EXERCICIS D'INFORMATICA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aqui he possat els meus exercicis d'informatica.

Text of EXERCICIS D'INFORMATICA

PERSONALITZAR LESCRIPTORI

PERSONALITZAR LESCRIPTORIMostra la barra de tasques dEscriptori. Quines opcions presenta? Qu podem fer amb ella? Bot Inicia: per mitj daquest bot es pot accedir a totes les opcions. Lopci Tots els programes dna accs a la resta de

programes installats.

Inici rpid: cont icones daccs velo als programes.

Programes/carpetes obertes: apareix una llista de botons que permeten

accedir/canviar de finestra activa

rea de notifi caci: aquesta zona de la barra de tasques mostra icones que donen accs als diferents programes que es carreguen de manera automtica.

Afegeix els elements segents a la barra dinici rpid: la calculadora i el bloc de notes, tots dos es troben dins de Tots els programes -> Accessoris. Qu succeeix si sagreguen ms dreceres de les que pot mostrar? Com saccedeix a les opcions que no es mostren?

Crea en lEscriptori diverses dreceres a les utilitats que trobis ms interessants en el grup de programes Accessoris. Organitza aquestes dreceres creades de manera que quedin alineades a la part dreta de lEscriptori.

Canvia lestalvi de pantalla que tens assignat per defecte, per un altre que tagradi ms. Fes que ns a passats 15 minuts no sactivi. Per a qu sutilitza el bot Conguraci que apareix en la nestra?

Pots canviar la barra dinici/tasques de posici en lEscriptori? Com la canvies de posici? On es pot collocar? Quina posici s la ms adient segons les teves preferncies?Es por collocar a sota, als costats i adalt.La millor per a mi es la posici dadalt.

Crea dreceres en lEscriptori als accessoris segents: Paint, WordPad, Calculadora i Bloc de notes.

Prova amb diferents fons dEscriptori i escull aquell que ms tagradi. Quines altres possibilitats ens ofereix la nestra Propietats de: Pantalla? Com canviaries lestalvi de pantalla? I la resoluci?Ens ofereix canviar el protector de pantalla, laparincia i la configuraci.

Li donaria al bot dret del ratol, li donaria a propietats, un cop en propietats, li dono a protector de pantalla i el canvio.Entra al men contextual de lEscriptori. Quines

opcions apareixen? Per a qu sutilitza cada opci?

Organitzar icons: per organitzar els icons de lescriptori

Actualizar: per actualitzar lescriptori

Propiedades de grficos: per configurar lescriptori

Ociones grficas: per ajustar lescriptori

Nuevo: per crear coses a lescriptoriPropiedades: per canviar el fons de lescriptori, el dalvapantalles, la configuraci

Quina utilitat tenen les pestanyes que hi ha en algunes finestres? Enumera alguns llocs on apareixen.Serveixen per estar en la mateixa foinestra pero en diferent, es a dir, estas en la mateixa finestra pero amb pestanyetes que t envien a una altra finestra dins de la que tenies oberta.Obre lExplorador del Windows. Personalitza la barra deines i fes que es mostrin tots els botons disponibles. Qu permet cadascun de ells?

Hem permet mourem de carpeta quan ho necesiti o quan jo vulgui

Utilitza lExplorador del Windows per mouret per la jerarquia de carpetes que presenta el teu equip, i utilitza per a aix tant les opcions que apareixen en els diferents mens com els botons de la barra deines. Estan relacionades les opcions que apareixen en els mens amb els botons que hi ha en la barra deines?

Si

Busca en el teu equip els fi txers segents: hosts, services, ntuser i msimn.exe. Indican la localitzaci en la jerarquia de carpetes del teu equip.

Hosts: Vas a: Mi PC i dintre de Mi PC en Windows.

Services: Mi PC, Archivos de programa i Archivos comunes.

Ntuser: Mi PC, Documents and Settings, I est dintre de la carpeta 4eso.EDUCALIA.

Msimn.exe: Mi PC, Archivos del programa, i Outlook

Dins de la carpeta Els meus documents, crea una carpeta amb el teu nom i dins daquesta, tantes carpetes com assignatures tinguis amb els noms respectius.

Si tequivoques en anomenar una carpeta, qu

es pot fer per corregir lerror?

Fer clic sobre la carpeta i canviar el nomQu succeeix si intentem fer una cpia duna carpeta en el mateix lloc on ja existeix?Que ens sortir el nom de la carpeta i un 2 entre parntesis (2)

Raona les diferncies que hi ha entre copiar i tallar, i explica per qu sutilitzen.

Copiar es per copiar una carpeta a un altre lloc, per que surti a dos llocs. I tallar, es per tallar una carpeta un document, i que noms et surti en el lloc on vols.

Experimenta amb la Paperera de reciclatge (elimina algun fitxer, recuperan un altre, buida-la, etc.). Per a aix, crea diversos fi txers i carpetes de prova. Com pots canviar les propietats de la Paperera de reciclatge?

Si tu eliminas un fitxer i desprs ho vols recuperar per est a la Papelera de reciclatge, thas de posar a sobre de la carpeta, bot dret i propietats. I en les propietats et pondr Restaurar, i li dones i torna al lloc on estava abans.

Fes un recorregut breu per les diferents opcions que mostra el Tauler de control.