EVRİMCİLERE "NET CEVAP"

 • View
  264

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evrim teorisi, canlılığın nasıl oluştuğunu açıklamaktan son derece uzaktır; aksine, biyoloji, biyokimya, paleontoloji, anatomi gibi bilim dallarındaki her yeni gelişme, evrim tarafından açıklanamayan, dahası açıklanması asla mümkün olmayan yeni yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 21. yüzyılda yaşanan yeni ve önemli bir gelişme ise, insanların evrim propagandasına karşı tüm dünyada bilinçlendirilmesidir.

Text of EVRİMCİLERE "NET CEVAP"

 • YAZAR HAKKINDAHarun Yahya ve Cavit Yaln mstear isimlerini kullanan yazar, imani konularda pek ok eser ver-

  mitir. Yazarn, Evrim Aldatmacas, Hcredeki Mucize, Gzdeki Mucize, rmcekteki Mucize, SivrisinekMucizesi, Karnca Mucizesi, Savunma Sistemi Mucizesi, Dnya Hayatnn Gerei, Zamanszlk ve KaderGerei, Kavimlerin Helak, Dnen nsanlar in, Evrenin Yaratl, Sakn Anlamazlktan Gelmeyin, Ev-rimcilerin tiraflar, Evrimcilerin Yanlglar, Canllardaki Fedakarlk ve Aklc Davranlar, BitkilerdekiYaratl Mucizesi, ocuklar Darwin Yalan Syledi!, Derin Dnmek, Allahn Renk Sanat, Atom Muci-zesi, Doadaki Tasarm, Balars Mucizesi, Darwinizmin Sonu, Sonsuzluk Balam Durumda, Altna,Kuran Bilime Yol Gsterir, zm Kuran Ahlak, Kuran Mucizeleri, Hayatn Gerek Kkeni, Darwi-nizmin Karanlk Bys, Darwinizm Dini, Tohum Mucizesi, htiam Heryerde, DNAdaki Yaratl Mu-cizesi, Darwinizmin nsanla Getirdii Belalar, Termit Mucizesi, Hz. Musa ve Makaleler 1,2 adl kitapla-r ayrca Adamlk Dini, Allahn simleri, Allah in Yaamak, Cahiliye Toplumunu Terk Etmek, Cennet,Gerei Dndnz M?, Gzard Edilen Kuran Hkmleri, Kyamet Gn, Kuranda Hicret, KuranAhlak, Kuran Bilgisi, Kuranda Dua, Kuran Fihristi, Kuranda Mnafk Karakteri, Kuranda Tebli ve Tar-tma, Kuranda Temel Kavramlar, Kuranda Vicdann nemi, Kurandan Cevaplar, Mnafn Srlar,lm Kyamet Cehennem, Resullerin Mcadelesi, Sakn Unutmayn, eytan, eytann Enaniyeti, irk,Kurandan Genel Bilgiler, man abuk Anlamak 1-2-3, Kurann Hayata Sunduu Gzellikler, AllahnGzelliklerinden Bir Demet 1-2-3-4, Dinsizliin lkel Mant, Kamil man, Piman Olmadan nce, Resul-lerimiz Diyor Ki, Mminlerin Merhameti, Allah Korkusu, Dinsizliin Kabusu, Hz. sa Gelecek, KurandaSabrn nemi, Cahiliye Toplumunda nsan Karakterleri, Alay Denen Zulm, Kurana Gre Gerek Akl,Dinsizliin Dini le Mcadele, Yusuf Medresesi, yilerin ttifak, mtihann Srr, Gzel Sze Uymannnemi, Tarih Boyunca Mslmanlara Atlan ftiralar, Niin Kendini Kandryorsun?, Kolaylk Dini slam,Kuranda evk ve Heyecan, Aklsz Kuran Nasl Yorumlar Hereyde Hayr Grmek ve Kuran Dinleme-yenler gibi kitapklar yaynlanmtr.

  Yazarn evrim teorisini konu alan, Evrim Aldatmacas, Materyalizmin k, Materyalizmin So-nu, Evrim Teorisi, Evrim Teorisinin k: Yaratl Gerei, Evrimcilerin Yanlglar 1, Evrimcilerin Ya-nlglar 2, Evrimcilerin Yanlglar 3, Evrimin Mikrobiyolojik k, Yaratl Gerei, Atomun Srlar, 20Soruda Evrim Teorisinin k ve Darwinizm gibi kitapklar da yaynlanmtr.

