36
SLO:n asiakaslehti 1/2013 SLO ONLINE -työkalu sähköalan ammattilaisille :0,4,5: 1( :36 3((1,5;(=(; @/;,0:;@k;ff5 ;,6330:<<: (<;64((;06::( 9\ZRVU R\U[H [V[L\[[P \SRV]HSHPZ[\RZLU SLKLPSSp ABB: Toimitusvarmuutta vyöhykekonseptilla Mahdollisuudet aurinkovoiman käyttöön

Esselloo 1/2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SLO:n asiakaslehti Esselloo 1/2013

Citation preview

Page 1: Esselloo 1/2013

SLO:n asiakaslehti 1/2013

SLO ONLINE -työkalusähköalan ammattilaisille

ABB: Toimitusvarmuutta vyöhykekonseptilla

Mahdollisuudet aurinkovoiman käyttöön

Page 2: Esselloo 1/2013

Havells Sylvania Finland Oy

Suomenkieliset www-sivut sylvania.fi

Maailman parhaat LED-kaksoset: 7,5W ja 5,5W DIM

Todelliset 50W halogeenin korvaajat GU10 350lm

Pitkä käyttöikä 25 000 tuntia

Avautumiskulmat 25° ja 40°

Värilämpötilat 2700K, 3000K ja 4000K

Valmistettu Belgiassa

Koodi Snro Kuvaus

12V LED 450lm

Page 3: Esselloo 1/2013

esselloo 3

Mahdollisuudet aurinkovoiman käyttöön SuomessaAurinkosähkö on maailman nopeimmin kasva uusituvan energian tuotantomuoto. Tutkija-opettaja Tuomo Lindh Lappeenrannan teknillisestä yli-opistosta ja patistaa valmistau-tumaan hajautetun aurinkovoi-man tuloon. 14

Kuva Timo Mikkola

Toimitusvarmuutta vyöhykekonseptilla

Keskeinen tavoite jakeluverkon kehittämisessä on parantaa sähkön laatua ja toimitusvar-muutta. Vyöhykekonseptilla varmistetaan verkon laatu ja rajataan häiriöiden vaiku-tuksia. ABB:n myyntijohtaja Jyrki Riekki avaa ABB:n mallia konseptista.

22Kuva Mikko Lehtimäki

Päällistönmäen ulkovalaistus Ruskon kunnassaVarsinais-Suomessa sijaitseva Ruskon kunta rakentaa laajaa omakotitaloaluetta Päällistön-mäkeen Turun läheisyydessä. Kunnassa asuinalueelle haluttiin toteuttaa näyttävä, mutta maa-seutuympäristöön luonnollisella tavalla sulautuva led-ulkovalais-tus. Samalla kunta saa koke-musta ledien käytöstä tulevien vuosien valaistushankkeisiin.

Pääkirjoitus .......................................... 5

Päällistönmäen ulkovalaistus Ruskossa ............................................. 7

SLO Uutiset ......................................12

Mahdollisudet aurinkovoimankäyttöön Suomessa ..........................14

Ammattilainen:Juha Majamäki, myyntijohtaja, Prysmian Group:Halogeenittomista kaapeleista .........17

Siemensin ja SLO:n välinen yhteistyötarkoittaa teollisuusasiakkaille ostamisen tehostamista .....................................18

ABBToimitusvarmuuttavyöhykekonseptilla ...........................22

SLO ONLINE: Tuotteiden tilaus helposti ja nopeasti ..........................26

Uutisia ..............................................29

Teknologia: Tarkoituksenmukaiset kaapeliratkaisut haja-asutusalueen jakeluverkkoon ....30

Säädökset .........................................31

Tuotteet .............................................32

7

Kannen kuva Jari J. Heino

Siemens ja SLO laajentavat yhteis-työtään teollisuus-automaatiossaSiemens Osakeyhtiö ja SLO Oy syventävät edelleen yhteistyö-tään teollisuuden automaatio-tuotteissa. SLO:n kautta asiak-kailla on mahdollisuus saada tukea myös hieman vaativimmis-sa Siemens-ratkaisuissa.

18Kuva Jari J. Heino

Kuv

a

Esk

o K

eski

-Oja

Page 4: Esselloo 1/2013

Vanha Nurmijärventie 62, 01670 VANTAA, puh. (09) 7422 3300, www.siteco.com

Siteco Monsun® LED – erinomainen valinta kylmiin tiloihin!

LED-lamput tuottavat heti täyden

valomäärän eikä niiden valovirta

laske alhaisissa lämpötiloissa kuten

loistelampuilla. Monsun® LED soveltuu

erinomaisesti pysäköintihalleihin ja

kylmäsäilytystiloihin.

Katso lisää www.siteco.com

Page 5: Esselloo 1/2013

Pääkirjoitus

Yhteistyön merkityksestä

Sari Bamberg, [email protected]

TOIMITUSNEUVOSTOPuheenjohtaja Mika Höijer, Risto Forssell, Guy Hellman, Sami Kokkomäki Ilkka R. Manner, Jouko Pulli , Matti Savolainen, Allan Sothmann, Ari Turunen

TOIMITUS Päätoimittaja Sari Bamberg, [email protected]: [email protected]: SLO OyTaitto: Zeeland OyjKirjapaino: Erweko Painotuote Oy

OSOITTEENMUUTOKSETMuutokset yhteystiedoissa pyydämme ilmoittamaan lähimpään toimipisteeseen tai pääkonttoriin. Osoitetarrassa olevan kaksi- osaisen numerosarjan ilmoittaminen nopeuttaa ja helpottaa rekisteritietojen päivitystä.

TOIMIPAIKAT Puh. 010 283 *

SLO Eesti AS

SLO Latvia SIA Mal ga, Latvia,

UAB SLOVilkp d

SLO Oy, Ritakuja 2, PL 88, 01740 Vantaa, puh. 010 28311, fax. 010 283 2010, www.slo.fi

SLO on osa kansainvälistä Sonepar-yhtymää, joka on maailman johtava sähkötukkualan yritys.

SLO:n strategisena tavoitteena on olla ha-lutuin yhteistyökumppani, referenssi, asiakkaille ja tavarantoimittajille. Into-

himosta alaa kohtaan, sitoutumisesta asiakkaisiin ja heidän muuttuviin tarpeisiinsa, kiinteästä työstä tavarantoimittajien kanssa sekä SLO:n toimintojen jatkuvasta kehittämisestä kertoo Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n teettämän sähkö-tukkuliikkeiden yrityskuvatutkimuksen tulokset: SLO näh-dään erinomaisena yhteistyökumppanina.

Julkaisimme asiakkaillemme uuden SLO ONLINE -por-taalin vuoden 2012 lopulla, ja palveluun on rekisteröitynyt satoja uusia käyttäjiä. Myyntikonttoriverkostoamme laa-jensimme avaamalla Helsingin ydinkeskustaan SLO Kam-pin myymälän vuoden alussa. Haluamme palvella entistä paremmin keskustassa sijaitsevia tai siellä työskenteleviä asiakkaitamme, sillä juuri keskustan kiinteistöjen huolto- ja remontointitöihin asiakkaat toivoivat SLO:n apua.

Tässä numerossa kerromme Siemensin kanssa solmi-tusta yhteistyöstä, jolloin voimme tarjota SLO:n teollisuus-asiakkaille tukea myös hieman vaativimmissa Siemens-ratkaisuissa. Asiakkaillemme se tarkoittaa ennen kaikkea ostamisen tehostumista.

Sähköala tarjoaa paljon mahdollisuuksia, ja vain yhteis-työllä ja innovaatioilla Suomi suhdannekuopasta nousee. Osa Suomen elinkeinoelämää mittaavista indekseistä on muuttunut jo kaksinumeroisista miinusluvuista yksinume-

roisiksi ja tietyllä alueilla etumerkkikin plussan puolelle. Ei siis pelkkää optimismia ledin valossa, kevätau-

rinkoa odotellessa

Page 6: Esselloo 1/2013

MAAILMAN JOHTAVA LÄMPÖKAAPELEIDEN VALMISTAJA.

Olemme erikoistuneet lämpökaapelijärjestelmiin. Valmistamme niitä lattialämmi-tyksiin, putkien-, sadevesijärjestelmien ja ulkoalueiden sulanapitoon. Teollisuuden saattolämmitykset ovat meille hyvin tuttuja. Koska olemme maailmanlaajuinen yritys, meiltä saa tarvittaessa paikallista apua myöskin vientikohteissa. Suomessa olemme toimineet jo pitkään, apunasi sinulla on sekä palvelukeskuksen tekninen tuki, kenttä-tuki että monipuoliset suunnitteluohjelmat, joilla voit itse mitoittaa kohteen.

Kehitimme ja toimme ensimmäisenä maailmaan itsesäätyvän lämpökaapelin. Tuote-kehityksemme pitää huolen siitä, että tuotteemme pysyvät kehityksen huipulla.

Huomaathan – nimemme on muuttunut. Tyco Thermal Controls on nyt Pentair Thermal Management.

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Puh. 0800 11 67 99 (Palvelukeskus suomenkielinen)[email protected]

Page 7: Esselloo 1/2013

Päällistönmäen ulkovalaistus Ruskon kunnassa

Varsinais-Suomessa sijaitseva Ruskon

kunta rakentaa laajaa omakotitaloalu-

etta Päällistönmäkeen Turun läheisyy-

dessä. Kunnassa asuinalueelle haluttiin

toteuttaa näyttävä, mutta maaseutu-

ympäristöön luonnollisella tavalla sulau-

tuva led-ulkovalaistus. Samalla kunta

saa kokemusta ledien käytöstä tulevien

vuosien valaistushankkeisiin.

Teksti Sari Bamberg Kuvat Esko Keski-Oja

Kolme erilaista näkökulmaa:

Päällistönmäen asemakaavaa suunnitel-taessa Ruskon kunnalla on ollut tavoit-teena korkeatasoinen asuinalue, jonka ulkovalaistus toteutetaan laadukkain valaisin- ja pylväsvaihtoehdoin

RakennuttajaTekninen johtaja Mika Heinonen, Ruskon kunta

SähköurakoitsijaOsastopäällikkö Marko Arvonen, Raision Sähkö-INSTO Oy

ValmistajatMyyntipäällikkö Jukka Tuovinen, Oy Osram Ab

Myyntipäällikkö Sami Lukkarinen, Tehomet Oy

esselloo 7

Page 8: Esselloo 1/2013

8 esselloo

R usko on 6 000 asukkaan maaseutu-mainen kunta Varsinais-Suomessa sijaiten erinomaisella paikalla vain 11

kilometrin päässä Turun kaupungista. Rusko sai lisävahvistusta Vahdon kunnasta sen liityt-tyä Ruskoon kuntaliitoksen myötä vuonna 2009. Viime vuonna Ruskon kunta valittiin Helsingin Sanomien tekemässä kuntaver-tailussa Suomen parhaaksi kunnaksi lehden vertailtua kuntia 17 eri kriteerin perusteella. Lehden mukaan Ruskon nousu tilastovertai-lun kärkeen vahvistui kuntatalouden, turval-lisuuden, terveyspalvelujen laadun ja asumis-mukavuuden kriteereillä.

Ruskon kunta rakentaa uutta 109 heh-taarin suuruista omakotitaloaluetta Päällis-tönmäelle. Omakotitaloalue sijaitsee lähellä kunnan keskustaa ja tarjoaa lapsiperheille idyllisen mäntykankaisen maaston asua. Pääl-listönmäki on kaavoitettu 280 omakotitalo-tontille, joiden koko on keskimäärin 1 200 - 2 000 neliömetriä. Rakentaminen alueella aloitettiin jo vuonna 2010 ja se jatkuu aina vuoteen 2019 saakka. Asuinalue on herättä-nyt paljon positiivista kiinnostusta myös kun-nan ulkopuolella.

Päällistönmäen projektiryhmään kuuluivat vasemmalla SLO:n Turun myyntikonttorin Anne-Marie Ahokas, Ruskon kunnan Mika Heinonen, Sähkö-INSTOn Marko Arvonen, SLO:n Turun konttorin Jani Laaksonen, Tehometin Sami Lukkarinen ja Osramin Jukka Tuovinen.

