of 4 /4

Évkönyv 2011/2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katona Mihály Alapiskola BÚCS2012 június

Text of Évkönyv 2011/2012

Page 1: Évkönyv 2011/2012
Page 2: Évkönyv 2011/2012

Felső

sor b

alró

l :Hen

zel Gyö

rgy, C

sákvá

i Zoltá

n, G

rajczki Istvá

n, G

rajszky B

éla, P

elle István

Közép

ső so

r: Ďurčiš Á

gnes, M

arcsa

Marg

it, Czú

th L

ívia, S

ándor A

nna, B

óna Irén

, Vörö

s Tím

ea, S

zolg

a N

agy A

nna

, Bru

szi Ren

áta

,

Kajtá

r Kata

lin

Alsó

sor: K

iss Em

ília N

t. Moln

ár L

ászló

, Bern

áth

Edit, G

yőző

Andrea

, Vin

cze Éva

, Bóna

Ang

elika, C

zúth

Ilona

, Olb

ertol É

va

,

Page 3: Évkönyv 2011/2012

Az iskola alkalmazottai a 2011/2012-es tanévben

Tantestület:

Bernáth Edit – nevelőnő

Bóna Angelika – tanítónő

Bóna Irén - tanítónő

Bruszi Renáta – tanítónő

Csákvári Zoltán – tanító

Grajczki István – tanító

Győző Andrea – igazgató

Henzel György – igazgatóhelyettes

Kajtár Katalin – tanítónő

Ollé István – tanító

Pelle István – tanító

Sándor Anna – tanítónő (félévben jött

vissza anyasági szabadságról)

Szolga Nagy Anna – tanítónő

Tóth Mónika – nevelőnő

Vincze Éva – tanítónő (februártól

nyugdíjba vonult)

Vörös Tímea – tanítónő

Hitoktatók:

Hožvák Mária Nt. Molnár László

Technikai alkalmazottak:

Ďurčiš Ágnes – szakácsnő

Czúth Ilona – titkárnő, konyhavezetőnő

Czúth Lívia – takarítónő

Grajszky Béla – gondnok

Kiss Emília – takarítónő

Marcsa Margit – könyvelőnő

Olbertol Éva - szakácsnő

külső óraadók:

Almási Anita – aerobik,

Sidó Emese – rajzszakkör

Bozsaki Veronika – speciális pedagógus

A Katona Mihály Alapiskola Évkönyve, Búcs 2012

Összeállította: Győző Andrea és Sándor Anna.

A borítón Henzel Dániel rajza.

Nyelvi ellenőrzés: Csekes Ilona és Pelle István.

Az osztályképeket Csákvári Ágnes készítette.

A további felhasznált képek az iskola tulajdonát képezik.

Aranyköpéseket gyűjtötte Kajtár Katalin, Kiss Lilla, Bruszi Tamara, Gál Csilla és Vasas

Dóra.

Készült 2012. júniusában.

A szerkesztés, a nyomdai előkészítés és a nyomtatás az iskola berendezésein készült.

Page 4: Évkönyv 2011/2012

- A lovas embernek született egy csikója

- Adj címet a szövegnek! - "A háziállat megszelídítése"

- Mennyi ideig tartott a háziállatok megszelídítése? - Három napig.

- Mi volt egyszerűbb és kényelmesebb, mint a vadászat? - Pihenés, - Tanítania kicsit, - Hogy

vesznek egy háziállatot.

- Írd ki a szövegből melyek voltak az állatok előnyös tulajdonságai! - szeretet, tanulás, növés,

kötődés, szabadulás, segítség

- Mit csinált az ember ha kevés volt a vadászzsákmány? - Elejtett több vadállatot, - Vett egy

háziállatot.

- Mi adta az embernek az ötletet, hogy tenyéssze az állatokat? - Az ötletet a vadon élő állatok

adták.

- Miért tartott az ember állatokat eleinte a háza körül? - Mert nem tudta bevinni a házba a

háziállatokat

- Hol éltek az első háziállatok? - tágas kamrákban, - a vadonban

viziló = vodná kôň

Poliaci – rendőr

Kobalt = kobolt

Razglednica- rabló cica

-Mi volt Kukoricza Jancsi?

- Juhvigyázó.

_Hogyan kérdezzünk arra a szóra, hogy TUD? – Mit tud?

Honnan ered a Duna? - 1. Romániából, 2. Ausztráliából

- Julius Cézár idején kezdődtek a Markomann háborúk.

- Egyik kémiai eszköz neve biszbasz

Čím bol Jurov dedo? -Dedo bol medovníkové srdce.

-Tanítónéni, szereti a madártejet? - Attila! Te már megint éhes vagy? Nem vagy te terhes?

Mi az a paródia? -az a templomban is van, nem?!

(kémia órán) Szóval írja tanbá, ne betűvel!

Kinek a nevéhez fűződik a logaritmus feltalálása? - Wiliam… Shakespeare

Ja som rýchlo bicyklujem do starého rodičia, lebo pil som vodu.

-Tanbá! És ha én elmennék a Merkúrra?

- Akkor te lennél az első, Merkúron sült csibe.

-Tanító néni, magának a múzeumban kéne lennie

- Csak a ritka dolgokat állítják ki..

- Óóó, maga ritka, mint a fehér holló.

-Tanbá, csinálja meg fordítva.. - Hülye vagy?! Azt nem lehet..

-(tanbá) Előre is elnézést ha megszólalna a telefonom.. - (diák) És ha véletlenül nekünk is?!

-Jajj tanbá, pedig én ezt tudom.. - Akkor ne titkold!