  Yazarn Evrim Aldatmacas (The Evolution Deceit), Kavimlerin Helak (Perished Nations), AllahAklla Bilinir (Allah is Known Through Reason), Kuran Ahlak (The Moral Values in the Quran), KurandaTemel Kavramlar (The Basic Concepts in the Quran), Soykrm Yalan (The Holocaust Hoax), Dnen n-sanlar in (For Men of Understanding), Dnya Hayatnn Gerei (The Truth of the Life of This World),Derin Dnmek (Deep Thinking), Sakn Anlamazlktan Gelmeyin (Never Plead Ignorance), Karnca Mu-cizesi (The Miracle in the Ant), Allahn Renk Sanat (Allahs Artistry in Colour), Gerei Dndnz m?(Ever Thought About the Truth?), Evrenin Yaratl (The Creation of the Universe), Dinsizliin lkel Man-t (The Crude Reasoning of Disbelief) adl kitaplar ngilizceye, lm Kyamet Cehennem Lehe, Karn-ca Mucizesi, Allah Aklla Bilinir Urduca, Kavimlerin Helak Portekizce, Soykrm Yalan Bonaka, Gere-i Dndnz m Franszca gibi eitli dillere evrilmi ve yurtdnda eitli yaynevleri tarafndan ya-ynlanmtr. Yazarn dier birok eserinin ngilizce, Franszca, Almanca, spanyolca, Arapa, Rusa, Arna-vuta, Urduca, Lehe, Bonaka, Portekizce, Endonezyaca ve Azericeye evirileri devam etmektedir.

  Yazar, Harun Yahya mstear ismi altnda, imdiye kadar siyasi konularda da eitli eserler hazrla-mtr. Yahudilik ve Masonluk, Yeni Masonik Dzen, Milli Strateji, Gizli El Bosnada, Soykrm Yalan, Te-rrn Perde Arkas, srailin Krt Kart, Darwinin Trk Dmanl ve Devlete Balln nemi isimli bueserlerinin nemli bir blm, Yahudilik, Masonluk ve bu iki gcn dnya tarihi ve siyaseti zerindekietkileri ile ilgilidir. (Mstear isim, inkarc Yahudi dncesine kar mcadele eden iki Peygamberin hat-ralarna hrmeten isimlerini yad etmek iin Harun ve Yahya isimlerinden oluturulmutur.)

  Yazar tarafndan kitaplarn kapanda Resulullahn mhrnn kullanlm olmasnn sembolik an-lam ise, kitaplarn ierii ile ilgilidir. Bu mhr, Kuran- Kerimin Allahn son kitab ve son sz ve Pey-gamberimizin de hatem-l enbiya olmasn remzetmektedir. Yazar da, yaynlad tm almalarnda,Kurann ve Resulullahn snnetinin bu vasfn kendine rehber edinerek, gayr-Kurani dnce sistemle-rinin tm temel iddialarn tek tek rtmeyi ve o konu hakknda kfrn mantklarn tam olarak sustu-racak "son sz" sylemeyi hedeflemektedir. ok byk hikmet ve kemal sahibi olan Resulullahn mh-r, bu son sz syleme niyetinin bir duas olarak kullanlmtr.

  Tm bu almalardaki ortak hedef, hem dinden uzak kiilere Kurann tebliini ulatrmak ve by-lelikle onlar Allahn varl, birlii ve ahiret gibi temel imani konular zerinde dnmeye sevk etmekhem de Mslmanlara baz nemli konular hatrlatmaktr.

 • EVRMCLERENET CEVAP

 • OKUYUCUYA

  l Bu kitapta ve dier almalarmzda evrim teorisinin kne zel bir yer ayrlmasnn ne-

  deni, bu teorinin her trl din aleyhtar felsefenin temelini oluturmasdr. Yaratl ve dolay-

  syla Allah'n varln inkar eden Darwinizm, 140 yldr pek ok insann imann kaybetmesine ya

  da kukuya dmesine neden olmutur. Dolaysyla bu teorinin bir aldatmaca olduunu gzler

  nne sermek ok nemli bir imani grevdir. Bu nemli hizmetin tm insanlarmza ulatrla-

  bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularmz belki tek bir kitabmz okuma imkan bulabilir. Bu

  nedenle her kitabmzda bu konuya zet de olsa bir blm ayrlmas uygun grlmtr.

  l Belirtilmesi gereken bir dier husus, bu kitaplarn ierii ile ilgilidir. Yazarn tm kitaplarnda

  imani konular, Kuran ayetleri dorultusunda anlatlmakta, insanlar Allah'n ayetlerini renme-

  ye ve yaamaya davet edilmektedir. Allah'n ayetleri ile ilgili tm konular, okuyann aklnda hi-

  bir phe veya soru iareti brakmayacak ekilde aklanmaktadr.