Ruskon kuntaVäkiluku 5 842 (31.9.2011)Pinta-ala: 127 km2

Tuloveroprosentti: 18,25 (2011)Elinkeinot:

Palvelualan ja teknologia-alan yrityksiäMetalliteollisuutta

www.rusko.fi

Page 9: Esselloo 1/2013

esselloo

RakennuttajaTekninen johtaja Mika Heinonen, Ruskon kunta

Johdan Ruskon kunnassa teknistä vi-rastoa ja vastaa toimialan strategisesta suunnittelusta. Teknisiin palveluihin

kuuluvat vesihuoltolaitos, tilalaitos, tekniset palvelut, tietohallinto, ruokapalvelut sekä urakka-, suunnittelu- ja hankintasopimusten laadinta ja infran rakennuttajan tehtävät.

Päällistönmäen uusi asuinalue on tämän vuosikymmenen pääkohde kunnassamme. Toista kohdetta, jo olemassa olevaa Valkia-vuoren asuinaluetta, laajennetaan. Muu uu-dis- ja korjausrakentaminen keskittyy tällä hetkellä kunnassamme päiväkoteihin ja kou-luihin sekä paikallisteiden perusparantami-seen.

Asetimme uuden asuinalueen ulkovalais-tukselle tiukat tavoitteet: valaistuksen tulisi täyttää luonnollisesti sen perusvaatimukset, eli luoda turvallinen ja viihtyisä asuinympä-

ristö, mutta olla samalla näyttävä, ympäris-töystävällinen ja taloudellinen. Valaisimilta haimme hieman tavanomaisesta poikkeavaa näyttävyyttä, mutta niiden ehdoiksi asetim-me pienet käyttökustannukset. Lisäksi meille oli tärkeää löytää markkinoilta valaisin, jol-laista on mahdollista saada vielä kymmenen-kin vuoden kuluttua, jotta valaisintyyppiä ei tarvitse vaihtaa kesken alueen valmistumisen. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on pitää alueen valaistus yhtenäisenä.

Ulkovalaistus on järkevää ulkoistaaTeemme Ruskon kunnassa ulkovalaistusasi-oissa yhteistyötä Raision Sähkö-INSTOn kanssa. Tämän kokoisessa kunnassa ulkova-laistuksen suunnittelu ja ylläpito on järkevää ulkoistaa valaistusalueeseen perehtyneelle sähköalan ammattilaiselle. Raision Sähkö-

INSTOn osastopäällikkö Marko Arvonen on erikoistunut valaistuksen suunnitteluun, ja aikaisemmat yhteistyöhankkeet ovat muo-kanneet toimintatavoistamme yhtenäisiä ja tehokkaita. Jotakin yhteistyöstä kertoo, että kunnan elohopealampuista on vaihdettu jo 75 prosenttia.

Luotin myös Päällistönmäen kohteessa Marko Arvosen tekemiin valintoihin ja suo-situksiin. Haluamme saada kunnassa myös omakohtaista kokemusta ledien käytöstä ulkovalaistuksessa, joten nyt oli oikea aika kokeilla niiden käyttöä uudella asuinalueella.

Olen erittäin tyytyväinen kohteen ulkova-laistukseen ja mikä parasta, olemme saaneet myös kuntalaisilta hyvää palautetta näyttäväs-tä valaisin- ja pylväsyhdistelmästä.

SähköurakoitsijaOsastopäällikkö Marko Arvonen, Raision Sähkö-INSTO Oy

Vastaan Raision Sähkö-INSTOssa ulko-valaistus-osastosta, eli valaisimien han-kinnasta, asennuksesta, kytkennästä ja

huollosta asiakkaille. Yhtiömme suurimpia asiakkaita ovat mm. liikennevirasto sekä Rai-sion kaupunki ja Ruskon kunta.

Päällistönmäen kohteessa oli alussa eh-dolla neljä eri valaisinvaihtoehtoa ja pylväis-tä metalli- ja puupylväsvaihtoehdot, joista lähdimme valitsemaan lopullista valaisin- ja pylväsyhdistelmää. Kohteessa oli hieman eri-lainen alkutilanne, sillä pylväsjalustat oli jo kaivettu maahan, jolloin pylväsvälit olivat valmiina. Päädyimme vertailuissa Osramin Siteco-valaisimeen ja pylväissä Tehometin Pallas-puukartiopylvääseen, joka maastou-tuu maisemaan yhdessä mäntypuiden kanssa kauniisti. Puupylvääseen on myös asennettu alhaalle 1,5 metrinen suoja. Ensimmäisenä vuonna puupylväitä asennettiin alueelle 50 kappaletta ja kaiken kaikkiaan niitä tule ole-maan alueella noin 100 kappaletta.

Uudella tekniikalla energiankulutus laskuunUlkovalaistuksessa on siirryttävä rohkeas-ti uuteen valaisintekniikkaan ja lediin, sillä

vanhalla tekniikalla ei energiankulutusta pää-se vähentämään. Toki valaisimien optiikka on kehittynyt, jolloin myös pylväsvälejä voidaan kasvattaa. Mikäli vanhoilla asuinalueilla vaih-detaan sekä valaisimet että pylväät, kasvavat samaa tahtia myös kustannukset. Kaupun-geissa ja kunnissa investointien yhtälö on vaikea, sillä Suomessa useimpien kaupunki-en ja kuntien valaisinpylväät on asennettu 1970–1980-luvuilla, joten pylväiden elinkaari tulee väistämättä vastaan. Mikäli energian-säästöä halutaan saavuttaa tehon avulla, on-nistuu se vain uusilla valaisimilla ja valaisin-kohtaisella ohjauksella, ellei yösammutukseen haluta lähteä.

Pitkäaikainen asiakassuhdeRaision Sähkö-INSTO on ollut SLO:n asia-kas perustamisestaan vuodesta 1972 lähitien, joten yhteisten vuosien aikana on ehtinyt vaihtua jo sukupolvikin. Viimeisen puolen-toista vuoden aikana yhteistyö on tuntunut tiivistyneen entisestään. Asiakkaana meille on tärkeää molemminpuolinen luottamus hinnan ja toimitusvarmuuden lisäksi. Välillä projekteissa tulee eteen hankaluuksia, mutta juuri silloin korostuu yhteistyökumppanin si-

toutuminen asiaan ja asiakastiedotuksen toi-mivuus. Meille on tärkeää tietää toimitusten uudet aikataulut ja asioiden taustat.

Raision Sähkö-INSTO Oy

Perustettu: 1972Liikevaihto: 7,5 milj. euroaHenkilöstö: 60Palvelut:

Kiinteistö- ja liikerakennuksien sähköistyksetTeollisuus- ja automaatioasen-nuksetVerkonrakennus ja tievalaistus-asennuksetSähkö- ja korjausasennukset yksityistalouksilleTarvikemyyntiKodintekniikan myyntiSähkösuunnittelu

www.sahko-insto.fi

Page 10: Esselloo 1/2013

10 esselloo

Osram GmbHPerustettu: 1919Liikevaihto:

Osram GmbH 5,4 mrd. euroaSuomi ja Baltia 4,3 milj. euroa

Henkilömäärä: 39 000Suomi 36

Liiketoiminta: Valaistustekniset ratkaisut

Yleisvalaistus: sisä- ja ulkova-laistusElektroniset liitäntälaitteetLEDValaistussuunnitteluValaisimetValonlähteet ja erikoisvalonläh-teet

Autolamput toimistoon, teollisuu-teen ja kotiinTehtaat: 48 kplToiminta-alue: 17 maata

www.osram.comwww.osram.fi

ValmistajaMyyntipäällikkö Jukka Tuovinen, Oy Osram Ab

Ruskon kunnan Päälllistönmäen kal-taiset kohteet ovat Osramille tärkeitä, koska pääsemme asiakkaiden ja yhteis-

työkumppaneiden kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta asuinaluetta led-valaistuk-sella. Kohteissa on aina myös omat haasteensa, mutta löysimme yhteistyössä mielestäni tähän-kin kohteeseen hyvän ja laadukkaan lopputu-loksen.

Valaisimien valinnastaValaistuksella on suuri merkitys uuden asuin-alueen viihtyvyydelle ja turvallisuudelle.

Valaistuksen täytyy olla teholtaan riittävä ja sen laatu taas saa asukkaat viihtymään ja nauttimaan ympäristöstä. Uusien kohteiden toteutuksessa on huomioitava myös energia-tehokkuus.

Kuten Ruskon Päällistönmäenkin koh-teessa, lähtee valaisimien valinta aina asiak-kaan katujen valaistustarpeista ja niille asete-tuista vaatimuksista. Meidän tehtävämme on sen jälkeen mitoittaa led-valaisimien tehoja ja malleja. Suunnittelun avulla tehot on mitoi-tettava oikeaksi, jolloin halutut tievalaistuksen vaatimustasot täyttyvät. Päällistönmäelle va-litsimme valaisimiksi Siteco SL10 -sarjan led-tievalaisimia, jolloin kevyen liikenteen väylille sijoitettiin SL10 Mini ja maantielle SL10 Midi. Valittujen valaisimien optiikka takaa kohtees-sa häikäisemättömän ja laadukkaan lopputu-loksen. Värilämpötilaksi valaisimiin valittiin 4000K.

Elohopealamppuvaihtoja yhteistyössä SLO:n kanssaToteutamme SLO:n kanssa useita erilaisia valaistuskohteita vuosittain. Viime vuosina

eniten ovat työllistäneet ympäri Suomea eri kuntien ja kaupunkien kanssa tapahtuvat elo-hopealamppujen vaihdot, jolloin esimerkiksi Siteco-valaisimia on toimitettu yhteistyössä. Olemme toteuttaneet yhteistyössä myös eri-laisia tievalaistuskohteita eri puolella Suomea. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme useita aluevalaistuksia ja urheilualueiden valaistuksia.

Siteco-valaisimien myynti siirtyi Osra-mille vuoden 2012 alussa, ja yhteistyö SLO:n kanssa on lähtenyt valaisimien kanssa erittäin hyvin liikkeelle, ja kokonaisuuteen tietysti liit-tyy merkittävästi Osram omalla perinteisellä valikoimallaan. SLO ammattimainen hen-kilökunta on osaltaan auttanut merkittävästi yhteistyön kehittymisessä.

Page 11: Esselloo 1/2013

esselloo 11

ValmistajaMyyntipäällikkö Sami Lukkarinen, Tehomet Oy

Meillä Tehometille tällaiset hieman tavanomaista suuremmat kohteet ovat referensseinä tärkeitä osoitta-

en dekoratiivisen puupylvään soveltuvan suu-rempiinkin hankkeisiin kuin tyypillisiin noin kymmenen pylvään kohteisiin. Tietenkin suuremmat erät asettavat positiivisen haasteen tuotannolle, koska erikoistuotteissakin Teho-met on tunnettu lyhyistä toimitusajoistaan.

PylvästyyppistäPäällistönmäen asuinalueelle valittiin puu-pylväsmallistostamme kuusimetriset ja kah-deksanmetriset Pallas-kartiopylväät, jotka on valmistettu liimapuupalkista. Pylväät varus-tettiin teräksisillä erikoisvarsilla, jotka anta-

vat yksilöllistä ilmettä. Asiakkaat arvostavat pylväissämme kotimaisuuden lisäksi kaunista ulkonäköä sekä alhaisia hiilidioksidipäästö-jä. Valmistajan näkökulmasta itsestäänselviä ominaisuuksia ovat lisäksi pylväissä raken-teellinen lujuus, joka taataan käyttämällä samanlaista liimapalkkia (GL28h) kuin mitä rakennusteollisuudessa käytetään.

Pylväsvaatimukset uusilla asuinalueillaAsukkaiden kannalta tärkeää, että pylväät luovat ulkonäöllään alueelle omaleimaisuutta ja viihtyvyyttä. Huoliteltu infrastruktuuri li-sää alueen arvostusta ja asukkaat kiinnittävät huomiota myös alueen yleiseen viihtyisyyteen kuten esimerkiksi jäteastioihin ja linja-auto-

jenpysäkkien katoksiin. Lisääntyvän ympä-ristötietoisuuden myötä asukkaat arvostavat myös alhaisia valmistuksen ja käytön aikaisia CO2-päästöjä sekä tuotteen PEFC-sertifioi-tua raaka-ainetta.

