21
Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben Kiss Pál 2007/04/26 Igazgató Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

  • Upload
    atalo

  • View
    29

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben. Kiss Pál 2007/04/26 Igazgató Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Tartalom. Jogszabályi háttér Szervezeti felépítés A Fejlesztési Igazgatóság - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti

fejlesztésekben

Kiss Pál 2007/04/26Igazgató

Fejlesztési Igazgatóság

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Page 2: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

TartalomTartalom

Jogszabályi háttér Szervezeti felépítés A Fejlesztési Igazgatóság KEOP Közreműködő Szervezet KEOP KSz finanszírozása Irányító Hatóság Igazoló Hatóság Összefoglalás

Page 3: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

1083/2006/EK rendelete 1084/2006/EK rendelete 1080/2006/EK rendelete 16/2006 MeHVM-PM együttes rendelet

(eljárásrendek) 255/2006 Kormányrendelet (intézményrendszer) 281/2006 Kormányrendelet (pénzügyi rendelet)

Jogszabályi háttérJogszabályi háttér

Page 4: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

KEOP intézményrendszer felépítéseKEOP intézményrendszer felépítése

Európai BizottságDG Regio

KP IH(NFÜ)

KIOP IH(NFÜ)

KP KSz (KvVM FI)

KA KSz KEOP KSz KIOP KSz

KEDVEZMÉNYEZETTEK

Igazoló Hatóság(PM, KEHI)

Page 5: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Fejlesztési Igazgatóság felépítéseFejlesztési Igazgatóság felépítéseFejlesztési

IgazgatóGazdasági Helyettes Igazgató

Gazdasági Főosztályvezető

Pénzügyi, Számviteli és Bér Osztály

Projektek Pénzügyi Osztálya

Nagyprojektek

Főosztály

Kisprojektek

Főosztály

Monitoring Önálló

Osztály

KoordinátorTitkárság

Jogtanácsos

Belső Ellenőrzési Önálló Osztály

Humán-erőforrás vezető

Szabálytalanság felelős

Minőségirányítási vezető

Osztály 1 Osztály 2 Osztály 3 Osztály 4 Osztály 1 Osztály 2 Osztály 3

Page 6: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Közreműködő Szervezetek a FI-benKözreműködő Szervezetek a FI-ben

KA KSz

KEOP KSz

Nagyprojektek Főosztály(KA + KEOP nagyprojektek +

1 mrd Ft feletti kiemelt projektek)

Kisprojektek Főosztály(KIOP + KEOP pályázatos projektek +

1 mrd Ft alatti kiemelt projektek)KIOP KSz

Page 7: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

FI, mint a KEOP megvalósításának zálogaFI, mint a KEOP megvalósításának záloga

Jelentős tapasztalati tőke a korábbi ISPA, Phare, LIFE, Kohéziós Alap és KIOP projektek révén

Dinamikus, rugalmas, szakmailag képzett, elkötelezett munkaerő Összesen

54 mérnök 30 közgazdász 12 jogász

a KEOP szolgálatában Egyéni teljesítményértékelési rendszer

2007. jan. 1. óta Uniós közigazgatási önértékelési rendszer bevezetése 2007–től Partnerelégedettség mérés bevezetése 2007-től

Page 8: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Karrierív, motiváció a KEOP KSz-benKarrierív, motiváció a KEOP KSz-ben

TanácsadóProjektmenedzser

Projektmenedzser

Projektmenedzser Asszisztens

Page 9: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Részvétel a KEOP prioritástengelyek és az akciótervek kidolgozásában valamint módosításában

Éves munkaterv készítése a KEOP megvalósítása vonatkozásában

Az akciótervek alapján a pályázati kiírások és támogatási szerződés minta elkészítése

KEOP Közreműködő SzervezetKEOP Közreműködő Szervezet- Feladataink - - Feladataink -

Page 10: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Projekt javaslatok befogadása, értékelése Szakmai tanácsadás a nagyprojektek kedvezményezettjei

felé a projekt-előkészítés szakaszában Bíráló Bizottságok titkári feladatainak ellátása Közbeszerzési eljárások felügyelete A projekt megvalósítás során a fizikai és pénzügyi

előrehaladás folyamatos nyomon követése

KEOP Közreműködő SzervezetKEOP Közreműködő Szervezet- Feladataink - - Feladataink -

