Exercicis genètica

 • View
  297

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • EXERCICIS DE GENTICAIman Severa El Arras4t ESO-BItinerari cientfic-Biologia

 • NDEX:Problema 1

  Problema 2

  Problema 3

  Problema 4

  Problema 5

 • PROBLEMA 1La rata domstica s normalment de pelatge color marr i bigoti espars (carcters dominants). En el laboratorio del IE Jacint Verdaguer shan obtingut dos lnies pures (homozigtics), una de pelatge color blanc i bigoti espars i una altra de color marr i bigoti esps (el color blanc i el bigoti esps sn els carcters recessius).

  -Creua les dues lnies homozigtiques obtingudes al laboratorio (F1) i calcula les proporcions genotpiques i fenotpiques de la F2.

 • ENCREUAMENTSmmEE x MMeeGenotip: el 100% s MmEe heterozigot.

  Fenotip: el 100% s MmEe marr i bigoti espars. F1:mEmEmEmEMeMeMeMemEmEmEmEMeMeMeMe

  MmEeMmEeMmEeMmEe

  MmEeMmEe MmEe MmEeMmEeMmEe MmEeMmEeMmEeMmEe MmEeMmEe

 • F2:MmEe x MmEeMEMEMeMemEmEmemeMEMEMeMemEmEmeme

  MMEEMMEemmEeMmEeMMEeMMeeMmEeMmeeMmEEMmEemmEE mmEeMmEeMmeemmEEmmee

 • RESULTATS9/16=56,25% rates marrones amb bigoti espars

  3/16=18,75% rates marrones amb bigoti esps

  3/16=18,75% rates blanques amb bigoti espars

  1/16=6,25% rates blanques amb bigoti esps

  Finalment hi hauran 25% homozigots i 75% heterozigots.

 • 2. Quina proporcin genotpica cal esperar en un matrimoni entre un home daltnic i una dona portadora? -Quina proporcin de daltnics cal esperar en la famlia si t vuit fills?

  PROBLEMA 2XdXdXD

  YXdXD x XdY XdXd = Dona daltnica, per no portadora 25%XdXD = Dona portadora, per no daltnica 25%

  XdY = Home daltnic 25%XDY = Home no daltnic 25% Proporci de la famlia amb 8 fills:2 filles daltniques2 filles portadores

  2 fills daltnics 2 fills no daltnics

  XdXdXdXDXdYXDY

 • PROBLEMA 33. En el dondiego de noche (Mirabilis jalapa), el color rojo de las flores lo determina el alelo CR, dominante incompleto sobre el color blanco producido por el alelo CB, siendo rosas las flores de las plantas heterocigticas.Si una planta con flores rojas se cruza con otra de flores blancas:a) Cul ser el fenotipo de las flores de la F1 y de la F2 resultante de cruzar entre s dos plantas cualesquiera de la F1?b) Cul ser el fenotipo de la descendencia obtenida de un cruzamiento de las F1 con su genitor rojo, y con su genitor blanco?

 • ENCREUAMENTSRR x BBRRBBGenotip: el 100% de les flors sn heterozigot (RB)

  Fenotip: el 100% de les flors sn roses (RB)F1-A)

  RBRBRBRB

 • F2RB x RBRBRBGenotip: el 50% s heterozigot (RB) i laltre 50% s homozigot (RR i BB).

  Fenotip: el 50% s de color rosa (RB), un 25% s de color vermell (RR) i laltre 25% s de color blanc (BB).

  RRRBRBBB

 • B)BR x RRBR x BBBRRRBBBRGenotip: el 50% s heterozigot (BR) i laltre 50% s homozigot (RR).

  Fenotip: el 50% s rosa (BR) i laltre 50% s vermell (RR). Genotip: el 50% s heterozigot (RB) i laltre 50% s homozigot (BB)

  Fenotip: el 50% s rosa (RB) i laltre 50% s blanc (BB).

  BRBRRRRR

  BBBBRBRB

 • PROBLEMA 44. Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 blancas. Representando por NN el fenotipo color negro y por nn el fenotipo color blanco, razonar el cruzamiento y cul ser el genotipo de las moscas que se cruzan y de la descendencia obtenida.

  21672

 • ENCREUAMENTNn x NnNNnnEl genotip s 25% s homozigot (NN) amb fenotip negre, el 25% s homozigot (nn) amb fenotip blanc i el 50% s heterozigot (Nn) amb fenotip negre.N>nOperacions:

  216 + 72 = 288216/288 = 75% negres 21672/288 = 25% blanques 72

  NNNnNnnn

 • PROBLEMA 55. Si una planta homocigtica de tallo alto (AA) se cruzaron una homocigtica de tallo enano (aa), sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano. Cmo sern los descendientes de la 1 y 2 generacin (F1 y F2)?

  Tallo alto (AA) Tallo enano (aa)A>a

 • ENCREUAMENTSF1AA x aaAAaaGenotip: el 100% s heterozigot (Aa).

  Fenotip: el 100% s de tall alt (Aa)

  AaAaAaAa

 • F2Aa x AaAAaaGenotip: el 50% s heterozigot (Aa), el 25% s homozigot (AA) i laltre 25% s homozigot (aa).

  Fenotip: el 50% s de tall alt (Aa), el 25% s de tall alt (AA) i laltre 25% s de tall petit (aa).

  AAAaAaaa

 • FINAL!