Onnistuneita projekteja – tyytyväisiä asiakkaitaYhteistyö SLO:n kanssa on pitkäaikaisen yhteistyön myötä jalostunut aina vain luon-tevammaksi ja luotettavammaksi. Tilaus-toi-mitus -prosessit ovat hyvin jouheat ja SLO:n myyjät ja asiantuntijat pitävät aktiivisesti huolta projektien yksityiskohdista, joka ki-teytyy hyvän projektityön lopussa asiakas-tyytyväisyydeksi, joka luo jälleen jatkuvuutta seuraaville kohteille. Viimeaikaisia merkittä-vimpiä kohteitamme SLO:n kanssa ovat ol-leet esimerkiksi Kuopion kävelykatukeskustan valaistuksen rakentaminen ja Uudenkaupun-gin keskustan puiset erikoisvalaisinpylväiden toimittaminen.

Tehomet OyLiikevaihto 2012: 14,5 milj. euroaHenkilömäärä: Noin 60Tuotteet:

PuupylväätTeräspylväätAlumiinipylväätTurvapylväätSähkölinjapylväät

www.tehomet.fi

Page 12: Esselloo 1/2013

12 esselloo

Uutiset.SLO:n liikevaihto kasvoi vuonna 2013

SLO Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 372 (360) miljoonaa euroa ja yhtiön tulostaso säilyi edelleen tyydyttävänä.

SLO pystyi kasvamaan markkinoita enemmän huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. –Saimme

asiakkailtamme positiivista palautetta erito-ten tarjontamme laajuudesta ja uusista palve-luistamme. Vuoden 2012 lopulla lanseerattu SLO ONLINE -portaali on saanut erinomai-sen vastaanoton ja uusin myyntikonttorimme SLO Kamppi on lähtenyt suunnitellusti liik-keelle, kertoo SLO:n toimitusjohtaja Mika Höijer.

Yhtiön palveluksessa työskentelee yhteen-sä 460 sähköalan ammattilaista.

SLO:n toimitusjohtaja Mika Höijer: - Kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppa-neillemme ja henkilöstöllemme vuodesta 2012. SLO:n tavoitteena vuonna 2013 on olla halutuin yhteistyökumppani asiakkaille ja tavarantoimittajille sähkötarviketukkuliike-toiminnassa.

Liikevaihto 372 milj. euroa

2004 2006 2008 2010 2012

300

200

100

0

Henkilöstöä 460

400

300

200

100

02004 2006 2008 2010 2012

Verkossa sähköammattilaisia palvelee uusi SLO ONLINE

SLO haluaa palvella asiakkaitaan mahdollisimman monipuolisesti sekä laajan myyntikonttoriverkoston että verkkopalvelun avulla.

SLO julkaisi viime vuoden lopulla asiakkailleen uuden SLO ONLINE -portaalin, jonka avulla SLO:n asiak-

kaat voivat tilata kaikki sähkö-, tele- ja auto-maatiotuotteet helposti ja nopeasti verkossa.

Palvelu mukautuu asiakkaiden tarpeisiin kaikilla alustoilla tietokone-, tabletti- ja mat-kapuhelinkäytössä.

Osoitteessa www.slo.fi asiakkaat pääsevät kirjautumaan portaalin palveluun.

Lue lisää SLO ONLINE –palvelun omi-naisuuksista Esselloo-lehden sivulla 26.

Page 13: Esselloo 1/2013

esselloo 13

NimityksiäSLO:n uusin myymälä tammikuussa 2013 avattu SLO Kamppi on saanut ydinkeskustan asiakkailta hyvän vastaanoton.

SLO toi sähkötarvikkeet Helsingin ydinkeskustaan

SLO:n Pääkaupungin myyntiorgani-saatiosta vastaava aluejohtaja Markku Oikarinen kertoo asiakkaiden olevan

tyytyväisiä sähkötarvikkeiden ostomahdolli-suudesta Helsingin ydinkeskustassa.

– Keskustan huolto- ja remontointitöissä esimerkiksi valaistusalue on koettu perintei-sesti haasteelliseksi. On meidän tehtävämme SLO:ssa on seurata teknologioiden kehitystä, valita valikoimaamme turvallisia ja laaduk-kaita merkkituotteita ja auttaa asiakkaitam-me tuotteiden valinnassa. Kiinteistöjen ener-giankulutusta on vähennettävissä nopeasti juuri tarkoituksenmukaisella valaistuksella, muistuttaa Oikarinen.

Myymälään on rakennettu monipuolinen valonlähdevalikoima, johon kuuluu energian-säästö-, led-, pienoisloiste-, loiste- ja halogee-nilamppuja. Lisäksi tarjolla on tavallisimpia asennusvalaisimia sekä hämäräkytkimiä ja liiketunnistimia.

SLO Kampin toimipisteen lisäksi SLO:lla on Helsingissä myymälät Hermannissa ja Ko-

DI Malte Arlander on nimi-

tetty SLO Oy:n ICT-yksikön

päälliköksi 26.10.2012

alkaen.

Tuotetietoasiantuntija

Petteri Eklind on nimitetty

SLO Oy:n Tuotemarkki-

noinnissa tuotepäälliköksi

1.1.2013 alkaen vastuunaan

sähkönjakelutuotteissa mm.

ilmajohtovarusteet, erottimet

ja jakokaapit.

Avainasiakasmyyjä

Jukka Laukkanen on nimi-

tetty SLO Oy:n Pääkaupun-

kiseudun organisaatiossa

Valaistuksen projektimyynnin

tiimipäälliköksi 15.3.2013

alkaen.

Maarit Malmivaara-Malanin on nimitetty SLO

Oy:n Talous-yksikön lasken-

tapäälliköksi 12.10.2012

alkaen.

nalassa. Pääkaupungin muut myyntikonttorit ovat Espoossa Suomenojalla sekä Vantaalla Koivuhaassa ja pääkonttorin yhteydessä Tuu-pakassa.

Yhteystiedot SLO KamppiHietaniemenkatu 1400100 HelsinkiPuhelin: 010 283 2720Avoinna: ma-pe klo 7-16.00

SLO Kampin myyntikonttorista vastaava Taru Sundström haluaa tarjota Helsingin ydinkeskustassa toimiville asiakkaille entistä parempaa palvelua Kampin 2 000 sähkö- ja telenimikkeen valikoimalla.

Page 14: Esselloo 1/2013

Teksti Tuomo Lindh Kuvat Timo Mikkola ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Rakentamisen ja sähköistyksen näkökulmasta

Mahdollisuudet aurinkovoiman käyttöön SuomessaAurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava uusiutuvan energian tuotanto-muoto. Käyttöönotto ei ole kiinni enää teknologisesta kehityksestä vaan lupakäy-tännöistä. Jokaisesta kiinteistön omistajasta voi tulla uusiutuvan energian tuotta-ja. Sähköyhtiöiden lisäksi rakennusalan tulisi valmistautua aurinkovoiman tuloon.

Elämme mielenkiintoisia aikoja, ensim-mäistä kertaa historiassa lähes jokaisen kiinteistön omistajan on mahdollista

tuottaa itse hajautettua uusiutuvaa sähkö-energiaa hyödyntämällä kiinteistön seinäpin-noille ja katoille asennettuja aurinkopaneeleja. Samat paneelit voivat toimia sähköenergian tuotannon lisäksi rakennuksen pintamateri-

aalina. Paneeleilla tuotettu tasajännitteinen sähköenergia siirtyy kiinteistön sähköverk-koon verkkoliityntälaitteen kautta vähentäen suoraan ostettavan sähköenergian tarvetta. Yli-jäävän sähköenergian kiinteistön omistaja voi myydä omalle energiayhtiölleen tai vaikkapa jatkossa hyödyntää sähköajoneuvojensa lataa-miseen. Kaikki tuotettu energia menee hyö-

tykäyttöön. Tämä ei ole tulevaisuuden visio, vaan mahdollista jo nyt. Saksassa vuositasolla jo viisi prosenttia kaikesta sähköenergiasta tuo-tetaan pääosin yksityisten ihmisten omistamil-la katoille asennetuilla aurinkosähkövoimaloil-la. Jos vielä energian varastoinnin kustannus alenee merkittävästi, johtaa tämä vääjäämättä sähköenergiajärjestelmän murrokseen.

Kuv

a T

imo

Mik

kola

Page 15: Esselloo 1/2013

Artikkelin kirjoittaja Tuomo Lindh työsken-telee Lappeenrannan teknillisessä yliopis-tossa tutkija-opettajana. – Lappeenrannan teknillisen yliopistolle rakennetaan tämän vuoden aikana aurinkovoimala, jonka te-hoksi tulee 220 kW. Näin pystymme yliopis-tolla demonstroimaan ja dokumentoimaan paneelien eri asennustapoja.

GreenSpace – pitkäikäinen ledialasvalo

GreenSpace korvaa perinteiset pistokanta-alasvalot ja säästää energiaa jopa

50 %. Valaisin soveltuu julkisten tilojen yleisvalaistukseen, muun muassa käytävä-

valaistukseen. Kaksi teho vaihtoehtoa: Mini (1100 lm, UGR 22) ja Compact

(2000 lm, UGR22), tehot 14 W–27 W. Käyttöikä L70 50 000 tuntia Ta 25 °C.

Värilämpötilat 3000 K ja

4000 K. Compact-malleis-

ta saatavana myös him-

mennettävät vaihtoehdot.

www.philips.fi/lighting

esselloo

Aurinkosähkön syöttötariffit ovat toimineet markkinoiden kiihdyttäjinäAurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava uusiutuvan energian tuotantomuo-to, jonka markkinan kasvua on kiihdyttänyt erityisesti Saksassa käytössä oleva aurinko-energian syöttötariffi. Syöttötariffeja uusille aurinkosähkövoimaloille pienennetään jatku-vasti ja on arvattavissa, että ne poistuvat lä-hivuosina uusilta voimalaitoksilta kokonaan – mahdollisesti tarpeettomina. Tällä hetkellä kiinteistökokoluokan aurinkosähkövoima-loissa syöttötariffi Saksassa on noin 18 €snt/kWh kuluttajasähkön kokonaishinnan ollessa noin 29 €snt/kWh. Syöttötariffeilla synny-tetty aurinkosähkömarkkina on nopeuttanut teknologian ja valmistukseen sekä asennuk-seen liittyvän osaamisen kehittymistä, joka on puolestaan laskenut sekä laitteistojen, että asennustyön kustannuksia. Saksassa sähkö-verkkoon kytketyn aurinkosähkövoimalan hinta asennettuna on pudonnut neljäsosaan kuudessa vuodessa. Nyrkkisääntönä on tähän asti ollut se, että jokainen markkinan kaksin-kertaistuminen alentaa laitteistojen hintaa 20 %. Tällä hetkellä Saksassa ollaan kattoasenne-tuissa aurinkosähkövoimaloissa kustannusta-solla noin 1.5 €/Wp ja lähivuosien tavoitteena on päästä kattoasennetuissa voimaloissa kus-

tannustasoon 1 €/Wp. Pelkän laitteiston osal-ta tämä 1 €/Wp hintataso on jo saavutettu.

Onko aurinkosähkössä taloudellista järkeä?Eteläisessä Suomessa maan pinnalle saatava vuosittainen auringon säteilymäärä on liki-main Keski-Euroopan tasoa. Kuukausitasolla tarkasteltuna meillä saadaan kesäkuukausina enemmän säteilyä ja talvella vastaavasti vä-hemmän kuin Keski-Euroopassa. Keskeinen argumentti keskustellessa aurinkovoimasta on, että sillä tuotettu energia on kallista verrattuna keskitettyihin energian tuotantoratkaisuihin. Oma paikallinen tuotanto vähentää ostettavan ja sirrettävän sähköenergian määrää, jolloin vertailuhintana tulee käyttää sähköenergian kokonaishintaa eikä sähköenergian markki-nahintaa.. Vaikutus on siten samankaltainen kuin energiatehokkuuden parantamisella. Täs-tä näkökulmasta aurinkosähkön soveltamiselle otollisimpia kohteita ovat rakennukset, joissa sähköenergiaa kuluttava toiminta keskittyy päiväsaikaan, tai on jäähdytystarpeita. Tällaisia ovat esimerkiksi päivittäistavarakaupat, liike- ja toimistorakennukset, päiväkodit ja vaikkapa yliopistot.

