Essays mod racisme - SOS Racisme - SOS 2 Essays mod racisme SOS mod Racisme, Kأ¸benhavn, 2015 Web-publikation

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Essays mod racisme - SOS Racisme - SOS 2 Essays mod racisme SOS mod Racisme, Kأ¸benhavn, 2015...

 • Essays mod racisme Udvalgte essays af studerende i gymnasiet og hf

  SOS mod Racismes digt- og

  essaykonkurrence 2014

 • 2

  Essays mod racisme SOS mod Racisme, København, 2015

  Web-publikation

  Sat med Times New Roman og Verdana

  ISBN 978-87-982930-1-9

  Redaktion:

  Anne Nielsen, Marianne Olsen og Mathias Søgaard, SOS mod Racisme

  Lay-out: Helge Olesen

  Den enkelte forfatter har ret til selv at publicere sit essay andre steder

  Digt- og essaykonkurrencen for gymnasiet har modtaget støtte

  fra Kulturstyrelsens andel af udlodningsmidlerne

  SOS mod Racisme er en almennyttig, humanitær organisation, som er partipolitisk uafhængig og

  åben for alle demokratiske kræfter.

  SOS mod Racismes formål er at bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning og andre

  ikke-voldelige midler.

  SOS mod Racisme, Nørre Allé 7, 2200 København N

  Email: sos@sosmodracisme.dk

  www.sosmodracisme.dk

  Hjemmeside med ressourcer til gymnasiet og hf: www.sosmenneskerettigheder.dk

  mailto:sos@sosmodracisme.dk http://www.sosmodracisme.dk/ https://www.facebook.com/pages/SOS-mod-Racisme/141514536038554?fref=ts

 • 3

  Indhold

  Passiv aggressiv - Amalie Götz ............................................................................................................ 6

  Racismen – The Neverending Story - Camilla Buch Larsen .............................................................. 7

  Hvem siger nej til #NoHateOneLove? - Cathrine Larsen ................................................................. 10

  Er det hudfarven der er kilden til problemet? - Christian Myrup ...................................................... 12

  Racisme - Emma S. Albertsen ............................................................................................................ 14

  En ven du ikke har mødt endnu - Erika Mengel ................................................................................ 16

  Racisme i Danmark - Fowsia Hadim................................................................................................. 19

  Kulturskaber eller kulturbærer? - Frederik Gudbjerg ....................................................................... 21

  Racismen forsvinder først, når vi opsøger den - Ida Eriksson .......................................................... 24

  Fra sort syn til klart syn - Jeppe Bentzen* .......................................................................................... 27

  Vi så og oplevede hinanden og det hele blev mere almindeligt - Johanne Krog Nedergård ............ 30

  "Lad os være racister sammen" - Josefine Vang Petersen................................................................. 33

  En fordomsfri vej væk fra racismen - Kathrine Kjersgaard Hansen ................................................ 35

  Befolkningsmasser og minaretsmusik - Katinka Albrectsen* ............................................................ 37

  Lær børn at acceptere fremmede kulturer gennem mere viden - Katrine Kaasgaard ....................... 40

  Den unikke form for racisme - Kristina Mitenkova ........................................................................... 43

  Sådan bekæmper man racisme - Marie Friis Kristiansen ................................................................. 44

  At leve sammen, sammen - Nadia Hein ............................................................................................ 47

  Racisme på skoleskemaet - Nadia Sofie Thor ................................................................................... 49

  Regnbuens farver - Nanna Nybro Hansen* ....................................................................................... 51

  Racisme kan bekæmpes – med tolerance - Niels Nielsen .................................................................. 54

  Racisme eller nationalisme? - Nikolaj Birkkjær ................................................................................ 56

  Kan en Disney-sang bekæmpe racisme? - Nina Tinghus .................................................................. 59

  Hr. og fru Nydanmark - Sammy Ameri*............................................................................................. 61

  Fremtidens maleri : Bekæmpelse af racisme i Danmark - Sarah Emilie Lillie Bergen ..................... 64

  Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? - Sofie Clausen* ................................................ 68

  Start med dig selv – men alle kan have brug for en hjælpende hånd - Sofie Kümpel* ...................... 72

  Kulturklasser og kulturgrupper kan bekæmpe racisme - Thit Clausen ............................................. 74

  Hvad er racisme, og hvad gør vi ved den? - Vera Høj Jabcke .......................................................... 76

  Vi må og skal lære at acceptere hinanden, for hvem vi er og hvem de er - Anonym ........................ 78

  Er det danske lovgivningssystem årsag til problemet? - Anonym ..................................................... 80

  Vi skal lære at acceptere hinandens forskelligheder - Anonym ......................................................... 82

  * Vinderbidrag, er trykt i: Et værn mod racisme, Ti unges bidrag.