Page 11: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

A támogatás kifizetésének engedélyeztetése Folyamatba épített ellenőrzések (helyszíni ellenőrzés,

dokumentum-alapú ellenőrzések) elvégzése A projektek képviselete az Európai Bizottság előtt a

monitoring bizottsági üléseken Vállalkozói számlák kifizetésének bonyolítása és

ellenőrzése Projektek zárásával kapcsolatos feladatok

KEOP Közreműködő SzervezetKEOP Közreműködő Szervezet- Feladataink - - Feladataink -

Page 12: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Szabálytalanságkezelési rendszer működtetése Kommunikációval kapcsolatos feladatok PR események szervezése a tapasztalatátadás

érdekében Kedvezményezettek részére kézikönyvekbe foglalt

útmutatók készítése, tanácsadás Projektek előrehaladásának elősegítése horizontális

ügyek összefogásával

KEOP Közreműködő SzervezetKEOP Közreműködő Szervezet- Feladataink - - Feladataink -

Page 13: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Tanácsadói szerepkör:

Üzemeltetés Kifizetések gyorsítása Versenysemlegesség biztosítása

közbeszerzési eljárásokon Vonatkozó jogszabály-alkotási

folyamatokban való részvétel Tudástranszfer konferenciákon és szakmai

fórumokon

KEOP Közreműködő SzervezetKEOP Közreműködő Szervezet- Feladataink -- Feladataink -

Page 14: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

KEOP KSz finanszírozásaKEOP KSz finanszírozása

Forrás: KEOP Technikai Segítségnyújtás (OP TA)

Támogatási Szerződés az IH és a KSz között Teljesítményalapú finanszírozás:

Fix hányad az alapvető működési költségek finanszírozására Kiegészítő támogatás kiemelkedő teljesítmény esetére

A KSz teljesítményének értékelése

Az új rendszer felállításának célja az EU alapok

felhasználásának hatékonyabbá tétele

Page 15: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Irányító HatóságIrányító Hatóság- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség -

A KEOP, az akciótervek és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítésének koordinálása

Az OP szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követése, különös tekintettel a teljesítményindikátorok teljesülésére

Részvétel az OP-t érintő értékelési tevékenységben

Monitoring Bizottság működtetése

Page 16: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Éves jelentés készítése az OP végrehajtásáról Az OP végrehajtása során kapcsolattartás az Európai

Bizottság illetékes főigazgatóságával Javaslattétel a kormány felé a kiemelt projektek azonosítására A pályázati kiírások és támogatási szerződésminták

jóváhagyása Projekt kiválasztást előkészítő Bíráló Bizottságok felállítása A KSz-tel szerződés kötése az OP végrehajtása tekintetében A KSz számára teljesítményalapú

finanszírozás biztosítása

Irányító HatóságIrányító Hatóság- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség -

Page 17: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Igazoló HatóságIgazoló Hatóság- Pénzügyminisztérium -- Pénzügyminisztérium -

A KEOP-ra vonatkozó átutalás igénylés dokumentáció összeállítása

A költségnyilatkozatok számszaki ellenőrzése Költség – elszámolhatóság ellenőrzése Saját hatáskörében kockázatelemzésen alapuló mintavétel

alapján tényfeltáró vizsgálat és látogatás elvégzése a pénzügyi lebonyolításban részt vevő intézményeknél

Éves kifizetési előrejelzések megküldése az Európai Bizottságnak

Az alapokból származó támogatások fogadása a Bizottságtól Az alapokból származó támogatások ellenőrzéseinek

szabályozása, koordinálása és összehangolása

Page 18: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai: Nemzeti ellenőrzési stratégia elkészítése Rendszerellenőrzések végzése Mintavételes ellenőrzések lebonyolítása Ellenőrzések elvégzése az EB felkérése alapján Az EB felé Éves Ellenőrzési jelentések megküldése

Ellenőrzési HatóságEllenőrzési Hatóság- Kormányzati Ellenőrzési Hivatal -- Kormányzati Ellenőrzési Hivatal -

Page 19: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Vissza nem térő esély a környezetvédelemben Forráslehívás hatékonysága az érintett

intézmények kezében Siker kulcsa az együttműködésben Kölcsönös erőfeszítések

közös jövőnk érdekében

Page 20: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben
Page 21: Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer a környezeti fejlesztésekben

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

[email protected] [email protected]

www.fi.kvvm.huwww.fi.kvvm.hu

www.nfu.gov.huwww.nfu.gov.hu

europa.eu.int/comm/regional_policyeuropa.eu.int/comm/regional_policy