Tällä hetkellä Suomessa sähköenergian verollinen kokonaishinta on pientaloille yli

Artikkelin kirjoittaja Tuomo Lindh työsken-telee Lappeenrannan teknillisessä yliopis-tossa tutkija-opettajana. Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle rakennetaan tämän vuoden aikana aurinkovoimala, jonka te-hoksi tulee 220 kW.

Page 16: Esselloo 1/2013

esselloo

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Perustettu: 1969 Henkilökunta: 915Tiedekunnat:

TeknillinenTuotantotaloudenKauppatieteellinen

Tutkinnot, vuoteen 2012 mennessä valmistunut

Ylempiä korkeakoulututkintoja 10 000: diplomi-insinöörejä ja kauppatieteiden maistereitaTohtorintutkintoja 450: tekniikka, kauppatiede ja filosofia

www.lut.fi

CoreLine – tehokas ja edullinen toimistovalaisin

CoreLine-ledivalaisimet ovat useisiin käyttökohteisiin soveltuvia toimisto-

valaisimia, joilla on erinomainen hinta-laatusuhde. CoreLine on saatavana

uppo- ja pinta-asennettavana versiona, saatavana on lisäksi ripustussarja.

Käyttökohteita ovat mm. toimistot, käytävät, myymälät ja muut julkiset tilat.

Core Line korvaa 3x ja 4x18 W:n sekä 2x36 W:n TL-D-loistelamppu -

valaisimet. CoreLinet

ovat erittäin matalia –

kor keus on alle 40 mm!

www.philips.fi/lighting

15 €snt/kWh ja liikekiinteistöillekin yli 10 €snt/kWh. Mikäli aurinkosähkövoimala pys-tytään toteuttamaan Etelä-Suomessa kiinteis-tön katolle nykyisellä Saksan kustannustasolla 1.5 €/Wp, laskennan korkotasoksi asetetaan 3 % ja pitoajaksi 30, maksaa jokainen tuotettu kilowattitunti 8.5 €snt. Jos voimalan kustan-nus toteutettuna on jatkossa 1 €/Wp, saadaan samoilla laskentaparametreilla tuotantokustan-nukseksi enää 5.5 €snt/kWh. Laskenta on kar-kea, mutta antaa selkeän esimerkin siitä, että jo nyt mahdollista tuottaa itse omaan käyttöön sähköenergiaan uusiutuvasta energialähteestä verkosta ostettua sähköenergiaa edullisemmin. Ei ole mitään syytä olettaa, että referenssihin-tana käytetty sähköenergian kokonaishinta ei nousisi laitoksen pitoaikana. Esimerkiksi suomalaisten pientalojen ja liikekiinteistöjen maksama sähköenergian kokonaishinta on viimeisin kahdenkymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut.

Poistetaan Suomessa esteet markkinaehtoisen aurinkosähkön tieltäAsennettujen aurinkosähkövoimaloiden kus-tannusten kehitys on jatkossa enemmän kiinni lupakäytännöistä ja suunnittelu- sekä asennus-

prosessien tehokkuudesta kuin laitteistojen tek-nologisesta kehityksestä. Hyvän esimerkin tästä saa vertaamalla Saksan ja USA:n asennettujen järjestelmien hintaa. Saksassa kiinteistökoko-luokan aurinkovoimalaitoksen toteutuskus-tannus on 1.5 €/Wp, kun USA:ssa vastaavas-ta järjestelmästä on keskimäärin maksettava kaksinkertaisesti. Laitteisto on molemmissa sama, ja sen komponenttien hinnat määräyty-vät globaaleilla markkinoilla. Tämä onkin kir-voittanut USA:ssa turhautunutta keskustelua, siitä että aurinkosähkö ei kannata ilman tukia vaikka itse laitteiston saisi ilmaiseksi.

Suomessa pitäisi kopioida kaikki parhaat aurinkosähkövoimaloihin liittyvät toteutus-tavat Saksasta. Toteutusprosessin ja siihen liittyvän byrokratian pitää olla kevyt, selkeä ja yhdenmukainen koko Suomessa. Tiedon jakamisen ja välittämisen pitää perustua mah-dollisimman paljon sähköisiin välineisiin. Ky-se ei ole pelkistä sähköasennuksista ja niihin liittyvistä lupakäytännöistä, vaan yhtälailla myös mekaanisista paneelien asennustavoista olemassa oleviin rakenteisiin, joissa hyödyn-netään mahdollisimman paljon kustannuste-hokkaita ja standardeja teollisia valmistettuja komponentteja. Sähköyhtiöiden lisäksi myös

rakennusalan tulisi jo valmistautua hajautetun aurinkovoiman tuloon. Toteutettavassa omas-sa 220 kWp aurinkovoimalahankkeessa LUT pyrkii osaltaan demonstroimaan ja dokumen-toimaan eri asennustapoja.

Page 17: Esselloo 1/2013

esselloo 17

Teksti Juha MajamäkiKuva Prysmian Group

Ammattilainen

Halogeenittomien kaapeleiden ominaisuuksista ja asentamisesta

pelien pitää olla vähän savuavia (EN 61034), halogeenittomia (EN 50267) ja täyttää nip-pupolttokoe (EN 60332-3). Myös rautatie-tunneleissa pitää Trafin määräyksen mukaan käyttää halogeenittomia ja vähän savuavia kaapeleita.

Lisäksi asiakkailla voi olla omia sisäisiä ohjeistuksia halogeenittomuuden suhteen. Esimerkiksi on hyvin tyypillistä, että laiteti-loissa, joissa on herkkää helposti tuhoutu-vaa laitteistoa (esim. tietoliikenne- ja tieto-konekeskukset), käytetään halogeenittomia kaapeleita. Samoin julkisissa rakennuksissa yhä useammin käytetään halogeenittomia kaapeleita.

2. Millaisia ominaisuuksia halogeenitto-milla kaapeleilla on? Miten ne käyttäyty-vät palotilanteessa? On tärkeätä huomioida, että kun puhutaan halogeenittomista kaapeleista, niin samalla tarkoitetaan myös palosuojattuja kaapeleita. Suurin osa esim. infrassa käytettävistä ulko-kaapeleista on myös halogeenittomia, mutta ne taas eivät ole palosuojattuja.

Halogeenittomien palosuojattujen kaape-lien pääominaisuus on juuri tuo halogeenitto-muus; palotilanteessa ei käytännössä synny epäorgaanisia syövyttäviä happoja, jotka tuhoavat omaisuutta. Ja lisäksi halogeenit-tomat palosuojatut kaapelit ovat myös pää-osin vähän savuavia eli palotilanteessa niistä ei muodostu tummaa savua, jolloin näkyvyys säilyy ja ihmisten pelastautuminen palopai-kalta helpottuu.

Kysyttäessä ja vaadittaessa halogee-nittomia palosuojattuja kaapeleita on hyvin tärkeätä kertoa, mitä polttokoetasoa (= pa-losuojaustasoa) tarvitaan, eli riittääkö pelkkä itsestään sammuvuus (EN 60332-1), vai pi-tääkö kaapelin olla nippuna itsestään sam-muva (EN 60332-3). Tämä vaikuttaa esim. kaapelin hintaan ja saatavuuteen. Tulevai-suudessa EU:n rakennustuoteasetus (CPR) tulee selkeyttämään vaatimustasoa yhteisillä eurooppalaisilla paloluokilla.

3. Miten näiden kaapeleiden palokäyt-täytymistä testataan Pohjois-Euroop-paan markkinoille? Nykyisin palokäyttäytymistä testataan edel-lä mainituilla palotesteillä (EN 60332-3, EN 61034 ja EN 50267), sekä lisäksi kaapelei-ta testataan itsestään sammuvuuden polt-tokokeella (EN 60332-1). Ja kun on kyse palonkestoisista kaapeleista, esimerkiksi FI-RETUF-tuoteperheen kaapeleista, testataan kaapelin toimivuus palotilanteessa erityisellä polttokokeella (EN 50200 tai EN 50362).

Tulevaisuudessa polttokokeiden määrä vielä kasvanee, johtuen tulevasta EU:n ra-kennustuoteasetuksesta (CPR), jossa kaa-pelien palokäyttäytyminen luokitellaan ver-tailukelpoisesti A-luokasta F-luokkaan, jolloin A-luokassa on paras palokäyttäytyminen ja F-luokassa huonoin. Kansallisella tasolla tul-laan päättämään, minkä luokan kaapelia on käytettävä eri kohteissa.

4. Miten halogeenittomat kaapelit so-veltuvat esimerkiksi peruskorjattaviin kiinteistöihin? Mitä asioita kaapeleiden asennuksessa tulee ottaa huomioon vanhoissa kiinteistöissä?Halogeenittomat palosuojatut kaapelit sopi-vat mainiosti peruskorjattaviin kiinteistöihin, niin energia- kuin tietoliikennekaapeloinninkin osalta. Saneerauskohteiden uloskäytävis-sä kaapelien on oltava halogeenittomia, jos kunnollista palosuojausta (EI 30) ei voida tilan ahtauden takia rakentaa kaapelien suojaksi. Vanhoissa kiinteistöissä on palosuojauksen lisäksi myös syytä kiinnittää erityistä huomi-oita energiakaapeleiden lämmöntuottoon, varsinkin ”nippuasennuksessa”.

koskevat määräykset ovat kehittyneet viime vuosina? Millaisia määräyksiä on mahdollisesti tulossa lähiaikoina? Halogeenittomien palosuojattujen kaapelien käyttökohteet ovat lisääntyneet. Kaapelien tuleva rakennustuoteasetus (CPR) lisännee myös halogeenittomien palosuojattujen kaa-pelien tarvetta tulevaisuudessa.

Juha Majamäki, myyntijohtaja, tukku- ja urakoitsijasektori, Prysmian Group

1. Millaisissa rakennuksissa ja tiloissa halogeenittomia kaapeleita tulee mää-räysten mukaan käyttää? Varsinaisia määräyksiä on melko vähän. SFS 6000:n mukaan halogeenittomia kaapeleita pitää käyttää saneerauskohteiden uloskäy-tävissä sekä lääkintätilojen uudisasennuksis-sa. Näissä molemmissa em. kohdissa kaa-

Page 18: Esselloo 1/2013

18 esselloo

Page 19: Esselloo 1/2013

essellooesesesesessesesse sesesesesesesesesesellllllllllllllllllllloooooooooooooooooo

Teollisuusasiakkaille ostamisen tehostamistaSiemens Osakeyhtiö ja SLO syventävät edelleen yhteistyötään teollisuuden automaatiotuotteissa. SLO:n kautta asiakkailla on mahdollisuus saada tukea myös hieman vaativimmissa Siemens-ratkaisuissa.

Teksti Sari Bamberg Kuvat Jari J. Heino, Siemens

Siemensin ja SLO:n välinen yhteistyö tarkoittaa

S iemens Osakeyhtiö ja SLO laajentavat uudella sopimuksella yhteistyötään teollisuusautomaation teknologioiden

ja tuotteiden painotuksessa. – Juuri yhteistyömme painotuksen muu-

tos on tärkein asia sekä SLO:n asiakkaille että meille sopimuskumppaneina. Yhteistyömme lähti liikkeelle yli kymmenen vuotta sitten ohjelmoitavista releista ja pienjännitekom-ponenteista. SLO on ollut esimerkiksi kone-ohjauksen ja rakennuksen sähkösuunnittelua ja ohjausta helpottavan LOGO-tuotemerkin

suurin myyjä Suomessa. Vuosien mittaan olemme edelleen syventäneet yhteistyötä haastavampaan automaatioteknologiaan ja nyt mikroautomaatioon, jonka tunnetuin ohjelmoitavan logiikan tuotemerkki Siemen-sillä on Simatic ja tuoteperheen keihäänkärki S7-1200, kertoo Siemensin teollisuussektorin johtaja Janne Öhman.