  Tillæg til Nyhedsbrev nr. 111, SOS mod Racisme, efterår 2014

 • 4

  Plakat fra United Against Racism, 2015

 • 5

  Forord - SOS mod Racisme

  I 2014 søsatte SOS mod Racisme en digt- og essaykonkurrence for studerende i gymnasier og hf.

  Vi satte et opslag om konkurrencen på vores hjemmesider og blad og sendte det til vore kontakter.

  Først og fremmest mailede vi opslaget til gymnasier og hf, og foreslog dansklærerne at give de

  studerende følgende stilemne:

  Skriv et essay med forslag til, hvordan man kan bekæmpe racisme i Danmark eller:

  Skriv et digt, der omhandler, hvordan man kan bekæmpe racisme.

  Emnet havde vi valgt for at engagere de unge og for selv at få inspiration til vores arbejde med at

  bekæmpe racismen.

  Der kom i alt 223 bidrag ind fra gymnasie- og hf-studerende i hele landet - flere digte end essays.

  Hvert bidrag blev læst igennem af både Marianne Olsen, som er redaktør af Nyhedsbrev SOS mod

  Racisme og af Anne Nielsen, Birgitte Olesen, Jette Møller eller Lea Møller Vilhelmsen - alle fra

  SOS mod Racisme. De 25 bedste blev forelagt dommerpanelet.

  Panelet bestod af forfatterne Adil Erdem, Benny Andersen og Tarek Omar samt Marianne Olsen.

  Hver af dommerne gav points for de udvalgte bidrag. De ti bedste bidrag blev kåret på et møde i

  dommerpanelet, præmieret med 1000 kr hver, og trykt i et hæfte som blev udsendt sammen med

  vores Nyhedsbrev SOS mod Racisme, efteråret 2014.

  Vi syntes dog også, at der var rigtig mange af de øvrige digte og essays, der burde komme ud til

  offentligheden. Derfor har vi valgt at lægge en samling af de bedste essays, og en samling af de

  bedste digte på vores hjemmesider. I konkurrenceopslaget havde vi forinden sikret os ret til at

  offentliggøre de indsendte bidrag på vores to hjemmesider og vores facebookside. Forfatterne er

  dog stadig velkomne til selv at publicere dem andre steder. Nogle af forfatterne har valgt at være

  anonyme.

  I web-udgaven står de indkomne essays stort set, som de er kommet ind, idet vi dog har rettet

  enkelte trykfejl og sat dem op i samme format. Lange overskrifter er forkortet, og ved enkelte

  essays har vi selv valgt en overskrift i tråd med indholdet, fordi overskriften manglede, eller fordi

  der var flere med samme overskrift.

  Vi vil gerne takke alle de gymnasie- og hf-studerende, der har bidraget til konkurrencen, de

  undervisere, der har taget emnet op, samt alle der i øvrigt har bidraget med udvælgelse,

  bedømmelse og tilrettelæggelse.

  Digt- og essaykonkurrencen har modtaget støtte fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne.

  København, januar 2015

  Anne Nielsen, Marianne Olsen og Mathias Søgaard, SOS mod Racisme

 • 6

  Passiv aggressiv - Amalie Götz

  Hvorfor skal en ambitiøs indvandrerpige have lov til at tage min plads på medicinstudiet?

  De fleste har oplevet at stå en i situation hvor der bliver ageret racistisk eller diskriminerende. Det

  kan være på jobbet, i skolen, på diskoteket eller hvilket som helst andet sted. Det er altså ikke kun

  noget der hører et lille lukket miljø til.

  Så hvordan opstår denne racisme og hvad skal vi gøre for at bekæmpe den?

  Nyhederne fortæller at piger med anden etnisk baggrund overhaler etnisk danske piger, når det

  gælder lange uddannelser, at bibliotekerne er mest populære blandt indvandrere og at hver tredje

  ledige ung er indvandrer eller efterkommer.

  Vi bliver hele tiden gjort opmærksomme på, at der er et skel mellem at have anden etnisk baggrund

  og at være etnisk dansk. Dette skel kan være med til at skabe en ærgerlig “dem og os” tankegang.

  For at skabe et selvbillede, må man have et billede af det man er