  Bu anlatm srasnda kullanlan samimi, sade ve akc slup ise kitaplarn yediden yetmie herkes

  tarafndan rahata anlalmasn salamaktadr. Bu etkili ve yaln anlatm sayesinde, kitaplar "bir

  solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadr. Dini reddetme konusunda kesin bir

  tavr sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatlan gereklerden etkilenmekte ve anlatlanlarn

  doruluunu inkar edememektedirler.

  l Bu kitap ve yazarn dier eserleri, okuyucular tarafndan bizzat okunabilecei gibi, karlkl bir

  sohbet ortam eklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucu-

  nun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkr ve tecrbelerini de birbirlerine ak-

  tarmalar asndan yararl olacaktr.

  l Bunun yannda, sadece Allah rzas iin yazlm olan bu kitaplarn tannmasna ve okunmas-

  na katkda bulunmak da byk bir hizmet olacaktr. nk yazarn tm kitaplarnda ispat ve ik-

  na edici yn son derece gldr. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler iin en etkili yntem, bu

  kitaplarn dier insanlar tarafndan da okunmasnn tevik edilmesidir.

  l Kitaplarn arkasna yazarn dier eserlerinin tantmlarnn eklenmesinin ise nemli sebepleri

  vardr. Bu sayede kitab eline alan kii, yukarda sz ettiimiz zellikleri tayan ve okumaktan

  holandn umduumuz bu kitapla ayn vasflara sahip daha birok eser olduunu grecektir.

  mani ve siyasi konularda yararlanabilecei zengin bir kaynak birikiminin bulunduuna ahit ola-

  caktr.

  l Bu eserlerde, dier baz eserlerde grlen, yazarn ahsi kanaatlerine, pheli kaynaklara da-

  yal izahlara, mukaddesata kar gereken adaba ve saygya dikkat etmeyen sluplara, burkuntu

  veren mitsiz, pheci ve ye'se srkleyen anlatmlara rastlayamazsnz.

 • EVRMCLERENET CEVAP

  HARUN YAHYAOCAK 2001

 • ISBN 975-8432-45-1

  VURAL YAYINCILIK

  ataleme Sok. retmen Han

  No: 27/13 Caalolu-stanbul

  Tel: (0 212) 511 42 30

  Bask: SEL OFSET

  Yzyl Mahallesi MAS-ST Matbaaclar Sitesi

  4. Cadde No: 77 Baclar-stanbul Tel: (0 212) 629 06 15

  w w w. h a r u n y a h y a . o r g - w w w. h a r u n y a h y a . c o m - w w w. h a r u n y a h y a . n e t

 • GR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  BLM VE TEKNK DERGSNDEK YANILGILAR

  mit Saynn "Dnyada Yaamn Balangc" Balkl

  Yazsnda Yer Alan Yanlglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  "Uygarln Doduu Dnem, Neolitik a" simli

  Yazsndaki Evrimci Telkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  "Biyomolekller ve Nanoteknoloji" Adl Makaledeki

  Darwinist Yanlglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  Bilim ocuk Dergisinin ocuklara Verdii

  Yanltc Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

  BLM TOPYA DERGSNDEK YANILGILAR

  Turul Atasoyun Yazsndaki "nsan Bilinci Maddeye

  ndirgenemez" tiraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  Evrimi rten Bir Delili Evrime Delil Gibi

  Gsterme Yanlgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

  Austos 2000 Tarihli Bilim topya

  Dergisinde Yer Alan Yanlglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

  "Hayvan Bilinci" le lgili Yanl Yorumlara Cevap . . . . . . . .67

  CUMHURYET BLM TEKNK DERGSNDEK YANILGILAR

  Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Ekinin

  "Eksik Halka" Yanlgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

  Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi ve Be

  Parmakl Canllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

  Darwine Verilen Yersiz "Binyln Bilim Adam" Payesi . . . .81

  Sayn A.M.C. engrn "Hurafe ve Yaamn Evrimi"

  Yazsndaki Yanlglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

  Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisindeki Yanltc