SLO:n teollisuusmyynnistä vastaava joh-taja Ilkka Manner toteaa SLO:n teollisuus-asiakkaiden olevan yhteistyön kehittämisessä tärkeimmässä osassa.

– SLO:lla on vahva asema teollisuuden sähkö- ja automaatiotarvikkeiden toimitta-jana teollisuudelle. Asiakkaille yhteistyömme merkitsee ennen kaikkea ostamisen tehos-tamista ja siksi he haluavat keskittää mui-den tuotteiden lisäksi myös Siemens-ostot SLO:lle.

Odotukset korkealla Janne Öhmanin mukaan Siemensiä ja SLO:ta yhdistävät monet tekijät, ja Siemensin odo-tukset yhteistyöstä ovat korkealla.

- Haluamme palvella suomalaista teollisuutta mahdollisimman hyvin ja SLO:n kanssa syventämäm-me yhteistyö automaatio – ja teollisuuskomponentteissa tukee erinomaisesti tavoi-tettamme, sanoo Siemensin teollisuussektorin johtaja Janne Öhman

Page 20: Esselloo 1/2013

Siemens AG

Liikevaihto: 78,3 mrd. euroaHenkilömäärä: 370 000Toiminta-alue: 190 maata

www.siemens.com

Siemens OsakeyhtiöSuomi ja Baltia

Liikevaihto: 270 milj. euroaHenkilöstö: 660Liiketoiminnan rakenne:

TeollisuusEnergiaKaupunkiratkaisutTerveydenhuolto

Toiminta-alueet: Viro, Latvia ja LiettuaSiemens-yhtiöt Suomessa: Healthcare So-lutions, Siemens Healthcare Diagnostics, Oy Osram Ab ja Siemens Financial Services. Lisäksi Suomessa toimivat BSH Kodinkoneet Oy ja Nokia Siemens Networks, jotka ovat 50-prosenttisesti Siemensin omistamia yhtiöitä.

www.siemens.fi

– Tärkein yhteinen nimittäjämme on asiakas. Painavin syy yhteistyön syventämi-selle oli SLO:n teollisuusasiakkaiden määrä. Arvostamme myös SLO:n sitoutumista Sie-mens-teknologiaan. Siemensin vahva jälleen-myyntiverkosto Suomessa muodostuu pai-kallisista Sales Partner -jälleenmyyjistä, joita verkostossamme on yhteensä toistakymmen-tä. SLO täydentää alansa markkinajohtajana alueellista kattavuuttamme Suomen ja myös Baltian alueella, jossa Siemens Osakeyhtiö toimii nykyisin.

Siemens tekee maailmanlaajuista yh-teistyötä myös SLO:n emoyhtiö Soneparin kanssa.

Tukea puolin ja toisin Siemens käyttää liikevaihdostaan kuusi pro-senttia tuotekehitykseen. Patentteja yhtiöllä on maailmanlaajuisesti noin 60 000.

– Siemensin teollisuussektori kehittää ja tuo markkinoille uusia, laadukkaita tuotteita ja teknologioita, joiden ominaisuudet lisää-vät teollisuusasiakkaiden tuotannon tehok-kuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Samat arvot ovat tärkeitä myös SLO:lle tuo-tevalikoiman suunnittelussa ja rakentamises-sa asiakkailleen.

SLO:n teollisuusasiakkaista vastaava joh-taja Ilkka Manner: - SLO:ssa Siemens-tuki ei ole vain yhden henkilön varassa, vaan olemme kouluttautuneet läpi organisaati-on: tukea ja osaamista löytyy laajasti sekä myynnistä että tuotemarkkinoinnista.

– Tuotteiden lanseerauksen jälkeen on tärkeää, että asiakkaat saavat tietoa uusis-ta tuotteistamme sekä niiden hyödyistä ja käyttötavoista. Informaation jakamiseen ja henkilökohtaisiin asiakastapaamisiin on kuitenkin varattava aikaa. Käytännössä tek-nisellä alalla tämä tarkoittaa useampaa vuotta ennen kuin uusimmat innovaatiot on saatu laajempaan käyttöön teollisuusasiakkailla.

– Olen todella tyytyväinen siihen, et-tä SLO valmis kehittämään toimintaansa tämän tyyppisen teknologian tukemiseen. SLO:n sähköisten järjestelmien ollessa kun-nossa, yhteistyö vaatii kuitenkin henkilös-töinvestointeja ja systemaattista, syvällistä perehtymistä tuotteisiin sekä asiakkaisiin ja heidän muuttuviin tarpeisiinsa. Osaamisen kasvattaminen on kuitenkin helpompaa yritykselle, joka panostaa toiminnassaan ja prosesseissaan teollisuuden tarpeiden tyy-dyttämiseen.

Siemens tukee SLO:n asiantuntijoita jär-jestämällä tuotteista ja teknologioista sisäisiä koulutuksia ja tietoiskuja. SLO taas tarjoaa Siemensille vahvaa myynnillistä tukea, sillä SLO:n 460 henkilöstä myynnissä työskente-lee 250 eri puolella Suomea.

– Meillä on ollut SLO:n kanssa toimiva yhteistyösuhde, joka johtuu varmasti osittain siitä, että olemme tunteneet yrityksinä toi-semme pitkään. Samoin asiakaskohderyhmät ja intressit ovat samantyyppiset. Etenemme teollisuusautomaatiossa maltillisesti ja suun-nitelmallisesti eteenpäin asiakastarpeet huo-mioiden, sanoo Öhman.

20 esselloo

Page 21: Esselloo 1/2013

LED-Profil-2 LED-Line-2 LED-Zircon

LED-Pico 50

Luna (sis, kytkimen)

LED-valaisimet: Pistorasiat:

Smart 300-sarja

Valonoh jausjärjestelmät:

0 j

LED-valaistus keittiöön ja kylpyhuoneeseen.Valmiiksi mietityt ratkaisut. Tuotteet yhteensopivia ja helposti asennettavia.

Koko mallisto www.lapetek.com - Tilaa oma tuoteluettelosi netistä!

LED-Vita 10 LED-Vita 20

Uusi luettelomme

on ilmestynyt.

Tilaa omasi.

www.lapetek.com

www.lapetek.comesselloo 21

Page 22: Esselloo 1/2013

22 esselloo

Toimitusvarmuutta vyöhykekonseptillaKeskeinen tavoite jakeluverkon kehittämisessä on parantaa sähkön laatua ja toimitusvarmuutta. Vyöhykekonseptilla varmistetaan verkon laatu ja rajataan häiriöiden vaikutuksia. Teksti Sari Bamberg Kuvat Mikko Lehtimäki

Sähkönjakelun laadulle ensisijainen kriteeri on sähkönjakelun keskeyty-mättömyys.

Toimintavarmuutta voidaan lisätä vyöhy-kekonseptiajattelulla, jolloin jakeluverkko jae-taan vyöhykkeisiin kevyiden sähköasemien, vyöhykekatkaisijoiden ja vyöhyke-erottimien avulla sekä automaatiotasoa nostamalla.

ABB:n malli konseptista ABB:n myyntijohtaja Jyrki Riekki kertoo, että vyöhykekonseptin perusperiaate on pa-rantaa nopeasti ja kustannustehokkaasti jake-luverkon sähkönlaatua ja toimitusvarmuutta.

– Sähköverkko jaetaan useisiin eri koko-naisuuksiin verkon rakenteen ja verkon au-tomaation avulla, jolloin sähköverkon häiriö

rajautuu mahdollisimman suppealle alueelle vyöhykkeellä, ja näin vältytään keskeytyksiltä muualla verkossa.

– Vyöhykekonsepti ei sinänsä ole uusi keksintö ja siihen liittyvät investoinnit ovat tyypillisesti pieniä kohdennettuja jakeluver-kon täsmäparannuksia. Tekniikka on ollut olemassa jo kymmenen vuotta, mutta aika

– Jakeluverkoissa uudet teknologiat, kuten etävalvonta ja -ohjaus, automaattiset kytkennät ja nopeat vianpaikannukset parantavat säh-könlaatua, lyhentävät katkosaikoja ja tehostavat ylläpitoa havannollistaa Jyrki Riekki ABB:n koekentällä Vaasassa.

Page 23: Esselloo 1/2013

esselloo 23

– Meidän tapamme ABB:llä on tuotteistamisen avulla tarjota apua asiakkaillemme,jotta sähköverkon eri vyöhyk-keet voidaan nivoa yhteen ja kasvattaa ja valvoa verkkoa hallitusti.

Page 24: Esselloo 1/2013

24 esselloo

investoinneille verkon älyn ja automaation lisäämiseksi on nyt kypsä, toteaa Riekki.

Samalla hän muistuttaa, että toteutusta-voissa tulee huomioida käytössä olevat verkot sekä rakennettavat uudet verkonosat.

– Investoinnin luonne ohjaa valittuja teknisiä ratkaisuja ja siten ”täsmälääkkeet” voidaan määrätä tarkemmin. Konseptilla voi-daan optimoida jakeluverkon pitkän aikavälin kehitystä ja toteutus voidaan tehdä vaiheittain osakokonaisuus kerrallaan investointisuunni-telmien mukaisesti.

Kuvassa häiriöalue on rajattu ja sen kesto saatu lyhenemään. Lähde: ABB

Page 25: Esselloo 1/2013

esselloo

ABBLiikevaihto:

Suomi: 2,4 mrd. euroaKansainvälisesti: 39 mrd. dollaria

Henkilömäärä: Suomi: 6 600Kansainvälisesti: 145 000

Liiketoiminta-alueet:SähkövoimatuotteetSähkövoimajärjestelmätSähkökäytöt ja kappaletavara-automaatioPienjännitetuotteet Prosessiautomaatio

Toiminta-alue: Suomi: 30 paikkakunnallaKansainvälisesti: 100 maassa

www.abb.comwww.abb.fi

– Lyhyellä aikavälillä on tärkeää saada nopeasti häiriöalueen paikannus ja rajaus hal-tuun. Tällöin nykyiseen verkkoon tehtävässä suunnittelussa tulee tunnistaa investoinnille tehokkain kohta verkossa. Uusissa verkoissa vaihtoehtoja on enemmän ja siten voidaan ottaa ehkä toisenlaista tekniikkaa käyttöön.

Riekin mukaan pitkällä aikavälillä on tär-keintä varmistaa investoinnin tehokkuus ja toimivuus kymmenien vuosien päähän.

– Valitut ratkaisut tulevat käyttöön vuosi-kausiksi ja niiden on sovelluttava joko sellaise-naan tai ”päivitettyinä” tuleviin vaatimuksiin.

Konseptin hyödyt Vyöhykekonseptilla voidaan tehostaa tehtäviä investointeja. Investoinnit kohdistetaan nii-hin kohtiin jakeluverkkoa, josta saadaan paras hyöty sähköyhtiölle ja kuluttajalle.

– Vyöhykekonsepti soveltuu erinomai-sesti toteuttavaksi uusissa ja jo käytössä olevissa verkoissa. Kustannustehokkaaseen lopputulokseen pääsemiseksi on syytä laa-tia kehityssuunnitelma koko jakeluverkolle. Suunnitelmassa on tarpeen varautua myös toimintaympäristön muutoksiin ja myös sen mahdollisuuden konsepti antaa. Verkon laajentuessa muodostuu luonnollisia, uusia verkonosia, jotka muodostavat oman vyö-hykkeensä.

Automaatiota oikealla mitoituksella– Automaatio täydentää vyöhykekonseptia. Nykyisessä toimintaympäristössä kokonais-ratkaisun perusedellytys on monipuolinen tiedonsiirto ja viestiliikenne. Ulottamalla tiedonsiirto syvälle verkkoon saadaan tehok-kuutta jakeluverkon käyttöön ja valvontaan Suunniteltaessa verkostoautomaatiota kan-nattaa kiinnittää huomiota oikeaan teknista-loudelliseen mitoitukseen, tiivistää Riekki.

Haja-asutusalueiden tehontarpeisiinkehitetty AHXAMK-WPL 20 kV 50on kevyen kapeli-järjestelmänmonimuotoinen kaapeli.

