15 1 9)

  27 1 9 5 12 1 24 36 5 36

  Minuend: nombre al qual restem (25).

  Subtrahend: nombre que restem (8).

  Diferncia: resultat de la resta (17).

  No t les propietats associativa ni commutativa.

  Si al minuend i al subtrahend duna resta els sumem el mateix nombre, la diferncia no varia

  2

  341222

  11

  66

  55

  2

  401822

  Si al minuend li restem la diferncia, obtenim el subtrahend (25 2 12 5 13 25 2 13 5 12).

  Termes de la suma

  166124 _ 0001-0060.indd 6166124 _ 0001-0060.indd 6 24/7/09 13:42:5324/7/09 13:42:53

 • 7

  2

  009 G

  rup

  Prom

  otor

  / S

  antil

  lana

  Edu

  caci

  n, S

  . L.

  Su

  ma

  i re

  sta

  3

  Relaci entre suma i resta

  Estimaci de sumes i restes

  Els parntesisen sumes i restes

  La relaci entre suma i resta ens permet efectuar la prova de la resta: diferncia 1 substrahend 5 minuend (18 2 8 5 10; 10 1 8 5 18).

  De vegades s til estimar els resultats de sumes i restes (fer un clcul aproximat). No s exacte, per s rpid i fcil i ens dna una idea del resultat. Per estimar un clcul, hem daproximar els termes de loperaci (1.390 1 2.980 1.400 1 3.000 4.400)

  Per calcular una srie de sumes i restes sense parntesis, efectuem les operacions en lordre en qu apareixen, desquerra a dreta (14 2 3 1 5 5 16).

  Per calcular una srie de sumes i restes amb parntesis, fem primer les operacions que hi ha dins dels parntesis [(10 1 3) 2 (17 2 10) 5 13 2 7 5 6].

  166124 _ 0001-0060.indd 7166124 _ 0001-0060.indd 7 24/7/09 13:42:532