Monimuotoinen konsepti erilaisiin asennustekniikoihin Kevyt käsitellä ja asentaa Pitkittäin ja poikittain vesitiivis Järjestelmätestattu kapelivarusteisiin

Uusi kevyt 20 kV kaapelihaja-asutusalueillesäävarmaan verkkoon

Pidetään yhtä ja yhteyksiä www.reka.fi

Page 26: Esselloo 1/2013

Uuden SLO ONLINE –portaalin avulla

Tuotteiden tilaus helposti ja nopeastiSLO ONLINE –portaali on SLO:n asiakkaiden käyttöön tarkoitettu palvelu, jonka avulla sähkö-, tele- ja automaatiotarvikkeita on helppo tilata verkossa.

SLO lanseerasi viime joulukuussa asiak-kailleen uuden SLO ONLINE -por-taalin osoitteessa www.slo.fi. Portaalin

tarkoituksena on tarjota entistä parempaa pal-velua SLO:n asiakkaille verkossa. Suunnitte-lun lähtökohtina olivat palvelun helppokäyt-töisyys ja nopeus.

SLO ONLINEn etusivulla palvelun käy-tetyimmät ominaisuudet ohjaavat asiakasta. Tuotehaku toimii nopeasti ja helposti eri ha-

kukriteerein. Asiakaskohtainen tietosisältö tukee organisaatioiden tilaus- ja toimituskäy-täntöjä.

Palvelu mukautuu asiakkaiden tarpeisiin kaikilla alustoilla tietokone-, tabletti- ja mat-kapuhelinkäytössä.

Kaikki tieto yhdessä paikassaSLO ONLINE -portaali soveltuu kaiken ko-koisille asiakkaille. SLO on rakentanut pal-

veluun 150 000 sähkö-, tele- ja automaati-otuotteen valikoiman. Tuotetiedot ja niihin liittyvät tiedot: hinnastot, tuoteluettelot ja -esitteet ovat helposti käytettävissä. Samoin asiakkaat pääsevät hyödyntämään säästöä kerryttäviä tuotekampanjatarjouksia.

Hyödyt käyttäjällePalvelun tuote- ja tilaushaku on nopea mo-nipuolisine rajausmahdollisuuksineen. En-

Teksti Sari Bamberg Kuvat SLO ja Gorilla

Työkalu sähköalan ammattilaisille

Page 27: Esselloo 1/2013

esselloo 27

nakoiva tuotehaku helpottaa oikean tuotteen löytämisessä, sillä se osaa ehdottaa tuotteita jo hakusanaa kirjoitettaessa. Useasti uuden tuotteen löytämisessä on ongelmana oikean tuotenimen löytäminen.

Tuotekuvat näkyvät heti rivilistauksissa ja kuvia on helppo suurentaa. Samoin tuotteiden saatavuustiedot SLO:n Vantaan keskusvaras-tossa ja lähimmässä SLO:n myyntikonttorissa saa nopeasti asiakashintoineen. Tilaussaldoa taas on helppo seurata ostoskorikohdasta.

Mikäli palvelun käyttäjä haluaa tehdä esimerkiksi tarjouksen käyttäen apunaan Ex-celiä, antaa palvelu nettohinnat luetteloon tie-doston sisäänluvun avulla hetkessä. Samoin esimerkiksi Headpower-sovelluksen määrä-luettelo latautuu palveluun. Myös tuotteiden toimitustapaa voi vaihtaa sujuvasti.

Asiakaskohtainen tietoKohdennettu asiakaskohtainen tietosisältö helpottaa päivittäistä tilaamista ja asiointia, sillä viimeisimmät tilaukset, käytetyimmät tilauspohjat, suosituimmat tuotteet sekä tuo-tekohtaiset nettohinnat ovat heti nähtävissä. Hyvä jakelu- ja työmaaosoitteiden ylläpito viitetietoineen ja toimitusohjeineen nopeut-tavat edelleen tilausvaihetta ja helpottavat ylläpidettävien osoitteiden hallintaa. Palveluun on mahdollista perustaa asiakkaan oman organisaation käyttäjien lisäksi yhteis-työkumppaneiden, esimerkiksi aliurakoitsi-joiden, käyttäjiä. Organisaation pääkäyttäjän on helppo hallinnoida organisaatiokohtaisia käyttäjäoikeuksia palvelussa. Samoin palvelu tukee organisaation omia tarkistusmenettely-jä: tarkistukset hoituvat esimerkiksi työnume-rojen, tilaajien, osoitteiden sekä projekti- ja viitetietojen avulla.

Saldohallintapalvelulla asiakas voi perus-taa myös oman, itse ylläpidettävän varaston. Myös SLO voi ylläpitää asiakkaan tuotevali-koimaa SLO ONLINEssa.

Kuinka päästä palvelun käyttäjäksi?

SLO:n ONLINE -portaalin käyttäjäksi pääsee SLO:n asiakkaana. Paikallinen SLO:n myyntikonttori opastaa SLO ONLINEn käyttöönotossa ja tukee palvelun käytössä. Samoin SLO järjestää tarpeen mukaan koulutusta asiakkaan omassa toimipisteessä tai SLO:n myyntikonttorissa. Koulutukseen voivat osallistua myös portaalia käyttävät asiakkaan yhteistyökumppanit. Yrityskohtaisia koulutuksia voi tiedustella omalta SLO:n vastuumyyjältä. SLO:n Tilauskeskus antaa tarvittaessa tukea SLO ONLINEn päivittäisessä käytössä.

Page 28: Esselloo 1/2013

Valitse vahva ja turvallinen lämmittäjä

Tyylikästä, älykästä sähkölämpöä

Säästä energiakulujasi älykkäällä lämpö-tilan ohjauksella

Oy Glen Dimplex Nordic Ab, Mestarintie 30, 06150 PORVOO • www.glendimplex.fi

Lämmitystä miten vain haluat

- sähkölämmitys - maalämpöpumput- ilma-/vesilämpöpumput - aurinkosähkö

Uusi tuote-luettelomme tästä linkistä!

Page 29: Esselloo 1/2013

Uutisia.Kyberhyökkäys ja hyökkäys sähkönjakelua vastaan vakavin uhkakuva

Verkkoyhtiöille ja verkonrakentajille esitetään allianssimalliaEnergiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Pertti Lindberg kertoo tiukkojen sopi-musehtojen ja hintakilpailun hiertävän jakeluverkkoyhtiöiden ja palveluntuottajien suhteita. Lindberg esittää ratkaisuksi tilaajan ja tärkeimpien palvelutuottajien muodos-tamaa allianssisopimusta, jolloin yhteiseen tavoitteeseen päästäkseen tahot sitoutuvat edistämään innovaatioita ja erinomaista suoritusta.

Led-valaisin on tyypillinen myyntikiellon saanut sähkölaiteTukes teki vuonna 2012 lähes 3 600 val-vontakäyntiä myymälöihin ja niiden hyllyistä löytyi ennätysmäärä vaarallisia sähkölaittei-ta. Myynnistä vedettiin pois yhteensä 260 laitetta. Tyypillinen myyntikiellon saanut laite on led-valaisin.

- Huonoa laitesuunnittelua löytyy paljon etenkin led-lampuista. Verkkojännite ja 12 volttia erotetaan liian huonosti toisistaan, eli laitteissa ei ole riittävästi eristystä näi-den kahden jännitetason välillä, josta riskit syntyvät, toteaa Tukesin ylitarkastaja Hannu Mattila.

- Suurin osa hylkypäätöksen saaneista laitteista on peräisin Aasiasta. Toisaalta sieltä tulevat myös laatulaitteet, sillä elektroniikan tuotanto on siirtynyt Aasiaan lähes kokonaan. EU:n edellyttämä CE-merkintäkin löytyy myös sekundatuotteista, jolloin Mattilan mukaan CE-merkintä ei yksin takaa tuotteen turvallisuutta.

Direktiiviesitys kasvattaisi sähköautojen latauspisteitäEU:n valmistelevan sähköautojen latausmah-dollisuuksista käsittelevän direktiiviesityksen mukaan, Eurooppaan olisi rakennettava yli 8 milj. latauspaikkaa vuoteen 2020 mennessä tukemaan puhtaan liikenteen infrastruktuuria. Suomeen esitetään 71 000 latauspaikkaa, joista 10 % olisi julkisia latauspisteitä. Tavoit-teena on, että esimerkiksi pääkaupunkiseu-dulle tulisi 700 uutta latauspistettä vuoteen 2016 mennessä.

Lähde Esmerk

Vakavin uhka Suomelle olisi kyberhyök-käys ja samanaikainen sähkökatko. Huol-tovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Kananen toteaa, että pitkä säh-kökatko katkaisisi myös teleliikenteen, sammuttaisi matkapuhelinten tukiase-mat ja vaikuttaisi vesihuoltoon. Kanasen mukaan sähkönjakelu on haavoittuva, sillä muuntoasemat ja iso osa sähköverk-koa ovat maan pinnalla. Kriisitilanteita

varten on kuitenkin tehty suunnitelmia, jolloin kaikissa oloissa turvataan valtion johdon ja turvallisuusviranomaisten toiminta. Asiantuntijat myöntävät, että siviiliyhteiskunnan toiminta pysähtyisi. Johtaja Veli-Pekka Nurmi Onnetto-muustutkintakeskuksesta huomauttaa, että parin viime vuoden aikana Suomessa on ymmärretty paremmin pitkäaikaiseen sähkökatkoon liittyvät ongelmat.

Kuv

a H

annu

Huo

vila

, Vas

tava

lo.

Page 30: Esselloo 1/2013

Tarkoituksenmukaiset kaapeliratkaisut haja-asutusalueen 20 kV jakeluverkkoon

30 esselloo

Muutamina viimevuosina Suomea koetel-leet kesä- ja talvimyrskyt ovat nostaneet sähkön toimitusvarmuuden aktiiviseksi ai-heeksi sekä mediassa että alan toimijoiden keskuudessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut asiaan voimakkaasti kantaa esittä-mällä tiukennuksia sähkön toimitusvarmuu-den vaatimuksiin. Säädösten on kaavailtu tulevan voimaan ensi syksynä. Perinteiset tavat parantaa toimitusvarmuutta ovat ol-leet avojohtojen siirtäminen metsistä avoi-mille alueille sekä maakaapelointi käyttäen kaupunkialueilta tuttuja kaapelirakenteita. Nykyisen tietämyksen valossa nämä teknii-kat eivät kuitenkaan ole enää tarkoituksen-mukaisia tai teknis-taloudellisesti järkeviä.

Kustannustehokkuus tuotekehityksen lähtökohtanaHaja-asutusalueille tyypilliset asennusolo-suhteet ja verkon sähköiset vaatimukset asettavat valittaville verkkorakenteille erilai-sia vaatimuksia, kuin perinteisillä kaapeloin-tialueilla taajamissa. Maaseudulla siirrettä-vät tehot ovat monin paikoin varsin pieniä ja etäisyydet suuria verrattuna taajama-alueen verkkoihin. Tällöin on mahdollista käyttää kaapeleissa ainakin runkojohtojen ulkopuolella pieniä poikkipintoja. Isommilla etäisyyksillä siirtotehoa rajoittavaksi teki-jäksi nousee jännitteen alenema, kun taas kaapelin termisellä kuormitettavuudella ei monestikaan ole merkitystä. Suosituimmat tavat pienentää jännitteen alenemaa ovat jännitteenkorotusmuuntajien käyttö sekä kapasitiivisen loistehon kompensointi käyt-täen kuristimia. Loistehon kompensoinnilla saadaan myös pienennettyä kaapeliyh-teyden häviöitä. Kompensoinnin hajautta-misella pystytään vastaamaan keskitettyä ratkaisua paremmin esimerkiksi sekaverkon eri kytkentätilanteiden tuomiin muutoksiin.

Koska siirrettävät tehot haja-asutus-alueilla eivät ole suuria, on taloudellisesti järkevää pyrkiä pitämään verkon inves-tointikustannukset kohtuullisella tasolla. Käytännössä tämä tapahtuu valitsemalla tarkoituksenmukaiset kaapelirakenteet ja asennustekniikat. Kaapelin asentaminen kaivantoon ei etenkään haarajohtojen ta-pauksessa ole yleensä kovinkaan taloudel-linen ratkaisu. Sen sijaan kannattaa suosia moderneja polyeteenivaippaisia maakaa-peleita, joiden luja rakenne mahdollistaa

Teksti Antti Pirttilä, tuotesuunnittelija, keski- ja suurjännitekaapelit Kuva Reka Kaapeli Oy

Teknologia.

asennuksen myös auraamalla. Tuotevali-koimista löytyvät aurattavat maakaapelit niin 0,6/1 kV kuin 12/20 kV verkkoihin.

Monimuotoinen Kapeli toteuttaa kolme kaapeliratkaisuaUusista ratkaisuista haja-asutusalueen kaa-pelointiin mielenkiintoisin on viime lokakuun alussa julkistettu kevyen 20 kV kaapeliver-kon Kapeli-kaapeli, AHXAMK-WPL 20 kV. Rekan Dryrex-tuoteperheeseen kuuluva Kapeli-kaapeli on alumiinijohtiminen ja saa-tavissa poikkipinnoilla 25 mm2 ja 50 mm2. Perusrakenteeltaan Kapeli muistuttaa stan-dardoitua kotimaista 20 kV kaapelityyppiä AHXAMK-WP. Erona ovat kuitenkin nämä tavanomaista pienemmät poikkipinnat sekä eristyskerroksen paksuuden optimointi mo-dernien tuotantomenetelmien ja materiaali-en perusteella 4,2 mm:iin. Lisäksi konsepti perustuu 1-johdinkaapelista muodostuvaan perusyksikköön, jota voidaan käyttää sel-laisenaan tai siitä voidaan toimittaa asiak-kaalle Dryrex AHXAMK-WPL 20 kV kaapelin eri 3-jojhdinversiot. Optimoidun eristyspak-suuden vuoksi Kapeli-kaapelille on myös sovitettu ja testattu sähköisesti luotettavat varusteet Enston uudella kylmäkutiste-

teknologialla. Kapeli-kaapelin luja 2,5 mm PE-vaippa yhdistettynä pitkittäiseen ja poi-kittaiseen vesitiiveyteen mahdollistaa sen asentamisen suoraan maahan auraamal-la, myös märkään maaperään. AHXAMK-WPL 20 kV kaapelilla voidaan tehdä myös vesistöasennuksia, kunhan huomioidaan asennusvaatimukset. Tuoreita ohjeita on mm. tuoreessa Energiateollisuuden julkai-semassa Verkostosuosituksessa RK 1:12. Mikäli on tarve asentaa kaapelilinja alueel-le, jossa maa-asennus ei ole mahdollinen, voidaan Kapeli-kaapeli AHXAMK-WPL 20 kV varustaa tehtaalla 62 mm2 päällystetyllä teräskannatinköydellä, joka lujuutensa puo-lesta mahdollistaa jopa sata metriä pitkät jännevälit säilyttäen riippumat silti kohtuul-lisina. Esimerkkejä tällaisista haasteellisista kohteista ovat erilaiset notkot ja kallioiset alueet.

Haja-asutusalueella myös verkon run-kojohtoihin kannattaa pohtia muita vaih-toehtoja, kuin perinteinen 20 kV kaupun-kikaapeli AHXAMK-W. Mielenkiintoinen ja perusteltu valinta on edellisestä hieman riisuttu vaihtoehto, eli Dryrex AHXAMK-WP, jossa ei ole kaapelin vaihejohtimien keskellä erillistä laajan maadoitusjärjes-

Page 31: Esselloo 1/2013

esselloo 31

Zhaga tuo helpotusta LED-moduulien yhteensopivuuteen

Yhä useampi uusi LED-valaisin perustuu ratkaisuun, jossa ledit on kiinteästi integroitu valaisimen rakenteisiin. Tä-mä ratkaisu mahdollistaa ledien hyvien ominaisuuksien, esimerkiksi pienen koon täysimittaisen hyödyntämisen. Ongelmaksi muodostuu valonlähteen vaihtaminen, sillä ledien kehittyessä nopeasti samanlaista valonlähdettä ei välttämättä ole enää saatavissa muutaman vuoden kuluttua. Lisäksi eri valmistajien LED-moduulit eivät ole välttämättä vaihtokelpoisia keskenään. Zhaga-konsortio pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat.

Zhaga on teollisuusstandardi ja avoin kaikille valais-tusalan yrityksille. Tällä hetkellä, kolme vuotta perustami-sen jälkeen, mukana on jo 280 toimijaa ympäri maailmaa. Konsortion tarkoituksena on luoda globaalit spesifikaatiot LED-valonlähteille, niin että ne ovat vaihtokelpoisia eri val-mistajien kesken.

Määrittelyt koskevat mm. fyysisiä mittoja ja kiinnitystapaa valoteknisiä arvoja sekä sähköisiä parametreja.

Zhaga ei puutu itse valontuottotapaan valonlähteen sisällä, joten Zhaga-sertifioiduissa valonlähteissä voidaan käyttää hyvin erityyppisiä LED-komponentteja. Näin yh-teensopivuus voidaan varmistaa rajoittamatta kuitenkaan liikaa suunnitteluvapautta.

Ledien valotehokkuuden nopea kehitys on huomioituZhagassa määritellään tiettyjä moduulien valovirtapaket-teja, mutta ei rajoiteta tiukasti esimerkiksi LEDien ryhmi-tystä valonlähteen sisällä. Tietty valovirta voidaan ledien kehittyessä tuottaa pienemmällä määrällä ledejä tai mah-dollisesti kokonaan toisen muotoisilla LED-komponen-teilla. Näin nopea kehitys tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla vaarantamatta kuitenkaan yhteen-sopivuutta. Muita määriteltyjä valoteknisiä ominaisuuksia ovat mm. värintoisto ja valokappaleen koko.

Ensimmäiset Zhaga-sertifioidut tuotteet ovat jo mark-kinoilla. Ne on suunniteltu lähinnä alasvalo-tyyppisiin va-laisimiin. Kehityksessä ovat mm. tie- ja katuvalaisimiin soveltuvat valonlähteet sekä sisävalaistussovellusten yleiskäyttöinen valonlähde.

www.zhagastandard.org

Marko Martikainen, Oy Osram Ab

Sää

kset

telmän vaatimaa kuparista keskusköyttä. Maaseutuverkot, toisin kuin taajamaverkot, eivät yleensä ole erityisen vahvoja, jolloin maasulkuvirrat pysyvät maltillisina. Tällöin AHXAMK-WP -kaapelin alumiininen kos-ketussuoja kestää hyvin mahdolliset siihen muualta kulkeutuvat vikavirrat. Kuten haa-rajohtoja, runkojohtojakin usein joudutaan viemään läpi alueista joilla maakaapeloin-ti ei ole mahdollista. Näihin tilanteisiin ja runkojohtojen suurempaan tehonsiirtotar-peeseen on saatavilla lujalla 62 mm2 te-räksisellä kannatinköydellä varustettu mo-nitoimikaapeli Dryrex AHXAMK-WM 20 kV.

Vaatimustenmukainen maadoitusjärjes-telmä maaseutuverkkoonSiirtyminen raskaita kaupunkikaapelei-ta kevyempiin rakenteisiin on aiheuttanut runsasta keskustelua etenkin verkon maa-doituksen riittävyydestä jätettäessä kaa-pelin kuparinen keskusköysi pois. Onhan keskusköyden tärkein tehtävä taajama-verkossa ollut vahvistaa laajaa maadoitus-järjestelmää, eli kytkeä kaapeliyhteyden molemmat päät samaan maapotentiaaliin. Haja-asutusalueen verkossa tällaiselle maadoitusten ketjuttamiselle ei yleensä ole tarvetta. Myöskään maadoituksen vahvista-minen ei ole tarkoituksenmukaista käyttäen keskusköyttä, sillä köysi ei kuitenkaan saa kunnollista maakontaktia ollessaan suojas-sa vaihejohtimien keskellä. Sekä kaapelin mahdollisen salamajännitesuojauksen että maadoituksen kannalta parempaan tulok-seen päästään käyttämällä keskusköyden sijasta erillistä maadoituselektrodia, joka lasketaan tai aurataan esimerkiksi hieman maakaapelin yläpuolelle samaan kaivan-toon. Huomioitavaa on myös, että maa-doitusköyttä ei ole välttämätöntä vetää kaapelin mukana koko linjapituudelta. Käy-tettävän kupariköyden pituuden määrääkin sähköasemalla esiintyvien kosketusjännit-teiden säilyttäminen sallituissa rajoissa.

Käyttämällä edellä kuvatun tyyppisiä kaapeliratkaisuja pystytään tehokkaam-min vastaamaan nykyaikaisen yhteiskun-nan sähkönjakelun varmuudelle asetta-miin haasteisiin. Viranomaisvaatimukset aiheuttavat verkkoyhtiöille ja urakoitsijoille painetta kehittää uudenlaista näkemystä ja lähestymistapaa jakeluverkon kustannus-tehokkaaseen kehittämiseen.

Page 32: Esselloo 1/2013

Yhdistelmäylijännitesuojat asuinkiinteistöihinSFS6000-standardin uudistumisen myötä uusien ilmalinjalla syö-tettävien kiinteistöjen sähkönsyöttö tulee suojata ylijännitesuojalla. Tätä varten Hager-tuotevalikoimaa laajennetaan uusilla pienikokoi-silla pää- ja mittauskeskuksiin soveltuvilla luokan 1 (B+C) ylijännite-suojilla SPA201, SPA400, SPA401 (TT, TN-C ja TN-S syöttöjärjes-telmiin).

Uudet kipinävälitekniikalla toteutetut tuotteet tuovat hyvän turvan myös suurienergisiä ukkosylijännitepiikkejä (10/350μs) vastaan 12,5/50kA asti. Turvallisuuden lisäksi kipinävälitekniikka tuo mu-kanaan useita muita etuja verrattuna varistorityyppisiin tuottei-siin. Pitkän käyttöiän lisäksi kipinätekniikan ansiosta asennuksen ylijännitesuojauskoordinaatio on hyvä. Tällöin suojan taakse kytketyt herkemmät laitteet ovat hyvin suojattu. Kipinävälituotteissa ei myös-kään ilmene varistorituotteissa mahdollisia vuotovirtoja. Sen vuoksi Hagerin kipinävälitekniikalla toimivia ylijännitesuojia ei tarvitse erottaa piiristä eristysvastusmittausten ajaksi. Lisäksi Hager-yhdistelmäsuojia voidaan käyttää myös jatkuvalla eristysvastusmittauksella varustettu-jen aurinkosähköasennusten vaihtojännitepiirien suojaukseen.

Lisätietoja:tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, [email protected] tai SLO-myynti

Mikä on BlueWay? BlueWay on Sonepar-konsernin kestävän kehityksen tunnus. Annamme valikoimassamme etusi-jan tuotteille, joiden valmistus tai käyttö säästää ympäristöä ja tukee kestävää kehitystä. Selkeästi ympäristöystävälliset tuotteet nimeämme BlueWay-tuotteiksi, joiden valinnassa huomioidaan energiansäästö, kierrätettävyys, pakkaustapa, valmistusmateriaalit ja tuotteen elinkaari.

Lisätietoja:tuotepäällikkö Tero Niittymäki puh. 010 283 2353, [email protected] tai SLO-myynti

Crown-valaisimet soveltuvat käytettäviksi kaduilla, teillä, puistoissa aukioilla, jalankulkuväylillä ja parkkipaikoilla. Ne ovat parhaimmillaan valaisemassa kaupunkitilaa, missä ajonopeudet ovat pieniä ja myös jalankulkijat ja esteettiset näkökohdat on huomioitava.

Tarjolla on kolme eri optiikkavaihtoehtoa: symmetrinen-, epäsym-metrinen- ja katuvalaistusoptiiikka. LED-valaisimien lisäksi mallisto sisältää myös purkauslamppuvaihtoehdot. Crown-valaisimien kote-lointiluokka on IP66 ja ilkivaltaluokitus IK10 ja ne ovat kaksoiseris-tettyjä. Suositeltavat asennuskorkeudet 5-10 m. Takuu 5 vuotta.

Julkisen tilastotiedon mukaan noin 5 % kaikista negatiivisista ja positiivista salamoista on voimakkuudeltaan yli 50kA. Jos suojattava kiinteistö sijaitsee alueella, jossa tämän kokoluokan salamat ovat todennäköisiä, suosittelemme myös asuinrakennusten suojaukseen käytettäväksi liike- ja maatalouskiinteistöjen suojaukseen suunnattuja Hager-yhdistelmäylijännitesuojia SPN800 ja SPN801.

32 esselloo

Tuotteet.

iGuzzini Crown LED − urbaania muotoilua ja monipuolista valotekniikkaa

Page 33: Esselloo 1/2013

esselloo 33

Lisätietoja:tuotepäällikkö Tero Niittymäki puh. 010 283 2353, [email protected] tai SLO-myynti

Lisätietoja:tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, [email protected] tai SLO-myynti

Lisätietoja:tuotepäällikkö Rauno Huikari puh. 010 283 2375 [email protected] tai SLO-myynti.

Lisätietoja:tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, [email protected] tai SLO-myynti

Philips ClearWay – kustannustehokas LED tievalaisin

Heti käyttöön − uusi suojattu

-asennuspakkaus

ClearWay on hyvä ratkaisu, kun halutaan kustannustehokas tievalaistus valaistuksen laadusta tinkimättä. Valaisimessa on vaihdettava LedGine-ledimoduuli. Joustavan asennussovittimen avulla valaisin voidaan asentaa joko pylvään päähän tai 42-60 mm valaisinvarteen. Värilämpötila on 4000 K, kotelointiluokka IP66 ja ilkivaltaluokitus IK08. Valaisimen käyttöikä (L80F10) on 50 000 tuntia.

TE Enterprise Networks on tuonut markkinoille uuden pieneen-kin tarpeeseen sopivan asennuspakkauksen.Liittimet - paketissa 48 kpl on juuri sopiva määrä yhden paneelin ja 12 tuplarasian asentamiseen. Liittimen kytkemiseen ei tarvita muita erikoistyökaluja; vain mukana seuraava kertakäyttöinen puristus-työkalu ainutlaatuisen patentoidun johtimien katkaisumekanismin ansioista. Kaapelin vedonpoisto tapahtuu mukana seuraavalla nippu-siteellä. Liittimen suoristuskyky riittää hyvin 10 Gigabitin Ethernet -nopeuksiin yhdessä luotettavan AMP CAT 600 MHz ja kytken-täkaapelien kanssa. Siisti paketti häiriöttömään tiedonsiirtoon niin toimistossa, kuin kotona.

Spelsberg levyseinärasioita löytyy kolmea eri kokoa, joista pienim-mässä asennussyvyys ainoastaan 35 mm. Asennusaukon halkaisija on 68 mm ja rasia voidaan asentaa seinälevyyn jonka paksuus on 1-40 mm. Tuote on IP 30 merkitty eli halogeenivapaa ja itsestään sammuva.

Nysätön asennus – tuotteessa voidaan käyttää kaapelia tai taipui-saa muoviputkea. Vino sisääntulo putkelle helpottaa asennusta.

Glamox i80 − valon raskaansarjan ammattilainen

Spelsberg rempparasiat nyt SLO:n varastosta

Teollisuudessa valon laatu on turvallisuutta ja tuotannon laatua. Valonlähteen tekninen etevyys on sijoitus molempiin näihin arvoi-hin. Nämä ja paljon muuta tarjoaa teollisuudelle Glamox Luxo. Glamox i80 edustaa led-valaistustekniikan eliittiä.IHyvä valaistussuunnittelu, oikeat valaisinvalinnat ja sen toteutus ovat investointi tulevaisuuteen. Onnistunut valaistussuunnitelma on siis merkittävä lisäarvo tuotannon tilojen kehittämisessä.

Glamox i80 Led-valaisin on rakenteeltaan erityisen kestävä. Valaisimen suunnittelijat ovat panostaneet mm. lämmönsiirron hallintaan, joka takaa i80:lle pitkän käyttöiän. Tämä on sijoitus huol-tokustannusten hallintaan. Valaisin tuottaa jopa 10 000 lm 840-vä-risävyllä. Saatavana on myös lämpimämpi 830-värisävy.

i80 tekee huoltoväleistä maratonin. Sen lämmönkesto on yksi arvo, korroosion kesto on toinen. Sen runkomateriaalina on käytetty puhtainta alumiinia, siksi sen korroosionkestoluokka on C4. Valaisin-runko on päällystetty fosforikromilla ja jauhemaalattu.

i80 kykenee tuottamaan kirkasta ja tehokasta valoa, sillä sen hei-jastinmateriaali on hopeapinnoitettu ja sen suojalasi on Heat Soak-testauksen läpikäynyt ja erittäin kirkas. i80-valaisimen valonjaoksi on valittavissa joko kapea tai keskileveä keila.

Glamox i80 on teollisuuden valinta kestävän kehityksen suun-taan. i80 on myös sopiva työpajojen ja varastojen, kylmätilojen sekä urheilutilojen valaisin. Suojalasin erikoispinnoite takaa sen, että i80 ei häikäise muuten kun teknisen etevyytensä vuoksi.

Page 34: Esselloo 1/2013

34 esselloo

Lisätietoja:tuotepäällikkö Petri Laitinen puh. 010 283 2315, [email protected] tai SLO-myynti

Lisätietoja:tuotealuepäällikkö Risto Lavikainen puh. 010 283 2307, [email protected] tai SLO-myynti

Lisätietoja:tuotepäällikkö Rauno Huikari puh. 010 283 2375 [email protected] tai SLO-myynti.

SIRIUS 3RM1 -moottorikäynnistin

Onko moottorilähtökaappisi kalustettu lähes täyteen? Tarvitaanko kuitenkin lisää käynnistimiä? Ratkaisu on SIRIUS 3RM1-moottori-käynnistin, jonka leveys on vain 22,5 mm. SIRIUS 3RM1 säästää tilaa parhaimmillaan 75% ja on vielä kaiken muun lisäksi ener-giatehokas. Laitevalmistajan on helpompi suunnitella ja rakentaa nykyaikainen järjestelmä tai kone. Moottorikäynnistin on saatavissa suora- tai suunnanvaihtokäynnistiminä, tehon ollessa suurimmillaan 3 kW.

TehopakkausSIRIUS 3RM1 -käynnistimen uudet innovaatiot säästävät asen-nusaikaa. Käynnistimessä on säädettävä lämpörele. Asennus on helppoa, koska kaikki tarvittavat osat on pakattu saman kotelon sisään. Et tarvitse erillisistä kontaktoria tai lämpörelettä. Puoli-johde- ja reletekniikka ovat samassa laitteessa. Tällainen hybridi-tekniikka säästää energiaa ja on pitkäikäinen. Puolijohdetekniikka hoitaa käynnistyksen ja pysäytyksen, reletekniikka hoitaa normaalin ajonaikaisen tehonsiirron.

Kaikilla käynnistimillä on IEC-, CCC- ja UL-hyväksynnät. Ne sopivat hyvin käytettäväksi kaikkialla maailmassa. Asiakas säästää tilaus-, varastointi- ja lähetyskuluissa.

YksinkertainenSIRIUS 3RM1 -käynnistimeen voidaan kytkeä syöttökisko, jonka avulla voidaan silloittaa useita käynnistimiä ja suojata ne moottorin-suojakytkimellä. Tällä tavalla on helppo rakentaa päävirtapiiri. Tilaa ja työaikaa säästetään, myös huoltotyö helpottuu.

Tämä asennustekniikka sopii hyvin kuljettimien ohjaukseen, jossa on useita pienitehoisia moottorikäynnistimiä.

SIRIUS 3RM1 -käynnistin on saatavissa ruuvi- tai jousivoimaliit-timillä.

Säästä relevalinnalla

3G/UMTS/4G -antennit lyhyillä antennijohdoilla ja N-uros liittimillä

Koska rele on pieni komponentti, sen merkitystä ylläpitokustan-nuksissa ei monesti arvioida. Huomioitaessa järjestelmän elinkaari ja sen huolto- ja korjauskustannukset sekä mahdolliset tuotanto-tappiot jokaisen komponentin merkitys korostuu. Silloin pieni rele voi aiheuttaa paljon hintaansa suuremmat kulut.

Mitä releen vaihtaminen oikeasti maksaa?Laskimme esimerkkitapauksen, jossa huolto joudutaan kutsumaan paikalle tutkimaan toimimatonta järjestelmää. Syyksi todetaan rikkoutunut rele, joka vaihdetaan samalla käyntikerralla.

Kaaviossa olettama on, että asentajan kustannus on 38 e/h ja hän laskuttaa ongelman selvittämisestä ja releen vaihtamisesta 1,5 työtuntia. Perusreleen oletetaan löytyvän tehtaalta. Kaaviossa hintavertailuna käytetään Delcon-releen kohdalla hintaa 40 e/ kpl ja perusreleen hintana 10 e. Esimerkistä on jätetty pois tuotannon kat-keamisesta johtuvat kulut, koska ne poikkeavat toimialasta riippuen hyvin paljon.

Delcon-releillä 10 vuoden takuuDelcon takaa releiden kestävyyden myös vaativissa olosuhteissa. Lähes kaikilla Delcon-releillä on 10 vuoden takuu. Takuun edellytyk-senä on ainoastaan oikein valittu ja käytetty rele. Selvitämme mah-dollisessa takuutapauksessa releen rikkoutumisen syyn. Löydät jokaisen tuotteen datalehdestä yksilöidyn takuutiedon.

3-vaihesyöttöliitin Syöttökisko esim.

usean käynnistimen

rinnansyöttöön

GSM-antenniparin asentamisesta on nyt tehty entistä helpom-paa ja nopeampaa. Antenneissa on lyhyt kaapeli N-urosliittimellä. Sisä- ja ulkoantennin väliin asennetaan pienihäviöiset Ecoflex10 tai Ecoflex15 -kaapelit. Valmiina saatavana on 10, 15 ja 20 m Ecoflex10:stä valmistettuja välikaapeleita.

Myös paksumpien RFA-kaapeleiden käyttäminen antenneiden välillä helpottuu, koska näihin on saatavilla N-liittimiä.

Page 35: Esselloo 1/2013

esselloo

tebis - älykäs KNX-kiinteistöohjausjärjestelmä Hagerilta

Painiketta painamalla tebis-järjestelmä täyttää asiakkaasi toiveet: valaistus- ja verho-ohjaukset, lämpötilan ja ilmastoinnin säädön tai audiojärjestelmän ohjauksen. Yhtä toivottavasti: älykkään KNX-tekniikanavulla voit saavuttaa jopa 30% energiansäästön. Ja jotta jäljelle ei jäisimitään toivomisen varaa, voit yhdistellä tebis-ohjauskalusteita vapaastikallysto® -sarjan eri peitelevyvaihtoehtojen kanssa.

www.utupowel.fi

Täyttääksesi asiakkaasi tuhat ja yksi toivetta!

12FI

0506

Page 36: Esselloo 1/2013

Luotettavat palonkestävät kaapelit antavat enemmän aikaa – juuri niitä elintärkeitä sekunteja – evakuointiin ja pelastustyöntekijöille.

Prysmian Group tarjoaa laajan valikoiman Firetuf- asennuskaapeleita, jotka säilyttävät toiminta- kykynsä tulipalossa. Kaapelit ovat halogeenittomia,

Turvallisuus on oikeita valintoja.Palonkestävä Firetuf-kaapeli on vastuullinen valinta kaikkialle, missä erityinen turvallisuus on tarpeen.

vähän savuavia, nippuna itsestään sammuvia ja vaativis-sa palonkestoisuuden polttokokeissa testattuja. Kaapelit täyttävät palonkestoisuudelle asetetut polttokokeet: EN 50200 tai EN 50362. Lisäksi ne täyttävät polttokokeet EN 60332-1, EN 60332-3, EN 50267 ja EN 61034.

Sinulla on iso vastuu. Valitse Firetuf.